CBENISTRY

LxÞL8lMLn1
8LÞC81
0BSERvINu TBE
EX0TBERNIC
REACTI0N &
ENB0TBERNIC
REACTI0N ANB
BETERNINATI0N
0F ENTBALPY
REACTI0N
CBANuES

CkLA1LD 8¥ť
MŦ kAIkI
MŦ IUMAkIk
kL1NC 5L1¥A kINI
kI5MA AkNI5 ÞU1kI
kCnANI MŦ 5I8UkIAN
5MA N 1 8A1AM 1ŦA 2010/2011

REAK8| EK80TERH 0AN EN00TERH| EXDTlERVl0 /h0 Eh0DTlERVl0 RE/0TlDh

TuJuAN :
Ada( s|sWa dapal rerdaral| pe(oedaar (ea|s| e|sole(r dar (ea|s| erdole(r

D/l .
ln oroer lor sruoenrs ro ooserve o|llerenoes |n exornerm|o reaor|ons ano enoornerm|o reaor|ons

ALAT 0AN 8AlAN/TDDl$ /h0 V/TERl/l$

O $palu|a/$oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O e|as ||r|a/ |ass onem|srry
O polordar p|la radres|ur ras|rd-ras|rd separjard ±1.5 cr/ o|eoes ol maones|um r|ooon eaon ± '.5
om |ono
O La(ular lC|/ lC| $o|ul|or
O (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da |8a|0l). 8l0)/ 0rysra|s ol oar|um nyorox|oe (3a (Dlj . 8lDj
O (|sla| aror|ur ||o(|da |Nl1CL)/ 0rysra|s ol ammon|um on|or|oe (hl40lj
O Te(rorele(/ Tnermomerer
O T|ssue/ T|ssueCARA RJA/ $TEP$.
O asu||ar |a(ular asar ||o(|da |lC|) |e da|ar seouar laourd (ea|s| dar u|u( suru aWa| lC|/Enrer
rne so|ur|on ol nyoroon|or|o ao|o (l0|j |nro a resr ruoe ano measure rne |n|r|a| remoerarure ol l0|
O Taroar|ar polordar p|la radres|ur//oo o|eoes ol maones|um r|ooon
O ovard|ar sed|||l laourd (ea|s|/$nake a ||rr|e rne resr ruoe
O Aral| pe(uoarar vard le(jad|. (asa|ar pe(uoarar suru laourd (ea|s|Doserve rne onanoes rnar
ooour. lee| rne remoerarure onanoe |n a resr ruoe
O 0|ar|ar |a(ular oeoe(apa saal//||ou rne so|ur|on a leu momenrs
O $ele|ar |lu. rasu||ar |e(las |a|rus re(ar//lrer rnar. enrer rne reo ||rmus oaoer
O Aral| apa|ar le(jad| pe(uoarar alau l|da|/ Doserve unerner or nor onanoes
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro your ooservar|ons

A8|L PENCAHATAN || RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ l

O !erdu|u(ar suru/Temoerarure measuremenr
$uru aWa| lC| |ac) : 31"C/ ln|r|a| remoerarure ol l0| (aoj. J'"0
$uru sele|ar (ea|s|: 3Z"C/ /lrer rne reaor|on remoerarure. J7 " 0
$uru carpu(ar (ea|s| ra|| ê"C/ Tne remoerarure ol rne reaor|on m|xrure rose 6 " 0
O Pemer|ksaan |aruran oenoan kerras |akmus meran/ lnsoeor|on rne so|ur|on u|rn reo ||rmus oaoer
T|da| le(jad| pe(uoarar. oa|| pada |a(ular raupur pada |e(las |a|rus re(ar./ ho onanoes.
oerueen rne so|ur|on ano |n reo ||rmus oaoer
O !ercarpu(ar d dar lC|/ V|x|no Vo ano l0|
Ma (s) + PCl (aq) MaCl
2
(a) + P
2
(a)
e|ua( de|erourd-de|erourd da(| |a(ular vard re(upa|ar l/ ouoo|es ar|se lrom rne so|ur|on
ol un|on |s l
La(ular rerjad| |e(ur/$o|ur|on oeoame ruro|o
Taourd (ea|s| rerjad| paras/ Tesr ruoe oers nor
!|la radres|ur rerda|ar| pe(uoarar Wa(ra rerjad| Wa(ra pul|r/ maones|um r|ooon oo|or
onanoes ro un|re

0a(| ras|| perdaralar d| alas. dapal d||elaru| oarWa (ea|s| |a(ular lC| dar p|la radres|ur le(rasu| da|ar
(ea|s| e|sole(r.
From rne aoove ooservar|ons. |r |s knoun rnar rne reaor|on ol l0| ano maones|um r|ooon |no|uoeo |n rne
exornerm|o reaor|on.

A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll

CARA RJA:/$TEP$.
O asu||ar |8a|0l). 8l0) |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne (3a (Dlj . 8lDj |nro a measur|no ouo
O u|u( suru aWa| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da/ measure rne |n|r|a| remoerarure ol 3ar|um lyorox|oe 0rysra|s
O asu||ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u(/Enrer rne ammon|um on|or|oe orysra|s |nro a
o|ass measur|no
O u|u( suru aWa| (|sla| arror|ur ||o(|da/Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol ammon|um on|or|oe
orysra|s
O Taroar|ar (|sla| arror|ur ||o(|da |e da|ar de|as u|u( vard oe(|s| (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da//oo
orysra|s ol ammon|um on|or|oe |nro rne measur|no ouo oonra|n|no oar|um nyorox|oe orysra|s
O Tulup ru|ul de|as u|u( derdar l|su/0over rne mourn ol measur|no ouo u|rn a r|ssue
O ovard|ar de|as u|u( derdar lelap reredard perulup de|as u|u(/ $nake rne measur|no ouo un||e
no|o|no rne measur|no ouo ||o
O !edard laourd dar (asa|ar sururva/lo|o rne ruoe ano lee| rne remoerarure
O 8|a(|ar seoerla(. |erud|ar ou|a perulup dar c|ur oau vard l|rou|//||ou a momenr. rnen ooen rne
||o ano sme|| ar|s|no
O Calal ras|| perdaralar/Reooro your ooservar|ons
A8|L PENCAHATAN ||| RE$0L7$ 0F 08$ERVA7l0h$ ll
O!ercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C|/ m|x|no 3a(Dlj. 8lD oan hl40|
$uru aWa| 8a|0l). 8l0 |s) : 31"C/ln|r|a| remoerarure ol 3a (Dlj . 8lD (sj. J' " 0
$uru aWa| Nl1C| |s) : 31.5"C/ln|r|a| remoerarure ol hl40| (sj. J'.5 " 0
suru carpu(ar : Z"C/remoerarure ol rne m|xrure . 7 " 0

Opercarpu(ar 8a|0l). 8l0 dar Nl1C| /m|x|no 3a (Dlj . 8lD ano hl40|
|a(ular rerjad| d|rd|r/so|ur|on oeoame ooo|
rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3/ |r nas ooor un|on |s hlJ

0a(| ras|| perdaralar d| alas dapal d||elaru| oarWa (ea|s| arla(a (|sla| oa(|ur r|d(o|s|da derdar (|sla|
arror|ur ||o(|da le(rasu| da|ar (ea|s| erdole(r
From rne ooservar|on aoove oan oe seen rnar rne reaor|on oerueen rne orysra|s ol oar|um nyorox|oe u|rn
ammon|um on|or|oe orysra|s are |no|uoeo |n rne enoornerm|o reaor|on
8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C| 8aC| ÷ Nl3 |d) ÷ l0 |d)

ANAL|8|8 0ATA|PERTANYAAN

1. Ma (s) + PCl (aq)
La(ular rerde|ua(|ar de|erourd-de|erourd vard re(upa|ar l$o|venr re|ease ouoo|es
rnar are l
$uru |a(ular rerjad| paras dar |e(ur/Tne remoerarure ol rne so|ur|on oeoame nor ano ruro|o

. 8a|0l). 8l0 ÷ Nl1C|
$uru |a(ular rerjad| d|rd|r/Tne remoerarure nas ooo|eo so|ur|on
La(ular rerde|ua(|ar oau vard re(upa|ar Nl3 $o|venr ooor un|on |s hlJ
Penentuan Perubahan Enta|p| Reaks||0etermination of Reaction Enthalpy Changes
!ada pe(cooaar |r| a|ar d|lerlu|ar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| arla(a |a(ular ral(|ur r|d(o|s|da derdar
|a(ular asar ||o(|da vard rerdras|||ar salu ro| a|(.
ln rn|s rr|a| u||| oe oererm|neo enrna|oy onanoe |n rne reaor|on oerueen soo|um nyorox|oe so|ur|on u|rn
nyoroon|or|o ao|o so|ur|on un|on oroouoes one mo|e ol uarer.
TuJuAN:
Ada( s|sWa dapal rererlu|ar pe(uoarar erla|p| derdar rerddura|ar ca|o(|rele( sede(rara

D/l.
ln oroer lor sruoenrs ro oererm|ne enrna|oy onanoes us|no a s|mo|e oa|or|merer

ALAT 0AN 8AlAN

O $palu|a/ $oaru|a
O e|as u|u(/ Veasur|no ouo
O La(ular Na0l/ haDl so|ur|on
O La(ular lC|/ l0| $o|ur|on
O ouar le(rorele(/ rnermomerers
O e|as $lv(oloar dar perulup/ $ryroloam ouo ano rne oover
O T|su/ T|ssue
CARA RJA/ $TEP$
O asu||ar |a(ular Na0l |e da|ar de|as u|u(/ Enrer rne haDl so|ur|on |nro a measur|no ouo
O asu||ar |a(ular lC| |e da|ar de|as u|u( vard |a|r/ Enrer rne l0| so|ur|on |nro anorner measur|no ouo
O u|u( suru aWa| |a(ular Na0l/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol haDl so|ur|on
O u|u( suru aWa| |a(ular lC|/ Veasure rne |n|r|a| remoerarure ol l0| so|ur|on
O asu||ar |a(ular Na0l dar |a(ular lC| |e da|ar de|as $lv(oloar seca(a oe(saraar/ Enrer haDl
ano l0| so|ur|on |nro a $ryroloam ouo ar rne same r|me
Na0l|ac)÷lC||ac) NaC||ac)÷l0||)
O Tulup de|as $lv(oloar dar rasu||ar le(rorele( seca(a pe(|arar dar pe(ral||ar suru vard
d|lurju||ar le(rorele( |lu/ 0|ose rne $ryroloam ouos ano |nserr rne rnermomerer s|ou|y ano uaron rne
rnermomerer |no|oareo rne remoerarure
O Calal|ar suru a|r|(rva/ Reooro rne remoerarure
O 8u|a lulup de|as $lv(oloar dar d|ar|ar se|ara 3 rer|l / Doen rne ||o $ryroloam ouos ano |er srano lor
J m|nures
O u|u( |eroa|| suru carpu(arrva/ Veasure rne remoerarure ol rne m|xrure oaok
O Calal ras|| perdaralar/ Reooro rne resu|rs ol ooservar|on

lA$L !NAATANExperiment result :
O haDl so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O l0| so|ur|on remoerarure . J'
o
0
O /varaoe remoerarure (|n|r|a|j .
31+31
2
= J'
o
0
O F|na| remoerarure . J4
o
0
O Temoerarure r|se . l|na| T - /varaoe T
. J4 - J'
. J
o
0
Ana||s|s data| pertnyaan
1. l|lurd|ar c|a(ular derdar (urus c = r. C. LT ||a|o( vard d|se(ap oejara p|asl|| dapal d|aoa||ar.)/
0a|ou|are oso|ur|on us|no rne lormu|a o = m x o x Ar ( rne near rnar aosoroeo oy srereolom o|ass oan oe
|onoreoj
2 = 50d( x = 100 d(
6 = 1. J
-1
d
-1


q = r c Al
= | 100 ) x 1. x 3
= 1 J

2Ŧ l|lurd|ar c(ea|s| |=-c|a(ular)./ 0a|ou|are oreaor|on =(- oso|ur|onj

c(eacl|or= 1 J

Ŧ l|lurd|ar jur|ar Na0l da|ar 50 cr
3
|a(ular Na0l 1 dar jur|ar ro| lC| da|ar 50 cr
3
|a(ular lC|
1 ./ 0a|ou|are amounr ol haDl mo| |n 50 om
J
haDl so|ur|on ' V ano amounr ol l0| mo| |n 50 om
J
l0| so|ur|on 'V

ro| Na0l = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|
o| lC| = \ x
= 0.05 L x 1
= 0.05 ro|

1. l|lurd|ar c(ea|s| pada peroerlu|ar 1 ro| l0|j||a Na0l dar lC| vard oe(ea|s| ras|rd-ras|rd 1 ro|
l0)./ 0a|ou|are oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD ( |l haDl ano l0| rnar reaor. eaon ' mo| j
c|1 ro| lC| ÷ 1 ro| Na0l) =
1
0,05
x - 1050 J
= - 1000 J
= - 1 |J

5. Ca(||ar dala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar-oasa dar ||le(alu(. |erud|ar oard|rd|ar derdar ras|| vard
arda pe(o|er da(| |ed|alar |r|. J||a le(dapal perv|rpardar vard oe(a(l|. cooa|ar |eru|a|ar
perveoaorva.$ l|no rne oa|or|e oara |n neurra||zar|on reaor|on ol ao|o oase |n ||rerarure. Tnan oomoare |r
u|rn rne resu|r you oor lrom rne exoer|menr. ll rnere´s a oev|ar|on. l|no rne reason.
0ala |a|o( (ea|s| rel(a||sas| asar oasa da(| ||le(alu(e ada|ar:
Na0l|ac) ÷ lC||ac) ÷ NaC||ac) ÷ l0||) Al = -890.1 |J/ro|
$ererla(a |lu |a|o( (ea|s| rel(a||sas| da(| ras|| pe(cooaar vard d||a|u|ar ada|ar :
Na0l |ac) ÷ lC| |ac)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - 1 |J

ê. Ta(|||ar |es|rpu|ar da(| |ed|alar |r|./ r|re ooun rne rnermoonem|oa| eouar|on lor rn|s reaor|on (
Alreaor|on = oreaor|on |n lorm|no ' mo| lD j
Na0l |ao) ÷ lC| |ao)F NaC||ac) ÷ l0 ||) Al = - ' kJ
6atatan:
!ada pe(r|lurdar pe(uoarar erla|p| pada (ea|s| |r| d|arddap oarWa:
a. assa |a(ular sara derdar a|( |.50 cr
3
|a(ular d|arddap 100 cr
3
a|().
o. $e|ara (ea|s| oe(|ardsurd. ere(d| vard oe(p|rlar da(| s|sler |e ||rd|urdar dapal d|aoa||ar.
c. a|o( jer|s a|( 1. J
-1
d
-1
. rassa jer|s a|( = 1 d cr
-3\

hore.
Tne oa|ou|ar|on ol enrna|oy onanoe |n rn|s reaor|on |s oons|oereo rnar.
a. Tne mass ol rne same so|ur|on u|rn uarer (.50 omJ '00 omJ uarer so|ur|on |s oons|oereoj.
o. 0ur|no rne reaor|on. rne eneroy |s moveo lrom sysrem ro env|ronmenr oan oe |onoreo.
o. lear uarer ryoe 4. J r-' o-'. rne oens|ry ol uarer = ' o om-J

 .@  .-9D@ -.- @. D- .-@ 9@ .@ $  O9. @-@- . D.

  .

  .

 .

  .

  .

 .

   .

   .

#$$ %# %#.

803/49072   347/0714789:/0398944-807. %# %##%  %&& .370./.70.9203.2.788.3/03/49072.80849072/.9507-0/.9438.370.9438 %.5...0/110703..70.083049072.

% $%#$ O $5.9:.

8::7.$5. O 0.9:.

82.8:73.:5 O 0.0.

308:22.3] .83 2.2.3.83805.359.88..02897 O 54943.2.

308:27--430.08412.] .50..243 O .7:9.3.

$4:943 O 789.7:2/748/. .  .-.

 .7:2/74/0 .   O 789.789.243:247/.841-..

789.47/0  O %072420907.2243:2.841.

%072420907 O %88:0.

%88:0  ##.

8/.$%!$ O ..8:.3::78::.8.247/.3.-:370...280-:. 0/.3.9.7:9.

.90899:-0.902507.9:7041 O %.308:2..47.2-.3/20.3907 9084:94341/74./ 394..8:709039.359.354943.2.

8. //50.308:27--43 O 4.3.-:370.08412.380/99.

3907. $.38::9.0.3.8.3507:-.9909090899:-0 O 2.8./ 7....9507:-.-:370.

3089.303..090.9 4.. -807.8.5.9:70.90899:-0 O .3-0-07.9.2.3...7:9.:7 10090902507.

8:. 49084:943.102420398 O $090.9: 2.3079.8.2:8207..

..9.9.3.9 039079070/92:85.907. 19079.5./507:-..507 O 2.:9/.

9.9.2.9..0090747349. -807.3.8503.308 O .

9438 ..#0.–%¾%+.47/4:74-807.

%f% .–.

%–%+%–%   $!%.

38::.#$&%$ $#'% $ O !03::7.

6 %. .9:7020.8:702039 $::..%02507.

9:7041 .8%.39.6 % $::8090.70.902507.

%..25:7.83.19079070.370.9:70% $::.943902507..

8.94329:707480% O !02078.3/03.3079.7:9..3.9:70419070.2:8207...%0902507.

 .3 -.507 %/../.32./.079./507:-.:5:35.7:9.8.9439084:943970/92:85.5..2:8207.3850.907.

3/..308 -090039084:943..3/370/92:85.507 O !03.25:7.4.3.

3.3/ .

3207:5..3.7:9.3.7. 0:.7002-:3 002-:3/.

78017429084:943 41.8 .-:--08.3203.7:9./07:.

-:370.209:7-/ %.8203.8./5.. $4:943-0.3.

308:2203.203.3.73..%0899:-009849 !9./.5:9..2507:-.2.73.

99070.7:9.04-807.2.359.308:27--433..8503..308:29072.2 70.9438 983439.7..308:27--43.3/2.5.-4..94341..3/.8 /.9/09.943  $!%..:-.447 .:/0/390 049072.8.80849072 74290.3089490  .2.70.9.3/.2.9.70.8:/.

   .    ##.#$&%$ $#'% $ .

8::7.3 .$%!$ O .8:.20.  0/..

-.390790 ..7:2/748/.  394.20.8:73.789.:5 O &:78::.

8 O .3789.8:.2243:247/.7:2/74/0789.9:7041.8:709039.20.8::7..20.0/.902507..

.789.390790.8394..8820.8:73 O &:78::.47/0. .2243:247/.789.2243:2.

-.3-078789.789.8 O %.2-.47/0 ..3789..7:2/748/.20.2243:2..0/.9:7041.902507.8::7.8:709039.0.2243:247/.

8::7/03.47/03949020.789.2243:2.7:2/74/0.// .398:.33-.:5.8:73.8 O %:9:52::90.789.439.841.

4.30.079024:94120.8::7.52020.8:73.3503:9:50.3909.988:0 O 4.8::7/03.3.:59.

$.8.:50 4/39020.8:73.38::3.8:73..37.09020.:5/ O !0.39.-:3/.

392-:.3/10090902507.3-:.3.4/909:-0.7 02:/.7.9:70 O .:2-.:.380-039.503:9:5/.

3/820.8503.242039 903450390 /.4.3.783 O .2.9.9.9.

#0..47/4:74-807.9438 $!%.

.3.3.  /.#$&%$ $#'% $ O!03.25:7.

3 $::...23.  /.   8 %.

902507..9:7041. 8 %.39.   8 % $::.

39.902507..3%.9:7041 8 % 8::.25:7.

9:70419029:70% O503.902507.25:7.3.  /..3.

23.3/ .3203.7:9.  .//33.

:..3207:5.84:943-0.3..3-.44 2030:.7.20.

3789..803/49072 742904-807.9.:-.8.789.3-080039.8503.2243:2. .9072..7.789.841-.8/.8:/.7:2/748/.2.47/0.703.-4./03.943.789.3/.7:2/74/09 .70.84/47..943 .70..-.270.5.9/09.99070..39.7.943-0900390.2243:247/..9.8.0.9.:/0/39003/49072.8 .

 $$%.

!#%  .–%¾%+.

3207:5.%f% ..7:9.3.32030:.3002-:3 002-:3.7.

/5.80-:--08 9.70 $::.039700.9.3.7:9.307:.8/.3203.$4.

9:70419084:943-0.7:9.3/9:7-/  .2049.//33..    $::.%0902507.3203.

%0902507..9:70.3-.3207:5.:.8.32030:.440/84:943 .3.7:9.7.

5#0..$4.8 !03039:.3!07:-.0394/47.8.339.

 ..308:83.5..-0/0907230/039.5.. 090723.308 !./.6 .55.574/:.3./84:943.5.7 39897.5.247/.97:2/748/.70.3039070.3203:3.8.3.7:9./03.3.788.6   %&& .3507:-./.3039..38.472090780/07.4720907 % O $5.3203.3039.0843024041.8.39.3 .7:9.907  .94341#0.47.9:24... ..7.33./..6 ..9:..9203039:....8.507..5/03.4-.943-0900384/:2/74/084:9439 /74.8250.94339..  347/0714789:/039894/0907230039.33.3507:-.3/9039:.

$5.9:.8::7. O 0.

0.3.:5 O .7:9. .8:73.

84:943 O ..3.7:9.

9072420907.$4:943 O -:.

2/.8$97414.3503:9:5.90724209078 O 0.

2.4.:5.$97414.3/90.07 O %8:.

%88:0 ##.

7:9..3.20.3.8:. 0/.$%!$ O O O O O .8::7.

7:9. 84:943394.8:.:5 .390790.20.3..3.8::7.3.8:73.30/.20.

3. .8:73..39079084:943394.:5 &:78::.7:9.3490720..

.0.8:709039. 84:943 &:78::.7:9.3..9:7041.902507.

3.8:.20.280.8$97414.8:709039.30/.9:704184:943 .7:9..7:9.902507.7..2.0.3.-078. /..3.3.

3/84:943394.9908. .:5.2.$97414.20920 .3907.

3507.32.3 /9:3:.8$97414.38::..8:.2/.9.O %:9:50..507.7.3/.3907242090780.390724209079:.

9.90/90902507.90 90724209073/..2.9:70 O .8::.9.3/.9.3/3807990907242090784.:58.73.48090$97414.

2/.2039.#0.9:70 O :.2.2.9:9:50.380.8$97414.3/.47/90902507.

2.:58.25:7.3/0989.8::.33..3/147 23:908 O &:702-. 50390/$97414.

8:7090902507.9:70419029:70-.9.9.3.0.8503..9. O .2.

#0.943 $!%..47/90708:98414-807.

9:70 39.7..9:70 O %02507.9.5072039708:9 O .9:70 O .9:70780    3. 84:943902507.0902507. O 3.902507.9:70 O 84:943902507.88/.

3/03.5..3  9:3.9/.-.50793.3 .89/.7:9.47.3/807.37:2:862 % .6..3.5-0.5.

 9 900.7:9.3-0 3470/  2 7 7    6 2.62.-847-0/-890704142.% . 9            4 4 4 4 13.9..8 6. .88.3 .7.:.99...90684:943:83901472:.0%  4  9:3.670.

..7:9..3 .24/.. /.2 .3:2...2.:2.2 .943 684:943  670. /.943    9:3.:.7:9.2.3..90670.

. 84:943. 243 .24:3941243 .2. '    24 4 '    24 ..24:3941.:.2 84:943    24.90.3/.

  9:3.670..85.82.324 ./.3.8324 .3-070. /.502-039:.83 2.

:.3/9.2 -..4770...         .3.9:70 %.8.7.8.8.3-07.3.9:7 02:/.709 990708:94:4917429005072039 19070 8.-3..6 .3/03.50740/.3/3.83097./.3-.8.3 5030-.4770..8.3 .2-.94370. . .94341.4-..9.3.94331472324 1.425..03:.843  ./../.9 0. $13/90.3/...6    .907/.7907.24  6 24 24.9.970.6  ..3.9./-..83097. ..8.79 .3907.90670.33 .950325..9:70. ..330:97.8.5.9.8.803907.8.70.943 13/9070././0.470/.

 . .7.3./.9.70.9:.:.24 $02039.8507.4770.6      %.83097.7.3/..0825:.7.6 F.4-.3. ..33 .3/.8/.6  .8.

2.790/439090724.90784:9438... .6  . .7  .438/070/9.7432039..3/../.02.943670.943 70.83/..55.9/.5 . 0.3-03470/ .9.:./03. .-.9.2084:9439.9.88.2.943 900307824.70.06:.7  2.88.3.9 .2  490 %0..2. .3 !.907.2 .78890203:3.907950  90/038941...47038.907 ..38:3 0307.3/..7.3507:-.438/070/ - :739070.9431479870.3.3039870.3-07531.3039.2. .038.7 - $0.0/1742889029403.6 F..9438.94331472324  .5-.7:9.6    .5.94341039.8-07..3.2..70.3 ./. %02.38.7:9../.8841908.5.2  .5079:3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful