BAB 6 : PETA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengenalpasti cirri fizikal & budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan) Menyatakan kedudukan

& taburan ciri geografi yg diperhatikan dlm peta bergambar Mengelaskan simbol2 yg mewakili ciri fizikal & budaya dlm peta bergambar Mentafsir peta bergambar

PETA BERGAMBAR (PETA PELANCONGAN) 1. Peta pelancongan : peta yang mengandungi maklumat sesuatu tempat untuk panduan pelancong 2. Peta pelancongan simbol huruf: simbol huruf digunakan sebagai petunjuk (rujuk peta 6.1) 3. Peta pelancongan simbol angka: simbol angka digunakan sebagai petunjuk (rujuk peta 6.1) 4. Peta pelancongan simbol bergambar (3 D):gambar digunakan sebagai petunjuk (rujuk peta 6.2) 5. Ciri geografi: a) Ciri fizikal: ciri semulajadi iaitu bentuk muka bumi,saliran & tumbuh-tumbuhan b) Ciri budaya:ciri buatan manusia spt petempatan, pengangkutan, perhubungan & kegiatan ekonomi - Copy m/s 57&58

Mentafsir Peta Bergambar 1. 2. 3. 4. Langkah 1 : mengenalpasti tajuk peta bergambar Langkah 2 : memerhatikan simbol yg digunakan. Simbolnya sama ada angka, huruf @ gambar Langkah 3 : memahami simbol2 yg menunjukkan ciri fizikal & ciri budaya Langkah 4 : membuat kesimpulan/rumusan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.