Anda di halaman 1dari 3

Suksma atur titiang majeng ring pengenter acara.

Sadurunge titiang matur lungrahayang titiang ngaturang


pangastungkara/panganjali “om swastyastu”.

- MAJENG RING JERO MANGKU SANE DAHAT SUCIANG TITIANG


- BAPAK CAMAT MENGWI / UTAWI SANE NYELIDI SANE MUSTIKAYANG
TITIANG
- BAPAK KAPOLSEK LAN DANRAMIL MENGWI SANE MUSTIKAYANG
TITING
- BAPAK BIMAS DESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG
- BAPAK PERBEKEL GULINGAN SANE DAHAT KUSUMAYANG TITIANG
- JERO BENDESA ADAT GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG
- MANGGALA LAN ANGGA BPD DESA GULINGAN, SANE WANGIANG
TITIANG
- MANGGALA LAN ANGGA LPM DESA GULINGAN, SANE WANGIANG
TITIANG
- KETUA KARANG TARUNA DESA GULINGAN SANE WANGIANG TITIANG
- BAPAK KELIAN DINAS LAN JERO KELIAN ADAT BR. BABAKAN KANGIN
LAN BR. BABAKAN KAWAN, SANE WANGIANG TITIANG
- KETUA SEKAA TERUNA SEJEBAG DESA ADAT GULINGAN SANE
WANGIANG TITIANG
- SESEPUH BR.BABAKAN KANGIN SARENG SAMI SANE WANGIANG
TITIANG
- PARA ATITI SINAMIAN WARGA BR. BABAKAN KANGIN/PAMEKAS
SEKAA TRUNA MEKAR JAYA, SANE TRESNA SIHIN TITIANG.

Ainggih ida dane, para atiti uleman sinamian sane wangiang titiang.
Garjita dahat manah titiang wengine mangkin santukan ledang arsa ida dane
nagingin pengaptin titiang ngerauhin parikrama paweton sekehe teruna mekar jaya
ring rahina mangkin anggara paing pinanggal 17 agustus 2010 wengine mangkin.
Mantuke ring ledang ida dane nenten lali titiang ngaturang suksemaning manah
dumogi ida hyang wisesa setate arsa mapaice panugrahan mawinan punapa punapi
sane pacang kebaosan malih ajebos mangde side labde karya.
Ainggih ida dane lugrahang titiang pamucuk karya ngalurang sadok
pawungu majeng ring ida dane sareng sami mungguing sahananing pemargi-
pemargi sane kelaksanayang titiang pinaka pamucuk karya kesarengin antuk
prajuru sane tiosan tigang warsa sane sampun lintang puniki. Angge sekehe terune
titiang makueh nyane 128 diri, inggian punika lanang 85 diri lan istri 43 diri.
Salami tigang warsa punika wenten sane tedun ngawit taler wenten sane wusan
riantukan sampun ngelarang grahasta asrama.
Bapak camat mengwi lan atiti sareng sami sane wangiang titiang ritatkala
punika titiang maderbe program utawi utsaha ring sajeroning sekehe teruna mekar
jaya inggih punika:
1. Ngawentenan acara tirta yatra ring pura menjangan sane megenah
ring singaraja sane kelaksanayang duk warsa sane lintang.
2. Ngawentenan suka duka ring STMJ ritatkala sekehe teruna
ngawentenan grahasta asrama, semalihe ritatkala angga sekehe teruna
ngeranjing ring rumah sakit polih wantuan ring STMJ.
3. Ngaryanin warung amal sane anggen titiang ngejangkepin inventaris
miwah anggen nyanggra wanti warsa STMJ
4. Ngawentenan sekehe gong teruna mekar jaya.
5. Ngewangun lapangan olahraga bola volley STMJ
6. STMJ taler ngemargiang peparuman abulan wantah apisan lan
peparuman agung ngenem bulan apisan.
7. Ngewentenan ayahan bakti inggih punika:
- Ngayah mereresik ring kahyangan miwah ring telajakan banjaran
- Ngawentenan pamuspan ritatkala rerahinan purnama lan tilem, tur maka
sami sampun prasida kelaksanayang.
Rikala punika taler kelaksanayang pemargi2 nyanggra paweton sekehe
teruna mekar jaya sane ke 64 minakadi:
1. Ngawentenan penyeledi prajuru sane anyar masa bakti 2010-2013
sane sampun kemargiang duk ring rahina sane sampun lintang.
2. Ring sajeroning wilasa wenten lomba2 minakadi:
- Ngewentenan tournament bola volley lan billyard sane sampun puput
kemargiang
- Jalan santai kemargiang pinanggal 15 agustus 2010 ring banjar babakan
kangin melintas langkung ring ulunuma nembus ring tengah gulingan
mewali ring banjar babakan kangin.
- Lomba2 ring bebanjaran wenten lari kelereng, nangkep lindung lanang
wadon, ngajeng krupuk, lari kelereng, dansa buah, lari pengantin, lan
kaping untat tarik tambang.

3. Ring sajeroning ngajegin seni budaya mejalaran antuk lomba


mekarya tamiang, canang sari miwah sane tiosan sane sampun puput
kelaksanayang.
Lomba2 punika kemargiang olih sinamian angga STMJ titiang,
mungguing prabiya sane keangge nyangra paweton punika nelasang
wantah……………………………………………… ……………….. kawentenan
prabiya antuk nyanggra paweton puniki kepolihang dana saking:
- Iuran wajib sekeh teruna mekar jaya
- Sumbangan2 saking ida dane banjar babakan kangin
- Ngewentenan warung amal, miwah sane tiosan sane ten prasida antuk
ngelatarang maka sami
Bapak camat mengwi sane wangiang titiang malih jebos lungsurang titiang
wantah pawarah2 utawi piteket2 mangde wenten anggen para prajuru sepat siku-
siku rikalaning ngayah dados prajuru sane anyar. Nenten lali titiang ngaturang
swasti wanti warsa majeng ring STMJ sane 64.
Bapak camat. Para manggala, miwah ida dane sinamian sane singgihang
titiang
Wantah kadi asapunika titiang prasida matur atur ring galah sane becik
puniki. Prade wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa mangde ledang ida
dane ngampurayang. puputang titiang antuk nguncarang parama santih, “on santih
santih santih om”.