SENARAI FAIL DAN ISI KANDUNGAN

1. Fail Jawatankuasa Induk 1.1. Carta Organisasi

1.2. Penubuhan dan Kelulusan Unit
1.3. Perlantikan Penyelaras dan Penasihat

1.4. Takwim Kokurikulum Tahunan 1.5. Pelan Taktikal dan Operasi 1.6. Laporan Tahunan Unit Kokurikulum
1.7. Surat Pentadbiran 1.8. Laporan Pemantauan

1.9. Laporan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

2. Fail Penyelaras

2.1. Takwim Kokurikulum dan Pemantauan 2.2. Data Keahlian (Unit yang diselaraskan) 2.3. Laporan Perjumpaan (Unit yang diselaraskan) 2.4. Laporan Pemantauan
2.5. Laporan Program

3. Fail Data

3.1. Data Pelajar (Mengikut Unit) 3.2. Agihan Tugas Guru 3.3. Markah Penilaian (Keseluruhan pelajar termasuk 10%)
3.4. Rekod Pencapaian

4. Fail Kewangan

4.1. Salinan Waran Peruntukan
4.2. Anggaran Belanja Mengurus 4.3. Permohonan Pembelian

5. Bengkel 5. Bahan-bahan 8.8.4.2.1.2. Perbincangan 6.3. Senarai Ahli Jawatankuasa 6. Laporan Kewangan 5. Panggilan Mesyuarat 5. Fail Pelbagai / Sokongan / Rujukan 8. Peraturan Pentadbiran Aktiviti Kokurikulum 7.1.4.3.1. Takwim Perjumpaan dan Pemantauan 6. Fail Unit 6. Senarai Ahli dan Kedatangan 6.6. Fail Pekeliling 7.4. Fail Mesyuarat 5.2. Laporan Perjumpaan Unit / Aktiviti 6.3. Laporan Tahunan dan Kewangan 7.2. Warta Kerajaan dan Surat Pekeliling 8.4. Minit Mesyuarat 5.7. Sijil-sijil . Penilaian Ahli 6. Senarai Akta Pendidikan. Borang-borang 8. Minit Mesyuarat 6. Kertas Kerja dan Laporan Program 6. Taklimat 5.5.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful