IMPLIKASI KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA KEPADA AKAUNTABILITI GURU.

jujur.belas kasihan. ‡ Mementingkan kebajikan pelajar. ‡ Pengetahuan tentang kaedah mengajar. ‡ Kefahaman tinggi dalam tugasnya. ‡ Mempunyai tingkah laku yang sesuai -bertatasusila.tegas.sabar. ‡ Pengetahuan psikologi kanak-kanak. .AKAUNTABILITI TERHADAP DIRI SENDIRI ‡ Meningkatkan pengetahuan diri.

-nilai-nilai murni. ‡Membentuk akhlak pelajar.pendidikan agama ‡Mendidik cara bersosial. .AKAUNTABILITI TERHADAP PELAJAR ‡Mementingkan kebajikan pelajar.

.AKAUNTABILITI TERHADAP IBU BAPA ‡ Memastikan harapan ibu bapa tercapai.

‡ Mencapai matlamatmatlamat program pendidikan. .AKAUNTABILITI TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN ‡ Memastikan aktiviti program pendidikan berkesan.

AKAUNTABILITI TEHADAP NEGARA ‡ Bertanggungjawab membantu perkembangan negara -membina generasi berkualiti .