Anda di halaman 1dari 2

AMALAN MENOLAK

kejahatan /kezaliman dan sihir

Untuk menolak kejahatan /kezaliman dan sihir

seseorang dan mengambalikan maksud jahat dari seseorang maka hendaklah mengamal saperti berikut:

1.

Lakukan Sunat 2 rakaat diwaktu tengah malam.

2.

Sehabis solat maka baca ayat alquran Surah An Najm

58,

1153 kali saperti berikut:



58. tidak ada sesiapapun selain Allah Yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara "Hari kiamat" itu.

3. Setaip kali sesudah membaca AN-Najm ayat 58

ini sejumlah

100x maka bacalah doa nya sekali saperti berikut:

" Ya Allah dengan berkat ayat yang mulia ini serta rahasia rahasia yg murni yang terdapat , kiranya ENgkau palingkanlah dari padaku tipu daya si Fulan dan kejahatannya.Ya Allah kembalikan lah tipu jahatnya kepadanya kembali. Ya Allah, beri kebimbangan akannya dengan sesuatu kebumbanganyang tiada dapat ia mengembalikannya, Ya Allah 3x"

4. Setelah selesai perlkasanaan pembacaan An-Najm 58

1153 kali

dan doanya maka baca pula pula 818:



58. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.