Anda di halaman 1dari 1

CEMERLANG- Persembahan jelas, menarik, pengolahan idea sangat baik, ayat

gramatis bertepatan dengan tema, kosa kata dan perbendaharaan kata meluas
tiada kesalahan ejaan dan tanda baca.

Anda mungkin juga menyukai