Anda di halaman 1dari 6

BIBLIOGRAFI

Henry Gana Ngadai . ( 2001 ). Upacara Peralihan Taraf Orang Iban Dan

Beberapa Ritual Yang Berkaitan. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian

Pendidikan Malaysia Kula Lumpur.

See Hua Daily News Bhd. ( 1992 ). The Sea Dayaks And Other Races Of

Sarawak. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kula

Lumpur.

http://malaysiana.pnm.my/01/0104010201swkiban_merisik.htm
KANDUNGAN

1.0 : Pendahuluan 1

2.0 : Pendahuluan 2

3.0 : Merisik 2

4.0 : Meminang dan bertunang 3

5.0 : Majlis Perkahwinan 3

6.0 : Kesimpulan 8

Lampiran

Bibliografi