Anda di halaman 1dari 1

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan para rasul

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan para nabi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan para shodiqin
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang rukuk
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang duduk
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang sujud
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang dzikir
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang
mengagungkan (membaca takbir)
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang
nampak
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang
bersaksi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang
terdahulu
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang-orang yang
terakhir
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan para rasul Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai nabi Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan kekasih Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang memuliakan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang diagungkan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang dihormati (dimuliakan
Allah)
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang didzohirkan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang di pilih Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang dilukiskan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang berbhakti kepada Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai sebaik-baiknya Mahluk Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai penutup para rasul
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai rajanya para nabi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai hujjahnya para sufi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai manusia yang terpilih
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai manusia yang ditinggikan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang dipilih
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang disucikan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang Mekkah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang Madinah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang Arab
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang Quraisy
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai keturunan Bani Hasyim
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai bangsa Abthohiyah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai bangsa Zamzam
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai bangsa Tihamah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai nabi yang ummi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan anak Adam
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai Ahmad
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai Muhammad
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai nabi Thoha
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai nabi Yaasin
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang berselimut
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang memiliki Telaga
Kautsar
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang memberi syafa’at di
hari Mahsyar
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang memiliki mahkota
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai orang yang bermi’raj
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan orang yang terdahulu
dan orang yang terakhir
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan yang baik-baik
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai pemimpin dunia dan akhirat,
pemimpin jindan manusia
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjungan dan orang yang memiliki
dua sandal
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjunganku, wahai junjungan
utusan Allah, wahai penutup para nabi dan para rasul
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai nabi Allah hingga akhir
pembalasan dan segala puji bagi Allah tuhan semesta alam