BUKU

SALSILAH KELUARGA TOK BANGKOK

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

HAJI ISMAIL BIN CHE MAT @ TOK BANGKOK (1839-1948)
+

( 1 ) HAJJAH KALTHUM BT. ISMAIL
BIL A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Haji Ahmad

ANAK-ANAK Muji Hajjah Mesana Haji Mohd Nor Haji Sibaweh Hajjah Ramlah
Haji Mokhtar Haji Ghazali

JANTINA L P P L L P L L +

ALAMAT Batu 3, Repek Lati Lati Lati Batu 3, Repek Pulai Chondong Siram Pulai Chondong

CATATAN (M 1978) (M 1976)

(M 1978) (M 1969)

( 2 ) HAJJAH MEK WOOK BT. CHE HITAM
A9 A10 Saudah Hafsah P P + Peringat Bendang Nyior TL 1881 (M 1976) TL 1894 (M 1971)

( 3 ) MAIMUNAH
A11 Hajjah Hasanah P + Kubang Batang ( M 16/12/2010 )

( 4 ) ZABIDAH BT.
A12
Abdul Wahab

L

Pemberian, Kuala Krai

TL 19.01.1943 10.10.2010)

(M

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017-6177409 / shamsulbahr@gmail.com)

80938461.xls

Update : 3:59 AM 1/11/2012

A1 HAJI AHMAD BIN HAJI ISMAIL + ( 1 ) HAJJAH ZAINAB BT. SENIK
BIL A1/B1 A1/B2 A1/B3 A1/B4 A1/B5 A1/B6 A1/B7 A1/B8 A1/B9 ANAK-ANAK Hajjah Rokiah Haji Mohd Zain Haji Abdul Hamid Hajjah Rahmah / Siti Rapiah Hajjah Razmah Hajjah Alawiah Haji Ahmad Shiyuti Hajjah Juwairiah Haji Othman JANTINA P L L P P P L P L ALAMAT Mekah Pasir Mas Pasir Puteh Lalang Sepit, Thailand Batu 3, Repek Bendang Nyior Batu 3, Repek Batang Merbau, Tanah Merah Batu 3, Repek TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1921 (M 2007) TL 1923 TL 1926 TL 8.9.1931 (M 2003) TL 1930 TL 1932 TL 1934 TL 1937

+ ( 2 ) HAJJAH CHE MAS
A1/B10 A1/B11 Hasbullah Nafisah L P Batu 3, Repek Kok Lanas TL 1931 (M 2006) TL 1935

+ ( 3 ) HAJJAH KHADIJAH BT. HAJI ABDUL RAHMAN
A1/B12 A1/B13 Haji Dusuki Hajjah Jalilah L P Petaling Jaya Kubang Batang, Tumpat TL 1943 TL 1947

+ ( 4 ) ZABIDAH BT. YUSUF
A1/B14 A1/B15 Ahmad Sowi Saadah L P Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 1949 TL 1951 (M 1954)

+ ( 5 ) HAJJAH RABIAAH BT. JAAFAR
A1/B16 A1/B17 Nasiruddin Ahmad Kamal L L Selayang UK Perdana, KL TL 1945 TL 1956

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017-6177409 / shamsulbahr@gmail.com)

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B1 HAJJAH RAKIAH BT. HAJI AHMAD + ( 1 ) HAJI SALLEH BIN PANDAK
BIL A1/B1/C1 A1/B1/C2 A1/B1/C3 A1/B1/C4 A1/B1/C5 Khadijah Zainab Ahmad Mohammad Atiah ANAK-ANAK JANTINA P P L L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1939 (M 1947) TL 1941 (M 2006) TL 1944 (M 2000) TL 1947 (M 2007) TL 1950

+ ( 2 ) HAJI CHE ALI
A1/B1/C6 A1/B1/C7 A1/B1/C8 Ahyad Safiah Fatmah L P P Mekah Mekah Mekah TL 1955 TL 1957 TL 1958

A1/B1/C2
ZAINAB BT. HAJI SALLEH + JAMIL AL-HASSANAIN A1/B1/C2/D1 A1/B1/C2/D2 A1/B1/C2/D3 A1/B1/C2/D4 A1/B1/C2/D5 A1/B1/C2/D6 A1/B1/C2/D7 A1/B1/C2/D8 Salma Asiah Laila Khalid Hisham Usamah Nasreen Ahmad P P P L L L P L Mekah Madinah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1955 TL 1958 TL 1960 TL 1962 TL 1964 TL 1966 TL 1968 TL 1978

A1/B1/C2/D1
SALMA BT. JAMIL + HAMID AL-HARBY A1/B1/C2/D1/E1 A1/B1/C2/D1/E2 A1/B1/C2/D1/E3 A1/B1/C2/D1/E4 A1/B1/C2/D1/E5 A1/B1/C2/D1/E6 A1/B1/C2/D1/E7 A1/B1/C2/D1/E8 A1/B1/C2/D1/E9 Mariam Abdul Rahman Abdullah Ebrahim Omar Sarah Wala'a Aisyah Maimunah P L L L L P P P P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1983 TL 1995 TL 1996 TL 1997 TL 1998 TL 1999 TL 2001 TL 2003 TL 2005

A1/B1/C2/D1/E3
ABDULLAH B. HAMID + MARAM AL-MALKI A1/B1/C2/D1/E3/F1 Elias A1/B1/C2/D1/E3/F2 Ebrahim A1/B1/C2/D1/E3/F3 Salma L L P Jeddah Jeddah Jeddah TL 2007 TL 2009 TL 2010

A1/B1/C2/D2
ASIAH BT. JAMIL + MAHRUS A1/B1/C2/D2/E1 A1/B1/C2/D2/E2 A1/B1/C2/D2/E3 A1/B1/C2/D2/E4 A1/B1/C2/D2/E5 A1/B1/C2/D2/E6 A1/B1/C2/D2/E7 A1/B1/C2/D2/E8 A1/B1/C2/D2/E9 A1/B1/C2/D2/E10 A1/B1/C2/D2/E11 Khadijah Fatmah Maimunah Muhammad Sarah Abu Bakur Ali Othman Amnah Qasim Rumaithah P P P L P L L L P L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1981 TL 1982 TL 1983 TL 1984 TL 1985 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1991 TL 1993 TL 1995

A1/B1/C2/D2/E1
KHADIJAH BT. MAHROUS + ABDUL MUHSEN A1/B1/C2/D2/E1/F1 Albatoul P Jeddah TL 2000

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B1/C2/D2/E1/F2 Mohammed A1/B1/C2/D2/E1/F3 Kawthar A1/B1/C2/D2/E1/F4 Alalya'a A1/B1/C2/D2/E1/F5 Lura

L P P P

Jeddah Jeddah Jeddah Jeddah

TL 2003 TL 2006 TL 2008 TL 2010

A1/B1/C2/D2/E2
FATMAH BT. MAHROUS + MAJID ALHAYDARI A1/B1/C2/D2/E2/F1 Mohammed A1/B1/C2/D2/E2/F2 Hussain A1/B1/C2/D2/E2/F3 Serien L L P Madina Madina Madina TL 2000 TL 2002 TL 2007

A1/B1/C2/D2/E3
MAIMUNAH BT. MAHROUS + MOHAMMED QASIM A1/B1/C2/D2/E3/F1 Abdulrahman A1/B1/C2/D2/E3/F2 Mariam A1/B1/C2/D2/E3/F3 Sarah A1/B1/C2/D2/E3/F4 Fatmah L P P P Jeddah Jeddah Jeddah Jeddah TL 2003 TL 2006 TL 2009 TL 2011

A1/B1/C2/D2/E4
MOHAMMED B. MAHROUS + BT. A1/B1/C2/D2/E4/F1 Mahrous A1/B1/C2/D2/E4/F2 Eilaf L P Jeddah Jeddah TL 2006 TL 2010

A1/B1/C2/D2/E5
SARAH BT. MAHROUS + OMAR AL-ATTAS A1/B1/C2/D2/E5/F1 Fatmah P Jeddah TL 2009

A1/B1/C2/D3
LAILA BT. JAMIL + ODAIB A1/B1/C2/D3/E1 A1/B1/C2/D3/E2 Abdullah Nasir L L Mekah Mekah TL 1980 TL 1982

A1/B1/C2/D4
KHALID B. JAMIL + SAFA BT. A1/B1/C2/D4/E1 A1/B1/C2/D4/E2 A1/B1/C2/D4/E3 A1/B1/C2/D4/E4 Hibah Muhammad Sundus Ahmad P L P L Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1999 TL 2000 TL 2002 TL 2006

A1/B1/C2/D5
HISHAM B. JAMIL + EHSAN BT. ABU SETTA A1/B1/C2/D5/E1 A1/B1/C2/D5/E2 A1/B1/C2/D5/E3 A1/B1/C2/D5/E4 Walid Widd Ahmad Kadi L P L P Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1992 TL 1993 TL 1999 TL 2001

A1/B1/C2/D6
USAMAH B. JAMIL + HANA' BT. HIJAZY A1/B1/C2/D6/E1 A1/B1/C2/D6/E2 A1/B1/C2/D6/E3 A1/B1/C2/D6/E3 A1/B1/C2/D6/E3 Shaima' Muhammad Zahra' Jamil Afra' P L P L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1998 TL 2000 TL 2001 TL 2007 TL 2009

A1/B2/C2/D7
NASREEN BT. JAML + AHMAD B. YAMANY A1/B1/C2/D7/E1 A1/B1/C2/D7/E2 A1/B1/C2/D7/E3 A1/B1/C2/D7/E4 A1/B1/C2/D7/E4 Rumaitihah Rufaidah Abdul Aziz Uwais Jori P P L L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1993 TL 1994 TL 1999 TL 2001 TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B1/C2/D8
AHMAD B. JAMIL + OMNYAT AL-ANANI A1/B1/C2/D8/E1 Jamil L Mekah TL 2011

A1/B1/C3
AHMAD B. HAJI SALLEH + AISYAH BT. ABDUL RAHMAN BIL ANAK-ANAK JANTINA ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal)

A1/B1/C4
MOHAMMAD B. HAJI SALLEH + NORZILA (NUURA) BT. HJ. AHMAD SHIYUTI A1/B1/C4/D1 A1/B1/C4/D2 A1/B1/C4/D3 A1/B1/C4/D4 A1/B1/C4/D5 A1/B1/C4/D6 A1/B1/C4/D7 A1/B1/C4/D8 Umaimah Omair Ammar Afaf Ahmad Amir Marwah Samar P L L P L L P P KL Mekah Mekah Mekah Mekah - KL Mekah Mekah Mekah TL 1987 TL 1988 TL 1989 TL 1990 TL 1991 TL 1993 TL 1995 TL 1996

A1/B1/C4/D1
UMAIMAH BT. MOHAMMAD + HAITHAM BIN LUDIN A1/B1/C4/D1/E1 Murad L KL TL 2011

A1/B1/C5
ATIAH BT. HAJI SALLEH + MA'RUF BIN MUHAMMAD A1/B1/C5/D1 A1/B1/C5/D2 A1/B1/C5/D3 A1/B1/C5/D4 Nizar Nabilah Nafisah Nasibah L P P P Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1965 TL 1967 TL 1969 TL 1973

A1/B1/C5/D1
NIZAR(DR) BIN MA'ARUF + JAMILAH BT. HABIB ALLAH A1/B1/C5/D1/E1 A1/B1/C5/D1/E2 A1/B1/C5/D1/E3 A1/B1/C5/D1/E4 A1/B1/C5/D1/E5 A1/B1/C5/D1/E6 A1/B1/C5/D1/E7 A1/B1/C5/D1/E8 Husam Isam Bassam Bayan Azzam Allam Ra'ed Rawan L L L P L L L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1998 TL 2002 TL 2003 TL 2005 TL 2006 TL 2008 TL 2010 TL 2011

A1/B1/C5/D2
NABILAH (DR) BINTI MA"ARUF + ABDUL HAMID A1/B1/C5/D2/E1 A1/B1/C5/D2/E2 A1/B1/C5/D2/E3 A1/B1/C5/D2/E4 Asil Layan Tala Ahmad P P P L Mekah Mekah Mekah Mekah TL 2002 TL 2003 TL 2004 TL 2005

A1/B1/C5/D3
NAFISAH BINTI MA'ARUF + ZAINAL ABIDIN A1/B1/C5/D3/E1 A1/B1/C5/D3/E2 A1/B1/C5/D3/E3 A1/B1/C5/D3/E4 A1/B1/C5/D3/E5 A1/B1/C5/D3/E6 A1/B1/C5/D3/E7 A1/B1/C5/D3/E8 A1/B1/C5/D3/E9 A1/B1/C5/D3/E10 A1/B1/C5/D3/E11 A1/B1/C5/D3/E12 Hamzah Mohammad Razan Rabab Fatmah Salman Ali Ferdaws Khawlah Hasan Hussain Lujain L L P P P L L P P L L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1991 TL 1992 TL 1993 TL 1994 TL 1995 TL 1997 TL 1998 TL 2000 TL 2001 TL 2003 TL 2004 TL 2007

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B1/C5/D3/E13

Lua'ai

L

Mekah

TL 2009

A1/B1/C5/D4
NASIBAH BT. MA'ARUF + ABDUL HAMID B. HAFIZ A1/B1/C5/D4/E1 A1/B1/C5/D4/E2 A1/B1/C5/D4/E3 A1/B1/C5/D4/E4 A1/B1/C5/D4/E5 Suhail Khwlah Banan Sahel Sharifa L P P L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 2001 TL 2003 TL 2006 TL 2009 TL 2011

A1/B1/C6
AHYAD B. HAJI ALI + NAZIHAH BT. WAN HAROUN A1/B1/C6/D1 A1/B1/C6/D2 A1/B1/C6/D3 A1/B1/C6/D4 A1/B1/C6/D5 A1/B1/C6/D6 A1/B1/C6/D7 A1/B1/C6/D8 A1/B1/C6/D9 A1/B1/C6/D10 Marwan Ebtihal Rua'a Zakwan Abdul Malik Boshra Ziad Muayyad Mohammad Mustafa L P P L L P L L L L Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1991 TL 1992 TL 1993 TL 1994 TL 1995 TL 1997 TL 1999 TL 2004 TL 2008 TL 2009

A1/B1/C7
SAFIAH BT. HAJI ALI + HUSSAIN B. AHMAD A1/B1/C7/D1 A1/B1/C7/D2 A1/B1/C7/D3 A1/B1/C7/D4 A1/B1/C7/D5 A1/B1/C7/D6 A1/B1/C7/D7 A1/B1/C7/D8 A1/B1/C7/D9 A1/B1/C7/D10 A1/B1/C7/D11 Mariah Dua' Khalid Sumayyah Khadijah Abdul Bari Shatha Muna Rogayyah Mohammad Ahmad P P L P P L P P P L L Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1981 TL 1983 TL 1985 TL 1986 TL 1988 TL 1991 TL 1994 TL 1995 TL 1996 TL 1998 TL 1999

A1/B1/C8
FATMAH BT. HAJI ALI + AHMED AL-BARAKATI A1/B1/C8/D1 A1/B1/C8/D2 A1/B1/C8/D3 A1/B1/C8/D4 A1/B1/C8/D5 A1/B1/C8/D6 A1/B1/C8/D7 A1/B1/C8/D8 A1/B1/C8/D9 Aala' Asmaa Hassan Mohammed Bashayer Balqees Arwa Ebrahim Amjad P P L L P P P L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1986 TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1992 TL 1993 TL 1995 TL 1996 TL 1998

A1/B1/C8/D2
ASMAA BT. AHMED + AHMED AL-ENEZI A1/B1/C8/D2/E1 Amasi P Mekah TL 2011

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B2 HAJI MOHD ZAIN B. HAJI AHMAD + ( 1 ) HAJJAH FATIMAH BT. HAJI ABU BAKAR
BIL A1/B2/C1 A1/B2/C2 A1/B2/C3 A1/B2/C4 A1/B2/C5 A1/B2/C6 A1/B2/C7 Azizah Unainah Norani Rosnani Ridhwan Ridha Shila ANAK-ANAK JANTINA P P P P L L P ALAMAT Pohon Tanjung Mekasar, Pasir Mas Taman Guru, KB KB KL Batu 3, Repek Kpg. Lati TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1943 TL 1947 TL 1957 TL 1957 TL 1964 TL 1969 TL 1973

A1/B2/C1
Azizah bt. Haji Mohd Zain + Hashim b. Che Wan A1/B2/C1/D1 A1/B2/C1/D2 A1/B2/C1/D3 A1/B2/C1/D4 A1/B2/C1/D5 A1/B2/C1/D6 A1/B2/C1/D7 Zaidi Zaini Zainun Zamri Zaki Zarina Zahim L L P L L P P Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung TL 1965 TL 1969 TL 1970 TL 1971 TL 1972 TL 1981 TL 1986

A1/B2/C1/D1
Zaidi b. Hashim + Rohana bt. Yusof A1/B2/C1/D1/E1 A1/B2/C1/D1/E2 A1/B2/C1/D1/E3 A1/B2/C1/D1/E4 A1/B2/C1/D1/E5 A1/B2/C1/D1/E6 Ahmad Dhiyad Nur Dhiyani Fatin Nadia Nur Alya Nurul Afifah Nor Azean L P P P P P Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung TL 1987 TL 1990 TL 1992 TL 1993 TL 1995 TL 1997

A1/B2/C1/D2
Zaini b. Hashim + Zunaini bt. Sulaiman A1/B2/C1/D2/E1 A1/B2/C1/D2/E2 A1/B2/C1/D2/E3 Shahira Haikal Nurul Amni P L P Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung TL 1993 TL 1997 TL 2002

A1/B2/C1/D3
Zainun bt. Hashim + Mohammad bin Ahmad A1/B2/C1/D3/E1 A1/B2/C1/D3/E2 A1/B2/C1/D3/E3 A1/B2/C1/D3/E4 Mohd Adam Aiman Nurul Ain Shamimi Nor Ain Syazlin Mohd Adif Lokman L P P L Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung Pohon Tanjung TL 1997 TL 1999 TL 2001 TL 2005

A1/B2/C1/D4
Zamri bin Hashim + Norhayati bt. Ismail A1/B2/C1/D4/E1 A1/B2/C1/D4/E2 A1/B2/C1/D4/E3 Nur Nadhirah Mohd Shafiq Siti Khalisa P L P Johor Johor Johor TL 1999 TL 2002 TL 2005

A1/B2/C1/D5
Zaki bin Hashim + Fazliaton bt. Harun A1/B2/C1/D5/E1 A1/B2/C1/D5/E2 A1/B2/C1/D5/E3 A1/B2/C1/D5/E4 Mohd Iqbal Hashim Amar Haikim Harun Iman Wahida Zarin Alisya L L P P Johor Johor Johor Johor TL 1999 TL 2001 TL 2003 TL 2005

A1/B2/C2
Unainah bt. Haji Zain + Syed Hassan b. Syed Abdullah A1/B2/C2/D1 Syed Saiful Akmar L Mengkasar, Pasir Mas TL 1981

Sebarang pertanyaan dan perubahan, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B2/C2/D2 A1/B2/C2/D3

Zaleha Nik Mohd Shariman

P L

Mengkasar, Pasir Mas Mengkasar, Pasir Mas

TL 1979 TL

A1/B2/C2/D1
Syed Saiful Akmar bin Syed Hassan + Emi Husnani bt. Md Husin A1/B2/C2/D1/E1 A1/B2/C2/D1/E2 A1/B2/C2/D1/E3 Syed Adam Afiq Syed Mohd Azim Syarifah Amni Wafiah L L P Mengkasar, Pasir Mas Mengkasar, Pasir Mas Mengkasar, Pasir Mas TL 2000 TL 2002 TL 2003

A1/B2/C2/D2
A1/B2/C2/D2/E1 Mohd Aqil Ashraf P Mengkasar, Pasir Mas TL 2002

A1/B2/C3
Rosnani bt. Haji Zain + Abdul Rahman b. Abdullah A1/B2/C3/D1 A1/B2/C3/D2 A1/B2/C3/D3 A1/B2/C3/D4 A1/B2/C3/D5 A1/B2/C3/D6 Ahmad Baihaqi Mohd Bahi Aisyah Najwa Fatin Nabilah Amirah Syahida Abdul Bari L L P P P L Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu TL 1985 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1991 TL 1995

A1/B2/C4
Norani bt. Haji Zain + Hussain b. Haji Othman A1/B2/C4/D1 A1/B2/C4/D2 A1/B2/C4/D3 A1/B2/C4/D4 Mohd Harith Mohd Amin Noraisyah Mohd Hafiz L L P L Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu TL 1985 TL 1988 TL 1991 TL 1994

A1/B2/C5
Mohd Ridzwan bin Haji Mohd Zain + Aduna bt. Mohamad Adnan A1/B2/C5/D1 Mohd Haziq L Kuala Lumpur TL 2003

A1/B2/C6
Mohd Ridza bin Haji Mohd Zain + Norazah bt. Zakaria A1/B2/C6/D1 A1/B2/C6/D2 A1/B2/C6/D3 A1/B2/C6/D4 A1/B2/C6/D5 Mohd Fakrul Awal Nur Najihah Nur Fatehah Mohd Afiq Nur Ain L P P L P Kpg. Repek, Pasir Mas Kpg. Repek, Pasir Mas Kpg. Repek, Pasir Mas Kpg. Repek, Pasir Mas Kpg. Repek, Pasir Mas TL 1991 TL 1995 TL 1998 TL 2000 TL 2005

A1/B2/C7
Shila bt. Haji Mohd Zain + Abdul Rahman bin A1/B2/C7/D1 Amani Sofia P Kpg. Kepas Apam, Lati, P.Mas TL 2000

Sebarang pertanyaan dan perubahan, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B3 HAJI ABDUL HAMID BIN HAJI AHMAD + ( 1 ) AMINAH BT. HJ. YUSOFF
BIL A1/B3/C1 A1/B3/C2 Maznah Arif ANAK-ANAK JANTINA P L ALAMAT Pasir Puteh Kuala Lumpur TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1948 TL 1951

( 2 ) CHE YAM BINTI PUTEH
A1/B3/C3 A1/B3/C4 A1/B3/C5 A1/B3/C6 Zawiyah Rosli Lan Hawari Zarini P L L P Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Kuala Lumpur TL 1959 TL 1961 TL 1967 TL 1970

( 3 ) HALIMAH BINTI AWANG BESAR
A1/B3/C7 A1/B3/C8 Fauzi Rosnainah L P Pasir Puteh Pasir Puteh TL 1960 TL 1961

( 4 ) ESAH BINTI HASSAN
A1/B3/C9 A1/B3/C10 A1/B3/C11 A1/B3/C12 A1/B3/C13 A1/B3/C14 A1/B3/C15 A1/B3/C16 Hishamuddin Shamsiah Zulkarnain Alifah Afiza Zainab Mohd Basren Asruzie Saharunie L P L P P P L P Pasir Puteh Kok Lanas Pasir Puteh Nilai Kuala Lipis Putrajaya Lati Pahang TL 1967 TL 1971 TL 1974 TL 1978 TL 1980 TL 1983 TL 1993 TL 1996

A1/B3/C1
Maznah binti Haji Abdul Hamid + Abdul Aziz bin Abd. Hamid A1/B3/C1/D1 A1/B3/C1/D2 A1/B3/C1/D3 A1/B3/C1/D4 A1/B3/C1/D5 A1/B3/C1/D6 A1/B3/C1/D7 A1/B3/C1/D8 A1/B3/C1/D9 A1/B3/C1/D10 Azma Affendi Azman Afeda Azrie Ahmad Azmadynar Azryny Azlan Ashikin P L L P L L P P L P Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh Taman Sri Gedombak, P.Puteh TL 1971 TL 1974 TL 1975 TL 1978 TL 1980 TL 1982 TL 1984 TL 1987 TL 1989 TL 1994

A1/B3/C2
Ariff bin Haji Hamid + Siti Zaliha bt. Khamis A1/B3/C2/D1 A1/B3/C2/D2 A1/B3/C2/D3 A1/B3/C2/D4 Siti Rosy Aminah Siti Rosmie Atikah Mohd Zukhairi Siti Ruby Asyikin P P L P Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1974 TL 1976 TL 1981 TL 1985

A1/B3/C3
Zawiyah bt. Haji Hamid + Abdullah b. Hassan A1/B3/C3/D1 A1/B3/C3/D2 A1/B3/C3/D3 A1/B3/C3/D4 A1/B3/C3/D5 A1/B3/C3/D6 A1/B3/C3/D7 A1/B3/C3/D8 A1/B3/C3/D9 A1/B3/C3/D10 A1/B3/C3/D11 A1/B3/C3/D12 Roba'atun Fatimah Fadhilah Wahida Ahmad Atori Syuja'ati Ilmi Mohd Hakimi Lokman Hamidi Syafi'uddin Syafi'ul Iman Maryah Hasha Omar Mustaqim Syatirul Hassani Abdul Rahman Shauqi P P L L L L L L P L L L Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh TL 1982 TL 1983 TL 1984 TL 1985 TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1991 TL 1994 TL 1996 TL 1999 TL 2000

A1/B3/C4
Rosli bin Haji Hamid + Zainun Ibrahim

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B3/C4/D1 A1/B3/C4/D2 A1/B3/C4/D3 A1/B3/C4/D4 A1/B3/C4/D5

Mohd Mawardi Nur Amalina Nur Nabilah Nur Izzati Nur Farzana

L P P P P

Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh

TL 1987 (M 2006) TL 1991 TL 1994 TL 1998 TL 2005

A1/B3/C5
Lan Hawari bin Haji Hamid + Ismawati bt. Ismail A1/B3/C5/D1 A1/B3/C5/D2 A1/B3/C5/D3 A1/B3/C5/D4 Ummul Aisyah Ummul Syamimi Ummul Tasneem Kasyul Waei P P P L Kubang Kerian, Kota Bharu Kubang Kerian, Kota Bharu Kubang Kerian, Kota Bharu Kubang Kerian, Kota Bharu TL 1993 TL 1997 TL 2001 TL 2006

A1/B3/C6
Zarini bt. Haji Abdul Hamid + Mohd Nizam bin Ishak A1/B3/C6/D1 A1/B3/C6/D2 A1/B3/C6/D3 A1/B3/C6/D4 Amrah Hanani Amir Hisham Amir Akashah Amirah Fathiah P L L P Cheras, Kuala Lumpur Cheras, Kuala Lumpur Cheras, Kuala Lumpur Cheras, Kuala Lumpur TL 1996 TL 1998 TL 2002 TL 2005

A1/B3/C7
Fauzi bin Haji Abdul Hamid + Wan Norazaha bt. Wan Abdul Kadir A1/B3/C7/D1 A1/B3/C7/D2 A1/B3/C7/D3 A1/B3/C7/D4 A1/B3/C7/D5 A1/B3/C7/D6 A1/B3/C7/D7 Siti Fazatulatiyah Siti Fazatul Farah Siti Hajar Ahmad Marwan Siti Nur Syahirah Ahmad Ilman Asyrah Ahmad Firdaus Danial P P P L P L L Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh TL 1983 TL 1987 TL 1990 TL 1991 TL 1993 TL 1997 TL 1999

A1/B3/C7/D1
Siti Fazatulatiyah bt. Fauzi + Nor Azran b. Ismail A1/B3/C7/D1/E1 Nor Natasya Faheema P Pasir Puteh TL 2005

A1/B3/C8
Rosnainah bt. Haji Abdul Hamid + Mat Nawi b. Mat Noor A1/B3/C8/D1 A1/B3/C8/D2 A1/B3/C8/D3 A1/B3/C8/D4 A1/B3/C8/D5 A1/B3/C8/D6 A1/B3/C8/D7 Akramin Ilyana Siti Sarah Amir Hasif Ahmad Faruqy Sofiah Hanini Amirul Adam L P P L L P L Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh TL 1983 TL 1987 TL 1990 TL 1991 TL 1993 TL 1997 TL 1999

A1/B3/C9
Hishamuddin bin Haji Abdul Hamid + Siti Rusmaini bt. Hashim A1/B3/C9/D1 A1/B3/C9/D2 A1/B3/C9/D3 Amirah Iftihar Nurul Ain Najah Musyriq Nuiman P P L Pasir Puteh Pasir Puteh Pasir Puteh TL 1992 TL 1994 TL 1999

A1/B3/C10
Shamsiah bt. Haji Abdul Hamid + Azani bin Mat Ali A1/B3/C10/D1 A1/B3/C10/D2 A1/B3/C10/D3 A1/B3/C10/D4 Mohd Fardah Hafiz Mohd Ameer Hakim Ainul Farhan Ainul Marini L L P P Kok Lanas, Kota Bharu Kok Lanas, Kota Bharu Kok Lanas, Kota Bharu Kok Lanas, Kota Bharu TL 1999 TL 2001 TL 2002 TL 2004

A1/B3/C11
Zulkarnain bin Haji Abdul Hamid + Tuan Ros Eli bt. Long Muda A1/B3/C11/D1 A1/B3/C11/D2 A1/B3/C11/D3 Mohd Alif Aqil Mohd Alif Aiman Mohd Faiz Hamidi L L L Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh TL 2002 TL 2003 TL 2005

A1/B3/C12
Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

Alifah bt. Haji Abdul Hamid + Norman Zakiyy Chow J.Thiang A1/B3/C12/D1 Mohd Ra'id Ammar L Nilai, Negeri Sembilan TL 2003

A1/B3/C13
Afiza bt. Haji Abdul Hamid + Mohd Khaidir bin Nawi A1/B3/C13/D1 Nur Humaira' Sophia P Jelor, Pasir Puteh TL 2006

A1/B3/C15
Mohd Basreen bin Haji Abdul Hamid + Rosnani bt. Mohammad A1/B3/C15/D1 Aliaa P Jelor, Pasir Puteh TL 2002

A1/B3/C16
Asruzie Saharunie bt. Haji Abdul Hamid + Zainul bin A1/B3/C16/D1 A1/B3/C16/D2 A1/B3/C16/D3 A1/B3/C16/D4 Nur Afiqah Bhaihaqi Hakim Mohd Bukhari Adam Faruqi P L L L Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh Jelor, Pasir Puteh

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B4 HAJJAH RAHMAH BT. HJ. AHMAD + HAJI WAN MUSA B. CHE DERAMAN
BIL A1/B4/C1 A1/B4/C2 A1/B4/C3 A1/B4/C4 ANAK-ANAK Mohammad Shafei Fauziah Khuzaei JANTINA L L P L ALAMAT Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1949 TL 1951 (M 1961) TL 1954 TL 1956

A1/B4/C1
Mohammad bin Wan Musa + Rahmah bt. Ibrahim A1/B4/C1/D1 A1/B4/C1/D2 A1/B4/C1/D3 A1/B4/C1/D4 A1/B4/C1/D5 A1/B4/C1/D6 A1/B4/C1/D7 A1/B4/C1/D8 A1/B4/C1/D9 A1/B4/C1/D10 A1/B4/C1/D11 A1/B4/C1/D12 Haniza Harina Arzak Azmi Asiah Nabilah Najwa Nasibah Syahila Azizi Nasihah Sumaiyah P P L L P P P P P L P P Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL 1970 TL 1972 TL 1974 TL 1976 TL 1978 TL 1980 TL 1984 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1993 TL 1997

A1/B4/C3
Fauziah binti Wan Musa + Bidi b. Mohammad A1/B4/C3/D1 A1/B4/C3/D2 A1/B4/C3/D3 A1/B4/C3/D4 A1/B4/C3/D5 A1/B4/C3/D6 A1/B4/C3/D7 Zaida Azhar Arhan Azlina Hisham Abd. Bari Shafiq P L L P L L L Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL 1972 TL 1974 TL 1976 TL 1980 TL 1984

A1/B4/C4
Khuzaei bt. Che Musa + Hayati bt. Daud A1/B4/C4/D1 A1/B4/C4/D2 A1/B4/C4/D3 A1/B4/C4/D4 Nasrin Nasmah Firdaus Bit Balqis P P L P Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL 1987

A1/B4/C1/D1
Haniza bt. Mohammad + Rosli bin Othman A1/B4/C1/D1/E1 A1/B4/C1/D1/E2 A1/B4/C1/D1/E3 Ramzi Raimi Raihi L L P Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL 2002 TL 2005 TL 2007

A1/B4/C1/D2
Harina bt. Mohammad + Mohd Azmi b. Abu Bakar (013-7252707) A1/B4/C1/D2/E1 A1/B4/C1/D2/E2 A1/B4/C1/D2/E3 A1/B4/C1/D2/E4 Mohd Amirul Shafiq Nur Alia Shafiqa Mohd Azham Shafir Nor Azira Shazmin L P L P Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL 1995 TL 1996 TL 1999 TL 2000

A1/B4/C1/D3
Arzak bin Mohammad + Rohaya bt. A1/B4/C1/D3/E1 A1/B4/C1/D3/E2 Mohd Aqif Mohd Hairi L L Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand TL 2005 TL 2007

A1/B4/C1/D5
Asiah bt. Mohammad + Mohd Khaidzir b. Yusof

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B4/C1/D5/E1 A1/B4/C1/D5/E2 A1/B4/C1/D5/E3

Nor Nadira Ayuni Mohd Akashah Nor Nabila Arisya

P L P

Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand Lalang Sepit, Thailand

TL 2000 TL 2002 TL 2006

A1/B4/C1/D6
Nabilah bt. Mohammad + Abdul Manaf bin A1/B4/C1/D6/E1 Amni L Lalang Sepit, Thailand TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B5 HAJJAH RAZMAH BINTI HAJI AHMAD +
HAJI MAHYIDIN CHE MAT BIL A1/B5/C1 A1/B5/C2 A1/B5/C3 A1/B5/C4 A1/B5/C5 A1/B5/C6 A1/B5/C7 A1/B5/C8 A1/B5/C9 A1/B5/C10 A1/B5/C11 Mariah Aini Zakiah Taifor Zulkifli Nor Atikah Kartini Anhar Anis Hesham Suhailah ANAK-ANAK JANTINA P P P L L P P L P L P ALAMAT Lemal, Pasir Mas Batu 3, Repek Batu 3, Repek Machang Kuantan Kpg. Kepas Apam Sungai Besar, Selangor Batu 3, Repek Batu 3, Repek Kajang, Selangor Batu 3, Repek TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1949 TL 1951 TL 1953 (M 1963) Tl 1958 TL 1960 TL 1962 TL 1964 TL 1969 TL 1974 TL 1976 TL 1979

A1/B5/C1
Mariah bt. Mahyidin + Mohd Amin bin Haji Ghazali A1/B5/C1/D1 A1/B5/C1/D2 A1/B5/C1/D3 A1/B5/C1/D4 A1/B5/C1/D5 A1/B5/C1/D6 A1/B5/C1/D7 Amar Sidque Shamsul Bahri Miskee Sal Sabeela Al Uyuna At Tasneem Makeen L L P P P P L Putrajaya Kpg. Lemal, Pasir Mas California, USA Kuantan Nilai, Negeri Sembilan Kuantan Kuantan TL 1970 TL 1971 TL 1975 TL 1977 TL 1983 TL 1984 TL 1986

A1/B5/C1/D2
Shamsul Bahri bin Mohd Amin + ( 1 ) Netty Azwa binti Ahmad A1/B5/C1/D2/E1 Nur Yasmin Hanis P Kota Bharu TL 2000

+ ( 2 ) Farah Hayati binti Jamaludin

A1/B5/C1/D3
Miskee binti Mohd Amin + Tahir bin Mann A1/B5/C1/D3/E1 A1/B5/C1/D3/E2 Nur Aaliyah Sarah Rasheed Naim P L California, USA California, USA TL 2004 TL 2004

A1/B5/C1/D4
Sal Sabeela binti Mohd Amin + Mohd Akram bin Abdul Razak A1/B5/C1/D4/E1 Nur Aireen Saffea P Kuantan, Pahang TL 2005

A1/B5/C4
Taifor bin Mahyidin + Siti Haizan bt. Idris (012- 9885656) A1/B5/C4/D1 A1/B5/C4/D2 A1/B5/C4/D3 A1/B5/C4/D4 A1/B5/C4/D5 A1/B5/C4/D6 A1/B5/C4/D7 Afif Abdul Fatah Alifah Ahmad Fadzil Azam Fikri Akmal Athirah Arif Fahmi Aisyah Nabila L P L L P L P Machang Machang Machang Machang Machang Machang Machang TL 1983 TL 1986 TL 1988 TL 1991 TL 1993 TL 1995 TL 1997

A1/B5/C5
Zulkifli bin Mahyidin + Asmah bt. Haji Mohammad A1/B5/C5/D1 A1/B5/C5/D2 A1/B5/C5/D3 A1/B5/C5/D4 Khairil Fahim Khairil Wijdan Khairil Azfar Khairil Wasim L L L L Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL 1991 TL 1993 TL 1996 TL 1998

A1/B5/C6
Nor Atikah bt. Mahyidin + Che Kamaruddin b. Che Pa A/B5/C6/D1 Nurul Awanis P Taman Lati Murni, P.Mas TL 1993

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A/B5/C6/D2 A/B5/C6/D3 A/B5/C6/D4 A/B5/C6/D5

Nurul Amani Ajwad Hariz Nurul Amilin Ahmad Hafizin

P L P L

Taman Lati Murni, P.Mas Taman Lati Murni, P.Mas Taman Lati Murni, P.Mas Taman Lati Murni, P.Mas

TL 1995 TL 1998 TL 1999 TL 2003

A1/B5/C7
Kartini bin Mahyidin + Ahmadi b. Abas A1/B5/C7/E1 A1/B5/C7/E2 A1/B5/C7/E3 A1/B5/C7/E4 A1/B5/C7/E5 Nasywa Aishah Hanif Ulwan Naim Auni P P L L L Sg. Besar, Kuala Selangor Sg. Besar, Kuala Selangor Sg. Besar, Kuala Selangor Sg. Besar, Kuala Selangor Sg. Besar, Kuala Selangor TL 1993 TL 1994 TL 1998 TL 1999 TL 2004

A1/B5/C8
Anis binti Mahyidin + Mohd Zain bin Ismail A1/B5/C8/D1 A1/B5/C8/D2 A1/B5/C8/D3 A1/B5/C8/D4 Maisarah Mohd Asyraf Masyitah Munirah P L P P Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 1998 TL 2000 TL 2002 TL 2002

A1/B5/C10
Hesham bin Mahyidin + Farah Asyikin bt. Ismail A1/B5/C10/D1 A1/B5/C10/D2 Marwan Mujahid L L Kajang, Selangor Kajang, Selangor TL 2003 TL 2005

A1/B5/C11
Nor Suhailah bt. Mahyidin + Hisham bin Othman (019- 9901942) A1/B5/C11/D1 A1/B5/C11/D2 Ahmad Harraz Ahmad Hadzim L L Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 2003 TL 2005

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B6 HAJJAH ALAWIYAH BINTI HAJI AHMAD + ABDULLAH BIN ISMAIL
BIL A1/B6/C1 A1/B6/C2 A1/B6/C3 A1/B6/C4 A1/B6/C5 Suwaibah Mohd Nasir Raihan Zaini Azlan ANAK-ANAK JANTINA P L P P L ALAMAT Wakaf Bharu Kuala Lumpur Wakaf Merah, Pasir Mas Bendang Nyior, Tanah Merah Kuching, Sarawak TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1953 TL 1955 TL 1960 TL 1966 TL 1974

A1/B6/C1
Suwaibah binti Haji Abdullah + ( 1 ) Wan Ibrahim bin Wan Omar A1/B6/C1/D1 A1/B6/C1/D2 A1/B6/C1/D3 ( 2 ) Haji Che Mat A1/B6/C1/D4 Fara Syafeeda P Wakaf Bharu TL 1998 Wan Aishah Wan Ahmad Khairuddin Wan Abdul Rahman Fathi P L L Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah TL 1979 TL 1981 TL 1985

A1/B6/C2
Mohd Nasir bin Haji Abdullah + Karimah binti Idris A1/B6/C2/D1 A1/B6/C2/D2 A1/B6/C2/D3 Norliana Mohd Hafizi Mohd Hafiz P L L Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1953 TL 1955 TL 1988

A1/B6/C3
Raihan binti Haji Abdullah + Othman bin Mohammad A1/B6/C3/D1 A1/B6/C3/D2 A1/B6/C3/D3 A1/B6/C3/D4 A1/B6/C3/D5 A1/B6/C3/D6 Noradilah Mohd Faisal Mohd Ashraf Nur Wahida Nur Farhana Mohd Fahim P L L P P L Wakaf Merah, Pasir Mas Wakaf Merah, Pasir Mas Wakaf Merah, Pasir Mas Wakaf Merah, Pasir Mas Wakaf Merah, Pasir Mas Wakaf Merah, Pasir Mas TL 1953 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1992 TL 1994

A1/B6/C4
Zaini binti Haji Abdullah + Omar bin Wan Ahmad A1/B6/C4/D1 A1/B6/C4/D2 A1/B6/C4/D3 A1/B6/C4/D4 A1/B6/C4/D5 A1/B6/C4/D6 Mohd Afnan Mohd Alwafi Mohd Arham Nor Farihin Nur Fahimah Nur Farhan L L L P P P Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah Bendang Nyior, Tanah Merah TL 1953 TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1997 TL 1999

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B7 HAJI AHMAD SHIYUTI BIN HAJI AHMAD + (1) NORIAH BINTI YUSOF
BIL A1/B7/C1 Zainab ANAK-ANAK JANTINA P ALAMAT Mount Kiara TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1954

( 2 ) MEK YAH BINTI YA
A1/B7/C2 A1/B7/C3 A1/B7/C4 A1/B7/C5 A1/B7/C6 Norzila Fadhli Faidhulan Marzuki Salwa Hashim P L L L L Mekah, Arab Saudi Bangi, Selangor Kedap, Rantau Panjang Tanah Merah Shah Alam, Selangor TL 1954 TL 1967 TL 1969 TL 1972 TL 1979

( 3 ) FATIMAH BINTI ISMAIL
A1/B7/C7 Nazlin P Pahang TL 1971

( 4 ) FATIMAH BINTI IBRAHIM
A1/B7/C8 A1/B7/C9 A1/B7/C10 Mastirana Badrul Hesham Mohd Fikri L L L Kepas Apam, Lati, Pasir Mas PCB, Kota Bharu PCB, Kota Bharu TL 1973 TL 1976 TL 1998

A1/B7/C1
Zainab bt. Ahmad Shiyuti + ( 1 ) Shamsuddin b. Che Mat A1/B7/C1/D1 A1/B7/C1/D2 A1/B7/C1/D3 Ahmad Safuan Fairuz Ayuni Farah Dhiya L P P Mount Kiara, Kuala Lumpur Mount Kiara, Kuala Lumpur Mount Kiara, Kuala Lumpur TL 1983 TL 1984 TL 1989

( 2 ) Juhaidi bin Abdullah A1/B7/C1/D4 Danial Qastalani L Putrajaya TL 2003

( 3 ) Ismail bin Kamus

A1/B7/C2
Norzila bt. Hj. Ahmad Shiyuti + Mohammad bin Haji Salleh A1/B7/C2/D1 A1/B7/C2/D2 A1/B7/C2/D3 A1/B7/C2/D4 A1/B7/C2/D5 A1/B7/C2/D6 A1/B7/C2/D7 A1/B7/C2/D8 Umaimah Umair Ammar A'fah Ahmad Marwah Amir Samar P L L P L P L P Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah Mekah TL 1986 TL 1987 TL 1989 TL 1990 TL 1991 TL 1993 TL 1995 TL 1996

A1/B7/C3
Fadhli bin Haji Ahmad Shiyuti + Kartini bt. Mohd Nor A1/B7/C3/D1 A1/B7/C3/D2 A1/B7/C3/D3 Lini Liana Fayad Faydhi Lis Aisya P L P Bangi, Selangor Bangi, Selangor Bangi, Selangor TL 1997 TL 1999 TL 2000

A1/B7/C4
Faidhulan bin Haji Ahmad Shiyuti + Noraini bt. Yusof A1/B7/C4/D1 A1/B7/C4/D2 A1/B7/C4/D3 Siti Nor Hidayu Mohd Amin Syafikah P L P Rantau Panjang Rantau Panjang Rantau Panjang TL 1999 TL 2000 TL 2003

A1/B7/C5
Marzuki bin Haji Ahmad Shiyuti + Norliza bt. Nawi A1/B7/C5/D1 Nur Amirah P Tanah Merah TL 1999

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 3:59 AM 1/11/2012

A1/B7/C5/D2

Nur Athirah

P

Tanah Merah

TL 2000

A1/B7/C6
Salwa Hashim bin Haji Ahmad Shiyuti + Aida Zairina bt. Ishak A1/B7/C6/D1 A1/B7/C6/D2 Balqees Haarith P L Shah Alam, Selangor Shah Alam, Selangor TL 2004 TL 2006

A1/B7/C8
Mastiarana bin Haji Ahmad Shiyuti + Haslina bt. Mohammad Nor A1/B7/C8/E1 A1/B7/C8/E2 A1/B7/C8/E3 Muhammad Danial Haikal Muhammad Danish Hafidz Umairah L L P Kepas Apam, Lati, Pasir Mas Kepas Apam, Lati, Pasir Mas Kepas Apam, Lati, Pasir Mas TL 2002 TL 2004 TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A1/B8 HAJJAH JUWAIRIAH BT. HAJI AHMAD + HAJI MOHD ZAIN B. HUSAIN
BIL A1/B8/C1 A1/B8/C2 A1/B8/C3 A1/B8/C4 A1/B8/C5 A1/B8/C6 A1/B8/C7 A1/B8/C8 A1/B8/C9 A1/B8/C10 A1/B8/C11 A1/B8/C12 ANAK-ANAK Marzuki Ahmad Khusairi Ahmad Rozi Ahmad Saufi Ahmad Faridi (016- 6840333) Ahmad Sarji Ahmad Fadhzuli Ahmad Baqi Ahmad Ihsan Ahmad Fahmi Jawahir Jauharwani JANTINA L L L L L L L L L L P P ALAMAT Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1959 ( M ) TL 1961 TL 1963 TL 1965 TL 1966 TL 1968 TL 1969 TL 1974 TL 1977 TL 1979 TL 1980 TL 1983

A1/B8/C2
Ahmad Khusairi bin Haji Mohd Zain + Maznah bt. Daud A1/B8/C2/D1 A1/B8/C2/D2 A1/B8/C2/D3 Nor Akma Siti Mariam Khairul P P L Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah TL 1983 TL 1985 TL 1987

A1/B8/C3
Ahmad Rozi b. Haji Mohd Zain + Rohaya bt. Nawi A1/B8/C3/D1 A1/B8/C3/D2 A1/B8/C3/D3 A1/B8/C3/D4 A1/B8/C3/D5 A1/B8/C3/D6 Syriza Rodhiya Fatin Nadwa Wafa Nasyrah P P P P P P Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah TL 1985 TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1993 TL 2002

A1/B8/C4
Ahmad Saufi b. Haji Mohd Zain + A1/B8/C4/D1 A1/B8/C4/D2 A1/B8/C4/D3 Safinaz Izwan Khairu P L L Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah Batang Merbau, Tanah Merah TL 1995 TL 1998 TL 2000

A1/B8/C5
Ahmad Faridi b. Haji Mohd Zain + Aisyah Noor bt. Abdullah A1/B8/C5/D1 A1/B8/C5/D2 Fazrin Fazwini L P Batang Mebau, Tanah Merah Batang Mebau, Tanah Merah TL 1999 TL 2001

A1/B8/C6
Ahmad Sarji b. Haji Mohd Zain + A1/B8/C6/D1 Nor Sabila P Melaka TL 1999

A1/B8/C7
Ahmad Fadhzuli b. Haji Mohd Zain + Nik Fatni bt. Nik Abdullah A1/B8/C7/D1 A1/B8/C7/D2 A1/B8/C7/D3 Mohd Firdaus Nurul Farhan Nurin Faqiha L P P Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu TL 1999 TL 2002 TL 2004

A1/B8/C8
Ahmad Baqi b. Haji Mohd Zain + Aini A1/B8/C8/D1 A1/B8/C8/D2 Balqis Badriz P L TL 2003 TL 2005

A1/B8/C9

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

Ahmad Ihsan b. Haji Mohd Zain + A1/B8/C9/D1 Aiman L Kedah TL 2004

A1/B8/C10
Ahmad Fahmi b. Haji Mohd Zain +

A1/B8/C11
Jawahir bt. Haji Mohd Zain + Abdillah bin Wahab A1/B8/C11/D1 Arif Danial Juhaidi L Lumut, Perak TL 2004

A1/B8/C12
Jauharwani bt. Haji Mohd Zain

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A1/B9 HAJI OTHMAN B. HAJI AHMAD + ( 1 ) FATIMAH BT. HAJI AHMAD
BIL A1/B9/C1 ANAK-ANAK Ahmad Farhiza JANTINA L Kota Bharu ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1970

( 2 ) RAKIAH BT. MOHAMMAD ( 09- 790 9776 / 019- 9044537 )
A1/B9/C2 A1/B9/C3 A1/B9/C4 A1/B9/C5 A1/B9/C6 A1/B9/C7 A1/B9/C8 A1/B9/C9 A1/B9/C10 A1/B9/C11 A1/B9/C12 A1/B9/C13 Sharafani Sharaflina Mohd Farhi Sharaful Hanan Farhinuddin Sharaful Hani Farhil Muhaimin Sharaful Ezzah Sharaful Hakimah Sharaf Majdah Farhul Hakim Farhul Hadi P P L P L P L P P P L L Batu 3, Repek Peral Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek Keningau, Sabah Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 1971 TL 1974 TL 1977 TL 1979 TL 1980 TL 1982 TL 1984 TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1992 TL 2000

A1/B9/C3
Sharaflina bt. Haji Othman + Zakir Syah b. Mirban Syah A1/B9/C3/D1 A1/B9/C3/D2 A1/B9/C3/D3 Ehsan Asif Bibi Salma L L P Perak Perak Perak TL 2002 TL 2003 TL 2005

A1/B9/C4
Mohd Farhi b. Haji Othman + Irdawati bt. Abdullah ( 019 - 997 0637 ) A1/B9/C4/D1 A1/B9/C4/D2 Farish Danish Qistina Batrisya L P Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 2002 TL 2003

A1/B9/C5
Sharaful Hanan bt. Haji Othman + Wan Mohd Azam b. Wan Chik ( 017 - 900 1401 ) A1/B9/C5/D1 A1/B9/C5/D2 Wan Mohd Waseem Wan Mohd Wijdan L L Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 2003 TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

+ ( 2 ) HAJJAH CHE MAS
A1/B10 A1/B11 Hasbullah Nafisah L P Batu 3, Repek Kok Lanas TL 1931 (M 2006) TL 1935

A1/B10 HAJI HASBULLAH B. HAJI AHMAD + FATIMAH BT. ABDUL MAJID
BIL A1/B10/C1 A1/B10/C2 A1/B10/C3 A1/B10/C4 A1/B10/C5 A1/B10/C6 A1/B10/C7 A1/B10/C8 ANAK-ANAK Mariam Mardziah Marshidah Adnan Adli Mushaddad Mohd Syakirin Mohd Syahidin JANTINA P P P L L L L L ALAMAT Gua Musang Kuala Lumpur Tumpat Kuala Lipis Sandakan, Sabah Nilai, Negeri Sembilan Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1962 TL 1965 TL 1968 TL 1970 TL 1972 TL 1975 TL 1982 TL 1982

A1/B10/C1
Mariam bt. Haji Hasbullah + Sa'adon A1/B10/C1/D1 A1/B10/C1/D2 A1/B10/C1/D3 Hawary Fatihah Arini Faezah L P P Gua Musang Gua Musang Gua Musang

A1/B10/C2
Mardziah bt. Haji Hasbullah A1/B10/C2/D1 A1/B10/C2/D2 A1/B10/C2/D3 A1/B10/C2/D4 Nur Azreen Nur Ayuni Aminuddin Hafizuddin P P L L Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur

A1/B10/C3
Marshidah bt. Haji Hasbullah A1/B10/C3/D1 A1/B10/C3/D2 A1/B10/C3/D3 A1/B10/C3/D4 Mohd Haziq Mohd Nabil Nur Arwa Nur Aufa L L P P Tumpat Tumpat Tumpat Tumpat

A1/B10/C4
Adnan b. Haji Hasbullah A1/B10/C4/D1 A1/B10/C4/D2 A1/B10/C4/D3 A1/B10/C4/D4 Nur Fauzana Nur Syakirah Mohd Ilham Imtiyaz P P L P Kuala Lipis Kuala Lipis Kuala Lipis Kuala Lipis

A1/B10/C5
Adli b. Haji Hasbullah A1/B10/C5/D1 A1/B10/C5/D2 A1/B10/C5/D3 Mohd Amjad Adlina Mohd Ajwad L P L Sandakan, Sabah Sandakan, Sabah Sandakan, Sabah

A1/B10/C6
Mushaddad b. Haji Hasbullah + Husniza

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A1/B11 HAJJAH NAFISAH BT. HAJI AHMAD + HAJI MOHAMMAD B. HAJI ISMAIL
BIL A1/B11/C1 A1/B11/C2 A1/B11/C3 A1/B11/C4 A1/B11/C5 A1/B11/C6 A1/B11/C7 A1/B11/C8 A1/B11/C9 A1/B11/C10 ANAK-ANAK Abdul Rahman Halawa Nazli Abdul Rahim Nor Aini Asmah Abdul Aziz Mohd Roshaidi Nor Asiken Noor Alamiah Mohd Hafiz JANTINA L P L P P L L P P L ALAMAT Selising, Pasir Puteh Kok Lanas Kok Lanas Kota Bharu Kuantan Kpg. Raja, Jerteh Kemaman, Kuala Trengganu Kok Lanas Kota Kinabalu, Sabah Kok Lanas TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1953 TL 1956 TL 1957 (M 1960) TL 1953 TL 1963 TL 1965 TL 1966 TL 1968 TL 1973 TL 1977

A1/B11/C1
Abdul Rahman Halawa b. Haji Mohammad + ( 1 ) Siti Halma bt. Haji Ismail A1/B11/C1/D1 A1/B11/C1/D2 A1/B11/C1/D3 Shahida Shariny Mohd Sharimim P P L Kok Lanas Kok Lanas Kok Lanas TL 1982 TL 1984 TL 1987

( 2 ) Nurizan Awang A1/B11/C1/D4 A1/B11/C1/D5 A1/B11/C1/D6 A1/B11/C1/D7 Nur Afiqah Nur Afifah Nur Afiq Aiman Amer Azideen P P L L Selising, Pasir Puteh Selising, Pasir Puteh Selising, Pasir Puteh Selising, Pasir Puteh TL 1992 TL 1994 TL 1995 TL 1998

A1/B11/C2
Nazli bt. Haji Mohammad + ( 1 ) Wan Adnan b. Wan Ahmad A1/B11/C2/D1 A1/B11/C2/D2 Wan Mohd Asiff Wan Syumaishah L P Kok Lanas Kok Lanas TL 1978 TL 1986

( 2 ) Ahmad b. Haji Ariffin A1/B11/C2/D3 A1/B11/C2/D4 Siti Nadiah Siti Najah Najwa P P Kok Lanas Kok Lanas TL 1993 TL 1995

A1/B11/C4
Noor Aini bt. Haji Mohammad + Wan Ali b. Wan Zakaria A1/B11/C4/D1 A1/B11/C4/D2 A1/B11/C4/D3 A1/B11/C4/D4 A1/B11/C4/D5 A1/B11/C4/D6 Wan Khairul Hayee Siti Amal Muhammad Hakimi Abdul Mun'iem Ahmad Baihaqi Najihah Masrurah L P L L L P Lundang, K. Bharu Lundang, K. Bharu Lundang, K. Bharu Lundang, K. Bharu Lundang, K. Bharu Lundang, K. Bharu TL 1987 TL 1989 TL 1992 TL 1994 TL 1998 TL 2001

A1/B11/C5
Noor Asmah bt. Haji Mohammad + Zulkifli bin Mahyidin A1/B11/C5/D1 A1/B11/C5/D2 A1/B11/C5/D3 A1/B11/C5/D4 Khairil Fahim Khairil Wijdan Khairil Azfar Khairil Wasim L L L L Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL 1991 TL 1993 TL 1996 TL 1998

A1/B11/C6
Abdul Aziz b. Haji Mohammad + Rohaya bt. Mohd Zaman A1/B11/C6/D1 A1/B11/C6/D2 A1/B11/C6/D3 A1/B11/C6/D4 Diniey Nadhirah Danial Addin Dieya Khaleeda Yumni Dalila Farhan P L P P Alor Lintang, Trengganu Alor Lintang, Trengganu Alor Lintang, Trengganu Alor Lintang, Trengganu TL 1995 TL 1997 TL 2002 TL 2006

A1/B11/C7
Mohd Rosaidi b. Haji Mohammad + Siti Zaliha bt. Muda

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A1/B11/C7/D1 A1/B11/C7/D2 A1/B11/C7/D3 A1/B11/C7/D4

Abdul Hakim Abdul Hazim Aisyah Humairah Atiyah Humairah

L L P P

Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu

TL 1994 TL 1995 TL 1998 TL 2000

A1/B11/C8
Nor Asikien bt. Haji Mohammad + Mohd Fakhri Mamat A1/B11/C8/D1 A1/B11/C8/D2 A1/B11/C8/D3 A1/B11/C8/D4 Ahmad Fazran Ahmad Fazrin Nur Fazra Ain'na Ahmad Fazrul L L P L Kok Lanas, Kelantan Kok Lanas, Kelantan Kok Lanas, Kelantan Kok Lanas, Kelantan TL 1990 TL 1992 TL 1995 TL 2004

A1/B11/C9
Noor Alamiah bt. Haji Mohammad + Amir Ham bin Ahmad A1/B11/C9/D1 A1/B11/C9/D2 Ilmi Qayyim Amzar L L Kota Kinabalu, Sabah Kota Kinabalu, Sabah TL 1999 TL 2001

A1/B11/C10
Mohd Hafiz b. Haji Mohammad + Safuraa bt. Mohd Yusop A1/B11/C10/D1 Sayyid Ifwat Wafdi L Kok Lanas, Kelantan TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

+ ( 3 ) HAJJAH KHADIJAH BT. HAJI ABDUL RAHMAN
A1/B12 A1/B13 Haji Dusuki Hajjah Jalilah L P Petaling Jaya Kubang Batang, Tumpat TL 1943 TL 1947

A1/B12 HAJI DUSUKI BIN HAJI AHMAD + HAJJAH NIK NORAINI BT. NIK YAHYA
BIL A1/B12/C1 A1/B12/C2 A1/B12/C3 A1/B12/C4 A1/B12/C5 A1/B12/C6 A1/B12/C7 ANAK-ANAK Farah Nini Farah Alwani Asyraf Wajdi Farah Hannani Farah Wahdani Farah Amani Asyraf Hamdi JANTINA P P L P P P L ALAMAT Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1970 TL 1974 TL 1976 TL 1978 TL 1980 TL 1985 TL 1986

A1/B12/C1
Farah Nini bt. Haji Dusuki + Abdul Rahman A1/B12/C1/D1 A1/B12/C1/D2 A1/B12/C1/D3 A1/B12/C1/D4 Afnan Amirah Afzan Adhlan L P P L Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1994 TL 1996 TL 1998 TL 2000

A1/B12/C2
Farah Alwani bt. Haji Dusuki A1/B12/C2/D1 A1/B12/C2/D2 Zainuddin Syarifuddin L L Kuala Lumpur Kuala Lumpur

A1/B12/C3
Asyraf Wajdi b. Haji Dusuki A1/B12/C3/D1 A1/B12/C3/D2 Amar Afaf L P Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 2002 TL 2003

A1/B12/C4
Farah Hannani bt. Haji Dusuki + Mohd Helmi bin Abdul Majid A1/B12/C4/D1 Nurul Jihani P Kuala Lumpur TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

+ ( 3 ) HAJJAH KHADIJAH BT. HAJI ABDUL RAHMAN
A1/B12 A1/B13 Haji Dusuki Hajjah Jalilah L P Petaling Jaya Kubang Batang, Tumpat TL 1943 TL 1947

A1/B13 HAJJAH JALILAH BT. HAJI AHMAD + FARINORDIN B. IBRAHIM
BIL A1/B13/C1 A1/B13/C2 A1/B13/C3 A1/B13/C4 A1/B13/C5 A1/B13/C6 A1/B13/C7 A1/B13/C8 A1/B13/C9 A1/B13/C10 ANAK-ANAK Farah Azhani Faridul Anwar Faridul Mashur Faridul Hakim Farah Salwani Farah Halwani Faridul Hafiz Farah Dini Farah Ayuni Farah Nasuha JANTINA P L L L P P L P P P ALAMAT Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1970 TL 1972 TL 1973 TL 1976 TL 1980 TL 1980 TL 1982 TL 1984 TL 1988 TL 1989

A1/B13/C1
Farah Azhani bt. Farinordin + Mohd Ikram A1/B13/C1/D1 A1/B13/C1/D2 A1/B13/C1/D3 Afiqah Nabilah Mohd Irfan Adibah Dalila P L P Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1994 TL 1996 TL 2002

A1/B13/C4
Faridul Hakim b. Farinordin + Yeni Lala'as A1/B13/C4/D1 Haidi Hakim L Kuala Lumpur TL 2003

A1/B13/C5
Farah Salwani bt. Farinordin + Shaharuddin A1/B13/C5/D1 A1/B13/C5/D2 Amirah Saliha Amer Danial Salih P L Johor Bharu Johor Bharu TL 2004 TL 2006

A1/B13/C6
Farah Halwani bt. Farinordin + Mohd Nordin b. Mohd Noor A1/B13/C6/D1 A1/B13/C6/D2 Mohd Ariff Adam Mohd Amin L L Kerteh, Kuala Trengganu Kerteh, Kuala Trengganu TL 2004 TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM1/11/2012

+ ( 4 ) ZABIDAH BT. YUSUF
A1/B14 A1/B15 Ahmad Sowi Saadah L P Batu 3, Repek Batu 3, Repek TL 1949 TL 1951 (M 1954)

A1/B14 AHMAD SOWI B. HAJI AHMAD + HAJJAH KAMARIAH BT. HAJI IBRAHIM
BIL A1/B14/C1 A1/B14/C2 A1/B14/C3 A1/B14/C4 A1/B14/C5 A1/B14/C6 A1/B14/C7 A1/B14/C8 A1/B14/C9 A1/B14/C10 ANAK-ANAK Winny Ratna Melani Ahmad Shamsul Widda Ahmad Shamsul Wadi Syazwani Syazwina Syazwin Syazwini Saadah Syamim Syazza JANTINA P L L P P P P P P P TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) Tanjung Pinang, Riau, Indonesia TL 1974 Batu 3, Repek TL 1972 Batu 3, Repek TL 1973 Batu 3, Repek TL 1982 Batu 3, Repek TL 1984 Batu 3, Repek TL 1986 Batu 3, Repek TL 1987 Batu 3, Repek TL 1989 Batu 3, Repek TL 1990 Batu 3, Repek TL 1994 ALAMAT

A1/B14/C1
Winny Ratna Melani bt. Haji Ahmad Sowi + Mohd Rizal Pehlavi A1/B14/C1/D1 A1/B14/C1/D2 Najwa Aliawiza Mohd Nabiqh Rifqi L P Tanjung Pinang, Riau, Indonesia TL 2001 Tanjung Pinang, Riau, Indonesia TL 2003

A1/B14/C3
Ahmad Shamsul Wadi + Nurul Alini bt. Kamaruddin A1/B14/C3/D1 Anak2

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

+ ( 5 ) HAJJAH RABIAAH BT. JAAFAR
A1/B16 A1/B17 Nasiruddin Ahmad Kamal L L Selayang UK Perdana, KL TL 1945 TL 1956

A1/B16 HAJI NASIRUDDIN BIN. HAJI AHMAD + HAJJAH SHARIFAH bt. MOHD IDRIS
BIL A1/B16/C1 A1/B16/C2 A1/B16/C3 A1/B16/C4 ANAK-ANAK Salwa Hayati Nismah Hayati Mohd Haitham Amal Hayati JANTINA P P L P ALAMAT Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1989 TL 1990 TL 1992 TL 1998

A1/B17 AHMAD KAMAL BIN HAJI AHMAD + ROHAYU
A1/B17/C1 A1/B17/C2 A1/B17/C3 Adhan Kafilan Amirah Kiswani Adhan Kaisan L P L Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1997 TL 1998 TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A2 MUJI BINTI ISMAIL + AWANG BIN KECHIK
BIL A2/B1 A2/B2 A2/B3 A2/B4 A2/B5 A2/B6 A2/B7 Kilau Aminah Zabidah Khadijah Timah Hasiah Maimunah ANAK-ANAK JANTINA L P P P P P P ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) ( M. 19 ) ( M 2005) ( M 1979 ) TL 1936 TL 1938 TL 1939 TL 1941

Lati, Pasir Mas Lati, Pasir Mas Kuala Tiga, Tanah Merah Kuala Tiga, Tanah Merah Lati, Pasir Mas Gual Periok, Rantau Panjang

A2/B1 KILAU BIN AWANG +
A2/B1/C1 Mokhtar P Gual Periok, Rantau Panjang

A2/B1/C1
Mokhtar bin Kilau + Maimunah bt. Awang ( 09 - 795 2692 ) A2/B1/C1/D1 A2/B1/C1/D2 A2/B1/C1/D3 A2/B1/C1/D4 A2/B1/C1/D5 A2/B1/C1/D6 Sayuti Alwi Rohaya Salimi Mohd Nor Mohd Yahya L L P L L L TL 1960 TL 1961 TL 1964 TL 1967 TL 1975 TL 1978

A2/B1/C1/D1
Sayuti bin Mokhtar + Sharipah bt. Mahmud A2/B1/C1/D1/E1 A2/B1/C1/D1/E2 Ahmad Mohd Ikmal L L TL 1991 TL 1999

A2/B1/C1/D2
Alwi bin Mokhtar + Zanani binti Ismail A2/B1/C1/D2/E1 A2/B1/C1/D2/E2 A2/B1/C1/D2/E3 A2/B1/C1/D2/E4 A2/B1/C1/D2/E5 Nor Fatihah Mohd Hafiz Mohd Amirul Siti Nor Amirah Mohd Firdaus P L L P L TL 1989 TL 1990 TL 1993 TL 1996 TL 1999

A2/B1/C1/D3
Rohaya bt. Mokhtar + Abdul Aziz bin Mamat A2/B1/C1/D3/E1 A2/B1/C1/D3/E2 A2/B1/C1/D3/E3 A2/B1/C1/D3/E4 A2/B1/C1/D3/E5 Siti Nurliana Mohd Shahrul Mohd Zulkifli Mohd Hakimi Siti Nuratiqah P L L L P Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas TL 1993 TL 1995 TL 1997 TL 2002 TL 2005

A2/B1/C1/D4
Salmi bin Mokhtar + Suriani bt. Mamat ( 019 - 923 6191 ) A2/B1/C1/D4/E1 A2/B1/C1/D4/E2 A2/B1/C1/D4/E3 A2/B1/C1/D4/E4 Sazuani Adam Shakir Ain Shahira Alya Shuhada P L P P Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas Kpg. Kedap, Pasir Mas TL 1999 TL 2001 TL 2003 TL 2005

A2/B1/C1/D5
Mohd Nor bin Mokhtar + Nur Farihan bt. Mat A2/B1/C1/D5/E1 Amir Irham L Kpg. Kedap, Pasir Mas TL 2005

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A2/B2 AMINAH BINTI AWANG + ( 1 ) SENIK BIN
BIL A2/B2/C1 ANAK-ANAK Hamzah JANTINA L Lati, Pasir Mas ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1944

( 2 ) IDRIS BIN
A2/B2/C2 Siti Mariam P ( M 1977 )

( 3 ) AWANG BIN
A2/B2/C3 A2/B2/C4 Abdul Suki Ragayah L P Lati, Pasir Mas Kubang Bemban, Pasir Mas TL 1997 TL 1968

A2/B2/C1
Hamzah bin Senik + Maznah binti Muda ( 09 - 791 6211 / 017 - 3800 321 ) A2/B2/C1/D1 A2/B2/C1/D2 A2/B2/C1/D3 A2/B2/C1/D4 A2/B2/C1/D5 A2/B2/C1/D6 A2/B2/C1/D7 A2/B2/C1/D8 Izani Zulkifli Siti Meriam Khairul Ariffin Rohayu Firdaus Fahmi Fatin Najihah L L P L P L L P Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas Lot 857, Jalan Masjid, Kpg. Lati, P. Mas TL 1968 TL 1977 TL 1979 TL 1982 TL 1984 TL 1987 TL 1993 TL 1996

A2/B2/C1/D3
Siti Meriam binti Hamzah + Sham bin Hamid ( 012 - 665 8843 )

A2/B2/C2
Siti Mariam binti Idris + Ishak bin Mat Sin A2/B2/C2/D1 A2/B2/C2/D2 A2/B2/C2/D3 A2/B2/C2/D4 Mohd Sayuti Saufi Zahari Mat Kilau L L L L Kuala Lumpur Lati Lati Lati TL 1967 TL 1969 TL 1972 TL 1974

A2/B2/C3
Pak Muda @ Suki bin Awang + Nik Hasmawati bin Nik Man ( 09 - 3121122 / 019 - 945 3969 ) A2/B2/C3/D1 A2/B2/C3/D2 A2/B2/C3/D3 A2/B2/C3/D4 A2/B2/C3/D5 Muhammad Afiq Aiman Muhammad Ariff Iqbal Muhammad Amir Faisal Muhammad Adib Safwan Muhammad Alif Najmi L L L L L No.470, Taman Permata, Kuala Lipis No.470, Taman Permata, Kuala Lipis No.470, Taman Permata, Kuala Lipis No.470, Taman Permata, Kuala Lipis No.470, Taman Permata, Kuala Lipis

A2/B2/C4
Ragayah bt. Awang + Wan Jaafar b. Wan Daud ( 09- 7907746 / 019- 995 7541 / 019- 9040 195 ) A2/B2/C4/D1 A2/B2/C4/D2 A2/B2/C4/D3 A2/B2/C4/D4 A2/B2/C4/D5 A2/B2/C4/D6 A2/B2/C4/D7 A2/B2/C4/D8 Wan Sapura Wan Nadzri Wan Atikah Wan Rosmanie Wan Rohayu Wan Junanina Wan Norzi Wan Nazran P L P P P P P L Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kubang Bemban TL 1972 TL 1973 TL 1975 TL 1977 TL 1979 TL 1981 TL 1983 TL 1988

A2/B2/C4/D1
Wan Sapura binti Wan Jaafar + Mara Hishamuddin bin Abdul Rahman ( 013 - 991 6133 ) A2/B2/C4/D1/E1 A2/B2/C4/D1/E2 A2/B2/C4/D1/E3 A2/B2/C4/D1/E4 A2/B2/C4/D1/E5 Abdul Aqil Nur Aina Abdul Arif Nur Aini Abdul Amir L P L P L Mok Su Café, Jln Bahagia, Machang Mok Su Café, Jln Bahagia, Machang Mok Su Café, Jln Bahagia, Machang Mok Su Café, Jln Bahagia, Machang Mok Su Café, Jln Bahagia, Machang TL 1992 TL 1993 TL 1998 TL 2000 TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A2/B2/C4/D2
Wan Nadzri bin Wan Jaafar + Zawiyah bt. Suod ( 019 - 921 7936 ) A2/B2/C4/D2/E1 A2/B2/C4/D2/E2 A2/B2/C4/D2/E3 Wan Afif Azim Wan Nur Nasuha Wan Nur Hanees L P P Jln. Masjid, Kpg. Lati Jln. Masjid, Kpg. Lati Jln. Masjid, Kpg. Lati TL 1999 TL 2000 TL 2006

A2/B2/C4/D3
Wan Atikah bt. Wan Jaafar + Mohd Soleh bin Awang Seman ( 019 - 993 6855 ) A2/B2/C4/D3/E1 Anis Syahmina P Lot 143, Kpg. Cherang Tok Rong, Tendong TL 2000

A2/B2/C4/D5
Wan Rohayu bt. Wan Jaafar + Zunaidi bin Rashid ( 019 - 925 3385 ) A2/B2/C4/D5/E1 A2/B2/C4/D5/E2 Muhammad Asyraf Anis Diyana L P Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kpg. Kubang Bemba 2001 TL Lot 1177, KM2, Jln Meranti, Kpg. Kubang Bemba 2003 TL

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A2/B3 ZABIDAH BT. AWANG + CHE HASAN B. MAT ALI
BIL A2/B3/C1 A2/B3/C2 A2/B3/C3 A2/B3/C4 ANAK-ANAK Che Esah Saaidah Hasma Zaruman JANTINA P P P L ALAMAT Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Jeli, Tanah Merah TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1954 TL 1956 TL 1957 TL 1959

A2/B3/C1
Che Esah @ Ramlah bt. Che Hasan + Din b. Mat Nor ( 09 - 791 6150 ) A2/B3/C1/D1 A2/B3/C1/D2 A2/B3/C1/D3 A2/B3/C1/D4 A2/B3/C1/D5 A2/B3/C1/D6 Arifin Asmat Katini Maliki Nor Asikin Nor Suhaila Nor Maizatul Akmal L P L P P P Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas TL 1965 TL 1967 TL 1970 TL 1978 TL 1980 TL 1983

A2/B3/C1/D1
Arifin bin Din + Wan Ruhani bt. Wan Abdul Rahman ( 09 - 7904 713 / 019 - 9610951 ) A2/B3/C1/D1/E1 A2/B3/C1/D1/E2 A2/B3/C1/D1/E3 Nur Syahirah Azren Azfar Syarir Muhammad Amsyar Najmi P L L No. 687, Jln Masjid Lati, Pasir Mas No. 687, Jln Masjid Lati, Pasir Mas No. 687, Jln Masjid Lati, Pasir Mas TL 1991 TL 1993 TL 2000

A2/B3/C1/D2
Asmat Katini bt. Din + Mahmood bin Ghazali ( 019 - 994 5882 / 019 - 941 0011 ) A2/B3/C1/D2/E1 A2/B3/C1/D2/E2 Nor Suhaibatul Aslamiah Nor Faizatul Farah P P Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln Masjid Lati, Pasir Mas TL 1987 TL 1992

A2/B3/C1/D5
Nor Suhaila bt. Din + Mohd Rosli bin Muda ( 09 - 791 6150 / 012 - 957 5584 ) A2/B3/C1/D5/E1 A2/B3/C1/D5/E2 Muhammad Wafiq Nazwin Muhammad Nazeem Nazwin L L Lot 867, Jalan Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jalan Masjid Lati, Pasir Mas TL 2003 TL 2005

A2/B3/C1/D6
Nor Maizatul Akhmal bt. Din + Ruzairie Hussin ( 016 - 988 2335 )

A2/B3/C2
Saaidah bt. Che Hassan + Mohamad Nor b. Che Kob A2/B3/C2/D1 A2/B3/C2/D2 A2/B3/C2/D3 A2/B3/C2/D4 A2/B3/C2/D5 A2/B3/C2/D6 A2/B3/C2/D7 A2/B3/C2/D8 A2/B3/C2/D9 Zaini Azman Haslina Yusri Suhaili Suriati Mohd Adimi Roslaili Mohd Hafizu L L P L P P L P L Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas TL 1967 TL 1969 TL 1971 TL 1979 TL 1980 TL 1985 TL 1987 TL 1990 TL 1995

A2/B3/C2/D2
Azman bin Mohd Nor + Mastura bt. Abdul Ghani A2/B3/C2/D2/E1 A2/B3/C2/D2/E2 A2/B3/C2/D2/E3 Nur Hani Syazwani Mohd Shaiful Azman Mohammad Izuddin P L L Cabang Tiga Lati, Pasir Mas Cabang Tiga Lati, Pasir Mas Cabang Tiga Lati, Pasir Mas TL 2002 TL 2004 TL 2006

A2/B3/C2/D3
Haslina bt. Mohamad Nor + Mastirana bin Ahmad Shiyuti A2/B3/C2/D3/E1 A2/B3/C2/D3/E2 Muhammad Danial Haikal Muhammad Danish Hafidz L L Kpg. Kepas Apam, Lati, Pasir Mas Kpg. Kepas Apam, Lati, Pasir Mas TL 2002 TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:00 AM 1/11/2012

A2/B3/C2/D3/E3

Umairah

P

Kpg. Kepas Apam, Lati, Pasir Mas

TL 2006

A2/B3/C2/D4
Yusri bin Mohamad Nor + Mohd Rostan bin Mat Yacob A2/B3/C2/D4/E1 Nur Amani Afrina P Chabang Tiga, Lati, Pasir Mas TL 2006

A2/B3/C3
Hasmah binti Che Hassan + Ashari b. Haji Abdullah A2/B3/C3/D1 A2/B3/C3/D2 A2/B3/C3/D3 A2/B3/C3/D4 A2/B3/C3/D5 A2/B3/C3/D6 Rosnani Rosmawati Roslina Khairullah Khairul Firdaus Khairul Ikhwan P P P L L L Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu TL 1971 TL 1973 TL 1976 TL 1984 TL 1981 TL 1995

A2/B3/C3/D1
Rosnani bt. Ashari + A2/B3/C3/D1/E1 A2/B3/C3/D1/E2 Fathin Izzatie Fathin Qistina Laili P P Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu TL 1993 TL 2004

A2/B3/C3/D2
Rosmawati bt. Ashari + Mohd Ezanee bin A2/B3/C3/D2/E1 A2/B3/C3/D2/E2 A2/B3/C3/D2/E3 A2/B3/C3/D2/E4 A2/B3/C3/D2/E5 A2/B3/C3/D2/E6 Ahmad Fadhli Zil Ikram Qayyum Faikar Ahmad Aqil Darwisy Nur Kiastina Hannani Ahmad Zakwan Afham Nur Aisha Damia L L L P L P Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu TL 1991 TL 1994 TL 1996 TL 2000 TL 2006 TL 2006

A2/B3/C3/D5
Khairul Firdaus bin Ashari + Khairani bt. Dollah A2/B3/C3/D5/E1 Mohammad Danish Haikal L Kpg. Kubang Kacang, Kota Bharu TL 2006

A2/B3/C4
Zaruman bin Che Hassan + Rozihan bt. Haji Yusof A2/B3/C4/D1 A2/B3/C4/D2 A2/B3/C4/D3 Mohd Hafizul Mohd Hazwan Mohd Hazmi L L L Pasir Dusun, Jeli Pasir Dusun, Jeli Pasir Dusun, Jeli TL 1986 TL 1989 TL 1989

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A2/B4 KHADIJAH BT. AWANG + CHE NOH B. SULAIMAN
BIL A2/B4/C1 Noriah ANAK-ANAK JANTINA P ALAMAT Kpg. Lati, Pasir Mas TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1951

A2/B4/C1
Noriah bt. Che Noh + Mohd Nor b. Jaafar ( 019 - 976 3198 / 017 - 902 8700 ) A2/B4/C1/D1 A2/B4/C1/D2 A2/B4/C1/D3 A2/B4/C1/D4 A2/B4/C1/D5 A2/B4/C1/D6 A2/B4/C1/D7 A2/B4/C1/D8 Mohd Bustaman Noraziam Noriza Mohd Burhan Norazima Mohd Burhanuddin Nurul Syazwani Nor Hasyimah L P P L P L P P Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas TL 1969 TL 1971 TL 1972 TL 1978 TL 1982 TL 1984 TL 1989 TL 1990

A2/B4/C1/D1
Mohd Bustaman b. Mohd Nor + Noraini bt. Che Sup ( 019 - 9401184 / 013 - 9535780 ) A2/B4/C1/D1/E1 A2/B4/C1/D1/E2 A2/B4/C1/D1/E3 Muhamad Shafiq Nur Anis Syamimi Nur Anis Syamiera L P P Jln. Masjid Lati, Pasir Mas Jln. Masjid Lati, Pasir Mas Jln. Masjid Lati, Pasir Mas TL 1992 TL 1995 TL 2000

A2/B4/C1/D2
Noraziam bt. Mohd Nor + Azmin bin Mohammad ( 03- 6184 1437 / 019 - 251 7450 ) A2/B4/C1/D2/E1 A2/B4/C1/D2/E2 A2/B4/C1/D2/E3 A2/B4/C1/D2/E4 Mohd Fariz Nor Fazlen Mohd Farez Nor Farisya L P L P Lot 2937, No. 8, Kpg. Lemah, Melewar, Gombak 1992 TL Lot 2937, No. 8, Kpg. Lemah, Melewar, Gombak 1994 TL Lot 2937, No. 8, Kpg. Lemah, Melewar, Gombak 1998 TL Lot 2937, No. 8, Kpg. Lemah, Melewar, Gombak 2003 TL

A2/B4/C1/D3
Noriza bt. Mohd Nor + Mohd Yaman bin Hamat ( 019 - 9750942 / 012- 9558880 ) A2/B4/C1/D3/E1 A2/B4/C1/D3/E2 Muhammad Yusuf Nor Wahida L P PT 122, Lorong Guru, Jln. Hospital, P.Mas PT 122, Lorong Guru, Jln. Hospital, P.Mas TL 1997 TL 2001

A2/B4/C1/D5
Norazima bt. Mohd Nor + Hilman bin Hassan ( 012 - 986 5572 ) A2/B4/C1/D5/E1 Nurina Shazwin P Lot 867, Kpg. Lati, Pasir Mas TL 2006

A2/B4/C1/D6
Mohd Burhanuddin bin Mohd Nor + Nur Syaini bt. Mohamad Yusof ( 012 - 964 0786 ) A2/B4/C1/D6/E1 Mohamad Adieff L d/a Mohd Nor Perabut, Jln. Masjid Lati, P.Mas TL 2006

A2/B4/C1/D8
Nor Hasyimah bt. Mohd Nor + Sharan Azizi bin Hanapi ( 017 - 3153 707 ) A2/B4/C1/D8/E1 Lot 1053-J, Jln. Tg. Shawal, Kpg. Sungai Pinang, Klang

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A2/B5 TIMAH BT. AWANG + MAMAT BIN SEMAN
BIL A2/B5/C1 A2/B5/C2 A2/B5/C3 A2/B5/C4 A2/B5/C5 ANAK-ANAK Abdullah Mokhtar Jalillah Ramley Fauzi JANTINA L L P L L ALAMAT Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1954 TL 1958 TL 1960 TL 1962 TL 1969

A2/B5/C1
Abdullah bin Mamat + Wan Eshah bt. Wan Cob ( 09- 7916998 / 019- 9843243 ) A2/B5/C1/D1 A2/B5/C1/D2 A2/B5/C1/D3 A2/B5/C1/D4 A2/B5/C1/D5 A2/B5/C1/D6 A2/B5/C1/D7 A2/B5/C1/D8 Gamaal Baasit Hayya Munira Maala Munira Faaza Munira Zauda Munira Taqwa Munira Muhammad Ikram Nazra Munira L P P P P P L P Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas Lot 637, Jalan Masjid Kg. Lati, Pasir Mas TL 1983 TL 1985 TL 1986 TL 1989 TL 1990 TL 1992 TL 1995 TL 1999

A2/B5/C2
Mokhtar bin Mamat + Supiah bt. Samburie ( 09- 9662157 / 019- 9450640 ) A2/B5/C2/D1 A2/B5/C2/D2 A2/B5/C2/D3 A2/B5/C2/D4 A2/B5/C2/D5 Juhaida Tajul Azrul Shah Julieana Junaiza Tajul Asran Saleem P L P P L 230P, Kg. Seberang Ara, Kuala Tiga, T.Merah TL 1976 230P, Kg. Seberang Ara, Kuala Tiga, T.Merah TL 1977 230P, Kg. Seberang Ara, Kuala Tiga, T.Merah TL 1979 230P, Kg. Seberang Ara, Kuala Tiga, T.Merah TL 1981 230P, Kg. Seberang Ara, Kuala Tiga, T.Merah TL 1983

A2/B5/C2/D1
Juhaida bt. Ramley + Yusoff bin Abdullah ( 012- 50667771 / 012- 5428704 ) A2/B5/C2/D1/E1 A2/B5/C2/D1/E2 Mohd Jamel Mirza Nur Yasmien Najwa L P No. 66, Jln Perpaduan 5, Taman Bercham Jaya, Ulu Kinta, Perak No. 66, Jln Perpaduan 5, Taman Bercham Jaya, Ulu Kinta, Perak TL 2001 TL 2002

A2/B5/C2/D2
Tajul Asrul Shah bin Ramley + Aaminuraiham Azlita bt. Awang ( 03- 2095596 / 012- 6757196 ) A2/B5/C2/D2/E1 A2/B5/C2/D2/E2 Sophea Arriesya Sophea Arryeanna P P No.3, Jln. Puj 9/4, Taman Puncak Jaya Jalil, Bandar Putra Permai, Selangor No.3, Jln. Puj 9/4, Taman Puncak Jaya Jalil, Bandar Putra Permai, Selangor TL 2002 TL 2005

A2/B5/C2/D3
Julienna bt. Ramley + Mohd Badron bin Ismail ( 03- 80756805 / 019- 3594246 ) A2/B5/C2/D3/E1 Nur Damea Hannanie P No.19, Jln Indah 3/12, Puchong Indah, Puchong, Selangor TL 2004

A2/B5/C2/D4
Junaiza bt. Ramley + Suhumi bin Muhammad ( 012- 3723490 ) A2/B5/C2/D4/E1 No.33, Jalan Tempua 4A, Taman Tempua Bestari, Kalumpang, Selangor

A2/B5/C3
Jalilah bt. Mamat + Abdullah bin Mohd Nor ( 09- 9772859 )

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A2/B5/C3/D1 A2/B5/C3/D2

Md. Azaruddin Md. Ariff Affendi

L L

Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah Lepang 30, Kuala Tiga, Tanah Merah

TL 1979 TL 1980

A2/B5/C4
Ramley bin Mamat + Sa'adah bt. Mat Raus ( 019- 9249499 ) A2/B5/C4/D1 A2/B5/C4/D2 A2/B5/C4/D3 A2/B5/C4/D4 A2/B5/C4/D5 A2/B5/C4/D6 A2/B5/C4/D7 Azean Idawati Azean Suhailey Sisiliawati Azean Azmaria Azean Nur Nadhirah Nur Fatin Azean Nur Atikah Azean Nur Farah Amirah Nur Rahimi Muaz P P P P P P L 34, Berek Polis Jerantut, Pahang 34, Berek Polis Jerantut, Pahang 34, Berek Polis Jerantut, Pahang 34, Berek Polis Jerantut, Pahang 34, Berek Polis Jerantut, Pahang 34, Berek Polis Jerantut, Pahang 34, Berek Polis Jerantut, Pahang TL 1981 TL 1982 TL 1985 TL 1990 TL 1991 TL 1993 TL 1995

A2/B5/C4/D1
Azean Idawati bt. Ramley + Muhammad Faizal bin Mashor ( 03- 60641333 / 013- 3538764 / 013- 9622808 ) A2/B5/C4/D1/E1 Mohd Danish Aiman L No:2-02, Quarters Hospital Kuala Kubu Baru, Selangor TL 2005

A2/B5/C5
Fauzi b. Mamat + Azura bt. Mohamed Arifin ( 03- 89251910 / 019- 2791891 ) A2/B5/C5/D1 A2/B5/C5/D2 A2/B5/C5/D3 Ashraf Bukhoree Afdzal Termidzee Muhammad Adam L L L No.4, Jln. Pinggiran Putra 5/24, Desa Penggiran Putra, Kajang No.4, Jln. Pinggiran Putra 5/24, Desa Penggiran Putra, Kajang No.4, Jln. Pinggiran Putra 5/24, Desa Penggiran Putra, Kajang TL 1994 TL 1996 TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A2/B6 HASIAH BT. AWANG + ( 1 ) MOHD ADAM BIN
BIL A2/B6/C1 ANAK-ANAK Mohd Zaki JANTINA L ALAMAT Lot 867, Jalan Masjid Lati, Pasir Mas TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1959

( 2 ) CHE YA BIN AWANG SEMAN
A2/B6/C2 A2/B6/C3 A2/B6/C4 Che Nor Hayati Azhar Nor Aslin P L L TL 1963 TL 1968 TL 1973

A2/B6/C1
Mohd Zaki bin Mohd Adam + Che Som bt. Omar ( 013- 9310169 ) A2/B6/C1/D1 A2/B6/C1/D2 A2/B6/C1/D3 A2/B6/C1/D4 A2/B6/C1/D5 Nur Zairatul Aqmar Mohd Zuhaimi Norainsyatul Adni Nurul Ai'eddah Nurin Nabila P L P P P Kg. Jerulong, Lemal, Pasir Mas Kg. Jerulong, Lemal, Pasir Mas Kg. Jerulong, Lemal, Pasir Mas Kg. Jerulong, Lemal, Pasir Mas Kg. Jerulong, Lemal, Pasir Mas TL 1987 TL 1989 TL 1990 TL 1993 TL 2004

A2/B6/C2
Che Nor Hayati bt. Che Ya + Abdul Halim bin Ghani ( 09- 7960194 / 013- 9854297 ) A2/B6/C2/D1 Kpg. Serongga, Repek, Pasir Mas

A2/B6/C3
Azhar bin Che Ya + Wina bt. Mohd Bili ( 09- 7916764 / 012- 9881114 ) A2/B6/C3/D1 A2/B6/C3/D2 A2/B6/C3/D3 A2/B6/C3/D4 A2/B6/C3/D5 Muhammad Dzulfikar Azwina Saidatul Aisyah Azwina Muhammad Izzat Azwina Muhammad Amanmirza Azwina Muhammad Shahaadah Azwina L P L L L Lot 3177, Kg. Lati, Jln. Hospital, P. Mas Lot 3177, Kg. Lati, Jln. Hospital, P. Mas Lot 3177, Kg. Lati, Jln. Hospital, P. Mas Lot 3177, Kg. Lati, Jln. Hospital, P. Mas Lot 3177, Kg. Lati, Jln. Hospital, P. Mas TL 1996 TL 1997 TL 2000 TL 2002 TL 2006

A2/B6/C4
Nor Aslin bin Che Ya + Zuliana bt. Ishak ( 017 - 4466201 ) A2/B6/C4/D1 A2/B6/C4/D2 Mohd Alif Shahiran Nur Alisa Sofia L P Lot 867, Jln. Masjid Lati, Pasir Mas Lot 867, Jln. Masjid Lati, Pasir Mas TL 2003 TL 2005

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A2/B7 MAIMUNAH BT. AWANG + DOLLAH B. MAMAT ( 017- 6609407 )
BIL A2/B7/C1 A2/B7/C2 A2/B7/C3 A2/B7/C4 ANAK-ANAK Naini Mohd Zain Mariam Ramli JANTINA P L P L ALAMAT Gual Periok, Rantau Panjang Gual Periok, Rantau Panjang Gual Periok, Rantau Panjang Gual Periok, Rantau Panjang TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1965 TL 1969 TL 1974 TL 1979

A2/B7/C1
Naini bt. Dollah + Ibrahim b. Che Kob ( 014- 8146857 ) A2/B7/C1/D1 A2/B7/C1/D2 A2/B7/C1/D3 A2/B7/C1/D4 A2/B7/C1/D5 Siti Zalifah Siti Zaryati Siti Zahirah S. Ilham Hakimi Siti Zaratul Erina P P P L P Gual Nibong Gual Nibong Gual Nibong Gual Nibong Gual Nibong TL 1986 TL 1989 TL 1993 TL 1995 TL 1997

A2/B7/C1/D2
Siti Zaryati bt. Ibrahim + Mohd Ghazali Shafie ( 014- 8146856 ) A2/B7/C1/D2/E1 Nur Ain Natasya P Gual Nibong TL 2005

A2/B7/C2
Mohd Zain bin Dollah + Ruhani bt. Abdullah

A2/B7/C3
Mariam bt. Dollah + Mohd Tajudin bin Mohd Nor ( 013- 9748093 ) A2/B7/C3/D1 A2/B7/C3/D2 A2/B7/C3/D3 Mohd Asraf Mohd Hafiz Mohd Nasrul L L L TL 1997 TL 1999 TL 2002

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A3 MESANA @ SAADIAH BT. HAJI ISMAIL + OMAR BIN AWANG KECIK
BIL A3/B1 Baharuddin ANAK-ANAK JANTINA L ALAMAT Lot 191-B, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan TELEFON 019- 775 4145 TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1938

A3/B1 BAHARUDDIN BIN OMAR + RAHMAH BT. HAJI MOHD NOR
A3/B1/C1 A3/B1/C2 A3/B1/C3 A3/B1/C4 A3/B1/C5 A3/B1/C6 A3/B1/C7 Shafeen Muhammad Hasnah Fauziah Zaliha Paridah Kamilah L L P P P P P Lot 191-B, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan Lot 191-B, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas 013- 232 1248 019- 286 0166 TL 1957 TL 1961 TL 1963 TL 1965 TL 1967 TL 1969 TL 1971 Pegawai JKR Radicare Suri rumahtangga Hospital Guru Guru

019- 602 4468 013- 751 4145 013- 388 2577 017- 983 1302

A3/B1/C1
Shafeen bin Baharuddin + A'fifah bt. Hamat A3/B1/C1/D1 Habibah A3/B1/C1/D2 Abdullah Hasib A3/B1/C1/D3 Hafidzah A3/B1/C1/D4 Hakimah A3/B1/C1/D5 Muhammad Hakimin A3/B1/C1/D6 Muhammad Hakiman A3/B1/C1/D7 Hafsah A3/B1/C1/D8 Abdullah Haziqi A3/B1/C1/D9 Muhammad Hasnul Hadi A3/B1/C1/D10 Muhammad Hannan Fitri P L P P L L P L L L Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas 013- 2127 930 016- 921 1569 TL 1985 TL 1986 TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1993 TL 1995 TL 1998 TL 1999 Guru Pegawai Kesihatan Guru Guru Pelajar UDM

A3/B1/C2
Mohamad bin Baharuddin + ( 1 ) Roslina bt. Mohammad Nawi A3/B1/C2/D1 Dalila A3/B1/C2/D2 Najahatul Hayah ( 2 ) Normilani bt. (HP: 019- 286 0166) A3/B1/C2/D3 Mohd Zafran A3/B1/C2/D4 Nur Zahirah L P Panji, Kota Bharu Panji, Kota Bharu TL 2006 TL 2007 P P Kpg. Lati, Pasir Mas Kpg. Lati, Pasir Mas 014- 522 7908 TL 1991 TL 1996

A3/B1/C3
Hasnah bt. Baharuddin + Nordin bin Ibrahim A3/B1/C3/D1 Firdaus A3/B1/C3/D2 Mohd Hisham L L Sungai Buloh, K. Lumpur Sungai Buloh, K. Lumpur TL 1994 TL 1998

A3/B1/C4
Fauziah bt. Baharuddin + Mohd Najmi bin Dawam A3/B1/C4/D1 Nurul Nasihah A3/B1/C4/D2 Mohd Farouq A3/B1/C4/D3 Mohd Faiz P L L Sg. Buloh, K. Lumpur Sg. Buloh, K. Lumpur Sg. Buloh, K. Lumpur TL 1995 TL 1996 TL 1999

A3/B1/C5
Zaliha bt. Baharuddin + Mohd Idris bin Ismail A3/B1/C5/D1 Nor Hidayah A3/B1/C5/D2 Athirah P P Gombak, Kuala Lumpur Gombak, Kuala Lumpur TL 1998 TL 1999

A3/B1/C6
Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

Paridah bt. Baharuddin + Mohd Najmi bin Shamsuddin A3/B1/C6/D1 Fatin Najdah A3/B1/C6/D2 Mohd Fathil Naim A3/B1/C6/D3 Fahmi Najwan P L L Gombak, Kuala Lumpur Gombak, Kuala Lumpur Gombak, Kuala Lumpur TL 1999 TL 2002

A3/B1/C7
Kamilah bt. Baharuddin + Kamarul Arifin bin A3/B1/C7/D1 Kamarul Irfan L Dungun, Trengganu TL 2005

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4 HAJI MOHD NOOR BIN HAJI ISMAIL + ( 1 ) CHE YAH BT. AWANG
BIL A4/B1 A4/B2 ANAK-ANAK Mudi Zainal Abidin JANTINA L L ALAMAT Tanah Merah Nibong, Jedok TELEPHONE TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1927 TL 1930

( 2 ) ZAINAB BT. MOHAMAD
A4/B3 A4/B4 A4/B5 A4/B6 A4/B7 Mohd Daham Rahmah Ramli Abdul Ghani Muhamad L P L L L Kok Lanas Kpg. Lati, Pasir Mas Ketereh Kpg. Lati, Pasir Mas 191A, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan TL 1937 TL 1939 TL 1942 TL 1945 TL 1947

013- 9782591

A4/B1 MUDI B. HAJI MOHD NOOR + BIDAH BT. ISMAIL
A4/B1/C1 A4/B1/C2 A4/B1/C3 Siti Esah Mat Jusoh Siti Khalijah P L P Pengkalan Chepa Kg. Stong Kemubu, Kuala Krai Kg. Padang Lalang TL 1954 (M 2002) TL 1960 TL 1964

A4/B1/C1
Siti Esah bt. Mudi + Abdul Samad bin A4/B1/C1/D1 A4/B1/C1/D2 A4/B1/C1/D3 A4/B1/C1/D4 A4/B1/C1/D5 A4/B1/C1/D6 Azlina Haslina Suraini Mohd Sahil Salina Saliza P P P L P P Pengkalan Chepa Pengkalan Chepa Pengkalan Chepa Pengkalan Chepa Pengkalan Chepa Pengkalan Chepa TL 1969 TL 1970 TL 1974 TL 1982 TL 1984 TL 1985

A4/B1/C2
Mat Jusoh bin Mudi + Zawiah bt. Saud A4/B1/C2/D1 A4/B1/C2/D2 A4/B1/C2/D3 Mohd Nazrey Mastura Mohd Nazrul L P L Kg. Stong, Kemubu, Kuala Krai Kg. Stong, Kemubu, Kuala Krai Kg. Stong, Kemubu, Kuala Krai TL 1976 TL 1981 TL 1988

A4/B1/C3
Siti Khalijah bt. Mudi + Mamat bin Ismail A4/B1/C3/D1 A4/B1/C3/D2 A4/B1/C3/D3 A4/B1/C3/D4 A4/B1/C3/D5 A4/B1/C3/D6 Suriani Azhar Mohd Zamiri Azwan Azeli Suzila Azroy P L L L P L Kpg. Padang Lalang, Tanah Merah Kpg. Padang Lalang, Tanah Merah Kpg. Padang Lalang, Tanah Merah Kpg. Padang Lalang, Tanah Merah Kpg. Padang Lalang, Tanah Merah Kpg. Padang Lalang, Tanah Merah TL 1971 TL 1975 TL 1982 TL 1983 TL 1986 TL 1994

A4/B1/C3/D2
Azhar Mohd Zamiri bin Mamat + Zainirah bt. Yusoff A4/B1/C3/D2/E1 A4/B1/C3/D2/E2 A4/B1/C3/D2/E3 A4/B1/C3/D2/E4 Nur Alysha Aryana Aqwa Izdihar Aqasha Zulfakar Aideq Andyka P L L L Tmn. Desa Barakah, Tanah Merah Tmn. Desa Barakah, Tanah Merah Tmn. Desa Barakah, Tanah Merah Tmn. Desa Barakah, Tanah Merah TL 1996 TL 1998 TL 2001 TL 2005

A4/B1/C3/D4
Azwan bin Mamat + Rohaini bt. Ahmad Kamil A4/B1/C3/D4/E1 A4/B1/C3/D4/E2 Adrie Aiqie Najatialyna Adiera L P Kg. Padang Lalang, Tanah Merah Kg. Padang Lalang, Tanah Merah TL 2004 TL 2005

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B2 ZAINAL ABIDIN B. HAJI MOHD NOOR + HALIMAH BT. SALLEH
BIL A4/B2/C1 A4/B2/C2 A4/B2/C3 A4/B2/C4 A4/B2/C5 ANAK-ANAK Ishak Lotfi Md. Izaninulhadi Suhaibahtul Islamiah Isidil Hamzah Ilayatul Karimah JANTINA L L P L P ALAMAT Kpg. Bukit Merah, Jln Pasir Mas, 17500 Tanah Merah, Kelantan H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Chekok, Panji, Kota Bharu, Kelantan TELEPHONE 019- 661401 013- 9057384 013- 9585417 019- 9146769 019- 9699210 TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1961 Pemandu TL 1966 TL 1970 TL 1972 TL 1974 Polis Suri rumahtangga Sendiri Suri rumahtangga

A4/B2/C1
ISHAK LOTFI B. ZAINAL ABIDIN + Rohaidah Mat Zin
A4/B2/C1/D1 Siti Nuraisyah A4/B2/C1/D2 Muhamad Haikal P L Kpg. Bukit Merah, Jln Pasir Mas, 17500 Tanah Merah, Kelantan Kuantan, Pahang 27/May/1988 6/Feb/2001 Pelajar Pelajar

A4/B2/C2
MD. IZANINULHADI B. ZAINAL ABIDIN + Norizan Jaffar
A4/B2/C2/D1 Afzan Amira A4/B2/C2/D2 Afzan Nabila A4/B2/C2/D3 Afzan Natasha Suhana A4/B2/C2/D4 Md Daniel Haiqal A4/B2/C2/D5 Afzan Alia Balqis A4/B2/C2/D6 Md Danish Zaquan P P P L P L H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang H-2-9, Berek Polis, Alor Akar, 25050 Kuantan, Pahang 22/Apr/1991 6/Feb/1994 3/Sep/1995 2001 2003 2007 Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

A4/B2/C3
SUHAIBATUL ISLAMIAH BT. ZAINAL ABIDIN + Yusri b. Ibrahim
A4/B2/C3/D1 Md. Amir Firdaus A4/B2/C3/D2 Aliff Iqwan A4/B2/C3/D3 Md Faris Helmi A4/B2/C3/D4 Aiman Ashraff A4/B2/C3/D5 Md. Naufal L L L L L Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan 20/Nov/1992 18/Jul/1994 21/Jun/1996 15/Sep/1999 18/Dec/2007 Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

A4/B2/C4
ISIDIL HAMZAH B. ZAINAL ABIDIN + Che Hasnah Md. Nor
A4/B2/C4/D1 Zarif El-Mansour A4/B2/C4/D2 Muaz Ar-Rasyeed A4/B2/C4/D3 Rahil Az-Zuhrah A4/B2/C4/D4 Dhiya Al-Murtadha L L L P Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Kpg. Kundur, Jalan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan 10/Apr/2002 29/Apr/2005 3/Dec/2006 18/Apr/2010 Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

A4/B2/C5
ISIDIL HAMZAH B. ZAINAL ABIDIN + Che Hasnah Md. Nor
Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B2/C5/D1 Md. Afiq A4/B2/C5/D2 Md. Athir A4/B2/C5/D3 Ummie Alia

L L L

Kpg. Chekok, Panji, Kota Bharu, Kelantan Kpg. Chekok, Panji, Kota Bharu, Kelantan Kpg. Chekok, Panji, Kota Bharu, Kelantan

1/May/1996 9/Oct/1997 6/Dec/2004

Pelajar Pelajar Pelajar

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B3 MOHD DAHAM B. HAJI MOHD NOOR + HASIAH BT. HAJI GHAZALI
BIL A4/B3/C1 A4/B3/C2 A4/B3/C3 Mohd Salleh Rozana Lokman ANAK-ANAK JANTINA L P L ALAMAT Kuala Lumpur Kok Lanas Pangkal Kalong TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1960 TL 1968 TL 1987

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B4 BAHARUDDIN BIN OMAR + RAHMAH BT. HAJI MOHD NOR

BIL

ANAK-ANAK

JANTINA

ALAMAT

TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal)

( Anak-anak mereka, sila rujuk kepada kod salsilah A3/B1 )

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B5 RAMLI B. HAJI MOHD NOOR + SALSIAH BT. HAJI ALI
BIL A4/B5/C1 A4/B5/C2 A4/B5/C3 A4/B5/C4 A4/B5/C5 A4/B5/C6 A4/B5/C7 ANAK-ANAK Izuddin Padzilah Afifah Saifuddin Nasriah Radziah Hishamuddin JANTINA L P P L P P L Ketereh Ketereh Ketereh Ketereh Ketereh Ketereh Ketereh ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1977 TL 1980 TL 1983 TL 1976 (M ) TL 1985 TL 1988 TL 1993

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B6 ABDUL GHANI B. HAJI MOHD NOOR + HASNAH BT. ABDULLAH
BIL A4/B6/C1 A4/B6/C2 A4/B6/C3 A4/B6/C4 A4/B6/C5 ANAK-ANAK Mohd Ghazali Saadah Nor Azizah Nor Hazirah Mohd Salahuddin JANTINA L P P P L ALAMAT TELEPHONE TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) Juru Audit TL 1973 TL 1976 Guru Agama TL 1979 TL 1980 Guru YIK TL 1985

Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelan 4242545 019Kpg. Lati, Pasir Mas Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelan 6777898 013Kpg. Lati, Pasir Mas

A4/B6/C1
Mohd Ghazali bin Abdul Ghani + Azirah bt. Ahmad A4/B6/C1/D1 A4/B6/C1/D2 A4/B6/C1/D3 A4/B6/C1/D4 A4/B6/C1/D5 Mohd Hanifuddin Mohd Khairul Amali Nor Fatin Farhana Nor Farah Najwa Mohd Ikram L L P P L Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan TL 1988 TL 2000 TL 2002 TL 2004 TL 2006 Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

A4/B6/C2
Saadah bt. Abdul Ghani + Wan Azmi bin Wan Ahmad A4/B6/C2/D1 A4/B6/C2/D2 A4/B6/C2/D3 A4/B6/C2/D4 A4/B6/C2/D5 Wan Nor Atikah Wan Mohd Hafiz Ilyas Wan Nor Zuhairah Wan Mustakim Wan Nor Nabilah P L P L P Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan TL 2001 TL 2003 TL 2006

A4/B6/C3
Nor Azizah bt. Abdul Ghani + Ismanizam bin Ismail A4/B6/C3/D1 Zainab P Kpg. Lati, Pasir Mas TL 2004

A4/B6/C4
Nor Hazirah bt. Abdul Ghani + Luqman bin Ahmad A4/B6/C4/D1 A4/B6/C4/D2 Zainab Husna P P Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan Lot 919C, Kg. Lati, Pasir Mas, Kelantan TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A4/B7 ABD. HALIM @ MUHAMAD + HALIMAH HJ. ISSA
BIL A4/B7/C1 A4/B7/C2 A4/B7/C3 A4/B7/C4 A4/B7/C5 ANAK-ANAK Rosilawati Ab. Syatar Rosli Rosmawani Mohd Al Amin JANTINA P L L P L ALAMAT 191A, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan 191A, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan 191A, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan 191A, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan 191A, Kpg. Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal)

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:01 AM 1/11/2012

A5 SIBAWEH BT. HAJI ISMAIL + SELAMAH BT.
BIL A5/B1 A5/B2 A5/B3 A5/B4 A5/B5 A5/B6 ANAK-ANAK Kamariah Aishah Mohd Nawi Ismail Ahmadu Mohd Azam JANTINA P P L L L L ALAMAT Kpg. Lubok Chekok Temerloh, Pahang Lemal, Pasir Mas Singapura Singapura Blok-O, 133, Taman Sri Periok, Chabang Empat, Tumpat, Kelantan TELEPHONE TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1924 TL 1935 TL 1937 TL 1940 TL 1943 TL 1945

013- 9636888

A5/B1 KAMARIAH BT. SIBAWEH + ( 1 ) ABDULLAH
A5/B1/C1 Zainab A5/B1/C2 Ramlah A5/B1/C3 Abdul Rahman P P L Kg. Bemban, Pasir Mas Kg. Dangar Lubok Chekok, Pasir Mas TL 1947 TL 1949 TL 1951

+ ( 2 ) SULAIMAN BIN JUSOH
A5/B1/C4 Hamzah L Lubok Chekok, Pasir Mas TL 1959

A5/B1/C1
Zainab bt. Abdullah + Ibrahim bin Che Ngah A5/B1/C1/D1 Mohd Faizulan A5/B1/C1/D2 Faizah A5/B1/C1/D3 Roslina L P P Kg. Bemban, Pasir Mas Kg. Bemban, Pasir Mas Kg. Bemban, Pasir Mas TL 1968 ( M 1985 ) TL 1976 TL 1987

A5/B1/C2
Ramlah bt. Abdullah + Razali bin Taib A5/B1/C2/D1 Mohd Rusdi A5/B1/C2/D2 Rosnani A5/B1/C2/D3 Rohayu A5/B1/C2/D4 Mohd Rosdan A5/B1/C2/D5 Rahimah L P P L P Kg. Dangar, Pasir Mas Kg. Dangar, Pasir Mas Kg. Dangar, Pasir Mas Kg. Dangar, Pasir Mas Kg. Dangar, Pasir Mas TL 1975 ( M 2005 ) TL 1978 TL 1980 TL 1982 TL 1984

A5/B1/C3
Abdul Rahman bin Abdullah + Nor Hazani bt. A5/B1/C3/D1 Abdul Hanan A5/B1/C3/D2 Athirah Azwani Nur A5/B1/C3/D3 Abdul Hakim L P L Kg. Dangar, Pasir Mas Kg. Dangar, Pasir Mas Kg. Dangar, Pasir Mas TL 1992 TL 1995 TL 1999

A5/B1/C4
Hamzah bin Sulaiman + Wan Roslina bt. A5/B1/C4/D1 Hazreena Nur A5/B1/C4/D2 Haziana Nor A5/B1/C4/D3 Mohd Hafez A5/B1/C4/D4 Hazwani Nor A5/B1/C4/D5 Mohd Hafizuddin A5/B1/C4/D6 Hani Husnazifa Nur P P L P L P Lubuk Chekok, Pasir Mas Lubuk Chekok, Pasir Mas Lubuk Chekok, Pasir Mas Lubuk Chekok, Pasir Mas Lubuk Chekok, Pasir Mas Lubuk Chekok, Pasir Mas TL 1990 TL 1991 TL 1995 TL 1998 TL 2000 TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A5/B2 AISHAH BT. SIBAWEH + MOHAMAD BIN IBRAHIM
BIL A5/B2/C1 A5/B2/C2 A5/B2/C3 A5/B2/C4 A5/B2/C5 A5/B2/C6 Fauziah Zaini Normah Azizah Rohaya Zulkifli ANAK-ANAK JANTINA P P P P P L ALAMAT Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1957 TL 1959 TL 1961 TL 1968 TL 1972 TL 1975

A5/B2/C1
Fauziah bt. Mohammad + Rosli bin ( 09- 222 0787 ) A5/B2/C1/D1 A5/B2/C1/D2 A5/B2/C1/D3 A5/B2/C1/D4 A5/B2/C1/D5 Safarina Mohd Reduan Shahira Shafiq Marisa P L P L P Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang Mentakab, Pahang TL 1988 TL 1990 TL 1992 TL 1994 TL 1997

A5/B2/C2
Zaini bt. Mohammad + Kamaruddin bin A5/B2/C2/D1 A5/B2/C2/D2 A5/B2/C2/D3 A5/B2/C2/D4 A5/B2/C2/D5 A5/B2/C2/D6 Hafizah Zalina Fadhli Firdaus Amin Diana P P L L L P Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL 1990 TL 1992 TL 1994 TL 1998 TL 2000 TL 2002

A5/B2/C3
Normah bt. Mohammad + Mokhtar A5/B2/C3/D1 A5/B2/C3/D2 A5/B2/C3/D3 A5/B2/C3/D4 A5/B2/C3/D5 Khairul Aman Mohd Nizam Azhar Alif L L L L L Felda Mempaga, Pahang Felda Mempaga, Pahang Felda Mempaga, Pahang Felda Mempaga, Pahang Felda Mempaga, Pahang TL 1988 TL 1990 TL 1992 TL 1993 TL 1999

A5/B2/C4
Azizah bt. Mohammad + Razali bin A5/B2/C4/D1 A5/B2/C4/D2 A5/B2/C4/D3 Hidayah Atikah Aiman P P L Temerloh, Pahang Temerloh, Pahang Temerloh, Pahang TL 1996 TL 1998 TL 2000

A5/B2/C5
Rohaya bt. Mohammad + Ridhwan bin A5/B2/C5/D1 Karak, Pahang

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A5/B3 MOHD NAWI BIN SIBAWEH + MEK ESAH BT. DAUD
BIL A5/B3/C1 A5/B3/C2 A5/B3/C3 A5/B3/C4 A5/B3/C5 A5/B3/C6 ANAK-ANAK Rohani Syarifah Aliyah Rohana Rozlan Rozmi Ariza JANTINA P P P L L P ALAMAT Padang To'La, Pasir Mas Lemal, Pasir Mas Lemal, Pasir Mas Lemal, Pasir Mas Lemal, Pasir Mas Lemal, Pasir Mas TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1957 TL 1959 TL 1960 TL 1964 TL 1966 TL 1968

A5/B3/C1
Rohani bt. Mohd Nawi + Jaafar bin Daud A5/B3/C1/D1 A5/B3/C1/D2 A5/B3/C1/D3 A5/B3/C1/D4 A5/B3/C1/D5 A5/B3/C1/D6 A5/B3/C1/D7 A5/B3/C1/D8 A5/B3/C1/D9 A5/B3/C1/D10 Nor Hisham Noorzie Aida Nor Fadhilah Mohd Sharipi Mohd Ridwan Mohamad Amin Mohammad Fatihah Mohd Naim Mohd Afiq L P P L L L L P L L Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas TL 1976 TL 1978 TL 1983 TL 1985 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1992 TL 1993 TL 1994

A5/B3/C2
Syarifah Aliyah bt. Mohd Nawi + Ariffin bin Ismail A5/B3/C2/D1 A5/B3/C2/D2 Mohd Faizi Mohd Faiz L L Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas TL 1984 TL 1997

A5/B3/C3
Rohana bt. Mohd Nawi + Ariffin bin Ismail A5/B3/C3/D1 A5/B3/C3/D2 Mohamad Firdaus Nor Fatihah L P Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas TL 1992 TL 1994

A5/B3/C4
Rozlan bin Mohd Nawi + Mariam bt. Ibrahim A5/B3/C4/D1 A5/B3/C4/D2 A5/B3/C4/D3 A5/B3/C4/D4 Siti Raihan Mohd Safwan Mohd Ikhwan Mohd Azwan P L L L Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas TL 1993 TL 1995 TL 1996 TL 1999

A5/B3/C6
A5/B3/C6/D1 A5/B3/C6/D2 A5/B3/C6/D3 A5/B3/C6/D4 A5/B3/C6/D5 Nurul Arifa Mohd Aiman Nurul Adila Mohd Aidil Nurul Azira P L P L P Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas Padang To'La, Pasir Mas TL 1993 TL 1997 TL 1998 TL 2000 TL 2003

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A5/B4 ISMAIL BIN SIBAWEH + NGA ESAH BT. SALLEH
BIL A5/B4/C1 A5/B4/C2 Jamaliah Muslimah ANAK-ANAK JANTINA P P Singapura Singapura ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1969 TL 1970

A5/B4/C1
Jamaliah bt. Ismail + Mohd Hatta bin ( 02- 65815731 ) A5/B4/C1/D1 A5/B4/C1/D2 A5/B4/C1/D3 A5/B4/C1/D4 Mohd Akis Mohd Afiq Mohd Akil Nor Arifah L L L P Singapura Singapura Singapura Singapura TL 1999 TL 2001 TL 2004 TL 2005

A5/B4/C2
Muslimah bt. Ismail + Mohd Zainuddin bin ( 02- 658 44586 ) A5/B4/C2/D1 A5/B4/C2/D2 A5/B4/C2/D3 A5/B4/C2/D4 A5/B4/C2/D5 Mohd Fairoz Shah Izwan Nor Farishah Nor Nashirah Nor Safirah L L P P P Singapura Singapura Singapura Singapura Singapura TL 1990 TL 1992 TL 1994 TL 1996 TL 2002

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A5/B6 MOHD AZAM @ HASBI BIN SIBAWEH + HASMAH BT. DOLLAH ( 019- 9636888 )
BIL A5/B6/C1 A5/B6/C2 ANAK-ANAK Mohd FadhLI Siti Fadilah JANTINA L P ALAMAT Blok-O, 133, Taman Sri Periok, Chabang Empat, Tumpat, Kelantan Blok-O, 133, Taman Sri Periok, Chabang Empat, Tumpat, Kelantan TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) 6/Oct/1983 3/Jun/1986

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A6 HJH. RAMLAH BINTI HAJI ISMAIL + HJ. HUSAIN BIN NOH
Kpg. Dendang, Ketereh, Kota Bharu, Kelantan BIL A6/B1 A6/B2 A6/B3 A6/B4 A6/B5 A6/B6 ANAK-ANAK Mek Zarak Abdullah Suhaimi Hasmah Mohd Ali Matar Hamnah Zainab JANTINA P L P L P P ALAMAT To' Uban Kota Bharu Kubang Badak, Pasir Mas Bkt. Kecik, Tanah Merah Kg. Getting, To' Uban Kg. Dendang, Ketereh TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1932 ( M 1958 ) TL 1935 TL 1938 TL 1943 TL 1946 TL 1948

A6/B1 MEK ZARAK BT. ABDUL RAHMAN + ( 1 ) OMAR BIN SALLEH
A6/B1/C1 A6/B1/C2 Yusoff Zainuddin L L Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah TL 1947 TL 1951

( 2 ) MAT ALI BIN
A6/B1/C3 A6/B1/C4 Mahmud Sayuti L L Pahang Ketereh TL TL

( 3 ) YA'AKOB BIN
A6/B1/C5 A6/B1/C6 Ibrahim Kamariah L P Tok Deh, Rantau Panjang Kg. Cherang, Lati TL TL

A6/B1/C1
Yusoff bin Omar + Azizah bt. Mat Hasan A6/B1/C1/D1 A6/B1/C1/D2 A6/B1/C1/D3 A6/B1/C1/D4 A6/B1/C1/D5 A6/B1/C1/D6 A6/B1/C1/D7 A6/B1/C1/D8 A6/B1/C1/D9 A6/B1/C1/D10 A6/B1/C1/D11 Mohd Ghazali Zaida Mohd Yusri Mohd Fariz Sufyan Mohammad Siti Fatimah Siti Maryam Mohd Tarmizi Abdullah Abdul Muttalib Marlina L P L L L P P L L L P Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah TL 1977 TL 1978 TL 1981 TL 1982 TL 1984 TL 1987 TL 1989 TL 1990 TL 1992 TL 1994 TL 1997

A6/B1/C1/D1
Mohd Ghazali bin Yusoff + Haniza bt. Abu Bakar A6/B1/C1/D1/E1 A6/B1/C1/D1/E2 Nor Alia Shahira Nor Yaminatasha P P Kg. Belimbing, Tanah Merah Kg. Belimbing, Tanah Merah TL 2003 TL 2005

A6/B1/C1/D2
Zaida bt. Yusoff + Wan Saiful Shamsul A6/B1/C1/D2/E1 Ilyana Farisya P Kg. Belimbing, Tanah Merah TL 2006

A6/B1/C1/D3
Mohd Yusri bin Yusoff + Siti Noor bt. A6/B1/C1/D3/E1 Firdaus L Kg. Belimbing, Tanah Merah TL 2006

A6/B1/C1/D4
Mohd Fariz Sufian bin Yusoff + Norzita bt. A6/B1/C1/D4/E1 Haikal P Kg. Belimbing, Tanah Merah TL 2005

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A6/B2 ABDULLAH SUHAIMI BIN HAJI HUSIN + MARIAM BT. IBRAHIM
BIL A6/B2/C1 A6/B2/C2 A6/B2/C3 A6/B2/C4 Mardiana Jufri Yusri Zaki ANAK-ANAK JANTINA P L L L Singapura Singapura Singapura Singapura ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1960 TL 1963 TL 1966 TL 1969

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A6/B3 HASMAH BT. HAJI HUSIN + ( 1 ) YUNUS PA' ADEK
BIL A6/B3/C1 Mariam ANAK-ANAK JANTINA P ALAMAT Telaga Ara, Gunong, Bachok TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1958

( 2 ) MOHAMAD BIN LATIF
A6/B3/C2 Zainuddin L Singapura TL 1960

( 3 ) GHANI BIN AWANG SEMAN
A6/B3/C3 A6/B3/C4 A6/B3/C5 A6/B3/C6 Noraini Ahmad Rosli Mohd Azli Ahmad Sharizan P L L L Kg. Kubang Badak, Pasir Mas Kg. Kubang Badak, Pasir Mas Kg. Kubang Badak, Pasir Mas Kg. Kubang Badak, Pasir Mas TL 1967 TL 1971 TL 1974 TL 1980

A6/B3/C1
Mariam bt. Yunus + Nawi @ Musa bin Mohd Zain A6/B3/C1/D1 A6/B3/C1/D2 A6/B3/C1/D3 Normawizani Ahmad Zuhdi Khairullah P L L Telaga Ara, Gunong, Bachok Telaga Ara, Gunong, Bachok Telaga Ara, Gunong, Bachok TL 1979 TL 1981 TL 1984

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A6/B4 MOHD ALI MATAR B. HAJI HUSIN + CHE MUNAH BT. ABDULLAH
BIL A6/B4/C1 A6/B4/C2 A6/B4/C3 A6/B4/C4 A6/B4/C5 ANAK-ANAK Noraini Noor Fauziah Siti Nornilawati Mohd Khaidir Mohd Shafiq JANTINA P P P L L ALAMAT Telaga Ara, Gunong, Bachok Telaga Ara, Gunong, Bachok Telaga Ara, Gunong, Bachok Telaga Ara, Gunong, Bachok Telaga Ara, Gunong, Bachok TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1966 TL 1968 TL 1971 TL 1984 TL 1988

A6/B4/C1
Noraini bt. Mohd Ali Matar + Abdul Halim bin Abdul Rahman A6/B4/C1/D1 A6/B4/C1/D2 A6/B4/C1/D3 A6/B4/C1/D4 A6/B4/C1/D5 A6/B4/C1/D6 A6/B4/C1/D7 Nurul Nabila Nurul Faizah Abdul Hayei Nor Izzatul Akma Ahmad Baihaqi Nurul Afifah Siti Aisyah P P L P L P P Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh TL 1992 TL 1993 TL 1995 TL 1997 TL 1999 TL 2001 TL 2006

A6/B4/C2
Nornilawati bt. Mohd Ali Matar + Mohd Noor bin Ahmad A6/B4/C2/D1 A6/B4/C2/D2 A6/B4/C2/D3 Nor Amalina Nor Nazifah Mohd Afif Daniel P P L Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh Kg. Tok Dat, Ketereh TL 1995 TL 1997 TL 1999

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A6/B5 HAMNAH BT. HAJI HUSSIN + YUSOF BIN SULAIMAN
BIL A6/B5/C1 A6/B5/C2 A6/B5/C3 A6/B5/C4 A6/B5/C5 A6/B5/C6 ANAK-ANAK Raihan Sabri Kamaruddin Mahdhir Saifuddin Arabi JANTINA P L L L L P ALAMAT Kg. Gelang, To' Uban Kg. Gelang, To' Uban Kg. Gelang, To' Uban Kg. Gelang, To' Uban Kg. Gelang, To' Uban Kg. Gelang, To' Uban TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1962 TL 1965 TL 1967 TL 1970 TL 1973 TL 1976

A6/B5/C1
Raihan bt. Yusof + Mohammad bin Abdullah A6/B5/C1/D1 A6/B5/C1/D2 A6/B5/C1/D3 A6/B5/C1/D4 A6/B5/C1/D5 A6/B5/C1/D6 Normarina Normarini Normazran Normazrin Normazli Normaziki P P L L L L Kpg. Gelang, To' Uban Kpg. Gelang, To' Uban Kpg. Gelang, To' Uban Kpg. Gelang, To' Uban Kpg. Gelang, To' Uban Kpg. Gelang, To' Uban TL 1985 TL 1987 TL 1988 TL 1991 TL 1994 TL 1996

A6/B5/C2
Sabri bin Yusof + Norhayati bt. Mohd Noor A6/B5/C2/D1 A6/B5/C2/D2 A6/B5/C2/D3 A6/B5/C2/D4 Nurin Sofia Danish Iskandar Mohd Fadhil Alisya P L L P Bukit Antarabangsa, K.Lumpur Bukit Antarabangsa, K.Lumpur Bukit Antarabangsa, K.Lumpur Bukit Antarabangsa, K.Lumpur TL 2000 TL 2001 TL 2003 TL 2006

A6/B5/C3
Kamaruddin bin Yusof + Mohammad b. Abdullah A6/B5/C3/D1 A6/B5/C3/D2 A6/B5/C3/D3 A6/B5/C3/D4 Nornidati Mohd Hafiz Nor Natasya Nor Nabila P L P P Shah Alam, Selangor Shah Alam, Selangor Shah Alam, Selangor Shah Alam, Selangor TL 1994 TL 1995 TL 1999 TL 2002

A6/B5/C4
Mahadhir bin Yusof + Nik Narisa bt. Kalim A6/B5/C4/D1 A6/B5/C4/D2 Puteri Nafisa Kamilia Puteri Natilia Khalifa P P Pengkalan Chepa Pengkalan Chepa TL 2003 TL 2006

A6/B5/C5
Saifudin bin Yusof + Nik Narisa bt. Kalim A6/B5/C5/D1 Ahmad Harith Hakim L Kpg. Gelam, To'Uban, Pasir Mas TL 2003

A6/B5/C6
Arabi bt. Yusof + Mohd Nor Khusairi A6/B5/C6/D1 A6/B5/C6/D2 A6/B5/C6/D3 Nor Amirah Nor Aisyah Mohd Rafiq L L L Damansara Utama, Kuala Lumpur Damansara Utama, Kuala Lumpur Damansara Utama, Kuala Lumpur TL 2000 TL 2002 TL 2004

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A6/B6 ZAINAB BT. HAJI HUSSIN + MAT SAMAN B. HAJI ABU BAKAR
BIL A6/B6/C1 A6/B6/C2 A6/B6/C3 A6/B6/C4 A6/B6/C5 A6/B6/C6 A6/B6/C7 A6/B6/C8 A6/B6/C9 A6/B6/C10 ANAK-ANAK Marzuki Siti Hazammi Bukhari Zulkifli Khairul Anwar Rahimah Abdul Wadi Siti Junaidah Mohd Safwan Ahmad Farabi JANTINA L P L L L P L P L L ALAMAT Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh Kg. Dendang, Ketereh TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1972 TL 1974 TL 1975 TL 1977 TL 1978 TL 1980 TL 1983 TL 1986 TL 1990 TL 1991

A6/B6/C2
Siti Hazammi bt. Mat Saman + Mohd Zakri bin Mustapha A6/B6/C2/D1 A6/B6/C2/D2 A6/B6/C2/D3 Siti Nur Anissa Mohd Irsyad Mohd Za'im P L L Ketereh Ketereh Ketereh TL 2001 TL 2002 TL 2004

A6/B6/C3
Bukhari bin Mat Saman + Nor Hazlina bt. Mohd Shif A6/B6/C3/D1 Afifurrahman L Ketereh TL 2006

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A7 HAJI MOKHTAR B. HAJI ISMAIL + ( 1 ) HJH. HALIMAH BT HJ. OTHMAN
Kpg. Siram, Pasir Mas, Kelantan BIL A7/B1 A7/B2 ANAK-ANAK Fatimah Salihah JANTINA P P ALAMAT Batu 7, Tanah Merah Batu 7, Tanah Merah TELEPHONE TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1939 TL 1942

( 2 ) HJH. MARIAM BT. IDRIS
A7/B3 A7/B4 A7/B5 A7/B6 A7/B7 Mohammad Burhanuddin Ahmad Nasir Rashidah Mahadi L L L P L Lot 256, Kpg. Gaung, Lati, 17000 Pasir Mas, Kelantan Kg. Lati, Pasir Mas Jerteh, Trengganu Kg. Siram, Alor Pasir, 17000 Pasir Mas, Kelantan Tanah Merah 013- 7002274 TL 1947 TL 1957 TL 1962 TL 1964 TL 1959

012- 985 0473

Suri Rumahtangga

A7/B1 FATIMAH BT. HAJI MOKHTAR + AWANG BIN
A7/B1/C1 A7/B1/C2 A7/B1/C3 A7/B1/C4 Mohd Muzi Osman Rohana Sarifah L L P P Batu 7, Tanah Merah Jerantut, Pahang Batu 7, Tanah Merah Batu 7, Tanah Merah TL 1958 TL 1960 TL 1968 TL 1979

A7/B1/C1
Mohammad Muzi bin Awang + Natimah bt. Che Mat A7/B1/C1/D1 A7/B1/C1/D2 A7/B1/C1/D3 A7/B1/C1/D4 A7/B1/C1/D5 A7/B1/C1/D6 A7/B1/C1/D7 Mohd Firdaus Nurul Farahaini Nurul Farahidayu Mohd Farhan Musta Nurul Farhan Harira Nurul Farah Nadia Mohd Farhanafif P P P L P P L Kg. Jeli, Tanah Merah Kg. Jeli, Tanah Merah Kg. Jeli, Tanah Merah Kg. Jeli, Tanah Merah Kg. Jeli, Tanah Merah Kg. Jeli, Tanah Merah Kg. Jeli, Tanah Merah TL 1987 TL 1989 TL 1991 TL 1994 TL 1996 TL 1998 TL 2000

A7/B1/C2
Osman bin Awang + Sarimah Husain A7/B1/C2/D1 A7/B1/C2/D2 A7/B1/C2/D3 A7/B1/C2/D4 A7/B1/C2/D5 Alifah Nor Sakirah Nor Aliqah Nor Zahidah Mohd Izaudin P P P P L Felda Sungai Tekam, Jerantut, Pahang Felda Sungai Tekam, Jerantut, Pahang Felda Sungai Tekam, Jerantut, Pahang Felda Sungai Tekam, Jerantut, Pahang Felda Sungai Tekam, Jerantut, Pahang TL 1989 TL 1990 TL 1992 TL 1993 TL 1995

A7/B1/C3
Rohana bt. Awang + Shamsudin A7/B1/C3/D1 A7/B1/C3/D2 A7/B1/C3/D3 A7/B1/C3/D4 Mohd Faizal Mohd Faizul Nurul Fatmaliana Mohd Fikri L L P L Kg. Kemuning, Machang Kg. Kemuning, Machang Kg. Kemuning, Machang Kg. Kemuning, Machang TL 1969 TL 1990 TL 1996 TL 1998

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A7/B2 SALIHAH BT. HJ. MOKHTAR + ( 1 ) NIK YUSOF BIN NIK MAT
BIL A7/B2/C1 A7/B2/C2 A7/B2/C3 Nik Yakob Nik Zakiah Nik Zarina ANAK-ANAK JANTINA L P P ALAMAT Kg. Kubang Badak, Kota Bharu Brunei Darussalam Klang, Selangor TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1958 TL 1962 TL 1962

( 2 ) MOHAMAD B. YUSOF
A7/B2/C4 A7/B2/C5 A7/B2/C6 A7/B2/C7 A7/B2/C8 A7/B2/C9 Suriyani Fatimah Noraini Syarifah Suhaimi Siti Sarah P P P P L P Kg. Badak, Kedai Lalat Kg. Badak, Kedai Lalat Kg. Badak, Kedai Lalat Kg. Badak, Kedai Lalat Kg. Badak, Kedai Lalat Kg. Badak, Kedai Lalat TL 1967 TL 1969 TL 1971 TL 1973 TL 1978 TL 1981

A7/B2/C1
Nik Yaakob b. Nik Yusof + Saedah bt. Mahat A7/B2/C1/D1 A7/B2/C1/D2 A7/B2/C1/D3 A7/B2/C1/D4 A7/B2/C1/D5 A7/B2/C1/D6 Nik Mohamad Safwan Nik Nur Shahada Nik Mohd Saadubi Nik Mohd Izwan Nik Mohd Imran Nik Mohd Izat L P L L L L TL 1995 TL 1997 TL 1998 TL 2000 TL 2002 TL 2006

A7/B2/C2
Nik Zakiah bt. Nik Yusof + Haji Yunus bin Haji Momin A7/B2/C2/D1 A7/B2/C2/D2 A7/B2/C2/D3 A7/B2/C2/D4 A7/B2/C2/D5 A7/B2/C2/D6 A7/B2/C2/D7 A7/B2/C2/D8 Siti Mastura Fakriah Nur Qamariah Fakriah Saidah Fakriah Mohd Amin Fakri Nor Fadhilah Fakriah Nor Durriah Falahailah Mohd Ismail Fakri Siti Mariana Falahailah P P P L P P L P Brunei Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam TL 1984 TL 1985 TL 1987 TL 1989 TL 1990 TL 1994 TL 1996 TL 2000

A7/B2/C3
Nik Zarina bt. Nik Yusof + ( 1 ) Salleh b. A7/B2/C3/D1 A7/B2/C3/D2 A7/B2/C3/D3 A7/B2/C3/D4 (2) A7/B2/C3/D5 A7/B2/C3/D6 A7/B2/C3/D7 Mohd Ikram Nor Sabrina Nor Sabrina L P P Klang, Selangor Klang, Selangor Klang, Selangor Khalida Shawanah Mohd Anas Mohd Shafie Siti Khadijah P L L P Klang, Selangor Klang, Selangor Klang, Selangor Klang, Selangor TL 1984 TL 1986 TL 1988

TL 1993 TL 1995

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A7/B3 MOHAMMAD B. HAJI MOKHTAR + ZAINUN BT. SALLEH
BIL A7/B3/C1 A7/B3/C2 ANAK-ANAK Ahmad Ridwan Solahuddin JANTINA L L TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) Lot 256, Kpg. Gaung, Lati, 17000 Pasir 17/Oct/1986 Polis Bantuan KTM Mas, Kelantan Lot 256, Kpg. Gaung, Lati, 17000 Pasir 6/Feb/1994 Pelajar Mas, Kelantan ALAMAT

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A7/B4 BURHANUDIN B. HAJI MOKHTAR + ROSNAH BT. HASSAN
BIL A7/B4/C1 A7/B4/C2 A7/B4/C3 ANAK-ANAK Ahmad Izdiharuddin Ahmad Kasyfulazim Mohd Izudin JANTINA L L L ALAMAT Kg. Lati, Pasir Mas Kg. Lati, Pasir Mas Kg. Lati, Pasir Mas TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1984 TL 1987 TL 1989

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:02 AM 1/11/2012

A7/B5 AHMAD NASIR B. HAJI MOKHTAR + NORHAYATI BT. ABDULLAH
BIL A7/B5/C1 A7/B5/C2 ANAK-ANAK Mohd Lokman Hakim Raja JANTINA L L ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1992

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A7/B6 RASHIDAH BT. HAJI MOKHTAR + ISMAIL BIN MOHAMMAD
BIL A7/B6/C1 A7/B6/C2 A7/B6/C3 A7/B6/C4 A7/B6/C5 A7/B6/C6 ANAK-ANAK Ahmad Shukri Ahmad Luthfi Asmat Siti Sarah Ahmad Maliki Rabiatul Adawiah JANTINA L L P P L P ALAMAT Kpg. Siram, Alor Pasir, P.Mas, Kelantan Kpg. Siram, Alor Pasir, P.Mas, Kelantan Kpg. Siram, Alor Pasir, P.Mas, Kelantan Kpg. Siram, Alor Pasir, P.Mas, Kelantan Kpg. Siram, Alor Pasir, P.Mas, Kelantan Kpg. Siram, Alor Pasir, P.Mas, Kelantan TELEPHONE 014- 8232141 014- 5444251 014- 8460517 TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) 8/Jan/1991 8/Mar/1995 6/Jan/1998 16/Oct/2000 23/Mar/2003 16/Apr/2006

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8 HAJI GHAZALI B. HAJI ISMAIL + ( 1 ) HJH. FATIMAH BT. HAJI ABDUL RAHMAN
Pulai Chondong, Machang, Kelantan BIL A8/B1 A8/B2 A8/B3 A8/B4 ANAK-ANAK Hasiah Abdul Rashid Mohd Amin Mariam JANTINA P L L P ALAMAT Kok Lanas Kok Lanas Lemal, Pasir Mas Padang Embun TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1939 TL 1942 TL 1945 TL 1947

( 2 ) HJH. HALIMAH BT. HAJI ABDUL RAHMAN
A8/B5 A8/B6 Rahimah Rahmah P P Pulai Chondong Pulai Chondong TL 1950 TL 1954

( 3 ) HJH. SALIHA BT. CHE MAT
A8/B7 A8/B8 A8/B9 A8/B10 A8/B11 A8/B12 A8/B13 A8/B14 A8/B15 Abdul Halim Mahyiddin Jamaliah Abdul Karim Abdul Rahim Salma Abdul Salam Solahuddin Abdul Hamid L L P L L P L L L Pulai Chondong Langgar, Kota Bharu Pulai Chondong Tanah Merah Kuala Berang, Kuala Trengganu Pantai Sabak, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu Machang Kuantan, Pahang TL 1951 ( M 2001 ) TL 1952 TL 1954 TL 1956 TL 1958 TL 1960 TL 1962 TL 1964 TL 1966

A8/B1 HJH. HASIAH BINTI HAJI GHAZALI + HJ. MOHD DAHAM B. HJ. MOHD NOR
A8/B1/C1 A8/B1/C2 Rozana Nazori P L Kok Lanas Ampang, Selangor TL 1965

A8/B1/C1
Rozana bt. Abdul Rashid + Azlan bin A8/B1/C1/D1 A8/B1/C1/D2 A8/B1/C1/D3 A8/B1/C1/D4 Syamim Syaharuddin Siti Sarah Hakim L L P L Kok Lanas Kok Lanas Kok Lanas Kok Lanas TL 1994 TL 1997 TL 1999 TL 2003

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B2 ABDUL RASHID B. HAJI GHAZALI + ( 1 ) KHADIJAH BINTI TAIB
BIL A8/B2/C1 ANAK-ANAK M. Zulkifli (Lutfi) JANTINA L ALAMAT PT 1315, Tmn. Nering Jaya, Rantau Panjang, Kelantan TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL (08/01/1964)

( 2 ) ZAINAB BT.
A8/B2/C2 Rozana P Kok Lanas TL 1965

( 3 ) MARIAM BT.
A8/B2/C3 Rashidi L Kota Bharu TL 1971

( 4 ) HAZIAH BT. ABDUL RAZAK
A8/B2/C4 A8/B2/C5 A8/B2/C6 A8/B2/C7 A8/B2/C8 A8/B2/C9 A8/B2/C10 A8/B2/C11 A8/B2/C12 A8/B2/C13 A8/B2/C14 Ena Suryani Mohd Razikhan Ena Ernyza Mohd Kamil Shahrul Ena Nor Ermy Ena Norashidah Ena Farhany Ena Nor Hazirah Ena Noorul Adila Ena Nordiana Ena Nurul Adila P L P L P P P P P P P Bachok No. 1, Lorong Sg. Mulia 2, Gombak, 53000 KL Kajang Gombak, Kuala Lumpur German Kuala Lumpur Kota Bharu Binjai, Kota Bharu Binjai, Kota Bharu Binjai, Kota Bharu Binjai, Kota Bharu TL 1971 TL (21/04/1972) TL 1974 TL 1976 TL 1979 TL 1984 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1993 TL 1994

( 5 ) SITI NORLIZA BT.
A8/B2/C15 A8/B2/C16 A8/B2/C17 Nur Amirah Nur Amalin Nabila P P P Kok Lanas Kok Lanas Kok Lanas TL 1996 TL 1997 TL 2000

A8/B2/C1
Lutfi bin Abdul Rashid + Noriza bt. Mahmud A8/B2/C1/D1 A8/B2/C1/D2 A8/B2/C1/D3 A8/B2/C1/D4 Syazwani Izzati Ibtisam Izzati Abdullah Faiz Amalin Abdullah Faiz Imani P P L L Rantau Panjang Rantau Panjang Rantau Panjang Rantau Panjang TL 1989 TL 1991 TL 1998 TL 2002

A8/B2/C4
Ena Suryani bt. Abdul Rashid + Ghazali bin A8/B2/C4/D1 A8/B2/C4/D2 A8/B2/C4/D3 Shakirin Shafiq Sarina L P P Bachok Bachok Bachok TL 1988 TL 1991 TL 1995

A8/B2/C5
Mohd Razikhan bin Abdul Rashid + Ros bt. Lokman A8/B2/C5/D1 A8/B2/C5/D2 Daniel Rania L P Gombak, Kuala Lumpur Gombak, Kuala Lumpur TL 1988 TL 2003

A8/B2/C6
Ena Ernyza bt. Abdul Rashid + Amran A8/B2/C6/D1 Shazlin P Kota Bharu TL 1988

A8/B2/C7
Mohd Kamil Shahrul bin Abdul Rashid + A8/B2/C7/D1

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B3 HAJI MOHD AMIN B. HAJI GHAZALI + ( 1 ) MARIAH BT. MAHIDIN
BIL A8/B3/C1 A8/B3/C2 A8/B3/C3 A8/B3/C4 A8/B3/C5 A8/B3/C6 A8/B3/C7 ANAK-ANAK Amar Sidque Shamsul Bahri Misskee Sal Sabeela Al-'Uyuna At-Tasneem Makeen JANTINA L L P P P P L ALAMAT Putrajaya Lemal, Pasir Mas California, USA Kuantan, Pahang Nilai, Negeri Sembilan Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1970 TL 1971 TL 1975 TL 1977 TL 1983 TL 1984 TL 1986

( 2 ) HAZIZAH BT. SALLEH
A8/B3/C8 Shahrul Rijal L Kota Bharu TL 1990

A8/B3/C1
Amar Sidque bin Mohd Amin + Rohana bt. Yahya

A8/B3/C2
Shamsul Bahri bin Mohd Amin + ( 1 ) Netty Azwa bt. Ahmad A8/B3/C2/D1 Nur Yasmin Hanis P Kota Bharu TL 2000

( 2 ) Farah Hayati bt. Jamaludin

A8/B3/C3
Misskee bt. Mohd Amin + Tahir b. Mann A8/B3/C3/D1 A8/B3/C3/D2 Nur Aaliyah Sarah Rasheed Naim P L California, USA California, USA TL 2004 TL 2004

A8/B3/C4
Salsabeela bt. Mohd Amin + Mohd Akram b. Abdul Razak A8/B3/C4/D1 A8/B3/C4/D2 Nur Aireen Saffea Alisha P P Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL 2005

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B4 MARIAM BT. HAJI GHAZALI + WAN SULAIMAN B. WAN YUSOF
BIL A8/B4/C1 A8/B4/C2 A8/B4/C3 A8/B4/C4 A8/B4/C5 A8/B4/C6 A8/B4/C7 A8/B4/C8 ANAK-ANAK Wan Mohd Izuddin Wan Mohd Hasni Wan Mohd Suhaimi Wan Mohd Azizi Wan Mohd Hamidi Wan Nor Hisyam Wan Aminuddin Aminin Wan Ahmad Nizamuddin JANTINA L L L L L L L L ALAMAT Kuala Lumpur Kuala Lumpur Ampang, Selangor Kuantan, Pahang Kuala Lumpur Machang, Kelantan Kuala Lumpur Kuala Lumpur HP TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1961 TL 1963 TL 1965 TL 1971 TL 1973 TL ( 15/1/1976 ) TL 1977 TL ( 11/11/1979 )

012- 318 3284 012- 302 3407

A8/B4/C1
Wan Mohd Izuddin b. Wan Sulaiman + Nik Norsaliha bt. Nik Pa A8/B4/C1/D1 A8/B4/C1/D2 A8/B4/C1/D3 A8/B4/C1/D4 A8/B4/C1/D5 Mohd Aiman Mohd Anas Nor Fatihah Mohd Aminin Nor Madihah L L P L P Miri, Sarawak Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1984 TL 1986 TL 1989 TL 1990 TL 2003

A8/B4/C2
Wan Mohd Hasni bin Wan Sulaiman + ( 1 ) Jamilah bt. Damiri A8/B4/C2/D1 A8/B4/C2/D2 A8/B4/C2/D3 A8/B4/C2/D4 A8/B4/C2/D5 ( 2 ) Aminah bt. A8/B4/C2/D6 A8/B4/C2/D7 Marwan Marwah L P Dubai Dubai TL 2001 TL 2003 Siti Aisyah Abdullah Abbas Ahya' Safhan Jameela Abdullah Zubair P L P P L Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1985 TL 1986 TL 1988 TL 1992 TL 1998

A8/B4/C3
Wan Mohd Suhaimi bin Wan Sulaiman + Noor Akidah bt. Awang A8/B4/C3/D1 A8/B4/C3/D2 A8/B4/C3/D3 A8/B4/C3/D4 A8/B4/C3/D5 A8/B4/C3/D6 A8/B4/C3/D7 A8/B4/C3/D8 Mohd Haniff Husniyah Mohd Hazim Syafiyah Maryam Sakinah Lukman Hakim Hanan Humairah L P L P P L P P Ampang, Selangor Ampang, Selangor Ampang, Selangor Ampang, Selangor Ampang, Selangor Ampang, Selangor Ampang, Selangor Ampang, Selangor TL 1990 TL 1992 TL 1995 TL 1997 TL 1999 TL 2001 TL 2006 TL 2006

A8/B4/C4
Wan Mohd Azizi b. Wan Sulaiman + Syahiran bt. Mohammad A8/B4/C4/D1 A8/B4/C4/D2 A8/B4/C4/D3 A8/B4/C4/D4 A8/B4/C4/D5 Raihan Nu'man Umair Mustaqim Nasta'ien P L L L P Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL 1996 TL 1998 TL 2000 TL 2002 TL 2005

A8/B4/C5
Wan Mohd Hamidi b. Wan Sulaiman + Siti Syakirah bt. Mohd Yusof A8/B4/C5/D1 A8/B4/C5/D2 Anis Shuhada Mohd Arif L L Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1999 TL 2002

A8/B4/C6
Wan Nor Hisyam b. Wan Sulaiman + Nurul Huda bt. Che Abdullah (019- 950 3284) - 26/10/1978 A4/B6/C1 A4/B6/C2 A4/B6/C3 Wan Nurul Afaf Wan Nur Az-Zahra' Wan Muhammad Muaz P P L Machang Machang Machang TL ( 21/9/2001 ) TL ( 8/2003 ) TL ( 9/2005 )

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A4/B6/C4

Wan Muhammad Muiz

L

Machang

TL ( 5/2009 )

A8/B4/C7
Wan Aminuddin Aminin b. Wan Sulaiman + ( 1 ) A8/B4/C7/D1 ( 2 ) Salwa Melaka Anak perempuan P Kuala Lumpur TL 2009

A8/B4/C8
Wan Ahmad Nizamuddin + Nor Khairina bt. Mohamad Kamaruddin (017-9032259) - dob: 2/12/1982 A4/B8/C1 A4/B8/C2 A4/B8/C3 Wan Mariam Alya Wan Ahmad Nizar Wan Amena Azzahra P L P Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL ( 16/7/2007 ) TL ( 5/1/2009 ) TL ( 25/12/2010 )

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B5 RAHIMAH BT. HAJI GHAZALI + ( 1 ) FAUZI @ CHE OMAR B. CHE DERAMAN
BIL A8/B5/C1 A8/B5/C2 A8/B5/C3 A8/B5/C4 ANAK-ANAK Mohd Ghazali Nor Shamimah Ahmad Fakhruddin Azhari JANTINA L P L L ALAMAT Kuala Lumpur Pulai Chondong Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1974 TL 1977 TL 1978 TL 1979

( 2 ) HUSAIN B. YUSOFF
A8/B5/C5 A8/B5/C6 Siti Mahirah Najibah P P Kuala Lumpur Trengganu TL 1974 TL 1977

A8/B5/C1
Mohd Ghazali b. Fauzi + Nor Azlin bt. A8/B5/C1/D1

A8/B5/C2
Nor Shamimah bt. Fauzi + Mohd Azman bin Jusoh A8/B5/C2/D1 A8/B5/C2/D2 Nur Aina Latifa Mohd Yusof al-Hakim P L Pulai Chondong Pulai Chondong TL 2004 TL 2006

A8/B5/C3
Azhari b. Fauzi + Roslina bt. A8B5/C3/D1

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B6 RAHMAH BT. HAJI GHAZALI + SHUKRI B. HUSAIN
BIL A8/B6/C1 A8/B6/C2 ANAK-ANAK Ahmad Fariz Fariq Akhtar JANTINA L L ALAMAT Pulai Chondong Pulai Chondong TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1983 TL 1989

Sebarang pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B7 ABDUL HALIM @ SIUTI B. HAJI GHAZALI + ASMA' BT. SALLEH
BIL A8/B7/C1 A8/B7/C2 A8/B7/C3 A8/B7/C4 A8/B7/C5 A8/B7/C6 A8/B7/C7 A8/B7/C8 A8/B7/C9 ANAK-ANAK Siti Aisyah Siti Khadijah Ahmad Ghazali Hilmi Ahmad Osman Ahmad Hasan Basri Mohammad Muhaimin Mohd Subhi Azzubir Siti Fatimah JANTINA P P L L L L L L P ALAMAT Sarawak Tumpat Pulai Chondong Mesir Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1980 TL 1981 TL 1983 TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1992 TL 1994 TL 1995

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B8 MAHYIDDIN @ CHE MOOD B. HAJI GHAZALI + AZIZAH BT. HUSAIN
BIL A8/B8/C1 A8/B8/C2 A8/B8/C3 A8/B8/C4 A8/B8/C5 A8/B8/C6 ANAK-ANAK Noor Syakilah Noor Farihah Saiful Hakim Mohd Naqib Nurul Husna Mohd Haziq JANTINA P P L L P L ALAMAT Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1985 TL 1986 TL 1988 TL 1992 TL 1994 TL 1996

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B9 JAMALIAH BT. HAJI GHAZALI + MAHMOOD B. AWANG
BIL A8/B9/C1 A8/B9/C2 A8/B9/C3 A8/B9/C4 A8/B9/C5 A8/B9/C6 A8/B9/C7 ANAK-ANAK Ahmad Hamdi Raihanah Najihah Madihah Faridul Anwar Atifah Izzatul Farah JANTINA L P P P L P P ALAMAT Manchester, UK Perak Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong Pulai Chondong TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1975 TL 1979 TL 1982 TL 1984 TL 1986 TL 1989

A8/B9/C1
Ahmad Hamdi b. Mahmood + Ayuni bt. A8/B9/C1/D1 Ajmal P Manchester, UK TL 2005

A8/B9/C2
Raihanah bt. Mahmood + Zaidi bin A8/B9/C2/D1 Nadiah P Perak TL 2006

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B10 ABDUL KARIM B. HAJI GHAZALI + CHE HALIMAH BT.
BIL A8/B10/C1 A8/B10/C2 A8/B10/C3 A8/B10/C4 ANAK-ANAK Nor Adlina Nur Hanan Mohd Khulwan Mohd Hakimi JANTINA P P L L Tanah Merah Tanah Merah Tanah Merah Tanah Merah ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1986 TL 1988 TL 1990 TL 1996

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B11 ABDUL RAHIM B. HAJI GHAZALI + ROSNAH BT. RAZAK
BIL A8/B11/C1 A8/B11/C2 A8/B11/C3 A8/B11/C4 A8/B11/C5 A8/B11/C6 A8/B11/C7 ANAK-ANAK Siti Suaibah Mohd Syarif Amin Mohd Saiful Amin Nur Dalilah Mohd Asyraf Nur Akmal Nur Sabila JANTINA P L L P L P P ALAMAT Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu Kemaman, Trengganu TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1985 TL 1987 TL 1989 TL 1992 TL 1994 TL 1998 TL 2006

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B12 SALMA BT. HAJI GHAZALI + NASIR B. MAT YATIM
BIL A8/B12/C1 A8/B12/C2 A8/B12/C3 A8/B12/C4 A8/B12/C5 ANAK-ANAK Nurul Imani Mohd Izaanuddin Mohd Zarfan Munim Mohd Fawwaz Shahidi Mohd Ahnaf Adhwa JANTINA P L L L L ALAMAT Pantai Sabak, Kota Bharu Pantai Sabak, Kota Bharu Pantai Sabak, Kota Bharu Pantai Sabak, Kota Bharu Pantai Sabak, Kota Bharu TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1987 TL 1990 TL 1992 TL 1994 TL 1998

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B13 ABDUL SALAM B. HAJI GHAZALI + WAN FADHILAH BT. WAN ABDULLAH
BIL A8/B13/C1 A8/B13/C2 A8/B13/C3 A8/B13/C4 A8/B13/C5 A8/B13/C6 A8/B13/C7 ANAK-ANAK Ahmad Talhah Nur Shamimi Nur Alia Ahmad Aiman Nur Amini Ahmad Izzad Nur Amnah JANTINA L P P L P L P ALAMAT Tunjung, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu Tunjung, Kota Bharu TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1993 TL 1995 TL 1996 TL 1998 TL 2000 TL 2002 TL 2004

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B14 SOLAHUDDIN B. HAJI GHAZALI + HASNIAH BT. HASHIM
BIL A8/B14/C1 A8/B14/C2 A8/B14/C3 A8/B14/C4 ANAK-ANAK Nur Aimi Najihah Nur Hazwani Nur Afni Alif Zarfan JANTINA P P P L ALAMAT Machang Machang Machang Machang TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL TL TL TL

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A8/B15 ABDUL HAMID B. HAJI GHAZALI + AMANI BT.
BIL AB/B15/C1 A8/B15/C2 A8/B15/C3 AB/B15/C4 A8/B15/C5 ANAK-ANAK Nur Anis Adibah Nur Ain Hazwani Mohd Hafizul Aiman Nur Afifah Mohd Izad Aiman JANTINA P P L P L ALAMAT Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang Kuantan, Pahang TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1995 TL 1996 TL 2001 TL 2003 TL 2006

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A10 HAFSAH BT. HAJI ISMAIL + MAT ADAM BIN
BIL A10/B1 A10/B2 A10/B3 A10/B4 ANAK-ANAK Hazimah Zainab Mat Zain Mat Kilau JANTINA P P L L ALAMAT Kg. Kubang Batang, Pasir Mas La'loh, Manek Urai, Kuala Krai Kuala Lumpur Pulai Chondong TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1934 TL 1940 TL 1968 TL 1946

A10/B1 HAZIMAH BT. MAT ADAM + MOHAMMAD BIN
A10/B1/C1 Mohd Salleh L Kok Lanas TL 1954

A10/B1/C1
Mohd Salleh bin Mohammad + A10/B1/C1/D1 A10/B1/C1/D2 Mohd Khuzmi Nor Hartini L P Kok Lanas Kok Lanas TL 1983 TL 1985

A10/B2
Zainab bt. Mat Adam + ( 1 ) Yusuf bin A10/B2/C1 Hasanah P Beris, Bachok TL 1955

( 2 ) Mohammad bin A10/B2/C2 A10/B2/C3 A10/B2/C4 A10/B2/C5 A10/B2/C6 A10/B2/C7 Zakaria Zupri Siti Ros Siti Rohi Shamsudin Azmi L L P P L L Johor La'loh, Manek Urai, Kuala Krai La'loh, Manek Urai, Kuala Krai Johor La'loh, Manek Urai, Kuala Krai La'loh, Manek Urai, Kuala Krai TL 1959 TL 1961 TL 1962 TL 1964 TL 1978 TL 1981

A10/B2/C1
Hasanah bt. Yusuf + A10/B2/C1/D1 A10/B2/C1/D2 Suhaili Khairul L L Beris, Bachok Beris, Bachok TL 1975 TL 1980

A10/B2/C2
Zakaria bin Mohammad + Maznah bt. A10/B2/C2/D1

A10/B3
Mat Zain b. Mat Adam + Safiah bt. A10/B3/C1 A10/B3/C2 Noraini Azizah P P Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1964 TL 1966

A10/B4
Mat Kilau b. Mat Adam + Zaharah bt. A10/B4/C1 Khairi L Pulai Chondong TL 1964

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A11 HJH. HASANAH BT. HAJI ISMAIL + ( 1 ) ABU BAKAR BIN MAT DIAH
Kg. Selor Machang, Pasir Mas, Kelantan BIL A11/B1 A11/B2 ANAK-ANAK Sahruddin Badri (Prof. Dr.) JANTINA L L ALAMAT Kuala Lumpur Head of Campus/Dean, Universiti Kuala Lumpur, Batu 8, Jln Sg. Pusu, 53100 Gombak, Selangor (Tel: 03-6186 4040 HP: 012- 908 9995) TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1949 badri@bmi.unikl.e du.my TL 1954

( 2 ) SHEIKH AHMAD BIN
A11/B3 A11/B4 Che Norisah Shahidah P P Kg. Kubang Batang, Pasir Ma L 1960 T Kuala Lumpur TL 1962

A11/B1 SAHRUDDIN BIN ABU BAKAR + KAMARIAH BT. YA'AKUB
A11/B1/C1 A11/B1/C2 A11/B1/C3 A11/B1/C4 A11/B1/C5 A11/B1/C6 A11/B1/C7 Ramzi Ramza Syafini Syahida Rahimi Rifa'ie Ain Sofia L L P P L L P Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1977 TL 1979 TL 1981 TL 1984 TL 1986 TL 1993 TL 2000

A11/B1/C1
Ramzi b. Sahruddin + Farah Wahida bt. A11/B1/C1/D1 A11/B1/C1/D2

A11/B1/C3
Syafini bt. Sahruddin + Suratman bin A11/B1/C3/D1Anis P Port Dickson, Negeri Sembila L 2005 T

A11/B2
Badri bin Abu Bakar + Aini bt. Zainuddin A11/B2/C1 A11/B2/C2 A11/B2/C3 A11/B2/C4 A11/B2/C5 Fathiyyah Siti Hajar Nazihah Hazwani Nor Adlina P P P P P Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu Kota Bharu TL 1980 TL 1983 TL 1986 TL 1989 TL 1991

A11/B2/C1
Fathiyyah bt. Badri + Khairi bin A11/B2/C1/D1Adam Haikal A11/B2/C1/D2Afiq Haikal L L Kota Bharu Kota Bharu TL 2005 TL 2006

A11/B2/C2
Siti Hajar bt. Badri + Khairi bin A11/B2/C2/D1

A11/B3
Che Norisah bt. Sheikh Ahmad + Kamaruddin bin Abdul Rahman A11/B3/C1 Mohd Khairul Azinor L Johor Bharu TL 1976

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:03 AM 1/11/2012

A11/B3/C2 A11/B3/C3 A11/B3/C4 A11/B3/C5 A11/B3/C6 A11/B3/C7

Nafizah Khairiyah Mohd Khairil Sidqi Mohd Khalifa Taufiq Nur Hannani Murni Norul Husna Mohd Khalil Redha

P L L P P L

Johor Bharu TL 1977 Kg. Kubang Batang, Pasir Ma L 1980 T Kg. Kubang Batang, Pasir Ma L 1984 T Kg. Kubang Batang, Pasir Ma L 1987 T Kg. Kubang Batang, Pasir Ma L 1991 T Kg. Kubang Batang, Pasir Ma L 1996 T

A11/B3/C1
Mohd Khairul Azinor bin Kamaruddin + Roshasliza bt. Mat Nawi A11/B3/C1/D1Aliaa Aqlina P Johor TL 2006

A11/B3/C2
Nafizah Khairiyah bt. Kamaruddin + Abdul Muttalib bin Mat Noor A11/B3/C2/D1Abdul Munir L Johor TL 2005

A11/B4
Shahidah bt. Sheikh Ahmad + Mohd Hatta b. Haji Hussin A11/B4/C1 A11/B4/C2 A11/B4/C3 A11/B4/C4 A11/B4/C5 Awatif Aslam Baihaqi Asim Umaimah P L L L P Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 1976 TL 1977

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )

80938461.xls

Update: 4:04 AM 1/11/2012

A12 HJ. ABDUL WAHAB B. HAJI ISMAIL + ( 1 ) CHE RAHMAH
BIL A12/B1 ANAK-ANAK Fathiayyah JANTINA P ALAMAT TL (Tarikh Lahir) M (Meninggal) TL 1964

( 2 ) CHE SOM
A12/B2 Ahmad Sabki L Pasir Pekan TL 1967

( 3 ) MAIMUNAH BT. MAT YAMAN
A12/B3 A12/B4 A12/B5 A12/B6 A12/B7 A12/B8 A12/B9 A12/B10 A12/B11 Ruhaida Ahmad Nazri Nur Sharuli Mizan Nurisah Nur Sharulizawati Zalina Ahmad Sairazi Ahmad Zulkarnain Amirul Hafiz P L P P P P L L L Kg. Pemberian, Manek Urai, K 1970 TL Jerteh, Besut, Trengganu TL 1973 Pengkalan Chepa TL 1974 Kuala Lumpur TL 1977 Kuala Lumpur TL 1980 Kuala Lumpur TL 1981 Kg. Pemberian, Manek Urai, K 1983 TL Kg. Pemberian, Manek Urai, K 1987 TL Kg. Pemberian, Manek Urai, K 1991 TL

A12/B2
Ahmad Sabki bin Abdul Wahab + Azizah bt. A12/B2/C1 A12/B2/C2 A12/B2/C3 A12/B2/C4 A12/B2/C5 Syasya Fatihah Syasya Shuhada Mohd Syahir Mohd Syahmi Ahmad Imran P P L L L Pasir Pekan Pasir Pekan Pasir Pekan Pasir Pekan Pasir Pekan TL 1994 TL 1995 TL 1998 TL 1999 TL 2000

A12/B3
Ruhaida bt. Abdul Wahab + Kamaruddin b. Mohammad A12/B3/C1 A12/B3/C2 A12/B3/C3 Nor Aswadi Mohd Farid Noraina Aliaa L L P Kg. Pemberian, Manek Urai, K 1999 TL Kg. Pemberian, Manek Urai, K 2000 TL Kg. Pemberian, Manek Urai, K 2003 TL

A12/B4
Ahmad Nazri bin Wabdul Wahab + Adilah bt. Hassan A12/B4/C1 A12/B4/C2 A12/B4/C3 A12/B4/C4 Naseem Naufal Nawwaf Nabih L L L L Jerteh, Besut, Kuala TrengganL 2000 T Jerteh, Besut, Kuala TrengganL 2001 T Jerteh, Besut, Kuala TrengganL 2002 T Jerteh, Besut, Kuala TrengganL 2005 T

A12/B5
Nur Sharuli Mizan bt. Abdul Wahab + Nik Roslan bin Nik Idris A12/B5/C1 Ahmad Firdaus L Pengkalan Chepa TL 1997

A12/B6
Nurisah bt. Abdul Wahab + Yusmadi bin Ghazali A12/B6/C1 A12/B6/C2 Amalia Sofia Alif Haikal P L Kuala Lumpur Kuala Lumpur TL 2000 TL 2004

A12/B7
Nur Sharulizawati bt. Abdul Wahab + Abdul Raof bin Ahmad Razali A12/B7/C1

Segala pertanyaan dan perubahan lanjut, sila hubungi Shamsul Bahri ( 017- 6177409 / shamsulbahr@gmail.com )