RANCANGAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) LATAR BELAKANG Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) telah

mula ditawarkan melalui Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 1997. Sehingga sidang akademik 2004/05, rancangan ini tidak menawarkan sebarang pengkhususan utama tetapi merupakan pengajian pengurusan am yang merangkumi kursus-kursus dalam bidang Kewangan, Perakaunan, Pemasaran, Pengeluaran dan Operasi, Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi. Pada sidang akademik 2005/06 bidang pengkhususan diperkenalkan, bermula dengan bidang Kewangan dan Organisasi. Pengkhususan Pemasaran diperkenalkan mulai sidang akademik 2006/2007. STRUKTUR RANCANGAN Pelajar akan mengambil kursus-kursus teras pada tahun pertama dan kedua, diikuti dengan kursus major dan elektif pada tahun ketiga dan keempat. Bagi meluaskan skop pendedahan pelajar kepada bidang lain, pelajar rancangan ini juga perlu mengambil sekumpulan kursus mewakili satu bidang minor yang dipilih daripada salah satu pakej berikut: Ekonomi, Sains Politik, Antropologi/Sosiologi atau Matematik. Pelajar yang mengikuti Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) wajib mengumpul minimum 136 unit untuk berijazah. Jenis kursus dan jumlah unit yang perlu dikumpul oleh pelajar ialah seperti berikut: Teras & Major (T) Minor (M) Elektif (E) Kursus Universiti (U) JUMLAH PENDAFTARAN KURSUS KURSUS TERAS (73 UNIT) JTW 104/4 JTW 103/3 JTW 106E/4 JTW 107/3 JTW 108/3 JTW 114/4 JTW 125/4 JTW 124/3 JTW 212/4 JTW 223/3 JTW 241/3 Pengantar Pengurusan Undang-Undang Perniagaan Business Communication Mikroekonomi Makroekonomi Prinsip Perakaunan Kewangan Statistik Perniagaan Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan Perakaunan Pengurusan Pengurusan Operasi Prinsip Pemasaran -193 20 8 15

___________

136

JTW 253/3 JTW 262/4 JTP 293/3 JTP 380/3 JTP 401/3 JTW 403E/4 JTW 305/12 JOW 457/3

-

Perlakuan Organisasi Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan

PAKEJ B (Bagi pelajar yang tidak bekerja dan tidak boleh melakukan Latihan Amali) JTW 480/4 JTW 201/4 JTW 301/4 Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan

KURSUS MAJOR (20 UNIT) Pelajar perlu memilih salah satu major yang ditawarkan. Kesemua kursus yang ditawarkan dalam pakej major berkenaan perlu diambil untuk melengkapkan bilangan unit kursus teras. KEWANGAN JFW 362/3 JFP 363E/4 JFW 364/3 JFW 460/3 JKE 419/3 JFW 370/4 ORGANISASI JOP 352/4 JOW 353/3 JOW 359/4 JOW 365E/3 JOW 452/3 JOW 360/3 PEMASARAN JRW 340/4 JRP 342/4 JRW 343/4 JRP 347E/4 JRP 345/4 Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran Strategic Marketing Komunikasi Pemasaran Bersepadu -2Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri Psikologi Pengurusan Pengurusan Institusi Kewangan dan Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan Kewangan Korporat Kewangan Antarabangsa Derivatif Kewangan

Konflik dan Pengawalan Sosial Isu-Isu Perbankan di Negara Membangun -3- . Antropologi-Sosiologi JKA 101/4 JKA 213/4 JKA 314/4 JKA 417/4 JKA 315/4 Ekonomi JKE 211/4 JKE 212/4 JKE 213/4 JKE 315/4 JKE 413/4 Sains Politik JKP 101/4 JKP 211/4 JKP 212/4 JKP 213/4 JKP 214/4 Pengantar Sains Politik Pentadbiran Awam Hubungan Antarabangsa Falsafah Politik Politik Perbandingan Mikroekonomi 1 Makroekonomi 1 Wang dan Perbankan Ekonomi Malaysia Analisis Ekonomi Islam Pengantar Antropologi-Sosiologi Ketidaksamaan Sosial Agama dan Masyarakat Penyelewengan. JRW 348/4 JTU 396E/4 JFP 312/4 JKE 416E/4 Peruncitan E-Commerce Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics KURSUS MINOR (20 UNIT) Mathematics JIM 101/4 JIM 104/4 JIM 201/4 JIM 211/4 JIM 212/4 Calculus Introduction to Statistics Linear Algebra Advanced Calculus Statistical Methods Semua kursus Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris.KURSUS ELEKTIF (8 UNIT) Pelajar perlu memilih mana-mana DUA kursus sahaja untuk keperluan elektif bagi semua major KEWANGAN atau ORGANISASI atau PEMASARAN.

Bahasa Malaysia (2 unit) JUL 401/2 Bahasa Malaysia IV Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TISA) (2 unit) JUT 101/2 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik (2 unit) JUH 101/2 Hubungan Etnik Ko-Kurikulum (3 unit) JUJ 103/3 Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer Kursus Kemahiran (2 unit) JUS 101/2 Teras Keusahawanan -4- .KURSUS UNIVERSITI (15 UNIT) English (4 units) JUE 200/2 JUE 300/2 JUE 402/2 English I English II Writing For Professional Purposes Walau bagaimanapun sesetengah pelajar perlu mendaftar JUE 100/2 .Preparatory English bergantung kepada taraf pencapaian Bahasa Inggeris masing-masing mengikut skala MUET (Rujuk muka surat 7).

D (RMIT. (UUM) D. C.B.Acct. M.Sc.B.A.D.A.B. (UM).Soc.A (USM) Issham Ismail B.A.D. Melbourne) Pensyarah : -5- . (UiTM) B.A. (UKM) Ph.KAKITANGAN AKADEMIK Pengerusi Rancangan : : PENGURUSAN Zulnaidi Yaacob B..Sc. M. (New Castle upon Tyne) Zarina Mohd.B.A. (UUM) M. (USM) Ph.A. (UUM) D. Acct..Soc. (UiTM) B. (USM) Suzyrman Sibly B. (USM) M.Acc.B..B.A.B. (UUM) M. D.A.B. (USM) Nasina Mat Desa B.. (USM) Ph. (IIUM) M.A. (UUM) M.D (UUM) Che Supian Mohamad Nor Dip. Ph.A.A.B.B.Econs. Noor B. Econs.A.S.Acc.D. Faiz Hilmi B. (USM) Norziani bt Dahalan @ Omar D.(M) Mohd.B.B. (Birmingham) Ph.B.A. Admin (Washington State) M. Bus.

B.B. 20 Tugasan 20 P.B.B. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P.Makroekonomi 1 .B. 10 Kuiz 20 Projek 15 P. 20 Tugasan 20 P. JTW 104 .Perlakuan Organisasi 3 40 60 P. JTW 223 JTW 241 3 3 40 40 60 60 12. 5.B.Business Communication . 9. 20 Tugasan 20 P.Undang-Undang Perniagaan .Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan . 20 Tugasan 20 P.Mikroekonomi 1 .SENARAI KURSUS PENGURUSAN Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 10 Laporan 15 P. 20 Tugasan 20 P. 10 Kuiz 10 Tugasan 30 P. JTW 253 .Pengurusan Operasi . 20 Tugasan 20 P. Kod/Tajuk Kursus Unit 1. JTW 125 JTW 212 4 4 40 40 60 60 10. 11. = Peperiksaan Berterusan -6- .Prinsip Perakaunan Kewangan .B. 25 Tugasan 20 P.B. JTW 103 JTW106E JTW 107 JTW 108 JTW 114 JTW 124 3 4 3 3 4 3 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 8. 20 Tugasan 10 P.B.Pengantar Pengurusan .B. 6.Prinsip Pemasaran 4 Kerja Kursus 40 Pep. 3.B.Perakaunan Pengurusan .Statistik Perniagaan .B. 15 Projek 10 Tugasan 2.B. 7. 4.

10 Kuiz 100 Laporan Projek 20 Tugasan 20 P. 24.B.B. 100 Laporan 20 Esei Projek 20 P.B. 16. 20 Esei 20 P. Akhir 60 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 30 P.B. 21. 19.B. 18.B. JTP 380 JTP 401 JTW 403E JTW 305 JOW 457 - 3 3 4 12 3 40 40 40 100 50 60 60 60 50 20. 20 Tugasan 20 P. 10 Kuiz 15 P. 30 Projek 20 Tugasan 20 P. JTW 262 JTP 293 Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan 4 3 Kerja Kursus 40 40 Pep. JFW 362 JFP 363E - Pengurusan Institusi Kewangan & Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan 3 4 40 40 60 60 25.B. 14. JFW 364 - 3 50 50 P.B. 30 Laporan 20 Ulasan Buku 10 Pembentangan 20 P. JTW 480 JTW 201 - Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan 4 4 100 40 60 22.B. 20 Tugasan 20 P. 17.B. 10 Kuiz 15 Latihan 10 P.B. Kod/Tajuk Kursus Unit 13. 20 Tugasan 10 Kuiz 15.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. = Peperiksaan Berterusan -7- . JTW 301 - 4 60 40 23.

Kod/Tajuk Kursus Unit 26. Akhir 60 70 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 Tugasan 20 P. JRW 340 - Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran 4 40 60 36. 10 Tugasan 20 P. JOW 353 3 40 60 31. = Peperiksaan Berterusan -8- . 20 Tugasan 20 P.B.B. 20 P. JOW 360 - Psikologi Pengurusan 3 60 40 35.B.B. JFW 460 JKE 419 JFW 370 .B. 20 Projek 20 P. JOP 352 4 40 60 30. 28. 20 Tugasan 20 P.B. JRP 342 - 4 40 60 37. JRW 343 - 4 50 50 P.B. 27. 20 Tugasan 20 P.Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi 3 3 4 Kerja Kursus 40 30 40 Pep. 20 Tugasan 20 P. 20 Tugasan 20 Esei 10 Kuiz 10 Latihan 20 P. JOW 452 - 3 40 60 34.B.B. 30 Tugasan 29.B. 10 Kuiz 10 Tugasan 20 P. 20 Tugasan 10 Latihan 10 Kuiz 20 P.Kewangan Antarabangsa .B.Kewangan Korporat .Asas-Asas Penilaian (%) Bil. JOW 365E - 3 40 60 33.Derivatif Kewangan . JOW 359 - Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri 4 40 60 32.B.

B.B. 20 Pojek 30 Tugasan 20 P. JRP 347E Strategic Marketing Management Komunikasi Pemasaran Bersepadu Peruncitan 4 Kerja Kursus 40 Pep. 39. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P. = Peperiksaan Berterusan -9- . JRW 348 - 4 40 60 20 Esei 20 Latihan 20 P. JTU 396E - E-Commerce 4 40 60 42. JRP 345 - 4 50 50 40. JKE 416E - 4 30 60 20 P. Kod/Tajuk Kursus Unit 38.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. 20 Tugasan 20 P.B. JFP 312 - Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics 4 40 60 43. 20 Tugasan 41.B. 10 Tugasan P.B.B.

students are able to:    understand how professional relationships build through the communication process enable better problem solving and decision making write. Ia merangkumi fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan. undang-undang agensi dan undang-undang perkongsian JTW 106E/4 – BUSINESS COMMUNICATION The course includes aspects of oral and non-oral communications in business and consultancy. pengarahan dan pengawalan yang diperlukan dalam pengurusan sebuah organisasi. undangundang sewa beli. undang-undang jualan barangan. practice and apply principles to shape a business document and become better business communicator . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PENGANTAR PENGURUSAN Kursus pengantar ini akan mendedahkan pelajar kepada konsep-konsep umum dalam pengurusan. pelajar akan dapat:   memahami dengan jelas tentang sistem perundangan Malaysia mengenal pasti undang-undang kontrak. pelajar akan dapat:    memahami konsep dan teori pengurusan yang digunakan dalam organisasi mengenal pasti fungsi pengurusan memahami dengan jelas kepentingan mengurus sumber manusia dalam organisasi JTW 103/3 . Learning outcomes Upon completion of this course. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. penyusunan.UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip asas undang-undang yang berkaitan dengan soal perjanjian dan kontrak.SINOPSIS DAN HASIL PEMBELAJARAN KURSUS PENGURUSAN JTW 104/4 .10 - .

kadar upah dan kadar pertukaran asing. inflasi dan pengangguran. asas teori pengguna. pekerjaan dan pengangguran. tingkat harga agregat. dan keanjalan JTW 108/3 . kadar faedah. dan struktur pasaran memahami keluk permintaan dan penawaran membuat pengiraan permintaan dan penawaran. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.JTW 107/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kitaran perniagaan asas mengenai manusia dikaji melalui perlakuan ekonomi secara keseluruhan. buruh dan upah.MAKROEKONOMI Dalam makroekonomi. wang dan kadar bunga. Selain dari topik pemahaman asas tentang operasi sistem ekonomi Malaysia dan hubungannya dengan pembentukan polisi awam. pelajar akan dapat:     memahami asas-asas makroekonomi merangkumi isu-isu perakaunan pendapatan Negara. mikroekonomi memberikan teknik-teknik yang boleh meningkatkan peranan dalam pembentukan polisi awam dan pembuatan keputusan secara persendirian. sistem ekonomi. kadar inflasi. pelajar akan dapat:    memahami asas-asas mikroekonomi merangkumi isu-isu teori-teori ekonomi.MIKROEKONOMI Kajian dan pemahaman tentang bagaimana pasaran beroperasi merupakan asas kepada teori mikroekonomi dan ia adalah penting untuk memahami bagaimana sistem ekonomi kita berfungsi. topik lain yang turut dibincangkan ialah keanjalan permintaan. penambahan nilai atau penurunan nilai kadar pertukaran asing. perdagangan dan kewangan antarabangsa perlakuan unit-unit makroekonomi kitaran perniagaan dasar-dasar makroekonomi yang merangkumi dasar fiskal dan dasar kewangan dan kesan pelaksanaan dasar-dasar ini .11 - . Di samping membentuk pendapat coherent tentang realiti ekonomi. analisis permintaan dan penawaran. perubahan pengangguran dalam tempoh masa pertumbuhan dan kemelesetan. Subjek makroekonomi merangkumi faktor yang dimaksudkan ini terdiri daripada kadar pertumbuhan pengeluaran. teori dan kos pengeluaran dan kebaikan dan keburukan sesuatu struktur pasaran. Pembolehubah utama termasuk jumlah pengeluaran dalam ekonomi. konsep keanjalan.

poligon. julat dan varians). kebarangkalian dan taburan kebarangkalian. Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira JTW 124/3 . histogram.12 - . Para pelajar akan didedahkan tentang teori dan penyelidikan berkaitan psikologi dalam pengurusan.STATISTIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kaedah statistik yang lazim digunakan dalam bidang pengurusan dan perniagaan. Penekanan utama kursus ialah kepada kefahaman dan kemahiran merekod urus niaga dan melapor kesan urus niaga secara keseluruhan. Pelajar juga akan didedahkan kepada analisis korelasi dan regresi.JTW 114/4 . kognisi. piawai dan andaian-andaian asas perakaunan menyediakan catatan jurnal dan lejar untuk setiap urus niaga menyediakan Penyata Kewangan meliputi Akaun Perdagangan. (pensampelan dan taburan pensampelan) dan statistik taabiran permulaan bagi satu populasi dan dua populasi (anggaran dan ujian hipotesis). Topik-topik yang akan didedahkan meliputi asas psikologi. (kekerapan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. emosi dan sebagainya. . ogif. kursus ini mampu mendedahkan pelajar-pelajar lain kepada isu perakaunan untuk keperluan masingmasing. catatan bagi rekod tidak lengkap dan perakaunan bagi organisasi tidak berasaskan keuntungan. serta penggunaan perisian SPSS dalam menganalisis data. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pusingan perakaunan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN Kursus ini mengenalkan semua pelajar kepada bidang perakaunan yang mana unsurunsur dan prinsip perakaunan digunakan sebagai bahasa perniagaan. Meliputi konsep penyampaian data.PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar tentang asas bidang psikologi. pelajar akan dapat:    memahami prinsip-prinsip. memori. personaliti. min median. Walaupun ianya satu kursus persediaan bagi bakal pelajar perakaunan. catatan bergu. persepsi. pelajar akan dapat:    memahami tentang asas psikologi memahami tatacara pengurusan diri yang berkesan memahami cara mengurus orang lain dengan lebih berkesan JTW 125/4 .

kaedah-kaedah. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pengekosan kerja. perancangan keperluan bahan. teknik-teknik serta teori yang berkait dengan pengeluaran barangan atau perkhidmatan di organisasi memahami penggunaan alat-alat analisis (analytical tools) untuk menganalisis permasalahan dalam pengurusan operasi . kos relevan dan pengekosan piawai. pengawalan dan pembuatan keputusan adalah antara beberapa fungsi utama pihak pengurusan. Kursus ini menumpukan perhatian kepada penghasilan dan penggunaan maklumat perakaunan untuk pengurus merancang dan mengawal operasi perniagaan serta membuat keputusan khas bila perlu. pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). Maklumat perakaunan penting yang ditekankan dalam kursus ini ialah kos barangan. varians dan sisihan piawai serta boleh memapar data dalam bentuk histogram. cara-cara melicinkan proses pengeluaran serta meningkatkan hasilnya dan penggunaan teknik-teknik penting dalam pengurusan pengeluaran. pelajar akan dapat:   memahami konsep pengurusan operasi. pengurusan projek. kos piawai. ogif dan poligon memahami konsep kebarangkalian menguji hipotesis menguasai kemahiran menggunakan perisian SPSS dalam menganalisis data JTW 212/4 . Kandungan kursus melibatkan pengenalan kepada pengurusan pengeluaran. kapasiti. taktik-taktik penganalisan inventori. aktiviti dan belanjawan. belanjawan. Teknik Pengekosan dan Analisis Varian JTW 223/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. proses. strategi-strategi. lokasi dan susun atur. kuartil. pelajar akan dapat:     memahami perbezaan antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kos memahami terma-terma dan tingkah laku kos menyediakan belanjawan-belanjawan untuk sebuah organisasi memahami teknik-teknik pengurusan dan kawalan kos seperti Titik Pulang Modal.PENGURUSAN OPERASI Kursus ini memberikan pendedahan mengenai teori-teori dan teknik-teknik pengurusan pengeluaran. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:       menerangkan bagaimana statistik digunakan meringkaskan data mentah dalam bentuk jadual kekerapan menghitung dan mentafsir data seperti min.PERAKAUNAN PENGURUSAN Perancangan.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.13 - . median. mod. produk. barangan.

 menilai sesuatu permasalahan pengurusan operasi dengan kreatif dan mencari jalan penyelesaian dengan menggunakan kaedah-kaedah serta teknik pengurusan operasi yang bersesuaian JTW 241/3 . konsep penting yang ditonjolkan ialah nilai semasa mata wang dan ciri-ciri risiko. peringkat kumpulan dan peringkat organisasi aplikasi teori perlakuan organisasi untuk mewujudkan persekitaran yang kompetitif. Kursus ini juga memberi kefahaman tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi di dalam organisasi. ciri-ciri perkhidmatan pemasaran dan pemilihan perancangan pemasaran yang spesifik mengenal pasti peranan pemasaran di dalam masyarakat. konsep pemasaran dan campuran pemasaran (barangan. pembangunan pemasaran. proses yang terlibat. harga.PRINSIP KEWANGAN Kursus ini memperkenalkan kepada fungsi pengurusan kewangan dalam organisasi perniagaan. Polisi-polisi struktur modal dan pembayaran dividen juga dikaitkan dengan objektif keseluruhan pengurusan kewangan. ragam consumer. JTW 262/4 . pengedaran.berasaskan hubungan pelanggan. dan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kegiatan pemasaran. pelajar akan dapat:  memahami aspek-aspek konsep pemasaran.PERLAKUAN ORGANISASI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prinsip dan teori perlakuan organisasi yang merangkumi analisis. pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas konsep perlakuan organisasi memahami dengan jelas tiga peringkat analisis perlakuan organisasi iaitu peringkat individu.14 - . promosi). Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Oleh yang demikian. industri dan syarikat mengaplikasikan ilmu berkaitan pemasaran di dalam keadaan sebenar dunia perniagaan dan operasi di dalam organisasi   JTW 253/3 . kefahaman dan pengurusan manusia dan proses komunikasi. Penekanan diberikan kepada objektif pengurusan kewangan untuk maksimumkan nilai sesebuah firma melalui hasil pulangan yang tertinggi pada aras risiko yang terendah.PRINSIP PEMASARAN Kursus ini memperkenalkan peranan fungsi pemasaran dalam organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. .

teori. kaedah menganalisis.15 - . hipotesis. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. reka bentuk penyelidikan. pengurusan kewangan. penilaian penyelidikan.KAEDAH PENYELIDIKAN PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap isu-isu kajian penyelidikan. pengurusan sumber manusia. penyukatan dan pemungutan data.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. cara menggunakan komputer. pengurusan pengeluaran dan pemasaran yang diamalkan dalam perniagaan antarabangsa. pelajar akan dapat:       memahami penyelidikan perniagaan dan penyelidikan saintifik memahami dengan jelas reka bentuk penyelidikan kenal pasti skala-skala penyelidikan menerangkan jenis pensampelan dan boleh membezakan antara pensampelan kebarangkalian dan bukan kebarangkalian menguji hipotesis dengan pakej perisian SPSS boleh menyediakan cadangan penyelidikan . pelajar akan dapat:   mendedahkan pelajar kepada dunia perniagaan antarabangsa sebenar dengan menerangkan setiap fungsi perniagaan antarabangsa. tabdirurus korporat dan kaedah pengukuran prestasi berdasarkan pengurusan kewangan JTP 293/3 . JTP 380/3 . perumusan masalah. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pensampelan. dan menulis laporan penyelidikan.PERNIAGAAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek perniagaan antarabangsa yang meliputi persekitaran perniagaan antarabangsa. syarikat antarabangsa. menganalisa keupayaan sesuatu perniagaan di peringkat antarabangsa. pelajar akan dapat:   memahami tentang pengurusan kewangan sebenar dengan mengetahui fungsinya dan hubungannya dengan ekonomi dan perakaunan menerangkan tujuan firma ditubuhkan.

para pelajar akan dilatih mengenali isu-isu pengurusan dalam sesebuah organisasi. konsep-konsep. students are able to:    define what is strategic management examine the concept of strategic analysis. konsep tanggungjawab sosial perniagaan. para pelajar akan dilatih menyediakan satu laporan komprehensif berkaitan isu pengurusan yang dikemukakan meliputi pengenalpastian dan penyelesaian isu pengurusan. in particular. Learning outcomes Upon completion of this course. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kerajaan dan masyarakat. mengurus prestasi sosial perniagaan dan isu moral dalam perniagaan. ekologi. persekitaran perniagaan. bertanggung jawab dan peka terhadap keperluan individu. Seterusnya. peranan kerajaan dalam perniagaan. persekitaran dan kerajaan JTW 403E/4 .LATIHAN AMALI Melalui kursus ini. berhemah. pelajar akan dapat:   memahami tentang asas-asas. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.ETIKA PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan mengenai etika atau moral berkaitan perniagaan.16 - . pelajar akan dapat:   mengaplikasikan ilmu pengurusan untuk mengenal pasti isu-isu dalaman sesebuah organisasi mengenal pasti alternatif-alternatif yang ada untuk menyelesaikan isu-isu dalam sesebuah organisasi .STRATEGIC MANAGEMENT The course focuses on organisational management. strategic formulation and strategic implementation understand and examine case analysis JTW 305/12 . Para pelajar juga akan didedahkan dengan teknik menganalisis isu-isu yang telah dikenal pasti. organisasi. nilai dan etika perniagaan.JTP 401/3 . dan teori-teori yang berhubung kait dengan pengurusan perniagaan beretika memahami bagaimana untuk membentuk pengurus yang beretika. masyarakat. the emphasis is on the issues and techniques in the development of corporate strategy and the techniques in strategic implementations – in a continuously changing environment.

PROJEK PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mendalami sesuatu aspek pengurusan yang diminati. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Rancangan Pemasaran. Antara topik yang akan didedahkan meliputi pengiraan kadar faedah. pengambilan risiko dan asas-asas pengurusan perniagaan mengenal pasti peluang-peluang keusahawanan dan pendekatan bagi mewujudkan usaha teroka menyediakan rancangan perniagaan yang menyeluruh JTW 480/4 . kesedaran fahaman dan pengetahuan dalam keusahawanan. Kursus ini merangkumi topik-topik seperti konsep dan cabaran keusahawanan. Rancangan Kewangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. kadar diskaun. mengkaji dan memilih peluang perniagaan. .MATEMATIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar tentang beberapa teknik asas matematik dalam perniagaan. kaedah mengenal pasti.JOW 457/3 .KEUSAHAWANAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan perisian statistik yang akan membantu mereka menganalisa data mentah dan mendapatkan maklumat yang boleh digunakan dalam pelbagai aspek pengurusan. menganalisa data dan menulis laporan ilmiah JTW 201/4 . pelajar akan dapat:  mengaplikasikan kaedah penyelidikan perniagaan. Rancangan Perniagaan. kursus ini juga memberi mereka pengetahuan tentang cara-cara mengendalikan kajian ilmiah sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana atau menyediakan laporan pengurusan yang lengkap dengan berasaskan data utama. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia dan Isu-isu keusahawanan global dan korporat dalam pasaran. peluang-peluang dan penggunaan pengurusan fungsional dalam pembangunan usahawan. konsep dan teori keusahawanan membentuk budaya keusahawanan dalam sebarang profesion menghuraikan konsep kreativiti dan inovasi. Pengurusan Operasi dan Kawalan Kualiti. Ianya akan berfokus kepada pembangunan usahawan dari segi ciri-ciri. bentuk & peraturan perniagaan di Malaysia. pelajar akan dapat:      memahami sejarah. penilaian susut nilai. penilaian inventori. mengendali kerja lapangan (pengutipan data). pengiraan caj kewangan. Di samping itu.17 - .

struktur kematangan dan pengurusan pusingan kadar faedah.18 - . iaitu pasaran wang dan modal. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pengurusan institusi kewangan yang utama seperti bank perdagangan. Penekanan kursus adalah kepada strategi pengurusan institusi kewangan. para pelajar akan dibimbing untuk mengenal pasti dan menganalisis isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. Kandungan kursus meliputi: fungsi dan matlamat institusi kewangan di Malaysia dan pasarannya. pengurusan isu-isu dasar seperti kredit. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. syarikat kewangan dan institusi kewangan Islam. pelajar akan dapat  mengaplikasikan ilmu matematik dalam bidang pengurusan perniagaan JTW 301/4 . Melalui kursus ini. analisis kadar faedah termasuk dari aspek matematik. kecairan.SEMINAR PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada para pelajar untuk meneliti isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. pelajar akan dapat:   mengenal pasti isu-isu semasa yang berlaku dalam bidang pengurusan membincangkan perkaitan antara teori dan konsep pengurusan dengan isu semasa yang berlaku MAJOR KEWANGAN JFW 362/3 . peraturan dan perancangan kerajaan dan analisis kewangan. dan. pelajar akan dapat:     memahami dengan jelas jenis-jenis institusi kewangan dan pasaran kewangan yang wujud di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa mengetahui bagaimana sistem kewangan berperanan dalam memastikan kemajuan ekonomi benar negara/dunia mengetahui bagaimana pihak pengurusan institusi kewangan menjalankan aktiviti pengurusan aset liabiliti mereka mengetahui kepentingan elemen etika dalam memastikan kelangsungan sesebuah institusi kewangan . Para pelajar akan dikehendaki menyediakan dan membentangkan laporan tentang kajian ke atas sesuatu isu pengurusan yang telah dikenal pasti. modal dan perancangan strategik.PENGURUSAN INSTITUSI KEWANGAN & PASARAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada fungsi dan isu-isu yang terlibat dalam pengurusan institusi kewangan dan pasaran kewangan. dasar awam terhadap institusi kewangan meliputi tujuan dan struktur peraturan untuk keberkesanan dan kestabilan sistem kewangan.

. types of security.ANALISIS PENYATA KEWANGAN Sumber utama mendapatkan maklumat mengenai sesebuah syarikat ialah daripada penyata-penyata kewangan. iaitu kunci kira-kira. fundamental analysis. theory. Industri - Analisis Kewangan .SECURITY INVESTMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT The objective of this course is to enable student to understand the concept. Kursus ini akan memberi pendedahan terperinci mengenai konsepkonsep analisis nisbah.Syarikat lwn. risks and returns. statistics and basic mathematics for investment. Syarikat - . constraints and compare of individual and institutional investors JFW 364/3 . share market and legal requirements. and information sources are also discussed.Syarikat lwn. investment process. analisis pulangan atas ekuiti. The emphasis is on the method of investments analysis. suku-tahunan. Learning outcomes Upon completion of this course. distinguish between real assets and financial assets and finally understand financial markets to specify investment objectives. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding sektor industrinya bagi sesuatu tempoh kajian tertentu untuk menentukan faktorfaktor kekuatan serta kelemahan syarikat.19 - Analisis Kewangan . The contents of the course include introduction to the concept. methodology and investment portfolio management. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding syarikat lain dalam sektor industri yang sama. The economic trend. ataupun tahunan sesebuah syarikat untuk menentukan prestasi terdahulu dan meramalkan prestasi masa hadapan bagi sesuatu tempoh kajian tertentu. students are able to:   to describe the major steps in the construction of an investment portfolio. Bidang-bidang analisis khusus yang akan dipelajari dalam kursus ini ialah: Analisis Kewangan Industri Analisis Kewangan Syarikat Mengkaji sesebuah sektor menentukan prestasi industri. penyata pendapatan dan penyata pengaliran tunai. technical analysis and Dow Theory. peranan analisis kewangan dan penilaian. business and share market.JFP 363E/4 . industri untuk Mengkaji penyata-penyata kewangan bulanan. financial report analysis.

KEWANGAN KORPORAT Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai teori-teori dan isu-isu kewangan dari aspek pelaburan firma dan pembiayaan modalnya untuk tujuan pemaksimuman kekayaan pemiliknya. opsyen untuk indeks saham. definisi perlindungan nilai.20 - . mekanik kewangan hadapan. analisis harga opsyen stok. analisis risiko dan belanjawan modal yang optimal. teori struktur modal dan dasar dividen. teknik dan strategi urus niaga opsyen. spekulasi dan arbitraj. Penekanan juga akan diberi kepada mekanik pasaran opsyen. strategi urus niaga opsyen. indeks stok.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. urus niaga masa hadapan bagi kadar faedah. kontrak hadapan. (c) belanjawan modal: teknik-teknik keputusan belanjawan modal. pelajar akan dapat:    memahami analisis-analisis yang diperlukan untuk menganalisis sesebuah perniagaan memahami kelebihan dan kelemahan setiap analisis yang dilakukan melakukan analisis ke atas penyata kewangan sesebuah syarikat JFW 460/3 . mata wang. pelajar akan dapat:    pendedahan tentang teori kewangan bagi menentukan pembentukan dan perlaksanaan strategi kewangan berkesan kenal pasti isu-isu dan masalah kewangan yang dihadapi oleh pengurus kewangan dalam mengambil keputusan kewangan memahami bagaimana matlamat utama individu dan pengurus-pengurus firma bertindak dalam memaksima kekayaan pemilik saham JFW 370/4 .DERIVATIF KEWANGAN Objektif kursus ini ialah untuk memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar tentang konsep. kewangan hadapan dan derivatif kewangan. kadar faedah. matlamat pengurusan kewangan korporat. analisis penentuan harga kewangan hadapan. Kandungan kursus meliputi tiga bahagian utama iaitu: (a) konsep asas kewangan. pasaran dan kewangan hadapan. analisis mengurangkan aliran tunai. . konsep kos modal. Kandungan kursus ini termasuk pengenalan tentang konsep. nilai opsyen mengikut model Binomial dan Black-Scholes. (b) kos dan struktur modal: keumpilan kewangan atau leveraj. sifat opsyen. analisis aliran tunai dari projek. Bagi pasaran hadapan pula. stok. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pertukaran asing opsyen dan swap akan dibincangkan. risiko dan pulangan dan konsep dan model penilaian. kaedah strategi perlindungan nilai kewangan hadapan.

pengurusan gaji dan faedah. akaun semasa. ke hadapan serta swap menerangkan serta menganalisa mekanisma jual-beli sekuriti derivatif memahami sifat-sifat kontrak derivatif mengenal pasti dan menganalisa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi nilai sesebuah sekuriti derivatif menggunakan model penilaian yang sesuai untuk penilaian derivatif menjelaskan bagaimana derivatif boleh digunakan sebagai alat untuk “hedge”. akaun modal. akaun modal dan rizab.21 - .KEWANGAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek-aspek kewangan dalam bidang ekonomi antarabangsa. iaitu aspek-aspek kaitan perdagangan luar negara dengan ekonomi negara. pertukaran asing.PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Kursus ini meneliti prinsip dan amalan pengurusan sumber manusia yang meliputi aspek perancangan sumber manusia. imbangan pembayaran. aliran ekonomi. arbitraj serta spekulasi JKE 419/3 . Ia juga membekalkan pelajar dengan amalan semasa yang dipengaruhi oleh sosiobudaya. rizab menjelaskan kepentingan imbangan dagangan. akaun semasa. isu-isu berkaitan dengan perdagangan mata wang asing serta membezakan kategorikategori kadar pertukaran menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kadar pertukaran dan perubahan kadar pertukaran MAJOR ORGANISASI JOP 352/4 . politik dan globalisasi. mekanisme imbangan pembayaran diselaraskan dan sistem kewangan antarabangsa. imbangan pembayaran sesebuah negara. pemilihan dan pengambilan kakitangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. . pelajar akan dapat:       memahami hubung kait perdagangan antarabangsa dan kewangan antarabangsa. kewangan antarabangsa dan pendapatan negara memahami terminologi asas berkaitan kewangan antarabangsa seperti imbangan dagangan. latihan dan perkembangan kakitangan.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. memahami kadar pertukaran dan urus niaga kadar pertukaran dan membuat tafsiran tentang perubahan kadar pertukaran asing memahami penentuan kadar pertukaran. pelajar akan dapat:       memahami aspek-aspek penting pasaran opsyen. penilaian prestasi dan perhubungan pekerja. perubahan kadar pertukaran. imbangan pembayaran.

pelajar akan dapat:   memahami konsep perkembangan organisasi memahami kepentingan perubahan dalam organisasi JOW 365E/3 . asas struktur organisasi.INTERNATIONAL MANAGEMENT The course focuses on the challenges and issues in the field of international management. kitaran hayat budaya organisasi dan inovasi. discusses current trends in the field of international investments and globalization. perancangan perubahan dan cara memperkenalkan perubahan ke dalam organisasi. . Aspek-aspek teori organisasi yang ditekankan ialah strategi reka bentuk dan keberkesanan organisasi. Aspek-aspek perkembangan organisasi yang disentuh meliputi corak perubahan. persekitaran teknologi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PERKEMBANGAN ORGANISASI Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar mengenai konsep perkembangan organisasi. emphasizes on the differences and similarities between domestic and international management. pelajar akan dapat:   memahami konsep teori organisasi kenal pasti reka bentuk struktur organisasi yang bersesuaian dengan misi dan visi organisasi JOW 359/4 . and analyses the type of skills and expertise that are necessary in international management.TEORI ORGANISASI Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep teori organisasi sebagai asas kepada menganalisis keberkesanan organisasi. pelajar akan dapat:   memahami pelbagai aspek pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri memahami amalan pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri di Malaysia membolehkan pelajar-pelajar mengaplikasikan pengurusan sumber manusia di tempat kerja JOW 353/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.22 - .

pekerja dan kerajaan dalam mewujudkan suasana hubungan industri yang harmoni di Malaysia JOW 360/3 . Kursus ini memberi tumpuan pada teori yang berkaitan aplikasi prinsip psikologi dalam pengurusan organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pertikaian perusahaan. undangundang serta akta-akta yang berkaitan. maklumat perusahaan. proses perundingan bersama. Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan lain-lain peranan (hak dan tanggung jawab) majikan. students are able to:     identify the challenges and issues in international management define what are similarities and differences between domestic and international management examine the current trend in international finance & investment and globalization identify management style that suits working environment to remain competitive JOW 452/3 . Akta Perhubungan Pekerjaan 1967. para pelajar akan didedahkan tentang pengurusan individu dan kumpulan dalam organisasi.PERHUBUNGAN INDUSTRI Kursus ini bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip dan peraturan perhubungan industri yang meliputi aspek-aspek sejarah perhubungan industri. pelajar akan dapat:   memahami cara pengurusan diri untuk bekerja dengan orang lain secara lebih berkesan memahami cara menguruskan orang lain dalam sesebuah organisasi dengan lebih berkesan . pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas tentang sistem perhubungan industri di Malaysia (sektor swasta dan juga sektor awam) undang-undang berkaitan pekerjaan seperti Akta Kerja 1955. kesatuan sekerja.23 - .Learning outcomes Upon completion of this course.PSIKOLOGI PENGURUSAN Melalui kursus ini. Perbandingan perhubungan perusahaan di negara-negara lain juga dianalisis. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

terutamanya analisis statistik.PENYELIDIKAN PEMASARAN Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik penyelidikan pemasaran. dan kawalan aktiviti pemasaran serta strategi pemasaran yang diperlukan dalam persekitaran yang kompetitif JRP 342/4 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. aktiviti-aktiviti dan strategi-strategi terkini dari perspektif pengguna atau pemasar JRW 343/4 . perlaksanaan.PEMASARAN PERKHIDMATAN Kursus ini mendalami isu-isu dalam mengamalkan konsep pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran. pengurusan barangan.MAJOR PEMASARAN JRW 340/4 . penentuan harga dan promosi diberi penekanan. peranan institusi-institusi pemasaran.PERLAKUAN PENGGUNA Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai perlakuan pengguna. perlakuan pengguna. dan hasil penyelidikan terkini dibincangkan. proses pengguna membuat keputusan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses membeli. perlakuan pengguna dan isu-isu kepenggunaan memahami taktik-taktik. Beberapa model perlakuan pengguna. Untuk membolehkan pelajar menggunakan kaedah penyelidikan pemasaran. operasi dan fungsi sumber manusia memahami perancangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:   pendedahan kepada konsep-konsep yang berkait dengan pengguna. pelajar akan dapat:   mengenal pasti maklumat pemasaran dan keperluan penyelidikan pemasaran di dalam proses membuat keputusan perniagaan menyediakan cadangan penyelidikan untuk memenuhi satu keperluan kajian . Perancangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. perlaksanaan dan kawalan aktiviti pemasaran.24 - . pelajar akan dapat:     memahami isu-isu pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran memahami kepentingan perkhidmatan dalam kerja harian memahami dan kenal pasti perhubungan antara pemasaran.

internal and external situatuerial analysis. strategic marketing models. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Ianya membincangkan pengurusan institusi peruncitan (polisi belian. Topiktopik penting meliputi perancangan dan pemilihan media. perubahan teknologi dan perubahan struktur perniagaan dalam aktiviti peruncitan. penyediaan copy dan artwork. Kursus ini juga membincangkan pengaruh pengguna. The techniques in strategic marketing analysis. .25 - . students are able to:    understand strategic marketing management and its relationship with corporate strategy develop decision making skills in marketing link the concepts and practical aspects of marketing JRP 345/4 . sistem maklumat pengurusan dan pengurusan jurujual). undang-undang peraturan yang berkaitan promosi. Learning outcomes Upon completion of this course. penentuan harga. pelajar akan dapat:   memahami proses pemasaran yang menyeluruh memahami isu-isu penting untuk melakarkan promosi yang berkesan ELEKTIF JRW 348/4 . and marketing strategies are also discussed.PERUNCITAN Kursus ini meneliti isu-isu pemasaran dalam peruncitan.STRATEGIC MARKETING This course enhances student’s understanding on strategic marketing management and its relationship with corporate strategy. penggunaan media untuk mempengaruhi perlakuan pengguna.KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU Kursus ini menekankan peranan komunikasi bersepadu sebagai satu kaedah promosi.  menjalankan kajian pemasaran bermula dari pembentukan kajian sehingga ke penulisan laporan menganalisa data menggunakan teknik asas statistik JRP 347E/4 . Pelajar akan didedahkan dengan cara merancang dan melaksanakan promosi.

teknik-teknik menilai prestasi kewangan. melaksana dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peruncitan perusahaan menganalisis proses-proses peruncitan JTU 396E . students are able to:   understand the application of e-commerce develop an attractive web page JFP 312/4 . Antara isu yang akan disentuh meliputi pembiayaan. taxation system in Malaysia.KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN MODAL TEROKA Kursus ini bersetuju mendedahkan kepada para pelajar tentang pengurusan kewangan untuk Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS). . pembiayaan menerusi modal teroka. Learning outcomes Upon completion of this course. types of expenditure and its effect.E-COMMERCE This course covers the development of information technology and the e-commerce related technology. tax incidence. Malaysian government expenditure. tax burden (of export tax. Topics to be covered are: concepts and system of taxation. pelajar akan dapat:   memahami aspek-aspek penting pengurusan kewangan untuk PKS memahami pengurusan modal teroka sebagai sumber perniagaan yang alternatif JKE 416E/4 .PUBLIC SECTOR ECONOMICS This course analyses the activities of the public sector from the perspective of taxation and government expenditure. principles of taxation. import tax and the tax burden on the poor) and the effect of tax incentives. Topics to be covered under the government expenditures are: various concepts of the growth of government expenditure. application of online transaction and network management. pelajar akan dapat:    memahami peruncitan asas membina. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. empirical analysis and the weakness of the empirical analysis. This course focuses on developing the web page.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. perancangan kewangan jangka pendek dan jangka sederhana.26 - .

externalities and the foundation of public choice understand the underlining arguments of the growth of government expenditure both from the public finance and the public choice perspectives define and understand the effects of public expenditure programs on the distribution of income define and understand the effects of taxes on the distribution of income identify the tax incidence and the effects of taxes on the efficiency of resource allocation .27 - . students are able to:       apply basic theoretical and empirical tools of analysis to public policy issues define and understand the reasons for market failure. public good.Learning outcomes Upon completion of this course. the basic theorems of welfare economics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful