Anda di halaman 1dari 34

PENGURUSAN DISIPLIN

SEKOLAH

1
MAKSUD D ISI PLI N
1. Unsur yang boleh mewujudkan
ketertiban masyarakat.
• peraturan-peraturan yang
dikenakan
• tindakan individu untuk
menempatkan dirinya dalam
masyarakat
• garis panduan yang patut
diamalkan oleh individu
Panduan Mengenai Disiplin Murid.(1982):
KPM

2
Sambungan

2. Kesanggupan seseorang untuk menghormati


dan mematuhi undang-undang.
Laporan JK Kabinet.(1979):KPM
3. Tingkahlaku mematuhi peraturan dan
menghargai nilai-nilai masyarakat.
Ee Ah Meng.(1992). Pedagogi Satu Pengenalan:
Fajar Bakti
4. Tindakan pengurusan untuk menguatkuasa
standard organisasi.
John W.N & Keith D.(1993). Organizational
Behavior: Mc-Graw Hill Inc.
3
Sambungan

5. Mematuhi undang-undang atau pihak


berkuasa.
American Heritage Dictionary
6. Kaedah sistematik untuk memperolehi
kepatuhan/ketaatan.
American Heritage Dictionary
7. Kawalan diri yang diperolehi melalui latihan.
Farlex Dictionary
8. Kebolehan mematuhi peraturan untuk
mewujudkan sekitaran yang selamat.
M.Lee Manning.(2003). Classroom Management:
Meril Prentice Hall
4
MATLA MAT DI SIPLIN
• Menjadikan pelajar manusia yang dapat
memimpin diri sendiri dalam hidupnya di
masa hadapan.
• Penting untuk mewujudkan masyarakat
Malaysia yang bertatasusila, bersatupadu,
demokratik, adil, liberal dan progresif.
• Melahirkan individu yang kreatif serta
mempunyai kesedaran harga diri dalam
masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan

5
PRI NS IP ASAS DI SIPLIN

• Keadilan dan sama rata


• Pertimbangan minat dan keperluan pelajar
• Kebebasan – tertakluk kepada undang-undang
• Amalan menghormati individu lain
• Perhubungan sihat sesama manusia untuk
kehidupan yang harmonis
• Perpaduan masyarakat dan negara

6
FAK TO R YAN G
MEMPEN GARU HI D ISI PLI N
PELAJAR

• Asuhan dan didikan di rumah dan sekolah


• Tingkahlaku rakan sebaya
• Suasana dan sekitaran
• Latarbelakang keluarga
• Organisasi sekolah
• Cita-cita

7
CIRI-C IRI D ISI PLIN YA NG
BA IK
• Memahami dan mematuhi peraturan
• Menepati masa
• Rajin dan berdaya usaha
• Jujur dan ikhlas
• Sentiasa bersedia berkhidmat dan
bekerjasama
• Berbudi bahasa, bersopan santun dan
berdiplomasi
• Bersih, cekap dan amanah
• Menghormati orang lain
• Taat setia kepada raja dan negara

8
Sambungan

• Kasih dan sayang kepada ibu-bapa


• Mencintai sekolah
• Berfikiran luas dan berpandangan jauh

9
JENIS-JENIS DISIPLIN DI SEKOLAH
1. Disiplin arahan guru.
* guru mewujudkan struktur serta
mewajibkan pelajar mematuhi peraturan
* kawalan dan arahan daripada guru
* keselamatan dan kestabilan timbul
daripada struktur yang dibentuk

8. Disiplin arahan kerja.


* diwujudkan oleh tugasan yang perlu
disiapkan
* berlandaskan motivasi positif
* menganggap kerja itu penting 10
Sambungan

1. Disiplin arahan kumpulan.


* diwujudkan oleh pengaruh rakan sebaya
* kawalan daripada rakan sebaya
* mematuhi norma atau nilai kumpulan
5. Disiplin arahan diri.
* wujud akibat motivasi diri yang tinggi
* kelayakan penting untuk mendapat
kebebasan
* seharusnya berupaya untuk membuat
kompromi dengan harapan masyarakat.

11
KEPENTINGAN DISIPLIN DI SEKOLAH

1. Keselamatan warga sekolah terjamin.


2. Pengajaran berjalan secara licin dan
teratur.
3. Pembelajaran berlangsung dalam suasana
tenang serta teratur.
4. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran
akan dapat ditingkatkan.
5. Murid-murid menjadi lebih produktif.
6. Kemalangan yang berlaku dapat
dikurangkan.
7. Segala tugasan dapat disiapkan dalam
tempoh masa yang singkat. 12
KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN

1. Pihak Berkuasa Disiplin


* Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957,
kuasa diberikan oleh Yang Di-Pertuan
Agong kepada Menteri
* Menteri membuat peraturan yang
dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran
(Disiplin Sekolah),1959
* Guru Besar/Pengetua bertanggungjawab
ke atas disiplin sekolah. Kuasa ke atas
guru dan pelajar diberikan
Peraturan 4 & 5, Peraturan-Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 13
Sambungan

Kuasa Guru Besar/Pengetua


• Menggubal dasar disiplin sekolah mengikut
kesesuaian sekolah
• Buku Peraturan Disiplin Sekolah diwujudkan
dan menjadi panduan ketika menjalankan
hukuman-hukuman
• Membentuk JK disiplin di sekolah
• Menurunkan kuasa disiplin dan kuasa
menjalankan hukuman kepada guru-guru lain
• Mematuhi perintah apabila ada perintah
bertulis daripada Pendaftar/Pendaftar Besar
14
KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN

2. Peraturan Yang Harus Dipatuhi Dalam


Menjalankan Kuasa Disiplin
* kuasa dan budi bicara diberikan
* mengamalkan keadilan
* peruntukan yang dinyatakan dalam
peraturan dipatuhi
* ‘natural justice’ diperhatikan
* hak untuk dibicarakan
* dakwaan dan tuduhan dimaklumkan
* hukuman dijatuhkan selepas pembelaan
* peluang membuat rayuan dan didengari
15
KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN

3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil


* Terima aduan, pastikan kebenaran aduan,
siasatan awal dan pastikan kes itu bersabit
* Beri peluang kepada pelajar untuk
menafikan dakwaan/tuduhan dan membela
diri
* Cadangkan hukuman

16
KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN

4. Membuat Keputusan
* Bebaskan pelajar jika tuduhan tidak ada
bukti dan tindakan selanjutnya adalah tidak
perlu
* Pelajar mengaku bersalah atau didapati
bersalah maka hukuman perlu dikenakan di
atas kesalahan tersebut
* Hukuman mestilah adil
* Rekod disiplin

17
ASPEK-ASPEK DISIPLIN DI SEKOLAH
a. Perbuatan Yang Dilarang Secara Tidak Nyata

1. Budi pekerti/tingkah laku/kelakuan.


2. Kebersihan diri dan sekitaran.
3. Ketepatan masa.
4. Kehadiran ke sekolah/kelas.
5. Potongan rambut.
6. Pakaian seragam.
7. Menjaga harta benda sekolah/orang lain.
8. Keselamatan melintas jalan, makmal sains,
kebakaran, kecemasan dll.
9. Kegiatan kokurikulum – kelab, persatuan,
permainan, olahraga dll.

18
ASPEK-ASPEK DISIPLIN DI SEKOLAH
b. PerbuatanYang Dilarang Secara Nyata

1. Persatuan sekolah.(Peraturan Sekolah –


Persatuan:1956)
2. Lawatan.(Peraturan Sekolah-Lawatan:1957)
3. Majalah sekolah.(Peraturan Sekolah -
Majalah:1958)
4. Politik.(Peraturan Sekolah-Disiplin Sekolah:
1959)

19
JENIS-JENIS KESALAHAN

KUMPULAN 1:
(Tingkahlaku jenayah)
iii. Memeras ugut
iv. Menjadi anggota kumpulan haram
v. Terlibat dengan dadah
vi. Berjudi
vii. Mencuri
viii. Memukul guru/pengawas/pelajar lain

20
JENIS-JENIS KESALAHAN

KUMPULAN 2:
(Tingkahlaku lucah)
iii. Membaca, menunjuk dan menyebarkan
bahan-bahan atau gambar lucah
iv. Mengintai pelajar perempuan
v. Bercumbu-cumbuan
vi. Menggunakan kata-kata lucah
vii. Melukis dan menulis kata-kata lucah

21
JENIS-JENIS KESALAHAN

KUMPULAN 3:
(Tingkahlaku anti sosial)
iii. Merosakkan harta benda sekolah
iv. Mencemarkan kebersihan kawasan atau
bangunan sekolah
v. Membuat bising atau mengganggu kelas
vi. Bergaduh
vii. Mengadakan pelancoan

22
JENIS-JENIS KESALAHAN

KUMPULAN 4:
(Tingkahlaku tidak jujur)
iii. Meniru dalam ujian/peperiksaan
iv. Meniru tanda tangan ibu-bapa/penjaga
v. Bercakap bohong
vi. Mengubah markah
vii. Ponteng sekolah/kelas

23
JENIS-JENIS KESALAHAN

KUMPULAN 5:
(Tingkahlaku tidak sopan)
iii. Berbahasa kesat atau mencarut
iv. Tidak menghormati guru/pengawas
v. Menghisap rokok
vi. Berambut panjang
vii. Tidak memberi perhatian kepada
pengajaran guru

24
HUK UMAN

1. Tujuan Memberi Hukuman.


* mencegah berlakunya salah laku dan
perbuatan melanggar disiplin
* membaiki sikap terhadap mematuhi
peraturan
* mendatangkan kesedaran dan keinsafan
bahawa tiap-tiap peraturan mestilah
dipatuhi

25
HUKUM AN
2. Nilai Hukuman.
* adil
* hukuman paling sesuai yang boleh
mencegah mereka yang bersalah atau
pelajar lain daripada mengulangi
kesalahan tersebut
* menimbangkan pemulihan sebagai satu
unsur hukuman

26
HUKUM AN
3. Bentuk Hukuman.
a) Pembuangan
* sabit kesalahan dengan mana-mana
larangan nyata
* melakukan salah laku mengganggu yang
serius berulangkali dan didapati tidak
berubah setelah tindakan pemulihan
diambil

27
HUKUM AN
3. Bentuk Hukuman.
b) Penggantungan
* sabit kesalahan dengan mana-mana
larangan nyata
* berkelakuan liar dan mengganggu
sehingga perlu diasingkan sementara
menunggu hasil siasatan

28
HUKUM AN
3. Bentuk Hukuman.
c) Hukuman Biasa
* budi bicara Guru Besar/Pengetua
i. hukuman dera(rotan) ke atas pelajar
lelaki
- kuasa merotan boleh diturunkan
kepada guru lain
- punggung berlapik
- sangat berkesan jika dilakukan
sebaik sahaja kesalahan dilakukan
- bersifat mencegah

29
Sambungan

ii. hukuman penahanan


- manafikan pelajar menggunakan
masa lapangnya
- tentukan masa dan jumlah jam
- kesan mencegah kepada pelajar
berkenaan dan juga pelajar lain

iii. hukuman denda


- mengikut kemampuan pelajar
- sejajar dengan wang saku pelajar
- tidk dibayar oleh waris
30
Sambungan

iv. Amaran
- pertimbangkan jenis salahlaku
- pertimbangkan kelakuan pelajar
- tidak wajar dikenakan tindakan
lebih berat

31
RAYUA N
* dikemukakan oleh ibu-bapa/penjaga
* rayuan kepada Pendaftar
* melibatkan hukuman gantung
persekolahan atau pembuangan pelajar
* dalam tempoh masa yang ditetapkan

32
KE SIMP ULA N
Pengurusan Disiplin Sekolah
* Berpandukan Buku Peraturan Disiplin Sekolah
- tertakluk kepada Peraturan-Peraturan
Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959 dan
surat-surat pekeliling
* Guru Besar/Pengetua mempunyai kuasa yang boleh
diturunkan kepada guru-guru (JK Disiplin)
* Hukuman yang dijatuhkan mengikut prosedur yang
ditetapkan, adil dan peluang untuk membuat rayuan
diberikan
33
RUJUKAN
• Kementerian Pendidikan Malaysia.(1988). Panduan Tatacara
Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru.DBP
• Kementerian Pelajaran Malaysia.(1982). Panduan Bagi Ibu Bapa
Mengenai Disiplin Murid-Murid Sekolah. DBP
• Bahagian Sekolah KPM.(1994). Panduan Bagi Mengatasi
Masalah Ponteng Sekolah.Percetakan Watan Sdn. Bhd.
• Bahagian Sekolah KPM.(2003). Koleksi Pekeliling Ikhtisas Dan
Surat Siaran Berkaitan Disiplin.KPM
• Ee Ah Meng.(1989). Pedagogi-Satu pengenalan. Fajar Bakti
• George W. (1998). Classroom Discipline- Problem Solver. The
Center For Applied Research
• Manning M.L.(2003). Classroom Management-Models,
Applications And Cases.Pearson

34

Anda mungkin juga menyukai