Anda di halaman 1dari 1

KHOTBAH 98

Tentang Berpantang Dunia dan Pasang Surut Waktu

Kami memuji Allah atas apa yang telah terjadi, dan memohon pertolongan-Nya dalam
urusan kami atas apa yang akan terjadi, dan kami memohon kepada-Nya untuk
keselamatan dalam iman, sebagaimana juga kami memohon kepada-Nya bagi keselamatan
tubuh kanii.

Wahai, hamba-hamba Allah! Saya nasihati Anda untuk menjauh dari dunia ini, yang
(segera) akan meninggalkan Anda sekalipun Anda tidak menghendaki perpisahannya,
dan yang akan membuat jasad Anda tua sekalipun Anda menghendakinya tetap segar.
Ibarat Anda dan ibaratnya adalah seperti para musafir yang berjalan menempuh suatu
jarak dan kemudian seakan-akan mereka menempuhnya dengan cepat atau mereka menuju
kepada suatu tanda dan segera mencapainya. Betapa pendek jarak ke tujuan itu
apabila orang (langsung) menuju ke sana dan mencapainya. Dan betapa pendek tahapan
orang yang hanya mempunyai satu hari yang tak dapat dilampauinya sementara seorang
penunggang yang cepat sedang mengusirnya di dunia ini hingga ia berpisah darinya.

Maka janganlah Anda mendambakan kemuliaan dunia dan kebangga-annya, dan janganlah
merasa senang atas kecantikan dan kenikmatannya, jangan pula meratapi kerugian dan
kemalangannya, karena kemuliaan dan kebanggaan akan berakhir, sedang kecantikan
dan kenikmatannya akan lenyap, dan kerusakan dan kemalangannya akan berlalu.
Setiap masa di dalamnnya mempunyai akhir dan setiap makhluk hidup di dalamnya akan
mati. Tidakkah ada peringatan bagi Anda dalam peninggalan para pendahulu dan
pembuka mata serta pelajaran dalam (pengalaman) para kakek moyang Anda, apabila
Anda berpikir?

Tidakkah Anda melihat bahwa para pendahulu Anda tidak kembali, dan para penyusul
yang masih hidup tidak tinggal? Tidakkah Anda melihat bahwa manusia dunia berlalu
pagi dan petang dalam berbagai keadaan? Maka, (di suatu tempatj mayat ditangisi,
seseorang dihiburi, seseorang terjungkal dalam kesedihan, seseorang bertanya
tentang sakit, seseorang melewatkan nafasnya yang terakhir, seseorang merindukan
dunia sementara maut sedang mencarinya, seseorang lupa tetapi ia tidak dilupakan
(oleh maut), dan pada jejak langkah para pendahulu itu berjalan orang-orang yang
masih hidup.

Berjaga-jagalah! Pada saat melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ingatlah akan


perusak kegembiraan, perusak kesenangan, pembunuh hasrat fyakni maut). Carilah
pertolongan Allah untuk memenuhi hak-hak yang wajib kepada-Nya, dan untuk
(bersyukur kepada-Nya) atas nikmat-nikmat dan kebaikan-Nya yang tak terhitung
banyaknya. �