Anda di halaman 1dari 14

Soalan 1-6 berdasarkan peta di bawah

1. Kg Setar terletak di kordinat …


A. 3118 C. 3418
B. 3217 D. 3319

2. Antara yang berikut, manakah yang terletak di segi empat 3517?


A. Pekan Maju C. Kg Melur
B. Kg Susuh D. Kg Rendang

3. Lokasi yang berikut terletak pada lajur yang sama kecuali…


A. Kg Setar C. Kg Susuh
B. Pekan Maju D. Kg Melur

4. Sg.Sepia mengalir ke arah……..


A. tenggara C. utara
B. selatan D. barat daya

1
5. Berapakah jarak simpang jalan Pekan Maju ke simpang jalan Kg Melur?
A. 5.5 km C. 16 km
B. 6.7km D. 24 km

6. Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan ciri fizikal dalam peta
tersebut?
I hutan III paya
II kelapa sawit IV jalan raya

A 1 dan II C II dan IV
B 1 dan III D III dan IV

7. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang koordinat?


A. garis menegak dipanggil baris dan garis melintang dipanggil lajur
B. koordinat digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat di
atas peta
C. kedudukan relatif ditentukan dengan menggunakan koordinat
D. apabila menyebut koordinat, nilai baris disebut dahulu

Seow duduk di belakang Shafiqah,


manakala Rajan duduk di kirinya.

8. Shafiqah dalam huraian di atas dijadikan sebagai...


A panduan. C baris.
B koordinat. D titik rujukan.

9. Kedudukan yang ditentukan dengan berdasarkan titik rujukan dikenal


sebagai...

A.lajur. C koordinat.
B baris. D kedudukan relatif

Soalan 10 dan soalan 11 berdasarkan rajah di bawah ini.

10 Koordinat Lee dalam rajah di atas ialah...


A 0303. C 0204.
B 0402. D 0404

2
11. Kedudukan
A. I dan II meja dan kerusi dalam rajah di atas
C.dikenal
III dansebagai
IV …..
B. II dan III D. I dan IV
I panjang
II lajur
Soalan III
12 baris
dan soalan 13 berdasarkan rajah di bawah ini.
IV lebar

12 Koordinat sekolah ialah...


A 1044. C 1345
B 1242. D 1346.

13 Kedudukan tasik ialah di sebelah... rumah Asrul.


A hadapan C kanan
B kiri D belakang

Soalan 14 hingga soalan 16 berdasarkan rajah di bawah ini.

14. Sungai Sening mengalir ke arah …..


A. utara C. tenggara
B. timur laut D. selatan

15. Apakah arah Pekan Paka dari Pekan Simpang Empat?


A. utara C. barat daya
B. selatan D. tenggara

16. Taman bunga dalam rajah tersebut berada pada arah…..


A. barat daya C. barat laut
B. timur laut D. selatan

3
17. Berikut adalah arah mata angin utama kecuali …..
A. utara C. tenggara
B. selatan D. barat

utara
X

18. Apakah arah mata angin yang ditandai X ?


A. tenggara C. barat laut
B. timur laut D. barat daya

19. Antara yang berikut, benda apakah yang mesti dijauhi daripada kompas
magnetik supaya arah dapat ditentukan dengan tepat?
I pembaris besi
II plastik
III paku
IV batu

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

Soalan 20 dan 21 berdasarkan rajah di bawah ini.

0 10 20 30 40 m

20. Skala di atas ialah jenis skala …….


A. penyata C. garisan
B. lurus D. panjang

21. Skala di atas menunjukkan …..


A. 1 cm mewakili 10 km C. 1 cm mewakili 10 m
B. 1 cm mewakili 5 km D. 1 cm mewakili 5 m

Soalan 22 dan 23 berdasarkan jadual di bawah ini.

Ke
Kg. A Kg. B Kg.C Pekan
Dari
Kg. A 15 18 20
Kg. B 15 15 22

4
Kg. C 18 15 25

Pekan 20 22

22. Apakah jarak mutlak Kg. A dengan Pekan?


A. 15 km C. 20 km
B. 18 km D. 25 km

23. Jarak mutlak Kg. B dengan Kg. C ialah….


A. 15 km C. 22 km
B. 20 km D. 25 km

24. Jarak relatif merujuk kepada…..


A. I C. III
B. II D. IV

Kedudukan matahari dapat menentukan


kedudukan sesuatu tempat.

25. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat daripada pernyataan tersebut?
A. matahari memancar C. matahari terbit dari arah timur
sepanjang tahun D. pancaran matahari selari
B. matahari terbenam ke dengan arah utara
arah timur

Kelajuan bas : 1 km = 5 minit


Jarak bandar X ke Y : 6 km
26. Berdasarkan kelajuan bas di atas, berapa lamakah perjalanan dari bandar X
ke bandar Y ?
A. 15 minit C. 25 minit
B. 18 minit D. 30 minit

27. Kaedah berikut digunakan untuk mengumpulkan maklumat kecuali …..


A. kaedah pemerhatian C. kaedah soal selidik
B. kaedah pilihan D. rujukan perpustakaan

Soalan 28 dan 29berdasarkan graf di bawah ini.

5
28. Apakah jenis sayur yang mendapat jualan tertinggi di kedai S ?
A. kangkung C. kubis
B. sawi D. lobak

29. Berapakah jumlah jualan sayur bagi kedai S ?


A. RM 50 C. RM 130
B. RM 125 D. RM 135

Soalan 30 berdasarkan graf di bawah ini.

30. Antara yang berikut, manakah bacaan yang tepat tentang graf di atas?

Bulan Suhu ° C
A Mac 20
B April 10
C Ogos 18
D Disember 30

6
31. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan banjaran berlorek dalam peta ?

I merupakan kawasan legeh sungai


II terletak beberapa pusat peranginan utama
III mempunyai longgokan bijih besi yang banyak
IV pertanian pindah diusahakan secara meluas

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

32. Antara yang berikut, manakah yang berkaitan dengan banjaran gunung dalam
peta ini?
A. hutan tertua di Asia C. gunung tertinggi di Malaysia
B. gua batu kapur terbesar di D. air terjun terbesar di Asia
dunia Tenggara

33.
Malaysia mempunyai kedudukan
yang strategik.

Antara yang berikut, manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?

A. terletak di pertengahan jalan C. terletak di luar kawasan Pentas


perdagangan antara timur dan Sunda
barat D. terletak di luar kawasan pengaruh
B. terletak di dalam lingkungan angin monsun
Lingkaran Api Pasifik

7
34.
 Tasik Temenggor
 Tasik Kenyir
 Tasik Chenderoh

Ketiga-tiga tasik yang disenaraikan terbentuk hasil daripada …..

A. kegiatan perlombongan bijih timah dengan kaedah kapal korek


B. pembinaan empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik
C. penakungan air di kawasan tanah tinggi secara semulajadi
D. pembinaaan tasik buatan untuk rekreasi

35. Kawasan tanah tinggi di Malaysia penting untuk tujuan – tujuan berikut, kecuali….
A. pembekal kayu balak C. tapak petempatan
B. pusat peranginan D. pusat penjanaan kuasa

36. Bentuk muka bumi yang ditandakan dalam peta terbentuk hasil daripada proses….
A. lipatan C. hakisan
B. gelinciran D. ataman

I II III IV

37. Pasangan arah tekanan manakah yang menghasilkan bentuk muka bumi seperti
yang ditandakan dalam peta di atas ini ?
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan I

38.
Malaysia terletak di luar Lingkaran Api Pasifik

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang penyataan atas ini?

A. Malaysia bebas daripada ancaman angin taufan


B. Malasia terletak di pelantar benua yang kaya dengan plankton
C. Malaysia bebas daripada ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi
D. Malaysia bebas daripada ancaman tsunami

8
39.
Menjadi legeh antara Sungai Perak dengan Sungai Kinta

Huraian di atas mungkin sekali merujuk kepada ….


A. Banjaran Titiwangsa C. Banjaran Tahan
B. Banjaran Keledang D. Banjaran Bintang

40. Kawasan Tanah tinggi di Malaysia penting untuk tujuan-tujuan yang berikut,
kecuali…
A. Pembekal kayu balak C. Tapak petempatan
B. Pusat peranginan D. Pusat penjanaan kuasa
hidroelektrik

41.
Cerun-cerunnya diteres untuk tujuan pertanian

Pernyataan di atas menerangkan tentang….


A. Tanah tinggi C. Kawasan paya
B. Tanah pamah D. Lembah sungai

42.
 Terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu
 Berpunca dari Pusaran Pamir
 Tidak stabil
 Terletak dalam Lingkaran Api Pasifik

Pernyataan di atas menepati ciri-ciri


A. Gunung lipat tua C. Gunung lipat muda
B. Gunung berapi mati D. Gunung berapi pendam

43. Antara berikut, laut manakah yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan
Sabah dan Sarawak?
A. Selat Melaka C. Selat Sunda
B. Selat Tebrau D. Laut China Selatan

44. Dataran Kedah-Perlis terletak di kawasan bertanda

A. I C. III
B. II D. IV

9
45. Kawasan yang berlorek dalam peta di atas ialah….

A. Delta Segama C. Delta Rajang


B. Dataran Baram D. Ddelta Labuk

 Terdiri daripada beberapa puncak melebihi 2000


meter
 Terletak pusat peranginan seperti Bukit Larut dan
Tanah Tinggi Cameron
 Terdapat stesen janakuasa hidro elektrik

46. Huraian di atas benar mengenai…

A. Banjaran Benom C. Banjaran Titiwangsa


B. Banjaran Tama Abu D. Banjaran Crocker

47.Gunung yang tertinggi di Malaysia terletak di banjaran yang terletak ……..

A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

10
48. Antara berikut, banjaran manakah yang terletak di kawasan berlorek dalam peta?

A. Banjaran Crocker C. Banjaran Benom


B. Banjaran Nakawan D. Banjaran Pantai Timur

49. Pernyataan berikut adalah benar mengenai ciri-ciri kawasan tanah tinggi di Malaysia
kecuali……

A. Banjaran gunung terdiri daripada gunung lipat


B. Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia menganjur dari utara ke selatan
C. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran terpanjang di Malaysia
D. Gunung Kinabalu terletak di Banjaran Brassey

“Gua ini terbentuk daripada batu kapur dan menjadi fosfat yang
utama di Malaysia. Keindahan dan keunikan semula jadinya
menyebabkan gua ini terkenal sebaga destinasi pelancongan.

50. Gua yang dihuraikan di atas terletak di kawasan bertanda

A. P C. R
B. Q D. S

11
Untuk soalan 51 hingga 60 , setiap soalan mempunyai lebih daripada satu
cadangan jawapan yang betul. Tentukan tiap-tiap jawapan itu betul atau salah.
Kemudian pilih satu jawapan yang betul daripada plihan A,B,C dan D

51. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang penggunaan koordinat dalam peta?

I melibatkan penggunaan nombor-nombor


II diukur menggunakan unit darjah
III kedudukan ditentukan oleh titik di garisan tegak
IV diperoleh hasil persilangan garis lintang dan garis tegak

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I dan IV

52. Kedudukan sesuatu tempat dapat ditentukan menggunakan

I skala peta
II petunjuk peta
III kedudukan relatif
IV kedudukan mutlak

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I dan IV

53. Antara berikut, manakah benar tentang kompas magnetik?

I boleh menentukan arah tiupan angin


II untuk menetukan arah sesuatu tempat
III mesti digunakan berhampiran objek besi
IV jarumnya sentiasa menunjuk kearah utara magnetik

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

54. Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang rajah di atas?

I dewan terletak di bahagian barat daya


II padang terletak di bahagian utara tasik
III sekolah dan tasik terdapat di bahagian selatan padang
IV perhentian bas terletak bahagian tenggara dewan

A. I , II dan III C. I, III dan IV


B. I, II dan IV D. II,III dan IV

12
Tempat Jarak Masa
Pasar 5 km 15 minit
Pejabat Daerah 8 km 25 minit

55. Antara berikut, pernyataan manakah yang benar entagn jadual di atas?

I masa perjalanan adalah sama bagi jarak yang berbeza


II masa perjalanan adalah lebih singkat bagi jarak yang dekat
III masa perjalanan bagi jarak yang lebih jauh adalah lebih lama
IV masa perjalanan adalah berbeza-beza bergantung kepada arah tiupan angin

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I dan IV

56. Graf palang menunjukkan jarak rumah pelajar dari sekolah. Berdasrkan graf di atas,
pernyataan manakah yang benar?

I paling ramai pelajar tinggal kurang 2 km dari sekolah


II 7 orang pelajar tinggal kurang 6 km dari sekolah
III 10 orang pelajar tinggal kurang 4 km dari sekolah
IV 4 orang pelajar tinggal kurang 8 km dari sekolah.

A. I, II dan III C. I,III dan IV


B. I,II dan IV D. II , III dan IV

13
Banjaran-banjaran gunung di Sarawak menjadi
sempadan semulajadi antara Malaysia dengan
Kalimantan, Indonesia.

57. Antara yang berikut, banjaran manakah yang dapat dikaitkan dengan huraian di atas?

I Banjaran Brassey
II Banjaran Kelinkang
III Banjaran Hose
IV Banjaran Kapuas Hulu

A. I dan II C. II dan IV
B. I danIII D. III dan IV

58. Banjaran Crocker di Sabah dapat dikaitkan dengan …….

I sempadan antara negeri


II gunung lipat muda
III gunung tertinggi di Malaysia
IV gua batu kapur terbesar di dunia

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I dan IV

59. Antara yang berikut, tanah pamah yang manakah terletak di pantai timur Semenanjung
Malaysia?

I Dataran Terengganu
II Dataran Kelantan
III Dataran Perlis
IV Dataran Pahang

A. I, II dan III C. I, III dan IV


B. I,II dan IV D. II,III dan IV

60. Antara yang berikut, manakah benar tentang kepentingan tanah pamah Malaysia?

I sebagai kawasan pembekal kayu-kayu balak


II sebagai kawasan perindustrian utama
III mempunyai kawasan tanah aluvium yang subur untuk pertanian
IV sebagai kawasan stesen janakuasa hidroelektrik

A. I dan II C. II dan III


B. I dan III D. III dan IV

14