SENARAI FAIL DAN ISI KANDUNGAN

1. Fail Jawatankuasa Induk 1.1. Carta Organisasi

1.2. Penubuhan dan Kelulusan Unit
1.3. Perlantikan Penyelaras dan Penasihat

1.4. Takwim Kokurikulum Tahunan 1.5. Pelan Taktikal dan Operasi 1.6. Laporan Tahunan Unit Kokurikulum
1.7. Surat Pentadbiran 1.8. Laporan Pemantauan

1.9. Laporan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

2. Fail Penyelaras

2.1. Takwim Kokurikulum dan Pemantauan 2.2. Data Keahlian (Unit yang diselaraskan) 2.3. Laporan Perjumpaan (Unit yang diselaraskan) 2.4. Laporan Pemantauan
2.5. Laporan Program

3. Fail Data

3.1. Data Pelajar (Mengikut Unit) 3.2. Agihan Tugas Guru 3.3. Markah Penilaian (Keseluruhan pelajar termasuk 10%)
3.4. Rekod Pencapaian

4. Fail Kewangan

4.1. Salinan Waran Peruntukan
4.2. Anggaran Belanja Mengurus 4.3. Permohonan Pembelian

5.4. Perbincangan 6.1. Panggilan Mesyuarat 5.1. Penilaian Ahli 6. Sijil-sijil . Bengkel 5. Minit Mesyuarat 6.3.1. Laporan Kewangan 5.3. Minit Mesyuarat 5.4. Peraturan Pentadbiran Aktiviti Kokurikulum 7.5. Senarai Akta Pendidikan. Fail Pelbagai / Sokongan / Rujukan 8.6. Warta Kerajaan dan Surat Pekeliling 8.1. Fail Unit 6.3. Takwim Perjumpaan dan Pemantauan 6. Bahan-bahan 8.2. Laporan Tahunan dan Kewangan 7. Borang-borang 8.4. Fail Mesyuarat 5. Senarai Ahli Jawatankuasa 6.2.8. Kertas Kerja dan Laporan Program 6. Taklimat 5. Senarai Ahli dan Kedatangan 6. Fail Pekeliling 7.2.2.7. Laporan Perjumpaan Unit / Aktiviti 6.4.