P. 1
Basa Sunda Kls 4 Sms 1

Basa Sunda Kls 4 Sms 1

|Views: 23|Likes:
Dipublikasikan oleh sopiandian765769

More info:

Published by: sopiandian765769 on Oct 22, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2010

pdf

text

original

SD DARUL HIKAM RANCAEKEK ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

Tahun Pembelajaran 2010-2011 Bidang Pembelajaran Hari/Tanggal Waktu Kelas : Basa Sunda : : 90 menit : 4 (empat)

PETUNJUK UMUM : Bacalah Basmalah sebelum memulai pekerjaan. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya. Jawaban dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah disediakan. Tulislah nama, kelas, bidang pembelajaran, dan hari/tanggal pada lembar jawaban dengan menggunakan pulpen. 5. Pergunakan pensil hitam yang lunak (2B) untuk menyilang kotak pada LJK sesuai dengan petunjuk. 6. Apabila ada jawaban yang keliru dan akan kamu perbaiki, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan karet penghapus pensil, kemudian berilah tanda silang kotak kecil lain sesuai dengan jawaban yang kamu anggap benar. 1. 2. 3. 4.
Contoh : Pilihan semula :

A A

B B

C C

D D

Dibetulkan

:

7. LJK jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 8. Laporkan kepada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah yang tidak lengkap atau rusak. 9. Jumlah soal sebanyak 40 (empat puluh) butir, berbentuk pilihan ganda 20 soal, isian 15 soal, uraian 5 soal dan semuanya harus dikerjakan. 10. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah. 11. Mintalah kertas buram kepada Pengawas bila diperlukan. 12. Periksalah pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Pengawas. 13. Bacalah Hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.

SELAMAT BEKERJA

Buruan hejo katingalina. hare-hare 3. Ngaregepkeun Pilih jawaban a. matak nyegerkeun awak. Babaturanna c. Maen bal c. pinuh ku jujukutan sareng tutuwuhan. Supados naon abdi ngadu¶a unggal dinten? 8. dulurna b. Pokonamah endah katinggalina. Kabupaten Garut. Warga pohara mitreasna kalemburna. Patani ngaraos sugema. 801. Upama tos waktosna panen. naha bet janten matak bingah? 6. asa kalandongan. Atuh warga lemburna rajin beberesih. b. boh di bumi boh di buruan. upami tos waktosna panen. Eta teh mangrupi hatepan warga sadayana di eta lembur. Kolotna d. Sawah nu upluk-aplak enggal keneh ditanduran. Dicutat tina: Mangle Alit No. Pingpong d. Naon anu sok di tandur ku patani? b. Tara tinggaleun c. janten teu karaos. Kumaha watek warga lemburna? 5. Jawab pananya di handap dumasar bacaan di luhur! 1. Naon Kecap saharti kecap anu di garis handap? 9. Kaayaanana tengtrem. supados salawasna dipaparin alam endah sareng asri.PETUNJUK KHUSUS : a. Disarengan ku recetna manuk piit ngagugahkeun nu nuju tibra. lanceukna . Di cutat tina naon bacaan di luhur? 10. Amin. sok loba alesan b. Ter hilap unggal dinten abdi ngadu¶a ka Gusti nu Mahasuci. Maca Lembur Kuring Lembur abdi aya di Bayongbong. Sabaraha paragrap bacaan di luhur? 3. Hasilna sae. Dimana lembur abdi teh? Kumaha kaayaan lemburna? 4. Teu kaop ningali runtah. teu weleh disapukeun. Kaendahan lembur ieu teu kinten asrina. Unggal enjing abdi kahudangkeun ku sora kongkorongok hayam jago. badminton b. Kumaha kabiasaan Dadi lamun aya kagiatan ngojay di sakolana? a. Warga pohara mitresna ka lemburna. beresih. Jeung saha Dadi indit ka imah bibina? a. Ni kawitna cape. ngojay 2. Enjing-enjing sok kahudangkeun ku sora naon cenah? 7. Teu kinten bingahna. Olah raga naon anu pangdipikareusep ku Dadi? a. c atawa d anu dianggap beuner dumasar kana carita anu dibacakeun guru! 1. Tara milu d. Breh bijilna panon poe di langit palih wetan semu beureum cahayana. Naon judul bacaan diluhur? 2.

Isuk-isuk c.. Sieun c. 2. teu cape b. Kimah bibi Dadi pernahna di .. Kumaha kaayaan cai laut palebah lembur bibina Dadi? a. keeung b. Naon nu di pigawe ke Dadi salila di imah bibina? a. haneut b. 5. Sore d. Gagancangan c. tengah laut 5. Naon kecap saharti gura-giru dina bacaan nu di bacakeun ku guru hidep? a. arulin b. Kumaha kaayaan Dadi jeung dulurna waktu aya angin gede dilaut? a. a. Panas d. beurang b. Ngacleng d. Tiis c. kapalidkeun c. sare 6.. Sisi laut c. Ngojay c. peuting 7. Nulis Jieun karangan narasi sa paragraf dumasar kana gambar! 1. Jalan-jalan d. sisi leuweung d. ombak gede 9. Ngeulelep c. 4. Wayah kumah biasana indit ka basisir teh? a. cicing 8. Ngarah naon lamun waktu ngojay sok ngambang dina beunget cai? a. leuleus b. . ka bulusan 10.4. Malah beuki resep d. Puncak gunung b. Santai d. 3.

Bela menta dijajanan kue kalanceukna. Ceuk Meli. yen manehna hayang di pang meserkeun baju anyar. komo lamun lawanna pintermah. Nyarita a. ³Abdi_______________________________________________´ 3. Meli menta ijin ka guru yen manehna erek ka cai heula. Pek jieun omongan anu ngebrehkeun (ngajelaskeun) pangaresep jeung ! 1. ³_____________________________________________________´ 10. Ceuk Soni. Jaya menta ka Adang. boh di balong boh di susukan. ³_____________________________________________________´ 9. ³_____________________________________________________´ . Risna nyarita ka Rika yen yen manehna resep pisan kana tahu sumedang. Mega nyarita ka Cinta yen manehna resep pisan make baju warna ping anu aya gambar kembang. Ceuk Mega. pang nyokot keun buku basa sunda dina kantong. Dani nyarita ka Anto yen manehna resep kana catur.d. Nurmi nyarita indungna . Maman nyarita ka Nana yen manehna resep kana ngusep. Ceuk Bela. Bapa nyarita ka anakna yen bapa resep pisan kana cai kopi anu rada pait jeung nu jadi lalawuhna roti jeung hui. ³Bapa_________________________________________________´ 5. Ceuk bapa. komo lamun daharna make cengek. Ceuk Jaya. Dana menta pangapungkeun langayangan di lapang ka Soni. ³Abdi_________________________________________________´ b. ³_____________________________________________________´ 7. ³Abdi__________________________________________________´ 2. Ceuk Maman. Ceuk Nurmi ³____________________________________________________´ 8. Ceuk Dani. Ceuk Risna ³Abdi_________________________________________________´ 4. Pek jieun kumaha pok pokanana upama hidep aya pamenta kaa nu lian! 6.

ngan tilu poe kungsi aya angin nu leuwih gede teh. Iman. Kitu oge tara nolih dibaraju heula. Lamun guru olah raga di sakolana ngalaksanakeun kagiatan olah raga ngojay. Sapopoe cai laut anteng ampir taya ombak gede. Hanaang tur lapar. Iwal lamun bibina nyalukan nitah barang dahar heula maranehna karak baralik ka imahna teh. Maranehna kakara baralik kaimah bibina lamun geus ngarasa cape. Maranehna tuluy ting garajleng ka laut ngarojay taya kabosen. bari bubulucunan maranehna gura-giru dahar lantaran hayang buru geura baralik dei ka basisir. rebunrebun keneh geus ting bulucun ukur marake calana pondok lalumpatan ka basisir. Malah geus wani teuleum. tu. Dadi mah tara tinggaleun. sanajan awakna kurang sehat oge sok ngadadak cageur ari diajak ka kolam renang mah. di cutat tina panungtun basa 4 . Sanajan timimiti tengah poe. Unggal poe salila Dadi sadudulur ngaranjang di imah bibina.uy ngambang dina beungeut cai sangkan ka palidkeun ka sisi laut. Maranehna geus leuwih poalinter ngojayna. angin rada tarik. tilu sadulur Dadi. Salila Dadi sadudulur caricing dibasisir. kabawa ku ombak. Laut palebah lembur bibina Dadi teh caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe.Ngaregepkeun Ngojay di laut Pangaresep Dadi kana ngojay ngaleuwihan pangaresepna kana olah raga lianna. Tapi Dadi jeung dulur-dulurna kalah leuwih resep arulin di sisi laut. Hiji mangsa waktu pere sakola rada lila. ombakna teh teu matak pikapaureun. Ti imah bibi Dadi ka basisir teh anggangna kira-kira 20 meter. jeung Dadang arindit ka lembur bibina anu perenahna di sisi laut.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->