SENARAI FAIL DAN ISI KANDUNGAN

1. Fail Jawatankuasa Induk 1.1. Carta Organisasi

1.2. Penubuhan dan Kelulusan Unit
1.3. Perlantikan Penyelaras dan Penasihat

1.4. Takwim Kokurikulum Tahunan 1.5. Pelan Taktikal dan Operasi 1.6. Laporan Tahunan Unit Kokurikulum
1.7. Surat Pentadbiran 1.8. Laporan Pemantauan

1.9. Laporan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

2. Fail Penyelaras

2.1. Takwim Kokurikulum dan Pemantauan 2.2. Data Keahlian (Unit yang diselaraskan) 2.3. Laporan Perjumpaan (Unit yang diselaraskan) 2.4. Laporan Pemantauan
2.5. Laporan Program

3. Fail Data

3.1. Data Pelajar (Mengikut Unit) 3.2. Agihan Tugas Guru 3.3. Markah Penilaian (Keseluruhan pelajar termasuk 10%)
3.4. Rekod Pencapaian

4. Fail Kewangan

4.1. Salinan Waran Peruntukan
4.2. Anggaran Belanja Mengurus 4.3. Permohonan Pembelian

2. Borang-borang 8.4. Laporan Kewangan 5. Warta Kerajaan dan Surat Pekeliling 8.3.5. Bahan-bahan 8.3. Perbincangan 6. Fail Mesyuarat 5. Laporan Perjumpaan Unit / Aktiviti 6.1.1.6. Penilaian Ahli 6.8.2. Minit Mesyuarat 6.2.1.5. Bengkel 5. Kertas Kerja dan Laporan Program 6.4. Laporan Tahunan dan Kewangan 7.1. Minit Mesyuarat 5. Senarai Akta Pendidikan.3. Fail Pelbagai / Sokongan / Rujukan 8. Senarai Ahli dan Kedatangan 6.4. Fail Pekeliling 7. Taklimat 5. Peraturan Pentadbiran Aktiviti Kokurikulum 7. Senarai Ahli Jawatankuasa 6.4. Panggilan Mesyuarat 5.7. Fail Unit 6.2. Takwim Perjumpaan dan Pemantauan 6. Sijil-sijil .