Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI.

Tarikh : 12 . 10 . 2009 (Selasa)


Masa : 3.00 – 4.20 petang (80 minit)
Tingkatan : 2 Setia / Jaya
Bilangan Pelajar : 40 orang
Alatan : 1. 8 biji bola 3. Wisel
2. 10 kon /skitel 4. 1 set bib

Tunjang pembelajaran 2 : Kemahiran

Tajuk : Bola Baling

Tajuk Kemahiran : Kemahiran menghantar bola aras dada, atas kepala, lantun, sisi dan menyambut.

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah menguasai kemahiran asas bola baling di peringkat sekolah rendah.

Objektif Tingkahlaku : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat:

Psikomotor : i. Melakukan teknik menghantar dan menyambut bola 2 daripada 3 percubaan dengan tepat dan
betul.
ii. Mengaplikasikan kemahiran hantaran dan menyambut dalam permainan kecil secara berpasukan.

Kognitif : i. Mengetahui cara menghantar dan menyambut yang betul dalam permainan bola baling.
: ii. Memahami kedudukan badan, kaki dan tangan ketika menghantar dan menyambut bola baling.

Afektif : i. Memupuk semangat kesukanan dan kerjasama dalam kalangan pelajar.


ii. Membina keyakinan diri.
iii. Menggambarkan satu keseronokan dalam kalangan pelajar melalui aktiviti permainan kecil.

KBKK : Kaitan koordinasi antara pancaindera dan latihan.


BIL / BUTIR-BUTIR MENGAJAR RAJAH/CARTA
MASA AKTIVITI PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF ORGANISASI

Langkah Memanaskan Badan Memanaskan Badan


1 1. Melakukan 1. Jogging 1. Pelajar 1.Pelajar
beberapa aktiviti 2. Pecut mengetahui bekerjasama dan G
(10 minit) memanaskan badan 3. Jogging kepentingan seronok dalam 1 x
Contoh aktiviti 4. Jalan memanaskan melakukan aktiviti xx
fartlek. sebelum memulakan yang diarah oleh
2. Melakukan acara. guru 2
aktiviti regangan
serta kelonggaran 4
dari atas ke bawah 3
badan.
G – Guru
Set induksi 1. Tunjukkan 1. Tahu apa yang 1. Perasaan ingin X – Pelajar
Bola baling akan dipelajari tahu - Skitel

Langkah Demonstrasi. 1.Bola dipegang 1.Pelajar memahami 1.Menyesuaikan diri Pelajar berkumpul
2 dengan kedua-dua kedudukan tangan dalam bentuk ladam
Guru menunjukcara tangan dan tubuh semasa kuda.
kemahiran hantaran 2.Condongkan badan menghantar
dan menyambut kepada ke hadapan dengan 2.Bersedia menerima G
(10 minit) semua pelajar dalam kedua-dua tangan 2.Tahu koordinasi teguran. X X
kawalan berbentuk ke hadapan semasa mata dgn bola X X
ladam kuda. memegang bola. X X X
G - Guru
X – Pelajar
BIL/ BUTIR-BUTIR MENGAJAR RAJAH/CARTA
AKTIVITI
MASA PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF ORGANISASI

Langkah Gerak Kerja 1.Buka kaki kiri 1.Bagaimana 1.Bangga melakukan Berkumpulan
3 Berkumpulan depan dan kanan kedudukan badan yang terbaik
belakang, lutut dan tangan semasa X X X X
(30 minit) Kemahiran dicondongkan sedikit membuat hantaran.
Hantaran. serta mata
memandang sasaran.
1.Pelajar berpasangan X1 X1 X1 X1
menghantar bola 2. Bola ditolak dari
dengan cara hantaran aras dada, atas
aras dada, atas kepala, kepala, lantun ke X X X X
lantun, lompat dan sisi tanah, melompat dan
yang betul dengan 3 sisi badan.
percubaan.
X1 X1 X1 X1
Menyambut.

1.Sambungan aktiviti di 1. Bola disambut 1.Memahami 1.Kesungguhan X X


atas iaitu seorang dengan dua belah tujuan bola ditarik melakukan aktiviti
menghantar bola dan tangan dalam ke dada.
seorang menyambut keadaan bersedia.
cara yang betul dengan 2.Kenapa mata X1 X1
3 percubaan setiap 2. Kedudukan badan perlu pandang bola
individu. sama seperti di atas. (koordinasi) - Arah hantaran
X - Pelajar
* Jarak antara pelajar 3. Kedua-dua tapak
ditambah untuk tahap tangan berbola
kesukaran. ditarik ke dada.
BIL / BUTIR-BUTIR MENGAJAR RAJAH/CARTA
AKTIVITI
MASA PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF ORGANISASI

Permainan Kecil
Langkah
4 1.Satu perlawanan bola 1. Pelajar 1.Mengetahui 1.Semangat 1. 2 gelanggang
baling menggunakan mengaplikasikan keputusan yang bekerjasama
keluasan gelanggang kemahiran muktamad secara 2.Saling 2. Pelajar dibahagikan
yang ditanda dengan hantaran. logik, berfikiran mencuba kepada dua kumpulan A
(15 minit) skitel. kritis dan cuba lwn B. C lwn D
2. Peraturan jaya.
2.Guru memberikan diserapkan secara 3. Pasukan 7 lwn 7.
penjelasan mengenai spontan
peraturan permainan. 4. arah pergerakan

3.Bola dibaling kena


skitel bertanda x dikira x x
sebagai jaringan. A B

4.Segala kesilapan
ditentukan oleh
keputusan pelajar
dalam kumpulan dan C D
guru memantau untuk X x
elak pencanggahan
pendapat.
BIL / BUTIR-BUTIR MENGAJAR RAJAH/CARTA
AKTIVITI
MASA PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF ORGANISASI

Langka Penutup
h G
5 Menyejukkan badan. 1. Berjalan tanpa 1. Tahu mengapa 1. Menghargai X X
Guru merumuskan kasut sambil tarik perlu menyejukkan 2. Tolong menolong X X
(5 minit) pelajaran hari ini. nafas 2 ulangan, badan. menyimpan alatan X X X

2. Berada dalam G - Guru


separuh bulatan X - Pelajar
mendengar rumusan
guru.

Anda mungkin juga menyukai