Anda di halaman 1dari 4

‫نتيجة المتحان النهائي‬

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


TAHUN 2009 M / 1430 H

MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR TINGKATAN 2 IKHLAS

NAMA PELAJAR
NO. KAD PENGENALAN NO. ANGKA GILIRAN

BIL MATA PELAJARAN MARKAH GRED

1 AL-QURAN DAN TAJWID E


2 FEKAH E
3 TAUHID E
4 HADIS E
5 TAFSIR E
6 TARIKH ISLAM E
7 PENDIDIKAN ISLAM E
8 QAWAID E
9 INSYAK E
10 MUTHOLAAH DAN IMLAK E
11 KHAT -
12 BAHASA MELAYU E
13 BAHASA INGGERIS E
14 SEJARAH E
15 MATEMATIK E
16 GEOGRAFI E
17 SAINS E
18 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) E

PANGKAT GRED MARKAH JUMLAH MARKAH 0


MUMTAZ A 75 - 100 PERATUS ( % ) 0.0
JAYYID JIDDAN B 60 - 74
PANGKAT RASIB
JAYYID C 50 - 59
MAQBUL D 36 - 49 KEDUDUKAN
RASIB E 0 - 35

TANDATANGAN GURU KELAS TANDATANGAN PENGETUA

[ ] [
‫ن‬
N

TAN 2 IKHLAS

0
0.0

RASIB

/ 45