Anda di halaman 1dari 11

LOKASI

 Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah


daripada Sungai Nil.
 Tamadun Mesir Purba wujud di tebing Sungai Nil
 Sungai Nil berpunca daripada Sungai Nil Biru dan
Sungai Nil Putih.
 Muka Bumi Mesir merupakan sebuah tanah daratan
yang subur.
 Delta subur yang dibentuk oleh tanah lanar adalah
penting untuk pertanian dan petempatan manusia
KERANGKA MASA
Tamadun Mesir Purba Berkembang daripada
petempatan awal pada zaman Neolitik antara tahun
10 000 S.M. hingga 5000 S.M.
Wilayah di persikataran delta telah berkembang
menjadi pusat tamadun awal.
Zaman kegemilangan Tamadun Mesir Purba adalah
ketika zaman empayar.
Tamadun Mesir Purba mula mengalami zaman
keruntuhan setelah pemerintahannya dikuasai oleh
orang asing.
Proses pembentukan
Pada zaman Mereka membina Petempatan kekal
Logam , sistem perparitan berasaskan
masyarakat di yang baik untuk pertanian wujud
Lembah Nil pertanian dan berkembang
mencapai tahap menggunakan menjadi
kebudayaan alat-alat logam perkampungan.
gangsa ini.

Kesemua nome Kawasan


akan disatukan Bandar –bandar
bergabung perkampungan
dan sebuah pula bergabung
bandar akan membentuk
sebuah daerah membentuk
menjadi pusat beberapa buah
pentadbiran. atau nome
bandar
Ciri-Ciri Tamadun Mesir Purba
Petempatan kekal
 Kesemua nome telah berjaya disatukan oleh Firaun
Menes menjadi sebuah kerajaan yang berpusat di
bandar Thinis.
 Kemudian, pusat pentadbiran berpindah ke bandar
Memphis dan akhirnya ke bandar Thebes ketika
kemuncak Zaman Pertengahan.
1) tempat kediaman firaun 4) pusat tumpuan
penduduk
2) pusat pentadbiran 5) pusat keagamaan
3) pusat perdagangan
Kehidupan berorganisasi
 Firaun ialah ketua Kerajaan Mesir Purba
 Ciri-ciri firaun
1)berkuasa mutlak 3)dianggap sebagai jelmaan
2) dianggap suci Tuhan Horus
 Semasa pemerintahan dinasti ketiga dan keempat,
firaun memakai gelaran Raja Matahari kerana
dipercayai merupakan anak Tuhan Matahari iaitu
Amon-Re
 Peranan firaun
1) ketua pendeta 3) ketua pahlawan
2) ketua hakim 4) pemilik tanah
Sistem pemerintahan
 Diketua oleh firaun
 Firaun dibantu oleh golongan bangsawan.
 Tugas – tugas golongan bangsawan
 Menjadikan pentadbiran
 Menjaga keamanan
 Mengurus dan mengagihkan penghasilan
makanan dalam negara
 Golongan bangsawan ialah pembesar yang menjadi
pegawai, penasihat dan gabenor yang mentadbir
wilayah taklukan
 Hal – hal keagamaan diuruskan oleh para rahib
 Orang awam yang dilantik bagi menulis segala
rekod kerajaan ialah jurutulis
Kaum wanita turut diiktiraf sebagai pemimpin
Contoh : Firaun Hatshepsut (1501 – 1479 S.M)
dilantik sebagai firaun pada Zaman
Empayar
Pembaharuan Firaun Hatshepsut
Padang pasir ditukar menjadi tanah pertanian
yang subur
Pengkhususan pekerjaan
 Mesir Purba berkembang maju dengan adanya
pengkhususan kerja seperti penenunan, pembuatan
barang tembikar dan penciptaan peralatan.
 Eksport utama Mesir Purba ialah kertas dan tekstil
 Dikawasan nubia, adanya aktiviti perlombongan
emas.
 Wujudnya pelabuhan – pelabuhan seperti Thebes,
Memphis, Fayoum dan Heliopolis kerana sungai Nil
yang lebat
Agama dan Kepercayaan
 Konsep politisme iaitu kepercayaan kepada
banyak tuhan diamalkan oleh orang Mesir
Purba.
 Setiap tuhan dikaitkan dengan unsur alam
seperti:
1) Re (tuhan matahari)
2)Re-atum (tuhan langit)
3)Amun (tuhan Angin)
Sistem tulisan
 Sistem tulisan Mesir Purba di panggil hieroglif
 Kepentingan sistem tulisan
 Mencatat rekod aktiviti pertanian
 Merekod pengutipan cukai
 Tujuan keagamaan
 Tujuan amal ritual kepercayaan