RANCANGAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) LATAR BELAKANG Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) telah

mula ditawarkan melalui Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 1997. Sehingga sidang akademik 2004/05, rancangan ini tidak menawarkan sebarang pengkhususan utama tetapi merupakan pengajian pengurusan am yang merangkumi kursus-kursus dalam bidang Kewangan, Perakaunan, Pemasaran, Pengeluaran dan Operasi, Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi. Pada sidang akademik 2005/06 bidang pengkhususan diperkenalkan, bermula dengan bidang Kewangan dan Organisasi. Pengkhususan Pemasaran diperkenalkan mulai sidang akademik 2006/2007. STRUKTUR RANCANGAN Pelajar akan mengambil kursus-kursus teras pada tahun pertama dan kedua, diikuti dengan kursus major dan elektif pada tahun ketiga dan keempat. Bagi meluaskan skop pendedahan pelajar kepada bidang lain, pelajar rancangan ini juga perlu mengambil sekumpulan kursus mewakili satu bidang minor yang dipilih daripada salah satu pakej berikut: Ekonomi, Sains Politik, Antropologi/Sosiologi atau Matematik. Pelajar yang mengikuti Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) wajib mengumpul minimum 136 unit untuk berijazah. Jenis kursus dan jumlah unit yang perlu dikumpul oleh pelajar ialah seperti berikut: Teras & Major (T) Minor (M) Elektif (E) Kursus Universiti (U) JUMLAH PENDAFTARAN KURSUS KURSUS TERAS (73 UNIT) JTW 104/4 JTW 103/3 JTW 106E/4 JTW 107/3 JTW 108/3 JTW 114/4 JTW 125/4 JTW 124/3 JTW 212/4 JTW 223/3 JTW 241/3 Pengantar Pengurusan Undang-Undang Perniagaan Business Communication Mikroekonomi Makroekonomi Prinsip Perakaunan Kewangan Statistik Perniagaan Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan Perakaunan Pengurusan Pengurusan Operasi Prinsip Pemasaran -193 20 8 15

___________

136

JTW 253/3 JTW 262/4 JTP 293/3 JTP 380/3 JTP 401/3 JTW 403E/4 JTW 305/12 JOW 457/3

-

Perlakuan Organisasi Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan

PAKEJ B (Bagi pelajar yang tidak bekerja dan tidak boleh melakukan Latihan Amali) JTW 480/4 JTW 201/4 JTW 301/4 Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan

KURSUS MAJOR (20 UNIT) Pelajar perlu memilih salah satu major yang ditawarkan. Kesemua kursus yang ditawarkan dalam pakej major berkenaan perlu diambil untuk melengkapkan bilangan unit kursus teras. KEWANGAN JFW 362/3 JFP 363E/4 JFW 364/3 JFW 460/3 JKE 419/3 JFW 370/4 ORGANISASI JOP 352/4 JOW 353/3 JOW 359/4 JOW 365E/3 JOW 452/3 JOW 360/3 PEMASARAN JRW 340/4 JRP 342/4 JRW 343/4 JRP 347E/4 JRP 345/4 Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran Strategic Marketing Komunikasi Pemasaran Bersepadu -2Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri Psikologi Pengurusan Pengurusan Institusi Kewangan dan Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan Kewangan Korporat Kewangan Antarabangsa Derivatif Kewangan

JRW 348/4 JTU 396E/4 JFP 312/4 JKE 416E/4 Peruncitan E-Commerce Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics KURSUS MINOR (20 UNIT) Mathematics JIM 101/4 JIM 104/4 JIM 201/4 JIM 211/4 JIM 212/4 Calculus Introduction to Statistics Linear Algebra Advanced Calculus Statistical Methods Semua kursus Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris.Konflik dan Pengawalan Sosial Isu-Isu Perbankan di Negara Membangun -3- .KURSUS ELEKTIF (8 UNIT) Pelajar perlu memilih mana-mana DUA kursus sahaja untuk keperluan elektif bagi semua major KEWANGAN atau ORGANISASI atau PEMASARAN. Antropologi-Sosiologi JKA 101/4 JKA 213/4 JKA 314/4 JKA 417/4 JKA 315/4 Ekonomi JKE 211/4 JKE 212/4 JKE 213/4 JKE 315/4 JKE 413/4 Sains Politik JKP 101/4 JKP 211/4 JKP 212/4 JKP 213/4 JKP 214/4 Pengantar Sains Politik Pentadbiran Awam Hubungan Antarabangsa Falsafah Politik Politik Perbandingan Mikroekonomi 1 Makroekonomi 1 Wang dan Perbankan Ekonomi Malaysia Analisis Ekonomi Islam Pengantar Antropologi-Sosiologi Ketidaksamaan Sosial Agama dan Masyarakat Penyelewengan.

KURSUS UNIVERSITI (15 UNIT) English (4 units) JUE 200/2 JUE 300/2 JUE 402/2 English I English II Writing For Professional Purposes Walau bagaimanapun sesetengah pelajar perlu mendaftar JUE 100/2 .Preparatory English bergantung kepada taraf pencapaian Bahasa Inggeris masing-masing mengikut skala MUET (Rujuk muka surat 7). Bahasa Malaysia (2 unit) JUL 401/2 Bahasa Malaysia IV Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TISA) (2 unit) JUT 101/2 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik (2 unit) JUH 101/2 Hubungan Etnik Ko-Kurikulum (3 unit) JUJ 103/3 Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer Kursus Kemahiran (2 unit) JUS 101/2 Teras Keusahawanan -4- .

D (RMIT. (UUM) D. (New Castle upon Tyne) Zarina Mohd. (USM) Ph. Faiz Hilmi B.KAKITANGAN AKADEMIK Pengerusi Rancangan : : PENGURUSAN Zulnaidi Yaacob B. (UiTM) B.A.A.(M) Mohd.B.A.B. (USM) Nasina Mat Desa B.Soc. (UUM) M. (UUM) M.A. (IIUM) M.B.B.Acc.A. (UUM) D.A.Econs.A.Soc.B..A.A (USM) Issham Ismail B. (UUM) M. (USM) Ph. Ph. Bus. D.. C.B..B.Acc.B. (UM). Acct.A. Noor B..D. M.A.A. Admin (Washington State) M.D. (UKM) Ph. Melbourne) Pensyarah : -5- .B. (Birmingham) Ph. (USM) Suzyrman Sibly B. M. (USM) M.B. (UiTM) B.A.Sc.B.D (UUM) Che Supian Mohamad Nor Dip. Econs.B.Sc.A.B. (USM) Norziani bt Dahalan @ Omar D.Acct.S.D.

JTW 223 JTW 241 3 3 40 40 60 60 12.Business Communication . 20 Tugasan 20 P.Mikroekonomi 1 . 7. JTW 125 JTW 212 4 4 40 40 60 60 10.Pengurusan Operasi . 10 Kuiz 20 Projek 15 P. JTW 253 .B.SENARAI KURSUS PENGURUSAN Asas-Asas Penilaian (%) Bil.B.B. 20 Tugasan 10 P.Undang-Undang Perniagaan .Perakaunan Pengurusan . 9.Pengantar Pengurusan .B. 20 Tugasan 20 P.B. JTW 104 .Prinsip Pemasaran 4 Kerja Kursus 40 Pep. 20 Tugasan 20 P.Pengenalan Kepada Psikologi Pengurusan .B. 15 Projek 10 Tugasan 2.B. = Peperiksaan Berterusan -6- .B.Makroekonomi 1 .Statistik Perniagaan . 3. 10 Laporan 15 P. 5. 4. Kod/Tajuk Kursus Unit 1.Prinsip Perakaunan Kewangan .B. 25 Tugasan 20 P.Perlakuan Organisasi 3 40 60 P. 11. 10 Kuiz 10 Tugasan 30 P. 20 Tugasan 20 P.B. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P. 20 Tugasan 20 P.B.B. 20 Tugasan 20 P.B. JTW 103 JTW106E JTW 107 JTW 108 JTW 114 JTW 124 3 4 3 3 4 3 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 8. 6.

17. 10 Kuiz 15 Latihan 10 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 20 P. 19. JTW 301 - 4 60 40 23.B. 24. 30 Projek 20 Tugasan 20 P. 100 Laporan 20 Esei Projek 20 P. JTW 262 JTP 293 Prinsip Kewangan Perniagaan Antarabangsa Kaedah Penyelidikan Perniagaan Etika Perniagaan Strategic Management Latihan Amali Keusahawanan 4 3 Kerja Kursus 40 40 Pep. 18.B. JTW 480 JTW 201 - Projek Pengurusan Matematik Perniagaan Seminar Pengurusan 4 4 100 40 60 22. JTP 380 JTP 401 JTW 403E JTW 305 JOW 457 - 3 3 4 12 3 40 40 40 100 50 60 60 60 50 20.B. 16. 30 Laporan 20 Ulasan Buku 10 Pembentangan 20 P.B. JFW 364 - 3 50 50 P.B.B. 21. 10 Kuiz 100 Laporan Projek 20 Tugasan 20 P.B. 10 Kuiz 15 P.Asas-Asas Penilaian (%) Bil.B.B. 20 Esei 20 P. = Peperiksaan Berterusan -7- . 14. 20 Tugasan 10 Kuiz 15. Kod/Tajuk Kursus Unit 13. JFW 362 JFP 363E - Pengurusan Institusi Kewangan & Pasaran Security Investment and Portfolio Management Analisis Penyata Kewangan 3 4 40 40 60 60 25. Akhir 60 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 30 P.

10 Kuiz 10 Tugasan 20 P.B. 20 Tugasan 10 Latihan 10 Kuiz 20 P. 20 Tugasan 20 Esei 10 Kuiz 10 Latihan 20 P. 28. JOP 352 4 40 60 30. 10 Tugasan 20 P. 27.B.B.B. 20 Projek 20 P.B. 30 Tugasan 29. 20 Tugasan 20 P. JOW 452 - 3 40 60 34. 20 P. JRW 343 - 4 50 50 P.Pengurusan Sumber Manusia Teori Organisasi 3 3 4 Kerja Kursus 40 30 40 Pep.B.Asas-Asas Penilaian (%) Bil.B. JOW 353 3 40 60 31. Akhir 60 70 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 Tugasan 20 P.B. = Peperiksaan Berterusan -8- .B. JRP 342 - 4 40 60 37. JOW 359 - Perkembangan Organisasi International Management Perhubungan Industri 4 40 60 32. JOW 360 - Psikologi Pengurusan 3 60 40 35. JRW 340 - Pemasaran Perkhidmatan Perlakuan Pengguna Penyelidikan Pemasaran 4 40 60 36. 20 Tugasan 20 P.B. JFW 460 JKE 419 JFW 370 . Kod/Tajuk Kursus Unit 26.Derivatif Kewangan .B. 20 Tugasan 20 P. 20 Tugasan 20 P.Kewangan Korporat .Kewangan Antarabangsa . JOW 365E - 3 40 60 33.B.

Kod/Tajuk Kursus Unit 38.B.B. JRW 348 - 4 40 60 20 Esei 20 Latihan 20 P.Asas-Asas Penilaian (%) Bil. JKE 416E - 4 30 60 20 P. Akhir 60 Asas-Asas Menilai Kerja Kursus 20 P.B. 20 Tugasan 20 P.B. JFP 312 - Kewangan Keusahawanan dan Modal Teroka Public Sector Economics 4 40 60 43. JTU 396E - E-Commerce 4 40 60 42. 20 Pojek 30 Tugasan 20 P.B. = Peperiksaan Berterusan -9- . 10 Tugasan P. JRP 345 - 4 50 50 40.B. 20 Tugasan 41. 39. JRP 347E Strategic Marketing Management Komunikasi Pemasaran Bersepadu Peruncitan 4 Kerja Kursus 40 Pep.

undang-undang jualan barangan.SINOPSIS DAN HASIL PEMBELAJARAN KURSUS PENGURUSAN JTW 104/4 . pengarahan dan pengawalan yang diperlukan dalam pengurusan sebuah organisasi. undangundang sewa beli. Ia merangkumi fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan. undang-undang agensi dan undang-undang perkongsian JTW 106E/4 – BUSINESS COMMUNICATION The course includes aspects of oral and non-oral communications in business and consultancy. pelajar akan dapat:   memahami dengan jelas tentang sistem perundangan Malaysia mengenal pasti undang-undang kontrak.UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip asas undang-undang yang berkaitan dengan soal perjanjian dan kontrak. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PENGANTAR PENGURUSAN Kursus pengantar ini akan mendedahkan pelajar kepada konsep-konsep umum dalam pengurusan. students are able to:    understand how professional relationships build through the communication process enable better problem solving and decision making write. practice and apply principles to shape a business document and become better business communicator . Learning outcomes Upon completion of this course. penyusunan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:    memahami konsep dan teori pengurusan yang digunakan dalam organisasi mengenal pasti fungsi pengurusan memahami dengan jelas kepentingan mengurus sumber manusia dalam organisasi JTW 103/3 .10 - .

11 - . pelajar akan dapat:    memahami asas-asas mikroekonomi merangkumi isu-isu teori-teori ekonomi. pekerjaan dan pengangguran. sistem ekonomi. mikroekonomi memberikan teknik-teknik yang boleh meningkatkan peranan dalam pembentukan polisi awam dan pembuatan keputusan secara persendirian. Selain dari topik pemahaman asas tentang operasi sistem ekonomi Malaysia dan hubungannya dengan pembentukan polisi awam. Pembolehubah utama termasuk jumlah pengeluaran dalam ekonomi. kadar faedah. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. dan keanjalan JTW 108/3 . topik lain yang turut dibincangkan ialah keanjalan permintaan. Subjek makroekonomi merangkumi faktor yang dimaksudkan ini terdiri daripada kadar pertumbuhan pengeluaran. teori dan kos pengeluaran dan kebaikan dan keburukan sesuatu struktur pasaran. tingkat harga agregat. asas teori pengguna. inflasi dan pengangguran. pelajar akan dapat:     memahami asas-asas makroekonomi merangkumi isu-isu perakaunan pendapatan Negara.MAKROEKONOMI Dalam makroekonomi. dan struktur pasaran memahami keluk permintaan dan penawaran membuat pengiraan permintaan dan penawaran. Di samping membentuk pendapat coherent tentang realiti ekonomi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. perubahan pengangguran dalam tempoh masa pertumbuhan dan kemelesetan.JTW 107/3 . kadar inflasi.MIKROEKONOMI Kajian dan pemahaman tentang bagaimana pasaran beroperasi merupakan asas kepada teori mikroekonomi dan ia adalah penting untuk memahami bagaimana sistem ekonomi kita berfungsi. analisis permintaan dan penawaran. kadar upah dan kadar pertukaran asing. perdagangan dan kewangan antarabangsa perlakuan unit-unit makroekonomi kitaran perniagaan dasar-dasar makroekonomi yang merangkumi dasar fiskal dan dasar kewangan dan kesan pelaksanaan dasar-dasar ini . penambahan nilai atau penurunan nilai kadar pertukaran asing. wang dan kadar bunga. kitaran perniagaan asas mengenai manusia dikaji melalui perlakuan ekonomi secara keseluruhan. konsep keanjalan. buruh dan upah.

min median. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pusingan perakaunan.JTW 114/4 . Pelajar juga akan didedahkan kepada analisis korelasi dan regresi. Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira JTW 124/3 .12 - . . Meliputi konsep penyampaian data.PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar tentang asas bidang psikologi. histogram. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. julat dan varians). memori. Para pelajar akan didedahkan tentang teori dan penyelidikan berkaitan psikologi dalam pengurusan. emosi dan sebagainya. kursus ini mampu mendedahkan pelajar-pelajar lain kepada isu perakaunan untuk keperluan masingmasing. poligon. kognisi. (kekerapan. persepsi. kebarangkalian dan taburan kebarangkalian. pelajar akan dapat:    memahami tentang asas psikologi memahami tatacara pengurusan diri yang berkesan memahami cara mengurus orang lain dengan lebih berkesan JTW 125/4 . catatan bagi rekod tidak lengkap dan perakaunan bagi organisasi tidak berasaskan keuntungan. Topik-topik yang akan didedahkan meliputi asas psikologi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.STATISTIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kaedah statistik yang lazim digunakan dalam bidang pengurusan dan perniagaan. catatan bergu. (pensampelan dan taburan pensampelan) dan statistik taabiran permulaan bagi satu populasi dan dua populasi (anggaran dan ujian hipotesis). Penekanan utama kursus ialah kepada kefahaman dan kemahiran merekod urus niaga dan melapor kesan urus niaga secara keseluruhan. personaliti. piawai dan andaian-andaian asas perakaunan menyediakan catatan jurnal dan lejar untuk setiap urus niaga menyediakan Penyata Kewangan meliputi Akaun Perdagangan. pelajar akan dapat:    memahami prinsip-prinsip.PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN Kursus ini mengenalkan semua pelajar kepada bidang perakaunan yang mana unsurunsur dan prinsip perakaunan digunakan sebagai bahasa perniagaan. Walaupun ianya satu kursus persediaan bagi bakal pelajar perakaunan. ogif. serta penggunaan perisian SPSS dalam menganalisis data.

kuartil. taktik-taktik penganalisan inventori. cara-cara melicinkan proses pengeluaran serta meningkatkan hasilnya dan penggunaan teknik-teknik penting dalam pengurusan pengeluaran. produk. kaedah-kaedah. pelajar akan dapat:       menerangkan bagaimana statistik digunakan meringkaskan data mentah dalam bentuk jadual kekerapan menghitung dan mentafsir data seperti min. strategi-strategi. Kursus ini menumpukan perhatian kepada penghasilan dan penggunaan maklumat perakaunan untuk pengurus merancang dan mengawal operasi perniagaan serta membuat keputusan khas bila perlu. kos piawai. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). barangan. proses. varians dan sisihan piawai serta boleh memapar data dalam bentuk histogram. aktiviti dan belanjawan. Teknik Pengekosan dan Analisis Varian JTW 223/3 . belanjawan. ogif dan poligon memahami konsep kebarangkalian menguji hipotesis menguasai kemahiran menggunakan perisian SPSS dalam menganalisis data JTW 212/4 . pelajar akan dapat:     memahami perbezaan antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kos memahami terma-terma dan tingkah laku kos menyediakan belanjawan-belanjawan untuk sebuah organisasi memahami teknik-teknik pengurusan dan kawalan kos seperti Titik Pulang Modal. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.13 - . Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pengekosan kerja. median. mod. pelajar akan dapat:   memahami konsep pengurusan operasi. Maklumat perakaunan penting yang ditekankan dalam kursus ini ialah kos barangan. Kandungan kursus melibatkan pengenalan kepada pengurusan pengeluaran. perancangan keperluan bahan. pengurusan projek.PENGURUSAN OPERASI Kursus ini memberikan pendedahan mengenai teori-teori dan teknik-teknik pengurusan pengeluaran. pengawalan dan pembuatan keputusan adalah antara beberapa fungsi utama pihak pengurusan. teknik-teknik serta teori yang berkait dengan pengeluaran barangan atau perkhidmatan di organisasi memahami penggunaan alat-alat analisis (analytical tools) untuk menganalisis permasalahan dalam pengurusan operasi . kapasiti.PERAKAUNAN PENGURUSAN Perancangan. lokasi dan susun atur. kos relevan dan pengekosan piawai.

dan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kegiatan pemasaran. pengedaran. Polisi-polisi struktur modal dan pembayaran dividen juga dikaitkan dengan objektif keseluruhan pengurusan kewangan.PRINSIP PEMASARAN Kursus ini memperkenalkan peranan fungsi pemasaran dalam organisasi.PERLAKUAN ORGANISASI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prinsip dan teori perlakuan organisasi yang merangkumi analisis. kefahaman dan pengurusan manusia dan proses komunikasi. konsep penting yang ditonjolkan ialah nilai semasa mata wang dan ciri-ciri risiko. Oleh yang demikian. ragam consumer. pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas konsep perlakuan organisasi memahami dengan jelas tiga peringkat analisis perlakuan organisasi iaitu peringkat individu. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. JTW 262/4 . pembangunan pemasaran. . proses yang terlibat. industri dan syarikat mengaplikasikan ilmu berkaitan pemasaran di dalam keadaan sebenar dunia perniagaan dan operasi di dalam organisasi   JTW 253/3 . pelajar akan dapat:  memahami aspek-aspek konsep pemasaran.14 - .berasaskan hubungan pelanggan. Penekanan diberikan kepada objektif pengurusan kewangan untuk maksimumkan nilai sesebuah firma melalui hasil pulangan yang tertinggi pada aras risiko yang terendah. konsep pemasaran dan campuran pemasaran (barangan. promosi). menilai sesuatu permasalahan pengurusan operasi dengan kreatif dan mencari jalan penyelesaian dengan menggunakan kaedah-kaedah serta teknik pengurusan operasi yang bersesuaian JTW 241/3 .PRINSIP KEWANGAN Kursus ini memperkenalkan kepada fungsi pengurusan kewangan dalam organisasi perniagaan. harga. peringkat kumpulan dan peringkat organisasi aplikasi teori perlakuan organisasi untuk mewujudkan persekitaran yang kompetitif. Kursus ini juga memberi kefahaman tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi di dalam organisasi. ciri-ciri perkhidmatan pemasaran dan pemilihan perancangan pemasaran yang spesifik mengenal pasti peranan pemasaran di dalam masyarakat. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. penyukatan dan pemungutan data. pengurusan sumber manusia. pengurusan kewangan. penilaian penyelidikan. pensampelan. JTP 380/3 . kaedah menganalisis. pelajar akan dapat:   mendedahkan pelajar kepada dunia perniagaan antarabangsa sebenar dengan menerangkan setiap fungsi perniagaan antarabangsa. syarikat antarabangsa. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PERNIAGAAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek perniagaan antarabangsa yang meliputi persekitaran perniagaan antarabangsa. cara menggunakan komputer.KAEDAH PENYELIDIKAN PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap isu-isu kajian penyelidikan. perumusan masalah. tabdirurus korporat dan kaedah pengukuran prestasi berdasarkan pengurusan kewangan JTP 293/3 . reka bentuk penyelidikan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.15 - . dan menulis laporan penyelidikan. hipotesis. menganalisa keupayaan sesuatu perniagaan di peringkat antarabangsa. pengurusan pengeluaran dan pemasaran yang diamalkan dalam perniagaan antarabangsa. pelajar akan dapat:   memahami tentang pengurusan kewangan sebenar dengan mengetahui fungsinya dan hubungannya dengan ekonomi dan perakaunan menerangkan tujuan firma ditubuhkan. teori. pelajar akan dapat:       memahami penyelidikan perniagaan dan penyelidikan saintifik memahami dengan jelas reka bentuk penyelidikan kenal pasti skala-skala penyelidikan menerangkan jenis pensampelan dan boleh membezakan antara pensampelan kebarangkalian dan bukan kebarangkalian menguji hipotesis dengan pakej perisian SPSS boleh menyediakan cadangan penyelidikan .

Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Learning outcomes Upon completion of this course. Para pelajar juga akan didedahkan dengan teknik menganalisis isu-isu yang telah dikenal pasti. in particular. Seterusnya. nilai dan etika perniagaan. para pelajar akan dilatih mengenali isu-isu pengurusan dalam sesebuah organisasi.16 - . the emphasis is on the issues and techniques in the development of corporate strategy and the techniques in strategic implementations – in a continuously changing environment.LATIHAN AMALI Melalui kursus ini. pelajar akan dapat:   memahami tentang asas-asas. organisasi.JTP 401/3 . strategic formulation and strategic implementation understand and examine case analysis JTW 305/12 . persekitaran dan kerajaan JTW 403E/4 . dan teori-teori yang berhubung kait dengan pengurusan perniagaan beretika memahami bagaimana untuk membentuk pengurus yang beretika. persekitaran perniagaan. para pelajar akan dilatih menyediakan satu laporan komprehensif berkaitan isu pengurusan yang dikemukakan meliputi pengenalpastian dan penyelesaian isu pengurusan. ekologi.ETIKA PERNIAGAAN Kursus ini memberikan pendedahan mengenai etika atau moral berkaitan perniagaan. mengurus prestasi sosial perniagaan dan isu moral dalam perniagaan.STRATEGIC MANAGEMENT The course focuses on organisational management. berhemah. konsep tanggungjawab sosial perniagaan. kerajaan dan masyarakat. masyarakat. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:   mengaplikasikan ilmu pengurusan untuk mengenal pasti isu-isu dalaman sesebuah organisasi mengenal pasti alternatif-alternatif yang ada untuk menyelesaikan isu-isu dalam sesebuah organisasi . students are able to:    define what is strategic management examine the concept of strategic analysis. peranan kerajaan dalam perniagaan. konsep-konsep. bertanggung jawab dan peka terhadap keperluan individu.

Ianya akan berfokus kepada pembangunan usahawan dari segi ciri-ciri. bentuk & peraturan perniagaan di Malaysia. penilaian susut nilai. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia dan Isu-isu keusahawanan global dan korporat dalam pasaran. kaedah mengenal pasti. Pengurusan Operasi dan Kawalan Kualiti. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan perisian statistik yang akan membantu mereka menganalisa data mentah dan mendapatkan maklumat yang boleh digunakan dalam pelbagai aspek pengurusan. Rancangan Perniagaan. mengendali kerja lapangan (pengutipan data). pengiraan caj kewangan.KEUSAHAWANAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep. kursus ini juga memberi mereka pengetahuan tentang cara-cara mengendalikan kajian ilmiah sebagai persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana atau menyediakan laporan pengurusan yang lengkap dengan berasaskan data utama. Rancangan Pemasaran.JOW 457/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. penilaian inventori. kadar diskaun. Kursus ini merangkumi topik-topik seperti konsep dan cabaran keusahawanan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. mengkaji dan memilih peluang perniagaan. .PROJEK PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mendalami sesuatu aspek pengurusan yang diminati. pelajar akan dapat:  mengaplikasikan kaedah penyelidikan perniagaan. peluang-peluang dan penggunaan pengurusan fungsional dalam pembangunan usahawan. kesedaran fahaman dan pengetahuan dalam keusahawanan. pengambilan risiko dan asas-asas pengurusan perniagaan mengenal pasti peluang-peluang keusahawanan dan pendekatan bagi mewujudkan usaha teroka menyediakan rancangan perniagaan yang menyeluruh JTW 480/4 . menganalisa data dan menulis laporan ilmiah JTW 201/4 . Antara topik yang akan didedahkan meliputi pengiraan kadar faedah. Di samping itu. konsep dan teori keusahawanan membentuk budaya keusahawanan dalam sebarang profesion menghuraikan konsep kreativiti dan inovasi. pelajar akan dapat:      memahami sejarah.MATEMATIK PERNIAGAAN Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar tentang beberapa teknik asas matematik dalam perniagaan. Rancangan Kewangan.17 - .

SEMINAR PENGURUSAN Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada para pelajar untuk meneliti isu-isu semasa dalam bidang pengurusan.PENGURUSAN INSTITUSI KEWANGAN & PASARAN Kursus ini mendedahkan pelajar kepada fungsi dan isu-isu yang terlibat dalam pengurusan institusi kewangan dan pasaran kewangan. pengurusan institusi kewangan yang utama seperti bank perdagangan.18 - . pelajar akan dapat:   mengenal pasti isu-isu semasa yang berlaku dalam bidang pengurusan membincangkan perkaitan antara teori dan konsep pengurusan dengan isu semasa yang berlaku MAJOR KEWANGAN JFW 362/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. struktur kematangan dan pengurusan pusingan kadar faedah. Penekanan kursus adalah kepada strategi pengurusan institusi kewangan. kecairan. pelajar akan dapat  mengaplikasikan ilmu matematik dalam bidang pengurusan perniagaan JTW 301/4 . Kandungan kursus meliputi: fungsi dan matlamat institusi kewangan di Malaysia dan pasarannya. modal dan perancangan strategik. analisis kadar faedah termasuk dari aspek matematik. para pelajar akan dibimbing untuk mengenal pasti dan menganalisis isu-isu semasa dalam bidang pengurusan. pelajar akan dapat:     memahami dengan jelas jenis-jenis institusi kewangan dan pasaran kewangan yang wujud di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa mengetahui bagaimana sistem kewangan berperanan dalam memastikan kemajuan ekonomi benar negara/dunia mengetahui bagaimana pihak pengurusan institusi kewangan menjalankan aktiviti pengurusan aset liabiliti mereka mengetahui kepentingan elemen etika dalam memastikan kelangsungan sesebuah institusi kewangan . Melalui kursus ini. syarikat kewangan dan institusi kewangan Islam. dan. Para pelajar akan dikehendaki menyediakan dan membentangkan laporan tentang kajian ke atas sesuatu isu pengurusan yang telah dikenal pasti.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. dasar awam terhadap institusi kewangan meliputi tujuan dan struktur peraturan untuk keberkesanan dan kestabilan sistem kewangan. peraturan dan perancangan kerajaan dan analisis kewangan. pengurusan isu-isu dasar seperti kredit. iaitu pasaran wang dan modal.

penyata pendapatan dan penyata pengaliran tunai. risks and returns.19 - Analisis Kewangan . methodology and investment portfolio management. Bidang-bidang analisis khusus yang akan dipelajari dalam kursus ini ialah: Analisis Kewangan Industri Analisis Kewangan Syarikat Mengkaji sesebuah sektor menentukan prestasi industri. industri untuk Mengkaji penyata-penyata kewangan bulanan. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding syarikat lain dalam sektor industri yang sama. The economic trend. types of security. constraints and compare of individual and institutional investors JFW 364/3 .SECURITY INVESTMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT The objective of this course is to enable student to understand the concept. ataupun tahunan sesebuah syarikat untuk menentukan prestasi terdahulu dan meramalkan prestasi masa hadapan bagi sesuatu tempoh kajian tertentu. theory. Kursus ini akan memberi pendedahan terperinci mengenai konsepkonsep analisis nisbah. technical analysis and Dow Theory. The emphasis is on the method of investments analysis. financial report analysis. students are able to:   to describe the major steps in the construction of an investment portfolio. iaitu kunci kira-kira. suku-tahunan. business and share market. investment process. analisis pulangan atas ekuiti.ANALISIS PENYATA KEWANGAN Sumber utama mendapatkan maklumat mengenai sesebuah syarikat ialah daripada penyata-penyata kewangan.JFP 363E/4 . Industri - Analisis Kewangan . share market and legal requirements. . peranan analisis kewangan dan penilaian.Syarikat lwn. and information sources are also discussed. fundamental analysis. Mengkaji prestasi kewangan sesebuah syarikat berbanding sektor industrinya bagi sesuatu tempoh kajian tertentu untuk menentukan faktorfaktor kekuatan serta kelemahan syarikat. statistics and basic mathematics for investment. distinguish between real assets and financial assets and finally understand financial markets to specify investment objectives. Syarikat - . Learning outcomes Upon completion of this course. The contents of the course include introduction to the concept.Syarikat lwn.

risiko dan pulangan dan konsep dan model penilaian. sifat opsyen. definisi perlindungan nilai. spekulasi dan arbitraj. matlamat pengurusan kewangan korporat. kontrak hadapan.20 - . strategi urus niaga opsyen. kewangan hadapan dan derivatif kewangan. Penekanan juga akan diberi kepada mekanik pasaran opsyen. analisis penentuan harga kewangan hadapan. (c) belanjawan modal: teknik-teknik keputusan belanjawan modal. indeks stok. analisis aliran tunai dari projek. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.KEWANGAN KORPORAT Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai teori-teori dan isu-isu kewangan dari aspek pelaburan firma dan pembiayaan modalnya untuk tujuan pemaksimuman kekayaan pemiliknya. opsyen untuk indeks saham. analisis harga opsyen stok. . konsep kos modal. mekanik kewangan hadapan. (b) kos dan struktur modal: keumpilan kewangan atau leveraj. Bagi pasaran hadapan pula. Kandungan kursus meliputi tiga bahagian utama iaitu: (a) konsep asas kewangan. Kandungan kursus ini termasuk pengenalan tentang konsep. stok. pelajar akan dapat:    memahami analisis-analisis yang diperlukan untuk menganalisis sesebuah perniagaan memahami kelebihan dan kelemahan setiap analisis yang dilakukan melakukan analisis ke atas penyata kewangan sesebuah syarikat JFW 460/3 . nilai opsyen mengikut model Binomial dan Black-Scholes. analisis risiko dan belanjawan modal yang optimal. pasaran dan kewangan hadapan. analisis mengurangkan aliran tunai.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. teori struktur modal dan dasar dividen. kadar faedah. mata wang. teknik dan strategi urus niaga opsyen. kaedah strategi perlindungan nilai kewangan hadapan. urus niaga masa hadapan bagi kadar faedah.DERIVATIF KEWANGAN Objektif kursus ini ialah untuk memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar tentang konsep. pertukaran asing opsyen dan swap akan dibincangkan. pelajar akan dapat:    pendedahan tentang teori kewangan bagi menentukan pembentukan dan perlaksanaan strategi kewangan berkesan kenal pasti isu-isu dan masalah kewangan yang dihadapi oleh pengurus kewangan dalam mengambil keputusan kewangan memahami bagaimana matlamat utama individu dan pengurus-pengurus firma bertindak dalam memaksima kekayaan pemilik saham JFW 370/4 .

Ia juga membekalkan pelajar dengan amalan semasa yang dipengaruhi oleh sosiobudaya. latihan dan perkembangan kakitangan. akaun semasa. isu-isu berkaitan dengan perdagangan mata wang asing serta membezakan kategorikategori kadar pertukaran menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kadar pertukaran dan perubahan kadar pertukaran MAJOR ORGANISASI JOP 352/4 . perubahan kadar pertukaran. pelajar akan dapat:       memahami hubung kait perdagangan antarabangsa dan kewangan antarabangsa.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. arbitraj serta spekulasi JKE 419/3 . memahami kadar pertukaran dan urus niaga kadar pertukaran dan membuat tafsiran tentang perubahan kadar pertukaran asing memahami penentuan kadar pertukaran. akaun modal dan rizab. pertukaran asing. pengurusan gaji dan faedah. pemilihan dan pengambilan kakitangan. penilaian prestasi dan perhubungan pekerja.21 - .PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Kursus ini meneliti prinsip dan amalan pengurusan sumber manusia yang meliputi aspek perancangan sumber manusia. . ke hadapan serta swap menerangkan serta menganalisa mekanisma jual-beli sekuriti derivatif memahami sifat-sifat kontrak derivatif mengenal pasti dan menganalisa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi nilai sesebuah sekuriti derivatif menggunakan model penilaian yang sesuai untuk penilaian derivatif menjelaskan bagaimana derivatif boleh digunakan sebagai alat untuk “hedge”. mekanisme imbangan pembayaran diselaraskan dan sistem kewangan antarabangsa. akaun semasa. politik dan globalisasi. imbangan pembayaran. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pelajar akan dapat:       memahami aspek-aspek penting pasaran opsyen.KEWANGAN ANTARABANGSA Kursus ini merangkumi aspek-aspek kewangan dalam bidang ekonomi antarabangsa. aliran ekonomi. imbangan pembayaran. kewangan antarabangsa dan pendapatan negara memahami terminologi asas berkaitan kewangan antarabangsa seperti imbangan dagangan. imbangan pembayaran sesebuah negara. akaun modal. rizab menjelaskan kepentingan imbangan dagangan. iaitu aspek-aspek kaitan perdagangan luar negara dengan ekonomi negara.

persekitaran teknologi. emphasizes on the differences and similarities between domestic and international management.Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.22 - .TEORI ORGANISASI Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep teori organisasi sebagai asas kepada menganalisis keberkesanan organisasi. and analyses the type of skills and expertise that are necessary in international management. pelajar akan dapat:   memahami konsep perkembangan organisasi memahami kepentingan perubahan dalam organisasi JOW 365E/3 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. asas struktur organisasi. pelajar akan dapat:   memahami konsep teori organisasi kenal pasti reka bentuk struktur organisasi yang bersesuaian dengan misi dan visi organisasi JOW 359/4 . Aspek-aspek teori organisasi yang ditekankan ialah strategi reka bentuk dan keberkesanan organisasi. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. perancangan perubahan dan cara memperkenalkan perubahan ke dalam organisasi. Aspek-aspek perkembangan organisasi yang disentuh meliputi corak perubahan.PERKEMBANGAN ORGANISASI Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar mengenai konsep perkembangan organisasi. pelajar akan dapat:   memahami pelbagai aspek pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri memahami amalan pengurusan sumber manusia dan perhubungan industri di Malaysia membolehkan pelajar-pelajar mengaplikasikan pengurusan sumber manusia di tempat kerja JOW 353/3 . . kitaran hayat budaya organisasi dan inovasi.INTERNATIONAL MANAGEMENT The course focuses on the challenges and issues in the field of international management. discusses current trends in the field of international investments and globalization.

proses perundingan bersama. pelajar akan dapat:   memahami cara pengurusan diri untuk bekerja dengan orang lain secara lebih berkesan memahami cara menguruskan orang lain dalam sesebuah organisasi dengan lebih berkesan . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. Perbandingan perhubungan perusahaan di negara-negara lain juga dianalisis. pekerja dan kerajaan dalam mewujudkan suasana hubungan industri yang harmoni di Malaysia JOW 360/3 . Akta Perhubungan Pekerjaan 1967. pertikaian perusahaan. para pelajar akan didedahkan tentang pengurusan individu dan kumpulan dalam organisasi. maklumat perusahaan.23 - .PERHUBUNGAN INDUSTRI Kursus ini bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip dan peraturan perhubungan industri yang meliputi aspek-aspek sejarah perhubungan industri.Learning outcomes Upon completion of this course. Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan lain-lain peranan (hak dan tanggung jawab) majikan.PSIKOLOGI PENGURUSAN Melalui kursus ini. kesatuan sekerja. Kursus ini memberi tumpuan pada teori yang berkaitan aplikasi prinsip psikologi dalam pengurusan organisasi. pelajar akan dapat:    memahami dengan jelas tentang sistem perhubungan industri di Malaysia (sektor swasta dan juga sektor awam) undang-undang berkaitan pekerjaan seperti Akta Kerja 1955. undangundang serta akta-akta yang berkaitan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. students are able to:     identify the challenges and issues in international management define what are similarities and differences between domestic and international management examine the current trend in international finance & investment and globalization identify management style that suits working environment to remain competitive JOW 452/3 .

Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. operasi dan fungsi sumber manusia memahami perancangan. dan kawalan aktiviti pemasaran serta strategi pemasaran yang diperlukan dalam persekitaran yang kompetitif JRP 342/4 . Perancangan. pelajar akan dapat:   mengenal pasti maklumat pemasaran dan keperluan penyelidikan pemasaran di dalam proses membuat keputusan perniagaan menyediakan cadangan penyelidikan untuk memenuhi satu keperluan kajian . dan hasil penyelidikan terkini dibincangkan.MAJOR PEMASARAN JRW 340/4 . proses pengguna membuat keputusan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses membeli. aktiviti-aktiviti dan strategi-strategi terkini dari perspektif pengguna atau pemasar JRW 343/4 . pelajar akan dapat:     memahami isu-isu pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran memahami kepentingan perkhidmatan dalam kerja harian memahami dan kenal pasti perhubungan antara pemasaran. perlaksanaan dan kawalan aktiviti pemasaran.24 - .PEMASARAN PERKHIDMATAN Kursus ini mendalami isu-isu dalam mengamalkan konsep pemasaran dan merancang strategi campuran pemasaran. terutamanya analisis statistik. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.PENYELIDIKAN PEMASARAN Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik penyelidikan pemasaran. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. pengurusan barangan. Beberapa model perlakuan pengguna. peranan institusi-institusi pemasaran. Untuk membolehkan pelajar menggunakan kaedah penyelidikan pemasaran. pelajar akan dapat:   pendedahan kepada konsep-konsep yang berkait dengan pengguna.PERLAKUAN PENGGUNA Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai perlakuan pengguna. perlakuan pengguna. penentuan harga dan promosi diberi penekanan. perlakuan pengguna dan isu-isu kepenggunaan memahami taktik-taktik. perlaksanaan.

PERUNCITAN Kursus ini meneliti isu-isu pemasaran dalam peruncitan. Learning outcomes Upon completion of this course. Topiktopik penting meliputi perancangan dan pemilihan media. penentuan harga.STRATEGIC MARKETING This course enhances student’s understanding on strategic marketing management and its relationship with corporate strategy. . and marketing strategies are also discussed.25 - . perubahan teknologi dan perubahan struktur perniagaan dalam aktiviti peruncitan. penggunaan media untuk mempengaruhi perlakuan pengguna. penyediaan copy dan artwork. undang-undang peraturan yang berkaitan promosi.KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU Kursus ini menekankan peranan komunikasi bersepadu sebagai satu kaedah promosi. Pelajar akan didedahkan dengan cara merancang dan melaksanakan promosi.  menjalankan kajian pemasaran bermula dari pembentukan kajian sehingga ke penulisan laporan menganalisa data menggunakan teknik asas statistik JRP 347E/4 . The techniques in strategic marketing analysis. Kursus ini juga membincangkan pengaruh pengguna. sistem maklumat pengurusan dan pengurusan jurujual). internal and external situatuerial analysis. Ianya membincangkan pengurusan institusi peruncitan (polisi belian. pelajar akan dapat:   memahami proses pemasaran yang menyeluruh memahami isu-isu penting untuk melakarkan promosi yang berkesan ELEKTIF JRW 348/4 . strategic marketing models. students are able to:    understand strategic marketing management and its relationship with corporate strategy develop decision making skills in marketing link the concepts and practical aspects of marketing JRP 345/4 . Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.

import tax and the tax burden on the poor) and the effect of tax incentives. .Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini. teknik-teknik menilai prestasi kewangan. Hasil Pembelajaran Selepas mengikuti kursus ini.26 - . Topics to be covered under the government expenditures are: various concepts of the growth of government expenditure. Antara isu yang akan disentuh meliputi pembiayaan. Topics to be covered are: concepts and system of taxation.KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN MODAL TEROKA Kursus ini bersetuju mendedahkan kepada para pelajar tentang pengurusan kewangan untuk Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS). Malaysian government expenditure. application of online transaction and network management. principles of taxation. tax incidence. perancangan kewangan jangka pendek dan jangka sederhana. pelajar akan dapat:   memahami aspek-aspek penting pengurusan kewangan untuk PKS memahami pengurusan modal teroka sebagai sumber perniagaan yang alternatif JKE 416E/4 . tax burden (of export tax. This course focuses on developing the web page. Learning outcomes Upon completion of this course. pelajar akan dapat:    memahami peruncitan asas membina. taxation system in Malaysia. students are able to:   understand the application of e-commerce develop an attractive web page JFP 312/4 .E-COMMERCE This course covers the development of information technology and the e-commerce related technology. types of expenditure and its effect. pembiayaan menerusi modal teroka. empirical analysis and the weakness of the empirical analysis. melaksana dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peruncitan perusahaan menganalisis proses-proses peruncitan JTU 396E .PUBLIC SECTOR ECONOMICS This course analyses the activities of the public sector from the perspective of taxation and government expenditure.

27 - . the basic theorems of welfare economics.Learning outcomes Upon completion of this course. students are able to:       apply basic theoretical and empirical tools of analysis to public policy issues define and understand the reasons for market failure. public good. externalities and the foundation of public choice understand the underlining arguments of the growth of government expenditure both from the public finance and the public choice perspectives define and understand the effects of public expenditure programs on the distribution of income define and understand the effects of taxes on the distribution of income identify the tax incidence and the effects of taxes on the efficiency of resource allocation .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful