SENARAI FAIL DAN ISI KANDUNGAN

1. Fail Jawatankuasa Induk 1.1. Carta Organisasi

1.2. Penubuhan dan Kelulusan Unit
1.3. Perlantikan Penyelaras dan Penasihat

1.4. Takwim Kokurikulum Tahunan 1.5. Pelan Taktikal dan Operasi 1.6. Laporan Tahunan Unit Kokurikulum
1.7. Surat Pentadbiran 1.8. Laporan Pemantauan

1.9. Laporan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

2. Fail Penyelaras

2.1. Takwim Kokurikulum dan Pemantauan 2.2. Data Keahlian (Unit yang diselaraskan) 2.3. Laporan Perjumpaan (Unit yang diselaraskan) 2.4. Laporan Pemantauan
2.5. Laporan Program

3. Fail Data

3.1. Data Pelajar (Mengikut Unit) 3.2. Agihan Tugas Guru 3.3. Markah Penilaian (Keseluruhan pelajar termasuk 10%)
3.4. Rekod Pencapaian

4. Fail Kewangan

4.1. Salinan Waran Peruntukan
4.2. Anggaran Belanja Mengurus 4.3. Permohonan Pembelian

1. Borang-borang 8.8.2. Laporan Tahunan dan Kewangan 7. Bahan-bahan 8. Taklimat 5. Perbincangan 6.3. Senarai Ahli Jawatankuasa 6. Fail Pekeliling 7. Minit Mesyuarat 5.4. Laporan Perjumpaan Unit / Aktiviti 6.7.3.5. Warta Kerajaan dan Surat Pekeliling 8. Laporan Kewangan 5.2. Peraturan Pentadbiran Aktiviti Kokurikulum 7.2. Sijil-sijil . Senarai Ahli dan Kedatangan 6.3.4.5.1.4.1. Takwim Perjumpaan dan Pemantauan 6. Senarai Akta Pendidikan. Fail Pelbagai / Sokongan / Rujukan 8. Bengkel 5. Fail Mesyuarat 5.6. Kertas Kerja dan Laporan Program 6.1. Minit Mesyuarat 6. Panggilan Mesyuarat 5. Fail Unit 6.2.4. Penilaian Ahli 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful