Anda di halaman 1dari 94

SISTEM PENGURUSAN

PENTAKSIRAN DAN
PEPERIKSAAN SEKOLAH
(SPPPS)
En. Awaluddin bin Jonet
Ketua Unit Sain Sosial
Hj.Ab.Ghani Hj.Ab.Hamid
Ketua Unit Teknik & Vokasional

Feb 9, 2008 1
Aku antara beribu kawan
kami antara 5 ke SIAPA
10 persenMEMPERDULIKAN?
daripada kawan-kawan kami;
dikebanyakan sekolah,
Yang diperkata, dipersenda.
yang selalu dijijikan
dengan UPSR
hanya kerana lulus satu C;
mereka tidak peduli,
Siapa yang memperdulikan?
Selain dari diri kami sendiri
Mereka yang mengajar kami,
tidak pernah terasa malu,
tidak merasa silu
mendabik dada terasa puas,
“Itulah tak mahu belajar”
Dan kami disambut pula
oleh rakan mereka yang menjijik,
Feb 9, 2008
memomok dan mempersendakan. 2
Mau diapakan, mereka tidak peduli
SIAPA MEMPERDULIKAN?
Tidak siapa memperdulikan
Perasaan kami, bisikan nurani kami;
‘Memang kami lemah, benar kami nakal
– Ya, kami malas’ tetapi,
kami juga dipinggirkan
oleh mereka yang hanya bertanya
kepada kawan kami yang mengangkat tangan,
Mereka hanya menyoal kawan kami di baris depan
Kami diapakan?
Kawan yang tahu menjawab betul
Kami yang tidak tahu dianggap tahu
Siapa peduli?
Bukan sekali, bukan sehari
mereka berlagak begini
cukup selalu,
dan akhirnya kami dipinggirkan
dan terpinggir sampai bila-bila.
Feb 9, 2008 3
Siapa yang memperdulikan?
perasaan kami yang selalu
disindir dan dimalukan
depan rakan-rakan kami sendiri
dan selalu begini
Hancurlah satu harapan
Musnahlah segala impian
tercicirlah anak watan
kerana tidak diperdulikan.
Ke mana perginya cabaran
Wawasan?
Apalah ertinya ketulusan
Keikhlasan dan kesabaran?
Akhirnya kami juga tidak peduli kepada mereka
Yang tidak memperdulikan kami.
Semoga……?
Hendaknya……?
Feb 9, 2008 4
DAHULU & SEKARANG

Feb 9, 2008 5
OBJEKTIF
Pada akhir sesi ini diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep SPPPS
2. Mengetahui tatacara dan prosedur
SPPPS.
3. Menguruskan SPPPS dengan cekap
dan berkesan .

Feb 9, 2008 6
SPPPS
SEBAGAI SUB-SISTEM KAWALAN

•Pentaksiran
•Peperiksaan
•Pemantauan
•Penyeliaan
•Pelaporan

Feb 9, 2008 7
SPPPS ADALAH INDUK SISTEM
AUDITAN HASILAN / HEADCOUNT

•TOV
•OTI
•ETR

Feb 9, 2008 8
ISTILAH (NOMANCLATURE) DALAM
PENTAKSIRAN
•Kesahan
•Kebolehpercayaan
•Kebolehgunaan
•Kebolehtadbiran
•Jadual Spefikasi Ujian (JSU)
•Aras Kesukaran
•Taksonomi Blooms
Feb 9, 2008 9
ISU-ISU HANGAT TENTANG
PENTAKSIRAN

• Soalan dibocorkan / tahu awal


• Skrip tak diperiksa, markah ada
• Di luar sukatan pelajaran
• Berlaku pakatan capai kejayaan
• Kurang kemudahan di bilik peperiksaan

Feb 9, 2008 10
MARI KITA TENGOK VISUAL UNTUK
REFLEKSI

Feb 9, 2008 11
KES 1

MURID TIDAK DIBENARKAN


AMBIL PEPERIKSAAN

Feb 9, 2008 12
Feb 9, 2008 13
MENGAPA?

Feb 9, 2008 14
• Kadar dan kedalaman (rate and intensity)
aspek pengetahuan dan kefahaman
pemimpin dan pengamal pendidikan di
sekolah tentang sistem pengurusan
pentaksiran dan peperiksaan berada
dalam tahap yang kurang optimum.
• Pentaksiran dan peperiksaan dilakukan
hanya untuk menilai pengajaran bukan
untuk proses pembelajaran.

Feb 9, 2008 15
KES 2

MURID BERBUAT APA SAHAJA


UNTUK MENDAPAT MARKAH
TINGGI

Feb 9, 2008 16
Feb 9, 2008 17
Feb 9, 2008 18
MENGAPA?

Feb 9, 2008 19
• Terdapat kecetekan dan kedangkalan
pengetahuan dan kefahaman di kalangan
murid di sekolah tentang konsep
pentaksiran dan peperiksaan.
• Laku buat dan kerja buat murid tidak
bergerak ke arah pemajuan kendiri kian
meninggi (Autodynamic Equilibrium)

Feb 9, 2008 20
KES 3

PERSEDIAAN PADA SAAT-SAAT


TERAKHIR

Feb 9, 2008 21
Feb 9, 2008 22
MENGAPA?

Feb 9, 2008 23
• Berlaku himpunan defisit tinggi pada tahap
persediaan murid dalam menghadapi
proses pentaksiran dan peperiksaan

Feb 9, 2008 24
KES 4

KADANGNYA BERLAKU
KESILAPAN DALAM PEMBERIAN
MARKAH

Feb 9, 2008 25
Feb 9, 2008 26
MENGAPA?

Feb 9, 2008 27
• Berlaku kecuaian pendidik dalam
melaksanakan proses pentaksiran dan
peperiksaan.
• Integriti dan kewibawaan pendidik perlu
berada di tahap yang tinggi.

Feb 9, 2008 28
KES 5

MURID GAGAL WALAUPUN


MENDUDUKI PEPERIKSAAN
BEBERAPA KALI

Feb 9, 2008 29
Feb 9, 2008 30
MENGAPA?

Feb 9, 2008 31
• Pentaksiran dan peperiksaan kurang
menjurus arah kepada pembelajaran yang
berkualiti tinggi.

Feb 9, 2008 32
ISU-ISU LAIN TENTANG PENTAKSIRAN

Feb 9, 2008 33
• Perkembangan Falsafah dan Pemikiran
mengenai Pentaksiran menuntut satu
Sistem Pengurusan Pentaksiran dan
Peperiksaan yang lebih berkualiti dan
relevan.

Feb 9, 2008 34
• Pentaksiran Berasaskan Sekolah perlu
dilengkapkan dengan Pelaksanaan
Kurikulum Berasaskan Sekolah.
• ( P & P lebih Kreatif dan Inovatif –
AUTONOMI?)

Feb 9, 2008 35
• Senario perkembangan semasa dalam
kepenggunaan ICT perlu diambil kira
dalam memantapkan pengurusan
pentaksiran dan peperiksaan. (Digital)

Feb 9, 2008 36
• Perubahan kepada Sistem Pentaksiran
amat perlu bagi menghasilkan sistem
yang lebih relevan dengan kehendak
agenda pembangunan negara kini yang
memberi keutamaan kepada
pembangunan modal insan.

YB Menteri Pelajaran
Malaysia
3 Mei 2006
Feb 9, 2008 37
• Kertas ini menerbitkan Sistem
Pengurusan Pentaksiran dan Peperiksaan
Di Sekolah agar di laksanakan secara
terarah dan mengikut standard tinggi di
semua sekolah.

Feb 9, 2008 38
TUJUAN SPPPS
• Mengemas kini, menyelaraskan dan
melaksanakan pentaksiran dan
peperiksaan di sekolah.
• Memberikan panduan kepada pentadbir
untuk melaksanakan pentaksiran dan
peperiksaan di sekolah.

Feb 9, 2008 39
RUJUKAN SAH
AKTA PENDIDIKAN 1996
Artikal 67
- Penilaian Murid.
Artikal 68
- Peraturan-peraturan Peperiksaan
Artikal 69
- Larangan Pengendalian Peperiksaan
Feb 9, 2008 40
TAKRIF PENTAKSIRAN DAN
PEPERIKSAAN

• Dalam konteks pendidikan, pentaksiran dan


peperiksaan merupakan satu episod dalam
proses pengajaran dan pembelajaran yang
merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul,
merekod, memberi skor dan
menginterprestasi maklumat tentang hasil
pembelajaran.
Feb 9, 2008 41
TAKRIF PENTAKSIRAN DAN
PEPERIKSAAN
• Pentaksiran itu bagi membantu pengamal
pendidikan menambah baik, melihat serta mengenal
pasti kelemahan dan kekuatan amalan harian.
Begitu juga merangka strategi baru dan menjana
peluang pembelajaran baru.

Datuk Dr. Adi Badiozaman Tuah.


Pengarah LPM.
(BH 9 Mei 2006)

Feb 9, 2008 42
KONSEP
SPPPS

Feb 9, 2008 43
1. Mendapat data pentaksiran
2. Mengetahui keberkesanan pengajaran
guru
3. Mengesan dan membandingkan
pencapaian murid
4. Menempatkan murid dalam aliran
pendidikan
5. Pengelasan & pensijilan
6. Penyelidikan dan tindakan susulan
7. Ramalan

Feb 9, 2008 44
PELAN PELAKSANAAN
SPPPS

Feb 9, 2008 45
PELAN PELAKSANAAN SPPPS
1. Penubuhan Jawatankuasa SPPPS
2. Menyenaraikan tugas Ahli Jawatankuasa
3. Menentukan tugas setiap Ahli Jawatankuasa
4. Melaksanakan SPPPS.
5. Mengurus SPPPS
6. Merekod dan menyediakan laporan SPPPS.
7. Membuat rumusan.
8. Membuat post mortem
9. Tindakan susulan

Feb 9, 2008 46
(1) PENUBUHAN JAWATANKUASA
SPPPS

Feb 9, 2008 47
CARTA ORGANISASI AHLI JAWATAN KUASA SPPPS

Pengerusi SPPPS
(Pengetua/Guru Besar)

Naib Pengerusi SPPPS


(Penolong Kanan)

Setiausaha Peperiksaan

Penyelaras Peperiksaan
Tahun/Tingkatan

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Ahli Jawatankuasa
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Feb 9, 2008 48
(2) PERANAN AHLI
JAWATANKUASA SPPPS

Feb 9, 2008 49
Pengerusi
1. Menubuhkan Jawatankuasa SPPPS.
2. Melantik Ahli Jawatankuasa SPPPS
berdasarkan spesifikasi kerja dan
deskripsi kerja. (Surat Rasmi Perlantikan)
3. Mempengerusikan mesyuarat
Jawatankuasa SPPPS.
4. Menguruskan pelaksanaan aktiviti
pentaksiran dan peperiksaan.
5. Membuat pemantauan aktiviti
pentaksiran dan peperiksaan.
Feb 9, 2008 50
6. Melantik panel penyedia kertas soalan dan
pemeriksa kertas jawapan. (Surat
perlantikan rasmi)
7. Memastikan peraturan penyediaan kertas
soalan dan skema pemarkahan dipatuhi.
8. Menguruskan Headcount / Auditan
• Menguruskan Bank Item
• Menguruskan bilik khas (bilik kebal)
penyimpanan kertas soalan.

Feb 9, 2008 51
Naib Pengerusi

1. Membantu tugas-tugas pengerusi.


2. Melaporkan prestasi murid kepada
Jawatankuasa SPPPS.
3. Menjalankan tugas-tugas pengerusi
semasa ketiadaan pengerusi
4. Membantu pengurusan Headcount
5. Merancang pengurusan Bank Item

Feb 9, 2008 52
Setiausaha Peperiksaan
1. Merancang penjadualan pentaksiran dan
peperiksaan
2. Merancang penjadualan pengawas
peperiksaan
3. Melaksanakan pengagihan tugas
menggubal item kepada penyelaras
tingkatan
4. Memastikan kertas soalan mencukupi untuk
semua calon.
5. Memastikan bilik dan peralatan peperiksaan
disediakan (Jam, papan tanda, kipas dan
lampu berfungsi)
Feb 9, 2008 53
6. Menyelaraskan pemeriksaan skrip dan
pemarkahan.
7. Melaksanakan Headcount
8. Menyelaraskan rekod dan pelaporan.
9. Menyelaraskan analisis peperiksaan.
10.Menerima laporan dan menyelaraskan

aduan penyelewengan peperiksaan.


11.Menyelenggara Bank Item

Feb 9, 2008 54
Penyelaras Peperiksaan Tingkatan/Tahun
2. Mengagihkan tugasan menggubal item kepada
guru mata pelajaran mengikut tingkatan/tahun.
3. Mengagihkan tugasan menanda kertas jawapan
kepada guru-guru mata pelajaran.
• Mengumpulkan dan merekodkan markah/gred
peperiksaan ke dalam sistem analisis
peperiksaan.
• Membantu setiausaha peperiksaan
melaksanakan headcount.
• Menyelaraskan analisis item

Feb 9, 2008 55
Ahli Jawatankuasa SPPPS
1. Menggubal item.
2. Menyediakan skema pemarkahan.
3. Mengendalikan peperiksaan.
4. Melaksanakan headcount
5. Menyediakan pelaporan dalam bentuk rekod
prestasi dan rekod profil.
6. Menganalisis item
7. Membuat post mortem.
8. Melakukan tindakan susulan

Feb 9, 2008 56
CARTA ALIRAN PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN

MERANCANG
menentukan hasil P&P

MEMBINA INSTRUMEN
Membuat JSU & instrumen

MELAKSANAKAN PENILAIAN
Pemerhatian/lisan/penulisan

MEREKOD

MENGANALISIS MAKLUMAT

MELAPOR

TIDAK
Tindakan Susulan YA
Tindakan
Pengukuhan
Penguasaa Susulan
Pengayaan
n pemulihan
Perkara
diajar

YA

TERUSKAN PELAJARAN BARU


Feb 9, 2008 57
PELAKSANAAN
SPPPS

Feb 9, 2008 58
PERINGKAT SPPPS

1. Persediaan sebelum peperiksaan


2. Pelaksanaan semasa peperiksaan
3. Tindakan selepas peperiksaan

Feb 9, 2008 59
Persediaan Sebelum Peperiksaan
2. Menguruskan panel penyedia kertas soalan
dan pemeriksa kertas jawapan.(Mengikut surat
perlantikan)
2. Menguruskan konstruk item.
a. Menepati Jadual Spesifikasi Ujian
(JSU)
b. Kesahan
c. Kebolehpercayaan
d. Kebolehgunaan

Feb 9, 2008 60
KESAHAN
• Mengikut Thorndike (1991), konsep kesahan merujuk
kepada keseluruhan apa yang kita hendak diukur dan
tiada lain selain apa yang kita hendak ukur.

• Anastasi (1988) menjelaskan kesahan ialah ujian yang


mengukur sebaik mana ia sepatutnya mengukur.

• LPM
Kesahan skor ujian merujuk kepada
RELEVAN dan KECUKUP CAKUPAN

Feb 9, 2008 61
KEBOLEHPERCAYAAN
o Hill dan Kerber (1967) menyatakan bahawa ujian yang baik
berdasarkan skor yang mempunyai kebolehpercayaan yang
tinggi iaitu pelajar yang mempunyai kebolehan kemahiran
yang sama memperoleh skor yang sama

o Huck dan Cormier (1996) mengaitkan kebolehpercayaan


ujian dengan ketekalan iaitu ia bergantung kepada
ketekalan skor yang dihasilkannya sekiranya ia diulang uji
beberapa kali.

o LPM
Kebolehpercayaan skor ujian merujuk kepada
KETEKALAN dan KETEPATAN

Feb 9, 2008 62
KONSTRUK

• APA (Perkara) yang ditaksir

• Dimensi manusia yang berbentuk


konkrit atau abstrak

Feb 9, 2008 63
KONSTRUK

• Hasrat pendidikan

• Dibangunkan dan
diperkembangkan
melalui proses P & P

• Dinyatakan secara eksplisit dalam


dokumen kurikulum
Feb 9, 2008 64
TAKSONOMI BLOOM

PENILAIAN

SINTESIS

ANALISIS

APLIKASI

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

Feb 9, 2008 65
• Pengetahuan
• Mengingati kembali
• Mentakrif, Memerihal, Mengenal pasti Melabel,
Menyenarai, Melakar, Memadan, Menama,
Menyatakan, Melukis, Menulis
• Kefahaman
• Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu
bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea;
merangkakan trend masa depan
• Mengubah, Menganggar, Menerangkan, Memberi
contoh, Mengukur, Menyukat, Menentukan,
Menukar, Membanding dan Membeza,
Menambah, Meramalkan, Membuat inferens,
Menghubungkait, Mencirikan,Mengelas
Feb 9, 2008 66
• Aplikasi
• Menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru
dan konkrit
• Mengira, Menunjuk cara, Mengubahsuai, Menghitung,
Menjana idea, Menjelaskan dengan contoh.
• Analisis
• Mengasingkan maklumat kepada komponen-
komponennya untuk memahami struktur organisasinya
dan perhubungan antara komponen
• Mencerakin, Menjelaskan melalui contoh, Memilih,
Mengasingkan, Membuat andaian, Menghuraikan,
Mengawal pembolehubah, Membuat urutan, Menyusun
mengikut keutamaan, Menggunakan perhubungan
ruang dan masa, Membuat kesimpulan, Menyelesaikan
masalah

Feb 9, 2008 67
• Sintesis
• Menggabungkan komponen-komponennya untuk
menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru
dan kreatif
• Menggabungkan, Merancang, Meringkaskan, Membina,
Merangkakan, Berkomunikasi, Mengeksperimen,
Menganologi, Mereka cipta, Mengkonsepsikan, Membuat
gambaran mental, Mendefinisikan secara operasi,
Membuat hipotesis, Mereka bentuk
• Penilaian
• Menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan kriteria
yang spesifik untuk tujuan yang tertentu
• Menaksir, Mengkritik, Mentafsir, Mewajarkan, Mengesan
kecondongan, Membuat keputusan, Menyokong
Feb 9, 2008 68
Kandunga Aras kemahiran Jumlah
n Pengeta Kefaham Penilaia %
huan
Aplikasi Analisis Sintesis
an n
M - Mudah
S- M S K M S K M S K M S K M S K M S K
Sederhana
Lambang
K- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
dan istilah
Kompleks (20%)

Konsep 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15
keduduka (30%)
n kordinat
Faktor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Cuaca dan (22%)
pengaruh
nya
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 14
ekonomi (28%)

Jumlah % 1 2 1 2 3 2 4 3 2 6 4 1 6 4 2 4 3 50(100
%)

Feb 9, 2008 69
3. Menguruskan penilaian item.
a. Item berkualiti tinggi – TERIMA / TOLAK / KIV
b. Instrumen Pentaksiran
4. Memastikan peraturan penyediaan kertas soalan
dan skema jawapan dipatuhi.
5. Menguruskan penyediaan dokumen yang
mengandungi perkara-perkara berikut:-
a. Jadual pengawasan peperiksaan
b. Jadual peperiksaan
c. Rekod kehadiran calon peperiksaan
d. Senarai nama penyedia kertas soalan
e. Senarai nama pemeriksa kertas
jawapan .
f. Jadual kawalan kertas soalan di bilik kebal.

Feb 9, 2008 70
6. Menguruskan percetakan kertas soalan dan
kerta jawapan.
7. Menguruskan penyimpanan kertas soalan
di bilik khas bagi menjamin keselamatan
kertas soalan.
8. Menguruskan taklimat pentaksiran dan
peperiksaan kepada semua pengawas
peperiksaan.
9. Menguruskan penyediaan bilik dan
peralatan peperiksaan.

Feb 9, 2008 71
Pelaksanaan Semasa
Peperiksaan

Feb 9, 2008 72
1. Memastikan pengedaran/pengagihan
kertas soalan kepada pengawas peperiksaan
dilaksanakan mengikut peraturan.
(Borang Kawalan)
3. Memastikan penjadualan peperiksaan
dipatuhi sepenuhnya.
3. Memantau perjalanan peperiksaan mengikut
peraturan yang ditetapkan.
4. Mengambil tindakan terhadap penyelewengan
yang berlaku.
5. Memastikan pengawasan peperiksaan
mengikut peraturan yang ditetapkan.
Feb 9, 2008 73
Tindakan Selepas
Peperiksaan

Feb 9, 2008 74
1. Menguruskan penyerahan skrip jawapan dan
skema kepada penanda kertas.
(Borang Kawalan)
2. Pengendalian skrip jawapan
- Menanda skrip jawapan
- Memberi markah/gred
- Melapor dan merekod markah

Feb 9, 2008 75
REKOD DAN PELAPORAN

Feb 9, 2008 76
REKOD
b. Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat
secara bersistem berkaitan dengan
perkembangan, kebolehan, kemajuan dan
pencapaian murid.
c. Maklumat dalam rekod perlu dikemas kini
untuk memudahkan guru membuat rujukan
tentang tahap pembelajaran murid.
c. Aktiviti merekod dilakukan secara berkala
supaya maklumat menyeluruh tentang
penguasaan pembelajaran murid terkumpul
dan mudah dirujuk apabila diperlukan

Feb 9, 2008 77
a. Maklumat dalam rekod perlu dianalisis dan
ditaksir untuk tujuan tindakan susulan dan
pelaporan
b. Bentuk-bentuk rekod:
• Penyataan.
• Simbol.
• Markah.
• Gred.
f. Rekod boleh dibuat dalam dokumen berikut:
– Buku rekod mengajar.
– Laporan kemajuan murid.
– Senarai semak.
– Rekod prestasi.
– Rekod profil.

Feb 9, 2008 78
PELAPORAN

Proses menyampaikan maklumat penilaian


tentang:
– Perkembangan
– Pengetahuan
– Kemahiran
– Nilai
– Sikap
– Pencapaian murid secara berkala

Feb 9, 2008 79
Pelaporan dibuat kepada:

• Murid
• Ibu bapa dan penjaga
• Pihak tertentu- PIBG, PPD, JPN,KPM

Feb 9, 2008 80
Pelaporan boleh dilakukan secara lisan atau
bertulis dalam bentuk:

– Markah
– Penyataan
– Gred
– Penyataan dan gred

Feb 9, 2008 81
• Kandungan pelaporan

– Prestasi akademik
– Penyataan tentang minat, sikap dan
perlakuan.
– Cadangan memperkembang potensi
pelajar.

Feb 9, 2008 82
• Pelaporan bertulis :

• Rekod Prestasi
• Rekod Profil
• Laporan ringkas oleh guru mata
pelajaran atau guru kelas

Feb 9, 2008 83
• RUMUSAN
• SPPPS perlu dipraktikkan oleh pentadbir
sekolah kerana penggunaan sistem ini
akan dapat menghasilkan pelaksanaan
pentaksiran dan peperiksaan yang cekap
dan berkesan.
• Hal ini membolehkan objektif pentaksiran
dan peperiksaan dapat dicapai dengan
berkualiti tinggi.

Feb 9, 2008 84
Sekian, terima
kasih

Feb 9, 2008 85
Feb 9, 2008 86
Feb 9, 2008 87
Pengerusi
1. Menubuhkan Jawatankuasa SPPPS.
2. Melantik Ahli Jawatankuasa SPPPS
berdasarkan spesifikasi kerja dan
deskripsi kerja. (Surat Rasmi Perlantikan)
3. Mempengerusikan mesyuarat
Jawatankuasa SPPPS.
4. Menguruskan pelaksanaan aktiviti
pentaksiran dan peperiksaan.
5. Membuat pemantauan aktiviti
pentaksiran dan peperiksaan.
Feb 9, 2008 88
6. Melantik panel penyedia kertas soalan dan
pemeriksa kertas jawapan. (Surat
perlantikan rasmi)
7. Memastikan peraturan penyediaan kertas
soalan dan skema pemarkahan dipatuhi.
8. Menguruskan Headcount / Auditan
• Menguruskan Bank Item
• Menguruskan bilik khas (bilik kebal)
penyimpanan kertas soalan.

Feb 9, 2008 89
Setiausaha Peperiksaan
1. Merancang penjadualan pentaksiran dan
peperiksaan
2. Merancang penjadualan pengawas
peperiksaan
3. Melaksanakan pengagihan tugas
menggubal item kepada penyelaras
tingkatan
4. Memastikan kertas soalan mencukupi untuk
semua calon.
5. Memastikan bilik dan peralatan peperiksaan
disediakan (Jam, papan tanda, kipas dan
lampu berfungsi)
Feb 9, 2008 90
6. Menyelaraskan pemeriksaan skrip dan
pemarkahan.
7. Melaksanakan Headcount
8. Menyelaraskan rekod dan pelaporan.
9. Menyelaraskan analisis peperiksaan.
10.Menerima laporan dan menyelaraskan

aduan penyelewengan peperiksaan.


11.Menyelenggara Bank Item

Feb 9, 2008 91
Persediaan Sebelum Peperiksaan
2. Menguruskan panel penyedia kertas soalan
dan pemeriksa kertas jawapan.(Mengikut surat
perlantikan)
2. Menguruskan konstruk item.
a. Menepati Jadual Spesifikasi Ujian
(JSU)
b. Kesahan
c. Kebolehpercayaan
d. Kebolehgunaan

Feb 9, 2008 92
3. Menguruskan penilaian item.
a. Item berkualiti tinggi – TERIMA / TOLAK / KIV
b. Instrumen Pentaksiran
4. Memastikan peraturan penyediaan kertas soalan
dan skema jawapan dipatuhi.
5. Menguruskan penyediaan dokumen yang
mengandungi perkara-perkara berikut:-
a. Jadual pengawasan peperiksaan
b. Jadual peperiksaan
c. Rekod kehadiran calon peperiksaan
d. Senarai nama penyedia kertas soalan
e. Senarai nama pemeriksa kertas
jawapan .
f. Jadual kawalan kertas soalan di bilik kebal.

Feb 9, 2008 93
6. Menguruskan percetakan kertas soalan dan
kerta jawapan.
7. Menguruskan penyimpanan kertas soalan
di bilik khas bagi menjamin keselamatan
kertas soalan.
8. Menguruskan taklimat pentaksiran dan
peperiksaan kepada semua pengawas
peperiksaan.
9. Menguruskan penyediaan bilik dan
peralatan peperiksaan.

Feb 9, 2008 94