IMPLIKASI KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA KEPADA AKAUNTABILITI GURU.

‡ Pengetahuan psikologi kanak-kanak.tegas.jujur. ‡ Mementingkan kebajikan pelajar.AKAUNTABILITI TERHADAP DIRI SENDIRI ‡ Meningkatkan pengetahuan diri. ‡ Mempunyai tingkah laku yang sesuai -bertatasusila.belas kasihan.sabar. ‡ Kefahaman tinggi dalam tugasnya. ‡ Pengetahuan tentang kaedah mengajar. .

AKAUNTABILITI TERHADAP PELAJAR ‡Mementingkan kebajikan pelajar. -nilai-nilai murni. ‡Membentuk akhlak pelajar.pendidikan agama ‡Mendidik cara bersosial. .

.AKAUNTABILITI TERHADAP IBU BAPA ‡ Memastikan harapan ibu bapa tercapai.

‡ Mencapai matlamatmatlamat program pendidikan. .AKAUNTABILITI TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN ‡ Memastikan aktiviti program pendidikan berkesan.

AKAUNTABILITI TEHADAP NEGARA ‡ Bertanggungjawab membantu perkembangan negara -membina generasi berkualiti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful