Anda di halaman 1dari 4

Asma’ Munirah Binti Tajudin.

Program Kemahiran Hidup,


Fakulti Seni dan Muzik (FSK),
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),
35900 Tanjong Malim, Perak.

Melalui;

Pensyarah,
Che Ridzwan Bin Che Rus,
Kursus Perkebunan dan Horikultur,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak 17 OGOS 2007

Lawatan Ke Pusat Pertanian MARDI Cameron Highland

Tuan,

Merujuk perkara di atas, saya dengan ini menyertai lawatan yang diadakan di bawah
kursus Perkebunan dan Horikultur pada 1 September 2007 (Sabtu).

2. Untuk makluman pihak tuan, tujuan utama aktiviti lawatan ini adalah untuk memenuhi
kehendak kursus ini iaitu Perkebunan dan Horikultur (SHN 2133). Kursus ini
memperuntukkan sebanyak 15% sebagai projek akhir dan pelu membuat laporan bagi
lawatan ini.

3. Sehubungan itu, saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan
saya ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

___________________
(ASMA’ MUNIRAH BINTI TAJUDIN)

Disokongkan oleh,

______________
(CHE RIDZWAN BIN CHE RUS)
Nur Hanani Binti Hamzah.
Program Kemahiran Hidup,
Fakulti Seni dan Muzik (FSK),
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),
35900 Tanjong Malim, Perak.

Melalui;

Pensyarah,
Che Ridzwan Bin Che Rus,
Kursus Perkebunan dan Horikultur,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak 17 OGOS 2007

Lawatan Ke Pusat Pertanian MARDI Cameron Highland

Tuan,

Merujuk perkara di atas, saya dengan ini menyertai lawatan yang diadakan di bawah
kursus Perkebunan dan Horikultur pada 1 September 2007 (Sabtu).

2. Untuk makluman pihak tuan, tujuan utama aktiviti lawatan ini adalah untuk memenuhi
kehendak kursus ini iaitu Perkebunan dan Horikultur (SHN 2133). Kursus ini
memperuntukkan sebanyak 15% sebagai projek akhir dan pelu membuat laporan bagi
lawatan ini.

3. Sehubungan itu, saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan
saya ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

___________________
(NUR HANANI BINTI HAMZAH)

Disokongkan oleh,

______________
(CHE RIDZWAN BIN CHE RUS)
Nor Arini Binti Rodzi.
Program Kemahiran Hidup,
Fakulti Seni dan Muzik (FSK),
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),
35900 Tanjong Malim, Perak.

Melalui;

Pensyarah,
Che Ridzwan Bin Che Rus,
Kursus Perkebunan dan Horikultur,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak 17 OGOS 2007

Lawatan Ke Pusat Pertanian MARDI Cameron Highland

Tuan,

Merujuk perkara di atas, saya dengan ini menyertai lawatan yang diadakan di bawah
kursus Perkebunan dan Horikultur pada 1 September 2007 (Sabtu).

2. Untuk makluman pihak tuan, tujuan utama aktiviti lawatan ini adalah untuk memenuhi
kehendak kursus ini iaitu Perkebunan dan Horikultur (SHN 2133). Kursus ini
memperuntukkan sebanyak 15% sebagai projek akhir dan pelu membuat laporan bagi
lawatan ini.

3. Sehubungan itu, saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan
saya ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

___________________
(NOR ARINI BINTI RODZI)

Disokongkan oleh,

______________
(CHE RIDZWAN BIN CHE RUS)
Hani Syukriah Binti Abd. Ghani .
Program Kemahiran Hidup,
Fakulti Seni dan Muzik (FSK),
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),
35900 Tanjong Malim, Perak.

Melalui;

Pensyarah,
Che Ridzwan Bin Che Rus,
Kursus Perkebunan dan Horikultur,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak 17 OGOS 2007

Lawatan Ke Pusat Pertanian MARDI Cameron Highland

Tuan,

Merujuk perkara di atas, saya dengan ini menyertai lawatan yang diadakan di bawah
kursus Perkebunan dan Horikultur pada 1 September 2007 (Sabtu).

2. Untuk makluman pihak tuan, tujuan utama aktiviti lawatan ini adalah untuk memenuhi
kehendak kursus ini iaitu Perkebunan dan Horikultur (SHN 2133). Kursus ini
memperuntukkan sebanyak 15% sebagai projek akhir dan pelu membuat laporan bagi
lawatan ini.

3. Sehubungan itu, saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan
saya ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

___________________
(HANI SYUKRIAH BINTI ABD. GHANI)

Disokongkan oleh,

______________
(CHE RIDZWAN BIN CHE RUS)