Anda di halaman 1dari 2

CONTO H RUBRIK PENDIDIKAN SENI VISUAL

MARKAH ASAS SENI PEMILIHAN PENGWUJUDA PROSES GUBAHAN KEMASAN SAHSIAH


REKA DAN N IDEA DAN TEKNIK
PENYEDIAAN
BAHAN
Cemerlang  Mengandun  Kreatif dalam  Menggunakan  Mengunak  Mengandungi  Kemas, bersih 
( 85 % – 100 gi 5 jenis pengolahan sekurang- an satu gubahan dan teliti
%) unsur seni idea bagi kurangnya 3 sekurang- yang menarik
daripada 6 menggambar jenis teknik kurangnya
unsur seni kan suasana dalam 3 teknik
 Mengandun penghasilan dalam
gi 5 jenis karya sesuatu
prinsip  Proses penghasila
rekaan penghasilan n karya
daripada 7 dilakukan
prinsip mengikut
rekaan urutan yang
diberikan
Sederhana  Mengandun  Kurang kreatif  Menggunakan  Mengunak  Mengandungi  Kurang 
( 50 % - 84 gi 3 jenis dalam sekurang- an satu gubahan kemas, kurang
%) unsur seni pengolahan kurangnya 2 sekurang- yang kurang bersih dan
daripada 6 idea bagi jenis teknik kurangnya menarik teliti
unsur seni menggambar dalam 2 teknik
kan suasana penghasilan dalam
 Mengandun karya sesuatu
gi 2 jenis  Proses penghasila
prinsip penghasilan n karya
rekaan dilakukan
daripada 7 mengikut
prinsip urutan yang
rekaan diberikan
Lemah  Mengandun  Kurang kreatif  Menggunakan  Mengunak  Mengandungi  Tidak kemas, 
( 0 % - 49 % ) gi 1 jenis dalam sekurang- an satu gubahan tidak bersih
unsur seni pengolahan kurangnya 1 sekurang- yang tidak dan tidak teliti
daripada 6 idea bagi jenis teknik kurangnya menarik
unsur seni menggambar dalam 1 teknik
 Mengandun kan suasana penghasilan dalam
gi 1 jenis karya sesuatu
prinsip  Proses penghasila
rekaan penghasilan n karya
daripada 7 dilakukan
prinsip mengikut
rekaan urutan yang
diberikan