SENARAI FAIL DAN ISI KANDUNGAN

1. Fail Jawatankuasa Induk 1.1. Carta Organisasi

1.2. Penubuhan dan Kelulusan Unit
1.3. Perlantikan Penyelaras dan Penasihat

1.4. Takwim Kokurikulum Tahunan 1.5. Pelan Taktikal dan Operasi 1.6. Laporan Tahunan Unit Kokurikulum
1.7. Surat Pentadbiran 1.8. Laporan Pemantauan

1.9. Laporan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

2. Fail Penyelaras

2.1. Takwim Kokurikulum dan Pemantauan 2.2. Data Keahlian (Unit yang diselaraskan) 2.3. Laporan Perjumpaan (Unit yang diselaraskan) 2.4. Laporan Pemantauan
2.5. Laporan Program

3. Fail Data

3.1. Data Pelajar (Mengikut Unit) 3.2. Agihan Tugas Guru 3.3. Markah Penilaian (Keseluruhan pelajar termasuk 10%)
3.4. Rekod Pencapaian

4. Fail Kewangan

4.1. Salinan Waran Peruntukan
4.2. Anggaran Belanja Mengurus 4.3. Permohonan Pembelian

3.4.6. Fail Mesyuarat 5. Kertas Kerja dan Laporan Program 6. Minit Mesyuarat 5. Sijil-sijil .1. Senarai Ahli Jawatankuasa 6.2. Fail Pekeliling 7.3. Takwim Perjumpaan dan Pemantauan 6. Bahan-bahan 8. Peraturan Pentadbiran Aktiviti Kokurikulum 7. Fail Pelbagai / Sokongan / Rujukan 8. Senarai Akta Pendidikan.1. Borang-borang 8.5.4. Penilaian Ahli 6. Laporan Tahunan dan Kewangan 7. Fail Unit 6.7.2. Taklimat 5.2.1. Minit Mesyuarat 6.4. Warta Kerajaan dan Surat Pekeliling 8. Laporan Perjumpaan Unit / Aktiviti 6.8.3.1. Laporan Kewangan 5.2. Perbincangan 6. Bengkel 5.5. Panggilan Mesyuarat 5.4. Senarai Ahli dan Kedatangan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful