WISATA MENYANG JAKARTA-BANDUNG

Dina senin tanggal 18 oktober 2010 SMP N 1 DMK ngadaake widya wisata menyang JAKARTABANDUNG. Mangkate jam 15.00 sore. Jam 03.30 pajar tekan panginepan. Neng panginepan mampir ados karo ndokoke tas, soale bengine nginep ing hotel panginepane. Lokasi pertama nuju ing TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Neng kono ndelok-ndelok museum iptrk, contohe ana omah-omah adat lan liya-liya. Sakwise neng TMII nuju lokasi ing PLANETARIUM. Neng PLANETARIUM iku njrone ana benda-benda langit kyak planet-planet, matahari, bintang-bintang lan liyo-liyo. Neng kono dijak ing ruangan sing kanggo praktek lan pemuter film. Sekitar jam 14.00 widya wisata tekan Gelangang Samuda. Gelangang Samudra iku nggone atraksi-atraksi lumba-lumba karo hiu. Lumba-lumba karo hiune kuwi bisa atraksi mencolot-mencolot, tepuk tangan, nyanyi lan liyoliyo. Apeh sekitar jam 15.00 atraksine kuwi wes bar. Jam 15.00 tekan lokasi DUFAN (Dunia Fantasi). Ing DUFAN aku bareng-bareng karo kacaku bocah 6 termasuk aku. Ing DUFAN sak rombonganku pertama numpk permainan Bianglala, Kora-Kora, Rumah Kaca, Niagara, Rumah Miring lan Istana Boneka. Tapi iseh ana permainan liya-liyane. Jam 17.30 sak rombongan SMP N 1 kudu wes ana neng bus kabeh. Sakwise nang DUFAN nuju ing PANTAI ANCOL. Ing PANTAI ANCOL kuwi cuma mampir mangan, bar mangan lokasi mbalek nuju ing hotel panginepan TMII. Isuk jam 08.00 para rombongan kudu ngumpul, sakwise mangan disek. Skwise kuwi nuju perjalanan ing lokasi Museum Geologi. Ing kono ana kerangka tulang tirex, gajah, macem-macem batu. Ing Museum Geologi dijak neng ruangan pemutar film judule pertama bumi lan isine dibentuk. Sekitar jam 12.00 san metu seka

Museum Geologi. Neruske ing lokasi CIATER. Takan CIATER jam 15.00. CIATER kuwi nggon pemandian banyu panas. Kanca-kancaku pada teles-telesan tapi aku Cuma kecek tok. Jam 16.30 balek seka CIATER nalanjutke nuju ing CIBADUYUT. Tekan CIBADUYUT sekitar jam 19.00. Ing CIBADUYUT iku nggon-nggon tuku oleh-oleh. Aku neng CIBADUYUT tuku kaos, boneka, panganan,topi lan liya-liya. Jam 21.00 kudu wes ngumpul ing bus, sakwise kuwi neng restaurant disek kanggo mangan. Bar mangan langsung nglanjutke perjalanan balik ing Demak. Jam 09.00 tekan neng kota Demak tercinta.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.