RAJAH KONSONAN BAHASA MELAYU

daerah sebutan 1 cara sebutan bibir 2 gusi 3 gusi ± lelangit keras 4 lelangit keras 5 lelangit lembut 6 pita suara

p x bersuara letupan bersuara c letusan x bersuara j bersuara sengauan m f geseran x bersuara v bersuara getaran sisian separuh vokal w r l y z gh n s ny sy ng kh b

k g

?

h