Anda di halaman 1dari 5

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

FOKUS STPM 2010


TEMA 1: PENDUDUK DAN SUMBER

MIGRASI PENDUDUK
• Definisi migrasi secara umum
• Definisi migrasi dalaman
• Definisi migrasi antarabangsa
• Pola migrasi dalaman
• Faktor berlaku migrasi (tolakan/tarikan)
• Kesan migrasi kepada tempat asal dan destinasi
• Kesan migrasi dalaman kepada sumber alam
• Langkah mengatasi migrasi dalaman
• Kemahiran amali (peta aliran migrasi)

POLA TABURAN PENDUDUK


• Pola taburan penduduk (padat,sederhana & jarang)
• Faktor pola taburan penduduk (padat,sederhana dan jarang)
• Kesan pola taburan kepada alam sekitar fizikal dan manusia
• Langkah keseimbangan pola taburan penduduk
• Kemahiran amali (peta bulatan berkadar)

PIRAMID PENDUDUK
• Bentuk piramid penduduk
• Ciri-ciri piramid penduduk (tapak,cerun,puncak dan demografi),faktor/sebab ciri
tersebut dan kesannya
• Definisi penuaan penduduk
• Faktor berlaku penuaan penduduk
• Kesan penuaan penduduk (sosio ekonomi)
• Masalah penuaan penduduk
• Kemahiran amali (melukis graf bar penduduk)

PERTUMBUHAN PENDUDUK
• Definisi pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk
• Faktor pertumbuhan penduduk
• Kesan pertumbuhan penduduk
• Kadar pertumbuhan penduduk
• Peralihan peringkat demografi
• Ciri kependudukan

SUMBER ALAM DAN TENAGA


• Definisi daya tampung sumber/persekitaran fizikal
• Maksud sumber alam (boleh perbaharui dan tidak boleh diperbaharui)
• Sumber tenaga alternatif
• Faktor keperluan sumber tenaga alternatif
• Faktor kependudukan kemerosotan & kemusnahan daya tampung sumber alam

1
GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
FOKUS STPM 2010
• Langkah kelestarian sumber alam
TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR

• Industri perkilangan (lokasi,faktor,langkah menyeimbangkan taburan)


• Industri pembuatan (ekonomi sekunder) (faktor perkembangan,penumpuan lokasi
industri, kesan penumpuan kepada penduduk)
• Ekonomi sekunder secara umum (contoh,kepentingan/sumbangan kepada
KDNK,langkah menyeimbangkan taburan industri)
• Ekonomi tertier secara umum (contoh,kepentingan/sumbangan kepada KDNK)
• Ekonomi tertier (teknologi maklumat dan komunikasi) kepada pembangunan
negara
• Perkilangan di Msia (jenis dan peranan kerajaan)
• Pelacongan (peta aliran pelancong, faktor penggalak pelancongan,kesan
pelancongan kepada alam sekitar fizikal/manusia)
• Pembalakan di Msia (faktor,kepentingan/sumbangan,masalah/kesan,langkah
mengatasi perundangan/bukan perundangan)

KEMAHIRAN AMALI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM


SEKITAR

• Graf bar kompaun dan graf bar komponen


• Graf garis
• Peta aliran pelancongan/import/eksport
• Carta pai tunggal
• Carta pai separa bulatan (perbandingan)

2
GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
FOKUS STPM 2010

TEMA 3: TRANSFORMASI DESA & URBANISASI

TRANSFORMASI DESA
• Definisi transformasi desa
• Faktor mempengaruhi transformasi desa
• 4 strategi transformasi desa
• Proses-proses transformasi desa
• Kesan transformasi desa kepada sosio ekonomi
• Kesan transformasi desa kepada alam sekitar fizikal dan manusia
• Langkah mengatasi masalah transformasi desa

URBANISASI
• Definisi urbanisasi
• Faktor mempengaruhi urbanisasi
• Peranan bandar dalam pembangunan negara dan luar bandar
• Kemerosotan kualiti alam sekitar akibat urbanisasi
• Pengangkutan moden dalam bandar
• Pengangkutan awam dalam bandar
• Kemajuan pengangkutan awam kepada pengaruh lingkungan bandar
• Definisi bandar metropolis
• Contoh bandar metropolis
• Ciri-ciri bandar metropolis
• Peranan bandar metropolis kepada sosio ekonomi
• Kesan pembangunan metropolis kepada sosio ekonomi
• Kesan pembangunan metropolis kepada alam sekitar fizikal dan manusia
• Definisi bandaraya global
• Ciri-ciri bandaraya global
• Contoh bandaraya global
• Peranan bandar global kepada sosio ekonomi
• Kesan pembangunan global kepada sosio ekonomi
• Kesan pembangunan gobal kepada alam sekitar fizikal dan manusia

SETINGGAN BANDAR
• Definisi setinggan bandar
• Faktor-faktor kewujudan setinggan bandar
• Kesan setinggan bandar kepada sosio ekonomi
• Kesan setinggan bandar kepada alam sekitar fizikal dan manusia
• Langkah-langkah mengatasi setinggan bandar

3
GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
FOKUS STPM 2010

TEMA 4: GLOBALISASI EKONOMI

ASEAN
• Definisi ASEAN
• Definisi Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN
• Negara-negara anggota ASEAN (nama dan lokasi 10 negara ASEAN)
• Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN (3 yang utama)
• Pakatan ekonomi selain ASEAN (seperti APEC,AFTA,NAFTA)
• Kepentingan segitiga pertumbuhan dalam ASEAN, contoh SIJORI
(singapura,johor & riau)
• Kepentingan/faedah ASEAN kepada ekonomi Malaysia
• Kepentingan/faedah ASEAN dalam penjagaan alam sekitar
• Kepentingan/faedah ASEAN menghadapi masalah bencana alam merentas
sempadan (tsunami,gempa bumi,letupan gunung berapi)
• Contoh program kerjasama dalam ASEAN
• Halangan menjayakan/meningkatkan program perdagangan ASEAN
• Langkah mempercepatkan pembangunan ekonomi ASEAN
• Kemahiran amali mengira peratus perubahan import/eksport,melukis carta pai

TEMA 5: PENGURUSAN ALAM SEKITAR

• Pengurusan hutan/ kepelbagaian biologi hutan/penyahutanan


• Kemerosotan kualiti alam sekitar
• Jerebu
• Kemerosotan kualiti udara/ Pencemaran udara
• Pemanasan global
• Impak sosial

Contoh P&P (kualiti alam sekitar)

• Definisi kemerosotan kualiti alam sekitar


• Faktor berlaku kemerosotan kualiti alam sekitar (fizikal dan manusia)
• Contoh-contoh aktiviti manusia menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar
• Kepentingan kualiti alam sekitar kepada manusia
• Langkah mengatasi kemerosotan kualiti alam sekitar (perundangan, bukan
perundangan)

4
GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
FOKUS STPM 2010

SOALAN KAJIAN LUAR (TAJUK UTAMA)

• Ekopelancongan (pelancongan ekologi bersumberkan alam semulajadi seperti


pantai, pulau, gunung dan lain-lain, keistimewaan kawasan pelancongan)
• Aktiviti ekonomi secara umum (pelajar digalakkan memilih kawasan pertanian
yang berhampiran)
• Pelancongan tanah tinggi (produk dan faktor fizikal)
• Aktiviti pelancongan secara umum (tarikan utama, faktor dan sumbangan)
• Pelancongan pertanian (agrotourisme)
• Pertanian (definisi,faktor,ciri-ciri,masalah,kesan dan langkah mengatasi)

BENTUK SOALAN
• Menamakan kawasan kajian luar
• Definisi (ekotourisme,agrotourisme,inap desa/homestay dalan lain-lain)
• Memperkenalkan kawasan kajian luar
• Objektif/tujuan kajian
• Kaedah kajian (pemerhatian,temubual,soalselidik,banci dan rujukan maklumat
sekunder)
• Kepentingan/sumbangan aktiviti ekonomi di kawasan kajian (terhadap sosio
ekonomi masyarakat setempat)
• Kesan pengganda hasil daripada aktiviti ekonomi
• Kesan aktiviti ekonomi kepada alam fizikal dan alam manusia
• Langkah mengatasi masalah/kesan menggunakan perundangan dan bukan
perundangan