Anda di halaman 1dari 8

PANGENTER PARIKRAMA PAWETON

MAJENG RING PARA ATITI LAN ULEMAN SARENG SINAMIAN TITIANG NUNAS
URATIAN SANTUKAN SAMPUN PANEMAYA, PARIKRAMA GALAH PAWETON
SEKAA TERUNA MEKAR JAYA, SANE KAPING ENAM DASA PAT (64) RING
RAHINA ANGGRA PAING, WUKU BALA PINANGGAL PITULAS AGUSTUS,
DUANG TALI DASA, JAGI KAWITIN TITIANG. NGIRING SARENG-SARENG
NGATURANG PENGASTUNGKARA RING IDA SANG HYANG WIDHI WASA
MADULURAN ANTUK PANGANJALI

“OM SWASTIASTU “

1. MAJENG RING JERO MANGKU SANE DAHAT SUCIANG TITIANG


2. BAPAK CAMAT MENGWI / UTAWI SANE NYELIDI SANE MUSTIKAYANG
TITIANG
3. BAPAK KAPOLSEK LAN DANRAMIL MENGWI SANE MUSTIKAYANG
TITING
4. BAPAK BIMAS DESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG
5. BAPAK PERBEKEL GULINGAN SANE DAHAT KUSUMAYANG TITIANG
6. JERO BENDESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG
7. MANGGALA LAN ANGGA BPD DESA GULINGAN, SANE WANGIANG
TITIANG
8. MANGGALA LAN ANGGA LPM DESA GULINGAN, SANE WANGIANG
TITIANG
9. KETUA KARANG TARUNA DESA GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG
10. BAPAK KELIAN DINAS LAN JERO KELIAN ADAT BR. BABAKAN KANGIN
LAN BR. BABAKAN KAWAN, SANE WANGIANG TITIANG
11. KETUA SEKAA TERUNA SEJEBAG DESA ADAT GULINGAN SANE
WANGIANG TITIANG
12. SESEPUH BR.BABAKAN KANGIN SARENG SAMI SANE WANGIANG
TITIANG
13. PARA ATITI SINAMIAN WARGA BR. BABAKAN KANGIN/PAMEKAS
SEKAA TRUNA MEKAR JAYA, SANE TRESNA SIHIN TITIANG.

INGGIH IDA DANE SANE WANGIANG TITIANG, DUDONAN PARIKRAMA


WENGINE MANGKIN INGGIH PUNIKA :
1. KAPERTAMA. PEMUNGKAH UTAWI PENGAWIT PARIKRAMA
2. KAPING KALIH . NGEMANGGEHANG TEMBANG, INDONESIA RAYA
3. KAPING TIGA. MENGHENINGKAN CIPTA
4. KAPING PAT. ATUR PIUNING SAKING PAMUCUK KARYA
5. KAPING LIMA. MIKUKUHIN PRAJURU ANYAR, ANGGOTA SEKAA
TERUNA MEKAR JAYA LAN SEKAA GONG SEKAR JAYA SANE ANYAR, SAKING
JERO BENDESA ADAT GULINGAN
6. KAPING ENEM PEMOTONGAN TUMPENG WANTI WARSA OLEH BAPAK
CAMAT MENGWI LAN SELANTURNYANE DHARMA WACANA SAKING BAPAK
CAMAT MENGWI
7. KAPING PITU. NYUK SERAHANG HADIAH PACENTOKAN
8. KAPING. KUTUS. HIBURAN/ SESOLAHAN
9. KAPING UNTAT PENYINEB

PARA ULEMAN LAN ATITI SINAMIAN SANE WANGIANG TITIANG, SADURUNG


PARIKRAMA KAMARGIANG, PINIH RIIN DURUSANG NYITA RASA BOGA
SEMATRA SANE SAMPUN KACUMAWIS RING AJENG SOANG-SOANG.
SINAMBI, NGUNGGAHANG PISUGUH, PACANG ATURANG TITIANG
SESOLAHAN TARI PUSPANJALI.
“(PARA PRAGINA, LAN PENABUH INGGIH DURUSANG).”

MELARAPAN ANTUK MANAH GARGITA, NGIRING SARENG SAMI NGASTITI


BAKTI, MAJENG RING IDA SANG HYANG WIDHI WASA, DUANING
SANGKANING ASUNG KERTA WARA NUGRAHA IDA, PAWETON SEKAA TRUNA
MEKAR JAYA , PRASIDA KELAKSANAYANG.
ASAPUNIKA, TALER TITIANG NGATURANG SUKSMANING MANAH,
SEPENGRAWUH ATITI SINAMIAN.
INGGIH ASAPUNIKA RIIN, PURDA WAKIA TITIANG, DUMOGI SANGKANINGSIH
PASUECAN IDA BETARA BETARI SAMI PARIKRAMA PUNIKI PRASIDA
MAMARGI ANTAR, LABDA KARYA, TUR RAHAJENG.

INGGIH PARIKRAMA SELANTURNYANE NGAMENGGAHANG TEMBANG


INDONESIA RAYA, TITIANG NUNAS MANTUKE RING PARA ATITI SINAMIAN
MANGDE NGADEG.

SANE MANGKIN KALANTURANG ANTUK MENGHENINGKAN CIPTA


KAENTER OLIH BAPAK CAMAT MENGWI.

“AINGGIH PARA ATITI SINAMIAN DURUSANG MELINGGIH”.


IDA DANE SARENG SINAMIAN SANE WANGIANG TITIANG, PARIKRAMA
SALANTURNYANE INGGIH PUNIKA :
ATUR PIUNING, SAKING PAMUCUK PARIKRAMA , RING PAMUCUK
PARIKRAMA DURUSANG.

PARA UNDANGAN UTAWI ATITI SARENG SAMI SANE BANGET


WANGIANG TITIANG, PARIKRAMA SELANTURNYANEMIKUKUHIN PARA
PRAJURU SEKAA TRUNA MEKAR JAYA, LAN SEKAA GONG SEKAR JAYA,
INGGIH PUNIKA :
KELIAN : I PUTU WAWAN JUNAEDI
PANGLIMA I : I PUTU EKA SANJAYA
PANGLIMA II : NI PUTU MERIANA SITA DEWI
PENYARIKAN SIKI : IDA AYU RAI WIDI ANI
PENYARIKAN KALIH : I PUTU BOTEN NUARIAWAN
PETENGEN SIKI : IDA AYU DWI ADNYANI
PETENGEN KALIH : I PUTU EDI MAHARDIKA
KASINARENGIN ANTUK
1. SEKSI HUMAS
2. SEKSI PENGGALIAN DANA
3. SEKSI OLAHRAGA
4. SEKSI KEROHANIAN
5. SEKSI KESENIAN
6. SEKSI INVENTARIS
7. SEKSI KEAMANAN

SELATURNYANE SEKAA GONG SEKAR JAYA

KELIAN : I KADEK ROBBIN INDRAWIJAYA


PANGLIMA : I KADEK DWIJA PUTRA
PENYARIKAN : I GEDE HERMAN JUNIANTARA
PETENGEN : I NYOMAN SUSANTANA

MANTUKE RING PRAJURU ANYAR, DURUSANG NGEREREH GENAH RING


AJENG.
SALANTUR NYANE, MAJENG RING JERO BENDESA ADAT GULINGAN,
MANGDA LEDANG MIKUKUHIN PRAJURU SANE ANYAR PUNIKI, MANGDA
PRASIDA ANTUK NYANE NGEMARGIANG UTSAHA SEKAA TERUNA RING
WARSA SANE JAGI RAUH. MAJENG RING JERO BENDESA, INGGIH DURUSANG.
INGGIH SANG SANE ANYAR DURUSANG MEWALI.

SELANTURNYANE PEMOTONGAN TUMPENG WANTI WARSA OLIH BAPAK


CAMAT MENGWI KASARENGIN OLIH BAPAK PREBEKEL LAN JERO BENDESA
ADAT, INGGIH DURUSANG NGAMBIL GENAH.
“MAJENG RING BAPAK PERBEKEL LAN JERO BENDESA ADAT GULINGAN
DURUSANG MEWALI”
MAJENG RING BAPAK CAMAT MENGWI MANGDANE LEDANG
NGEMOLIHANG PEWARAH-WARAH RING SEKAA TRUNA TITIANG

RATU IDA DANE SANE WANGIANG TITIANG, SANE MANGKIN LANTURANG


TITIANG ANTUK, DHARMA WACANA SAKING BAPAK CAMAT MENGWI .
“INGGIH INDIK GALAH ATUR TITIANG”……..?

INGGIH ASAPUNIKA MUNGGUING DHARMA WECANA SAKING BAPAK CAMAT


MENGWI SANE DAHAT MABUAT PISAN ANGGEN SASULUH SEPAT SIKU-
SIKU ,SAJERONGNING NYEJEGAN LAN NYEJERAN ADAT DINAS RING ADAT
RING BR. BABAKAN KANGIN ,RAUH KEPUNGKUR WEKAS.
MANGKIN, TINCAPANG TITIANG RING PARIKRAMA KAPING 7, INGGIH
PUNIKA NYUK SERAHANG HADIAH LOMBE PACENTOKAN :

ACARA KAPERTAMA INGGIH PUNIKA : JALAN SANTAI. SANE NGEMOLIHANG


HADIAH INGGIH PUNIKA :
HADIAH KE-10 UNDIAN NO 148 TUDE
HADIAH KE-9 UNDIAN NO 41 WINATA
HADIAH KE-8 UNDIAN NO 115 KADEK JOSUA
HADIAH KE-7 UNDIAN NO 04 DANDI
HADIAH KE-6 UNDIAN NO 10 ADI
HADIAH KE-5 UNDIAN NO 48 PAN BUDI
HADIAH KE-4 UNDIAN NO 58 YANI
HADIAH KE-3 UNDIAN NO 157 OLING
HADIAH KE-2 UNDIAN NO 142 WIE
HADIAH KE-1 UNDIAN NO 44 DAMAR
HADIAH UTAMA UNDIAN NO 135 GUNG TUT
MAJENG RING …………………………………………. MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH RING PARA JUARANE PUNIKI.

LOMBA SELANTURNYANE INGGIH PUNIKA : LOMBA KELERENG


SANE NGAMOLIHANG JUARA RITATKALA PACENTOKAN INGGIH PUNIKA :
• JUARA KAPERTAMA: LINDA
• JUARA KAPING KALIH: GEX TIA
• JUARA KAPING TIGA: TATIK
MAJENG RING …………………………………………. MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH RING PARA JUARANE PUNIKI.

LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA : LOMBA MAKAN KRUPUK


• JUARA KAPERTAMA: DANDI
• JUARA KEDUA: DEDE
• JUARA KAPING TIGA: GEDE SETIAWAN
MAJENG RING ……………………………………………, MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH PARA JUARANE PUNIKI

LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA : LOMBA NGARYANIN TAMIANG


• JUARA KAPERTAMA: DEWIK KASARENGIN OLIH KELOMPOKNYANE
• JUARA KEDUA: GEX INTAN KESARENGIN OLIH KELOMPOKNYANE
• JUARA KAPING TIGA: WIDA KESARENGIN OLEH KELOMPOKNYANE.
MAJENG RING ……………………………………………, MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH PARA JUARANE PUNIKI

LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA: LOMBA LARI KARUNG ANAK-


ANAK LAN LARI KARUNG PEMUDA.
LOMBA LARI KARUNG ANAK- ANAK INGGIH PUNIKA :
• JUARA KAPERTAMA: GUNG GUS
• JUARA KEDUA: YOGA
• JUARA KAPING TIGA: AGUSTINA

LOMBA LARI KARUNG PEMUDA INGGIH PUNIKA :


• JUARA KAPERTAMA: SUARTANA/GUN JACK
• JUARA KEDUA: AGUS SUHERMAN
• JUARA KAPING TIGA: GEDE ROMOK
MAJENG RING ………………………………. MANGDA LEDANG MICAYANG
HADIAH RING JUARANE PUNIKI.

LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA: LOMBA TARIK TAMBANG ANAK-


ANAK LAN TARIK TAMBANG PEMUDA
1. SANE NGEMOLIHANG JUARA TARIK TAMBANG ANAK-ANAK :
SUARSANA KASARENGIN GROUP NYANE
2. SANE NGEMOLIHANG JUARA TARIK TAMBANG PUMUDA : LIONG
KASARENGIN GROUP NYANE
INGGIH DURUSANG NGEREREH GENAH RING AJENG.
MAJENG RING …………………………………………….. LEDANG MICAYANG
HADIAH RING JUARANE PUNIKI.

LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA: LOMBA NANGKAP BELUT


LANANG LAN WADON
SANE NGEMOLIHANG JUARA NANGKEP BELUT LANANG INGGIH PUNIKA:
• KETUT JUNIASTA
SANE NGEMOLIHANG JUARA NANGKEP BELUT WADON INGGIH PUNIKA:
• EVI ARISTA DEWI
MAJENG ………………………………… MANGDA LEDANG MICAYANG HADIAH
RING JUARANE PUNIKI.
LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA : LOMBA DANCE FRUIT
• JUARA KAPERTAMA: GUS TU LAN SUTINIARI
• JUARA KEDUA: TUDE LAN APRIYANTI
• JUARA KAPING TIGA: DEX GUS LAN DEWI ELVANDARI
MAJENG RING ……………………………………………, MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH PARA JUARANE PUNIKI

LOMBA SELANTUR NYANE INGGIH PUNIKA : LOMBA LARI PENGANTIN


• JUARA KAPERTAMA: BOTEN LAN GEX INTTEN
• JUARA KEDUA: EDI LAN MERIANA SITA DEWI
• JUARA KAPING TIGA: GUNG TUT LAN ULANDARI
MAJENG RING ……………………………………………, MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH PARA JUARANE PUNIKI

SANE MANGKIN SAKING KEJUARAAN VOLLY SANE NGEMOLIAHANG JUARA


INGGIH PUNIKA :
GROUP C
MAJENG RING ……………………………………………, MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH PARA JUARANE PUNIKI

LAN SELANTURNYANE SAKING KEJUARAAN BILLYARD INGGIH PUNIKA :


• JUARA KAPERTAMA : DEX’GOES/P KIKUK
• JUARA KEDUA: P.PAGEH
• JUARA KAPING TIGA: RIO
MAJENG RING ……………………………………………, MANGDA LEDANG
MICAYANG HADIAH PARA JUARANE PUNIKI
INGGIH RATU IDA DANE SARENG SAMI SANE WANGIANG TITIANG
PARIKRAMA SALANTURNYANE INGGIH PUNIKA HIBURAN TARI
CENDRAWASIH SAKING SEKA TERUNA MEKAR JAYA.
“PARA PRAGINA LAN PENABUH INGGIH DURUSANG”

INGGIH RATU IDA DANE SARENG SAMI SANE WANGIANG TITIANG


PARIKRAMA SALANTURNYANE INGGIH PUNIKA HIBURAN TARI KREASI
KOLABORASI JANGER GOPALA, SAKING SEKA TERUNA MEKAR JAYA.
RATU IDA DANE SARENG SAMI SANE WANGIANG TITIANG, RISAMPUN PUPUT
HIBURAN TARI KREASI KOLABORASI JANGER GOPALA PUNIKI PINAKA
CIHNA SAMPUN PUPUT TALER PARIKRAMA PUNIKI. TITIANG SANE NGENTER
PARIKRAMA, NUNAS GENGRENA SINAMPURA SAJERONING KAKIRANGAN
LAN KASISIPAN TITIANG NGENTER PARI KRAMA PUNIKI. SANE MANGKIN
PUPUTANG TITIANG ANTUK PARAMANING SHANTI.

OM SANTHI, SANTHI, SANTHI OM