Anda di halaman 1dari 1

CEMERLANG - Ulasan jelas,tepat ayat gramatis, perbendaharaan dan kosa

kata meluas bersesuaian dengan rangsangan serta betul penggunaan ejaan


dan tanda baca.