ama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm

al- is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al- asra Yawm al-Tan d Yawm al- zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A al-Q ri¶a al-Gh syia alalkhkha al-Kubr qqa al-T mma al-W qi'a m Hari agung Hari penyaksian Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda Kebenaran besar Peristiwa besar al-Yawm al-Masyh d Arab Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Terjemahan Hari kebangkitan

Sebelumnya: Perkara Yang Membatalkan Sembahyang Selanjutnya : Nama nama 10 malaikat yang wajib diketahui