GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 TEMA 1: PENDUDUK DAN SUMBER

MIGRASI PENDUDUK • Definisi migrasi secara umum • Definisi migrasi dalaman • Definisi migrasi antarabangsa • Pola migrasi dalaman • Faktor berlaku migrasi (tolakan/tarikan) • Kesan migrasi kepada tempat asal dan destinasi • Kesan migrasi dalaman kepada sumber alam • Langkah mengatasi migrasi dalaman • Kemahiran amali (peta aliran migrasi) POLA TABURAN PENDUDUK • Pola taburan penduduk (padat,sederhana & jarang) • Faktor pola taburan penduduk (padat,sederhana dan jarang) • Kesan pola taburan kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Langkah keseimbangan pola taburan penduduk • Kemahiran amali (peta bulatan berkadar) PIRAMID PENDUDUK • Bentuk piramid penduduk • Ciri-ciri piramid penduduk (tapak,cerun,puncak dan demografi),faktor/sebab ciri tersebut dan kesannya • Definisi penuaan penduduk • Faktor berlaku penuaan penduduk • Kesan penuaan penduduk (sosio ekonomi) • Masalah penuaan penduduk • Kemahiran amali (melukis graf bar penduduk) PERTUMBUHAN PENDUDUK • Definisi pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk • Faktor pertumbuhan penduduk • Kesan pertumbuhan penduduk • Kadar pertumbuhan penduduk • Peralihan peringkat demografi • Ciri kependudukan SUMBER ALAM DAN TENAGA • Definisi daya tampung sumber/persekitaran fizikal • Maksud sumber alam (boleh perbaharui dan tidak boleh diperbaharui) • Sumber tenaga alternatif • Faktor keperluan sumber tenaga alternatif • Faktor kependudukan kemerosotan & kemusnahan daya tampung sumber alam 1

kepentingan/sumbangan kepada KDNK) Ekonomi tertier (teknologi maklumat dan komunikasi) kepada pembangunan negara Perkilangan di Msia (jenis dan peranan kerajaan) Pelacongan (peta aliran pelancong.faktor.kepentingan/sumbangan.kepentingan/sumbangan kepada KDNK.kesan pelancongan kepada alam sekitar fizikal/manusia) Pembalakan di Msia (faktor.langkah mengatasi perundangan/bukan perundangan) KEMAHIRAN AMALI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR • • • • • Graf bar kompaun dan graf bar komponen Graf garis Peta aliran pelancongan/import/eksport Carta pai tunggal Carta pai separa bulatan (perbandingan) 2 .masalah/kesan.GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 • Langkah kelestarian sumber alam TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR • • • • • • • • Industri perkilangan (lokasi. kesan penumpuan kepada penduduk) Ekonomi sekunder secara umum (contoh.langkah menyeimbangkan taburan) Industri pembuatan (ekonomi sekunder) (faktor perkembangan.penumpuan lokasi industri.langkah menyeimbangkan taburan industri) Ekonomi tertier secara umum (contoh. faktor penggalak pelancongan.

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 TEMA 3: TRANSFORMASI DESA & URBANISASI TRANSFORMASI DESA • Definisi transformasi desa • Faktor mempengaruhi transformasi desa • 4 strategi transformasi desa • Proses-proses transformasi desa • Kesan transformasi desa kepada sosio ekonomi • Kesan transformasi desa kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Langkah mengatasi masalah transformasi desa URBANISASI • Definisi urbanisasi • Faktor mempengaruhi urbanisasi • Peranan bandar dalam pembangunan negara dan luar bandar • Kemerosotan kualiti alam sekitar akibat urbanisasi • Pengangkutan moden dalam bandar • Pengangkutan awam dalam bandar • Kemajuan pengangkutan awam kepada pengaruh lingkungan bandar • Definisi bandar metropolis • Contoh bandar metropolis • Ciri-ciri bandar metropolis • Peranan bandar metropolis kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan metropolis kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan metropolis kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Definisi bandaraya global • Ciri-ciri bandaraya global • Contoh bandaraya global • Peranan bandar global kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan global kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan gobal kepada alam sekitar fizikal dan manusia SETINGGAN BANDAR • Definisi setinggan bandar • Faktor-faktor kewujudan setinggan bandar • Kesan setinggan bandar kepada sosio ekonomi • Kesan setinggan bandar kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Langkah-langkah mengatasi setinggan bandar 3 .

gempa bumi. contoh SIJORI (singapura.AFTA.letupan gunung berapi) • Contoh program kerjasama dalam ASEAN • Halangan menjayakan/meningkatkan program perdagangan ASEAN • Langkah mempercepatkan pembangunan ekonomi ASEAN • Kemahiran amali mengira peratus perubahan import/eksport.melukis carta pai TEMA 5: • • • • • • PENGURUSAN ALAM SEKITAR Pengurusan hutan/ kepelbagaian biologi hutan/penyahutanan Kemerosotan kualiti alam sekitar Jerebu Kemerosotan kualiti udara/ Pencemaran udara Pemanasan global Impak sosial Contoh P&P (kualiti alam sekitar) • • • • • Definisi kemerosotan kualiti alam sekitar Faktor berlaku kemerosotan kualiti alam sekitar (fizikal dan manusia) Contoh-contoh aktiviti manusia menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar Kepentingan kualiti alam sekitar kepada manusia Langkah mengatasi kemerosotan kualiti alam sekitar (perundangan.NAFTA) • Kepentingan segitiga pertumbuhan dalam ASEAN.GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 TEMA 4: GLOBALISASI EKONOMI ASEAN • Definisi ASEAN • Definisi Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN • Negara-negara anggota ASEAN (nama dan lokasi 10 negara ASEAN) • Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN (3 yang utama) • Pakatan ekonomi selain ASEAN (seperti APEC. bukan perundangan) 4 .johor & riau) • Kepentingan/faedah ASEAN kepada ekonomi Malaysia • Kepentingan/faedah ASEAN dalam penjagaan alam sekitar • Kepentingan/faedah ASEAN menghadapi masalah bencana alam merentas sempadan (tsunami.

masalah. keistimewaan kawasan pelancongan) Aktiviti ekonomi secara umum (pelajar digalakkan memilih kawasan pertanian yang berhampiran) Pelancongan tanah tinggi (produk dan faktor fizikal) Aktiviti pelancongan secara umum (tarikan utama.banci dan rujukan maklumat sekunder) • Kepentingan/sumbangan aktiviti ekonomi di kawasan kajian (terhadap sosio ekonomi masyarakat setempat) • Kesan pengganda hasil daripada aktiviti ekonomi • Kesan aktiviti ekonomi kepada alam fizikal dan alam manusia • Langkah mengatasi masalah/kesan menggunakan perundangan dan bukan perundangan 5 . pulau.ciri-ciri.soalselidik.kesan dan langkah mengatasi) BENTUK SOALAN • Menamakan kawasan kajian luar • Definisi (ekotourisme.faktor. gunung dan lain-lain. faktor dan sumbangan) Pelancongan pertanian (agrotourisme) Pertanian (definisi.agrotourisme.GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 SOALAN KAJIAN LUAR (TAJUK UTAMA) • • • • • • Ekopelancongan (pelancongan ekologi bersumberkan alam semulajadi seperti pantai.temubual.inap desa/homestay dalan lain-lain) • Memperkenalkan kawasan kajian luar • Objektif/tujuan kajian • Kaedah kajian (pemerhatian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful