IMPLIKASI KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA KEPADA AKAUNTABILITI GURU.

AKAUNTABILITI TERHADAP DIRI SENDIRI ‡ Meningkatkan pengetahuan diri.jujur. ‡ Kefahaman tinggi dalam tugasnya. . ‡ Pengetahuan tentang kaedah mengajar.sabar. ‡ Pengetahuan psikologi kanak-kanak. ‡ Mempunyai tingkah laku yang sesuai -bertatasusila. ‡ Mementingkan kebajikan pelajar.tegas.belas kasihan.

pendidikan agama ‡Mendidik cara bersosial. ‡Membentuk akhlak pelajar.AKAUNTABILITI TERHADAP PELAJAR ‡Mementingkan kebajikan pelajar. . -nilai-nilai murni.

AKAUNTABILITI TERHADAP IBU BAPA ‡ Memastikan harapan ibu bapa tercapai. .

.AKAUNTABILITI TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN ‡ Memastikan aktiviti program pendidikan berkesan. ‡ Mencapai matlamatmatlamat program pendidikan.

AKAUNTABILITI TEHADAP NEGARA ‡ Bertanggungjawab membantu perkembangan negara -membina generasi berkualiti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful