Anda di halaman 1dari 1

TASK ANALISIS

Objektif:
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat :
Mengenal pasti dan menyatakan secara bertulis mengenai persoalan, tema,
perutusan dan gaya bahasa yang terdapat di dalam Sajak Kasih Ibu.

Menghuraikan secara bertulis mengenai pengajaran yang terdapat di dalam


Sajak Kasih Ibu.

Aktiviti 1:

Guru akan menayangkan video yang


berkaitan dengan sajak Kasih Ibu. Dengan ini
pelajar akan diminta untuk memberikan
pendapat mereka mengenai video tersebut.

Guru akan
menyoal kembali
aspek tema,
persoalan,
Aktiviti 2:
perutusan,
Guru akan memberikan tugasan kepada pengajaran dan
pelajar untuk mengenalpasti dan menganalisis gaya bahasa yang
aspek tema, perosalan, perutusan, pengajaran terdapat di dalam
dan gaya bahasa. sajak Kasih Ibu.

Pelajar akan
dapat
mengenalpasti
Dalam setiap tugasan yang telah diberikan dan
kepada pelajar, pelajar dikehendaki untuk menghuraikan
memberikan pendapat mereka atau aspek tema,
Soal
dapatan mereka dalam mengkaji aspek persoalan,
jawab
tema, persoalan, perutusan, pengajaran perutusan,
dan gaya bahasa di dalam petak komen pengajaran dan
yang telah disediakan. gaya bahasa
yang terdapat
di dalam sajak
Kasih Ibu.

TAMAT