RANCANGAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) LATAR BELAKANG Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) telah

mula ditawarkan melalui Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 1997. Sehingga sidang akademik 2004/05, rancangan ini tidak menawarkan sebarang pengkhususan utama tetapi merupakan pengajian pengurusan am yang merangkumi kursus-kursus dalam bidang Kewangan, Perakaunan, Pemasaran, Pengeluaran dan Operasi, Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi. Pada sidang akademik 2005/06 bidang pengkhususan diperkenalkan, bermula dengan bidang Kewangan dan Organisasi. Pengkhususan Pemasaran diperkenalkan mulai sidang akademik 2006/2007. STRUKTUR RANCANGAN Pelajar akan mengambil kursus-kursus teras pada tahun pertama dan kedua, diikuti dengan kursus major dan elektif pada tahun ketiga dan keempat. Bagi meluaskan skop pendedahan pelajar kepada bidang lain, pelajar rancangan ini juga perlu mengambil sekumpulan kursus mewakili satu bidang minor yang dipilih daripada salah satu pakej berikut: Ekonomi, Sains Politik, Antropologi/Sosiologi atau Matematik. Pelajar yang mengikuti Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) wajib mengumpul minimum 136 unit untuk berijazah. Jenis kursus dan jumlah unit yang perlu dikumpul oleh pelajar ialah seperti berikut: Teras & Major (T) Minor (M) Elektif (E) Kursus Universiti (U) JUMLAH PENDAFTARAN KURSUS KURSUS TERAS (73 UNIT) JTW 104/4 JTW 103/3 JTW 106E/4 JTW 107/3 JTW 108/3 JTW 114/4 JTW 125/4 JTW 124/3 JTW 212/4 JTW 223/3 JTW 241/3 Pengantar Pengurusan Undang-Undang Perniagaan Business Communication Mikroekonomi Makroekonomi Prinsip Perakaunan Kewangan Statistik Perniagaan Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan Perakaunan Pengurusan Pengurusan Operasi Prinsip Pemasaran -193 20 8 15

___________

136

JTW 253/3 JTW 262/4 JTP 293/3 JTP 380/3 JTP 401/3 JTW 403E/4 JTW 305/12 JOW 457/3

-

Perlakuan Organisasi Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan

PAKEJ B (Bagi pelajar yang tidak bekerja dan tidak boleh melakukan Latihan Amali) JTW 480/4 JTW 201/4 JTW 301/4 Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan

KURSUS MAJOR (20 UNIT) Pelajar perlu memilih salah satu major yang ditawarkan. Kesemua kursus yang ditawarkan dalam pakej major berkenaan perlu diambil untuk melengkapkan bilangan unit kursus teras. KEWANGAN JFW 362/3 JFP 363E/4 JFW 364/3 JFW 460/3 JKE 419/3 JFW 370/4 ORGANISASI JOP 352/4 JOW 353/3 JOW 359/4 JOW 365E/3 JOW 452/3 JOW 360/3 PEMASARAN JRW 340/4 JRP 342/4 JRW 343/4 JRP 347E/4 JRP 345/4 Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran Strategic Marketing Komunikasi Pemasaran Bersepadu -2Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri Psikologi Pengurusan Pengurusan Institusi Kewangan dan Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan Kewangan Korporat Kewangan Antarabangsa Derivatif Kewangan

Antropologi-Sosiologi JKA 101/4 JKA 213/4 JKA 314/4 JKA 417/4 JKA 315/4 Ekonomi JKE 211/4 JKE 212/4 JKE 213/4 JKE 315/4 JKE 413/4 Sains Politik JKP 101/4 JKP 211/4 JKP 212/4 JKP 213/4 JKP 214/4 Pengantar Sains Politik Pentadbiran Awam Hubungan Antarabangsa Falsafah Politik Politik Perbandingan Mikroekonomi 1 Makroekonomi 1 Wang dan Perbankan Ekonomi Malaysia Analisis Ekonomi Islam Pengantar Antropologi-Sosiologi Ketidaksamaan Sosial Agama dan Masyarakat Penyelewengan.KURSUS ELEKTIF (8 UNIT) Pelajar perlu memilih mana-mana DUA kursus sahaja untuk keperluan elektif bagi semua major KEWANGAN atau ORGANISASI atau PEMASARAN.Konflik dan Pengawalan Sosial Isu-Isu Perbankan di Negara Membangun -3- . JRW 348/4 JTU 396E/4 JFP 312/4 JKE 416E/4 Peruncitan E-Commerce Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics KURSUS MINOR (20 UNIT) Mathematics JIM 101/4 JIM 104/4 JIM 201/4 JIM 211/4 JIM 212/4 Calculus Introduction to Statistics Linear Algebra Advanced Calculus Statistical Methods Semua kursus Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris.

Preparatory English bergantung kepada taraf pencapaian Bahasa Inggeris masing-masing mengikut skala MUET (Rujuk muka surat 7).KURSUS UNIVERSITI (15 UNIT) English (4 units) JUE 200/2 JUE 300/2 JUE 402/2 English I English II Writing For Professional Purposes Walau bagaimanapun sesetengah pelajar perlu mendaftar JUE 100/2 . Bahasa Malaysia (2 unit) JUL 401/2 Bahasa Malaysia IV Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TISA) (2 unit) JUT 101/2 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik (2 unit) JUH 101/2 Hubungan Etnik Ko-Kurikulum (3 unit) JUJ 103/3 Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer Kursus Kemahiran (2 unit) JUS 101/2 Teras Keusahawanan -4- .

B.B.D (UUM) Che Supian Mohamad Nor Dip.KAKITANGAN AKADEMIK Pengerusi Rancangan : : PENGURUSAN Zulnaidi Yaacob B. (Birmingham) Ph.D (RMIT.A. D.A (USM) Issham Ismail B. (UUM) M. (UM).Soc. (UKM) Ph.D.Acct. Melbourne) Pensyarah : -5- .S.A.Acc.B..A..A.B.A.B. (UiTM) B.B.Sc.A.B. Noor B. (USM) Suzyrman Sibly B. Faiz Hilmi B. (UUM) D.D. C. (USM) M.A.D. (USM) Ph. M. Bus. (USM) Ph.A. (USM) Nasina Mat Desa B. (UiTM) B.A. (UUM) M.Econs.B. Ph. (USM) Norziani bt Dahalan @ Omar D.A. (New Castle upon Tyne) Zarina Mohd.B.B. (UUM) D.B.(M) Mohd...B. (IIUM) M. M.B.Sc.Acc.A. Econs. Acct. Admin (Washington State) M.A.Soc.A. (UUM) M.

20 Tugasan 20 P.B. 10 Laporan 15 P.B.B.B. JTW 223 JTW 241 3 3 40 40 60 60 12.B. 4. 20 Tugasan 20 P.B.Perlakuan Organisasi 3 40 60 P.Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan .B. Kod/Tajuk Kursus Unit 1.SENARAI KURSUS PENGURUSAN Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 5. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P. 20 Tugasan 20 P.Statistik Perniagaan . 7. JTW 125 JTW 212 4 4 40 40 60 60 10.B.Prinsip Pemasaran 4 Kerja Kursus 40 Pep. 20 Tugasan 10 P. 15 Projek 10 Tugasan 2. 20 Tugasan 20 P.B.Perakaunan Pengurusan .Prinsip Perakaunan Kewangan .Business Communication .B.Makroekonomi 1 .B. 6. 11.Undang-Undang Perniagaan . JTW 253 . 25 Tugasan 20 P.B. 10 Kuiz 20 Projek 15 P. 20 Tugasan 20 P. 3. = Peperiksaan Berterusan -6- . JTW 104 . 9. JTW 103 JTW106E JTW 107 JTW 108 JTW 114 JTW 124 3 4 3 3 4 3 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 8.Pengantar Pengurusan .B.Mikroekonomi 1 .Pengurusan Operasi . 20 Tugasan 20 P. 10 Kuiz 10 Tugasan 30 P.

20 Tugasan 10 Kuiz 15.B. JTW 480 JTW 201 - Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan 4 4 100 40 60 22. 10 Kuiz 100 Laporan Projek 20 Tugasan 20 P. 20 Tugasan 20 P.B. JFW 362 JFP 363E - Pengurusan Institusi Kewangan & Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan 3 4 40 40 60 60 25.B.B. 16. 17.B. 100 Laporan 20 Esei Projek 20 P. 20 Esei 20 P. = Peperiksaan Berterusan -7- . JFW 364 - 3 50 50 P.B. Akhir 60 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 30 P.B.B. 24. JTW 301 - 4 60 40 23. 30 Laporan 20 Ulasan Buku 10 Pembentangan 20 P. 18. 20 Tugasan 20 P. 21.B. JTW 262 JTP 293 Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan 4 3 Kerja Kursus 40 40 Pep.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 30 Projek 20 Tugasan 20 P.B. JTP 380 JTP 401 JTW 403E JTW 305 JOW 457 - 3 3 4 12 3 40 40 40 100 50 60 60 60 50 20. 14. Kod/Tajuk Kursus Unit 13. 19.B. 10 Kuiz 15 P. 10 Kuiz 15 Latihan 10 P.

JOW 452 - 3 40 60 34.Derivatif Kewangan .B. 28.B.B.B. JRW 340 - Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran 4 40 60 36. JRW 343 - 4 50 50 P. JOP 352 4 40 60 30.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 20 Tugasan 20 P.B.Kewangan Antarabangsa . 20 Tugasan 20 Esei 10 Kuiz 10 Latihan 20 P. JOW 359 - Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri 4 40 60 32.B. 30 Tugasan 29. JRP 342 - 4 40 60 37. 20 Tugasan 20 P. 10 Kuiz 10 Tugasan 20 P. JFW 460 JKE 419 JFW 370 .B.B. 20 Projek 20 P. 20 Tugasan 20 P. Kod/Tajuk Kursus Unit 26. = Peperiksaan Berterusan -8- . JOW 365E - 3 40 60 33.Kewangan Korporat . JOW 353 3 40 60 31. Akhir 60 70 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 10 Latihan 10 Kuiz 20 P.B. 27.B. 20 Tugasan 20 P.B.Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi 3 3 4 Kerja Kursus 40 30 40 Pep. JOW 360 - Psikologi Pengurusan 3 60 40 35. 20 P. 10 Tugasan 20 P.

20 Pojek 30 Tugasan 20 P. JRW 348 - 4 40 60 20 Esei 20 Latihan 20 P.B.B. 20 Tugasan 41. JFP 312 - Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics 4 40 60 43. = Peperiksaan Berterusan -9- . 39.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. Kod/Tajuk Kursus Unit 38. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P. JTU 396E - E-Commerce 4 40 60 42.B. JKE 416E - 4 30 60 20 P.B. JRP 347E Strategic Marketing Management Komunikasi Pemasaran Bersepadu Peruncitan 4 Kerja Kursus 40 Pep. 20 Tugasan 20 P.B. JRP 345 - 4 50 50 40. 10 Tugasan P.B.

Ia merangkumi fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan.PENGANTAR PENGURUSAN Kursus pengantar ini akan mendedahkan pelajar kepada konsep-konsep umum dalam pengurusan. undang-undang agensi dan undang-undang perkongsian JTW 106E/4 – BUSINESS COMMUNICATION The course includes aspects of oral and non-oral communications in business and consultancy. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip asas undang-undang yang berkaitan dengan soal perjanjian dan kontrak. students are able to:    understand how professional relationships build through the communication process enable better problem solving and decision making write. pelajar akan dapat:   memahami dengan jelas tentang sistem perundangan Malaysia mengenal pasti undang-undang kontrak. pelajar akan dapat:    memahami konsep dan teori pengurusan yang digunakan dalam organisasi mengenal pasti fungsi pengurusan memahami dengan jelas kepentingan mengurus sumber manusia dalam organisasi JTW 103/3 . penyusunan. pengarahan dan pengawalan yang diperlukan dalam pengurusan sebuah organisasi.SINOPSIS DAN HASIL PEMBELAJARAN KURSUS PENGURUSAN JTW 104/4 . undang-undang jualan barangan. undangundang sewa beli.10 - . practice and apply principles to shape a business document and become better business communicator . Learning outcomes Upon completion of this course. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

Selain dari topik pemahaman asas tentang operasi sistem ekonomi Malaysia dan hubungannya dengan pembentukan polisi awam. topik lain yang turut dibincangkan ialah keanjalan permintaan.JTW 107/3 .MIKROEKONOMI Kajian dan pemahaman tentang bagaimana pasaran beroperasi merupakan asas kepada teori mikroekonomi dan ia adalah penting untuk memahami bagaimana sistem ekonomi kita berfungsi. sistem ekonomi. konsep keanjalan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Subjek makroekonomi merangkumi faktor yang dimaksudkan ini terdiri daripada kadar pertumbuhan pengeluaran. wang dan kadar bunga. tingkat harga agregat.MAKROEKONOMI Dalam makroekonomi. penambahan nilai atau penurunan nilai kadar pertukaran asing. kadar inflasi. buruh dan upah. mikroekonomi memberikan teknik-teknik yang boleh meningkatkan peranan dalam pembentukan polisi awam dan pembuatan keputusan secara persendirian. asas teori pengguna. pekerjaan dan pengangguran.11 - . pelajar akan dapat:    memahami asas-asas mikroekonomi merangkumi isu-isu teori-teori ekonomi. perdagangan dan kewangan antarabangsa perlakuan unit-unit makroekonomi kitaran perniagaan dasar-dasar makroekonomi yang merangkumi dasar fiskal dan dasar kewangan dan kesan pelaksanaan dasar-dasar ini . perubahan pengangguran dalam tempoh masa pertumbuhan dan kemelesetan. inflasi dan pengangguran. kadar upah dan kadar pertukaran asing. Pembolehubah utama termasuk jumlah pengeluaran dalam ekonomi. dan struktur pasaran memahami keluk permintaan dan penawaran membuat pengiraan permintaan dan penawaran. kadar faedah. kitaran perniagaan asas mengenai manusia dikaji melalui perlakuan ekonomi secara keseluruhan. pelajar akan dapat:     memahami asas-asas makroekonomi merangkumi isu-isu perakaunan pendapatan Negara. Di samping membentuk pendapat coherent tentang realiti ekonomi. dan keanjalan JTW 108/3 . teori dan kos pengeluaran dan kebaikan dan keburukan sesuatu struktur pasaran. analisis permintaan dan penawaran.

STATISTIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kaedah statistik yang lazim digunakan dalam bidang pengurusan dan perniagaan. julat dan varians).PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar tentang asas bidang psikologi. Penekanan utama kursus ialah kepada kefahaman dan kemahiran merekod urus niaga dan melapor kesan urus niaga secara keseluruhan. pelajar akan dapat:    memahami tentang asas psikologi memahami tatacara pengurusan diri yang berkesan memahami cara mengurus orang lain dengan lebih berkesan JTW 125/4 . kebarangkalian dan taburan kebarangkalian. memori.PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN Kursus ini mengenalkan semua pelajar kepada bidang perakaunan yang mana unsurunsur dan prinsip perakaunan digunakan sebagai bahasa perniagaan.JTW 114/4 . Pelajar juga akan didedahkan kepada analisis korelasi dan regresi. emosi dan sebagainya. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. persepsi. .12 - . piawai dan andaian-andaian asas perakaunan menyediakan catatan jurnal dan lejar untuk setiap urus niaga menyediakan Penyata Kewangan meliputi Akaun Perdagangan. poligon. kursus ini mampu mendedahkan pelajar-pelajar lain kepada isu perakaunan untuk keperluan masingmasing. (pensampelan dan taburan pensampelan) dan statistik taabiran permulaan bagi satu populasi dan dua populasi (anggaran dan ujian hipotesis). catatan bagi rekod tidak lengkap dan perakaunan bagi organisasi tidak berasaskan keuntungan. histogram. serta penggunaan perisian SPSS dalam menganalisis data. (kekerapan. pelajar akan dapat:    memahami prinsip-prinsip. kognisi. min median. Walaupun ianya satu kursus persediaan bagi bakal pelajar perakaunan. Para pelajar akan didedahkan tentang teori dan penyelidikan berkaitan psikologi dalam pengurusan. catatan bergu. Topik-topik yang akan didedahkan meliputi asas psikologi. Meliputi konsep penyampaian data. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pusingan perakaunan. ogif. personaliti. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira JTW 124/3 .

belanjawan. strategi-strategi. barangan. median. aktiviti dan belanjawan. kos piawai. Teknik Pengekosan dan Analisis Varian JTW 223/3 . pelajar akan dapat:       menerangkan bagaimana statistik digunakan meringkaskan data mentah dalam bentuk jadual kekerapan menghitung dan mentafsir data seperti min. cara-cara melicinkan proses pengeluaran serta meningkatkan hasilnya dan penggunaan teknik-teknik penting dalam pengurusan pengeluaran. pengawalan dan pembuatan keputusan adalah antara beberapa fungsi utama pihak pengurusan. kaedah-kaedah. perancangan keperluan bahan. teknik-teknik serta teori yang berkait dengan pengeluaran barangan atau perkhidmatan di organisasi memahami penggunaan alat-alat analisis (analytical tools) untuk menganalisis permasalahan dalam pengurusan operasi . taktik-taktik penganalisan inventori. Kursus ini menumpukan perhatian kepada penghasilan dan penggunaan maklumat perakaunan untuk pengurus merancang dan mengawal operasi perniagaan serta membuat keputusan khas bila perlu. pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). varians dan sisihan piawai serta boleh memapar data dalam bentuk histogram.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kapasiti. Kandungan kursus melibatkan pengenalan kepada pengurusan pengeluaran. pelajar akan dapat:   memahami konsep pengurusan operasi. ogif dan poligon memahami konsep kebarangkalian menguji hipotesis menguasai kemahiran menggunakan perisian SPSS dalam menganalisis data JTW 212/4 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.13 - . Maklumat perakaunan penting yang ditekankan dalam kursus ini ialah kos barangan. kos relevan dan pengekosan piawai. pengurusan projek. mod. lokasi dan susun atur. proses. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pengekosan kerja. kuartil.PENGURUSAN OPERASI Kursus ini memberikan pendedahan mengenai teori-teori dan teknik-teknik pengurusan pengeluaran. pelajar akan dapat:     memahami perbezaan antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kos memahami terma-terma dan tingkah laku kos menyediakan belanjawan-belanjawan untuk sebuah organisasi memahami teknik-teknik pengurusan dan kawalan kos seperti Titik Pulang Modal. produk.PERAKAUNAN PENGURUSAN Perancangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

pelajar akan dapat:  memahami aspek-aspek konsep pemasaran. promosi). Polisi-polisi struktur modal dan pembayaran dividen juga dikaitkan dengan objektif keseluruhan pengurusan kewangan. konsep pemasaran dan campuran pemasaran (barangan. pengedaran. Oleh yang demikian. JTW 262/4 .PERLAKUAN ORGANISASI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prinsip dan teori perlakuan organisasi yang merangkumi analisis. peringkat kumpulan dan peringkat organisasi aplikasi teori perlakuan organisasi untuk mewujudkan persekitaran yang kompetitif.berasaskan hubungan pelanggan. . menilai sesuatu permasalahan pengurusan operasi dengan kreatif dan mencari jalan penyelesaian dengan menggunakan kaedah-kaedah serta teknik pengurusan operasi yang bersesuaian JTW 241/3 . Kursus ini juga memberi kefahaman tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi di dalam organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. proses yang terlibat. ragam consumer.PRINSIP PEMASARAN Kursus ini memperkenalkan peranan fungsi pemasaran dalam organisasi. industri dan syarikat mengaplikasikan ilmu berkaitan pemasaran di dalam keadaan sebenar dunia perniagaan dan operasi di dalam organisasi   JTW 253/3 . kefahaman dan pengurusan manusia dan proses komunikasi. ciri-ciri perkhidmatan pemasaran dan pemilihan perancangan pemasaran yang spesifik mengenal pasti peranan pemasaran di dalam masyarakat. harga. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas konsep perlakuan organisasi memahami dengan jelas tiga peringkat analisis perlakuan organisasi iaitu peringkat individu.14 - .PRINSIP KEWANGAN Kursus ini memperkenalkan kepada fungsi pengurusan kewangan dalam organisasi perniagaan. pembangunan pemasaran. Penekanan diberikan kepada objektif pengurusan kewangan untuk maksimumkan nilai sesebuah firma melalui hasil pulangan yang tertinggi pada aras risiko yang terendah. konsep penting yang ditonjolkan ialah nilai semasa mata wang dan ciri-ciri risiko. dan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kegiatan pemasaran.

menganalisa keupayaan sesuatu perniagaan di peringkat antarabangsa.KAEDAH PENYELIDIKAN PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap isu-isu kajian penyelidikan. dan menulis laporan penyelidikan. pelajar akan dapat:   mendedahkan pelajar kepada dunia perniagaan antarabangsa sebenar dengan menerangkan setiap fungsi perniagaan antarabangsa.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. penilaian penyelidikan. teori. JTP 380/3 . pengurusan pengeluaran dan pemasaran yang diamalkan dalam perniagaan antarabangsa. pelajar akan dapat:   memahami tentang pengurusan kewangan sebenar dengan mengetahui fungsinya dan hubungannya dengan ekonomi dan perakaunan menerangkan tujuan firma ditubuhkan. pengurusan kewangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. perumusan masalah.PERNIAGAAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek perniagaan antarabangsa yang meliputi persekitaran perniagaan antarabangsa. kaedah menganalisis.15 - . penyukatan dan pemungutan data. reka bentuk penyelidikan. hipotesis. pensampelan. pengurusan sumber manusia. cara menggunakan komputer. tabdirurus korporat dan kaedah pengukuran prestasi berdasarkan pengurusan kewangan JTP 293/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:       memahami penyelidikan perniagaan dan penyelidikan saintifik memahami dengan jelas reka bentuk penyelidikan kenal pasti skala-skala penyelidikan menerangkan jenis pensampelan dan boleh membezakan antara pensampelan kebarangkalian dan bukan kebarangkalian menguji hipotesis dengan pakej perisian SPSS boleh menyediakan cadangan penyelidikan . syarikat antarabangsa.

LATIHAN AMALI Melalui kursus ini. Para pelajar juga akan didedahkan dengan teknik menganalisis isu-isu yang telah dikenal pasti. strategic formulation and strategic implementation understand and examine case analysis JTW 305/12 . ekologi. students are able to:    define what is strategic management examine the concept of strategic analysis. Seterusnya. konsep tanggungjawab sosial perniagaan. para pelajar akan dilatih mengenali isu-isu pengurusan dalam sesebuah organisasi. mengurus prestasi sosial perniagaan dan isu moral dalam perniagaan. persekitaran dan kerajaan JTW 403E/4 . persekitaran perniagaan. peranan kerajaan dalam perniagaan. pelajar akan dapat:   memahami tentang asas-asas. Learning outcomes Upon completion of this course. in particular. masyarakat. bertanggung jawab dan peka terhadap keperluan individu. dan teori-teori yang berhubung kait dengan pengurusan perniagaan beretika memahami bagaimana untuk membentuk pengurus yang beretika. konsep-konsep. kerajaan dan masyarakat. organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.ETIKA PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan mengenai etika atau moral berkaitan perniagaan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.JTP 401/3 . berhemah. nilai dan etika perniagaan.STRATEGIC MANAGEMENT The course focuses on organisational management. the emphasis is on the issues and techniques in the development of corporate strategy and the techniques in strategic implementations – in a continuously changing environment. pelajar akan dapat:   mengaplikasikan ilmu pengurusan untuk mengenal pasti isu-isu dalaman sesebuah organisasi mengenal pasti alternatif-alternatif yang ada untuk menyelesaikan isu-isu dalam sesebuah organisasi . para pelajar akan dilatih menyediakan satu laporan komprehensif berkaitan isu pengurusan yang dikemukakan meliputi pengenalpastian dan penyelesaian isu pengurusan.16 - .

konsep dan teori keusahawanan membentuk budaya keusahawanan dalam sebarang profesion menghuraikan konsep kreativiti dan inovasi. kesedaran fahaman dan pengetahuan dalam keusahawanan.17 - . Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan perisian statistik yang akan membantu mereka menganalisa data mentah dan mendapatkan maklumat yang boleh digunakan dalam pelbagai aspek pengurusan. kursus ini juga memberi mereka pengetahuan tentang cara-cara mengendalikan kajian ilmiah sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana atau menyediakan laporan pengurusan yang lengkap dengan berasaskan data utama. pelajar akan dapat:      memahami sejarah. bentuk & peraturan perniagaan di Malaysia. Rancangan Pemasaran. mengkaji dan memilih peluang perniagaan. Kursus ini merangkumi topik-topik seperti konsep dan cabaran keusahawanan. Rancangan Perniagaan. peluang-peluang dan penggunaan pengurusan fungsional dalam pembangunan usahawan. Di samping itu. kaedah mengenal pasti. Rancangan Kewangan. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia dan Isu-isu keusahawanan global dan korporat dalam pasaran. pengiraan caj kewangan. Pengurusan Operasi dan Kawalan Kualiti. pelajar akan dapat:  mengaplikasikan kaedah penyelidikan perniagaan.PROJEK PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mendalami sesuatu aspek pengurusan yang diminati. Ianya akan berfokus kepada pembangunan usahawan dari segi ciri-ciri. penilaian inventori. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Antara topik yang akan didedahkan meliputi pengiraan kadar faedah.JOW 457/3 . kadar diskaun. menganalisa data dan menulis laporan ilmiah JTW 201/4 . pengambilan risiko dan asas-asas pengurusan perniagaan mengenal pasti peluang-peluang keusahawanan dan pendekatan bagi mewujudkan usaha teroka menyediakan rancangan perniagaan yang menyeluruh JTW 480/4 .MATEMATIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar tentang beberapa teknik asas matematik dalam perniagaan. penilaian susut nilai. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. mengendali kerja lapangan (pengutipan data). .KEUSAHAWANAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep.

PENGURUSAN INSTITUSI KEWANGAN & PASARAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada fungsi dan isu-isu yang terlibat dalam pengurusan institusi kewangan dan pasaran kewangan.SEMINAR PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada para pelajar untuk meneliti isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. pelajar akan dapat:   mengenal pasti isu-isu semasa yang berlaku dalam bidang pengurusan membincangkan perkaitan antara teori dan konsep pengurusan dengan isu semasa yang berlaku MAJOR KEWANGAN JFW 362/3 . pengurusan institusi kewangan yang utama seperti bank perdagangan. pengurusan isu-isu dasar seperti kredit. pelajar akan dapat:     memahami dengan jelas jenis-jenis institusi kewangan dan pasaran kewangan yang wujud di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa mengetahui bagaimana sistem kewangan berperanan dalam memastikan kemajuan ekonomi benar negara/dunia mengetahui bagaimana pihak pengurusan institusi kewangan menjalankan aktiviti pengurusan aset liabiliti mereka mengetahui kepentingan elemen etika dalam memastikan kelangsungan sesebuah institusi kewangan . iaitu pasaran wang dan modal. analisis kadar faedah termasuk dari aspek matematik. Kandungan kursus meliputi: fungsi dan matlamat institusi kewangan di Malaysia dan pasarannya. pelajar akan dapat  mengaplikasikan ilmu matematik dalam bidang pengurusan perniagaan JTW 301/4 . syarikat kewangan dan institusi kewangan Islam. struktur kematangan dan pengurusan pusingan kadar faedah. Para pelajar akan dikehendaki menyediakan dan membentangkan laporan tentang kajian ke atas sesuatu isu pengurusan yang telah dikenal pasti. kecairan. dan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.18 - . Melalui kursus ini. peraturan dan perancangan kerajaan dan analisis kewangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. dasar awam terhadap institusi kewangan meliputi tujuan dan struktur peraturan untuk keberkesanan dan kestabilan sistem kewangan. para pelajar akan dibimbing untuk mengenal pasti dan menganalisis isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. modal dan perancangan strategik. Penekanan kursus adalah kepada strategi pengurusan institusi kewangan.

financial report analysis. industri untuk Mengkaji penyata-penyata kewangan bulanan.SECURITY INVESTMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT The objective of this course is to enable student to understand the concept. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding sektor industrinya bagi sesuatu tempoh kajian tertentu untuk menentukan faktorfaktor kekuatan serta kelemahan syarikat. Bidang-bidang analisis khusus yang akan dipelajari dalam kursus ini ialah: Analisis Kewangan Industri Analisis Kewangan Syarikat Mengkaji sesebuah sektor menentukan prestasi industri. The economic trend.JFP 363E/4 . . methodology and investment portfolio management. theory. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding syarikat lain dalam sektor industri yang sama. types of security.ANALISIS PENYATA KEWANGAN Sumber utama mendapatkan maklumat mengenai sesebuah syarikat ialah daripada penyata-penyata kewangan. The contents of the course include introduction to the concept. ataupun tahunan sesebuah syarikat untuk menentukan prestasi terdahulu dan meramalkan prestasi masa hadapan bagi sesuatu tempoh kajian tertentu. penyata pendapatan dan penyata pengaliran tunai. analisis pulangan atas ekuiti. suku-tahunan. Syarikat - . constraints and compare of individual and institutional investors JFW 364/3 . iaitu kunci kira-kira. Industri - Analisis Kewangan . Kursus ini akan memberi pendedahan terperinci mengenai konsepkonsep analisis nisbah. business and share market.Syarikat lwn. students are able to:   to describe the major steps in the construction of an investment portfolio.19 - Analisis Kewangan . and information sources are also discussed. statistics and basic mathematics for investment. share market and legal requirements. technical analysis and Dow Theory. risks and returns. fundamental analysis.Syarikat lwn. investment process. peranan analisis kewangan dan penilaian. Learning outcomes Upon completion of this course. The emphasis is on the method of investments analysis. distinguish between real assets and financial assets and finally understand financial markets to specify investment objectives.

20 - . definisi perlindungan nilai. (c) belanjawan modal: teknik-teknik keputusan belanjawan modal. strategi urus niaga opsyen. Penekanan juga akan diberi kepada mekanik pasaran opsyen.KEWANGAN KORPORAT Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai teori-teori dan isu-isu kewangan dari aspek pelaburan firma dan pembiayaan modalnya untuk tujuan pemaksimuman kekayaan pemiliknya. matlamat pengurusan kewangan korporat. kontrak hadapan. analisis mengurangkan aliran tunai. teori struktur modal dan dasar dividen. nilai opsyen mengikut model Binomial dan Black-Scholes. urus niaga masa hadapan bagi kadar faedah. analisis risiko dan belanjawan modal yang optimal. indeks stok. pertukaran asing opsyen dan swap akan dibincangkan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Bagi pasaran hadapan pula.DERIVATIF KEWANGAN Objektif kursus ini ialah untuk memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar tentang konsep. stok. mata wang.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kaedah strategi perlindungan nilai kewangan hadapan. pelajar akan dapat:    memahami analisis-analisis yang diperlukan untuk menganalisis sesebuah perniagaan memahami kelebihan dan kelemahan setiap analisis yang dilakukan melakukan analisis ke atas penyata kewangan sesebuah syarikat JFW 460/3 . Kandungan kursus meliputi tiga bahagian utama iaitu: (a) konsep asas kewangan. analisis penentuan harga kewangan hadapan. kewangan hadapan dan derivatif kewangan. pasaran dan kewangan hadapan. . teknik dan strategi urus niaga opsyen. risiko dan pulangan dan konsep dan model penilaian. analisis harga opsyen stok. konsep kos modal. mekanik kewangan hadapan. (b) kos dan struktur modal: keumpilan kewangan atau leveraj. Kandungan kursus ini termasuk pengenalan tentang konsep. spekulasi dan arbitraj. pelajar akan dapat:    pendedahan tentang teori kewangan bagi menentukan pembentukan dan perlaksanaan strategi kewangan berkesan kenal pasti isu-isu dan masalah kewangan yang dihadapi oleh pengurus kewangan dalam mengambil keputusan kewangan memahami bagaimana matlamat utama individu dan pengurus-pengurus firma bertindak dalam memaksima kekayaan pemilik saham JFW 370/4 . analisis aliran tunai dari projek. kadar faedah. sifat opsyen. opsyen untuk indeks saham.

Ia juga membekalkan pelajar dengan amalan semasa yang dipengaruhi oleh sosiobudaya. latihan dan perkembangan kakitangan. imbangan pembayaran. aliran ekonomi. pengurusan gaji dan faedah. pemilihan dan pengambilan kakitangan. politik dan globalisasi. imbangan pembayaran. pelajar akan dapat:       memahami aspek-aspek penting pasaran opsyen. isu-isu berkaitan dengan perdagangan mata wang asing serta membezakan kategorikategori kadar pertukaran menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kadar pertukaran dan perubahan kadar pertukaran MAJOR ORGANISASI JOP 352/4 .PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Kursus ini meneliti prinsip dan amalan pengurusan sumber manusia yang meliputi aspek perancangan sumber manusia. memahami kadar pertukaran dan urus niaga kadar pertukaran dan membuat tafsiran tentang perubahan kadar pertukaran asing memahami penentuan kadar pertukaran. mekanisme imbangan pembayaran diselaraskan dan sistem kewangan antarabangsa. iaitu aspek-aspek kaitan perdagangan luar negara dengan ekonomi negara. .KEWANGAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek-aspek kewangan dalam bidang ekonomi antarabangsa. pertukaran asing. rizab menjelaskan kepentingan imbangan dagangan. perubahan kadar pertukaran. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. ke hadapan serta swap menerangkan serta menganalisa mekanisma jual-beli sekuriti derivatif memahami sifat-sifat kontrak derivatif mengenal pasti dan menganalisa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi nilai sesebuah sekuriti derivatif menggunakan model penilaian yang sesuai untuk penilaian derivatif menjelaskan bagaimana derivatif boleh digunakan sebagai alat untuk “hedge”.21 - . pelajar akan dapat:       memahami hubung kait perdagangan antarabangsa dan kewangan antarabangsa. akaun modal dan rizab. imbangan pembayaran sesebuah negara. penilaian prestasi dan perhubungan pekerja. kewangan antarabangsa dan pendapatan negara memahami terminologi asas berkaitan kewangan antarabangsa seperti imbangan dagangan. akaun semasa. akaun semasa. arbitraj serta spekulasi JKE 419/3 . akaun modal.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

pelajar akan dapat:   memahami konsep teori organisasi kenal pasti reka bentuk struktur organisasi yang bersesuaian dengan misi dan visi organisasi JOW 359/4 . discusses current trends in the field of international investments and globalization. persekitaran teknologi. .Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.INTERNATIONAL MANAGEMENT The course focuses on the challenges and issues in the field of international management. perancangan perubahan dan cara memperkenalkan perubahan ke dalam organisasi. and analyses the type of skills and expertise that are necessary in international management. Aspek-aspek perkembangan organisasi yang disentuh meliputi corak perubahan. kitaran hayat budaya organisasi dan inovasi. pelajar akan dapat:   memahami konsep perkembangan organisasi memahami kepentingan perubahan dalam organisasi JOW 365E/3 . asas struktur organisasi.PERKEMBANGAN ORGANISASI Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar mengenai konsep perkembangan organisasi.22 - . emphasizes on the differences and similarities between domestic and international management.TEORI ORGANISASI Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep teori organisasi sebagai asas kepada menganalisis keberkesanan organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Aspek-aspek teori organisasi yang ditekankan ialah strategi reka bentuk dan keberkesanan organisasi. pelajar akan dapat:   memahami pelbagai aspek pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri memahami amalan pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri di Malaysia membolehkan pelajar-pelajar mengaplikasikan pengurusan sumber manusia di tempat kerja JOW 353/3 .

Akta Perhubungan Pekerjaan 1967. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kesatuan sekerja.PERHUBUNGAN INDUSTRI Kursus ini bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip dan peraturan perhubungan industri yang meliputi aspek-aspek sejarah perhubungan industri. pertikaian perusahaan. maklumat perusahaan. Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan lain-lain peranan (hak dan tanggung jawab) majikan. Kursus ini memberi tumpuan pada teori yang berkaitan aplikasi prinsip psikologi dalam pengurusan organisasi. para pelajar akan didedahkan tentang pengurusan individu dan kumpulan dalam organisasi.Learning outcomes Upon completion of this course.PSIKOLOGI PENGURUSAN Melalui kursus ini. pekerja dan kerajaan dalam mewujudkan suasana hubungan industri yang harmoni di Malaysia JOW 360/3 . undangundang serta akta-akta yang berkaitan. pelajar akan dapat:   memahami cara pengurusan diri untuk bekerja dengan orang lain secara lebih berkesan memahami cara menguruskan orang lain dalam sesebuah organisasi dengan lebih berkesan . students are able to:     identify the challenges and issues in international management define what are similarities and differences between domestic and international management examine the current trend in international finance & investment and globalization identify management style that suits working environment to remain competitive JOW 452/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Perbandingan perhubungan perusahaan di negara-negara lain juga dianalisis. pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas tentang sistem perhubungan industri di Malaysia (sektor swasta dan juga sektor awam) undang-undang berkaitan pekerjaan seperti Akta Kerja 1955. proses perundingan bersama.23 - .

operasi dan fungsi sumber manusia memahami perancangan. pelajar akan dapat:   pendedahan kepada konsep-konsep yang berkait dengan pengguna.PENYELIDIKAN PEMASARAN Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik penyelidikan pemasaran. perlakuan pengguna dan isu-isu kepenggunaan memahami taktik-taktik.MAJOR PEMASARAN JRW 340/4 . Beberapa model perlakuan pengguna. aktiviti-aktiviti dan strategi-strategi terkini dari perspektif pengguna atau pemasar JRW 343/4 .PERLAKUAN PENGGUNA Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai perlakuan pengguna. dan hasil penyelidikan terkini dibincangkan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. peranan institusi-institusi pemasaran. pengurusan barangan.PEMASARAN PERKHIDMATAN Kursus ini mendalami isu-isu dalam mengamalkan konsep pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran.24 - . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. dan kawalan aktiviti pemasaran serta strategi pemasaran yang diperlukan dalam persekitaran yang kompetitif JRP 342/4 . pelajar akan dapat:     memahami isu-isu pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran memahami kepentingan perkhidmatan dalam kerja harian memahami dan kenal pasti perhubungan antara pemasaran. pelajar akan dapat:   mengenal pasti maklumat pemasaran dan keperluan penyelidikan pemasaran di dalam proses membuat keputusan perniagaan menyediakan cadangan penyelidikan untuk memenuhi satu keperluan kajian . terutamanya analisis statistik. Untuk membolehkan pelajar menggunakan kaedah penyelidikan pemasaran. perlaksanaan. perlaksanaan dan kawalan aktiviti pemasaran. penentuan harga dan promosi diberi penekanan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. perlakuan pengguna. proses pengguna membuat keputusan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses membeli. Perancangan.

STRATEGIC MARKETING This course enhances student’s understanding on strategic marketing management and its relationship with corporate strategy. Ianya membincangkan pengurusan institusi peruncitan (polisi belian. undang-undang peraturan yang berkaitan promosi. internal and external situatuerial analysis. Kursus ini juga membincangkan pengaruh pengguna. perubahan teknologi dan perubahan struktur perniagaan dalam aktiviti peruncitan. penyediaan copy dan artwork.KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU Kursus ini menekankan peranan komunikasi bersepadu sebagai satu kaedah promosi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. The techniques in strategic marketing analysis. and marketing strategies are also discussed. strategic marketing models. penentuan harga. .  menjalankan kajian pemasaran bermula dari pembentukan kajian sehingga ke penulisan laporan menganalisa data menggunakan teknik asas statistik JRP 347E/4 . penggunaan media untuk mempengaruhi perlakuan pengguna. Topiktopik penting meliputi perancangan dan pemilihan media. Pelajar akan didedahkan dengan cara merancang dan melaksanakan promosi.PERUNCITAN Kursus ini meneliti isu-isu pemasaran dalam peruncitan.25 - . sistem maklumat pengurusan dan pengurusan jurujual). students are able to:    understand strategic marketing management and its relationship with corporate strategy develop decision making skills in marketing link the concepts and practical aspects of marketing JRP 345/4 . Learning outcomes Upon completion of this course. pelajar akan dapat:   memahami proses pemasaran yang menyeluruh memahami isu-isu penting untuk melakarkan promosi yang berkesan ELEKTIF JRW 348/4 .

pembiayaan menerusi modal teroka. Malaysian government expenditure. students are able to:   understand the application of e-commerce develop an attractive web page JFP 312/4 .PUBLIC SECTOR ECONOMICS This course analyses the activities of the public sector from the perspective of taxation and government expenditure. teknik-teknik menilai prestasi kewangan. . Topics to be covered under the government expenditures are: various concepts of the growth of government expenditure. This course focuses on developing the web page. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN MODAL TEROKA Kursus ini bersetuju mendedahkan kepada para pelajar tentang pengurusan kewangan untuk Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS). Topics to be covered are: concepts and system of taxation. empirical analysis and the weakness of the empirical analysis. Antara isu yang akan disentuh meliputi pembiayaan. pelajar akan dapat:   memahami aspek-aspek penting pengurusan kewangan untuk PKS memahami pengurusan modal teroka sebagai sumber perniagaan yang alternatif JKE 416E/4 .26 - . tax incidence. types of expenditure and its effect. import tax and the tax burden on the poor) and the effect of tax incentives. application of online transaction and network management. principles of taxation. melaksana dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peruncitan perusahaan menganalisis proses-proses peruncitan JTU 396E . tax burden (of export tax. Learning outcomes Upon completion of this course.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. taxation system in Malaysia.E-COMMERCE This course covers the development of information technology and the e-commerce related technology. perancangan kewangan jangka pendek dan jangka sederhana. pelajar akan dapat:    memahami peruncitan asas membina.

the basic theorems of welfare economics. public good.Learning outcomes Upon completion of this course.27 - . externalities and the foundation of public choice understand the underlining arguments of the growth of government expenditure both from the public finance and the public choice perspectives define and understand the effects of public expenditure programs on the distribution of income define and understand the effects of taxes on the distribution of income identify the tax incidence and the effects of taxes on the efficiency of resource allocation . students are able to:       apply basic theoretical and empirical tools of analysis to public policy issues define and understand the reasons for market failure.