Anda di halaman 1dari 31

MAKHRAJ AM:

 Syafataan ( Dua bibir )


MAKHRAJ KHAS:
 Dua bibir sebelah atas dan bawah Dua bibir
dirapatkan serta ditemukan secara kuat dirapatkan
dan
1. JAHR ( SIFAT KUAT ) ditemukan
BAHASA : Nyata/nyaring/terang secara kuat
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya
MAKHRAJ disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.
HURUF
2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT)
BAHASA:Kuat 5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN)
ISTILAH: BAHASA : Lancar/tergelincir
 Semasa menyebut hurufnya suara ISTILAH:
tertahan disebabkan tekanan yang kuat  Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang

‫ﺏ‬
pada makhrajnya. dan lancar
 Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar
daripada dua bibir.
3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH :
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
 Merendahkan lidah dalam keadaan
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
mendatar ketika menyebutnya
ISTILAH:
TAHAP HURUF :  Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan
 Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana
( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan
berbaris atau sukun.
dilepaskan dalam masa yang singkat.
SIFAT  Terbahagi kepada 3 bahagian:
4. INFITAH (SIFAT LEMAH ) a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)
HURUF BAHASA : Renggang Dan terbuka
Cth:‫( ﻴﺒﺪﯝﺍ‬Yunus:4)
ISTILAH :
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )
 Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn Cth:‫( ﻮﻣﺎﻜﺴﺐ‬Al-Masad:2)
lapang dan terbuka c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )
 Melahirkan suara yang ringan dan tipis Cth :‫( ﻮﺗﺐ‬A—Masad:1)
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan hujung lidah ke
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
pangkal gigi kacip sebelah
BAHASA : Renggang dan terbuka
atas
ISTILAH :
 Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn
lapang dan terbuka
 Melahirkan suara yang ringan dan
tipis

‫ﺕ‬
4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT
LEMAH )
1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA : Merendah/menurun
BAHASA:Kuat ISTILAH :
ISTILAH:  Merendahkan lidah dalam
 Semasa menyebut hurufnya suara keadaan mendatar ketika
tertahan disebabkan tekanan yang kuat menyebutnya.
pada makhrajnya.  Sebutan huruf hendaklah
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
TAHAP HURUF : LEMAH ada dalam keadaan berbaris
atau sukun.
2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) 3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH: ISTILAH :
 Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan  Nafas/udara terlepas semasa menyebut
huruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat hurufnya kerana lemahnya huruf tersebut
dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya berpegang pada makhrajnya..
 Merupakan antara huruf Hams yang kuat kerana
dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau
padanya terdapat sifat syiddah.
pinggir bibir.
‫ﺀ‬
MAKHRAJ HURUF:
Menekan suara ke
pangkal
halkum/kerongkong

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)


TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

MAKHRAJ AM: BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah


 Al-Halq ( Kerongkong ) ISTILAH:
MAKHRAJ KHAS:  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan
 Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu huruf.
di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-
terletak dalam buah halkum. sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )


1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Renggang dan terbuka
BAHASA : Nyata/ nyaring/terang ISTILAH :
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara
disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. dilepaskan dgn lapang dan terbuka
 Melahirkan suara yang ringan dan tipis

3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )


2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA : Merendah/Menurun
BAHASA: Kuat ISTILAH :
ISTILAH:
 Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika
 Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan
menyebutnya.
disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan )
sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun
Hujung lidah
dikeluarkan sedikit
kemudian
ditemukan dgn
hujung gigi kacip
atas

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS: 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
 Membawa hujung lidah keluar sedikit BAHASA : Renggang dan terbuka
kemudian ditemukan dengan hujung ISTILAH :
gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan

‫ﺚ‬
suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka
 Melahirkan suara yang ringan dan tipis
1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: 4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
 Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan BAHASA : Merendah/Menurun
huruf. ISTILAH :
 Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan  Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar
ketika menyebutnya.
tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh
TAHAP HURUF : PALING LEMAH  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan
dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris
atau sukun.

2. SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH ) 3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi BAHASA : Lembut
ISTILAH : ISTILAH :
 Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan
kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. yang lemah pada makhrajnya.
 Antara huruf hamas yang paling lemah.  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
hurufnya berbaris atau sukun.
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Mengangkat tengah lidah dan
menekannya ke lelangit keras.

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata /nyaring/terang
MAKHRAJ ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut
HURUF hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada
makhrajnya.
2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
BAHASA:Kuat
ISTILAH :
ISTILAH:
TAHAP HURUF :KUAT  Berjauhan lidah drpd lelangit yg

‫ﺝ‬
 Semasa menyebut hurufnya, suara
tertahan disebabkan tekanan yang menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang
kuat pada makhrajnya dan terbuka
 Melahirkan suara yang ringan dan tipis
3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN)
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:
ISTILAH:
 Tertegah daripada segera keluar
 Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj
ketika melafazkan huruf. kerana tekanan yang kuat semasa
 Suara huruf yang bersifat ismat menyebutnya dan dilepaskan dalam masa
dilaksanakan tersekat-sekat kerana yang singkat.
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian  Terbahagi kepada 3 bahagian:
SIFAT pinggir lidah atau pinggir bibir. a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah
kalimah)
HURUF 4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Merendah/menurun Cth :‫( ﻴﺠﻤﻊ‬Al-Maidah:109)
ISTILAH : b. Qalqalah Kubro(Sukun akhir kalimah )
 Merendahkan lidah dlm keadaan
mendatar ketika menyebutnya.
Cth :‫(ﻓﺎﺧﺮﺝ‬Al-Qashash:20)
 Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )
( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan Cth :‫(ﺍﻠﺤﺞ‬Al-Baqarah:189)
berbaris atau sukun.
MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM: Suara ditekan ke tengah
 Al-Haq ( Kerongkong ) halkum/kerongkong
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong
di mana dinding halkum yg merupakan tempat
laluan suara akan disempitkan.

1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH: SIFAT HURUF ISTILAH :
 Tertegah daripada segera keluar ketika  Berjauhan lidah drpd lelangit yg
melafazkan huruf. menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang

‫ﺡ‬
 Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat- dan terbuka
sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian  Melahirkan suara yang ringan dan tipis
pinggir lidah atau pinggir bibir.

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )


2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :
ISTILAH :  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
 Nafas/udara terlepas semasa menyebut tekanan yang lemah pada makhrajnya.
hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
makhrajnya. tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya
 Antara huruf hamas yang paling lemah. sama ada hurufnya berbaris atau sukun.
TAHAP HURUF : PALING LEMAH

3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH :
 Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya.
 Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada
dalam keadaan berbaris atau sukun.
MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM: Suara ditekan ke permulaan
 Al-Haq ( Kerongkong ) halkum/kerongkong
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong
iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan
anak tekak.

1. SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT ) SIFAT HURUF


5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tinggi atau terangkat BAHASA : Renggang dan terbuka

‫ﺥ‬
ISTILAH: ISTILAH :
 Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan
pangkal lidah terangkat ke lelangit suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka
 Huruf yang paling lemah ditafkhimkan kerana  Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim
padanya terdapat sifat hamas tetap ditunaikan kerana sifat isti’la’ yang ada
padanya.
2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Lembut
ISTILAH:
TAHAP HURUF : LEMAH ISTILAH :
 Tertegah daripada segera keluar ketika
 Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
melafazkan huruf. tekanan yang lemah pada makhrajnya.
 Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya
dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :
 Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia
berpegang pada makhrajnya..
 Antara huruf hamas yang paling kuat kerana padanya terdapat isti’la’.
MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : KUAT

‫ﺪ‬
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan hujung lidah ke
pangkal gigi kacip sebelah
atas

SIFAT HURUF
3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA:Kuat ISTILAH:
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut ISTILAH:  Tertegah daripada segera keluar ketika
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada  Semasa menyebut hurufnya, suara melafazkan huruf.
makhrajnya. tertahan disebabkan tekanan yang kuat
 Suara huruf yang bersifat ismat
pada makhrajnya
dilaksanakan tersekat-sekat kerana
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) pinggir lidah atau pinggir bibir.
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:
 Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan BAHASA : Renggang dan terbuka LEMAH )
dilepaskan dalam masa yang singkat. ISTILAH : BAHASA : Merendah/menurun
 Terbahagi kepada 2 bahagian:  Berjauhan lidah drpd lelangit yg ISTILAH :
a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) menyebabkan suara dilepaskan dgn  Merendahkan lidah dlm
Cth :‫( ﻭﻳﺪﺮﯝﺍ‬An-Nur:8) lapang dan terbuka keadaan mendatar ketika
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )  Melahirkan suara yang ringan dan menyebutnya.
tipis  Sebutan huruf hendaklah
Cth :‫( ﻮﻠﻡﻴﻮﻠﺪ‬Al-Ikhlas:3)
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid ) ada dalam keadaan berbaris
atau sukun.
MAKHRAJ HURUF: Hujung lidah

‫ﺬ‬
MAKHRAJ AM: dikeluarkan sedikit
 Al-Lisani ( Lidah ) kemudian
MAKHRAJ KHAS: ditemukan dgn
 Membawa hujung lidah keluar sedikit hujung gigi kacip
kemudian ditemukan dengan hujung atas
gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas
TAHAP HURUF : LEMAH

MAKHRAJ HURUF

SIFAT HURUF 5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Lembut
ISTILAH :
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
BAHASA : Nyata /nyaring/terang tekanan yang lemah pada makhrajnya.
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
makhrajnya. hurufnya berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH: BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :
 Tertegah daripada segera keluar ketika ISTILAH :  Merendahkan lidah dlm keadaan
melafazkan huruf.  Berjauhan lidah drpd lelangit yg mendatar ketika menyebutnya.
 Suara huruf yang bersifat ismat menyebabkan suara dilepaskan dgn  Sebutan huruf hendaklah
dilaksanakan tersekat-sekat kerana lapang dan terbuka ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada
 Melahirkan suara yang ringan dan dalam keadaan berbaris atau
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
tipis sukun.
pinggir lidah atau pinggir bibir.
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Belakang hujung lidah dilengkungkan ke
gusi atas ( hadapan )

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata /nyaring/terang
MAKHRAJ ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada
HURUF makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Merendah/menurun 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT
ISTILAH : BAHASA : Sederhana/pertengahan
 Merendahkan lidah dlm keadaan ISTILAH:
TAHAP HURUF : KUAT

‫ﺮ‬
mendatar ketika menyebutnya.  Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana
 Mempunyai hukum bacaan tersendiri antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu
sama ada tafkhim atau tarqiq. tertahan dan tidak terlalu terlepas.

6. SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT)


3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Melencong/melentur
BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH:
ISTILAH :
 Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah dan
 Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn melencongkan makhrajnya pada makhraj ‫ﻞ‬
lapang dan terbuka. yang berdekatan dengannya.

7. SIFAT TUNGGAL : TAKRIR ( SIFAT KUAT )


SIFAT 4. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN)
BAHASA : Getaran/berulang-ulang
BAHASA : Lancar/tergelincir
ISTILAH:
HURUF ISTILAH:
 Semasa hurufnya disebut, keadaan hujung lidah
 Ringan huruf dan dapat disebut dengan
bergerak berulang-ulang serta bergetar semasa
senang dan lancar
huruf ini berbaris dan lebih ketara dirasai ketika
 Kelancarannya disebabkan suara sukun dan bersabdu.
hurufnya keluar dari bahagian pinggir tepi
 Memadai dgn sekali getaran sahaja dan
lidah.
dipastikan hujung lidah tidak dibiarkan terus
bergetar secara berlebih-lebihan.
MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : LEMAH MAKHRAJ AM:

‫ﺯ‬
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Mendatarkan lidah dan kemudian
diletakkan hujung lidah di belakang
gigi hadapan (kacip) sebelah bawah.

SIFAT HURUF 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah BAHASA : Renggang dan terbuka
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) ISTILAH: ISTILAH :
BAHASA : Nyata /nyaring/terang  Tertegah daripada segera keluar ketika  Berjauhan lidah drpd lelangit yg
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut melafazkan huruf. menyebabkan suara dilepaskan dgn
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada  Suara huruf yang bersifat ismat lapang dan terbuka
makhrajnya.  Melahirkan suara yang ringan dan
dilaksanakan tersekat-sekat kerana
tipis
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
pinggir lidah atau pinggir bibir.

6. SIFAT TUNGGAL – SOFIR 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT


BAHASA : bersiul/berdesir LEMAH )
ISTILAH : 5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun
 Menyebut hurufnya dgn BAHASA : Lembut ISTILAH :
ISTILAH :
bunyi berdesir yg kuat  Merendahkan lidah dlm
 Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
 Bunyi seakan-akan bunyi keadaan mendatar ketika
tekanan yang lemah pada makhrajnya.
suara unggas menyebutnya.
 Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa  Sebutan huruf hendaklah
 Desirannya menyerupai
tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
suara lebah
hurufnya berbaris atau sukun. ada dalam keadaan berbaris
atau sukun.
1 . SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT
MAKHRAJ AM: MAKHRAJ HURUF PERTENGAHAN)
 Al-Lisani ( Lidah ) BAHASA : Tertegah atau tertahan
MAKHRAJ KHAS: lidah
 Mendatarkan lidah dan ISTILAH:
kemudian diletakkan hujung  Tertegah daripada segera
lidah di belakang gigi hadapan keluar ketika melafazkan
(kacip) sebelah bawah. huruf.
 Suara huruf yang bersifat
ismat dilaksanakan tersekat-
sekat kerana hurufnya
SIFAT HURUF
dikeluarkan jauh dari
6. SIFAT TUNGGAL – SOFIR bahagian pinggir lidah atau
BAHASA : bersiul/berdesir
pinggir bibir.
ISTILAH :
 Menyebut hurufnya dgn TAHAP HURUF : LEMAH

‫ﺲ‬
bunyi berdesir yg kuat 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT
 Bunyi seakan-akan bunyi LEMAH )
suara unggas BAHASA : Senyap atau tersembunyi
 Desirannya menyerupai ISTILAH :
suara belalang.  Nafas/udara terlepas semasa
menyebut hurufnya kerana
lemahnya ia berpegang pada
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) makhrajnya.
LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun
BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : 3 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
ISTILAH :  Merendahkan lidah dlm keadaan BAHASA : Lembut
 Berjauhan lidah drpd lelangit mendatar ketika menyebutnya. ISTILAH :
yg menyebabkan suara  Sebutan huruf hendaklah  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya
dilepaskan dgn lapang dan ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya.
terbuka dalam keadaan berbaris atau  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
 Melahirkan suara yang sukun. tanpa tersekat-sekat semasa menyebut
ringan dan tipis hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau
sukun.
4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH
( SIFAT LEMAH ) 5. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
LEMAH )

‫ﺶ‬
TAHAP HURUF : LEMAH BAHASA : Lembut
ISTILAH : BAHASA : Merendah/menurun
 Suara terlepas ketika ISTILAH :
MAKHRAJ HURUF menyebut hurufnya kerana  Merendahkan lidah dlm
tekanan yang lemah pada keadaan mendatar ketika
makhrajnya. menyebutnya.
 Dapat dikesan dgn adanya  Sebutan huruf hendaklah
MAKHRAJ AM: suara yg dilepaskan tanpa ditarqiqkan ( dinipiskan )
 Al-Lisani ( Lidah ) tersekat-sekat semasa sama ada dalam keadaan
MAKHRAJ KHAS: menyebut hurufnya sama berbaris atau sukun.
 Mengangkat tengah lidah dan ada hurufnya berbaris atau
menekannya ke lelangit keras. sukun.

6. SIFAT TUNGGAL : TAFASYI


3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT BAHASA : Berhamburan
LEMAH ) ISTILAH:
BAHASA : Renggang dan terbuka
 Semasa menyebut
ISTILAH :
hurufnya,berhamburan angin
 Berjauhan lidah drpd lelangit
antara gigi depan dan lelangit
yg menyebabkan suara
keras.
dilepaskan dgn lapang dan
terbuka
 Melahirkan suara yang
ringan dan tipis

1. SIFAT HURUF : HAMS 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )


( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH:
ISTILAH :  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan
 Nafas/udara terlepas semasa huruf.
SIFAT HURUF menyebut hurufnya kerana  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-
lemahnya ia berpegang pada
sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
makhrajnya.
pinggir lidah atau pinggir bibir.
MAKHRAJ HURUF MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
TAHAP HURUF : KUAT MAKHRAJ KHAS:

‫ﺺ‬
 Mendatarkan lidah dan
kemudian diletakkan hujung
lidah di belakang gigi hadapan
(kacip) sebelah bawah.
 Pangkal lidah ditekan ke
lelangit untuk menghasilkan
suara yang tebal.
SIFAT HURUF

1. SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT ) 6. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tinggi atau terangkat BAHASA : Lembut
ISTILAH: ISTILAH :
 Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada
lidah terangkat ke lelangit makhrajnya.
 Huruf yang paling kuat ditafkhimkan selepas ‫ ﻃ‬dan ‫ﺽ‬  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa
kerana padanya terdapat itbaq dan sofir. menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH : ISTILAH:
 Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf .
hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya
kedua-duanya. dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.
 Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti’la’

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) 4. SIFAT TUNGGAL – SOFIR


BAHASA : Senyap atau tersembunyi BAHASA : bersiul/berdesir
ISTILAH : ISTILAH :
 Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya  Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat
kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.  Bunyi seakan-akan bunyi suara unggas
 Desirannya menyerupai suara angsa.
SIFAT HURUF MAKHRAJ HURUF MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )  Sepanjang tepi lidah
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ditekankan pada geraham
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut atas, sebelah kiri atau kanan
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat
pada makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT )


BAHASA : Tinggi atau terangkat
ISTILAH: 6. SIFAT TUNGGAL : ISTITOLAH ( SIFAT KUAT )
 Semasa menyebut hurufnya, sebahagian TAHAP HURUF : KUAT BAHASA : Memanjang
besar pangkal lidah terangkat ke lelangit ISTILAH:

‫ﺽ‬
 Huruf yang paling kuat ditafkhimkan slp  Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian
‫ ﻃ‬kerana padanya terdapat itbaq dan tepi lidah sehingga sampai ke makhraj ‫ﻞ‬
istitolah
5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
3. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH:
ISTILAH :  Tertegah daripada segera keluar ketika
 Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa
melafazkan huruf.
menyebut hurufnya yg menyebabkan suara
terhimpit antara kedua-duanya.  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
 Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti’la’ tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan
jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir
bibir.
4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut
ISTILAH :
 Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
tekanan yang lemah pada makhrajnya.
 Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya
sama ada hurufnya berbaris atau sukun.
TAHAP HURUF : PALING MAKHRAJ HURUF

‫ﻃ‬
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan hujung lidah ke
pangkal gigi kacip sebelah atas
 Lidah juga ditekan ke lelangit utk
SIFAT HURUF menghasilkan suara tebal

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) 3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA:Kuat BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH : ISTILAH: ISTILAH:
 Nafas tertahan semasa menyebut  Semasa menyebut hurufnya, suara  Tertegah daripada segera keluar ketika
hurufnya disebabkan tekanan yang tertahan disebabkan tekanan yang melafazkan huruf.
kuat pada makhrajnya. kuat pada makhrajnya.  Suara huruf yang bersifat ismat
 Huruf yg paling kuat berbanding huruf  Merupakan huruf yg kuat
dilaksanakan tersekat-sekat kerana
lain. berbanding huruf syiddah yang lain.
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
pinggir lidah atau pinggir bibir.
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:
5. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )
 Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana
BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat 4.SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT )
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan
ISTILAH : BAHASA : Tinggi atau terangkat
dilepaskan dalam masa yang singkat.
 Melekapkan tepi lidah ke lelangit ISTILAH:
 Terbahagi kepada 2 bahagian:
a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)
semasa menyebut hurufnya yg  Semasa menyebut hurufnya,
menyebabkan suara terhimpit antara sebahagian besar pangkal lidah
Cth :‫( ﻴﻄﺒﻊ‬Al-A’raf:101) kedua-duanya. terangkat ke lelangit
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )  Sifat bacaan yang lebih kuat dari  Huruf yang paling kuat
Cth :‫ ( ﻭﻻﺘﺷﻄﻃ‬Surah Sod:22) isti’la’ ditafkhimkan kerana padanya
c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )  Huruf itbaq yang paling kuat. terdapat itbaq dan qalqalah.
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM: MAKHRAJ HURUF
Hujung lidah  Al-Lisani ( Lidah )
dikeluarkan MAKHRAJ KHAS:
sedikit kemudian  Membawa hujung lidah keluar sedikit
ditemukan dgn kemudian ditemukan dengan hujung SIFAT HURUF
gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas.
hujung gigi kacip
 Pangkal lidah ditekan ke lelangit .
atas 1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT
KUAT )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH :
 Nafas tertahan semasa
menyebut hurufnya disebabkan
tekanan yang kuat pada
makhrajnya.
TAHAP HURUF : KUAT

‫ﻇ‬
2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Lembut
ISTILAH:
ISTILAH :
 Tertegah daripada segera keluar ketika
 Suara terlepas ketika menyebut hurufnya
kerana tekanan yang lemah pada melafazkan huruf.
makhrajnya.  Suara huruf yang bersifat ismat
 Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilaksanakan tersekat-sekat kerana
dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
menyebut hurufnya sama ada hurufnya pinggir lidah atau pinggir bibir.
berbaris atau sukun.

4. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat
3 .SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT )
ISTILAH :
BAHASA : Tinggi atau terangkat
 Melekapkan tepi lidah ke lelangit
ISTILAH:
semasa menyebut hurufnya yg
 Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar
menyebabkan suara terhimpit antara
pangkal lidah terangkat ke lelangit.
kedua-duanya.
 Sifat bacaan yang lebih kuat dari isti’la’  Huruf yang kuat ditafkhimkan selepas ,‫ﺽ‬,‫ﻄ‬
 Huruf itbaq yang kuat selepas ‫ﺺ‬,‫ﺽ‬,‫ﻄ‬ ‫ ﺺ‬kerana padanya terdapat itbaq.
MAKHRAJ AM:
 Al-Haq ( Kerongkong )
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong MAKHRAJ HURUF
di mana dinding halkum yg merupakan tempat
SIFAT HURUF laluan suara akan disempitkan.

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH : Suara ditekan ke
 Nafas tertahan semasa menyebut tengah
hurufnya disebabkan tekanan yang halkum/kerongkong
kuat pada makhrajnya. TAHAP HURUF : LEMAH

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )


BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH:
 Tertegah daripada segera keluar ketika
melafazkan huruf.
‫ﻉ‬ 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :
 Berjauhan lidah drpd lelangit
 Suara huruf yang bersifat ismat yg menyebabkan suara
dilaksanakan tersekat-sekat kerana dilepaskan dgn lapang dan
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian terbuka.
pinggir lidah atau pinggir bibir.  Melahirkan suara yang ringan
dan tipis.

4. SIFAT HURUF : TAWASSUT


3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Sederhana/pertengahan
BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH:
ISTILAH :  Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara
 Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak
 Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada terlalu terlepas.
dalam keadaan berbaris atau sukun.  Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu
diringankan suara semasa melafazkannya.
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN
MAKHRAJ AM:
 Al-Haq ( Kerongkong ) Suara ditekan ke pangkal
MAKHRAJ KHAS:
MAKHRAJ HURUF
halkum/kerongkong
 Menekan suara ke permulaan
halkum / kerongkong iaitu di

‫ﻍ‬
bahagian yang hampir ke pangkal
lidah dan anak tekak.

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH : ISTILAH :
 Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara
disebabkan tekanan yang kuat pada dilepaskan dgn lapang dan terbuka
makhrajnya.  Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap
ditunaikan kerana sifat isti’la’ yang ada padanya.
SIFAT HURUF
2 .SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT ) 4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tinggi atau terangkat BAHASA : Lembut
ISTILAH: ISTILAH :
 Semasa menyebut hurufnya, sebahagian  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. tekanan yang lemah pada makhrajnya.
 Kekuatan tafkhim selepas ‫ﻖ‬,‫ﻇ‬, ‫ﺺ‬,‫ﺽ‬,‫ﻄ‬  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
kerana padanya terdapat jahar. tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)


BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH:
 Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.
 Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat
kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah
atau pinggir bibir.
MAKHRAJ AM:
 Syafataan ( Dua bibir )
MAKHRAJ KHAS: MAKHRAJ HURUF
 Menemukan permukaan bibir bawah
dengan hujung gigi kacip(gigi hadapan )

Permukaan bibir
bawah dgn hujung 5. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN)
gigi kacip sebelah
BAHASA : Lancar/tergelincir
ISTILAH:
atas ditemukan
 Ringan huruf dan dapat disebut dengan
senang dan lancar
 Kelancarannya disebabkan suara hurufnya
keluar dari bahagian bibir.

‫ﻒ‬
SIFAT HURUF 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
ISTILAH :
BAHASA : Senyap atau tersembunyi
 Berjauhan lidah drpd lelangit
ISTILAH :
yg menyebabkan suara
 Nafas/udara terlepas semasa
TAHAP HURUF : PALING LEMAH dilepaskan dgn lapang dan
menyebut hurufnya kerana lemahnya
terbuka.
ia berpegang pada makhrajnya.
 Melahirkan suara yang ringan
 Antara huruf hams yang paling lemah.
dan tipis.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) 3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH : ISTILAH :
 Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana  Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika
tekanan yang lemah pada makhrajnya. menyebutnya.
 Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada ada dalam keadaan berbaris atau sukun.
hurufnya berbaris atau sukun.
MAKHRAJ HURUF

‫ﻖ‬ MAKHRAJ HURUF:


MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Mengangkat pangkal lidah dan
Pangkal lidah
diangkat dan
menekannya ke lelangit lembut
TAHAP HURUF : ditekan ke
berhampiran anak tekak lebih
lelangit lembut
jauh dari makhraj ‫ﻚ‬
SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) 3 .SIFAT HURUF : ISTI’LA’ (SIFAT KUAT )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA:Kuat BAHASA : Tinggi atau terangkat
ISTILAH : ISTILAH: ISTILAH:
 Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya  Semasa menyebut hurufnya, suara  Semasa menyebut hurufnya, sebahagian
disebabkan tekanan yang kuat pada tertahan disebabkan tekanan yang besar pangkal lidah terangkat ke lelangit.
makhrajnya. kuat pada makhrajnya.  Kekuatan tafkhim selepas ‫ﻇ‬, ‫ﺺ‬,‫ﺽ‬,‫ﻄ‬
kerana padanya terdapat qalqalah.
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH: 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
LEMAH ) 4. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT
 Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana PERTENGAHAN )
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH : BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
dilepaskan dalam masa yang singkat. ISTILAH:
 Terbahagi kepada 2 bahagian:  Berjauhan lidah drpd lelangit yg
 Tertegah daripada segera keluar
a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) menyebabkan suara dilepaskan
dgn lapang dan terbuka ketika melafazkan huruf.
Cth :‫( ﻴﻗﺒﻞ‬At-Taubah:104)  Dilafazkan dengan ringan tetapi  Suara huruf yang bersifat ismat
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) suara tafkhim tetap ditunaikan dilaksanakan tersekat-sekat kerana
Cth :‫( ﻭﻤﺎﻭﺴﻖ‬Al-Insyiqaq:17) kerana sifat isti’la’ yang ada hurufnya dikeluarkan jauh dari
c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid ) padanya. bahagian pinggir lidah atau pinggir
Cth:‫( ﺍﻠﺤﻖ‬Al-Baqarah:189) bibir.
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
Pangkal lidah LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
ditekan ke
ISTILAH :
lelangit lembut
 Berjauhan lidah drpd lelangit
yg menyebabkan suara
dilepaskan dgn lapang dan
terbuka.
MAKHRAJ HURUF:  Melahirkan suara yang ringan
MAKHRAJ AM: dan tipis.
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS: MAKHRAJ HURUF 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
 Mengangkat pangkal lidah dan menekannya LEMAH )

‫ﻚ‬
ke lelangit lembut . BAHASA : Merendah/menurun
 Pangkal lidah terkeluar sedikit drpd makhraj ISTILAH :
‫ﻖ‬.  Merendahkan lidah dlm
1. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) keadaan mendatar ketika
BAHASA:Kuat menyebutnya.
ISTILAH:  Sebutan huruf hendaklah
SIFAT HURUF
 Semasa menyebut hurufnya, suara ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
tertahan disebabkan tekanan yang ada dalam keadaan berbaris
kuat pada makhrajnya. TAHAP HURUF : LEMAH atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT


BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah LEMAH )
ISTILAH: BAHASA : Senyap atau tersembunyi
 Tertegah daripada segera keluar ketika ISTILAH :
melafazkan huruf.  Nafas/udara terlepas semasa
menyebut hurufnya kerana
 Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
lemahnya ia berpegang pada
tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh makhrajnya.
dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.  Antara huruf hams yang kuat.
MAKHRAJ HURUF

‫ﻞ‬
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Tepi (sisi)bahagian hadapan lidah
Tepi hujung lidah
ditekan ke gusi
hadapan

ke gusi hadapan sebelah atas sama


ada kiri atau kanan.
SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA : Merendah/menurun LEMAH )
ISTILAH : ISTILAH : BAHASA : Renggang dan terbuka
 Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya  Merendahkan lidah dlm keadaan ISTILAH :
disebabkan tekanan yang kuat pada mendatar ketika menyebutnya.  Berjauhan lidah drpd lelangit yg
makhrajnya.  Mempunyai hukum bacaan tersendiri menyebabkan suara dilepaskan
sama ada tafkhim atau tarqiq. dgn lapang dan terbuka.
 Melahirkan suara yang ringan
dan tipis.

6 .SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT 4. SIFAT HURUF :
BAHASA : Melentur/melencong BAHASA : Sederhana/pertengahan IZLAQ(PERTENGAHAN )
ISTILAH : ISTILAH: BAHASA : Lancar/tergelincir
 Membunyikan huruf dgn melenturkan  Semasa menyebut hurufnya, suara ISTILAH:
lidah dan melencongkan pada makhraj sederhana antara syiddah dan  Ringan huruf dan dapat disebut
‫ﻥ‬. rakhawah, tidak terlalu tertahan dan dengan senang dan lancar
tidak terlalu terlepas.  Kelancarannya disebabkan
 Tidak perlu terlalu ditekan suara dan suara hurufnya keluar dari
tidak juga perlu diringankan suara pinggir tepi bibir.
semasa melafazkannya.
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT 6. SIFAT HURUF : IZLAQ ( PERTENGAHAN)
KUAT ) BAHASA : Lancar/tergelincir

‫ﻢ‬
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH:
ISTILAH :  Ringan huruf dan dapat disebut
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN
 Nafas tertahan semasa dengan senang dan lancar
menyebut hurufnya disebabkan  Kelancarannya disebabkan suara
SIFAT HURUF tekanan yang kuat pada hurufnya keluar dari pinggir bibir.
makhrajnya.

2. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT


MAKHRAJ HURUF LEMAH ) BAHASA : Sederhana/pertengahan
BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH:
MAKHRAJ AM: ISTILAH :  Semasa menyebut hurufnya,
 Syafataan ( Dua bibir )  Merendahkan lidah dlm suara sederhana antara syiddah
keadaan mendatar ketika dan rakhawah, tidak terlalu
MAKHRAJ KHAS:
menyebutnya. tertahan dan tidak terlalu
 Dua bibir sebelah atas dan bawah
 Sebutan huruf hendaklah terlepas.
dirapatkan serta ditemukan secara
ringan. ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama  Tidak perlu terlalu ditekan suara
ada dalam keadaan berbaris dan tidak juga perlu diringankan
atau sukun. suara semasa melafazkannya.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT 4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT


LEMAH ) KUAT)
BAHASA : Renggang dan terbuka BAHASA : Dengung
ISTILAH : ISTILAH :
 Berjauhan lidah drpd lelangit yg  Suara sengau yg keluar dari pangkal
menyebabkan suara dilepaskan hidung terutamanya apabila huruf
dgn lapang dan terbuka. ini disukunkan dan berbaris.
 Melahirkan suara yang ringan  Terbahagi kepada
dan tipis. 5:Musyaddadah,Mudghamah,
Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

‫ﻥ‬ MAKHRAJ AM:


MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ HURUF:

 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan hujung lidah ke gusi
SIFAT HURUF hadapan sebelah atas

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT 2. SIFAT HURUF : TAWASSUT 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
KUAT ) BAHASA : Sederhana/pertengahan LEMAH )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH: BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :  Semasa menyebut hurufnya, ISTILAH :
 Nafas tertahan semasa suara sederhana antara syiddah  Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebut hurufnya disebabkan dan rakhawah, tidak terlalu menyebabkan suara dilepaskan
tekanan yang kuat pada tertahan dan tidak terlalu dgn lapang dan terbuka.
makhrajnya. terlepas.  Melahirkan suara yang ringan
 Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tipis.
dan tidak juga perlu diringankan
suara semasa melafazkannya.
6. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
LEMAH ) 4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT
BAHASA : Merendah/menurun 5. SIFAT HURUF : IZLAQ KUAT)
ISTILAH : (PERTENGAHAN) BAHASA : Dengung
 Merendahkan lidah dlm BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH :
keadaan mendatar ketika ISTILAH:  Suara sengau yg keluar dari pangkal
menyebutnya.  Ringan huruf dan dapat disebut hidung terutamanya apabila huruf
 Sebutan huruf hendaklah dengan senang dan lancar ini disukunkan dan berbaris.
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama  Kelancarannya disebabkan suara  Terbahagi kepada
ada dalam keadaan berbaris hurufnya keluar dari pinggir 5:Musyaddadah,Mudghamah,
atau sukun. (tepi) lidah. Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah
MAKHRAJ AM:
 Syafataan ( Dua bibir )
MAKHRAJ KHAS:
 Memuncungkan kedua-dua bibir dengan MAKHRAJ HURUF
mengadakan sedikit ruang antara
pemuncungan itu.

6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : LEMBUT
ISTILAH :
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT TAHAP HURUF : LEMAH  Suara yang mengalun lembut semasa melafazkan

‫ﻮ‬
KUAT ) hurufnya yang sukun sebelumnya berbaris fathah
BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH :
 Nafas tertahan semasa
menyebut hurufnya disebabkan 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
tekanan yang kuat pada BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
makhrajnya. ISTILAH:
 Tertegah daripada segera keluar ketika
melafazkan huruf.
2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) SIFAT HURUF  Pelaksanaannya dgn cara memuncungkan dua
BAHASA : Lembut
bibir dan memastikan ada rongga udara semasa
ISTILAH :
3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT pemuncungannya.
 Suara terlepas ketika menyebut
hurufnya kerana tekanan yang lemah LEMAH )
pada makhrajnya. BAHASA : Merendah/menurun
 Dapat dikesan dgn adanya suara yg ISTILAH :
dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa  Merendahkan lidah dlm 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
menyebut hurufnya sama ada hurufnya keadaan mendatar ketika BAHASA : Renggang dan terbuka
berbaris atau sukun. menyebutnya. ISTILAH :
 Sebutan huruf hendaklah  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.
ada dalam keadaan berbaris  Melahirkan suara yang ringan dan tipis.
atau sukun.
TAHAP HURUF : PALING LEMAH
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
MAKHRAJ HURUF
 Al-Halq ( Kerongkong )
MAKHRAJ KHAS:
 Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu
di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg
terletak dalam buah halkum.

1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) 6. SIFAT HURUF : KHAFA’ ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi BAHASA : Tersembunyi
ISTILAH : ISTILAH:

‫ﻫ‬
 Nafas/udara terlepas semasa  Tersembunyi suara huruf ketika menyebut hurufnya.
menyebut hurufnya kerana lemahnya  Boleh dijelaskan dgn menyatakan suara baris huruf ‫ﻫ‬
ia berpegang pada makhrajnya. Itu sendiri. Jika Ha’ itu Ha’ simpul, boleh dijelaskan dgn
 Antara huruf hams yang paling lemah. adanya mad silah.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )


2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Lembut SIFAT HURUF ISTILAH:
ISTILAH :  Tertegah daripada segera keluar ketika
 Suara terlepas ketika menyebut melafazkan huruf.
hurufnya kerana tekanan yang lemah  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
pada makhrajnya. tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan
LEMAH )
 Dapat dikesan dgn adanya suara yg
BAHASA : Merendah/menurun jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir
dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa
ISTILAH : bibir.
menyebut hurufnya sama ada hurufnya
 Merendahkan lidah dlm
berbaris atau sukun.
keadaan mendatar ketika
menyebutnya. 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
 Sebutan huruf hendaklah BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
 Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan
ada dalam keadaan berbaris
suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.
atau sukun.
 Melahirkan suara yang ringan dan tipis.
TAHAP HURUF : LEMAH

‫ﻱ‬
MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ AM:
 Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
 Mengangkat tengah lidah dan
menekannya ke lelangit keras.
SIFAT HURUF
5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
KUAT ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH:
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH :
 Tertegah daripada segera keluar ketika
ISTILAH :  Berjauhan lidah drpd lelangit yg
melafazkan huruf.
 Nafas tertahan semasa menyebabkan suara dilepaskan
menyebut hurufnya disebabkan dgn lapang dan terbuka.  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
tekanan yang kuat pada  Melahirkan suara yang ringan dan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan
makhrajnya. tipis. jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir
bibir.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT


LEMAH ) 3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut BAHASA : Merendah/menurun 6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH )
ISTILAH : ISTILAH : BAHASA : Lembut
 Suara terlepas ketika menyebut  Merendahkan lidah dlm keadaan ISTILAH :
hurufnya kerana tekanan yang mendatar ketika menyebutnya.  Suara yang mengalun lembut semasa
lemah pada makhrajnya.  Sebutan huruf hendaklah melafazkan hurufnya yang sukun
 Dapat dikesan dgn adanya ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada sebelumnya berbaris fathah
suara yg dilepaskan tanpa dalam keadaan berbaris atau
tersekat-sekat semasa sukun.
menyebut hurufnya sama ada
hurufnya berbaris atau sukun.
ANALISIS SIFAT-SIFAT HURUF

‫ﻫ ﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺯ ﺲ ﺵ ﺺ ﺾ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻑ ﻕ ﻚ ﻝ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺀ ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ‬ Huruf/


Sifat
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Jahr
/ / / / / / / / Syiddah
/ / / / / / / Isti’la’
/ / / / Itbaq
/ / / Sofir
/ / / / / Qalqalah
/ / Inhiraf
/ Takrir
/ Tafasyi
/ Istitolah
/ / Ghunnah
/ / / / / / / / / / Hams
/ / / / / / / / / / / / / / / Rakhawah
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Istifal
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Infitah
/ / Lin
/ Khafa’
/ / / / / Tawassut
/ / / / / / Izlaq
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ismat
1 - 1 2 2 2 1 4 - 2 1 3 5 4 3 1 1 2 3 1 3 - 3 - 1 3 2 SIFAT KUAT
4 5 4 2 2 2 3 1 4 2 2 1 - 1 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 2 SIFAT LEMAH
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 PERTENGAHAN
6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 5 5 6 5 5 6 5 JUMLAH
L PL L T T T L K PL T L K PK K K L L L K L K L PL K PL L K T TAHAP HURUF
PETUNJUK:

SIFAT LEMAH
SIFAT PERTENGAHAN
MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT-SIFAT HURUF
MAKHRAJ HURUF : SIFAT-SIFAT HURUF :
 Bahasa : Tempat keluar  Bahasa : Keadaan atau ciri-ciri khas sesuatu
 Istilah : Nama bagi tempat keluar setiap huruf Hijaiyah yang  Istilah : Cara menekan ( menyekat )udara atau suara ketika
membezakan antara satu sama lain. bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi atau rendah, nyaring atau
perlahan, kuat atau lemah dan sebagainya.
 Makhraj Muhaqqaq:  Terbahagi kpd dua bahagian:
- Makhraj yang dapat dikenalpasti tempat keluarnya a. Sifat Lazimah –sifat yang asal yang terdapat pada huruf
Hijaiyah.
 Makhraj Muqaddar : b. Sifat ‘Aridhah – sifat yang mendatang yang berubah-ubah
- Makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat  Terdapat 20 sifat
keluarnya.  11 dari 20 sifat yang berlawanan ( berpasangan )
- Contoh : Tiga suara mad iaitu ‫ ﺍ‬sebelumnya fathah, ‫ﻱ‬
sebelumnya kasrah atau ‫ ﻭ‬sebelumnya berbaris dhommah. 1. Hams pasangannya 2. Jahr
3. Syiddah 4. Tawassut 5. Rakhawah
 Makhraj Am dan Makhraj Khas 6. Isti’la’ pasangannya 7. Istifal
- Terdapat 5 anggota makhraj am dan 17 makhraj khas 8. Itbaq pasangannya 9. Infitah
10. Izlaq pasangannya 11. Ismat
MAKHRAJ AM MAKHRAJ KHAS HURUF
 9 sifat tunggal:
a.Rongga ( ‫) ﺍﻠﺠﻮﻒ‬ 1 cara sebutan Suara mad
b.Kerongkong ( ‫) ﺍﻠﺤﻠﻕ‬ 3 cara sebutan 6 12. Qalqalah 13. Sofir 14. Tafasyi
c.Lidah ( ‫) ﺍﻠﻠﺴﺎﻦ‬ 10 cara sebutan 18 15. Istitolah 16. Inhiraf 17. Takrir
d.Dua bibir ( ‫)ﺍﻠﺷﻔﺘﺎﻦ‬ 2 cara sebutan 4 18.Lin 19. Ghunnah 20. Khafa’
e.Pangkal hidung ( ‫) ﺍﻠﺧﻴﺷﻮﻢ‬ 1 cara sebutan Ghunnah
 Tahap sifat-sifat huruf
5 anggota 17 cara sebutan 30 suara huruf
 Sifat Kuat:
- Jahr, Syiddah, Isti’la’, Itbaq, Qolqalah, Sofir, Tafasyi, Istitolah,
Inhiraf, Takrir, Ghunnah.

 Sifat Lemah:
- Hams, Rakhawah, Istifal, Infitah, Lin, Khafa’

 Sifat Pertengahan:
- Tawassut, Izlaq, Ismat
MAKHRAJ
HURUF DAN
SIFAT
HURUF

Anda mungkin juga menyukai