CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

@ $  O9. .- @.@  .-@ 9@ . @-@- . D- . D.-9D@ -.

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

083049072.70.370.788.9203.370.3/03/49072.9507-0/./..2.5..803/49072   347/0714789:/0398944-807.9438 %.80849072/. %# %##%  %&& .9438..70.0/110703.

9:.% $%#$ O $5.

8::7.9:.$5. O 0.

0.:5 O 0.8:73.82.

308:22.3.83 2.88.02897 O 54943.2.2..3] .359.83805.

50.08412.3.7:9.] ..308:27--430.243 O .

 .  .$4:943 O 789.-.7:2/748/.

 .841-.7:2/74/0 .   O 789.789.243:247/..

2243:2.47/0  O %072420907.789.841.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

8:.-:370.3.. 0/.7:9.8/.9.280-:..247/.3::78::.$%!$ O ..8.3.

902507.90899:-0..3907 9084:94341/74.8:709039./ 394.47.2..9:7041 O %..308:2.354943.2-.359.3/20.

3.-:370.380/99.8.08412. //50.308:27--43 O 4.

..38::9.8./ 7.3.9507:-. $.9909090899:-0 O 2.3907.8..3507:-.0.-:370.

9:70.9.5.9 4... -807...303.:7 10090902507.8.7:9.2.90899:-0 O .3-0-07.3.090.3089.

49084:943.3079.8.2:8207.102420398 O $090..9: 2.8:.

19079.3./507:-..9 039079070/92:85.507 O 2..9.5..907.9.:9/.

 -807.9.3.8503.9..2.308 O .0090747349.9.

.#0.9438 .47/4:74-807.–%¾%+.

–.%f% .

%–%+%–%   $!%.

38::.#$&%$ $#'% $ O !03::7.

%02507.6 %.9:7020..8:702039 $::. .

39.902507.6 % $::8090.70.8%.9:7041 .

..%.9:70% $::.19079070.370.83.25:7.943902507.

8.2:8207.9:70419070..94329:707480% O !02078.3079..3/03.3.7:9..%0902507.

9439084:943970/92:85.079.3850.3 -.8.907. ./.507 %/.7:9./507:-.5..:5:35.32.2:8207../.

3/370/92:85.3.4..308 -090039084:943..25:7.507 O !03.3/.

3.3/ .

.3.3207:5.7. 0:.7002-:3 002-:3/.7:9.3.

3203./07:.8 .-:--08.78017429084:943 41.7:9.

-:370.8203. $4:943-0..3./5.8.209:7-/ %.

203.2507:-.5:9...73.3.%0899:-009849 !9.73./.308:2203.2.

9438 983439.359.9/09..3/.04-807.80849072 74290.99070.8:/.7.94341.308:29072.8503.3/2.2 70..9.2.943  $!%.70..-4.:-.3/..5.8.447 ..70.9.7:9..8 /.:/0/390 049072.2.2.308:27--43.3089490  .308:27--433.

    ##.#$&%$ $#'% $ .   .

20.  0/.$%!$ O .8::7.3 ..8:.

7:2/748/.8:73.390790 .:5 O &:78::.-.  394.20..789.

9:7041..902507.20..7:2/74/0789.3789.8:.2243:247/.8::7.0/.8 O .8:709039.20.

8394.2243:2..2243:247/.8820.47/0.390790.789.8:73 O &:78::..789. .

8 O %.789.0.2-.8::7.2243:2.902507..2243:247/..47/0 .20.8:709039..-.9:7041.7:2/748/.3-078789.0/.3789.

8:73.789.2243:2.841.33-.// .:5.398:.7:2/74/0.8::7/03.8 O %:9:52::90.439.47/03949020.789.

3.8:73.988:0 O 4.8::7/03.4.3503:9:50.3909.8::7.52020.30.079024:94120.:59.

38::3.09020.8:73.37.:5/ O !0.$.-:3/.39.:50 4/39020.8:73..8.

4/909:-0.503:9:5/.7 02:/.3/10090902507.3.3-:.:2-.:.9:70 O .380-039.7.392-:.

8503.783 O .3/820.3.242039 903450390 /.9.4.9.9.2.

9438 $!%..#0.47/4:74-807.

3.3.  /.25:7.#$&%$ $#'% $ O!03..

23.3 $::..  /.   8 %..

   8 % $::. 8 %.902507..39.9:7041.

3%.25:7..9:7041 8 % 8::.39.902507.

.  /.3.902507.25:7.9:70419029:70% O503.3.

3203.7:9.  .3/ .23.//33.

84:943-0.3.3207:5.44 2030:.20..:..3-.7.

99070..-4.943-0900390..9.8503.9/09.943.2243:2.8:/..703.:-.841-.5.3/.:/0/39003/49072.39.8.789.9072.8/...943 .7:2/74/09 .9.789.8.84/47..-.7:2/748/. .3789.2.7.803/49072 742904-807.3-080039.70.270.9.8 .47/0.789.2243:247/.70./03.7.0.

 $$%.

–%¾%+.!#%  .

3002-:3 002-:3.32030:.7:9.%f% .3207:5.7..3.

/5.3.9.039700.307:.70 $::.3203.7:9.8/.80-:--08 9.$4.

3203.9:70419084:943-0.    $::.3/9:7-/  .2049..7:9.%0902507.//33.

%0902507.8.9:70..3.3207:5.:.3-.32030:.7:9.7.440/84:943 .

8.5#0..3!07:-.0394/47.$4.339.8 !03039:.

907  ../03.3507:-.308 !..943-0900384/:2/74/084:9439 /74.3039.3507:-./.47.9:.5/03.507.7.3203.33.6 .8.  347/0714789:/039894/0907230039.94339..55. .5. 090723.7:9.7 39897.788..3..70..8.../84:943.3 .0843024041.94341#0.97:2/748/.574/:.8.9:24.7:9.33.6 .5...39..3...9203039:.3/9039:.38.-0/0907230/039./.5.308:83.3039.4720907 % O $5.3..6   %&& . .3203:3.4-.5.247/.3039070..8250.472090780/07./.

8::7.$5. O 0.9:.

3.8:73.7:9.0. .:5 O .

7:9..3. 84:943 O .

$4:943 O -:.9072420907.

90724209078 O 0.3503:9:5.2/.8$97414.

07 O %8:.$97414.4.3/90.2.:5.

%88:0 ##.

3.3.$%!$ O O O O O .7:9.8:..20. 0/.8::7.

3.7:9.8:73.30/..3.20.8:.8::7.20.390790.3.:5 . 84:943394.

39079084:943394.8:73..7:9.. .:5 &:78::.3.3490720.

7:9.902507.0..8:709039. 84:943 &:78::.3..9:7041.

9:704184:943 ...7.-078.3.3.902507. /.8:.7:9.7:9.280..8:709039.3.20.30/.2.3.0.8$97414.

2.$97414.3907.3/84:943394.20920 . .:5.9908.

2/.32.3907242090780.8:.7.3 /9:3:.507...8$97414.9.3507.O %:9:50.38::.3/.390724209079:.

3/.90 90724209073/.90/90902507.9.8::.9.73.9:70 O .:58.3/3807990907242090784.48090$97414.9..2.

2039.2/.380.47/90902507.2.9:9:50.#0.9:70 O :.2.8$97414.3/.

3/147 23:908 O &:702-.. 50390/$97414.8::.33.25:7.2.:58.3/0989.

.2.3.9.9:70419029:70-. O .9.8:7090902507.9.8503.0.

#0..943 $!%.47/90708:98414-807.

88/.9:70 O %02507.902507..9:70 O 84:943902507.9:70780    3. O 3.9.5072039708:9 O .9:70 39.7.9:70 O . 84:943902507.0902507.

50793.6.3  9:3.5.89/.3/03.3 ..9/.3.-.3/807.47.5-0.5..37:2:862 % .7:9.

62..99..7.8 6.-847-0/-890704142.:.7:9..9.90684:943:83901472:.% .670.3-0 3470/  2 7 7    6 2.88. 9            4 4 4 4 13.0%  4  9:3.3 . 9 900. .

7:9.3.2.3 ... /..:.:2..2 ..90670.3:2. /.943    9:3.24/.2...7:9.943 684:943  670.2 .

2 84:943    24. 84:943.:.90.24:3941243 .2. 243 .. '    24 4 '    24 .24:3941.3/..

  9:3. /.8324 .3.324 ../.3-070.670.82.502-039:.83 2.85.

9..5.94341.7.70.3.709 990708:94:4917429005072039 19070 8.425.943 13/9070.9:7 02:/. .-3...9./.3-07.83097....94331472324 1.8.8.470/.2 -.970.843  ..8..3 .:./..90670.83097../.9:70 %.8.3.6  .4-.9.9.3/3.3907. .907/.03:..4770.8.. .33 .8.9:70.803907.3/.330:97.3-.50740/.9 0.8.8.3.3.6 ./0.7907.3 5030-./.79 .2-.3/03. .. $13/90.950325..24  6 24 24..4770.8.94370.3/9./-.         .6    .

4770.9:.6  ..7.24 $02039.9.8. .6 F.83097.:.8/.70.7.3/.6      %.0825:.3.3. ..4-.33 ./. .3/.8507.7.

7:9. %02.038. ..943 70.0/1742889029403./.7  .3 ..907. ..9/. .94331472324  .9...3507:-.70.2  .9438.90784:9438.3/.907 .38:3 0307.88.6 F.7432039./03.907950  90/038941..3 !.. .83/. 0.-. .7.9.9431479870.3.2.7  2.6  .438/070/9.38.47038.././..88.:..9..2.55.02.2084:9439.8-07.3-07531.9 .3/.6    .7 - $0.94341039..5079:3.2 .3039870.2.3.943670.2  490 %0.5 .438/070/ - :739070.2.78890203:3.70.943 900307824.3039.3-03470/ .5.3.7:9.8841908.5.2..790/439090724.5-..06:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful