Anda di halaman 1dari 14

ISI KANDUNGAN

1. CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2011

2. MATLAMAT

3. OBJEKTIF

4. ISU

5. ANALISIS SWOT (KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN


& PELUANG)

6. PELAN TINDAKAN

7. PELAN OPERASI

8. LAMPIRAN
CARTA ORGANISASI KELAB BOLA TAMPAR TAHUN 2011

Pengetua
(EN. HENLEY LIEW YUN YE)

Penolong Kanan Kokrikulum


(EN WAN RAFIK WAN
ISMAIL)

Ketua Guru Penasihat


(PN MELINAH SAITI)

Guru Penasihat
EN TEA CHEE WAH
CIK SITI RAUDHAH YUSUP
PN NURUL HIDAYAH
MATLAMAT UNIT KOKUM
Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.
Meningkatkan penglibatan dan pencapaian murid dalam
aktiviti Kelab Bola Tampar. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar dan
Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

OBJEKTIF UNIT KOKUM


Meningkat peratus penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam
aktiviti Kelab Bola Tampar peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

ISU UNIT KOKUM


-Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar

-Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan)

-Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang


permainan bola tampar

-Tiada jurulatih bola tampar


JADUAL PERANCANGAN TAKTIKAL @ CARTA GANTT

ISU STRATEGI OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA INISIATIF


INDIKATOR SASARAN
KEJAYAAN
Pelajar kurang Latihan Bola tampar Untuk melahirkan Peratus peningkatan 50% Latihan sepanjang
mahir bermain pelajar yang lebih pelajar yang mahir tahun
bola tampar mahir main bola tampar main bola tampar

Guru penasihat juga kursus kemahiran dan Untuk meningkat Peratus peningkatan 70% Menghadiri
kurang mahir peraturan permainan pengetahuan dan guru penasihat yang kursus kemahiran
bola tampar kemahiran guru mahir dan memahami dan peratusan
penasihat peraturan permainan permainan bola
bola tampar tampar (jika ada)
Pelajar tidak Kelas peraturan dan Untuk meningkat Peratus peningkatan 80% Mengadakan kelas
menguasai undang-undang pelajar yang menguasai pelajar yang yang mengenai
peringkat asas permainan bola tampar peringkat asas tentang menguasai peringkat peraturan dan
tentang peraturan peraturan dan undang- asas tentang peraturan undang-undang
dan undang- undang permainan bola dan undang-undang permainan bola
undang permainan
tampar permainan bola tampar
bola tampar
tampar
Tiada jurulatih bola Upah jurulatih Mengupah jurulatih - - Mengupah
tampar bola tampar untuk jurulatih dari luar
mengajar ahli-ahli sekolah
kelab bola tampar
ANALISIS SWOT
Kekuatan

 mempunyai 3 orang guru penasihat kelab

 Mempunyaii 18 orang ahli kelab (2 pasukan bola tampar dan pasukan sepak
takraw)

 Mempunyai kemudahan gelanggang bola tampar

Kelemahan

 Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar

 Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan


perlawanan)

 Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang


permainan bola tampar

 Tiada jurulatih bola tampar

 Ramai pelajar yang berbakat tetapi tiada ruang untuk mereka berlatih

Peluang

 Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah, daerah, bahagian, negeri


dan kebangsaan

 Sekolah mempunyaii gelanggang bola tampar

 Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar

 Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan latihan

Ancaman

 Kekurangan bola tampar

 Tiada jurulatih

 Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar

 Kelab tiada sumber kewangan


PELAN OPERASI

Strategi:1 : Latihan Bola tampar


Objektif : Untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir main bola tampar

BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


BERTANGGUNG KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
JAWAB
1 Menyediakan kertas kerja Guru penasihat - 3 minggu Januari Peratus
Kelab bola tampar peningkatan
pelajar yang
PK Kokurikulum 1 hari Januari mahir main
Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat kelab
2 bola tampar
bola tampar

3 Mengadakan mesyuarat 1 hari Januari


Jawatankuasa
Ucapan Pengerusi Pelaksana
Lantik AJK/aguhan tugas
Bincang kos

4 Perlaksanaan Latihan Bola Semua guru Sepanjang Februari-


tampar penasihat kelab bola tahun september
tampar

5 Laporan,refleksi dan penilaian 1 minggu oktober


Guru Penasihat
Kelab bola tampar
PELAN OPERASI

Strategi:2 : Guru penasihat juga kurang mahir


Objektif : Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat

BIL HURAIAN PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
1 Menyediakan Guru penasihat - 3 hari Februari Peratus
kertas kerja Kelab bola tampar peningkatan
pelajar yang
1 hari March mahir main
2 Perlaksanaan bola tampar

1 hari March
Laporan,refleksi
3
dan penilaian
PELAN OPERASI
Strategi:3 : Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola
tampar
Objektif : Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang
permainan bola tampar

BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


BERTANGGUNG KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
JAWAB
1 Menyediakan kertas kerja Guru penasihat - 3 minggu Januari Peratus
Kelab bola tampar peningkatan
pelajar yang
PK Kokurikulum 1 hari Januari mahir main
Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat kelab
2 bola tampar
bola tampar

3 Mengadakan mesyuarat 1 hari Januari


Jawatankuasa
Ucapan Pengerusi Pelaksana
Lantik AJK/aguhan tugas
Bincang kos

4 Perlaksanaan Latihan Bola Semua guru Sepanjang Februari-


tampar penasihat kelab bola tahun september
tampar

5 Laporan,refleksi dan penilaian 1 minggu oktober


Guru Penasihat
Kelab bola tampar
PELAN OPERASI

Strategi:4 : Tiada jurulatih bola tampar


Objektif : Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar

BIL HURAIAN PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
1 Menyediakan Guru penasihat - 3 hari Februari Peratus
kertas kerja Kelab bola tampar peningkatan
pelajar yang
1 hari March mahir main
2 Perlaksanaan bola tampar

1 hari March
Laporan,refleksi
3
dan penilaian
SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN 2010

BIL TARIKH AKTIVITI GURU YANG PENCAPAIAN


PELAKSANAAN TERLIBAT
1 Sepanjang tahun Latihan Bola Tampar Guru Penasihat -

2 4 Mac 2010 Pertandingan bola tampar peringkat PPD Lelaki-naib johan


MSSD Guru penasihat Perempuan- naib johan
Ahli-ahli kelab bola
tampar

3 Pertandingan bola tampar peringkat PPD Daerah Beluran(Lelaki)-


8 April 2010 MSSG Guru penasihat naib johan
Ahli-ahli kelab bola Daerah
tampar Beluran(Perempuan)-
naib johan

4 Ogos Pertandingan antara rumah sukan Guru-guru penasihat -


Ahli-ahli kelab bola
tampar

5 Oktober 2010 Pertandingan antara pelajar Guru-guru penasihat


tingkatan 3 Ahli-ahli kelab bola
tampar

SENARAI AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 2010


BIL TARIKH AKTIVITI GURU YANG PENCAPAIAN
PELAKSANAAN TERLIBAT
1 - Upah jurulatih - -

2 - Latihan di luar waktu persekolahan - -


LAMPIRAN

TAKWIM KELAB BOLA TAMPAR 2011

BULAN Aktiviti Catatan/tindakan

JANUARI  Mesyuarat Agung/Penubuhan Ahli Jawatankuasa


 Taklimat Pengurusan Persatuan

FEBRUARI  Latihan Asas Bola Tampar (Teori)


 Latihan Asas Bola Tampar(Praktikal)

MAC  Latihan Bola Tampar


 Latihan Bola Tampar

APRIL  Latihan Bola Tampar


 Mesyuarat Kali Kedua

MEI  Kursus Pengendalian Bola Tampar

JUN  Latiahn Persediaan Perlawanan Persahabatan


 Perlawanan Persahabatan Antara Kumpulan

JULAI  Mesyuarat Kali Ketiga


 Latihan Bola Tampar

OGOS  Persediaan Perlawanan Bola Tampar Peringkat


Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan
 Perlawanan Bola Tampar Perigkat Sekolah Sempena
Bulan Kemerdekaan

SEPTEMBER  Latihan Bola Tampar


 Latihan Bola Tampar

OKTOBER  Mesyuarat Akhir Tahun