P. 1
Basa Sunda Kls 4 Sms 1

Basa Sunda Kls 4 Sms 1

|Views: 23|Likes:
Dipublikasikan oleh sopiandian765769

More info:

Published by: sopiandian765769 on Oct 22, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2010

pdf

text

original

SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

Upama tos waktosna panen. teu weleh disapukeun. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. Babaturanna c. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. hare-hare 3. ngojay 2. 801. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. janten teu karaos. Ni kawitna cape. Warga pohara mitreasna kalemburna. Dicutat tina: Mangle Alit No. Hasilna sae. Kumaha watek warga lemburna? 5. Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. Warga pohara mitresna ka lemburna. Naon judul bacaan diluhur? 2. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. Maen bal c. beresih.PETUNJUK KHUSUS : a. lanceukna . Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. upami tos waktosna panen. Patani ngaraos sugema. Pingpong d. badminton b. sok loba alesan b. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. asa kalandongan. Kolotna d. Naon anu sok di tandur ku patani? b. Kaayaanana tengtrem. Amin. Teu kinten bingahna. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. b. matak nyegerkeun awak. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. Kabupaten Garut. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. naha bet janten matak bingah? 6. Tara tinggaleun c. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. dulurna b. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. Atuh warga lemburna rajin beberesih. boh di bumi boh di buruan. Buruan hejo katingalina. Tara milu d. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Pokonamah endah katinggalina. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. Teu kaop ningali runtah. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri.

ombak gede 9. ka bulusan 10. Puncak gunung b. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. Ngacleng d.. 4. Sisi laut c. 3. Isuk-isuk c. cicing 8. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. . beurang b. Ngojay c. Gagancangan c.. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. Sieun c. tengah laut 5. leuleus b. 2. sare 6. Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. Santai d.. keeung b. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. kapalidkeun c. Malah beuki resep d. Tiis c. Panas d. Jalan-jalan d. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. haneut b. arulin b. teu cape b. sisi leuweung d. Ngeulelep c. Kimah bibi Dadi pernahna di . Sore d. a. peuting 7.4. 5.

Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. Ceuk Soni. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. komo lamun lawanna pintermah. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6. Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. ³_____________________________________________________´ 9.d. Ceuk bapa. ³_____________________________________________________´ 10. boh di balong boh di susukan. Ceuk Mega. Ceuk Dani. Nurmi nyarita indungna . ³_____________________________________________________´ 7. Jaya menta ka Adang. Ceuk Bela. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. ³Bapa_________________________________________________´ 5. komo lamun daharna make cengek. Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. ³_____________________________________________________´ . Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. ³Abdi_______________________________________________´ 3. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. Nyarita a. ³Abdi_________________________________________________´ b. Ceuk Meli. Ceuk Jaya. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. ³Abdi__________________________________________________´ 2. Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. Ceuk Maman. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. Bela menta dijajanan kue kalanceukna. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur.

uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir. Dadi mah tara tinggaleun. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila. Kitu oge tara nolih dibaraju heula. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. di cutat tina panungtun basa 4 . Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. angin rada tarik. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. Sanajan timimiti tengah poe. ombakna teh teu matak pikapaureun. kabawa ku ombak. Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. tu. Iman. tilu sadulur Dadi. Malah geus wani teuleum. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. Hanaang tur lapar.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->