Implikasi Kod Etika Perguruan Malaysia Kepada Akauntabiliti Guru

IMPLIKASI KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA KEPADA AKAUNTABILITI GURU.

belas kasihan.jujur. .tegas. ‡ Kefahaman tinggi dalam tugasnya. ‡ Pengetahuan tentang kaedah mengajar. ‡ Mempunyai tingkah laku yang sesuai -bertatasusila. ‡ Pengetahuan psikologi kanak-kanak.sabar. ‡ Mementingkan kebajikan pelajar.AKAUNTABILITI TERHADAP DIRI SENDIRI ‡ Meningkatkan pengetahuan diri.

pendidikan agama ‡Mendidik cara bersosial. .AKAUNTABILITI TERHADAP PELAJAR ‡Mementingkan kebajikan pelajar. ‡Membentuk akhlak pelajar. -nilai-nilai murni.

AKAUNTABILITI TERHADAP IBU BAPA ‡ Memastikan harapan ibu bapa tercapai. .

AKAUNTABILITI TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN ‡ Memastikan aktiviti program pendidikan berkesan. . ‡ Mencapai matlamatmatlamat program pendidikan.

AKAUNTABILITI TEHADAP NEGARA ‡ Bertanggungjawab membantu perkembangan negara -membina generasi berkualiti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful