CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

-9D@ -.@  . D- .@ $  O9.-@ 9@ . @-@- .- @. D. .

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

.370./.803/49072   347/0714789:/0398944-807.5.80849072/.9507-0/.70.3/03/49072.2.9203..083049072.9438 %.788.0/110703.70.9438.370. %# %##%  %&& ..

9:.% $%#$ O $5.

9:.$5. O 0.8::7.

8:73.:5 O 0.0.82.

83 2.02897 O 54943.308:22.3] .2.83805.359.88.2..3.

7:9.] ..308:27--430.3.08412.243 O .50.

$4:943 O 789.-. .7:2/748/.  .

.243:247/.841-.   O 789.789.7:2/74/0 . .

2243:2.47/0  O %072420907.789.841.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

8:..247/.7:9.280-:.9.3..8/.$%!$ O .3::78::.8.. 0/.3.-:370.

308:2.9:7041 O %.8:709039./ 394.47.2..90899:-0.354943.3907 9084:94341/74.902507.3/20..359.2-..

380/99.8.308:27--43 O 4.3. //50.08412.-:370.

$.3907./ 7.-:370.9507:-..38::9.3..3507:-.0.8.9909090899:-0 O 2.8..

:7 10090902507.9 4.3-0-07..3... -807.7:9.2.090..9:70.3089.8.5.303.90899:-0 O .9.

3079. 49084:943.2:8207.8..8:.9: 2.102420398 O $090.

9 039079070/92:85. 19079..507 O 2..9..9./507:-.907.:9/.3.5.

308 O .3. -807.0090747349..2.9.8503.9.9.

#0.–%¾%+.9438 .47/4:74-807..

%f% .–.

%–%+%–%   $!%.

#$&%$ $#'% $ O !03::7.38::.

9:7020.6 %. .%02507.8:702039 $::..

8%.902507.9:7041 .70.6 % $::8090.39.

83.9:70% $::.%.943902507..25:7..19079070.370.

9:70419070..3/03.%0902507.8..2:8207.7:9..3.94329:707480% O !02078.3079.

3 -.507 %/.907.32. ./.9439084:943970/92:85./..2:8207.7:9.:5:35.8..3850./507:-.5.079.

507 O !03.25:7..3.3/370/92:85.4.3/.308 -090039084:943..

3/ .3.

7:9. 0:.3.7002-:3 002-:3/.7..3207:5.3.

3203.7:9.8 .-:--08.78017429084:943 41./07:.

. $4:943-0.209:7-/ %.8203.3.-:370.8./5.

./.%0899:-009849 !9.73..2507:-.3.5:9.308:2203.203.73.2.

5.:-.2.3089490  ..308:27--433...447 .99070..94341.2.7:9.04-807.7.3/..8 /.308:29072.70.2.359.2 70.:/0/390 049072.9.8:/.943  $!%.9438 983439.8503.8.3/2.9/09.3/.80849072 74290..308:27--43.9.-4.70.

#$&%$ $#'% $ .   .    ##.

  0/.3 .$%!$ O .20..8:.8::7.

:5 O &:78::.789.7:2/748/.8:73..390790 .  394.20.-.

9:7041.2243:247/.20.8:...20.902507.7:2/74/0789.3789.0/.8::7.8 O .8:709039.

2243:247/...2243:2. .390790.8820.789.8:73 O &:78::.789.47/0.8394.

.2243:247/.902507.8::7.0/.0.47/0 .8:709039..7:2/748/.2-.3-078789.8 O %.20.3789..2243:2.789.-.9:7041.

8 O %:9:52::90.398:.439.789.841.// .2243:2.7:2/74/0.33-.47/03949020.:5.8:73.789.8::7/03.

8::7/03.52020.8:73.3909.3503:9:50.3.988:0 O 4.4.079024:94120.30.8::7.:59.

:50 4/39020.39..:5/ O !0.09020.8:73.-:3/.38::3.8.37.8:73.$.

392-:.3.503:9:5/.:.9:70 O .4/909:-0.380-039.3-:.7.3/10090902507.7 02:/.:2-.

9.9.242039 903450390 /.9.2.4.783 O .3.8503.3/820.

#0.9438 $!%..47/4:74-807.

3.  /.3.25:7.#$&%$ $#'% $ O!03..

.  /.   8 %.3 $::..23.

902507. 8 %.   8 % $::..9:7041.39.

.39.3%.25:7.902507.9:7041 8 % 8::.

3..9:70419029:70% O503.  /.25:7.902507.3.

  .3/ .//33.23.3203.7:9.

3.44 2030:..3207:5.7.:.3-.84:943-0.20..

8:/.8 .2.70.84/47..3789.3-080039. .841-.803/49072 742904-807.9.943 ./03.-.943.9.39.7:2/74/09 ..8.7.789.8/.2243:2.99070.47/0.789.270.789..3/.9/09.2243:247/..9072.7:2/748/.7.8.943-0900390.8503.0.703.70.5.:-.9.:/0/39003/49072..-4..

 $$%.

–%¾%+.!#%  .

32030:.7..3002-:3 002-:3.3.7:9.%f% .3207:5.

3203.80-:--08 9.9.3./5.8/.039700.70 $::.7:9.307:.$4.

3203.9:70419084:943-0.//33.2049.    $::.3/9:7-/  ..%0902507.7:9.

3-.7.:..3.7:9.440/84:943 . %0902507.32030:.9:70.8.3207:5.

8 !03039:.0394/47.5#0.$4..8.3!07:-.339.

8.3/9039:.5.7:9.574/:.55.5..3203.38. ..6 .33.97:2/748/.3..3./84:943. 090723..39.8250.47.5.3203:3.6 .3039..3039.94339.0843024041.33.472090780/07..94341#0..9:.8..7.4-...247/./.  347/0714789:/039894/0907230039.3507:-.7 39897.5.308 !../03.308:83./.7:9.3 .8.788..3507:-.943-0900384/:2/74/084:9439 /74.9:24..907  .-0/0907230/039./. .70..5/03.507.9203039:.3.6   %&& .4720907 % O $5.3039070..

8::7. O 0.$5.9:.

.:5 O .0.7:9.3.8:73.

7:9. 84:943 O .3..

9072420907.$4:943 O -:.

8$97414.2/.3503:9:5.90724209078 O 0.

4.3/90.$97414.2.:5.07 O %8:.

%88:0 ##.

8::7.20.$%!$ O O O O O .8:..3. 0/.7:9.3.

3.3.20.7:9.8:.390790.8::7.20.:5 . 84:943394..3.30/.8:73.

8:73..3.3490720.7:9..39079084:943394.:5 &:78::. .

. 84:943 &:78::..3.902507.9:7041.8:709039.7:9.0.

3.8:..9:704184:943 .20.3.0.7:9.2.30/.3.8:709039.7:9.3.8$97414.-078. /.902507.280.7...

20920 .3/84:943394.9908.2.:5.$97414.3907. .

9.38::.390724209079:.3907242090780.O %:9:50.7.8:.3507.2/.8$97414..3 /9:3:.507.32..3/.

.90/90902507.9.8::.90 90724209073/.9.9.3/.2.9:70 O .73.48090$97414.:58.3/3807990907242090784.

9:70 O :.9:9:50.#0.3/.2/.2039.380.2.47/90902507.8$97414.2.

2.:58.3/0989.25:7.8::.33..3/147 23:908 O &:702-. 50390/$97414.

9.9.8503. O .8:7090902507.9.9:70419029:70-.3.0..2.

#0.943 $!%..47/90708:98414-807.

9.9:70 O 84:943902507.9:70 39.0902507.9:70 O %02507.7.902507.. 84:943902507.88/.5072039708:9 O .9:70 O . O 3.9:70780    3.

6..9/.3/807.7:9.-.5.47.3  9:3..5-0.3/03.3 .3.89/.37:2:862 % .5.50793.

7.0%  4  9:3.-847-0/-890704142.62. .3-0 3470/  2 7 7    6 2.90684:943:83901472:.% ..670.88.9. 9            4 4 4 4 13.8 6. 9 900.3 ..:.99..7:9.

.2..24/.3 ...2 .3.:2.:..943    9:3. /.943 684:943  670.90670.3:2.2.7:9..2 . /.7:9..

90.2. 243 .24:3941.2 84:943    24.:. 84:943.24:3941243 . '    24 4 '    24 .3/...

85.502-039:.  9:3.3-070.82.83 2.3.324 . /.670.8324 ./..

8.03:.709 990708:94:4917429005072039 19070 8.50740/.970.943 13/9070.3 5030-.4770.9 0./0.3/3.8../. .8...950325..9:70 %.6 .6  .8.8..9.94331472324 1. .8.-3.3./-...90670..9.4-.425.3.470/..3/9.3 .3.9:7 02:/.5. $13/90.907/.70. ..8.:.         .3907./.9.83097.3/03.7907.6    ./..7..3-07.2 -.94341.2-.3..79 .33 .4770..843  .330:97.9.8.3-.24  6 24 24.83097. ./.3/.94370.8.803907.9:70..

 .33 .3/..7.6 F. .8/. .0825:./.4-.24 $02039.6      %.3.7.:.3/.70.8507.4770.8.9.3.83097.7..6  .9:.

9/.3-07531.943 70.2 .907.3 .:.02..9.-. .907 ..70. .38:3 0307.06:.94341039..3. .6    ..2  .5.9 .5 .47038. .3.3039.3507:-./03..907950  90/038941...9.8841908.0/1742889029403.7 - $0..5-.7.5079:3. %02.94331472324  .9431479870. 0.7432039.6 F.83/.3/.2084:9439.70.2.8-07.438/070/9.3-03470/ .943 900307824./.38.2.3039870.3 !.90784:9438..3/.88.9..9438..2./..2  490 %0..6  .88.5.7  2.438/070/ - :739070.2./.55.7:9.2.943670.3..790/439090724.7:9.7  .78890203:3. .038.