Anda di halaman 1dari 36

ANALISIS BAHAGIAN A

SOALAN REKA CIPTA SPM


TAHUN 2004 - 2007
Untuk Kegunaan Guru dan Pelajar Reka Cipta

12/4/2008
ZULKURNAIN BIN ABDUL RAHMAN
SMK Ayer Baloi , Pontian
Objektif

1. Membantu guru Pendahuluan


dan pelajar
mergenalpasti skop
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada semua guru RC dan
yang diuji dalam
Pelajar RC yang saya hormati. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah
peperiksaan. s.w.t keranan dengan limpah dan rahmatnya saya diberi kekuatan
2. Membantu pelajar untuk menghasilkan analisis ini . Saya berharap tuan/puan dan para
dalam persiapan pelajar sekelian dapat menggunakan analisis ini sebagai panduan
dan dijadikan panduan dalam merangka strategi untuk memantapkan
menghadapi Peperiksaan Kertas 1 Reka Cipta 3763/1. Mudah-mudahan segala
peperiksaan kertas usaha yang kita lakukan ini akan beroleh manfaat dan keberkatan
1 hendakNya. Jika ada sebarang kelemahan saya mohon kemaafan dan
sekiranya ada cadangan tuan/puan dan para pelajar sekelian boleh
3. Memberi gambaran
memberi komen dan cadangan seperti alamat email yang tertera
pada pelajar dibawah.
bentuk sebenar
soalan Zulkurnain Bin Abdul Rahman
4. Membantu pelajar GKTV SMKAB / Guru RC
membuat latihan SMK Ayer Baloi
Pontian
soalan berbentuk 0137344071
SPM
Alamat e-mail

zkurnain70@gmail.com
zarwa_70@yahoo.com
jkdlkrcpontian@gmail.com
utekvoptn@yahoo.com

Laman Blog untuk dilawati

rcsmkab.blogspot.com
jkdlkrcpontian.blogspot.com
tekvopontian.blogspot.com
tekvosmkab.blogspot.com

2
SPM 2004

Soalan 1 – Lukisan ( Lukisan Ortografik)

Rajah di bawah menunjukkan satu bongkah yang dilukis dalam pandangan oblik..

Namakan pandangan pada arah berikut:

i) Arah A : __________________________________________________

ii) Arah B : ___________________________________________________

iii) Arah C : ___________________________________________________

SPM 2005

Soalan 1-Proses Mereka Cipta ( Kaedah Pengumpulan Data)

Ali ditugaskan mengumpul maklumat tentang masalah membuang sampah yang bertaburan
dikawasan sekolahnya.

Nyatakan empat kaedah pengumpulan maklumat yang digunakan oleh Ali

i. …………………………………………………..

ii. ………………………………………………….

iii. …………………………………………………

iv. ………………………………………………….

3
SPM 2006

Soalan 1 Proses Mereka Cipta ( Kaedah Pengumpulan Data)

Berikut adalah beberapa aktiviti tentang kaedah pengumpulan data sebelum proses mereka cipta yang
diwakili oleh A,, B , C dan D

A. Mengumpul borang yang telah diedar

B. Menetap tarikh , tempat dan masa temu janji

C. Menentu bilangan sampel

D. Merekod jawapan respons ke dalam pita rakaman

Kelasan aktiviti itu mengikut kaedah pengumpulan data dengan menulis A , B , C atau D pada
petak yang disediakan.

Kaedah temubual Kaedah soal selidik


(i) ---------------------- (i) -------------------

(ii) ………………………… ( ii) ……………………


….

[ 4 markah]
SPM 2007

Soalan 1- Sejarah Reka Cipta ( Nama Pereka Cipta)

Jadual 1 menyenaraikan nama pereka cipta terkemuka dalam pelbagai bidang . Lengkapkan senarai
ciptaan tersebut berdasarkan petunjuk yang diberi.

Helikopter, Enjin Stim, Wireless, Bajak Kelululi

Pereka Cipta Ciptaan Tahun

John Deere 1837

Guglielmo Marconi 1894

James Watt 1765

Heinrich Focke 1937

4
SPM 2004

Soalan 2 – Proses Mereka Cipta

Apakah fungsi “MOCK-UP”

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

SPM 2005

Soalan 2 – Proses Mereka Cipta ( Kriteria Pemilihan Reka Bentuk)

Rajah 1 menunjukkan sebahagian kriteri pemilihan reka bentuk untuk menghasilkan sesuatu
produk.
Tandakan ( √ ) untuk krieria yang betul ( x ) untuk criteria yang salah pada ruang yang
disediakan.

Teknik Kesesuaian
/
Pembuatan Bahan

Pemilihan
x Ekonomi Fungsi
Rebabentuk

Mesra
Pemasaran
Alam

SPM 2006

Soalan 2 – Lukisan ( Jenis Lukisan Perspektif)

Rajah 1 menunjukkan satu kiub yang dilukis dalam tiga jenis lukisan perspektif. Namakan jenis lukisan
perspektif itu pada ruang yang disediakan.

Rajah 1

5
SPM 2007

Soalan 2 – Proses Reka Cipta

Rajah 1 menunjukkan satu model sebuah telefon bimbit.

Berdasarkan Rajah 1, senaraikan tiga ciri model itu .

i. ………………………………………………………………………………………………
ii. ………………………………………………………………………………………………
iii. ………………………………………………………………………………………………

6
SPM 2004

Soalan 3 – Teknik Pembuatan

Rajah di bawah menunjukkan dua bahagian bahan plastik yang akan disambung menggunakan glu.

Nyatakan langkah-langkah (kaedah) untuk menghasilkan sambungan itu.

i. ……………………………………………

ii. ……………………………………………

iii. …………………………………………..

iv. …………………………………………...

v. ……………………………………………

7
SPM 2005
Soalan 3- Jenis Lukisan

Rajah 2 menunjukkan satu bongkah yang dilukis dalam tiga jenis lukisan

Namakan jenis lukisan itu

a. ……………………………………………….

b. ………………………………………………

c. ……………………………………………….

SPM 2006
Soalan 3.-Lukisan CAD ( Mengenal Icon)
Rajah 2 menunjukkan ikon yang tedapat dalam standard Toolbar AutoCAD yang dipaparkan pada skrin
computer. Padankan ikon dengan fungsi ikon dengan membuat garisan ke petak yang disediakan.
Jawapan (b) telah diberi.

Cermin ( mirror)

Putar ( rotate)

Skala ( scale)

Gerak ( Move)

Rajah 2
8
SPM 2007
Soalan 3-Proses Mereka Cipta (Lukisan Rendering)

Nyatakan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan bagi menghasilkan lukisan rendering

i. ……………………………………………………….
ii. ……………………………………………………….
iii. ……………………………………………………….

SPM 2004
Soalan 4 – Pengujian

Lengkapkan penyataan berikut.


Keberkesanan fungsi satu alat reka ciptaan diuji dengan ujian ..............................................................

SPM 2005
Soalan 4 – Lukisan CAD ( Kelebihan )

Nyatakan tiga kelebihan penggunaan Lukisan terbantu Komputer ( CAD) dalam bidang
kejuruteraan

i. ……………………………………………….

ii. ………………………………………………

iii. ………………………………………………

9
SPM 2006
Soalan 4 – Bahan
Rajah 3 menunjukkan satu produk prototaip yang dihasilkan dalam bidang automotif .

Nyatakan bahan yang sesuai untuk pembuatan komponen yang berikut:

i. Pintu : ………………………………………………………………..

ii. Tayar :…………………………………………………………………

iii. Tingkap : ………………………………………………………………..

10
SPM 2007
Soalan 4 – Lukisan Ortografik
Rajah 2 menunjukkan lukisan isometrik bagi satu bongkah .

Tandakan ( / ) untuk satu pandangan sisi , pandangan hadapan dan pelan pada petak yang disediakan .

11
SPM 2004
Soalan 5- Harga
Berikut adalah beberapa penyataan tentang anggaran kos pembinaan prototaip reka ciptaan.
Tandakan ( ) pada penyataan yang BETUL dan ( X ) pada penyataan yang SALAH dalam kotak yang
berkenaan.

Kos bahan

Kos alatan tangan

Kos sampingan

Kos baik pulih mesin

SPM 2005
Soalan 5 – Bahan
Rajah 3 menunjukkan empat produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis bahan .

Padankan produk diatas dengan penyataan berikut dengan menulis D, E, F dan G pada petak
yang disediakan

Bahan Peryataan

Berkarat jika terdedah kepada kelembapan

Penebat perkakas elektrik yang baik

Tiada perubahan sifat fizikal kepada


perubahan cuaca

Ringat dan takat lebur yang rendah

12
SPM 2006
Soalan 5 – Teknologi Pembuatan (alatan)
Rajah 4 menunjukkan satu lakaran terburai sebuah kotakkayu yang diunakan untuk menyimpan barang .

Berdasarkan Rajah 4 , tandakan ( /) untuk jawapan yang betul pada petak yag disediakan.

a. Antara yang berikut yang manakah digunakan untuk melicin permukaan kotak.

Kikir besi
Kertas las
Kaca
Pisau

b. Bahan pemasangan ini sesuai digunakan untuk memasang bahagian kotak itu kecuali

Gam kayu
Paku pin
Skru kayu
Rivet

c. Alat yang digunakan untuk menguji kepersegian kotak itu.[ 3 markah]

Pembaris kelulli
Sesiku L
Tolok penanda
Pita ukur

13
SPM 2007
Soalan 5 – Tajuk : Sifat Bahan
Berikut adalah beberapa sifat logam .

Mulur Anjal Teguh Tempa Keras Rapuh

Nyatakan sifat bahan itu yang ditunjukkan pada jadual 2 . Tulis jawapan anda pada ruang yang
disediakan.

14
SPM 2004
Soalan 6 – Proses Reka Cipta ( Pemilihan Reka Bentuk )
Rajah di bawah menunjukkan kriteria dalam pemilihan reka bentuk satu produk.

MASA KITARAN
KEDAPATAN PENGELUARAN
BAHAN PEMILIHAN
REKA
BENTUK

KESELAMATAN NILAI
PRODUK ESTETIKA

Nyatakan kriteria F : ____________________________________________________________________________

SPM 2005
Soalan 6- Teknik Pembuatan ( Keselamatan )
Rajah 4 menunjukkan kedudukan mata pahat semasa melakukan kerja memahat .

Nyatakan tiga sebab mengapakah kedudukan mata pahat perlu pada


kecondongan itu .

i. ………………………………………….

ii………………………………………….

iii. ………………………………………..

15
SPM 2006
Soalan 6 ( Teknik Pembuatan)
Rajah 5 menunjukkan Bahaian A dan Bahagian B yang akan dicantum dengan menggunakan kaedah
menskru.

Rajah 5
Nyatakan empat langkah untuk menskru Bahagian A kepada bahagian B

i. ……………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………………..

iv. …………………………………………………………………………………………………..

16
SPM 2007
Soalan 6 – Teknik Pembuatan ( Alatan Mesin)
Rajah 3 menunjukkan sebuah mesin pencanai.

Tulis P , Q atau R pada ruang yang disediakan untuk memadankan antara fungsi dan bahagian mesin itu.

Fungsi Bahagian

Melakukan kerja mencanai

Memberi perlindungan keselamatan

Menyokong bahan yang dicanai

SPM 2004
Soalan 7 – Proses Mereka Cipta

Berikut adalah beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan semasa membuat pemilihan dalam
perancangan proses mereka cipta. Tandakan ( / ) EMPAT kriteria yang paling sesuai pada kotak
berkenaan.

KRITERIA
Kos
Fungsi
Keselamatan
Kegunaan
Saiz
Kecekapan

SPM 2005
Soalan 7 – Sistem Elektrik ( Mengenal Komponen Elektrik)
Rajah 5 menunjukkan litar bersepadu NE 555N
Tuliskan nombor pin litar bersepadu itu pada ruang yang disediakan .
17
SPM 2006
Soalan 7 – Sistem Elektrik ( Litar Elektronik Mudah)
Rajah 6 menunjukkan satu litar AT . Rajah 6

Rajah 6

Berdasarkan Rajah 6 , tuliskan samada lampu LED menyala atau tidak menyala pada ruang yang
disediakan dalam jadual 1

Peringkat 1 Posisi suis LED


S1 – Terbuka ( off)
1
S2 – Tertutup ( onn)
S1- Tertutup (on)
2
S2- Terbuka

Jadual 1

18
SPM 2007
Soalan 7 – Teknik Pembuatan ( keselamatan Alat)
Rajah 4 menunjukkan dua kedudukan mata penggarit untuk membuat garisan di atas kepingan logam.
Tandakan ( ) pada kotak yang disediakan untuk menunjukkan kaedah menggarit yang betul .

SPM 2004
Soalan 8 – Prinsip
Gambarajah di bawah menunjukkan seorang perkerja di sebuah kilang sedang melakukan kerja
pembersihan tumpahan air di lantai.

Nyatakan SATU prinsip peneringan yang sesuai digunakan untuk pembersihan itu.

………………………………………………………………………………………………………………

19
SPM 2005
Soalan 8 – Logo

Rajah 6 menunjukkan contoh logo perlbagai produk untuk tujuan pemasaran

Kelaskan contoh logo mengikut jenis pada ruang yang disediakan.

a. ………………………………………………

b. ……………………………………………….

c. ……………………………………………….

20
SPM 2006
Soalan 8- Alatan Tangan
Rajah 7 menunjukkan tiga alat tangan yang digunakan untuk kerja ketukangan . Namakan alat tangan itu
pada ruang yang disediakan .

21
SPM 2007
Soalan 8 – Sistem Elektronik ( Simbol dan Komponen Elektronik )
Rajah 5 menunjukkan simbol komponen elektronik . Namakan komponen elektronik yang diwakili oleh
setiap simol itu pada ruang yang disediakan

SPM 2004
Soalan 9 – Lukisan CAD – ( Persisian CAD )
Senaraikan TIGA perisian terbantu komputer untuk menghasilkan lukisan 2D dan 3D.

…………………………………………………………………….
i. ……………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………

22
SPM 2005
Soalan 9 – Pemasaran (Harga )
Jadual 1 menunjukkan maklumat tentang kos purata pengeluaran dan margin keuntungan
untuk satu produk

Kos Purata RM 60.00


Pengeluaran
Margin 25 %
Keuntungan

Jadual 1

Hitungkan harga jualan untuk produk itu

SPM 2006
Soalan 9 – Harga

Apakah yang dimaksudkan dengan kos upah ?


………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

23
SPM 2007
Soalan 9-Sistem ( Sistem Gear)

Rajah 6 menunjukkan bahagian yang menggerakkan sebuah basikal . Bilangan gigi gegancu A adalah 24
dan bilangan gigi gegangcu B adalah 12.

Hitung bilangan pusingan gegangcu B sekiranya gegangcu A di pusing dua pusingan lengkap.

SPM 2004
Soalan 10 – Sifat Bahan
Jadual di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan.

SERAMIK FABRIK GENTIAN PLASTIK KAYU KULIT

Kelaskan sama ada bahan itu boleh atau tidak boleh dibentuk menggunakan acuan.

BAHAN YANG BOLEH DIBENTUK BAHAN YANG TIDAK BOLEH


DIBENTUK

i. i.
___________________________________ ___________________________________

ii. ii.
___________________________________ ___________________________________

iii. iii.
___________________________________ ___________________________________

24
SPM 2005
Soalan 10 – Promosi
Jadual 2 menunjukkan penyataan aktiviti yang digunakan untuk mempromosikan produk

Produk Aktiviti Promosi


Kereta Iklan dimedia cetak dan elektronik
Syampu
Edaran sample percuma
Rambut

Nyatakan tiga criteria yang digunakan untuk pemilihan aktiviti promosi produk itu

i………………………………………………………………………………

ii………………………………………………………………………………

iii…………………………………………………………………………….
( 3 markah )

SPM 2006
Soalan 10 – Promosi
Berikut adalah penyataan ringkas tentang sesuatu produk.

• Bersaiz besar

• Berjenama

• Pasaran yang luas

Berdasarkan pernyataan produk itu , senaraikan tiga kaedah promosi yang sesuai untuk produk itu .

i. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

25
SPM 2007
Soalan 10 – Promosi
Jadual 3 menunjukkan jadual perancangan dua produk yang akan diperkenalkan dipasaran tempatan.

Produk x Produk y

Harga RM1000 RM300

Tempat Ekspo Pusat membeli


perdagangan belah

Masa 3 minggu 3 hari

Jadual 3

a. Tandakan / satu aktiviti yang sesuai bagi setiap produk pada petak yang disediakan.

Barangan Aktiviti Promosi

Jualan Langsung

Produk x Pemberian Sampel Percuma

Demonstrasi

Jualan Langsung

Produk y Pemberian Sampel Percuma

Demonstrasi

SPM 2004
Soalan 11- Saluran Agihan
Pengeluar menggunakan orang tengah untuk kuasa jualan produk pengeluarannya.
Nyatakan TIGA kelebihan orang tengah dalam konteks di atas.

i. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

26
SPM 2005
Soalan 11-Saluran Agihan
Rajah 7(a) menunjukkan satu produk untuk kegunaan harian . Rajah 7(b) menunjukkan
saluran agihan yang tidak lengkap.

Rajah 7(a)

Lengkapkan Rajah 7(b) tentang saluran agihan pada ruang yang disediakan.

Peruncit

Rajah 7(b)
SPM 2006
Soalan 11 – Saluran Agihan
Rajah 8 menunjukkan sebahagian bahan makanan .

Nyatakan dua saluran agihan yang sesuai untuk pemasaran bahan itu.

i. …………………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………………….
[4 markah]

27
SPM 2007
Soalan 11 – Harta Intelek
Rajah 7 menunjukkan contoh jenis harta intelek dan penakrfian .Tulis P , Q dan R dipetak yang
disediakan untuk memadankan contoh harta intelek dengan penakrifannya pada petak yang disediakan.

28
SPM 2004

Soalan 12-Sistem Elektrik


Rajah di bawah menunjukkan satu litar pengubah langkah turun 240V /12V bagi penerus gelombang
penuh.

Padankan simbol yang sesuai dengan menulis hurus G, H, I, J dan k dengan fungi komponen
dalam ruang yang disediakan. Lihat contoh (i).

FUNGSI SIMBOL

i. Menurunkan voltan 240V AU ke 12V AT

ii. Menukar gelombang arus ulang alik ke


gelombang arus terus.

iii. Menghidupkan dan memutus litar pengubah

iv. Memutus litar apabila berlaku kelebihan arus

v. Menapis riak arus terus

29
SPM 2005
Soalan 12 - Harta Intelek ( Paten dan Perlindungan )

Jelaskan perkara berikut

i. Hak Cipta

………………………………………………………………………………………………………
………………………

ii. Harta Industri

………………………………………………………………………………………………………
………………………

SPM 2006
Soalan 12 – Cop dagangan
Rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada symbol yang tedapat dalam Akta Cap Dagangan . Tandakan
(/) pada symbol yang boleh didaftar dan ( x ) pada symbol yang tidak boleh didaftar sebagai cop
dagangan pada petak yang disediakan.

Rajah 9

[ 5 markah]

30
SPM 2007
Soalan 12 – Harta Intelek

Senaraikan lima perkara yang perlu dikemukakan oleh pemohon semasa permohonan perlidungan reka
cipta.

i. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

iv. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

v. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

SPM 2004
Soalan 13- Sistem Elektrik ( Mengenal Simbol)
Rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh simbol yang terdapat pada perkakas elektrik.

Namakan simbol L, M dan N pada ruang yang berkaitan.

HURUF NAMA SIMBOL

31
SPM 2005
Soalan 13 – Cap Dagangan
Lakarkan symbol perlindungan reka cipta pada petak yang disediakan.

Berdaftar Cap Dagangan


Registered Trademark

SPM 2006
Soalan 13 – Harta Intelek
Pernyataan dibawah menunjukkan prosedur pemberian paten dan pembaharuan utility yang tidak
mengikut urutan. Susun semula prosedur itu mengikut urutan dengan menulis 1, 2, 3 atau 4 pada petak
yang disediakan . Urutan ke 5 telah diberi.

Prosedur Urutan
Permintaan pemeriksaan substanstif yang diubahsuai
Permintaan permulaan
Pemberiaan atau penolakan
Tempoh 5
Permintaan

SPM 2007
Soalan 13 – Cap Dagangan
Bulatkan jawapan yang betul

a. Antara yang berikut yang manakah jenama bentuk nama

A. 7 Eleven
B. Levi’s
C. Esso
D. 1 Stop
E.
b. Anatara yang berikut yang manakah jenama bentuk cap dagangan berciri perseorangan

A. Petronas
B. Kentucky Fried Chicken
C. Honda
D. Intel

32
SPM 2004
Soalan 14- Harta Intelek
Rajah di bawah menujukkan carta organisasi tentang bahagian Harta Intelek. Nyatakan DUA contoh
karya dan TIGA contoh harta industri yang layak mendapat. perlindungan Harta Intelek pada ruang yang
disediakan.

HARTA INTELEK

HAK CIPTA HARTA INDUSTRI

i. _______________________ i. _________________________

ii. ________________________
ii. _______________________

SPM 2005
Soalan 14- Pendokumentasian
Nyatakan tiga keperluan yang ditetapkan untuk pendokmentasian mereka cipta

i. ………………………………………………………………………………………

ii………………………………………………………………………………………

iii.. ……………………………………………………………………………………
(3 markah)

SPM 2006
Soalan 14- Pendokumentasian
Nyatakan empat perkara yang terdapat dalam pendokumentasian Reka Cipta
i. ………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

iv. ………………………………………………………………………………………………

33
SPM 2007
Soalan 14 – Cap Dagangan
Bulatkan jawapan yang betul Antara berikut manakah logo yang telah daftar sebagai cap dagangan .

34
SPM 2004
Soalan 15 – Pendokumentasian
Jadual di bawah menunjukkan penyataan tentang format pendokumentasian reka cipta yang tidak
mengikut urutan.
Isikan pada ruang kosong dengan menulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada ruang berkaitan. Lihat
contoh (i), (vi) dan (viii).

i Tajuk 1

ii Lampiran

iii Fungsi dan kegunaan projek

iv Rujikan dan bibliografi

v Pemasaran

vi Matlamat dan objektif projek 3

vii Deskripsi projek

viii Latar belakang 2

SPM 2005
Soalan 15 – Pendokumentasian
Senaraikan empat perkara yang terdapat dalam format pendokumentasian

i. ………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………………………

35
SPM 2006
Soalan 15 – Pendokumentasian
Tandakan / untuk jawapan yang betul pada kotak berkenaan . Berikut adalah butian yang terdapat dalam
penulisan bibliografi kecuali

Nama pengarang

Nama pencetak

Tajuk bahan terbitan

Tarikh cetakan kedua

SPM 2007
Soalan 15 – Pendokomentasian
Jadul 4 menunjukkan kandungan yang terdapat dalam format penulisan penyediaan dokumen.
Lengkapkan Maklumat format penulisan tersebut dalam ruang yang disediakan.

Bilangan Kandungan

1 Tajuk

3 Matlmat dan objektif

4 Fungsi dan kegunaan projek

7 Rujukan / Bibliografi

36