Anda di halaman 1dari 6

KURSUS “ MENULIS LAPORAN MELALUI I.T.


KURSUS MENULIS LAPORAN MELALUI I.T.

KANDUNGAN

ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF.........................................................4


5.0RUMUSAN..........................................................................................6

Page 2 of 6 2
KURSUS MENULIS LAPORAN MELALUI I.T.

Page 3 of 6 3
KURSUS MENULIS LAPORAN MELALUI I.T.

ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini adalah semata-mata untuk mengariskan kelemahan


Jabatan dalam menandatangani masalah yang dihadapi selama ini.
Antara perkara yang dikenalpasti adalah kekurangan ahli / anggota
dalam menjalankan tugas / tanggungjawab yang diamanahkan.
Disamping itu juga dinyatakan sebab, masalah dan jawapan dan solusi
yang difikirkan dapat mengatasinya.

TAJUK: PERMOHONAN ANGGOTA TAMBAHAN

Page 4 of 6 4
KURSUS MENULIS LAPORAN MELALUI I.T.

1.0 Tujuan/ Pengenalan

Tujuan laporan ini adalah untuk memohon penambahan


anggota yang sedia ada di dalam Jabatan dan
keperluannya. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah
yang dihadapi selama ini.

2.0 Latar Belakang

Jabatan ini ditubuhkan sejak Tahun 1946. Jumlah anggota


yang ada masa ini adalah jumlah anggota yang dibenarkan
sejak sepuluh tahun yang dulu. Jumlah anggota ini akan
bertugas di keempat-empat daerah di Negara Brunei
Darussalam. Disebabkan tugas dan kawasan yang
dibawah kawalan kian bertambah. Jumlah keramaian
anggota yang ada masa ini adalah tidak mencukupi untuk
menampung permintaan atau aduan yang dibuat oleh
pengguna-pengguna di seluruh Negara Brunei
Darussalam..

3.0 Isu kekurangan Anggota

Diantara isu-isu kekurangan anggota yang kenal pasti


adalah:
(I) Anggota yang berumur / bersara
(II) Anggota yang berpindah Jabatan/ tempat
(III) Anggota yang bergaji hari

Page 5 of 6 5
KURSUS MENULIS LAPORAN MELALUI I.T.

4.0 Langkah-langkah bagi mengatasi


masalah

 Mengambil anggota baru untuk mengisi kekosongan


yang ada.
 Menambah Jawatan kosong baru
 Menambah pengambilan anggota bergaji hari

5.0 RUMUSAN

• Dengan adanya penambahan anggota , masalah


diatas akan dapat ditasi / di kurangkan
( “minimised’).
• Kawasan kawalan dibawah jagaan / permintaan
pengguna dapat dilaksanakan dengan cepat &
sempurna.

Lampiran
Perbandingan Carta organisasi Jabatan (Lama & masa ini)

Page 6 of 6 6