Anda di halaman 1dari 3

Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha/ cara-

cara/ langkah-langkah untuk mencegah penyakit Pendahuluan


denggi. Panjang huraian anda tidak melebihi 120 a.– serius
patah perkataan.
Dewasa ini, penyakit denggi
semakin hari semakin serius.
b.– mencegah penyakit
Oleh itu, langkah – langkah yang
drastik perlu dilaksanakan untuk
mencegah penyakit ini.

Isi 1
a.– menjaga kebersihan tempat
tinggal.
Antara langkah yang boleh
dilakukan adalah dengan
b.– tempat yang bertakung air –
dihapuskan
Tamsilnya, perlu
c. Jadi, cara ini dapat mengelakkan
nyamuk aedes daripada membiak. Isi 3
a. – mengelakkan diri –digigit –
Isi 2 Seterusnya, kita hendaklah
a.– membubuh racun mengelakkan diri daripada digigit
Di samping itu, kita boleh oleh nyamuk aedes.
membubuh racun di dalam bekas- b.– menggunakan kelambu
bekas takungan air. Contohnya, kita boleh
b.– Abate – membunuh jentik-jentik menggunakan kelambu semasa
Racun seperti Abate dapat waktu tidur.
membunuh jentik-jentik di dalam c. – tidak dijangkiti virus denggi
air. Oleh itu, kita tidak akan dijangkiti
c. Dengan cara ini, penyakit ini tidak virus denggi.
dapat merebak.
Penutup
a.– berganding bahu – mengatasi
masalah ini-
Konklusinya, semua pihak perlu
berganding bahu untuk mengatasi
masalah ini.
b.– mencegah penyakit -
Hal ini penting untuk mencegah
penyakit ini.