Anda di halaman 1dari 1

KONSEP PERGERAKAN ASAS

Tema Butiran

1. Kesedaran tubuh 1.1 Pergerakan melibatkan semua anggota badan


badan melalui:
(a) Pergerakan lokomotor
(b) Pergerakan bukan lokomotor

1.2 Pergerakan bersentuhan dengan lantai dan


bergerak tanpa sentuhan seketika.

2. Kesedaran rintangan 2.1 Pergerakan beban-masa


kepada beban dan (a) Berat dan kawal-lambat
masa (b) Berat dan serta-merta
(c) Halus dan kawal-lambat
(d) Halus dan serta merta

3. Kesedaran ruang 3.1 Bergerak dalam ruang am


3.2 Meneroka ruang diri dengan ekstensi anggota tubuh
badan
3.3 Meneroka factor ruang termasuk arah, laluan dan
aras

4. Aliran beban badan 4.1 Meneroka pergerakan aliran dalam ruang dan masa
(a) Terikat
(b) Bebas
4.2 Bergerak dalam ruang terus
4.3 Meneroka masa melalui
(a) Pergerakan serentak
(b) Pergerakan berturut

5. Penyesuaian terhadap 5.1 Meneroka pergerakan secara


rakan (a) Berpasangan
(b) Dalam kumpulan

6. Penggunaan tubuh 6.1 Melakukan pergerakan melalui


badan sebagai alat (a) Lompatan asas
(b) Bentuk tubuh badan
(c) Gerak isyarat

7. Lapan lakuan daya 7.1 Melakukan pergerakan


asas - lejang dan radak, apung, cantas, luncur, pulas,
cecah, tekan, ketis dan renjis.

8. Ritma-ritma berkaitan 8.1 Melakukan pekerjaan sector


dengan pekerjaan dan - domestik, pertanian, perkhidmatan dan perindustrian
tidak terus