Anda di halaman 1dari 2

KERJA KURSUS GEOGRAFI

TINGKATAN 3

SMK ULU KINTA

BORANG TEMUBUAL

NAMA: __________________________________

BILANGAN TAHUN MENETAP DI ULU KINTA: ______________

PEKERJAAN: ______________________________

1. Adakah anda tahu mengenai amalan kitar semula?

YA TIDAK

2. Adakah anda tahu jenis-jenis barang yang boleh dikitar semula? Jika ya, nyatakan.

YA TIDAK

____________________________________________________________________

3. Adakah masyarakat di sini mengamalkan amalan kitar semula?

YA TIDAK

4. Apakah pandangan anda mengenai amalan ini? Adakah patut jika kita mengamalkan amalan kitar semula
ini?

YA TIDAK

PANDANGAN:
____________________________________________________________________________________

5. Siapakah yang patut bertanggungjawab untuk mengamalkan amalan kitar semula?

Masyarakat setempat
Pihak berkuasa tempatan

Pihak pemborong barangan terpakai

Pertubuhan alam sekitar

6. Apakah pandangan anda untuk memastikan bahawa amalan kitar semula dapat diamalkan oleh setiap
lapisan masyarakat?

___________________________________________________________________________