Proses merancang, menginventori, mengambil & meningkatkan kemahiran tenaga kerja dlm organisasi secara berterusan.

Kepentingan Penstaffan
4 kepentingan:y Membantu Pengurus bawahan / Lini y Menyediakan khidmat nasihat y Mengawal aktiviti tenaga kerja y Membangunkan tenaga kerja

Membantu pengurus bawahan/ lini
y Membekalkan tenaga kerja yg mencukupi dr segi

kuantiti dan kualiti untuk fungsi lini. y Cth fungsi lini : Pemasaran, kewangan dan pengeluaran. y Bagi membantu usaha mencapai matlamat organisasi.

Menyediakan khidmat nasihat
y Masalah pekerja dengan perhubungan manusia. y Bahagian penstaffan memberi khidmat nasihat kpd

pengurus lini mengenai cara-cara mengatasi mslh pekerja.

Mengawal aktiviti tenaga kerja
y Kawalan dalaman & luaran y Kaedah kawalan di tentukan oleh pengurus staf

berdasarkan ciri & sifat pekerja. y Pengawalan pekerja membolehkan sumber manusia digunakan secara optimum bg mcapai matlamat organisasi.

Membangunkan Tenaga Kerja
y Proses meningkatkan kemahiran pekerja sedia ada

sesuai dgn k perluan pekerjaan semasa. y Cara: Kursus, latihan & pendidikan kpd pekerja.

Proses Penstaffan
1.

P rancangan tenaga kerja

7. Pemisahan

2.

Pengrekrutan

6. Penilaian

3. Pemilihan

5. Latihan

4. Induksi

P rancangan Tenaga Kerja
y Mengenal pasti k perluan tenaga kerja dr segi kualiti &

kuantiti. y Ramalan di buat b dasarkan k perluan tenaga kerja pd masa akan dtg.

Pengrekrutan
y Pengambilan

tenaga kerja mgunakan saluran dalaman/luaran. y Mengenal pasti saluran pengrekrutan dgn tepat. y Sasaran & proses pengrekrutan dpt b jalan dgn lancar.

Pemilihan
y Mempunyai sistem penapisan yg tersendiri. y Pemilihan pekerja d buat b dasarkan spesifikasi yg

d tetapkan.

Induksi
y Memberi kursus induksi kpd pekerja baru. y Tujuan: Dpt menyesuaikan diri dgn situasi baru dlm sesebuah

organisasi. Mengenali organisasi dgn lebih mendalam.

Latihan
y Kpd pekerja sedia ada. y Tujuan: Meningkatkan pengetahuan & kemahiran pekerja.

Penilaian
y Menilai prestasi pekerja secara b kala & b terusan. y Tujuan: Menilai pencapaian individu dlm m jalankan tugas

masing-masing. Membekalkan maklumat b guna m genai pekerja dlm pengurusan sumber manusia.

Pemisahan
y Pengasingan individu drpd meneruskan p khidmatan

dlm organisasi. y B laku apabila pekerja m dpt tawaran kerja lbh baik drpd organisasi/ diberhentikan/ dipecat/ bersara.

Analisis Kerja
y T bahagi kpd 2 : Huraian Tugas Ringkasan mengenai sesuatu kerja yg spesifik spt nama kerja, ciri kerja, tanggungjawab kerja, hbgn autoriti, hbgn dgn kerja lain, suasana kerja & tmpt kerja. Spesifikasi tugas Kelayakan yg d perlukan spt kelulusan akademik, pengalaman, kemahiran & personaliti calon pekerja.

Proses Pengrekrutan
y Faktor mempengaruhi: Peraturan kerajaan Polisi syarikat Permintaan Penawaran buruh Kemahiran & kelayakan pekerja o langkah-langkah terlibat: Mengenal pasti keperluan jawatan Mengenal pasti sumber pengrekrutan Mengenal pasti kaedah pengrekrutan

Mengenal pasti K perluan jawatan
y Kenal pasti k perluan jwatan dlm organisasi. y D peroleh drpd pengurus lain dlm orgnaisasi & drpd

p rancangan yg t lah d buat.

Mengenal pasti sumber p rekrutan calon
y 2 sumber: Sumber Dalaman - pekerja sedia ada dlm organisasi. - calon simpanan yg wujud dlm orgnisasi. 

Sumber Luaran - luar drpd organisasi spt calon baru drp sek. & universiti. - drpd sykt lain & calon yg sdg cari kerja.

Mengenal pasti kaedah pengrekrutan
y Kaedah Pengrekrutan Dalaman Kenaikan pangkat / pindahan jawatan M lihat kesesuaian pekerja dgn k kosongan pekerja dgn k kosongan yg ada. P iklanan dalaman. Penyebaran maklumat m genai jwatan m lalui pameran kerja & rujukan pekerja. y Kaedah Pengrekrutan Luaran Melalui P iklanan, poster, pekeliling, agensi p khidmatan pekerjaan, pengrekrutan kampus, rujukan & jemputan.

Proses Pemilihan
Borang Permohonan

Semakan Rujukan

Temuduga

Ujian

Faedah & Ganjaran
y Faedah Bayaran & kemudahan yg d berikan majikan kpd pekerja b dasarkan k ahlian dlm organisasi. B gantung kpd syarat kontrak antara majikan & pekerja. y Ganjaran Bayaran & kemudahan yg d berikan oleh majikan kpd pekerja b dasarkan sumbangan ke atas organisasi. B gantung kpd prestasi pekerja. Tanda penghargaan. y Jenis Faedah & ganjaran : Kewangan. Bukan Kewangan.

Kewangan
y Gaji y Upah y Bonus tunai y Cuti berbayar tambahan y Caruman y Komisen y Insurans Pekerja. y Kos perubatan y Elaun Pengangkutan & tempat tinggal.

Bukan Kewangan
y Hebahan y Sijil Kepujian y Pujian y Memberikan cuti y Aktiviti Lawatan

Pampasan
y Ganjaran & faedah yg d beri kpd pekerja yg telah tamat

p khidmtan / d tamatkan p khidmtan. y 2 keadaan : 
Persaraan wajib iaitu usia 58 tahun. Bersara secara sukarela.

y 3 jenis pampasan :y Gratuiti y Pencen y Faedah penamatan perkhidmatan

Gratuiti
y Sumbangan pekerja dlm organisasi sepanjang

p khidmatan mereka. y Jumlah b gantung kpd tempoh p khidmatan & tangga gaji terakhir.
y Gratuiti = 0.075 x Gaji bulan t akhir x Tempoh p khidmatan

Pencen
y Wang saraan bulanan yg d bayar kpd pekerja yg b sara

drpd p khidmatan awam. y B gantung kpd tempoh p khidmatan & tangga gaji t akhir. y Tempoh p khidmatan x harus lbh 300 bulan.
y Pencen = 1/600 x Gaji bulanan t akhir x tempoh p khidmtan

Faedah Penamatan P khidmatan
y Ganjaran yg d bayar d sebabkan penutupan sykt,

penyusunan semula sykt, pengurangan pengeluaran, penggabungan sykt, k gawatan ekonomi & pengambilalihan sykt. y B gantung kpd syarat p khidmatan pekerja tp x harus kurang drpd syarat p khidmatan minimum dlm Akta Kerja, 1955.