Anda di halaman 1dari 2

AMALAN MENOLAK

kejahatan
/kezaliman dan sihir
Untuk menolak kejahatan /kezaliman dan sihir
seseorang dan
mengambalikan maksud jahat dari seseorang maka
hendaklah
mengamal saperti berikut:
1. Lakukan Sunat 2 rakaat diwaktu tengah malam.
2. Sehabis solat maka baca ayat alquran Surah An Najm
58,

1153 kali saperti berikut:

      


58. tidak ada sesiapapun selain Allah Yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara
"Hari kiamat" itu.

3. Setaip kali sesudah membaca AN-Najm ayat 58


ini sejumlah

100x maka bacalah doa nya sekali saperti


berikut:
" Ya Allah dengan berkat ayat yang mulia ini serta
rahasia rahasia yg murni yang terdapat , kiranya
ENgkau palingkanlah dari padaku tipu daya si Fulan
dan kejahatannya.Ya Allah kembalikan lah tipu
jahatnya kepadanya kembali. Ya Allah, beri
kebimbangan akannya dengan sesuatu kebumbanganyang
tiada dapat ia mengembalikannya, Ya Allah 3x"

4. Setelah selesai perlkasanaan pembacaan An-Najm 58


1153 kali
dan doanya maka baca pula pula 818:
     
58. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.

Anda mungkin juga menyukai