Anda di halaman 1dari 11

2

Gioacchino Rossini

La Gazza Ladra Overture

Pauken in E. H.

Maestoso marciale.

r.'\ r.'\ t

?: (~ - I - I - I r E1 r r I t W· ~ W I I r C1 r r I t ~ W t I

KI.Tr. ff

31

'2EJ=:-r=r;tlw=r=_f--¥tJ. ~ J I I not r r I I J. ~ W I I r i! F r I

ff

37 :>::.> :> 2 B

~~Dfiir -l I) rr~-m± 't I - J3%d-r -CW--· -r -t -'---1 J J. ~ 1= §

f

44 :> ::.>

~=t-CJr rfi W· i J j I r Ef-F t I ~ '1 I - lib t ~ H

Rossini - La Gazza Ladra Overture

Pauken in E. H.

3

316 3 3 1 10 ti8 H 28 Oh.u.Rl*, ~

f): 1) 'ill I j ttl - II i III III II I t i _J J J liJ PJ I

G. P. Fag.Horner. Pas. Str. 29 30

3

406 ~ ~~ _ 8 A+' A+' A+' A+' A+' A+' A+'

~):liJ _ill I @#qj:2=lr t *1 r 4lr * t I r ttl r ttl r ttl r ttl

31 32 pp cresco poco a poco

415 A+' A+' A+' N¥ ,.,.._, A+' A+' ~ ~

;E r t t [j ttl j t I I J ttl j I I I j ttl J ttl W l t I J ttl

sempre cresco

424

1}: r r r I J J J I r r r I j J J I r r J I r F J I r r J I r r J I

f ed acceler. _ _ _ _ _ _ cresco - - -

I Piil mosso,

432 ~~xI' 3 tr~'.. 3 6-~'"

tlL eft- I r t errl r r rJ rut I r t cu I r r F I eft I j W J I J J J I

ff f fff

Pin allegro.

444 2 :> :>:> 2:>:>~ 10

2: J J J I J J J II r ttl I I J t J I r I II I I J l J I F t t II I I

cresco q f

465 6--"'''' ..... ~."'''' .... "'''''''''' ••• ~.N'. ",,,,,,,e

2= EEly-illy-It- I j I t I j t I I J t I I J ttl F t j 1Ft J I r l W I

f cresco -====::::._ff j

r.-..

4 7~ fTo • .. "', " .. "', "'. fTo~

jf F t W I r' I r' I r' I V· 1Ft tit t '1' ~ 1Ft Itt ,. ~ I r- II

.fj ====- .tT

i

Gioacchino Rossini

La Gazza Ladra Overture

Triangel.

f .

In. Trunnn ~.l.

14

&F gr t Ir r r t IF ElF t IF F r t IF U· 4

~ f

'~ :> 2 A

F r r t I ~ ! t t -t I ~ 'i t - I • I J U r r I F I -

26

f r t r I I t F F t I r EJ r r I r t - I r t r tit r r t I

if f ~

82

f r E:1F t I r r r t I F SF t I r r r t I r ElF t I r r r t I

f

53~ ~

~ r'- IF t- l~l-lrt- IF -IF - IF -II' - I~t:-ft

pp creec.ed acceier. f

Allegro. Bb rit.

62& 16 1 i 2

~, i II t r F I P 'F F 1Ft t IF: t I - I r ttl - I r I t 1 I r

~ Str. f pp P.1'P

Rossini - La Gazza Ladra Overture

Triangel.

Str,

26 27 f

a tempo

8~ I 2;;

~5 2

J r 4 t It ttl F t I r r r I r t * I r ttl r ttl I

1~ 2 1

i t r r I r ttl I It r r I r ttl - I r r r I r rTI

'fit/' cresco

143

i 1: til

1

-

IF F r IF r F ID" lip" t

11!T erese, f

./'

G.P. Fag. Horner. Str.Oh.

10

29 30

2'. rr- .r-:~. . . 1 2 3 4 s 6

~ J f@ Zm It r r I! r r It r r It r r It r r It r F !

31 32 P'.P cresc, poco a poco

257 , 8 9 10 11 12 13 1.1

f t r Fit r r It r r l' r r It r r It r r It r r It r r I

sempr e Cre8C.

265 15 i6 9 3

~ I r r I S F r I r t E1J' I r r r I r ! cu I r r r I r r r I

fed aceeler.

2l Fin mo sso. tr

r r F \ F r Fir r r I· i r r r I F I ! I r r t I f2 . I

280 tr

~ r F r I r ttl r r r I F· I r r r I r I t I r r r I

Rossini - La Gazza Ladra Overture

Triangel.

3

287

iF F r IF F F IF r r IF F r IF ttl

r-it,

5 2

I - I I

Tempo I.

2.~ I 15

370 H

~I

28 80 31 32 pp

417 to 11 12 13 14 15 t8

~t F r!: r r It r r It r r It F r It r r It r rl

sempre cresco

'l 9 a

r t rrrlF F r IF I jrrlr F F IF r F IF F r I

fed accele r.

I Pin mosso.

48Q fr fr

~ F r r IFF F I F· I r r r I r ttl r F r I F" I r r r I

.ff .

438 1

~ r ttl r F r I r ttl - Ij r r I r r Fir r r I r ~ r I

1

Gioacchino Rossini

La Gazza Ladra Overture

Kleine Trammel.

Maestoso ma.rcl aIe.

t s!~ 1":\ ~__ ~ tr~ 9

~ "F ~'i I F Df¥Jj-~fiqg;:r=t=tf-~-+- -----; _- ~j r----r ~tJ-----· ----r T~

f P 11JI' c resc . .I.T

9 2 B 9

r EJ r t I r r; r Elf r I I P '*1' pII p,t - , I I r EI r r r r r I

f

Rossini - La Gazza Ladra Overture

Kleine Trommel.

4n 4' 4S 'b u

PPP P0:iSI l e

~21 4- 4

i f t j or;1 P' ttl I P t H jF I D 'I! t 00 jj Hlp": t I H

.PPP

Str.

2~ 4

t t rUE!)"t! It t rrrtlp~d t I I'lt t rurlpd n

P.PP PP'P

1 2 3 4 5 6 7 S 9

2t t t j E e rip" ttl ~ I FTWTiFTY'TfTf":'rrrFY'rhl

.P.P cresc. poco a poco

10 11 12 13 t4 15 16 17 18 t9~() :l1 2223 24

2* E]'T,.'r'fllFTrrr7:fTffI[fWTFErFdIF:7QECJB

se1llpre cresco ./' ed acceler. cresco ---==:::::=====

FPiu mosso,

2~ 9 ~~__ 9 fr~ ~~ ~

-¥'F----H--r t C£J I r r r I ~F' EfS-t EJEJ I r of r I rt7FtF' I r I Wl

ff

rit, Tempo l

28~ tr-- ~__ tr tr tr Ir '7 15

:!f-=f2t-==tit-~---I~r Ir¥r ff F F IFt=flr r~IPtlll-l! gog

Rossini - La Gazza Ladra Overture

Kleine Trommel.

3

1

'rt t I - 'I

10

45

G. P. Fag. Hr.

Str

46 47

4

I]

48 ppp possibile

3~~cr' P d=t I t l ct tFd P , t I 4 tit t 0 OJ rip d t I

pp.p sempre ppp

394 4:

.~ LnifiF' P' LEI I ttl qUip' l tft t eeul

1 :2 3 4 5 6 '1 8 9 10

41 pc, t=tt=~ tf}ITPrTTY:TqrTirrlrrrrrfT""FT"f1

PP cresco poco a poco

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-

4f gr ~ ~"'.,,".,,~, . ."~~~~,, - " "'-, , .. " " "'., _-" -._.-_ ..

~f!t~r-4=¥· I r~ I ro I ~o , ro -I P" I FettEr I r" , ro , F' I

sempl'e crese, fed acceler, cresco _

432 I Pin lllOS~O.

*cr_:;_=F-=-tB , r =t =+ I

ff

F-

00 I

Pin allegro.

r" r· Ii F l t I

2f

~::::::::::::==== .ff

10

f oresc. --c;:::::::: ff

4t1G

P t=t I :PJ t I r ttl r t r I r t r tF t F 1Ft r I

f

1

Gioacchino Rossini

La Gazza Ladra Overture

GroB e Trommel.

l\'lae"it(l~O marelale.

;lJc(:;> .. 'f~r~ ;. i I ; I J J J l I J J J l 1 J J J t 1 J J J t 1

Ir ~\.:,.' tr \,;..I Ir f

li1. Tl'f.tlllUd.

,.A ... 0> •• » '.JJ J J J

;}: ~ ~ J l4_J t - [J t J tEl! J J t I J J I t - - Itt I

./' mf f "IT

31 > ::> 1" ' -1 I -1 '-I -i

~~-;;; tJI~ J J I I J J J I I J J ~ t I J ~ J I I ~ ~ J t

f

.,: J J 11·1#,£ ;;,4£I)),1 - I ; jJ - IJ - IJ -

mf

{.\

-

f

fr

"

pp

cresco ed acceler:

n!f' cresco

Al1egTO. Bb rite a tempo

62 16 I I 5 2 25

:w.-a ~ ==--==-=r -;; J fi-t--t-}=L -- -.

~±r _~~----11 - - I - -==L=--l?!==# tttt I t4 II

f -

I I

Rossini - La Gazza Ladra Overture

GroBe Trommel.

120

9: J J J I J t t 1 J I I I J I I J J J I J I ! I J ~ I I J I

128 J

,:

ffi8 t 1

9: I J J I J I t I - I J J J I J J t?FF I t I -

mf f

157 J ~ ~ 1 10 D 48 E 28
~ I l I I I I I I - II _fIg _?If I
G.P. Fag. Horner. Str.Oh. 254 4: 5 G . 7 8 9 10 U

;ri=l t I J t I I J t-l j£J -J-,--rj--t_# I J l-TF? _.LtlJ I f]

cresco poco a poco

sempre cresco

262 J

,:

f' ed acceier.

Rossini - La Gazza Ladra Overture

GroBe Trommel.

3

283 II;

~: d. I J J J IJ I t I J t I I J J J I J J J I J J J I J J J I

291 J

,:

rit.. Tempo I. G

5 2 to t 10

I t I I - I • I f I I t F r I ~ !j r r I fIt I - I i I II

f G.P. Pos.Fag.Hbruer,

Str.Hlar,

29 30 31 32

328 ~

~: I

408 1 2 3 " 0 6 7 8

~): J ItlJ t tlJ t tlJ ~tlJ tllJ ttlJ ttlTlt]

pp cresco poco a poco

416 ) 9 10 J 11 -i 12 -i 13 14 US 16

tJ: ~ I t I J ttl t I I ~ I t I ~ ttl J t I I J ttl J ttl

sompre cresco

424

~: J J J I J ttl J J J I J I t I J J J I J J J I J J ;; I

f ed acceler.

I Pill mosso.

4M ~. ~

}): . J J J I j. I J J J I J ttl J ttl J. I J tJ I j 4 14

ff

439 tr fr

2 J ttl j. I J. I J J J 1 J J J I J J J I J' J J ]

f =f.ff

10

465 1 1 1

;}: a t I - I J t I - I J ttl J ttl J ttl J I I

f