Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum.

Di sini saya ingin berkongsi bagaimana caranya untuk belajar ma


tematik untuk anak-anak warga TKO. di harap ilmu yang setitis ini dapat memberik
an impak kepada pembelajaran anak-anak warga TKO.
Semoga apa yang dikongsi dapat meberi manfaat kepada warga TKO.
Disini saya sediakan 5 cara bagaimana mempelajari matematik untuk warga TKO.

R1 - RECOPY (SALIN SEMULA NOTA)


Salin dengan tulisan yang terang.
Tambahkan nota untuk meningkatkan kefahaman.
Boleh ditulis tambahan nota menggunakan pensil.
Gunakan anak panah menghubungkan antara satu fakta dan fakta yang berhubung kait
.
Tandakan dengan tanda soal (?) mana-mana bahagian yang tidak difahami.
Bincang dengan segera dengan kawan atau guru anda.
R2 - REWORK ALL MODELS 5X (BUAT SEMULA SEMUA CONTOH-CONTOH
PENYELESAIAN SEKURANG-KURANGNYA DIULANG-ULANG SECARA PANTAS 5 KALI)
Di kelas, anda diberi banyak contoh-contoh penyelesaian terhadap soalan-soalan m
atematik.
Selesaikan semula contoh-contoh ini sekurang-kurangnya 5 kali berturut-turut.
Selesaikan secara pantas.
Teknik ini meningkatkan kemahiran.
Pastikan rekod masa penyelesaian kali kedua memecahkan rekod masa penyelesaian k
ali pertama
dan begitulah seterusnya.
Begitu juga soalan-soalan bertaraf peperiksaan.
Ulangi penyelesaian terhadap soalan setiap 3-4 minggu.
Hari Sabtu, Ahad, cuti awam, cuti penggal adalah masa yang amat sesuai untuk men
yelesaikan
banyak masalah Matematik yang bertaraf Peperiksaan.

R3 - RECITE OUT LOUD (LAFAZKAN DENGAN SUARA YANG KUAT)


Lafazkan.
Suara anda harus dikuatkan.
Lafazkan formula berulang-ulang.
Melafazkan berulang dengan suara atau bisikan yang kuat sebanyak 68 kali akan me
ningkatkan kuasa pengingatan.Bisikkan atau lafazkan atau bisikkan langkah-langka
h penyelesaian terhadap soalan
(teknik ini boleh juga diamalkan ketika berbaring sebelum tidur, tuliskan di ata
s tilam langkahlangkah
penyelesaian menggunakan jari telunjuk anda).

R4 - RECHECK (SEMAK LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN)


Semak darab, campur, tolak dan bahagi, formula dan langkah-langkah penyelesaian
yang lain.
R5 - REASONABLENESS (PERHATIKAN JAWAPAN BERPATUTAN ATAU SEBALIKNYA)
Matematik adalah satu-satunya pelajaran yang jauh berbeza dengan pembelajaran ba
hasa ataupun
Sejarah atau Geografi.
Matematik adalah mata pelajaran latihan, latihan, latihan.
Jika anda lemah Matematik, pastikan anda belajar, mengulangkaji dan menyelesaika
n masalah atau
membuat latihan selama 1 1/2 jam setiap hari.
Seperti kemahiran di dalam arena sukan yang memerlukan LATIHAN HARIAN DAN LATIHA
N BERTUBI-TUBI, BEGITULAH JUGA MATEMATIK.
Selain membuat latihan yang banyak, pelajar juga harus membuat sesuatu masalah t
araf soalan peperiksaan secara berulang-ulang. Tidak cukup sesuatu soalan bertar
af peperiksaan itu dibuat sekadar sekali dengan jawapan yang tepat dan tidak lag
i diulangi penyelesaiannya kali kedua dan ketiga dan seterusnya. Anda dinasihatk
an untuk membuat soalan yang sama dalam masa 4-6 minggu kemudian dengan cara pen
yelesaian yang pantas. Dengan cara demikian, anda akan MAHIR dan
CEKAP dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Pada 4-6 minggu kemudian, ulangi lagi
kali ketiga dengan pantas. Mungkin masa yang diambil sekadar beberapa minit sah
aja. Pelajar sebaik-baiknya mempunyai dua buku rujukan. Jangan berharap semata-m
ata kepada buku teks sekolah. Pastikan buku rujukan digunakan sepenuhnya. Tandak
an semua perkara-perkara penting. Di mana perlu, TULISKAN NOTA TAMBAHAN dalam bu
ku nota atau buku latihan untuk membantu anda meningkatkan kefahaman. Jangan tak
ut buku-buku tersebut mengalami kekotoran. Pastikan pelajar telah hafal sifir. C
ara menghafal sifir bukanlan perkara yang susah. Di mana sahaja masa anda terlua
ng adakah dialog sifir dalam pemikiran anda. Adakan dialog pantas dalam pemikira
n
anda dan anda bisikkan atau lafazkan pendaraban sesuatu sifir. Jika ini diamalka
n selalu, pasti sifir bukan menjadi satu masalah.
Sekian sahaja dari saya. Diharap secebis ilmu dapat disebarkan kepada warga TKO.
Jikalau ingin membuat latih tubi Matematik Untuk anak-anak anda sila layari
http://latih-tubi.blogspot.com