Skop Ceramah

KAD PELAPORAN LAMPIRAN 4 MS 73-75 .

.

.

Disimpan dan diisi oleh guru sendiri sehingga hujung tahun. . Diisi selepas setiap kali kursus. 3. (tambah lampiran jika lebih drpd 7 kali ) 2. SU LDP membuat rumusan dan kemudian serah kad kepada PT untuk disimpan dalam fail peribadi.1.

Sekurang-kurangnya 7 hari (42 jam) berkursus ( direkod semua jenis kursus ) 7.5. . Ditandatangani oleh penganjur atau pentadbir sekolah. SU LDP menghantar rumusan bersama laporan tahunan. 6.

8. Aktiviti-aktiviti yang boleh diambilkira: * kursus * bengkel * taklimat profesional * seminar * input ³in-house´ * Hari Profesional .

guru yang tidak mengikuti kursus . guru yang mengikuti kursus < 7 hari Bil. guru yang mengikuti kursus > 98 hari Bil. guru yang mengikuti kursus > 7 hari Bil.Borang Rumusan Kehadiran Kursus Bilangan Jumlah guru Bil.

PENSIJILAN MS 60-61 .

Jenis-jenis Sijil: Sijil Kemahiran / Kecekapan Sijil Pencapaian Sijil Kehadiran .

Kad Pengenalan Peserta ) Agensi Menganugerah Sijil : JPN . Siri. Nama dan No.Bagi Kursus LDP secara school-based Jenis Sijil : Sijil Kehadiran (No.

. dalam bentuk kiraan hari/jam bagi setiap orang PPP. Diberikan pada hujung tahun.Satu sijil untuk semua kursus LDP secara school-based.

.JPN akan membekalkan sijil di setiap sekolah untuk diberikan kepada peserta / guru yang telah mengikuti kursus LDP sepanjang tahun.

Contoh sijil .

.

Isi kandungan Fail Bil Fail 1 Perkara Pengurusan LDP Jawatankuasa LDP Sekolah Surat Panggilan Mesyuarat LDP Minit Mesyuarat LDP Perancangan Tahunan Kursus LDP Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) Excel Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) .

Punca Kuasa Soal Selidik Analisis Keperluan / Cadangan Kursus LDP Kad Biru LDP disahkan oleh ketua jabatan / penyelaras kursus (semua guru ) Sijil / Dokumen Pengesahan Kehadiran LDP disimpan selamat (semua guru dan staf sokongan) .Fail 2 Dokumen LDP Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP Surat Pekeliling LDP .

O -Senarai Peserta -Menu makan/minum -Resit / invois -Ambil gambar (jika perlu) Laporan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel .Fail 3 Pelaksanaan LDP Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel Borang Kehadiran Peserta Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) ± Excel Dokumentasi Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel -Nota Minta -L.