Suksma atur titiang majeng ring pengenter acara.

Sadurunge titiang matur lungrahayang titiang ngaturang

pangastungkara/panganjali “om swastyastu”.
MAJENG RING JERO MANGKU SANE DAHAT SUCIANG TITIANG BAPAK CAMAT MENGWI / UTAWI SANE NYELIDI SANE MUSTIKAYANG TITIANG BAPAK KAPOLSEK LAN DANRAMIL MENGWI SANE MUSTIKAYANG TITING BAPAK BIMAS DESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG BAPAK PERBEKEL GULINGAN SANE DAHAT KUSUMAYANG TITIANG JERO BENDESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG MANGGALA LAN ANGGA BPD DESA GULINGAN, SANE WANGIANG TITIANG MANGGALA LAN ANGGA LPM DESA GULINGAN, SANE WANGIANG TITIANG KETUA KARANG TARUNA DESA GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG BAPAK KELIAN DINAS LAN JERO KELIAN ADAT BR. BABAKAN KANGIN LAN BR. BABAKAN KAWAN, SANE WANGIANG TITIANG KETUA SEKAA TERUNA SEJEBAG DESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG SESEPUH BR.BABAKAN KANGIN SARENG SAMI SANE TITIANG PARA ATITI SINAMIAN WARGA BR. BABAKAN KANGIN/PAMEKAS SEKAA TRUNA MEKAR JAYA, SANE TRESNA SIHIN TITIANG. WANGIANG

Ainggih ida dane, para atiti uleman sinamian sane wangiang titiang. Garjita dahat manah titiang wengine mangkin santukan ledang arsa ida dane nagingin pengaptin titiang ngerauhin parikrama paweton sekehe teruna mekar jaya ring rahina mangkin anggara paing pinanggal 17 agustus 2010 wengine mangkin. Mantuke ring ledang ida dane nenten lali titiang ngaturang suksemaning manah dumogi ida hyang wisesa setate arsa mapaice panugrahan mawinan punapa punapi sane pacang kebaosan malih ajebos mangde side labde karya. Ainggih ida dane lugrahang titiang pamucuk karya ngalurang sadok pawungu majeng ring ida dane sareng sami mungguing sahananing pemargipemargi sane kelaksanayang titiang pinaka pamucuk karya kesarengin antuk

prajuru sane tiosan tigang warsa sane sampun lintang puniki. Angge sekehe terune titiang makueh nyane 128 diri, inggian punika lanang 85 diri lan istri 43 diri. Salami tigang warsa punika wenten sane tedun ngawit taler wenten sane wusan riantukan sampun ngelarang grahasta asrama. Bapak camat mengwi lan atiti sareng sami sane wangiang titiang ritatkala punika titiang maderbe program utawi utsaha ring sajeroning sekehe teruna mekar jaya inggih punika:
1.

Ngawentenan acara tirta yatra ring pura menjangan sane megenah Ngawentenan suka duka ring STMJ ritatkala sekehe teruna

ring singaraja sane kelaksanayang duk warsa sane lintang. 2. ngawentenan grahasta asrama, semalihe ritatkala angga sekehe teruna ngeranjing ring rumah sakit polih wantuan ring STMJ. 3. 4. 5. 6. 7. -

Ngaryanin warung amal sane anggen titiang ngejangkepin inventaris Ngawentenan sekehe gong teruna mekar jaya. Ngewangun lapangan olahraga bola volley STMJ STMJ taler ngemargiang peparuman abulan wantah apisan lan Ngewentenan ayahan bakti inggih punika: Ngayah mereresik ring kahyangan miwah ring telajakan banjaran

miwah anggen nyanggra wanti warsa STMJ

peparuman agung ngenem bulan apisan.

Ngawentenan pamuspan ritatkala rerahinan purnama lan tilem, tur maka sami sampun prasida kelaksanayang. Rikala punika taler kelaksanayang pemargi2 nyanggra paweton sekehe

teruna mekar jaya sane ke 64 minakadi:
1.

Ngawentenan penyeledi prajuru sane anyar masa bakti 2010-2013 Ring sajeroning wilasa wenten lomba2 minakadi: Ngewentenan tournament bola volley lan billyard sane sampun puput kemargiang Jalan santai kemargiang pinanggal 15 agustus 2010 ring banjar babakan kangin melintas langkung ring ulunuma nembus ring tengah gulingan mewali ring banjar babakan kangin.

sane sampun kemargiang duk ring rahina sane sampun lintang.
2. -

-

-

Lomba2 ring bebanjaran wenten lari kelereng, nangkep lindung lanang wadon, ngajeng krupuk, lari kelereng, dansa buah, lari pengantin, lan kaping untat tarik tambang.

3.

Ring sajeroning ngajegin seni budaya mejalaran antuk lomba

mekarya tamiang, canang sari miwah sane tiosan sane sampun puput kelaksanayang. Lomba2 punika kemargiang olih sinamian angga STMJ titiang, mungguing prabiya sane keangge nyangra paweton punika nelasang wantah……………………………………………… ……………….. kawentenan prabiya antuk nyanggra paweton puniki kepolihang dana saking: - Iuran wajib sekeh teruna mekar jaya - Sumbangan2 saking ida dane banjar babakan kangin - Ngewentenan warung amal, miwah sane tiosan sane ten prasida antuk ngelatarang maka sami Bapak camat mengwi sane wangiang titiang malih jebos lungsurang titiang wantah pawarah2 utawi piteket2 mangde wenten anggen para prajuru sepat sikusiku rikalaning ngayah dados prajuru sane anyar. Nenten lali titiang ngaturang swasti wanti warsa majeng ring STMJ sane 64. Bapak camat. Para manggala, miwah ida dane sinamian sane singgihang titiang Wantah kadi asapunika titiang prasida matur atur ring galah sane becik puniki. Prade wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa mangde ledang ida dane ngampurayang. puputang titiang antuk nguncarang parama santih, “on santih santih santih om”.