Anda di halaman 1dari 1

KHOTBAH 105

Tentang Islam

Segala puji bagi Allah yang menegakkan Islam dan memudahkannya bagi orang-orang
yang mendekatinya, dan memberikan kekuatan kepada tiang-tiangnya terhadap setiap
orang yang mencoba untuk mengalahkannya. Maka Allah menjadikannya (sumber)
kedamaian bagi orang yang ber-pegang kepadanya, aman bagi yang memasukinya, hujah
bagi yang ber-bicara tentangnya, saksi bagi yang berjuang dengan pertolongannya,
cahaya bagi yang mencari cahaya darinya, pengertian bagi yang membekalinya,
kebijaksanaan bagi yang menggunakannya, tanda (petunjuk) bagi yang melihatnya,
penglihatan bagi yang bertekad, pelajaran bagi yang mencari nasihat, keselamatan
bagi yang membenarkannya, keyakinan bagi yang mempercayainya, kesenangan bagi yang
mengamanatkan, dan perisai bagi yang sabar.

Itulah yang paling terang dari semua jalan, yang paling jelas bagi semua lintasan.
la mempunyai menara-menara yang mulia, jalan-jalan yang cemerlang, lampu-lampu
yang menyala, lapangan mulia kegiatan, dan tujuan yang tinggi. la mempunyai
kumpulan kuda pacu. la didekati dengan gairah. Para penunggangnya mulia.
Pembenaran (Allah, Nabi, dan lain-lain) adalah jalannya, amal baik adalah
menaranya, maut adalah ujungnya; dunia ini adalah gelanggang pacuan, Hari
Pengadilan adalah kuda-kudanya, dan surga adalah titik pendekatannya.
Dari Khotbah yang Sama Tentang Nabi

Nabi menyalakan obor-obor bagi pencari, dan memasang tanda-tanda terang bagi yang
terhalang. Maka beliau adalah pengemban amanat-Mu yang terpercaya, saksi-Mu pada
Hari Pengadilan, utusan-Mu sebagai rahmat, dan rasul kebenaran-Mu sebagai belas
kasih. Ya Allah, Tuhanku, bagikanlah kepada beliau saham keadilan-Mu, dan pahalai
beliau berlipat ganda kebaikan dari kelimpahan-Mu. Ya Allah, Tuhanku, tinggikanlah
bangunan beliau di atas bangunan orang lain, muliakanlah beliau ketika datang
kepada-Mu, muliakan kedudukan beliau di hadapan-Mu, berikan kedudukan yang mulia,
dan hadiahilah beliau kejayaan dan keutamaan, dan bawalah kiranya kami (pada Hari
Pengadilan) di antara golongannya, dengan tiada merasa malu, tiada menyesal, tiada
penyeleweng, tiada pelanggar janji, tiada penyesat, tiada pemimpin sesat, tiada
yang terbujuk.

Sayid Radhi berkata: Khotbah ini telah muncul sebelumnya tetapi kami mengulanginya
karena perbedaan antara kedua versi.
Bagian dari Khotbah yang Sama Ditujukan kepada Para Pengikutnya

Dengan karunia Allah kepada Anda, Anda telah mendapatkan ke-dudukan di mana bahkan
budak perempuan Anda dimuliakan, tetangga Anda diperlakukan dengan baik. Bahkan
orang yang terhadapnya Anda tidak mempunyai keutamaan atau kewajiban, memuliakan
Anda. Bahkan orang-orang yang tidak mengkhawatirkan serangan dari Anda atau tidak
berwewenang atas Anda, merasa takut kepada Anda. Anda sekarang melihat janji-janji
Allah dilanggar, tetapi tidak merasa berang, padahal Anda mengoceh dan merengut
atas dilanggarnya adat nenek moyang Anda. Urusan Allah telah datang kembali kepada
Anda, tetapi Anda telah menyerahkan tempat Anda kepada para pelalim dan
melemparkan kepada mereka tanggung jawab Anda, dan menempatkan urusan Allah di
tangan mereka. Mereka bertindak dalam keraguan dan melangkah dalam (memenuhi) hawa
nafsu. Demi Allah, sekalipun mereka mencerai-beraikan Anda di bawah setiap
bintang, Allah pasti akan mengumpulkan Anda pada hari yang akan menjadi paling
buruk bagi mereka. �