Anda di halaman 1dari 2
H C A X N - u - c t r F o G a
H
C
A
X
N
-
u
-
c
t
r
F
o
G
a
d
c
D
.
E
k
w
P
.
c
w
Click to buy NOW!
o
w
m

Tohiroh binti Abdul Rahman, SRA At-Taufiqiah,Jalan Menteri,

E G N w . w d A w o H c u C -
E
G
N
w
.
w
d
A
w
o
H
c
u
C
-
t
X
r
-
a
F
c
D
k
.
P
c
Click to buy NOW!
o
m

Cheras,56100,

Kuala Lumpur.

14 September 2010

Kepada, Dato’Che Mat bin Che’Ali, Pengarah Jab. Agama Islam Wilayah Persekutuan, Menara Pusat Islam, 50519 Kuala Lumpur

Melalui;

Ustazah Hjh Khalidah binti Abd. Rashid Ketua Penolong Pengarah Kanan; Bahagian Pelajaran, Jab. Agama Islam Wilayah Persekutuan Menara Pusat Islam, 50519 Kuala Lumpur

Melalui;

Puan Sharifah Ruhani binti Syed Abu Bakar Ketua Penolong Pengarah Kanan; Bahagian Khidmat Pengurusan, Jab. Agama Islam Wilayah Persekutuan Menara Pusat Islam, 50519 Kuala Lumpur

Per:Permohonan Kebenaran Untuk melanjutkan Pelajaran (Separuh Masa) Di Institut Pengajian Tinggi Malaysia.

Degan segala hormatnya saya ingin menarik perhatian tuan mengenai perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa saya Tohiroh binti Abdul Rahman,no kad pengenalan

710702-02-5162 sedang melanjutkan pelajaran di University Putra Malaysia Serdang,Selangor

seperti berikut;

Tarikh :

09 Januari 2009

Bidang :

Bacelor Sastera (Pengkhususan Bahasa & Linguistik Melayu)

Tempat:

Universiti Putra Malaysia,Serdang,Selangor.

H C A X N - u - c t r F o G a
H
C
A
X
N
-
u
-
c
t
r
F
o
G
a
d
c
D
.
E
k
w
P
.
c
w
Click to buy NOW!
o
w
m
E G N w . w d A w o H c u C -
E
G
N
w
.
w
d
A
w
o
H
c
u
C
-
t
X
r
-
a
F
c
D
k
.
P
c
Click to buy NOW!
o
m

3. Sehubungan dengan itu, saya ingin memohon jasa baik pihak Dato’agar memberi cuti

tanpa rekod untuk menduduki peperiksaan dan kebenaran perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajaran.

4. Di sini dilampirkan juga surat tawaran belajar di UPM untuk makluman Dato’.

Semoga Dengan Maklumat Ini Memudahkan Pihak Dato’Untuk Tindakan Selanjutnya.

Sekian terima kasih . Wassalam.

Yang Benar,

-----------------------------------------------

(TOHIROH BINTI ABDUL RAHMAN)