Anda di halaman 1dari 21

BAB 15

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


ANTARABANGSA

BFMA 2023
PERNIAGAAN
ANTARABANGSA
BUDAYA PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA
ANTARABANGSA
• 4 dimensi perbezaan:
• Individualisme lawan koletivisme
• Jarak kuasa
• Pengelakan tidak pasti
• Maskuliniti lawan feminiti
POLISI PENSTAFAN
• Berkaitan dengan pilihan pekerja
oleh pihak majikan
• Melibatkan pemilihan individu yang
punya skil
• Menjadi alat bagi pembangunan &
mempromosi budaya korporat
• Menerusi budaya korporat
masyarakat akan memahami sistem
norma & nilai organisasi
JENIS-JENIS POLISI
PENSTAFAN
• 3 jenis polisi penstafan dalam
perniagaan antarabangsa:
• Pendekatan etnosentrik
• Pendekatan polisentrik
• Pendekatan gesentrik
Pendekatan Etnosentrik
• Kesemua jawatan utam pengurusan diisi pekerja dari
negara asal
• Contoh: Procter & Gamble, Matsushita
• 3 alasan menggunakan pendekatan ini:
• Firma percaya negara hos punya individu kurang
berkelayakan bagi menyandang jawatan pengurusan atasan
• Melihat polisi penstafan etnosentrik adalah cara terbaik
untuk pertahan kesatuan budaya korporat
• Firma cuba mencipta nilai dengan pindahkan kelebihan
utama firma (core competencies) ke operasi asing
• 2 alasan kurang digunakan:
• Menghadkan peluang kepada negara hos
• Boleh membawa kepada “kekaburan budaya” kegalgaan
firma untuk memahami perbezaan kebudayaan negara hos
yang perlu pendekatan berbeza bagi pemasaran &
pengurusan
Pendekatan Polisentrik
• Warga negara hos direkrut untuk uruskan
subsidiari, warga asal menjawat jawatan
utama di ibu pejabat firma
• Kelebihan:
• Kurang mengalami “kekaburan budaya”
• Lebih murah
• Kelemahan:
• Punya peluang terhad untuk timba pengalaman
di luar negara – tiada kemajuan dapat dicapai
melebihi kedudukan kekananan
• Jurang terbentuk antara pengurus negara hos &
negara asal
Pendekatan Geosentrik
• Mencari individu terbaik untuk jawatan utama
tanpa ambil kira kewarganegaraan
• Kelebihan:
• Firma boleh guna sumber manusia mereka yang
terbaik
• Firma boleh bangunkan kupulan eksekutif
antarabangsa yang terlatih yang dapat membiasakan
dengan budaya yang berbeza
• Cenderung mengurangkan kekaburan budaya &
memperbaiki tindakbalas tempatan
• Kelemahan:
• Polisi imigrasi nasional menghadkan perlaksanaan
• Kos tinggi
MASALAH EKSPATRIAT
• Kegagalan ekspatriat = kegagalan polisi
pemilihan firma untuk kenalpasti individu
yang akan gagal bekerja di luar negara
• Bagi syarikat multinasional AS alasan-
alasan kegagalan mengikut kepentingan:
• Pasangan tidak boleh sesuaikan diri
• Ekspatriat tidak boleh sesuaikan diri
• Masalah keluarga
• Keperibadian ekspatriat / kematangan emosi
• Tidak upaya sesuaikan diri dengan
tanggungjawab yang berat di luar negara
Pemilihan Ekspatriat
• Untuk kurangkan kadar kegagalan ekspatriat:
• Peningkatan prosedur pemilihan untuk gugurkan
nama-nama calon tidak sesuai
• Masalah utama:
• Cenderung pentingkan prestasi kerja dalam negara
berbanding dengan perstasi kerja luar negara dalam
pemilihan calon
• 4 dimensi yang boleh menjangka kejayaan
penugasan ke negara asing:
• Orientasi kendiri
• Orientasi lain-lain
• Orientasi persepsi
• Kekuataan budaya
LATIHAN DAN
PEMBANGUNAN
PENGURUSAN
• Contoh:
• Program latihan intensif – mengajar skil-
skil yang diperlukan untuk kejayaan di
dalam penugasan asing
• Tujuan:
• Membangunkan kemahiran ekspatriat
untuk kerjayanya dengan firma
• Amat penting bagi mewujudkan
sensitiviti terhadap silang budaya &
pengalaman
JENIS LATIHAN UNTUK
PENGURUS EKSPATRIAT
• Latihan kebudayaan
• Latihan bahasa
• Latihan praktikal
Latihan Kebudayaan
• Menanam rasa penghargaan kepada budaya negara hos
• Latihan membantu:
• Sesuaikan diri dengan budaya
• Tingkatkan kecekapan pengendalian tugas
• Ekspatriat patut terima latihan seperti:
• Pengetahuan budaya
• Sejarah
• Politik
• Ekonomi
• Agama
• Amalan sosial
• Amalan perniagaan
• Disarankan adakan lawatan sebelum pemindahan rasmi
bagi mengurangkan kejutan budaya
Latihan Bahasa

• Andai boleh kuasai bahasa rasmi


negara hos akan dapat bina reputasi
baik dengan pekerja tempatan &
perbaiki kecekapan pihak ekspatriat
• Agar lebih mudah sesuaikan diri
dengan persekitaran budaya
• Memberi imej lebih baik terhadap
firma di negara asing
Latihan Praktikal
• Untuk membantu ekspatriat &
keluarga dengan kehidupan harian
• Salah satu keperluan kritikal ialah
sokongan kawan-kawan
• Firma secepat mungkin cuba
mengintegrasi ekspatriat & keluarga
dengan masyarakat sekeliling
• Masyarakat sekeliling adalah sumber
sokongann & maklumat penting bagi
membantu menyesuaikan diri
PAMPASAN
• Jumlah pakej pampasan ekspatriat
mungkin 3x ganda daripada jumlah
diperolehi semasa bertugas di negara asal
• Kerana kos yang tinggi, kebanyakan firma
mengurangkan penugasan ekspatriat ke
luar negara
• Jenis-jenis pampasan:
• Gaji asas
• Premium perkhidmatan asing
• Elaun
• Pencukaian
• Faedah
Gaji Asas

• Dalam lingkungan yang sama


dengan gaji jawatan yang sama
di negara asal
• Dibayar sama ada guna
matawang:
• Negara asal
• Negara hos
Premium Perkhidmatan
Asing
• Bayaran tambahan yang diterima kerana
bekerja di luar negara
• Ditawarkan sebagai galakan kerana terima
tugasan asing
• Bayaran ganti rugi kerana:
• Terpaksa berada jauh daripada keluarga &
kawan-kawan
• Terpaksa menghadapi kehidupan baru yang
berlainan budaya & bahasa
• Firma membayar premium perkhidmatan
asing mengikut peratus daripada gaji asas
(10-30%) & jumlah selepas cukai adalah
16%
Elaun
• 4 jenis elaun:
• Elaun kesusahan (hardhsip)
• Apabila dihantar ke lokasi yang susah
• Lokasi serba kekurangan dari segi kemudahan asas;
rumah, sekolah, hospital
• Elaun perumahan
• Pastikan dapat rumah yang sama kualiti di negara asal
• 10-30%
• Elaun kos sara hidup
• Bagi pastikan menikmati status kehidupan yang sama di
negara asing
• Elaun pendidikan
• Pastikan anak-anak dapat pendidikan secukupnya
• Biasanya menghantar anak-anak ke sekolah swasta
Pencukaian

• Andai negara hos punya perjanjian


timbal balik (reciprocal) cukai
dengan negara asal ekspatriat,
ekspatriat perlu bayar cukai
pendapatan kepada negara asal &
negara hos.
• Andai perjanjian tidak dipersetujui
firma akan bayar cukai ekspatriat
hanya di negara hos
Faedah

• Firma pastikan ekspatriat terima


taraf yang sama bagi faedah
perubatan & pencen di negara asing
sebagaimana di negara asal
• Melibatkan kos tinggi kepada firma
kerana kebanyakan faedah, cukainya
ditolak untuk firma di negara asalnya
& tidak boleh ditolak di negara asing
TAMAT BAB 15