Anda di halaman 1dari 3

UNTUK DIISI OLEH PEGAWAI YANG MENERIMA PERMOHONAN

MAJLIS BANDARAYA IPOH


JALAN SULTAN ABDUL JALIL, GREENTOWN, 30450 IPOH,
IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN
www.mbi.gov.my

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


KM 18
( PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK ).

Untuk Kegunaan Pejabat

NO. RUJUKAN PERMOHONAN


PERMOHONAN DITERIMA UNTUK
PENDAFTARAN / DIKEMBALIKAN

SERENTAK BERASINGAN

TARIKH TERIMA : TARIKH PERMOHONAN :


PERMOHONAN DIKEMUKAKAN SEMULA
( Bagi Permohonan Tidak Lengkap )

CADANGAN PEMAJUAN :

1
KEGUNAAN
BIL KEPERLUAN DOKUMEN / MAKLUMAT
PEJABAT

1 1 surat permohonan dari PSP/SP

2 2 Salinan
Salinan pelan susunatur ( bersaiz A1 ).
( ditandatangani oleh Jururancang Bandar/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju
berdaftar )

3 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)


( bagi pembangunan yang melebihi 2 hektar / 5 ekar, disediakan dan ditandatangani oleh
Jururancang Bertauliah )

4 1 Salinan Pelan Tapak ( Skala 1:1 ) berdasarkan Syit Piawai

* Sila catitkan nombor rujukan fail

NOTA

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Semua keperluan bagi permohonan mengikut senarai semak adalah sempurna

NAMA PENERIMA

NAMA :

ALAMAT :

NO TELEFON :

2
JADUAL RUJUKAN AGENSI TEKNIKAL DALAMAN DAN LUARAN

JABATAN TEKNIKAL DALAMAN JABATAN TENIKAL LUARAN

BIL. KATEGORI PERMOHONAN CATATAN


CATATAN

JPS

JPP
JAS

JKR

LAP
PTG

TNB
JGM

DCA

JPBD
JBPM
STMB
MIDA

LANDSKAP
KESIHATAN

BANGUNAN
PERANCANG

KEJURUTERAAN
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
1 √ √ √ √ √ √ √
( PELAN SUSUNATUR )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


2 √
( PELAN SUSUNATUR - PELAN PINTA UKUR )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


3 √
( PELAN SUSUNATUR - NAMA TAMAN / JALAN )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


4 √
( PELAN SUSUNATUR - NOMBOR BANGUNAN )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


5 √ √
( BANGUNAN KOMPLEKS ( FREE STANDING )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


6 √
( TUKAR KEGUNAAN TANAH / BANGUNAN )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


7 √
( PERTUKARAN NOMBOR BANGUNAN )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG


8 √
( PERLANJUTAN KEBENARAN MERANCANG )

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

( PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN )


9 √
( Tadika, Tabika, Rumah orang cacat / tua, menjual kereta
terpakai, tapak semaian, menjual seramik, krematorium, hotel
dan rumah tumpangan, dewan dansa rumah awam / pub )

Anda mungkin juga menyukai