Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(SLOT PENGAJARAN 30 MINIT)

Tunjang : Tunjang Sains dan Teknologi ( Awal Sains dan Awal Matematik )

Kelas : Prasekolah SK Legeh

Tarikh : 21. 10. 2010

Masa : 9.00 – 9.30 pagi

Bilangan Pelajar : 25 orang

Tema : Haiwan

Sub tema/Tajuk : Haiwan di darat

Kemahiran : ST 3.4.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai ( dalam kehidupan harian, buku atau televisyen )
ST 3.4.2 Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah :-


• Mengenali haiwan darat.
• Biasa mendengar dan mengecam bunyi haiwan

Hasil Pembelajaran : InsyaAllah pada akhir pembelajaran murid akan dapat:-

• Menyatakan hasil tambah bagi penyatuan dua himpunan objek.


• Membina dan menyatakan ayat matematik operasi tambah bagi dua himpunan objek.
• Membaca ayat matematik operasi tambah yang dipamerkan.

Bahan Bantu Mengajar : CD lagu, kad gambar, benda-benda maujud, kad ayat matematik, dan slaid power-point.
.

LANGKAH/ HASIL AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN/KESEPADUAN/


MASA PEMBELAJARAN BBM

1
SET INDUKSI
9.00 – 9.03 ST 8.1.1 • Guru memperdengarkan rakaman lagu “Tok, tok, tok, ayam Estetika - Kreativiti
bertelur
(3 minit) Slaid lagu
• Murid menghayati lagu yang diperdengarkan.

• Guru berbual mengenai senikata lagu yang telah Benda maujud


diperdengarkan

• Murid memberi respond terhadap perbualan tersebut.

Penyampaian

9.03 – 9.08 Langkah 1


.
(5 minit) ST 8.1.5 • Guru menayangkan slaid power point dan membimbing Slaid power point
murid menyatakan ayat matematik operasi tambah.

• Murid meneliti slaid yang ditayangkan dan menyatakan ayat kognitif


matematik operasi tambah dengan mengajuk sebutan guru.

• Murid mencuba membina ayat matematik bagi salaid yang KB : menjana minda
ditunjukkan dengan bimbingan guru..
Nilai : berani

2
Langkah 2
9.08 – 9.15
ST 8.1.5 • Guru menyatakan ayat matematik dan meminta murid Nilai : bekerjasama, berani
(7 minit) mencari gambar imbasan dan mempamerkan kepada kelas mengikut giliran
bagi ayat matematik yang dinyatakannya.

• Murid mencari kad imbasan sebagaimana ayat yang


dinyatakan dan mempamerkannya kepada kelas.

9.15 – 9.22 Langkah 3


ST 8.1.5
( 7 minit) • Guru mempamerkan kad gambar dan meransang murid Kognitif
membina dan menyatakan ayat matematik operasi tambah
baginya. Nilai : kerjasama, berani

• Murid membina dan menyatakan ayat matematik bagi kad KB : menjana minda
imbasan yang ditunjukkan

3
9.22 – 9.27 ST 8.1.5 Langkah 4

(5 minit) • Guru menunujukkan kad ayat matematik operasi tambah kognitif


dan meminta murid menyatakannya.

• Murid menyatakaan ayat matematik untuk kad ayat Nilai : berani


matematik yang dipamerkan.

Penutup

9.27 – 9.30 ST 8.1.1 • Guru meminta dua orang murid membunyikan alat Estetika – Kreativiti
genderang mengikut bilangan yang ditetapkan (sambil
( 3 minit ) memberikan ransangan yang sesuai) dan meminta kelas Alat perkusi
menyatakan jumlah bunyi yang mereka dengar.
Nilai : kerjasama, berani
• 2 orang murid berkenaan membunyikan alat genderang dan
kelas menyatakan jumlah bunyi yang didengar.

Reflaksi : Murid dapat membina dan menyatakan ayat matematik bagi operasi tambah.