CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

@ $  O9.-@ 9@ . D.@  .- @. @-@- . . D- .-9D@ -.

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

9438..70.370.5.9507-0/.0/110703..9438 %.9203.083049072.370.2./.803/49072   347/0714789:/0398944-807.3/03/49072..80849072/.70.788. %# %##%  %&& .

% $%#$ O $5.9:.

8::7. O 0.$5.9:.

:5 O 0.82.8:73.0.

2.88.83 2.02897 O 54943.308:22.3] .359.83805..2.3.

3.] .243 O .7:9..08412.50.308:27--430.

  .-. .$4:943 O 789.7:2/748/.

 .243:247/.7:2/74/0 .   O 789.841-..789.

2243:2.841.789.47/0  O %072420907.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

 0/.9.8/.247/..3::78::.3.3.8:.280-:.-:370.$%!$ O .8..7:9..

2-.8:709039.3907 9084:94341/74....308:2.47.902507.354943.9:7041 O %.3/20.90899:-0.2.359./ 394.

380/99.-:370.3.08412. //50.8.308:27--43 O 4.

0.38::9.3. $..3907./ 7.3507:-..-:370..8.8.9909090899:-0 O 2.9507:-.

9 4.7:9.3089.9:70. -807.3.9...2.303.90899:-0 O ...3-0-07.8.090.:7 10090902507.5.

8:.8.102420398 O $090.3079.2:8207.9: 2. 49084:943..

907. 19079.507 O 2./507:-.:9/.5.9.3..9 039079070/92:85...9.

8503. -807.2.9.9.308 O .9.3.0090747349..

.47/4:74-807.#0.9438 .–%¾%+.

%f% .–.

%–%+%–%   $!%.

#$&%$ $#'% $ O !03::7.38::.

.9:7020. .8:702039 $::.%02507.6 %.

902507.9:7041 .6 % $::8090.70.39.8%.

%...370.19079070.943902507.83.25:7.9:70% $::.

%0902507..2:8207.94329:707480% O !02078.8.3079.9:70419070.7:9.3/03...3.

2:8207.5.8./507:-.:5:35.507 %/./.32.7:9.907.3 -./..3850..9439084:943970/92:85.079. .

3/.4.25:7..507 O !03.308 -090039084:943..3/370/92:85.3.

3/ .3.

7002-:3 002-:3/. 0:..3.7.7:9.3.3207:5.

78017429084:943 41./07:.8 .7:9.3203.-:--08.

3.-:370. $4:943-0..209:7-/ %.8203./5.8.

2507:-.73..2.5:9.%0899:-009849 !9.3./.308:2203.203.73..

5.3089490  .2.70.8503..359.308:27--43.2 70.8:/.04-807.7.8 /.2..:-.3/2.447 .3/.8.99070..9.308:29072.:/0/390 049072.9438 983439.9.3/.2..70.9/09..308:27--433.943  $!%.7:9..80849072 74290.94341.-4.

    ##.#$&%$ $#'% $ .   .

8::7.8:.  0/.20.3 ..$%!$ O .

.789.8:73.7:2/748/.  394.20.390790 .:5 O &:78::.-.

.8:709039.7:2/74/0789.8 O .2243:247/.20.8::7.902507.3789.20.9:7041.0/..8:.

789.8:73 O &:78::.2243:2.2243:247/.390790.8820...47/0.8394.789. .

2243:247/..789.-.7:2/748/.20.2243:2.8:709039.47/0 .0/.3-078789.902507.8::7.8 O %.3789..9:7041.2-.0..

47/03949020.789.841.// .2243:2.789.8:73.8::7/03.398:.33-.:5.7:2/74/0.439.8 O %:9:52::90.

4.8::7.52020.30.3.8::7/03.988:0 O 4.3503:9:50.:59.8:73.079024:94120.3909.

39.8:73.09020.8.8:73.-:3/.:5/ O !0.38::3.37..:50 4/39020.$.

3.3/10090902507.:.392-:.4/909:-0.9:70 O .380-039.3-:.7 02:/.:2-.7.503:9:5/.

4.9.783 O .9.8503.2.3.242039 903450390 /.9.3/820.

47/4:74-807.#0.9438 $!%..

#$&%$ $#'% $ O!03.3..  /.25:7.3.

23..   8 %..  /.3 $::.

   8 % $::.9:7041. 8 %..39.902507.

.39.902507.3%.25:7.9:7041 8 % 8::.

9:70419029:70% O503.3.902507.3.  /.25:7..

  .3/ .//33.23.7:9.3203.

.:.3.7.20.84:943-0.3-.44 2030:.3207:5..

47/0.0.943 .8.8 .9.3/.84/47.943-0900390.7.9.9072.99070.7.:/0/39003/49072.70.789..7:2/748/.39.8.9/09.5.703.8503.9.803/49072 742904-807./03.-4.70.2243:2.789.2243:247/.8/.841-....3-080039.2.:-. .270.3789.7:2/74/09 .8:/.789.943..-..

 $$%.

–%¾%+.!#%  .

7:9.32030:.7..3207:5.3002-:3 002-:3.%f% .3.

307:.70 $::.039700.3203.80-:--08 9.9.3.7:9.8/.$4./5.

3203.2049.3/9:7-/  .7:9.//33.%0902507.    $::..9:70419084:943-0.

7.3. %0902507.7:9.32030:..3-.440/84:943 .8.:.9:70.3207:5.

3!07:-.8.339..5#0.$4.8 !03039:.0394/47.

3.. .8...7:9.308 !..8.97:2/748/.6 .33.9:24.3039070.574/:.3507:-.9203039:.5/03./03.33.7:9.3.5.6   %&& .308:83.4720907 % O $5.0843024041./.6 .8250.472090780/07.55.3/9039:.70.247/.3039./.5..507.7..47.94339.907  ..7 39897.5.3203.3507:-..943-0900384/:2/74/084:9439 /74./. 090723.3203:3.. ./84:943.3..5.4-.3 ...-0/0907230/039..3039.39..8.38.94341#0..9:.  347/0714789:/039894/0907230039.788.

8::7.9:. O 0.$5.

3. .7:9.8:73.:5 O .0.

7:9. 84:943 O ..3.

$4:943 O -:.9072420907.

8$97414.2/.3503:9:5.90724209078 O 0.

4.$97414.07 O %8:.:5.2.3/90.

%88:0 ##.

3.8:..8::7.20.$%!$ O O O O O .3. 0/.7:9.

3..30/.3. 84:943394.20.390790.8:73.8::7.:5 .3.7:9.8:.20.

.3490720.8:73..:5 &:78::.3.7:9.39079084:943394..

9:7041. 84:943 &:78::.0.3..8:709039.7:9..902507.

3.8:. /.7:9.2.20.8:709039.280...30/.3.9:704184:943 .7..7:9.3.-078.3.8$97414.902507.0.

9908.3/84:943394.3907.2.20920 . .:5.$97414.

.507.390724209079:.8$97414.3507..O %:9:50.38::.3/.3 /9:3:.3907242090780.7.8:.32.2/.9.

2..9.90/90902507.48090$97414.3/3807990907242090784.9:70 O .:58.3/.9.90 90724209073/.73.9.8::.

#0.9:9:50.2.2/.2039.2.8$97414.47/90902507.3/.9:70 O :.380.

8::.:58..3/147 23:908 O &:702-.3/0989. 50390/$97414.33.25:7.2.

9.9..8503.9:70419029:70-.3. O .0.8:7090902507.2.9.

#0..47/90708:98414-807.943 $!%.

84:943902507.5072039708:9 O .9:70 O %02507.9:70 O 84:943902507.88/.9:70780    3.0902507. O 3.902507..9:70 O .9.9:70 39.7.

9/.3 .3/807.89/..50793.5.47.7:9.3.6.-..3/03.5-0.5.3  9:3.37:2:862 % .

7..:.99.% .0%  4  9:3.88.3-0 3470/  2 7 7    6 2.7:9.3 . .9.670..-847-0/-890704142.8 6.90684:943:83901472:.. 9            4 4 4 4 13. 9 900.62.

:2.... /.943 684:943  670.2.7:9.2.943    9:3.:. /.2 ..24/.90670.3 .2 .3:2.3....7:9.

2.24:3941243 .3/. 243 .2 84:943    24.:.90.24:3941.. 84:943.. '    24 4 '    24 .

3.85. /.502-039:.670.83 2.324 .3-070.8324 ..  9:3./.82.

6 .94341./..9.4-.4770.9:7 02:/.3-.. .943 13/9070..9.330:97./-.8.2 -..2-.9:70.8. $13/90./.3-07.8.         ...79 .-3.3907...970.:.83097..33 .6  .6    . .907/. ..8.9 0.3 .425..3/9.9:70 %.94370..3.90670.94331472324 1..4770.83097.50740/.9.3/3.950325.24  6 24 24.70.3 5030-.3/03.3.3.7.803907.3/.8.7907.843  .8.8.5.. ..9.709 990708:94:4917429005072039 19070 8./0./.03:.8.8./.3.470/.

9:. .6      %.33 ..3.7.4-.8507.3/.:. . .83097./.70.9.7.6  .24 $02039.0825:.4770.8.8/.7.3.3/..6 F.

47038.70.88.5 . .7:9.2 .9. ..3-03470/ .3507:-.6 F.7 - $0.2  490 %0.:.94331472324  .55.0/1742889029403.02.38.6  .8841908.3 .9431479870.../.3.2.2...038.2  ./03. .90784:9438./..7  .907950  90/038941./.83/.3.9 .38:3 0307.5.9...438/070/ - :739070.06:..2..3/.2.88... .3 !.7  2.5079:3.7:9.3-07531.9/.78890203:3.3039870.790/439090724. 0. %02.3039.2084:9439..3/.5.6    .7.8-07.943 900307824.907.5-.3. .9438.943 70.438/070/9.70.-.907 ..7432039.94341039.943670.2.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful