TIMBIHAN

LANDSKAP
TUMBUHAN LANDSKAP
PendahuIuan
· Tumbuhan landskap boleh dibahagikan
kepada beberapa jenis mengikut kegunaan,
fungsi, tekstur, skala, warna, bentuk dan ciri
pertumbuhannya.
· Boleh dibahagikan kepada 12 jenis tumbuhan
iaitu pokok naungan atau saka, pokok palma,
pokok renek, kaktus dan lendair (sukulen),
pokok orkid, rumput turf, tumbuhan memanjat
dan menjalar, tanaman hiasan dalaman,
tanaman penutup bumi dan tanaman
semusim, tumbuhan herba serta tumbuhan air
(akuatik).
TUMBUHAN LANDSKAP
1. Pokok Naungan
!okok naungan ditanam untuk mendapatkan
teduhan di kawasan tertentu.
enis tumbuhan ini juga boleh digunakan sebagai
penahan angin.
!okok ini biasanya adalah dari jenis saka dan
berbatang tunggal.
uga dikenali sebagai pokok pinggiran jalan.
!okok ini tumbuh rendang dan mempunyai kanopi
yang padat, boleh mencapai 10 meter tinggi dan
hidup melebihi 50 tahun.
ontoh:
semarak api (Delonix regia), tembusu (Fragea
fragrans), bungor (Lagerstroemia speciosa),
bunga tanjung (Mimusop elengi) dan Enterolobium
saman (hujanhujan)
Delonix regia (semarak api)
Lagerstroemia speciosa (bungor)
Mimusop elengi
(bunga tanjung)
Plumeria spp
(pokok kemboja)
Fragea fragrans
(pokok tembusu)
acaranda mimosifolia
Enterolobium saman (hujanhujan)
7.7 pokok naungan/saka
i. Bentuk
mempunyai bentuk silara yang berbezabeza.
terdapat 8 bentuk secara umumnya;
a. Bentuk bujur telur ovoid/oval)
b. Bentuk memanjang columnar)
c. Bentuk kun cone/pyramidal)
d. Bentuk piramid terbalik obovoid)
e. Bentuk mengurai droopy/weeping)
f. Bentuk bulat globular)
g. Bentuk mendatar/pepayung orizontal)
h. Bentuk rampak irregular)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
a. Bentuk bujur telur (ovoid / oval)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
a. Bentuk bujur @ bujur telur (ovoid / oval)
entuk silaranya lebar di baagian
bawa
Nisba lebar silara dan ketinggian iala
1:2
onto pokok:
Hopea odorata merawan siput
jantan)
Hopea odorata (merawan siput jantan/cengal)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
b entuk memanjang columnar)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
b entuk memanjang columnar)
entuk silaranya adala bujur
memanjang
ontonya; Dyera costulata jelutung)
Dyera costulata jelutung)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
c. Bentuk kun cone /pyramidal)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
c entuk kun cone /pyramidal)
Bentuk silaranya adalah
segi tiga yang melebar di
bahagian bawah dan menirus
di bahagian atas.
ontohnya : %uja orientalis (tuja)
%uja orientalis (tuja)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
d entuk piramid terbalik/terbuka
obovoid /vase)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
d entuk piramid terbalik/ terbuka
obovoid /vase)
entuk silaranya lebar di baagian
atas
Nisba ketinggian dan lebar silaranya
iala 2:1
onto pokok:
Swietenia macropylla
maagani)
Swietenia macropylla maagani)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
e entuk mengurai droopy/weeping)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
e entuk mengurai droopy/weeping)
entuk silaranya tidak menentu tetapi
ranting dan daunnya akan tumbu ke ara
tana
ontonya:
Salix babylonica janda merana)
Salix babylonica janda merana)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
f entuk bulat globular/rounded)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
f entuk bulat globular/rounded)
entuk silaranya bulat
ontonya:
Milletia atropurpurea tulang daing)
Millettia atropurpurea tulang daing)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
g entuk mendatar/pepayung
orizontal / spreading)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
g entuk mendatar/pepayung
orizontal / spreading)
Bentuk silara tidak sekata.
Daan akan membesar atau
membuka secara mendatar
ontonya:
Delonix regia semarak api)
Delonix regia semarak api)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
entuk rampak irregular)
Teata0 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
entuk rampak / tidak sebentuk irregular)
Bentuk silaranya tidak menentu.
ontohnya:
Peltoporum pterocarpum (batai laut)
Peltoporum pterocarpum (batai laut)
7.7 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
ii. Ukuran
$aiz pokok naungan akan mempengaruhi skala ruang,
keindahan komposisi, dan rangka keseluruhan
rekabentuk.
!okok naungan mempunyai saiz dan kadar tumbesaran
yang berbeza:
a. epat membesar (2.5m setahun)
th: Pterocarpus indicus (angsana)
b. $ederhana membesar (1.5 ÷ 2.5m setahun)
th; Swietenia macropylla maagani)
c. Lambat membesar (kurang 1.5m setahun)
th: Fagraea fragrans (tembusu)
Pterocarpus indicus (angsana)
Swietenia macropylla maagani)
7.7 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
etinggian pokok naungan dirujuk pada ketinggian
semasa matang.
a. !okok rendah (4 ÷ 10 m)
auinia purpurea (tapak kuda)
b. !okok sederhana tinggi (10 ÷ 15m)
innamomum iners (kayu manis)
c. !okok tinggi ( > 15m)
%ectona grandis (jati)
auinia purpurea (tapak kuda)
innamomum iners (kayu manis)
%ectona grandis (jati)
7.7 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
iii %ekstur
Tekstur merujuk pada saiz dan warna daun.
a. !okok berdaun besar bertekstur kasar.
%erminalia catappa (ketapang)
b. !okok berdaun kecil ÷ tekstur halus
Delonix regia (semarak api)
c. Daun berwarna hijau gelap ÷ tekstur kasar
imusop elengi (bunga tanjung)
d. Daun berwarna hijau muda ÷ tekstur halus
asuarina nobilis (ru nobilis)
%erminalia catappa (ketapang)
asuarina nobilis (ru nobilis)
7.7 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
iv. Warna
ebanyakan pokok naungan berwarna
hijau tetapi ada juga yang daunnya
berwarnawarni atau mengalami
perubahan warna pada masamasa
tertentu.
th: Erytrina variegata (dedap batik)
Mesua ferrea (penaga lilin)
Erytrina variegata (dedap batik)
Mesua ferrea (penaga lilin)
7.7 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
v. iriciri pemilihan sebagai pokok naungan atau
pinggiran jalan:
a. etinggian melebihi 5 m
b. Dahannya tidak mudah sekah.
c. anopinya padat
d. !okoknya tegap dan kuat
e. Tidak mempunyai akar banir yang boleh
merosakkan jalanraya.
f. Tidak mempunyai buah yang beracun serta daun
yang besar dan mudah gugur.
g. os penyenggaraannya rendah.
7.7 pe0e0 aaaaaaa]:a0a
'i. iriciri lain.
a. mempunyai bau
cth: Plumeria obtusa (kemboja)
b. mempunyai khasiat perubatan
cth: Myristica fragrans (pala)
c. Boleh menjadi perasa atau rempah
cth: innamomun iners (kayu manis)
d. empunyai bahagian yang beracun
cth: Plumeria rubra (kemboja merah)
Plumeria obtusa (kemboja)
Myristica fragrans (pala)
Plumeria rubra (kemboja merah)
Plumeria rubra (kemboja merah)
aaa: daa 0eaaaaaa pe0e0 aaaaaaa
1. $ebagai pokok naungan di kawasan
tertentu
2. $ebagai penahan dan penapis angin
3. $ebagai latar belakang pemandangan
4. $ebagai sempadan
5. Untuk mengawal hakisan
6. Untuk menceriakan landskap
7. Untuk memberikan bauan
8. Untuk mengawal iklim mikro dan makro.
TUMBUHAN LANDSKAP
2. Tumbuhan Renek
Tumbuhan berbatang kayu yang banyak
mengeluarkan dahan serta ranting dari bahagian
pangkal.
Tumbuhan ini mempunyai ketinggian kurang
daripada lima meter.
Terdapat tumbuhan renek yang mengeluarkan
bunga yang menarik atau mempunyai daun yang
pelbagai warna dan bentuk.
ontoh tumbuhan renek ialah:
ekor kucing calypa sp), puding odiaeum sp),
bunga raya (Hibiscus rosa sinensis), bunga kertas
(ougainvillea sp) dan bunga siantan xora sp)
calypa sp
ougainvillea sp ougainvillea spectabilis
unga kertas)
Hibiscus rosa sinensis Bunga raya
odiaeum sp
odieum variegatum Mrs ceton
(pokok puding)
xora sunkist
xora javanica
(Bunga jejarum/siantan)
ordyline terminalis
(jenjuang)
lamanda catartica
(Bunga loceng)
lamanda catartica
(Bunga loceng)
Lantana camara
( Bunga tahi ayam)
Mussaenda pilippica
(anda aya)
%urnera Subulata
($ulphur Alder)
RR POKOK RENEK
i. Bentuk
!okok renek mempunyai berbagai bentuk, contohnya:
a. Bulat
cth: xora javanica (siantan, pecah periuk)
b. engurai
cth: assia biflora (kasia)
c. Rampak
cth: %ecomaria sp. (tekomaria)
assia biflora (kasia)
%ecomaria sp. (tekomaria)
RR POKOK RENEK
ii. Ukuran
Merujuk kepada ketinggian yang dicapai pada
peringkat matang
a. !okok renek tinggi (1.5 ÷ 4 m)
cth: allistemon viminalis (bottle brush)
b. !okok renek sederhana tinggi (1 ÷ 1.5m)
cth: Hibiscus rosasinensis (bunga raya)
c. !okok renek rendah (< 0.5m)
cth: xora sunkist (siantan)
******adar tumbesaran pokok renek boleh dikategorikan kepada
cepat (6 ÷ 12 bulan), sederhana (1 2 tahun) dan lambat (>2
tahun).
allistemon viminalis (bottle brush)
allistemon viminalis (bottle brush)
RR POKOK RENEK
iii. Tekstur
empunyai pelbagai tekstur
th:
Tekstur kasar
ct: xora javanica
Tekstur halus
ct: Pentas coccinea (rubia)
Pentas coccinea (rubia)
RR POKOK RENEK
iv. Warna
!okok renek paling banyak warna berbanding
kumpulan tumbuhan lain.
$ebab itu pokok renek banyak digunakan untuk
mewarnai landskap.
ebanyakan mempunyai daun berwarna hijau tetapi
terdapat juga yang berwarna hijau putih dan pelbagai
warna.
th: calypa wilkesiana (akalifa kuning), pokok
Pisonia alba (mengkudu siam) dan ougainvillea
spectabilis variegata (bunga kertas).
calypa wilkesiana (akalifa kuning)
Pisonia alba (mengkudu siam)
ougainvillea spectabilis variegata
(bunga kertas).
RR POKOK RENEK
v. Bunga
Bunga pokok renek mempunyai pelbagai warna dan
keunikannya.
thnya: Hibiscus rosa sinensis (bunga raya),
ougainvillea sp (bunga kertas) dan Mussaenda
pilippica (janda kaya).
vi. Ciri-ciri lain:
empunyai banyak khasiat perubatan atau terapeutik.
th: atarantus roseus (kemunting cina)
Boleh memanjat dan menjalar
th: ougainvillea sp (bunga kertas) dan Pyllantus
myrtifolius (naga buana)
Mussaenda pilippica (janda kaya).
atarantus roseus (kemunting cina)
Pyllantus myrtifolius (naga buana).
Kegunaan Pokok Renek
empunyai pelbagai kegunaan dan fungsi:
a. !agaran
b. !emisah kawasan
c. !enanda
d. Tanaman latar hadapan
e. !enutup bumi
f. Titik tumpuan
g. Tanaman bonsai
h. !intu gerbang
**** pokok renek sering digunakan sebagai tulang belakang atau teras
kerana kegunaannya yang fleksibel. !okok renek boleh dibentuk
menggantikan pokok saka cthnya allistemom viminalis (bottle
brush). Boleh juga dipangkas pendek menjadi penutup bumi, cthnya
xora sunkist.
TUMBUHAN LANDSKAP
3. Tanaman Penutup Bum
Tanaman penutup bumi ialah tumbuhan yang
mempunyai ketinggian kurang daripada 30cm dari
permukaan tanah.
ebanyakannya terdiri daripada tumbuhan yang
tumbuh secara melata atau menjalar di permukaan
tanah.
ungsinya untuk menutup permukaan bumi.
ontohnya:
Ros epun (Portulaca grandiflora),
lternantera sp dan Hemigrapis sp.
Portulaca grandiflora
(Ros epun)
lternantera sp
ltenantera ficoidea
(oyweed, $anagainaria)
Hemigrapis alternata
(Red lame Ìvy, Red Ìvy).
racis pintoi
( Yellow peanut plant, !into !eanut)
7.7 0a| Jam/aàaa Jeaatap Tam
i. Bentuk
mempunyai berbagai bentuk.
a. Bulat
cth: Lonicera sp (honey suckle)
b. Berjuntai
cth: Pandanus pygmaeus(pandan)
c. Rampak
cth: Opiopogon sp (ophiopogon)
Lonicera sp (honey suckle)
Pandanus pygmaeus (pandan)
Opiopogon sp (ophiopogon)
7.7 0a| Jam/aàaa Jeaatap Tam
ii. Ukuran
a. Tumbesaran cepat
cth: edelia trilobata (wedelia)
b. Tumbesaran lambat
cth: Zypyrantes sp (zyphyranthes)
iii. Tekstur
mempunyai pelbagai tekstur.
a. Tekstur kasar
cth: Hemigrapis colorata (hemigrafis)
b. Tekstur halus
cth: ambusa ventricosa (bambu halus)
edelia trilobata (wedelia)
Zypyrantes sp (zyphyranthes)
ambusa ventricosa (bambu halus)
7.7 0a| Jam/aàaa Jeaatap Tam
iv. Warna
Daun
a. Berwarna hijau
cth: Pilea nummulariifolia (creeping charlie)
b. Berwarna hijau merah
cth: lternantera sp (alternantera) dan
Hemigrapis alternata (hemigrafis)
c. Berwarna hijau putih (variegated)
cth: Pilea cadierei (pilea perak)
Pilea nummulariifolia
(creeping charlie)
Pilea cadierei (pilea perak)
7.7 0a| Jam/aàaa Jeaatap Tam
iv. Warna
Bunga
a. Berwarna merah/putih/merah jambu
cth: Portulaca grandiflora (rose jepun)
b. Berwarna kuning
cth: edelia trilobata (wedelia)
7.7 Jem|àaa :e/aaa Jam/aàaa Jeaatap
Tam
a. epat melata
b. Berdaun padat
c. Tahan daripada serangan perosak.
aaa: daa 0eaaaaaa tam/aàaa peaatap /am
1. enghalang hakisan
2. enutup permukaan bumi di kawasan cerun
3. enarik kehadiran serangga dan unggas kecil.
4. emberi warna landskap
5. enggabungkan tumbuhan dalam rekabentuk landskap.
TUMBUHAN LANDSKAP
4. Rumput Tu71
Rumput turf ialah sekumpulan rumput daripada
keluarga Poaceae yang ditanam dan dijaga dengan rapi
di padang permainan, halaman rumah, padang lumba
kuda, padang golf dan pinggiran jalan.
ontoh rumput turf yang biasa ditanam ialah:
xonopus compressus (arpet grass, Rumput parit),
Digitaria didactyla ( rumput bermuda), ynodon dactylon
(rumput bermuda), Zoysia japonica (apanese Lawn
Grass / $eranggon), $t.Augustine Grass (Stenotaprum
secundatum) dan Zoysia matrella (rumput zoysia)
ynodon dactylon
(rumput bermuda)
Zoysia matrella (rumput zoysia/ anila grass)
$eranggoon/ zoysia japanese
Digitaria didactyla
xonopus compressus
(arpet grass, Rumput parit),
xonopus sp, bermuda
Stenotaprum secundatum,
($t.Augustine Grass)
7.7 0a| mampat Ja71
i. Bentuk
Rumput turf tumbuh secara melata dan
menjalar di permukaan tanah.
empunyai tekstur kasar dan halus.
!emilihan tekstur daun adalah mengikut
kegunaannya di sesuatu kawasan.
ii. Ukuran
empunyai ketinggian kurang daripada 15cm
dari permukaan tanah.
Tumbesarannya berbeza antara satu sama
lain.
7.7 0a| mampat Ja71
iii. Tekstur
Rumput turf mempunyai pelbagai tekstur
mengikut saiz dan bentuk lai daun.
a. Tekstur kasar dan berdaun lebar
cth: xonopus compressus (arpet grass)
b. Tekstur sederhana
cth: Zoysia matrella (rumput zoysia)
c. Tekstur halus
cth: ynodon dactylon (rumput bermuda)
7.7 0a| mampat Ja71
iv. Warna
Berwarna hijau, hijau muda atau hijau kebiruan.
Warnanya juga dipengaruhi oleh cara pemotongan,
jenis mesin pemotongan dan kekerapan pemotongan.
v. Ciri-ciri pemilihan sebagai rumput turf
a. epat melata
b. Tahan penyakit
c. Berdaun padat
d. Tahan dipijak
e. Tahan kemarau
aaa: daa 0eaaaaaa 7ampat ta71
a. elindungi dan menahan tanah daripada
hakisan.
b. engurangkan suhu persekitaran
c. enyerap debu dan asap kenderaan.
d. Latar depan rekabentuk landskap.
e. !enyambung susunan gabungan pokok dalam
landskap.
f. !enghubung antara landskap lembut dengan
landskap kejur.
g. $ebagai pelapik.
TUMBUHAN LANDSKAP
5. Pokok PaIma
!okok !alma merupakan sekumpulan tumbuhan dalam famili
Palmae
erupakan tumbuhan monokotiledan yang terbesar saiznya.
!alma biasanya mempunyai batang yang tunggal, tidak bercabang
dan diakhiri dengan sejambak daun.
Terbahagi kepada 2 kumpulan:
a. !alma berbatang tunggal ÷ mempunyai satu batang yang
tumbuh tegak dan lurus dalam pelbagai saiz dan ketinggian.
th: pinang manila ('eitcia merillii), reca catecu (pinang makan),
orassus flabellifer (lontar).
b. !alma berbatang rumpun ÷ mempunyai beberapa batang yang
tumbuh daripada pangkalnya.
th: Lady's palm (Rapis excelsa), pinang kuning (rysalidocarpus
lutescens), !inang merah/raja (yrtostacys lakka)
Rapis excelsa
(lady palm)
yrtostacys lakka
Pinang raja / mera)
yrtostacys lakka
Pinang raja / mera)
rysalidocarpus lutescens
rysalidocarpus lutescens
'eitcia merrillii
Manila palm)
Ravenala Madagascariensis
(Traveller's palm)
Ravenala Madagascariensis
(Traveller's palm)
Ravenala Madagascariensis
(Traveller's palm)
Roystonea regia
(!alma Diraja, Royal palm)
Roystonea regia
(!alma Diraja, Royal palm)
Licuala grandis
(!alma kipas)
Ptycosperma macarturii
(acarthur palm)
orassus flabellifer (lontar)
7 ÷.7 10a| pe0e0 pa|ma
i. Bentuk
Tumbuhan ini tumbuh tegak dan mempunyai bentuk
yang pelbagai.
eunikan pokokpokok palma terletak pada bentuk
batang dan daunnya.
th: Roystonea oleareaceae (palma kubis)
ii. Ukuran
Boleh membesar dan meninggi dari 10cm hingga 25m
Ada yang cepat tumbesarannya.
th: 'eitcia merillii
Ada yang lambat tumbesarannya.
th: Hyoporbe lagenicaulis (palm botol)
Biasanya tumbesaran palma berbatang tunggal
setinggi 30cm setahun.
Hyoporbe lagenicaulis
(palm botol)
7 ÷.7 10a| pe0e0 pa|ma
iii. Tekstur
empunyai tekstur yang berbezabeza mengikut saiz
batang dan silara pokok.
th: !alma bertekstur kasar
aryota mitis (tukas)
th: !alma bertekstur halus
Rapis umilis (rapis kecil) dan amaedorea
erumpens (palma buluh).
iv. Warna
$esetengah mempunyai pelepah yang berwarna
seperti palma merah dan palma kuning.
Buahnya yang masak berwarna merah dan ini
memberikan warna yang menarik.
th: 'eitcia merillii
aryota mitis (tukas)
amaedorea erumpens
(palma buluh).
aaa: daa 0eaaaaaa pe0e0 pa|ma
a. Tanaman pinggiran jalan
b. !agaran atau sempadan
c. Tanaman kelompok atau tunggal
d. Tanaman hiasan dalam pasu
e. !enapis angin
f. Taman tema formal cth: landskap
bercirikan Ìslam dan taman tropika.
Taman tropika
TUMBUHAN LANDSKAP
. Pokok Hiasan Dalaman
Tanaman hiasan dalaman tergolong dalam
tumbuhan yang memerlukan perlindungan
dan teduhan.
ika didedahkan kepada pancaran cahaya matahari
terik tumbuhan ini akan terbantut dan tidak
mengeluarkan bunga dengan baik.
Tanaman jenis ini selalunya digunakan untuk tujuan
hiasan di dalam bangunan atau ditanam di bawah
naungan.
ebanyakannya ditanam di dalam bekas supaya
mudah dialih dan perlu diberikan keteduhan
pancaran chaya matahari sebanyak 50 ÷ 70%.
Pokok Hiasan Dalaman (samb...)
ontoh tumbuhan jenis ini ialah:
nturium sp, aladium sp, Dieffenbacia sp,
egonia sp glaonem nitidum, diantum tenerum,
Sansevieria trifasciata dan Dracaena surculosa.
eluarga Araceae
cth: locasia sanderiana (alokasia keris) & nturium
andraeanum (anthurium flamingo)
eluarga paku pakis
cth: pokok Platycerium coronarium (tanduk rusa)
eluarga !almae
cth: Rapis umilis (rafis kecil)
eluarga Orchidaceae
cth: Dendrobium sp (dendrobium)
locasia sanderiana (alokasia keris)
Platycerium coronarium (tanduk rusa)
Rapis umilis (rafis kecil)
nturium andreanum
(lamingo flower)
aladium sp
(eladi)
Dieffenbacia sp
Dieffenbacia maculata
egonia sp.
glaonem nitidum
($ilver Queen)
$ilver ing
hybrid
diantum tenerum
(Black$tick aidenhair)
Sansevieria trifasciata
(Lidah in, Lidah ak ertua)
Dracaena surculosa.
(GoldDust Dracaena)
7.7 10a| tam/aàaa àa:aa da|amaa
i. Bentuk
Tumbuhan ini mempunyai bentuk yang
pelbagai.
a. Bulat
cth: egonia rex (begonia)
b. Rampak
cth: loropytum comosum (klorofitum)
c. Tegak
cth: ordyline terminalis (jenjuang) dan
Dieffenbacia picta (difenbakia)
egonia rex (begonia)
loropytum comosum (klorofitum)
ordyline terminalis (jenjuang)
Dieffenbacia picta (difenbakia)
7.7 10a| tam/aàaa àa:aa da|amaa
ii. Ukuran
$aiz tumbuhan hiasan dalaman adalah antara 30cm ÷
1m tetapi perlu disenggarakan agar sesuai dengan
saiz bekas penanaman yang digunakan.
iii. Tekstur
a. Tekstur kasar
cth: splenium nidus (sakat)
b. Tekstur sederhana
cth: Rapis umilis (rafis kecil)
c. Tekstur halus
cth: sparagus densiflorus (asparagus)
splenium nidus (sakat)
sparagus densiflorus (asparagus)
7.7 10a| tam/aàaa àa:aa da|amaa
;. Wa7na
empunyai kepelbagaian warna:
a. Hijau ÷ Monstera pertusa var borsigiana dan
polyscias scutellaria.
b. Hijau berbelang merah ÷ aladium bicolor var
rubicundum
c. Hijau berbelang putih ÷ glaonema pictum
(aglonema)
d. Hijau berbelang kuning ÷ Ficus elastica var tricolor
e. !elbagai warna ÷ odiaeum variegatum dan
oleus blumei
$ebahagian mempunyai warna bunga yang menarik.
a. erah ÷ nturium ortulanum
b. !utih ÷ Spatipylum sp
Monstera pertusa var borsigiana
Polyscias scutellaria.
aladium bicolor var rubicundum
glaonema pictum (aglonema)
Ficus elastica
odiaeum variegatum
oleus blumei
nturium ortulanum
Spatipylum sp (peace lily)
aaa: daa 0eaaaaaa tam/aàaa àa:aa da|amaa
a Menjadi iasan di dalam kawasan bangunan
b Menjadi tempat untuk bertedu
c Melembutkan struktur binaan
Bonsai Garden
ttklññ .
1tRlNñ kñtlB..IIII