GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 TEMA 1: PENDUDUK DAN SUMBER

MIGRASI PENDUDUK • Definisi migrasi secara umum • Definisi migrasi dalaman • Definisi migrasi antarabangsa • Pola migrasi dalaman • Faktor berlaku migrasi (tolakan/tarikan) • Kesan migrasi kepada tempat asal dan destinasi • Kesan migrasi dalaman kepada sumber alam • Langkah mengatasi migrasi dalaman • Kemahiran amali (peta aliran migrasi) POLA TABURAN PENDUDUK • Pola taburan penduduk (padat,sederhana & jarang) • Faktor pola taburan penduduk (padat,sederhana dan jarang) • Kesan pola taburan kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Langkah keseimbangan pola taburan penduduk • Kemahiran amali (peta bulatan berkadar) PIRAMID PENDUDUK • Bentuk piramid penduduk • Ciri-ciri piramid penduduk (tapak,cerun,puncak dan demografi),faktor/sebab ciri tersebut dan kesannya • Definisi penuaan penduduk • Faktor berlaku penuaan penduduk • Kesan penuaan penduduk (sosio ekonomi) • Masalah penuaan penduduk • Kemahiran amali (melukis graf bar penduduk) PERTUMBUHAN PENDUDUK • Definisi pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk • Faktor pertumbuhan penduduk • Kesan pertumbuhan penduduk • Kadar pertumbuhan penduduk • Peralihan peringkat demografi • Ciri kependudukan SUMBER ALAM DAN TENAGA • Definisi daya tampung sumber/persekitaran fizikal • Maksud sumber alam (boleh perbaharui dan tidak boleh diperbaharui) • Sumber tenaga alternatif • Faktor keperluan sumber tenaga alternatif • Faktor kependudukan kemerosotan & kemusnahan daya tampung sumber alam 1

langkah menyeimbangkan taburan) Industri pembuatan (ekonomi sekunder) (faktor perkembangan. kesan penumpuan kepada penduduk) Ekonomi sekunder secara umum (contoh.masalah/kesan.faktor.langkah menyeimbangkan taburan industri) Ekonomi tertier secara umum (contoh.penumpuan lokasi industri.kepentingan/sumbangan. faktor penggalak pelancongan.kesan pelancongan kepada alam sekitar fizikal/manusia) Pembalakan di Msia (faktor.GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 • Langkah kelestarian sumber alam TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR • • • • • • • • Industri perkilangan (lokasi.kepentingan/sumbangan kepada KDNK.kepentingan/sumbangan kepada KDNK) Ekonomi tertier (teknologi maklumat dan komunikasi) kepada pembangunan negara Perkilangan di Msia (jenis dan peranan kerajaan) Pelacongan (peta aliran pelancong.langkah mengatasi perundangan/bukan perundangan) KEMAHIRAN AMALI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR • • • • • Graf bar kompaun dan graf bar komponen Graf garis Peta aliran pelancongan/import/eksport Carta pai tunggal Carta pai separa bulatan (perbandingan) 2 .

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 TEMA 3: TRANSFORMASI DESA & URBANISASI TRANSFORMASI DESA • Definisi transformasi desa • Faktor mempengaruhi transformasi desa • 4 strategi transformasi desa • Proses-proses transformasi desa • Kesan transformasi desa kepada sosio ekonomi • Kesan transformasi desa kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Langkah mengatasi masalah transformasi desa URBANISASI • Definisi urbanisasi • Faktor mempengaruhi urbanisasi • Peranan bandar dalam pembangunan negara dan luar bandar • Kemerosotan kualiti alam sekitar akibat urbanisasi • Pengangkutan moden dalam bandar • Pengangkutan awam dalam bandar • Kemajuan pengangkutan awam kepada pengaruh lingkungan bandar • Definisi bandar metropolis • Contoh bandar metropolis • Ciri-ciri bandar metropolis • Peranan bandar metropolis kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan metropolis kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan metropolis kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Definisi bandaraya global • Ciri-ciri bandaraya global • Contoh bandaraya global • Peranan bandar global kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan global kepada sosio ekonomi • Kesan pembangunan gobal kepada alam sekitar fizikal dan manusia SETINGGAN BANDAR • Definisi setinggan bandar • Faktor-faktor kewujudan setinggan bandar • Kesan setinggan bandar kepada sosio ekonomi • Kesan setinggan bandar kepada alam sekitar fizikal dan manusia • Langkah-langkah mengatasi setinggan bandar 3 .

NAFTA) • Kepentingan segitiga pertumbuhan dalam ASEAN.AFTA.johor & riau) • Kepentingan/faedah ASEAN kepada ekonomi Malaysia • Kepentingan/faedah ASEAN dalam penjagaan alam sekitar • Kepentingan/faedah ASEAN menghadapi masalah bencana alam merentas sempadan (tsunami. contoh SIJORI (singapura.letupan gunung berapi) • Contoh program kerjasama dalam ASEAN • Halangan menjayakan/meningkatkan program perdagangan ASEAN • Langkah mempercepatkan pembangunan ekonomi ASEAN • Kemahiran amali mengira peratus perubahan import/eksport. bukan perundangan) 4 .melukis carta pai TEMA 5: • • • • • • PENGURUSAN ALAM SEKITAR Pengurusan hutan/ kepelbagaian biologi hutan/penyahutanan Kemerosotan kualiti alam sekitar Jerebu Kemerosotan kualiti udara/ Pencemaran udara Pemanasan global Impak sosial Contoh P&P (kualiti alam sekitar) • • • • • Definisi kemerosotan kualiti alam sekitar Faktor berlaku kemerosotan kualiti alam sekitar (fizikal dan manusia) Contoh-contoh aktiviti manusia menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar Kepentingan kualiti alam sekitar kepada manusia Langkah mengatasi kemerosotan kualiti alam sekitar (perundangan.gempa bumi.GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 TEMA 4: GLOBALISASI EKONOMI ASEAN • Definisi ASEAN • Definisi Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN • Negara-negara anggota ASEAN (nama dan lokasi 10 negara ASEAN) • Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN (3 yang utama) • Pakatan ekonomi selain ASEAN (seperti APEC.

faktor dan sumbangan) Pelancongan pertanian (agrotourisme) Pertanian (definisi. gunung dan lain-lain.banci dan rujukan maklumat sekunder) • Kepentingan/sumbangan aktiviti ekonomi di kawasan kajian (terhadap sosio ekonomi masyarakat setempat) • Kesan pengganda hasil daripada aktiviti ekonomi • Kesan aktiviti ekonomi kepada alam fizikal dan alam manusia • Langkah mengatasi masalah/kesan menggunakan perundangan dan bukan perundangan 5 .masalah.soalselidik.temubual.GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA FOKUS STPM 2010 SOALAN KAJIAN LUAR (TAJUK UTAMA) • • • • • • Ekopelancongan (pelancongan ekologi bersumberkan alam semulajadi seperti pantai.inap desa/homestay dalan lain-lain) • Memperkenalkan kawasan kajian luar • Objektif/tujuan kajian • Kaedah kajian (pemerhatian.kesan dan langkah mengatasi) BENTUK SOALAN • Menamakan kawasan kajian luar • Definisi (ekotourisme. pulau. keistimewaan kawasan pelancongan) Aktiviti ekonomi secara umum (pelajar digalakkan memilih kawasan pertanian yang berhampiran) Pelancongan tanah tinggi (produk dan faktor fizikal) Aktiviti pelancongan secara umum (tarikan utama.agrotourisme.faktor.ciri-ciri.