CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

 @-@- . D- .-9D@ -. D. .-@ 9@ .@ $  O9.@  .- @.

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

70...9507-0/.083049072.3/03/49072.0/110703.803/49072   347/0714789:/0398944-807.9438..70.370./. %# %##%  %&& .9203.2.788.5.80849072/.9438 %.370.

9:.% $%#$ O $5.

9:.8::7.$5. O 0.

8:73.82.:5 O 0.0.

88.83805.02897 O 54943.308:22.83 2.3] ..2.2.3.359.

08412..] .308:27--430.243 O .50.3.7:9.

7:2/748/.-.$4:943 O 789. .  .

243:247/.   O 789.. .789.841-.7:2/74/0 .

789.47/0  O %072420907.2243:2.841.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

3::78::.247/..-:370.8.280-:. 0/..7:9.8/.3.3.$%!$ O .9..8:.

/ 394..308:2.2.9:7041 O %.90899:-0.902507.3907 9084:94341/74.3/20..354943.2-.47..359.8:709039.

8.308:27--43 O 4.3. //50.380/99.08412.-:370.

9909090899:-0 O 2./ 7..3907.38::9.0.3507:-.-:370.8.9507:-..3. $.8..

.2..5. -807.303..3.:7 10090902507.9 4.90899:-0 O ..090.9:70.7:9.3-0-07.3089.9.8.

2:8207.3079.102420398 O $090.9: 2.8. 49084:943.8:..

:9/..907.. 19079.3.507 O 2.9./507:-.9.9 039079070/92:85.5..

9.8503.9.308 O ..2.0090747349.9.3. -807.

–%¾%+.47/4:74-807.#0.9438 ..

–.%f% .

%–%+%–%   $!%.

38::.#$&%$ $#'% $ O !03::7.

9:7020.%02507.8:702039 $::.6 %. ..

70.39.9:7041 .6 % $::8090.8%.902507.

.19079070..83.25:7.943902507.370.9:70% $::.%.

.%0902507..94329:707480% O !02078.3079.2:8207.3/03.3.8.9:70419070.7:9..

3 -./507:-.3850.:5:35.2:8207.907..8.5.32.079.9439084:943970/92:85. ./.507 %/.7:9./..

3/370/92:85.4.3...25:7.507 O !03.308 -090039084:943.3/.

3.3/ .

3207:5. 0:.7002-:3 002-:3/.7:9..3.7.3.

78017429084:943 41.8 .-:--08.7:9.3203./07:.

.3.-:370.8203./5.8.209:7-/ %. $4:943-0.

2.3../.2507:-.308:2203.73.%0899:-009849 !9.73..203.5:9.

359.8.:/0/390 049072.2.3089490  ..7..3/2..-4.308:27--433.2.8:/.80849072 74290.7:9.3/.2 70..70.2.9.943  $!%.04-807.308:29072.9438 983439..8503.9.:-.3/.94341.447 .70.9/09.8 /.5.308:27--43.99070..

#$&%$ $#'% $ .    ##.   .

8:.20.$%!$ O ..3 .8::7.  0/.

:5 O &:78::.390790 .  394.8:73.20.7:2/748/.-..789.

8:709039..8 O .20..3789.20.7:2/74/0789.0/.8::7.2243:247/.8:.902507.9:7041.

 .2243:2.390790.8394..8820.789.47/0.789..8:73 O &:78::.2243:247/.

9:7041.3789.8::7.2-..47/0 .3-078789.20.902507.8 O %..2243:247/.2243:2.0/..789.7:2/748/.0.8:709039.-.

33-.47/03949020.398:.8:73.8::7/03.789.7:2/74/0.:5.2243:2.789.841.8 O %:9:52::90.439.// .

988:0 O 4.4.8::7/03.079024:94120.8:73.3909.3503:9:50.52020.8::7.:59.3.30.

39.8:73.09020.8.:50 4/39020.$.-:3/.8:73.38::3.:5/ O !0..37.

4/909:-0.392-:.380-039.3-:.9:70 O .:.:2-.3.3/10090902507.503:9:5/.7 02:/.7.

242039 903450390 /.3/820.2.8503.9.9.9.4.783 O .3.

.#0.9438 $!%.47/4:74-807.

3.  /.3.25:7..#$&%$ $#'% $ O!03.

  8 %..23.3 $::..  /.

39..   8 % $::. 8 %.902507.9:7041.

.39.25:7.3%.9:7041 8 % 8::.902507.

3.  /..3.25:7.9:70419029:70% O503.902507.

//33.7:9.  .23.3203.3/ .

:.20.84:943-0.3.44 2030:..7.3-..3207:5.

9.8.84/47.7:2/74/09 .8/.-4.2.270.7:2/748/.70.-.0.943-0900390..5.8 .9/09..70.3/.3789.8:/.8.9.9072.9. ...7./03.2243:2.703.47/0.7.2243:247/.3-080039.803/49072 742904-807.39.:-.943.789..:/0/39003/49072.943 .789.8503.841-.99070.789..

 $$%.

!#%  .–%¾%+.

7:9.7..3.%f% .32030:.3002-:3 002-:3.3207:5.

/5.70 $::.8/.80-:--08 9.3.$4.9.3203.307:.7:9.039700.

2049.//33.%0902507.9:70419084:943-0.3203.7:9..3/9:7-/  .    $::.

3207:5. %0902507..8.3-.7.440/84:943 .3.9:70.7:9.:.32030:.

339.3!07:-.5#0.8.0394/47.$4..8 !03039:.

-0/0907230/039..3.4720907 % O $5..5/03.97:2/748/..94341#0.3203.5..3.47.9:.574/:..3/9039:..3.8250.943-0900384/:2/74/084:9439 /74.0843024041.3039.5.55..5.3 ..  347/0714789:/039894/0907230039.39.6 ...247/.8..70..94339.788.3507:-...7 39897./03.33.3203:3.6   %&& .8./.308 !. ./.507.472090780/07.3039070./84:943.6 .7:9.3039.9:24.308:83.907  ./.7:9.7..38.9203039:.5. . 090723.4-.8.3507:-.33.

9:.8::7. O 0.$5.

0. .:5 O .8:73.7:9.3.

7:9..3. 84:943 O .

9072420907.$4:943 O -:.

2/.3503:9:5.90724209078 O 0.8$97414.

4.:5.07 O %8:.$97414.3/90.2.

%88:0 ##.

3.7:9.. 0/.20.$%!$ O O O O O .3.8:.8::7.

:5 .3.8:.8:73..8::7. 84:943394.20.3.7:9.30/.3.390790.20.

39079084:943394..7:9. .3490720.8:73..:5 &:78::.3.

902507.7:9.9:7041..0. 84:943 &:78::.8:709039.3..

.7:9.3.30/.902507.7.-078.8:.280.9:704184:943 ..3.8$97414. /.3.2.7:9..3.0.20.8:709039.

3/84:943394.:5.20920 . .$97414.2.9908.3907.

390724209079:.32.9.2/.7.3/.3907242090780.38::.3507..507.8:.O %:9:50.8$97414.3 /9:3:..

8::.9..90 90724209073/.3/3807990907242090784.90/90902507.9:70 O .3/.48090$97414.9.2.9.73.:58.

2.2.9:9:50.#0.2039.8$97414.3/.2/.9:70 O :.47/90902507.380.

8::. 50390/$97414..25:7.3/147 23:908 O &:702-.2.:58.33.3/0989.

8503. O .3.9..2.8:7090902507.0.9.9:70419029:70-.9.

943 $!%.47/90708:98414-807.#0..

9:70 O %02507.9:70 O 84:943902507..9.9:70780    3.9:70 39.7. O 3.902507.5072039708:9 O .0902507.9:70 O . 84:943902507.88/.

5.3/03.89/.50793..7:9..3  9:3.37:2:862 % .6.3/807.5.3.5-0.9/.-.47.3 .

-847-0/-890704142.3-0 3470/  2 7 7    6 2. .62.99.7.90684:943:83901472:..% ..:.88. 9 900.9.3 .7:9.0%  4  9:3. 9            4 4 4 4 13..8 6.670.

.3:2..7:9. /..3.943    9:3.90670..943 684:943  670..2 .2..3 .:2.7:9..2 .2.24/. /.:.

2.3/.. 243 .24:3941. '    24 4 '    24 ..2 84:943    24. 84:943.:.90.24:3941243 .

/.85.324 .3-070.83 2. /.3.  9:3.670.8324 .502-039:..82.

6  ..24  6 24 24./.4770.950325.. . .8.3 5030-.3.3-..3/03.-3.843  .907/.94370.6 .8.2 -. ./.9 0.9:7 02:/.03:.3...9.4-.3/9.4770.7907. $13/90..3907.9:70.         .7.8.8.83097.83097.:../-.3/3.3.8..9.8.3 .970.470/..3/.94341../0.3-07.94331472324 1..425.50740/.9.6    ./...9:70 %.330:97.8.709 990708:94:4917429005072039 19070 8.90670.5..943 13/9070.70.3.8./.79 .33 .8.803907. .2-..9.

/.9:.24 $02039.4770.33 .3/..7.83097.4-.6 F..3/.6      %. .:.7.9. .7.0825:.8.3.8507.8/.70. .6  .3.

 0.5-.2.9. %02.943 70./.2..7:9. .3039.438/070/9.9.90784:9438..3-07531.06:.0/1742889029403.9/.38:3 0307.3.9.2.3/.3 .943 900307824.7  2..2..7  .907.47038..3507:-.:.2084:9439.7:9.88....78890203:3..943670.55..7.8-07.9 .2 .2.83/.94341039.2  490 %0. .02. .3 !.3/..5079:3. .790/439090724.70.8841908.2  .70./03.9431479870.3-03470/ .6 F.7432039.038.3.94331472324  . ./.9438.438/070/ - :739070.6    ../.88.7 - $0.5 .-.5..3039870.5..907 .6  .907950  90/038941.38.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful