ISI KANDUNGAN

1.

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2011

2. MATLAMAT 3. OBJEKTIF 4. ISU 5. ANALISIS SWOT (KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN & PELUANG) 6. PELAN TINDAKAN 7. PELAN OPERASI 8. LAMPIRAN

HENLEY LIEW YUN YE) Penolong Kanan Kokrikulum (EN WAN RAFIK WAN ISMAIL) Ketua Guru Penasihat (PN MELINAH SAITI) Guru Penasihat EN TEA CHEE WAH CIK SITI RAUDHAH YUSUP PN NURUL HIDAYAH .CARTA ORGANISASI KELAB BOLA TAMPAR TAHUN 2011 Pengetua (EN.

bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. negeri dan kebangsaan. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar dan Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.MATLAMAT UNIT KOKUM Meningkatkan minat. OBJEKTIF UNIT KOKUM Meningkat peratus penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti Kelab Bola Tampar peringkat daerah. ISU UNIT KOKUM -Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar -Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan) -Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar -Tiada jurulatih bola tampar . Meningkatkan penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti Kelab Bola Tampar.

JADUAL PERANCANGAN TAKTIKAL @ CARTA GANTT ISU Pelajar kurang mahir bermain bola tampar STRATEGI Latihan Bola tampar PETUNJUK PRESTASI UTAMA INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN Untuk melahirkan Peratus peningkatan 50% pelajar yang lebih pelajar yang mahir mahir main bola tampar main bola tampar OBJEKTIF INISIATIF Latihan sepanjang tahun Guru penasihat juga kurang mahir kursus kemahiran dan peraturan permainan bola tampar Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar Peratus peningkatan guru penasihat yang mahir dan memahami peraturan permainan bola tampar Peratus peningkatan pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar - 70% Menghadiri kursus kemahiran dan peratusan permainan bola tampar (jika ada) Mengadakan kelas yang mengenai peraturan dan undang-undang permainan bola tampar Mengupah jurulatih dari luar sekolah Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar Tiada jurulatih bola tampar Kelas peraturan dan undang-undang permainan bola tampar 80% Upah jurulatih - .

negeri dan kebangsaan  Sekolah mempunyaii gelanggang bola tampar  Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar  Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan latihan Ancaman  Kekurangan bola tampar  Tiada jurulatih  Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar  Kelab tiada sumber kewangan . daerah.ANALISIS SWOT Kekuatan  mempunyai 3 orang guru penasihat kelab  Mempunyaii 18 orang ahli kelab (2 pasukan bola tampar dan pasukan sepak takraw)  Mempunyai kemudahan gelanggang bola tampar Kelemahan  Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar  Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan)  Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar  Tiada jurulatih bola tampar  Ramai pelajar yang berbakat tetapi tiada ruang untuk mereka berlatih Peluang  Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah. bahagian.

.

PELAN OPERASI Strategi:1 Objektif BIL 1 HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja : Latihan Bola tampar : Untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir main bola tampar PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNG KOS LAKSANA JAWAB Guru penasihat 3 minggu Kelab bola tampar PK Kokurikulum Guru Penasihat kelab bola tampar Jawatankuasa Pelaksana TARIKH LAKSANA Januari Januari INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar CATATAN 2 3 Membentuk Jawatankuasa 1 hari Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos 1 hari Januari 4 Perlaksanaan Latihan Bola tampar Laporan.refleksi dan penilaian Semua guru penasihat kelab bola tampar Guru Penasihat Kelab bola tampar Sepanjang tahun 1 minggu Februariseptember oktober 5 .

PELAN OPERASI Strategi:2 Objektif BIL 1 HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja : Guru penasihat juga kurang mahir : Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNGJAWAB KOS LAKSANA Guru penasihat 3 hari Kelab bola tampar 1 hari TARIKH INDIKATOR LAKSANA KEJAYAAN Februari Peratus peningkatan pelajar yang March mahir main bola tampar March CATATAN 2 Perlaksanaan 3 Laporan.refleksi dan penilaian 1 hari .

refleksi dan penilaian Semua guru penasihat kelab bola tampar Guru Penasihat Kelab bola tampar Sepanjang tahun 1 minggu Februariseptember oktober 5 .PELAN OPERASI Strategi:3 Objektif BIL 1 HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja : Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar : Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNG KOS LAKSANA JAWAB Guru penasihat 3 minggu Kelab bola tampar PK Kokurikulum Guru Penasihat kelab bola tampar Jawatankuasa Pelaksana TARIKH LAKSANA Januari Januari INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar CATATAN 2 3 Membentuk Jawatankuasa 1 hari Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos 1 hari Januari 4 Perlaksanaan Latihan Bola tampar Laporan.

PELAN OPERASI Strategi:4 Objektif BIL 1 HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja : Tiada jurulatih bola tampar : Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNGJAWAB KOS LAKSANA Guru penasihat 3 hari Kelab bola tampar 1 hari TARIKH INDIKATOR LAKSANA KEJAYAAN Februari Peratus peningkatan pelajar yang March mahir main bola tampar March CATATAN 2 Perlaksanaan 3 Laporan.refleksi dan penilaian 1 hari .

naib johan 3 8 April 2010 Pertandingan bola tampar peringkat MSSG Daerah Beluran(Lelaki)-naib johan Daerah Beluran(Perempuan)naib johan 4 Ogos Pertandingan antara rumah sukan - 5 Oktober 2010 Pertandingan antara pelajar tingkatan 3 .SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN 2010 BIL TARIKH PELAKSANAAN AKTIVITI GURU YANG TERLIBAT PENCAPAIAN 1 2 Sepanjang tahun 4 Mac 2010 Latihan Bola Tampar Pertandingan bola tampar peringkat MSSD Guru Penasihat PPD Guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar PPD Guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar Guru-guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar Guru-guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar Lelaki-naib johan Perempuan.

SENARAI AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 2010 BIL TARIKH PELAKSANAAN AKTIVITI GURU YANG TERLIBAT PENCAPAIAN 1 2 - Upah jurulatih Latihan di luar waktu persekolahan - - .

LAMPIRAN TAKWIM KELAB BOLA TAMPAR 2011 BULAN JANUARI   Aktiviti Mesyuarat Agung/Penubuhan Ahli Jawatankuasa Taklimat Pengurusan Persatuan Latihan Asas Bola Tampar (Teori) Latihan Asas Bola Tampar(Praktikal) Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar Mesyuarat Kali Kedua Kursus Pengendalian Bola Tampar Latiahn Persediaan Perlawanan Persahabatan Perlawanan Persahabatan Antara Kumpulan Mesyuarat Kali Ketiga Latihan Bola Tampar Persediaan Perlawanan Bola Tampar Peringkat Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan Perlawanan Bola Tampar Perigkat Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar Mesyuarat Akhir Tahun Catatan/tindakan FEBRUARI   MAC   APRIL   MEI JUN    JULAI   OGOS   SEPTEMBER   OKTOBER  .