SENARAI FAIL DAN ISI KANDUNGAN

1. Fail Jawatankuasa Induk 1.1. Carta Organisasi

1.2. Penubuhan dan Kelulusan Unit
1.3. Perlantikan Penyelaras dan Penasihat

1.4. Takwim Kokurikulum Tahunan 1.5. Pelan Taktikal dan Operasi 1.6. Laporan Tahunan Unit Kokurikulum
1.7. Surat Pentadbiran 1.8. Laporan Pemantauan

1.9. Laporan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

2. Fail Penyelaras

2.1. Takwim Kokurikulum dan Pemantauan 2.2. Data Keahlian (Unit yang diselaraskan) 2.3. Laporan Perjumpaan (Unit yang diselaraskan) 2.4. Laporan Pemantauan
2.5. Laporan Program

3. Fail Data

3.1. Data Pelajar (Mengikut Unit) 3.2. Agihan Tugas Guru 3.3. Markah Penilaian (Keseluruhan pelajar termasuk 10%)
3.4. Rekod Pencapaian

4. Fail Kewangan

4.1. Salinan Waran Peruntukan
4.2. Anggaran Belanja Mengurus 4.3. Permohonan Pembelian

5. Senarai Akta Pendidikan.4. Laporan Kewangan 5.4. Fail Mesyuarat 5. Bengkel 5. Minit Mesyuarat 6.3. Senarai Ahli dan Kedatangan 6.2.2. Bahan-bahan 8.2. Peraturan Pentadbiran Aktiviti Kokurikulum 7. Fail Pekeliling 7.4.1. Warta Kerajaan dan Surat Pekeliling 8.7. Takwim Perjumpaan dan Pemantauan 6.4.3. Senarai Ahli Jawatankuasa 6. Minit Mesyuarat 5. Laporan Perjumpaan Unit / Aktiviti 6.2. Sijil-sijil . Perbincangan 6.3.6. Taklimat 5. Borang-borang 8. Kertas Kerja dan Laporan Program 6. Laporan Tahunan dan Kewangan 7.1.5.8.1. Fail Unit 6. Fail Pelbagai / Sokongan / Rujukan 8.1. Panggilan Mesyuarat 5. Penilaian Ahli 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful