Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN A

Borang Temu Bual

Tujuan Kajian : Mengkaji kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

Nama Responden: Qassiem Bin Ibrahim

Jantina : Lelaki Perempuan

Tempat tinggal : Tempatan Luar (pelancong)

1. Tempat asal :

Besut Setiu

Marang Dungun

(Nyatakan)……………..

2. Tujuan Perjalanan :

Membeli belah Melancong

Bercuti Urusan lain

Bekerja Nyatakan

3. Kekerapan perjalanan sebulan :

10 atau lebih sekali 1-3 kali

7-9 kali 0 kali

4-6 kali