P. 1
Format Pelaporan Program J-QAF

Format Pelaporan Program J-QAF

|Views: 225|Likes:
Dipublikasikan oleh zais2008

More info:

Published by: zais2008 on Nov 04, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

LAMPIRAN 1

FORMAT PELAPORAN
STATUS PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM j -QAF
__________________________________________________________________________________________________

Nama Sekolah : .........................................................................................
Kod Sekolah : .........................................................................................
Kohot : ................................................... ......................................
Nama Guru Besar : .........................................................................................
No.Tel dan Faks : .........................................................................................

1. Latar Belakang Pelaksanaan Program j-QAF Peringkat Sekolah.
...................................................................................................................
.................................................................... ...............................................

2. Maklumat Guru j-QAF.

BIL
NAMA
GURU
NO
KP
JANTINA
STATUS
PERKAHWINAN
OPSYEN
TAHUN
AMBILAN
TARIKH
LANTIKAN
SPP
NO
TEL
JUMLAH MENGAJAR SEMINGGU
P.ISLAM B.ARAB TASMIK
LAIN-
LAIN
3. Keperluan dan Pengisian Guru j -QAF

KEPERLUAN SEBENAR PENGISIAN DI SEKOLAH CATATAN
LEBIH / KURANG P.ISLAM B.ARAB P.ISLAM B.ARAB
4. Isu / masalah berkaitan Guru j-QAF dan penyelesaian peringkat sekolah.

BIL ISU / MASALAH PENYELESAIAN PERINGKAT SEKOLAH
5. Adakah guru j-QAF di sekolah anda menyandang jawatan penting? Nyatakan.

BIL NAMA GURU JAWATAN YANG DISANDANG
6. Senarai Guru j-QAF di sekolah ini yang telah dilantik menjadi Jurulatih Utama.

BIL NAMA GURU BIDANG / KEPAKARAN / KURSUS
7. Jumlah guru yang belum / pernah mengikuti kursus anjuran jabatan.

BIL NAMA KURSUS
NAMA GURU TELAH
BERKURSUS
NAMA GURU BELUM
BERKURSUS
1 Kursus Pemantapan Guru j-QAF
2 Kursus Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran Iqraƞ
3 Kursus Khas Untuk Guru j-QAF
4 Kursus Tahsin Al-Quran
5 Lain-lain kursus (sila nyatakan)


8. Jumlah Kelas j-QAF dan Murid Islam.

KELAS BILANGAN KELAS
BILANGAN MURID ISLAM
L P JUMLAH
Tahun Satu
Tahun Dua
Tahun Tiga
Tahun Empat
Tahun Lima
Tahun Enam

9. Pelaksanaan Kem Bestari Solat.

BIL
TARIKH
PELAKSANAAN
SASARAN
KAEDAH
PELAKSANAAN
KEKUATAN
KELEMAHAN/
HALANGAN
TINDAK SUSUL / KOMEN /
CADANGAN PENAMBAHBAIKANBagaimana memastikan semua
murid menguasai ibadat solat
di peringkat sek.rendah

10. Pencapaian Kem Bestari Solat

BIL KELAS
MENGUASAI BELUM MENGUASAI
JUM.MURID % JUM.MURID %
1 Tahun Satu
2 Tahun Dua
3 Tahun Tiga
4 Tahun Empat
5 Tahun Lima
6 Tahun Enam

11. Pelaksanaan Modul Khatam Al-Quran

BIL KAEDAH PELAKSANAAN KEKUATAN KELEMAHAN
TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN
PENAMBAHBAIKANBagaimana memastikan semua murid
Khatam Al-Quran dan boleh mengaji
dengan baik di peringkat sek.rendah

12. Pencapaian Modul Khatam Al-Quran

BIL KELAS KATEGORI
IQRAƞ 1-3 IQRAƞ 4-6
QURAN
KHATAM
BIG BUKAN BIG
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %
1
Tahun
Satu
Mengaji di sek shj
Mengaji di rumah
Sek.Agama/KAFA
2
Tahun
Dua
Mengaji di sek shj
Mengaji di rumah
Sek.Agama/KAFA
3
Tahun
Tiga
Mengaji di sek shj
Mengaji di rumah
Sek.Agama/KAFA
4
Tahun
Empat
Mengaji di sek shj
Mengaji di rumah
Sek.Agama/KAFA
5
Tahun
Lima
Mengaji di sek shj
Mengaji di rumah
Sek.Agama/KAFA
6
Tahun
Enam
Mengaji di sek shj
Mengaji di rumah
Sek.Agama/KAFA

13. Pelaksanaan Kelas Tasmik

BIL KELAS
PERATUS
KEHADIRAN
KAEDAH
PELAKSANAAN
KEKUATAN KELEMAHAN
TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

Bagaimana memastikan semua murid boleh
mengikuti Kelas Tasmik sekurang-kurang
sekali seminggu

14. Pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi

BIL KAEDAH PELAKSANAAN KEKUATAN KELEMAHAN
TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN
PENAMBAHBAIKANBagaimana memastikan semua murid
menguasai jawi (tulisan / bacaan) di
peringkat sekolah rendah

15. Pencapaian Murid Kelas Pemulihan Jawi

BIL KELAS
JUMLAH MURID
PEMULIHAN
MURID BERJAYA
DIPULIHKAN
MURID PEMULIHAN TEGAR
16. Pelaksanaan Bahasa Arab

BIL KAEDAH PELAKSANAAN KEKUATAN KELEMAHAN
TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
17. Pencapaian Bahasa Arab

BIL KELAS
A B C D E
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %
1 Tahun Satu
2 Tahun Dua
3 Tahun Tiga
4 Tahun Empat
5 Tahun Lima
6 Tahun Enam

18. Pelaksanaan Proses P&P Kolaboratif antara Guru Pendidikan Islam dan Guru j -QAF.

BIL KAEDAH PELAKSANAAN KEKUATAN KELEMAHAN
TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN
PENAMBAHBAIKANBagaimana memastikan P&P Kolaboratif
lebih berkesan kepada murid

19.Pelaksanaan Ko-Kurikulum j-QAF

BIL PERKARA
TARIKH PELAKSANAAN /
DITUBUHKAN
CATATAN
1 Majlis Khatam Al-Quran
2 Kem Bina Juara
3 Kelab Khat
4 Kelab Tarannum / Tahsin Al-Quran
5 Persatuan Bahasa Arab
6 Dan sebagainya (jika ada)

20. Program Inovasi / sokongan untuk memantapkan j-QAF (jika ada)

BIL PERKARA
TARIKH PELAKSANAAN /
DITUBUHKAN
CATATAN
1 Kem Literasi Al-Quran / Pintas Iqraƞ
2 Pintas Jawi / Tasmik Mega
3 Dan sebagainya (jika ada)

21. Pelaporan j-QAF (e-lapor)
a. Adakah guru memahami statistik dan rumusan yang terdapat dalam e-lapor?
...........................................................................................................

b. Sejauhmana e-lapor membantu guru membuat tindak susul penambahbaikan?
............................................................................................................

c. Adakah pihak sekolah pasti laporan di dalam e-lapor benar-benar menggambarkan
pencapaian murid di sekolah?
............................................................................................................

d. Adakah pihak guru menghadapi masalah pengisian data e-lapor?
............................................................................................................

e. Komen dan cadangan penambahbaikan.
...................................................................................................... .....

22. Sistem Fail Program j-QAF. (Nyatakan fail-fail utama dan sokongan yang ada di sekolah)

BIL NAMA FAIL NO.RUJUKAN KANDUNGAN SIMPAN DI MANA
23. Senaraikan bahan-bahan kurikulum yang telah dibekalkan oleh pihak JAPIM / BPI.

BIL NAMA BUKU / BAHAN
TARIKH
DITERIMA
JUMLAH
DITERIMA
SIMPAN DI MANA
CATATAN
(BAIK/ROSAK/HILANG)
1 Al-Quran
2 Iqraƞ
3 Buku Rekod Bacaan
4 Buku-buku panduan (nyatakan)
5
Bahan bantu mengajar (Pemulihan Jawi / KBS /
dan lain-lain, sila nyatakan)


24. Rumusan dan kesimpulan.
a. Nyatakan secara umum kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Program j-QAF.
............................................................................................................................. .

b. Sejauhmana Program j-QAF mampu memperkasa Pendidikan Islam.
....................................................................................................................

c. Komen / cadangan penambahbaikan dan tindak susul yang telah diambil oleh pihak
sekolah untuk memastikan Program j-QAF berjaya mencapai objektifnya.
.................................................................................................................
................................................... ..............................................................
.................................................................................................................LAMPIRAN 2

ANALISA PENCAPAIAN MODUL j-QAF MENGIKUT KOHOT

Nama Sekolah : .........................................................................................
Kod Sekolah : .........................................................................................
Kohot : ........................................ .................................................

Sila masukkan peratus pencapaian setiap tahun (Bulan Okt) kecuali 2010 (Bulan Jun)

A. KEM BESTARI SOLAT (AMALI WUDHUƞ)
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
2010
2009
2008
2007
2006
2005

B. KEM BESTARI SOLAT (PERLAKUAN SOLAT)
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
2010
2009
2008
2007
2006
2005

C. KEM BESTARI SOLAT (BACAAN)
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
2010
2009
2008
2007
2006
2005


D. MODUL KHATAM AL-QURAN
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
2010
2009
2008
2007
2006
2005

E. BAHASA ARAB KOMUNIKASI / BAHASA ARAB
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
2010
2009
2008
2007
2006
2005

F. JAWI
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
2010
2009
2008
2007
2006
2005Disediakan oleh : Disahkan oleh :
LAMPIRAN 3

LAPORAN PELAKSANAAN KEM LITERASI AL-QURAN

Sekolah : ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
Kod Sekolah : ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
Tel / Fax : ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
Tarikh Kem : ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
Bilangan Peserta : ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
______________________________________________________________________

Laporan Pengesanan Sebelum Pelaksanaan Program :

Buku Iqra' Iqra' 1 Iqra' 2 Iqra' 3
Jumlah Murid

Laporan Pengesanan Selepas Pelaksanaan Program :

Buku Iqra' Iqra' 1 Iqra' 2 Iqra' 3 Iqra' 4 Iqra' 5 Iqra' 6
Tamat
Iqra'
Jumlah Murid

Kekuatan
ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ

Kelemahan
ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ

Cadangan
ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ
ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ

Adalah diakui bahawa semua maklumat tersebut adalah betul dan benar.

Tandatangan Ketua Panitia Tandatangan Guru Besar( ) ( )

Tarikh : ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ

Agama/KAFA Mengaji di sek shj Mengaji di rumah Sek.rendah 12.rendah 10. BIL TARIKH PELAKSANAAN SASARAN KAEDAH PELAKSANAAN KEKUATAN KELEMAHAN/ HALANGAN TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Bagaimana memastikan semua murid menguasai ibadat solat di peringkat sek.Agama/KAFA Mengaji di sek shj Mengaji di rumah Sek. Pencapaian Kem Bestari Solat BIL 1 2 3 4 5 6 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun KELAS Satu Dua Tiga Empat Lima Enam MENGUASAI JUM. Pelaksanaan Kem Bestari Solat.Agama/KAFA Mengaji di sek shj Mengaji di rumah Sek. Pelaksanaan Modul Khatam Al-Quran BIL KAEDAH PELAKSANAAN KEKUATAN KELEMAHAN TINDAK SUSUL / KOMEN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Bagaimana memastikan semua murid Khatam Al-Quran dan boleh mengaji dengan baik di peringkat sek. KELAS Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Satu Dua Tiga Empat Lima Enam BILANGAN KELAS L BILANGAN MURID ISLAM P JUMLAH 9. Pencapaian Modul Khatam Al-Quran BIL KELAS Tahun Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Enam KATEGORI Mengaji di sek shj Mengaji di rumah Sek.Agama/KAFA Mengaji di sek shj Mengaji di rumah Sek.MURID % 11. Jumlah Kelas j-QAF dan Murid Islam.Agama/KAFA Mengaji di sek shj Mengaji di rumah Sek.MURID % BELUM MENGUASAI JUM.Agama/KAFA IQRA 1-3 JUM 1 % IQRA 4-6 JUM % JUM QURAN BIG % BUKAN BIG JUM % KHATAM JUM % 2 3 4 5 6 .8.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->