CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

-9D@ -. D. .@  . D- .-@ 9@ . @-@- .- @.@ $  O9.

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

/.9507-0/.9438.0/110703.9203.803/49072   347/0714789:/0398944-807.2..9438 %.083049072..3/03/49072.70.80849072/.5.370.788.370.70. %# %##%  %&& ..

% $%#$ O $5.9:.

8::7. O 0.9:.$5.

8:73.:5 O 0.82.0.

3.3] .2.83 2.308:22.02897 O 54943.359.83805.2..88.

08412.7:9.3.50..] .243 O .308:27--430.

  .7:2/748/. .-.$4:943 O 789.

789.7:2/74/0 ..243:247/.   O 789.841-. .

2243:2.47/0  O %072420907.789.841.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

.9.-:370.280-:.3.$%!$ O .8.3.7:9..8/.. 0/.247/.8:.3::78::.

9:7041 O %.354943.3907 9084:94341/74.3/20.2.2-..359..902507.90899:-0../ 394.8:709039.47.308:2.

8.08412.308:27--43 O 4.-:370. //50.380/99.3.

8.0.9507:-.3..3907. $.-:370.9909090899:-0 O 2./ 7.3507:-...38::9.8.

3.9.303.8..3089.090..:7 10090902507.5.3-0-07.9 4.7:9...90899:-0 O .2. -807.9:70.

49084:943.8:.102420398 O $090..9: 2.3079.2:8207.8.

9.5.9.:9/..507 O 2..907./507:-. 19079.3..9 039079070/92:85.

2..0090747349.9. -807.9.3.308 O .8503.9.

.–%¾%+.9438 .47/4:74-807.#0.

–.%f% .

%–%+%–%   $!%.

#$&%$ $#'% $ O !03::7.38::.

8:702039 $::..9:7020.%02507. .6 %.

70.8%.39.902507.6 % $::8090.9:7041 .

.9:70% $::.370.19079070.25:7.943902507.83.%..

3.%0902507..7:9...8.2:8207.9:70419070.94329:707480% O !02078.3079.3/03.

507 %/.079. .3850.9439084:943970/92:85.5.8./.3 -.32.:5:35./.7:9...907./507:-.2:8207.

.3/370/92:85.4.3/.25:7..3.308 -090039084:943.507 O !03.

3/ .3.

7:9.3.3..7002-:3 002-:3/.3207:5. 0:.7.

78017429084:943 41.7:9.8 .3203./07:.-:--08.

-:370.8203.8./5..209:7-/ %.3. $4:943-0.

/.5:9.2507:-.3.2..308:2203.73..73.203.%0899:-009849 !9.

80849072 74290.9.7:9.7.70.:/0/390 049072.04-807..447 ..9/09.8503.3089490  .94341.308:27--43.70.-4.2 70.5.3/2.9.8:/..9438 983439.2.99070.359.3/.2.8 /..8.943  $!%.:-.308:29072.308:27--433..2.3/..

   .    ##.#$&%$ $#'% $ .

$%!$ O ..3 .8:.8::7.20.  0/.

8:73.  394.:5 O &:78::.789.7:2/748/.-..20.390790 .

9:7041.902507.20.2243:247/.8:...8 O .0/.8::7.8:709039.20.7:2/74/0789.3789.

47/0.8:73 O &:78::.8394.8820.789.2243:247/. ..2243:2.390790..789.

7:2/748/.9:7041...0/.0.2243:247/.902507.2243:2.3-078789.2-.789.8 O %.8:709039.3789.-.8::7.47/0 .20..

:5.33-.841.8:73.2243:2.439.789.47/03949020.398:.// .8 O %:9:52::90.7:2/74/0.8::7/03.789.

079024:94120.8:73.3909.8::7.30.:59.3503:9:50.8::7/03.988:0 O 4.4.3.52020.

37.8:73.09020..8.:5/ O !0.-:3/.:50 4/39020.39.$.8:73.38::3.

:2-.3-:.392-:.380-039.4/909:-0.7.3.3/10090902507.7 02:/.9:70 O .503:9:5/.:.

4.9.2.242039 903450390 /.8503.3.9.783 O .9.3/820.

.47/4:74-807.9438 $!%.#0.

3.3..#$&%$ $#'% $ O!03.25:7.  /.

.23.   8 %.3 $::..  /.

 8 %.902507.9:7041.   8 % $::..39.

9:7041 8 % 8::.902507.3%.39..25:7.

9:70419029:70% O503.3.25:7.902507.  /..3.

  .3203.23.//33.3/ .7:9.

:.3-.7..44 2030:.20.3..3207:5.84:943-0.

70.:-.7..943.8:/.789.703.9..8/.7:2/748/.39.8 ..84/47.7.47/0.3789.9/09.8..-.9. .803/49072 742904-807.3-080039.841-.9072.:/0/39003/49072.943 .8.99070.8503./03.2.70.789.5.2243:247/..789.270.-4.2243:2.0.3/..7:2/74/09 .9.943-0900390.

 $$%.

!#%  .–%¾%+.

3002-:3 002-:3..3.%f% .32030:.7.7:9.3207:5.

8/.80-:--08 9.039700.$4.9.307:.7:9.3.70 $::.3203./5.

.3/9:7-/  .9:70419084:943-0.2049.7:9.    $::.//33.%0902507.3203.

7.440/84:943 .8.:.9:70. %0902507.3207:5.7:9.3-.3..32030:.

8.3!07:-.$4.339.8 !03039:.0394/47.5#0..

/.8.9:. .55../..788.507.7:9.5.33.4-.7 39897.308 !.247/.9:24.4720907 % O $5.7:9.5.7.3.94341#0.3203..33.97:2/748/.9203039:./03.574/:.8250...3507:-.3039070./84:943.6 .38.3.5...6 .5/03.8..907  . 090723.3507:-.8. ../.6   %&& .-0/0907230/039..943-0900384/:2/74/084:9439 /74.3203:3.3039.70.472090780/07.3039.3..5..3 .3/9039:..39.94339..308:83.  347/0714789:/039894/0907230039.0843024041..47.

 O 0.8::7.9:.$5.

:5 O .7:9. .0.3.8:73.

84:943 O .7:9.3..

$4:943 O -:.9072420907.

8$97414.90724209078 O 0.3503:9:5.2/.

3/90.2.$97414.4.07 O %8:.:5.

%88:0 ##.

.7:9. 0/.8::7.20.3.3.8:.$%!$ O O O O O .

8:.30/. 84:943394.3.20.390790.20.3.3.8:73.:5 .7:9..8::7.

3490720.39079084:943394.7:9..:5 &:78::.8:73.3.. .

7:9.9:7041.0.. 84:943 &:78::..8:709039.3.902507.

2..8:709039.3.-078.7..30/.902507..8$97414.3.0.3.20.9:704184:943 .3.7:9. /.8:.280.7:9.

$97414.3907.3/84:943394.:5.20920 .2. .9908.

O %:9:50.3507.38::.32.8$97414.3 /9:3:.7.2/.3/.3907242090780.8:.9..390724209079:..507.

48090$97414.9:70 O .73..9.3/3807990907242090784.9.90 90724209073/.8::.:58.9.3/.2.90/90902507.

8$97414.#0.380.3/.2.2039.9:9:50.47/90902507.2.9:70 O :.2/.

2.3/0989..8::.25:7.:58.33. 50390/$97414.3/147 23:908 O &:702-.

9:70419029:70-.9. O .2.8:7090902507.8503..9.3.9.0.

47/90708:98414-807.#0.943 $!%..

 O 3. 84:943902507.9:70 O %02507.9:70780    3.9:70 O .902507..9:70 39.0902507.9.7.5072039708:9 O .9:70 O 84:943902507.88/.

3  9:3.3 .89/.5-0.47.3/807..50793..3.37:2:862 % .7:9.-.5.9/.5.3/03.6.

 9 900.9.88.8 6.-847-0/-890704142.0%  4  9:3.:..3-0 3470/  2 7 7    6 2.62.3 .99. ..90684:943:83901472:. 9            4 4 4 4 13.670.7:9.% .7..

. /.:2.3 .7:9.2. /.2.90670.3.943 684:943  670....3:2..2 .7:9...2 .943    9:3.24/.:.

2. 243 .24:3941.3/. '    24 4 '    24 .90.2 84:943    24...24:3941243 . 84:943.:.

670.324 .83 2.502-039:.8324 .  9:3. /.3-070..82.85.3./.

943 13/9070.3/3.3907.3-07.6 .843  .70..8.330:97.83097.9.83097. $13/90... .907/.9:7 02:/..803907. .9.94341. ./0..79 .03:.3 5030-./.33 .8.7907./-.-3.8...:.5. .4770..6    .7.3.3/9..9.2-./.970.9.470/./.3.3.8.3/03.709 990708:94:4917429005072039 19070 8.6  .4770.950325..9:70 %.8.8..50740/.90670.425./.         .94370..3/.94331472324 1..9:70..24  6 24 24.8.3-.3 .2 -.3.9 0.8.4-.8..

 .3.8/.6  ./.3/. .. .24 $02039.70.0825:.8.3.7.8507.7.3/.6 F.9.6      %.33 .:.4770.4-.9:.83097.7..

.:.7432039.../.90784:9438.55. 0.3507:-.9 .7  2.5 .5-.9.9/.0/1742889029403.9.02.6  .5079:3.3-03470/ .2 .3 !.2. ../.6 F.9438. ..2....2  .94341039..3-07531.907950  90/038941..438/070/ - :739070.438/070/9.907.2.2. ..2./.3.3.038.88.9.7:9.88.9431479870.907 .70. .943 900307824.5..70. .83/.943670.2084:9439.6    .-.3039870.790/439090724./03.94331472324  .2  490 %0.8841908.7  .38:3 0307..3039.5.38. %02.3/.8-07.7:9.7.47038.3/.943 70.06:.78890203:3.7 - $0..3.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful