RANCANGAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) LATAR BELAKANG Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) telah

mula ditawarkan melalui Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 1997. Sehingga sidang akademik 2004/05, rancangan ini tidak menawarkan sebarang pengkhususan utama tetapi merupakan pengajian pengurusan am yang merangkumi kursus-kursus dalam bidang Kewangan, Perakaunan, Pemasaran, Pengeluaran dan Operasi, Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi. Pada sidang akademik 2005/06 bidang pengkhususan diperkenalkan, bermula dengan bidang Kewangan dan Organisasi. Pengkhususan Pemasaran diperkenalkan mulai sidang akademik 2006/2007. STRUKTUR RANCANGAN Pelajar akan mengambil kursus-kursus teras pada tahun pertama dan kedua, diikuti dengan kursus major dan elektif pada tahun ketiga dan keempat. Bagi meluaskan skop pendedahan pelajar kepada bidang lain, pelajar rancangan ini juga perlu mengambil sekumpulan kursus mewakili satu bidang minor yang dipilih daripada salah satu pakej berikut: Ekonomi, Sains Politik, Antropologi/Sosiologi atau Matematik. Pelajar yang mengikuti Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) wajib mengumpul minimum 136 unit untuk berijazah. Jenis kursus dan jumlah unit yang perlu dikumpul oleh pelajar ialah seperti berikut: Teras & Major (T) Minor (M) Elektif (E) Kursus Universiti (U) JUMLAH PENDAFTARAN KURSUS KURSUS TERAS (73 UNIT) JTW 104/4 JTW 103/3 JTW 106E/4 JTW 107/3 JTW 108/3 JTW 114/4 JTW 125/4 JTW 124/3 JTW 212/4 JTW 223/3 JTW 241/3 Pengantar Pengurusan Undang-Undang Perniagaan Business Communication Mikroekonomi Makroekonomi Prinsip Perakaunan Kewangan Statistik Perniagaan Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan Perakaunan Pengurusan Pengurusan Operasi Prinsip Pemasaran -193 20 8 15

___________

136

JTW 253/3 JTW 262/4 JTP 293/3 JTP 380/3 JTP 401/3 JTW 403E/4 JTW 305/12 JOW 457/3

-

Perlakuan Organisasi Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan

PAKEJ B (Bagi pelajar yang tidak bekerja dan tidak boleh melakukan Latihan Amali) JTW 480/4 JTW 201/4 JTW 301/4 Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan

KURSUS MAJOR (20 UNIT) Pelajar perlu memilih salah satu major yang ditawarkan. Kesemua kursus yang ditawarkan dalam pakej major berkenaan perlu diambil untuk melengkapkan bilangan unit kursus teras. KEWANGAN JFW 362/3 JFP 363E/4 JFW 364/3 JFW 460/3 JKE 419/3 JFW 370/4 ORGANISASI JOP 352/4 JOW 353/3 JOW 359/4 JOW 365E/3 JOW 452/3 JOW 360/3 PEMASARAN JRW 340/4 JRP 342/4 JRW 343/4 JRP 347E/4 JRP 345/4 Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran Strategic Marketing Komunikasi Pemasaran Bersepadu -2Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri Psikologi Pengurusan Pengurusan Institusi Kewangan dan Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan Kewangan Korporat Kewangan Antarabangsa Derivatif Kewangan

Antropologi-Sosiologi JKA 101/4 JKA 213/4 JKA 314/4 JKA 417/4 JKA 315/4 Ekonomi JKE 211/4 JKE 212/4 JKE 213/4 JKE 315/4 JKE 413/4 Sains Politik JKP 101/4 JKP 211/4 JKP 212/4 JKP 213/4 JKP 214/4 Pengantar Sains Politik Pentadbiran Awam Hubungan Antarabangsa Falsafah Politik Politik Perbandingan Mikroekonomi 1 Makroekonomi 1 Wang dan Perbankan Ekonomi Malaysia Analisis Ekonomi Islam Pengantar Antropologi-Sosiologi Ketidaksamaan Sosial Agama dan Masyarakat Penyelewengan. JRW 348/4 JTU 396E/4 JFP 312/4 JKE 416E/4 Peruncitan E-Commerce Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics KURSUS MINOR (20 UNIT) Mathematics JIM 101/4 JIM 104/4 JIM 201/4 JIM 211/4 JIM 212/4 Calculus Introduction to Statistics Linear Algebra Advanced Calculus Statistical Methods Semua kursus Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris.KURSUS ELEKTIF (8 UNIT) Pelajar perlu memilih mana-mana DUA kursus sahaja untuk keperluan elektif bagi semua major KEWANGAN atau ORGANISASI atau PEMASARAN.Konflik dan Pengawalan Sosial Isu-Isu Perbankan di Negara Membangun -3- .

KURSUS UNIVERSITI (15 UNIT) English (4 units) JUE 200/2 JUE 300/2 JUE 402/2 English I English II Writing For Professional Purposes Walau bagaimanapun sesetengah pelajar perlu mendaftar JUE 100/2 . Bahasa Malaysia (2 unit) JUL 401/2 Bahasa Malaysia IV Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TISA) (2 unit) JUT 101/2 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik (2 unit) JUH 101/2 Hubungan Etnik Ko-Kurikulum (3 unit) JUJ 103/3 Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer Kursus Kemahiran (2 unit) JUS 101/2 Teras Keusahawanan -4- .Preparatory English bergantung kepada taraf pencapaian Bahasa Inggeris masing-masing mengikut skala MUET (Rujuk muka surat 7).

KAKITANGAN AKADEMIK Pengerusi Rancangan : : PENGURUSAN Zulnaidi Yaacob B. (USM) Nasina Mat Desa B.Econs.Acc.B.D (UUM) Che Supian Mohamad Nor Dip. D.A.A. (IIUM) M.A.B.Acct.Sc.. C. (Birmingham) Ph.. (UUM) M. Noor B.B. (UUM) M. Ph. (UM).A.D. (USM) Ph.A.B. (UUM) M. Bus. Melbourne) Pensyarah : -5- .A. (UKM) Ph.S.D (RMIT. Econs.B.A. (UiTM) B.B.B.A.B. Admin (Washington State) M.A.B.B. (USM) M.B..Acc. (UiTM) B.A (USM) Issham Ismail B. (USM) Norziani bt Dahalan @ Omar D.A. (New Castle upon Tyne) Zarina Mohd. Faiz Hilmi B. (USM) Ph.D. M.Soc.D.B. Acct.B..A.A. (USM) Suzyrman Sibly B.A. (UUM) D.(M) Mohd. M. (UUM) D.Soc.Sc.

Undang-Undang Perniagaan . 4.B. 7.Perakaunan Pengurusan . 5. 20 Tugasan 20 P.Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan .Makroekonomi 1 .Prinsip Perakaunan Kewangan . JTW 125 JTW 212 4 4 40 40 60 60 10.B.Perlakuan Organisasi 3 40 60 P. JTW 104 .B.B.Statistik Perniagaan . 10 Kuiz 20 Projek 15 P.Pengantar Pengurusan . 25 Tugasan 20 P.SENARAI KURSUS PENGURUSAN Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 6. Kod/Tajuk Kursus Unit 1. 20 Tugasan 20 P.B.Prinsip Pemasaran 4 Kerja Kursus 40 Pep.B. 20 Tugasan 20 P. JTW 103 JTW106E JTW 107 JTW 108 JTW 114 JTW 124 3 4 3 3 4 3 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 8.Mikroekonomi 1 .Business Communication . JTW 223 JTW 241 3 3 40 40 60 60 12. 11.B. 15 Projek 10 Tugasan 2.B. 3. = Peperiksaan Berterusan -6- . 20 Tugasan 10 P. JTW 253 .B. 20 Tugasan 20 P. 10 Kuiz 10 Tugasan 30 P. 9. 20 Tugasan 20 P. 10 Laporan 15 P.B. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P. 20 Tugasan 20 P.B.Pengurusan Operasi .B.B.

100 Laporan 20 Esei Projek 20 P.B.B. 10 Kuiz 15 Latihan 10 P. 16. 30 Projek 20 Tugasan 20 P. 17.B.B. JTP 380 JTP 401 JTW 403E JTW 305 JOW 457 - 3 3 4 12 3 40 40 40 100 50 60 60 60 50 20. JTW 262 JTP 293 Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan 4 3 Kerja Kursus 40 40 Pep.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 20 Esei 20 P.B.B. JFW 362 JFP 363E - Pengurusan Institusi Kewangan & Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan 3 4 40 40 60 60 25. 20 Tugasan 20 P.B. 24. = Peperiksaan Berterusan -7- . JTW 480 JTW 201 - Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan 4 4 100 40 60 22.B. Kod/Tajuk Kursus Unit 13. 20 Tugasan 20 P. 14. 18. 20 Tugasan 10 Kuiz 15. Akhir 60 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 30 P. 19.B. JTW 301 - 4 60 40 23.B. 10 Kuiz 15 P. 10 Kuiz 100 Laporan Projek 20 Tugasan 20 P. 21. JFW 364 - 3 50 50 P.B. 30 Laporan 20 Ulasan Buku 10 Pembentangan 20 P.

20 Tugasan 20 P. JOP 352 4 40 60 30.B. JOW 452 - 3 40 60 34. 20 Projek 20 P.B.Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi 3 3 4 Kerja Kursus 40 30 40 Pep. 20 Tugasan 20 P. JOW 365E - 3 40 60 33. 20 P. 30 Tugasan 29.B. JOW 359 - Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri 4 40 60 32.B. 28. JFW 460 JKE 419 JFW 370 . JRP 342 - 4 40 60 37.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. = Peperiksaan Berterusan -8- . JOW 353 3 40 60 31. 20 Tugasan 20 P.B. JRW 340 - Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran 4 40 60 36. 20 Tugasan 20 Esei 10 Kuiz 10 Latihan 20 P.B.B.Kewangan Antarabangsa . JRW 343 - 4 50 50 P. 27. 10 Kuiz 10 Tugasan 20 P. Kod/Tajuk Kursus Unit 26.Derivatif Kewangan .B.B. 10 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.Kewangan Korporat .B. JOW 360 - Psikologi Pengurusan 3 60 40 35. Akhir 60 70 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 Tugasan 20 P. 20 Tugasan 10 Latihan 10 Kuiz 20 P.B.

B. 20 Pojek 30 Tugasan 20 P. JFP 312 - Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics 4 40 60 43. Kod/Tajuk Kursus Unit 38. JKE 416E - 4 30 60 20 P. JRP 347E Strategic Marketing Management Komunikasi Pemasaran Bersepadu Peruncitan 4 Kerja Kursus 40 Pep. 20 Tugasan 41.B. 39. JTU 396E - E-Commerce 4 40 60 42.B. = Peperiksaan Berterusan -9- . Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P. 10 Tugasan P.B. 20 Tugasan 20 P. JRW 348 - 4 40 60 20 Esei 20 Latihan 20 P.Asas-Asas Penilaian (%) Bil.B.B. JRP 345 - 4 50 50 40.

undang-undang jualan barangan. practice and apply principles to shape a business document and become better business communicator . pelajar akan dapat:    memahami konsep dan teori pengurusan yang digunakan dalam organisasi mengenal pasti fungsi pengurusan memahami dengan jelas kepentingan mengurus sumber manusia dalam organisasi JTW 103/3 . undang-undang agensi dan undang-undang perkongsian JTW 106E/4 – BUSINESS COMMUNICATION The course includes aspects of oral and non-oral communications in business and consultancy. Learning outcomes Upon completion of this course. students are able to:    understand how professional relationships build through the communication process enable better problem solving and decision making write. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.SINOPSIS DAN HASIL PEMBELAJARAN KURSUS PENGURUSAN JTW 104/4 .PENGANTAR PENGURUSAN Kursus pengantar ini akan mendedahkan pelajar kepada konsep-konsep umum dalam pengurusan. Ia merangkumi fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan. penyusunan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.10 - . pelajar akan dapat:   memahami dengan jelas tentang sistem perundangan Malaysia mengenal pasti undang-undang kontrak.UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip asas undang-undang yang berkaitan dengan soal perjanjian dan kontrak. undangundang sewa beli. pengarahan dan pengawalan yang diperlukan dalam pengurusan sebuah organisasi.

topik lain yang turut dibincangkan ialah keanjalan permintaan. kadar inflasi. pelajar akan dapat:     memahami asas-asas makroekonomi merangkumi isu-isu perakaunan pendapatan Negara.11 - . pekerjaan dan pengangguran. buruh dan upah. Di samping membentuk pendapat coherent tentang realiti ekonomi. kitaran perniagaan asas mengenai manusia dikaji melalui perlakuan ekonomi secara keseluruhan. wang dan kadar bunga.JTW 107/3 . perdagangan dan kewangan antarabangsa perlakuan unit-unit makroekonomi kitaran perniagaan dasar-dasar makroekonomi yang merangkumi dasar fiskal dan dasar kewangan dan kesan pelaksanaan dasar-dasar ini . Subjek makroekonomi merangkumi faktor yang dimaksudkan ini terdiri daripada kadar pertumbuhan pengeluaran. teori dan kos pengeluaran dan kebaikan dan keburukan sesuatu struktur pasaran. tingkat harga agregat. pelajar akan dapat:    memahami asas-asas mikroekonomi merangkumi isu-isu teori-teori ekonomi.MAKROEKONOMI Dalam makroekonomi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. konsep keanjalan. analisis permintaan dan penawaran. dan struktur pasaran memahami keluk permintaan dan penawaran membuat pengiraan permintaan dan penawaran. mikroekonomi memberikan teknik-teknik yang boleh meningkatkan peranan dalam pembentukan polisi awam dan pembuatan keputusan secara persendirian. sistem ekonomi. inflasi dan pengangguran. kadar faedah. dan keanjalan JTW 108/3 . Pembolehubah utama termasuk jumlah pengeluaran dalam ekonomi. kadar upah dan kadar pertukaran asing. penambahan nilai atau penurunan nilai kadar pertukaran asing. perubahan pengangguran dalam tempoh masa pertumbuhan dan kemelesetan. Selain dari topik pemahaman asas tentang operasi sistem ekonomi Malaysia dan hubungannya dengan pembentukan polisi awam. asas teori pengguna.MIKROEKONOMI Kajian dan pemahaman tentang bagaimana pasaran beroperasi merupakan asas kepada teori mikroekonomi dan ia adalah penting untuk memahami bagaimana sistem ekonomi kita berfungsi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

serta penggunaan perisian SPSS dalam menganalisis data. ogif. Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira JTW 124/3 . Para pelajar akan didedahkan tentang teori dan penyelidikan berkaitan psikologi dalam pengurusan. emosi dan sebagainya. kognisi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:    memahami tentang asas psikologi memahami tatacara pengurusan diri yang berkesan memahami cara mengurus orang lain dengan lebih berkesan JTW 125/4 . Penekanan utama kursus ialah kepada kefahaman dan kemahiran merekod urus niaga dan melapor kesan urus niaga secara keseluruhan. histogram. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pusingan perakaunan. poligon. min median. catatan bergu. Walaupun ianya satu kursus persediaan bagi bakal pelajar perakaunan.PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN Kursus ini mengenalkan semua pelajar kepada bidang perakaunan yang mana unsurunsur dan prinsip perakaunan digunakan sebagai bahasa perniagaan. piawai dan andaian-andaian asas perakaunan menyediakan catatan jurnal dan lejar untuk setiap urus niaga menyediakan Penyata Kewangan meliputi Akaun Perdagangan. (kekerapan. .PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar tentang asas bidang psikologi. persepsi.12 - . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:    memahami prinsip-prinsip. kebarangkalian dan taburan kebarangkalian. memori. personaliti.STATISTIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kaedah statistik yang lazim digunakan dalam bidang pengurusan dan perniagaan. Meliputi konsep penyampaian data.JTW 114/4 . Pelajar juga akan didedahkan kepada analisis korelasi dan regresi. (pensampelan dan taburan pensampelan) dan statistik taabiran permulaan bagi satu populasi dan dua populasi (anggaran dan ujian hipotesis). kursus ini mampu mendedahkan pelajar-pelajar lain kepada isu perakaunan untuk keperluan masingmasing. julat dan varians). Topik-topik yang akan didedahkan meliputi asas psikologi. catatan bagi rekod tidak lengkap dan perakaunan bagi organisasi tidak berasaskan keuntungan.

mod. taktik-taktik penganalisan inventori. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PERAKAUNAN PENGURUSAN Perancangan. teknik-teknik serta teori yang berkait dengan pengeluaran barangan atau perkhidmatan di organisasi memahami penggunaan alat-alat analisis (analytical tools) untuk menganalisis permasalahan dalam pengurusan operasi . Teknik Pengekosan dan Analisis Varian JTW 223/3 . kaedah-kaedah. Kursus ini menumpukan perhatian kepada penghasilan dan penggunaan maklumat perakaunan untuk pengurus merancang dan mengawal operasi perniagaan serta membuat keputusan khas bila perlu. pelajar akan dapat:   memahami konsep pengurusan operasi. aktiviti dan belanjawan. barangan. strategi-strategi.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:     memahami perbezaan antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kos memahami terma-terma dan tingkah laku kos menyediakan belanjawan-belanjawan untuk sebuah organisasi memahami teknik-teknik pengurusan dan kawalan kos seperti Titik Pulang Modal. kapasiti. lokasi dan susun atur. belanjawan. pengurusan kualiti menyeluruh (TQM).13 - .PENGURUSAN OPERASI Kursus ini memberikan pendedahan mengenai teori-teori dan teknik-teknik pengurusan pengeluaran. kuartil. proses. perancangan keperluan bahan. Kandungan kursus melibatkan pengenalan kepada pengurusan pengeluaran. kos relevan dan pengekosan piawai. pengurusan projek. ogif dan poligon memahami konsep kebarangkalian menguji hipotesis menguasai kemahiran menggunakan perisian SPSS dalam menganalisis data JTW 212/4 . pengawalan dan pembuatan keputusan adalah antara beberapa fungsi utama pihak pengurusan. Maklumat perakaunan penting yang ditekankan dalam kursus ini ialah kos barangan. cara-cara melicinkan proses pengeluaran serta meningkatkan hasilnya dan penggunaan teknik-teknik penting dalam pengurusan pengeluaran. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kos piawai. pelajar akan dapat:       menerangkan bagaimana statistik digunakan meringkaskan data mentah dalam bentuk jadual kekerapan menghitung dan mentafsir data seperti min. median. varians dan sisihan piawai serta boleh memapar data dalam bentuk histogram. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pengekosan kerja. produk.

pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas konsep perlakuan organisasi memahami dengan jelas tiga peringkat analisis perlakuan organisasi iaitu peringkat individu. konsep penting yang ditonjolkan ialah nilai semasa mata wang dan ciri-ciri risiko. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PRINSIP KEWANGAN Kursus ini memperkenalkan kepada fungsi pengurusan kewangan dalam organisasi perniagaan. pengedaran. peringkat kumpulan dan peringkat organisasi aplikasi teori perlakuan organisasi untuk mewujudkan persekitaran yang kompetitif. Oleh yang demikian. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. ragam consumer. Penekanan diberikan kepada objektif pengurusan kewangan untuk maksimumkan nilai sesebuah firma melalui hasil pulangan yang tertinggi pada aras risiko yang terendah.14 - .PRINSIP PEMASARAN Kursus ini memperkenalkan peranan fungsi pemasaran dalam organisasi. Kursus ini juga memberi kefahaman tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi di dalam organisasi.PERLAKUAN ORGANISASI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prinsip dan teori perlakuan organisasi yang merangkumi analisis. promosi). menilai sesuatu permasalahan pengurusan operasi dengan kreatif dan mencari jalan penyelesaian dengan menggunakan kaedah-kaedah serta teknik pengurusan operasi yang bersesuaian JTW 241/3 . kefahaman dan pengurusan manusia dan proses komunikasi. ciri-ciri perkhidmatan pemasaran dan pemilihan perancangan pemasaran yang spesifik mengenal pasti peranan pemasaran di dalam masyarakat. konsep pemasaran dan campuran pemasaran (barangan. harga. JTW 262/4 . industri dan syarikat mengaplikasikan ilmu berkaitan pemasaran di dalam keadaan sebenar dunia perniagaan dan operasi di dalam organisasi   JTW 253/3 . proses yang terlibat. pelajar akan dapat:  memahami aspek-aspek konsep pemasaran. pembangunan pemasaran. . dan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kegiatan pemasaran.berasaskan hubungan pelanggan. Polisi-polisi struktur modal dan pembayaran dividen juga dikaitkan dengan objektif keseluruhan pengurusan kewangan.

JTP 380/3 .KAEDAH PENYELIDIKAN PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap isu-isu kajian penyelidikan. dan menulis laporan penyelidikan. pelajar akan dapat:       memahami penyelidikan perniagaan dan penyelidikan saintifik memahami dengan jelas reka bentuk penyelidikan kenal pasti skala-skala penyelidikan menerangkan jenis pensampelan dan boleh membezakan antara pensampelan kebarangkalian dan bukan kebarangkalian menguji hipotesis dengan pakej perisian SPSS boleh menyediakan cadangan penyelidikan . reka bentuk penyelidikan. tabdirurus korporat dan kaedah pengukuran prestasi berdasarkan pengurusan kewangan JTP 293/3 . syarikat antarabangsa. pensampelan. teori. penilaian penyelidikan.PERNIAGAAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek perniagaan antarabangsa yang meliputi persekitaran perniagaan antarabangsa. menganalisa keupayaan sesuatu perniagaan di peringkat antarabangsa. cara menggunakan komputer. perumusan masalah. pengurusan pengeluaran dan pemasaran yang diamalkan dalam perniagaan antarabangsa.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pengurusan sumber manusia. pengurusan kewangan. pelajar akan dapat:   mendedahkan pelajar kepada dunia perniagaan antarabangsa sebenar dengan menerangkan setiap fungsi perniagaan antarabangsa. kaedah menganalisis. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.15 - . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. hipotesis. pelajar akan dapat:   memahami tentang pengurusan kewangan sebenar dengan mengetahui fungsinya dan hubungannya dengan ekonomi dan perakaunan menerangkan tujuan firma ditubuhkan. penyukatan dan pemungutan data.

students are able to:    define what is strategic management examine the concept of strategic analysis. the emphasis is on the issues and techniques in the development of corporate strategy and the techniques in strategic implementations – in a continuously changing environment. ekologi. organisasi. pelajar akan dapat:   memahami tentang asas-asas. nilai dan etika perniagaan. para pelajar akan dilatih menyediakan satu laporan komprehensif berkaitan isu pengurusan yang dikemukakan meliputi pengenalpastian dan penyelesaian isu pengurusan. konsep-konsep. dan teori-teori yang berhubung kait dengan pengurusan perniagaan beretika memahami bagaimana untuk membentuk pengurus yang beretika.LATIHAN AMALI Melalui kursus ini. berhemah. mengurus prestasi sosial perniagaan dan isu moral dalam perniagaan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kerajaan dan masyarakat.ETIKA PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan mengenai etika atau moral berkaitan perniagaan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Learning outcomes Upon completion of this course. Para pelajar juga akan didedahkan dengan teknik menganalisis isu-isu yang telah dikenal pasti.16 - .JTP 401/3 . bertanggung jawab dan peka terhadap keperluan individu. persekitaran perniagaan. strategic formulation and strategic implementation understand and examine case analysis JTW 305/12 . masyarakat. konsep tanggungjawab sosial perniagaan. peranan kerajaan dalam perniagaan. para pelajar akan dilatih mengenali isu-isu pengurusan dalam sesebuah organisasi. pelajar akan dapat:   mengaplikasikan ilmu pengurusan untuk mengenal pasti isu-isu dalaman sesebuah organisasi mengenal pasti alternatif-alternatif yang ada untuk menyelesaikan isu-isu dalam sesebuah organisasi . in particular.STRATEGIC MANAGEMENT The course focuses on organisational management. persekitaran dan kerajaan JTW 403E/4 . Seterusnya.

KEUSAHAWANAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep. Kursus ini merangkumi topik-topik seperti konsep dan cabaran keusahawanan. bentuk & peraturan perniagaan di Malaysia.17 - . Ianya akan berfokus kepada pembangunan usahawan dari segi ciri-ciri.JOW 457/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. penilaian susut nilai. peluang-peluang dan penggunaan pengurusan fungsional dalam pembangunan usahawan. kaedah mengenal pasti. pelajar akan dapat:      memahami sejarah.PROJEK PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mendalami sesuatu aspek pengurusan yang diminati. Antara topik yang akan didedahkan meliputi pengiraan kadar faedah. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan perisian statistik yang akan membantu mereka menganalisa data mentah dan mendapatkan maklumat yang boleh digunakan dalam pelbagai aspek pengurusan. pengiraan caj kewangan. penilaian inventori. menganalisa data dan menulis laporan ilmiah JTW 201/4 .MATEMATIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar tentang beberapa teknik asas matematik dalam perniagaan. kadar diskaun. mengendali kerja lapangan (pengutipan data). pengambilan risiko dan asas-asas pengurusan perniagaan mengenal pasti peluang-peluang keusahawanan dan pendekatan bagi mewujudkan usaha teroka menyediakan rancangan perniagaan yang menyeluruh JTW 480/4 . pelajar akan dapat:  mengaplikasikan kaedah penyelidikan perniagaan. Di samping itu. kursus ini juga memberi mereka pengetahuan tentang cara-cara mengendalikan kajian ilmiah sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana atau menyediakan laporan pengurusan yang lengkap dengan berasaskan data utama. konsep dan teori keusahawanan membentuk budaya keusahawanan dalam sebarang profesion menghuraikan konsep kreativiti dan inovasi. mengkaji dan memilih peluang perniagaan. . kesedaran fahaman dan pengetahuan dalam keusahawanan. Pengurusan Operasi dan Kawalan Kualiti. Rancangan Kewangan. Rancangan Perniagaan. Rancangan Pemasaran. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia dan Isu-isu keusahawanan global dan korporat dalam pasaran.

pengurusan isu-isu dasar seperti kredit. struktur kematangan dan pengurusan pusingan kadar faedah. pengurusan institusi kewangan yang utama seperti bank perdagangan. peraturan dan perancangan kerajaan dan analisis kewangan.18 - . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kecairan. pelajar akan dapat:     memahami dengan jelas jenis-jenis institusi kewangan dan pasaran kewangan yang wujud di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa mengetahui bagaimana sistem kewangan berperanan dalam memastikan kemajuan ekonomi benar negara/dunia mengetahui bagaimana pihak pengurusan institusi kewangan menjalankan aktiviti pengurusan aset liabiliti mereka mengetahui kepentingan elemen etika dalam memastikan kelangsungan sesebuah institusi kewangan . iaitu pasaran wang dan modal. Kandungan kursus meliputi: fungsi dan matlamat institusi kewangan di Malaysia dan pasarannya. para pelajar akan dibimbing untuk mengenal pasti dan menganalisis isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. modal dan perancangan strategik.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.SEMINAR PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada para pelajar untuk meneliti isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. pelajar akan dapat  mengaplikasikan ilmu matematik dalam bidang pengurusan perniagaan JTW 301/4 . dan.PENGURUSAN INSTITUSI KEWANGAN & PASARAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada fungsi dan isu-isu yang terlibat dalam pengurusan institusi kewangan dan pasaran kewangan. Melalui kursus ini. analisis kadar faedah termasuk dari aspek matematik. dasar awam terhadap institusi kewangan meliputi tujuan dan struktur peraturan untuk keberkesanan dan kestabilan sistem kewangan. pelajar akan dapat:   mengenal pasti isu-isu semasa yang berlaku dalam bidang pengurusan membincangkan perkaitan antara teori dan konsep pengurusan dengan isu semasa yang berlaku MAJOR KEWANGAN JFW 362/3 . Penekanan kursus adalah kepada strategi pengurusan institusi kewangan. Para pelajar akan dikehendaki menyediakan dan membentangkan laporan tentang kajian ke atas sesuatu isu pengurusan yang telah dikenal pasti. syarikat kewangan dan institusi kewangan Islam.

and information sources are also discussed. students are able to:   to describe the major steps in the construction of an investment portfolio. risks and returns. methodology and investment portfolio management. investment process. Industri - Analisis Kewangan . analisis pulangan atas ekuiti. constraints and compare of individual and institutional investors JFW 364/3 . Bidang-bidang analisis khusus yang akan dipelajari dalam kursus ini ialah: Analisis Kewangan Industri Analisis Kewangan Syarikat Mengkaji sesebuah sektor menentukan prestasi industri. . types of security. statistics and basic mathematics for investment. share market and legal requirements. The emphasis is on the method of investments analysis. financial report analysis. The contents of the course include introduction to the concept. Syarikat - . Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding sektor industrinya bagi sesuatu tempoh kajian tertentu untuk menentukan faktorfaktor kekuatan serta kelemahan syarikat. industri untuk Mengkaji penyata-penyata kewangan bulanan.SECURITY INVESTMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT The objective of this course is to enable student to understand the concept.19 - Analisis Kewangan .Syarikat lwn. ataupun tahunan sesebuah syarikat untuk menentukan prestasi terdahulu dan meramalkan prestasi masa hadapan bagi sesuatu tempoh kajian tertentu.ANALISIS PENYATA KEWANGAN Sumber utama mendapatkan maklumat mengenai sesebuah syarikat ialah daripada penyata-penyata kewangan. fundamental analysis. theory. business and share market. peranan analisis kewangan dan penilaian. iaitu kunci kira-kira. distinguish between real assets and financial assets and finally understand financial markets to specify investment objectives. Learning outcomes Upon completion of this course. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding syarikat lain dalam sektor industri yang sama. Kursus ini akan memberi pendedahan terperinci mengenai konsepkonsep analisis nisbah. The economic trend.JFP 363E/4 . technical analysis and Dow Theory. penyata pendapatan dan penyata pengaliran tunai.Syarikat lwn. suku-tahunan.

kaedah strategi perlindungan nilai kewangan hadapan. analisis risiko dan belanjawan modal yang optimal. mata wang. pasaran dan kewangan hadapan. pertukaran asing opsyen dan swap akan dibincangkan. analisis mengurangkan aliran tunai. analisis harga opsyen stok. analisis penentuan harga kewangan hadapan. (b) kos dan struktur modal: keumpilan kewangan atau leveraj.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. teori struktur modal dan dasar dividen. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kontrak hadapan. (c) belanjawan modal: teknik-teknik keputusan belanjawan modal. mekanik kewangan hadapan. Kandungan kursus ini termasuk pengenalan tentang konsep.KEWANGAN KORPORAT Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai teori-teori dan isu-isu kewangan dari aspek pelaburan firma dan pembiayaan modalnya untuk tujuan pemaksimuman kekayaan pemiliknya. strategi urus niaga opsyen. urus niaga masa hadapan bagi kadar faedah. konsep kos modal. teknik dan strategi urus niaga opsyen. kadar faedah.20 - . stok. matlamat pengurusan kewangan korporat. opsyen untuk indeks saham. Kandungan kursus meliputi tiga bahagian utama iaitu: (a) konsep asas kewangan. definisi perlindungan nilai.DERIVATIF KEWANGAN Objektif kursus ini ialah untuk memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar tentang konsep. nilai opsyen mengikut model Binomial dan Black-Scholes. Bagi pasaran hadapan pula. sifat opsyen. Penekanan juga akan diberi kepada mekanik pasaran opsyen. indeks stok. kewangan hadapan dan derivatif kewangan. risiko dan pulangan dan konsep dan model penilaian. . analisis aliran tunai dari projek. pelajar akan dapat:    memahami analisis-analisis yang diperlukan untuk menganalisis sesebuah perniagaan memahami kelebihan dan kelemahan setiap analisis yang dilakukan melakukan analisis ke atas penyata kewangan sesebuah syarikat JFW 460/3 . pelajar akan dapat:    pendedahan tentang teori kewangan bagi menentukan pembentukan dan perlaksanaan strategi kewangan berkesan kenal pasti isu-isu dan masalah kewangan yang dihadapi oleh pengurus kewangan dalam mengambil keputusan kewangan memahami bagaimana matlamat utama individu dan pengurus-pengurus firma bertindak dalam memaksima kekayaan pemilik saham JFW 370/4 . spekulasi dan arbitraj.

penilaian prestasi dan perhubungan pekerja. latihan dan perkembangan kakitangan. imbangan pembayaran. Ia juga membekalkan pelajar dengan amalan semasa yang dipengaruhi oleh sosiobudaya. memahami kadar pertukaran dan urus niaga kadar pertukaran dan membuat tafsiran tentang perubahan kadar pertukaran asing memahami penentuan kadar pertukaran. akaun semasa. politik dan globalisasi. akaun modal dan rizab. kewangan antarabangsa dan pendapatan negara memahami terminologi asas berkaitan kewangan antarabangsa seperti imbangan dagangan. akaun semasa. . akaun modal. arbitraj serta spekulasi JKE 419/3 .KEWANGAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek-aspek kewangan dalam bidang ekonomi antarabangsa. pelajar akan dapat:       memahami aspek-aspek penting pasaran opsyen. iaitu aspek-aspek kaitan perdagangan luar negara dengan ekonomi negara. ke hadapan serta swap menerangkan serta menganalisa mekanisma jual-beli sekuriti derivatif memahami sifat-sifat kontrak derivatif mengenal pasti dan menganalisa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi nilai sesebuah sekuriti derivatif menggunakan model penilaian yang sesuai untuk penilaian derivatif menjelaskan bagaimana derivatif boleh digunakan sebagai alat untuk “hedge”. imbangan pembayaran. pengurusan gaji dan faedah. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. imbangan pembayaran sesebuah negara. aliran ekonomi. pemilihan dan pengambilan kakitangan.21 - . rizab menjelaskan kepentingan imbangan dagangan. mekanisme imbangan pembayaran diselaraskan dan sistem kewangan antarabangsa.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. isu-isu berkaitan dengan perdagangan mata wang asing serta membezakan kategorikategori kadar pertukaran menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kadar pertukaran dan perubahan kadar pertukaran MAJOR ORGANISASI JOP 352/4 .PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Kursus ini meneliti prinsip dan amalan pengurusan sumber manusia yang meliputi aspek perancangan sumber manusia. pelajar akan dapat:       memahami hubung kait perdagangan antarabangsa dan kewangan antarabangsa. perubahan kadar pertukaran. pertukaran asing.

. persekitaran teknologi. Aspek-aspek teori organisasi yang ditekankan ialah strategi reka bentuk dan keberkesanan organisasi. and analyses the type of skills and expertise that are necessary in international management. pelajar akan dapat:   memahami konsep perkembangan organisasi memahami kepentingan perubahan dalam organisasi JOW 365E/3 . Aspek-aspek perkembangan organisasi yang disentuh meliputi corak perubahan. pelajar akan dapat:   memahami konsep teori organisasi kenal pasti reka bentuk struktur organisasi yang bersesuaian dengan misi dan visi organisasi JOW 359/4 . discusses current trends in the field of international investments and globalization.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.22 - . pelajar akan dapat:   memahami pelbagai aspek pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri memahami amalan pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri di Malaysia membolehkan pelajar-pelajar mengaplikasikan pengurusan sumber manusia di tempat kerja JOW 353/3 . emphasizes on the differences and similarities between domestic and international management. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.TEORI ORGANISASI Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep teori organisasi sebagai asas kepada menganalisis keberkesanan organisasi. perancangan perubahan dan cara memperkenalkan perubahan ke dalam organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kitaran hayat budaya organisasi dan inovasi.PERKEMBANGAN ORGANISASI Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar mengenai konsep perkembangan organisasi. asas struktur organisasi.INTERNATIONAL MANAGEMENT The course focuses on the challenges and issues in the field of international management.

Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan lain-lain peranan (hak dan tanggung jawab) majikan. maklumat perusahaan. Kursus ini memberi tumpuan pada teori yang berkaitan aplikasi prinsip psikologi dalam pengurusan organisasi. pertikaian perusahaan. Perbandingan perhubungan perusahaan di negara-negara lain juga dianalisis. kesatuan sekerja. students are able to:     identify the challenges and issues in international management define what are similarities and differences between domestic and international management examine the current trend in international finance & investment and globalization identify management style that suits working environment to remain competitive JOW 452/3 . undangundang serta akta-akta yang berkaitan. pekerja dan kerajaan dalam mewujudkan suasana hubungan industri yang harmoni di Malaysia JOW 360/3 . pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas tentang sistem perhubungan industri di Malaysia (sektor swasta dan juga sektor awam) undang-undang berkaitan pekerjaan seperti Akta Kerja 1955. pelajar akan dapat:   memahami cara pengurusan diri untuk bekerja dengan orang lain secara lebih berkesan memahami cara menguruskan orang lain dalam sesebuah organisasi dengan lebih berkesan .PERHUBUNGAN INDUSTRI Kursus ini bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip dan peraturan perhubungan industri yang meliputi aspek-aspek sejarah perhubungan industri. proses perundingan bersama. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.23 - . Akta Perhubungan Pekerjaan 1967. para pelajar akan didedahkan tentang pengurusan individu dan kumpulan dalam organisasi.PSIKOLOGI PENGURUSAN Melalui kursus ini.Learning outcomes Upon completion of this course.

Beberapa model perlakuan pengguna. pelajar akan dapat:   pendedahan kepada konsep-konsep yang berkait dengan pengguna. proses pengguna membuat keputusan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses membeli. aktiviti-aktiviti dan strategi-strategi terkini dari perspektif pengguna atau pemasar JRW 343/4 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.24 - .PENYELIDIKAN PEMASARAN Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik penyelidikan pemasaran. pengurusan barangan. dan kawalan aktiviti pemasaran serta strategi pemasaran yang diperlukan dalam persekitaran yang kompetitif JRP 342/4 . peranan institusi-institusi pemasaran. pelajar akan dapat:   mengenal pasti maklumat pemasaran dan keperluan penyelidikan pemasaran di dalam proses membuat keputusan perniagaan menyediakan cadangan penyelidikan untuk memenuhi satu keperluan kajian . perlaksanaan. Untuk membolehkan pelajar menggunakan kaedah penyelidikan pemasaran. perlaksanaan dan kawalan aktiviti pemasaran. perlakuan pengguna dan isu-isu kepenggunaan memahami taktik-taktik. pelajar akan dapat:     memahami isu-isu pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran memahami kepentingan perkhidmatan dalam kerja harian memahami dan kenal pasti perhubungan antara pemasaran. terutamanya analisis statistik. Perancangan. dan hasil penyelidikan terkini dibincangkan. perlakuan pengguna.PEMASARAN PERKHIDMATAN Kursus ini mendalami isu-isu dalam mengamalkan konsep pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran.PERLAKUAN PENGGUNA Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai perlakuan pengguna. operasi dan fungsi sumber manusia memahami perancangan. penentuan harga dan promosi diberi penekanan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.MAJOR PEMASARAN JRW 340/4 .

penyediaan copy dan artwork.KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU Kursus ini menekankan peranan komunikasi bersepadu sebagai satu kaedah promosi. and marketing strategies are also discussed. strategic marketing models. Ianya membincangkan pengurusan institusi peruncitan (polisi belian. Topiktopik penting meliputi perancangan dan pemilihan media. penggunaan media untuk mempengaruhi perlakuan pengguna. sistem maklumat pengurusan dan pengurusan jurujual). penentuan harga. perubahan teknologi dan perubahan struktur perniagaan dalam aktiviti peruncitan. internal and external situatuerial analysis. Pelajar akan didedahkan dengan cara merancang dan melaksanakan promosi.  menjalankan kajian pemasaran bermula dari pembentukan kajian sehingga ke penulisan laporan menganalisa data menggunakan teknik asas statistik JRP 347E/4 .25 - .PERUNCITAN Kursus ini meneliti isu-isu pemasaran dalam peruncitan. Kursus ini juga membincangkan pengaruh pengguna. students are able to:    understand strategic marketing management and its relationship with corporate strategy develop decision making skills in marketing link the concepts and practical aspects of marketing JRP 345/4 . undang-undang peraturan yang berkaitan promosi. . Learning outcomes Upon completion of this course. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.STRATEGIC MARKETING This course enhances student’s understanding on strategic marketing management and its relationship with corporate strategy. pelajar akan dapat:   memahami proses pemasaran yang menyeluruh memahami isu-isu penting untuk melakarkan promosi yang berkesan ELEKTIF JRW 348/4 . The techniques in strategic marketing analysis.

.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN MODAL TEROKA Kursus ini bersetuju mendedahkan kepada para pelajar tentang pengurusan kewangan untuk Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS). Topics to be covered under the government expenditures are: various concepts of the growth of government expenditure. empirical analysis and the weakness of the empirical analysis. tax incidence. This course focuses on developing the web page. melaksana dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peruncitan perusahaan menganalisis proses-proses peruncitan JTU 396E . pelajar akan dapat:   memahami aspek-aspek penting pengurusan kewangan untuk PKS memahami pengurusan modal teroka sebagai sumber perniagaan yang alternatif JKE 416E/4 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:    memahami peruncitan asas membina. import tax and the tax burden on the poor) and the effect of tax incentives. taxation system in Malaysia. students are able to:   understand the application of e-commerce develop an attractive web page JFP 312/4 . tax burden (of export tax. perancangan kewangan jangka pendek dan jangka sederhana. Antara isu yang akan disentuh meliputi pembiayaan. types of expenditure and its effect. pembiayaan menerusi modal teroka. Learning outcomes Upon completion of this course. Topics to be covered are: concepts and system of taxation.E-COMMERCE This course covers the development of information technology and the e-commerce related technology. principles of taxation.PUBLIC SECTOR ECONOMICS This course analyses the activities of the public sector from the perspective of taxation and government expenditure. teknik-teknik menilai prestasi kewangan. Malaysian government expenditure. application of online transaction and network management.26 - .

Learning outcomes Upon completion of this course. externalities and the foundation of public choice understand the underlining arguments of the growth of government expenditure both from the public finance and the public choice perspectives define and understand the effects of public expenditure programs on the distribution of income define and understand the effects of taxes on the distribution of income identify the tax incidence and the effects of taxes on the efficiency of resource allocation . public good.27 - . the basic theorems of welfare economics. students are able to:       apply basic theoretical and empirical tools of analysis to public policy issues define and understand the reasons for market failure.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful