CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

-@ 9@ . D- . D.-9D@ -.@  .- @. @-@- .@ $  O9. .

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

083049072.2.5.370.9507-0/.80849072/../.9203..9438 %.9438.370..3/03/49072.0/110703.70.803/49072   347/0714789:/0398944-807.70.788. %# %##%  %&& .

9:.% $%#$ O $5.

9:.$5. O 0.8::7.

:5 O 0.8:73.82.0.

3.2.88.3] .308:22.359.83 2.2.83805..02897 O 54943.

08412..243 O .308:27--430.] .50.3.7:9.

  . .-.$4:943 O 789.7:2/748/.

 .841-.243:247/..7:2/74/0 .   O 789.789.

47/0  O %072420907.789.841.2243:2.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

$%!$ O .280-:.247/.3..3.-:370.8:.8.3::78::...8/.7:9. 0/.9.

354943.8:709039.3/20.2.2-../ 394.9:7041 O %.90899:-0..359.47.3907 9084:94341/74.902507..308:2.

//50.-:370.08412.308:27--43 O 4.380/99.3.8.

$.9507:-.-:370.8.3907./ 7..0.38::9...9909090899:-0 O 2.3.8.3507:-.

3.2..8..3-0-07.090.:7 10090902507.. -807.90899:-0 O .5.303.9.9 4.7:9.3089.9:70..

8.102420398 O $090.8:.9: 2.. 49084:943.3079.2:8207.

907.9 039079070/92:85..../507:-.:9/.3. 19079.5.507 O 2.9.9.

.3.9. -807.8503.2.9.308 O .9.0090747349.

–%¾%+.9438 .47/4:74-807.#0..

–.%f% .

%–%+%–%   $!%.

38::.#$&%$ $#'% $ O !03::7.

.6 %. .%02507.8:702039 $::.9:7020.

8%.6 % $::8090.39.902507.9:7041 .70.

19079070.83.9:70% $::.370.943902507..25:7..%.

7:9.%0902507.9:70419070.2:8207.3/03.94329:707480% O !02078....3079.8.3.

8.9439084:943970/92:85./.2:8207./.3850.7:9..5.3 -.32.507 %/.:5:35..907.079. ./507:-.

.4.507 O !03.308 -090039084:943.3/.3.25:7.3/370/92:85..

3.3/ .

7:9. 0:.7002-:3 002-:3/.3207:5.7..3.3.

78017429084:943 41.8 ./07:.-:--08.7:9.3203.

209:7-/ %. $4:943-0..-:370.8203.8./5.3.

2.5:9.203..73.73..308:2203.%0899:-009849 !9.2507:-.3./.

.3/.2.:/0/390 049072.70.8.70.2.80849072 74290.359.8:/.8503.3089490  .8 /.308:27--43.308:27--433.94341..04-807.2 70.9.2.99070.9438 983439.447 ..:-.943  $!%..308:29072.7:9.3/2.9.5.-4..9/09.7.3/..

#$&%$ $#'% $ .   .    ##.

8:.20.  0/.8::7.3 ..$%!$ O .

  394.:5 O &:78::.8:73.-.390790 .7:2/748/.20.789..

.8::7.8:.3789.2243:247/..20.9:7041.7:2/74/0789.8 O .902507.0/.20.8:709039.

2243:2.789.8820...2243:247/. .8:73 O &:78::.390790.789.47/0.8394.

0/.8:709039.902507.789.0.8::7.2243:2.2243:247/.7:2/748/..-.2-.3789.47/0 .20.3-078789...9:7041.8 O %.

789.8 O %:9:52::90.841.8::7/03.33-.:5.2243:2.398:.789.439.47/03949020.7:2/74/0.// .8:73.

8::7/03.3503:9:50.079024:94120.52020.3909.3.4.988:0 O 4.30.8::7.8:73.:59.

.8.:50 4/39020.09020.$.:5/ O !0.8:73.8:73.39.38::3.-:3/.37.

7 02:/.3.9:70 O .7.503:9:5/.3-:.392-:.:.4/909:-0.:2-.3/10090902507.380-039.

783 O .8503.9.3/820.3.9.4.9.242039 903450390 /.2.

.9438 $!%.#0.47/4:74-807.

3.25:7.  /.#$&%$ $#'% $ O!03.3..

23.3 $::..   8 %..  /.

.   8 % $::.39.9:7041. 8 %.902507.

9:7041 8 % 8::.3%.902507.39.25:7..

902507.  /.25:7.9:70419029:70% O503.3..3.

23.7:9.//33.3/ .  .3203.

3207:5..3-.3.20.:.7..84:943-0.44 2030:.

9.2.9.8503.789..703.:/0/39003/49072.943-0900390..:-..84/47. ..8/..70.3-080039.9072.3789.943.-.8 ..7.7:2/74/09 .9/09.0.841-.8.8:/.-4.3/.47/0.270.39.8.7.70.2243:247/.99070.789.7:2/748/.5.803/49072 742904-807.789.2243:2.943 ./03.9.

 $$%.

–%¾%+.!#%  .

3002-:3 002-:3.3207:5..7.32030:.%f% .3.7:9.

039700.3.80-:--08 9.9.3203.$4.307:.70 $::.7:9./5.8/.

%0902507.//33.2049.3/9:7-/  .3203.    $::..9:70419084:943-0.7:9.

3.3-.440/84:943 .8.7.9:70.7:9.32030:.:.3207:5.. %0902507.

339.5#0.8.3!07:-.0394/47.8 !03039:.$4..

472090780/07.97:2/748/.5.3507:-.9:.6 .8.70.5.33.7 39897.3039.9203039:./03.3039..4720907 % O $5..3039070..3...3507:-.9:24.7:9..-0/0907230/039.308 !.6 .39.3/9039:.907  .../. 090723.3.4-. .3203:3..943-0900384/:2/74/084:9439 /74.3. .55.3 .507./.5..38.574/:..8.7:9...94339.788..5.8.6   %&& .8250./.0843024041.47.  347/0714789:/039894/0907230039.94341#0.3203.5/03.7.308:83.247/.33./84:943..

8::7.$5.9:. O 0.

:5 O .8:73. .7:9.0.3.

84:943 O .3..7:9.

9072420907.$4:943 O -:.

8$97414.90724209078 O 0.3503:9:5.2/.

$97414.3/90.07 O %8:.2.4.:5.

%88:0 ##.

0/.8:.3.20.7:9.3..8::7.$%!$ O O O O O .

.3.8:.3.8:73.390790.7:9.30/.8::7.:5 . 84:943394.3.20.20.

39079084:943394.7:9.:5 &:78::.8:73.. .3..3490720.

. 84:943 &:78::..0.902507.3.8:709039.7:9.9:7041.

7:9.280.0.3.. /.3.7..3.20.902507.3.8$97414..7:9.9:704184:943 .2.-078.8:709039.8:.30/.

 .3907.9908.20920 .$97414.2.3/84:943394.:5.

O %:9:50.3907242090780.38::.8:...507.7.8$97414.32.3/.390724209079:.9.3 /9:3:.3507.2/.

73.3/3807990907242090784.48090$97414.8::.9:70 O .9..90/90902507.2.:58.90 90724209073/.9.9.3/.

9:9:50.8$97414.3/.2/.2039.47/90902507.2.2.#0.380.9:70 O :.

3/0989.25:7. 50390/$97414.8::.33.2.3/147 23:908 O &:702-..:58.

 O .8:7090902507.9.9..8503.3.9.0.9:70419029:70-.2.

943 $!%.#0.47/90708:98414-807..

 O 3..9:70 O .9:70780    3.5072039708:9 O .9.88/.0902507.902507.9:70 O 84:943902507. 84:943902507.7.9:70 39.9:70 O %02507.

6..3/03.5.89/.3.5.5-0.37:2:862 % .7:9.-..9/.50793.3  9:3.3/807.47.3 .

62.9.% .90684:943:83901472:..:.3-0 3470/  2 7 7    6 2. 9            4 4 4 4 13. .8 6..3 .99.0%  4  9:3.88. 9 900.7.670.7:9.-847-0/-890704142..

7:9.2..943 684:943  670..2 .3:2..943    9:3.:2..90670.2 .:.3 ..7:9. /..2. /.24/.3..

90. '    24 4 '    24 .2 84:943    24. 243 .24:3941.24:3941243 .:. 84:943..3/.2..

3. /.324 .85..502-039:.3-070.670.83 2.8324 ./.  9:3.82.

-3.803907.24  6 24 24.3... .843  .3 .4-.33 .6  .970.3.8. .8.8.2 -.8.. .94341.3907.8..9 0./. .03:.943 13/9070.3/3.3/.70.83097.3./.4770...9:70 %.50740/.7907...4770..950325.79 .709 990708:94:4917429005072039 19070 8.3 5030-.8.6    ..9:7 02:/. $13/90.83097.425./-.330:97.8..94370.5./..6 .90670.470/..3/03.2-..3-./0.8.:.7.8.9:70..9./.3-07.9.         .3.3/9.9.907/.9.94331472324 1.

8/.6 F.3/. .24 $02039.9.0825:.3.70..9:. .8.3/.6      %.6  ./.4770.7.4-..3. .7.7.:.83097.8507.33 .

3039870.9 ..9431479870.47038.2.7.9.907.943 70.038.02.5 .943 900307824.70.88.94341039.7:9./03.94331472324  ..3.2084:9439.7  2.907950  90/038941.88..5079:3.5.78890203:3.3 ..943670.6 F.70.0/1742889029403.3/.5-.2  .3 !.55..6    ..2 . ... %02.-.6  .3. .7  .7 - $0.7432039.7:9.:.3039.438/070/ - :739070..90784:9438.9.06:.5..9438.9.3-07531.3507:-.3/. 0. ../.2.790/439090724. .2.907 .3-03470/ .38./.2  490 %0.38:3 0307.438/070/9./.8-07.2.3. .9/...2.83/..8841908.