Anda di halaman 1dari 46

3.1 PEMASARAN.

A. Definisi.

Sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsepsi,
penentuan harga, promosi dan pengedaran produk untuk menggalakkan pertukaran yang
dapat memenuh keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi.

Tujuan PEMASARAN adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak iaitu pembeli dan
penjual.

Fungsi pemasaran ialah sebagai fungsi (a) pertukaran, (b) pengedaran fizikal, (c)
penggredan, (d) pembiayaan , (e) pengambilan risiko dan (f) penyelidikan pemasaran dan
pembangunan maklumat.

B. Konsep Teras dalam Pemasaran.

 Keperluan.

- Terhasil secara semula jadi dalam diri manusia tetapi boleh dipengaruhi oleh
aktiviti pemasaran

- Contoh keperluan ; keperluan fisiologi (harian), keperluan keselamatan,


keperluan sosial, keperluan penghargaan diri dan keperluan pencapaian diri.

 Kehendak.

- Dibentuk oleh budaya dan personaliti seseorang individu.

 Permintaan.

- Apabila seseorang mempunyai kehendak & kemampuan untuk membeli.

 Produk.

- Sesuatu yang ditawarkan di pasaran.

 Pertukaran.

- Cara bagi mendapatkan sesuatu.

 Transaksi / urus niaga

- Urus niaga antara dua pihak dengan kedua-dua pihak mendapatkan sesuatu
yang bernilai yang diperlukan oleh mereka.
 Nilai.

- Perbezaan antara faedah memiliki dan menggunakan produk yang dibeli dengan kos untuk
mendapatkannya.

 Pasaran.

- himpunan pembeli sedia ada dan juga bakal pembeli bagi sesuatu produk yang
ditawarkan.

C. Pengurusan Pemasaran.

Mengintegrasikan semua aktiviti pemasaran untuk menyesuaikan sumber dan objektif


organisasi dengan peluang yang sentiasa berubah di luar organisasi.

D. Sistem Pemasaran.

 Pembekal – membolehkan input digunakan untuk pengeluaran output.

 Syarikat dan pesaing – menambah nilai kpd bekalan input utk produk untuk
ditawarkan kpd pelbagai pasaran.

 Perantaraan pemasaran – 1 atau lebih syarika boleh memastikan produ sampai kpd
pengguna dgn lebih berkesan.

 Pasaran konsumer – output syarikat akan dibeli oleh pengguna ( fokus utama ).

3.1.2 Pendekatan pemasaran.

Era barter --> Era pengeluaran --> Era penjualan --> Era pemasaran moden

A. Falsafah Pengurusan Pemasaran.

 Pendekatan pengeluaran – syarikat memberikan keutamaan kepada pengeluaran


barangan sebanyak yang mungkin untuk memenuhi permintaan pengguna.

 Pendekatan penjualan – syarikat akan membentuk iklan yang kreatif dan menbuat
jualan peribadi untuk meyakinkan konsumer untuk membeli sesuatu produk.

 Pendekatan pemasaran moden – syarikat akan mengenal pasti dan memuaskan


kehendak pengguna.

B. Pendekatan Strategik.

Satu perancangan jangka panjang dan syarikat perlu menyesuaikan perancangan tersebut
dengan peluang yang terdapat dalam persekitaran yang sentiasa berubah.

Langkah-langkah:
 Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar – penyataan tentang tujuan syarikat
ditubuhkan. Berorientasikan kepada pasaran atau konsumer. (petunjuk arah)

 Membentuk objektif / matlamat syarikat – sesuatu yg ingin dicapai oleh syarikat


berdasarkan misi syarikat. Konsisten dgn objektif lain. Fokus kpd kepuasan
pelanggan.

 Menganalisis jenis portfolio perniagaan yg sdg dijalankan – menilai semula jenis2


perniagaan yang dijalankan oleh syarikat.

Proses pemasaran:

 menganalisis peluang pemasaran.

 Memilih sasaran pasaran.

 Membentuk campuran pemasaran.

 Mengurus usaha pemasaran.

3.1.3 Gelagat Pengguna dan Penyelidikan Pemasaran

Gelagat pengguna – proses yang dilalui oleh pengguna dalam membuat keputusan belian
serta menggunakan dan melupuskan barangan yang dibeli.

Menurut kajian, faktor yang mempengaruhi keputusan belian oleh pengguna ;

KONSUMER -->

> Demografi – umur, pendidikan, bangsa, jantina

> Campuran Pemasaran – produk, harga, tempat, promosi

> Dalaman ( psikologi ) - motivasi, persepsi, personaliti, sikap.

> Luaran ( sosial ) - budaya, kelas sosial, kumpulan rujukan, keluarga

A. Model Gelagat Pengguna.

Pemasar boleh mengawal rangsangkan / input yang merangkumi 4P iaitu produk,


pengedaran, penentuan harga dan promosi.

Model Kotak Hitam Pembeli

FAKTOR LUARAN → MEMPROSES → RESPON


Input ( rangsangan ) Kotak Hitam ( minda pembeli ) Ouput ( gelagat pengguna )

- produk Proses Keputusan Belian Pendapat dan sikap

- harga - suka/tidak suka

- pengedaran - setuju/tidak setuju

- promosi Gelagat

- ekonomi - mencuba

- teknologi - membeli/tidak membeli

- politik - mengulang pembelian/tidak


lagi membeli
- budaya

B. Faktor yg Mempengaruhi Gelagat Pengguna.

1. Faktor Persekitaran / Sosial.

 Budaya – satu set nilai, persepsi, kehendak dan gelagat yang dipelajari oleh seseorg dari
keluarga dan institusi lain.

 Sub-budaya – kumpulan-kumpulan manusia yg berkongsi sistem nilai yg sama berdasarkan


pengalaman hidup atau situasi

 Kelas sosial – susunan kelas atau status dalam sekumpulan masyarakat di mana ahli-ahlinya
mempunyai nilai, minat, dan gelagat yg sama.

 Kumpulan keahlian ,rujukan dan aspirasi – a) kumpulan keahlian ; menjadi ahli &
kebanyakan kelakuannya dipengaruhi oleh ahli2 dlm kmpln tersbt , b) kumpulan rujukan ;
rujukan atau penilaian langsung & tdk langsung olh seseorg dlm mmbntk sikap atau
kelakuannya, c) kumpulan aspirasi ; seseorg berhajat utk menjadi ahli.

 Keluarga – pemasar mendefinisikan pasarannya berdasarkan kitaran hayat keluarga.

2. Faktor dalaman / psikologi.

 Persepsi – teknik yang digunakan oleh pengguna untuk memilih rangsangan dalam
persekitaran komersial. Terdapat tiga jenis persepsi terpilih, iaitu perhatian terpilih, rekaan
terpilih, dan pengekalan terpilih.

 Pembelajaran – perubahan2 yg berlaku kpd seseorg hasil drpd pemerhatian & pengalaman
yg lepas.

 Personaliti – sifat2 individu yg konsisten yang menyebabkan tindak balas yg berkekalan oleh
pengguna kpd persekitaran.
 Sikap – kecenderungan yg dipelajari oleh pengguna utk bertindak balas secara konsisten
terhdp sesuatu objek atau idea.

 Motivasi – 1 keperluan yg mendesak dan seterusnya mendorong seseorg pengguna utk


memenuhi keperluan tersbt. Teori Hierarki Keperluan Maslow ( 5 peringkat ; fisiologi,
keselamatan, sosial, penghargaan diri dan pencapaian diri ).

C. Jenis-jenis Keputusan Pembelian.

 Penyelesaian masalah intensif – pembelian produk tersebu jarang dilakukan & melibatkan
wang yang banyak.

 Penyelesaian masalah terhad – pengguna sudah biasa dgn kategori produk yg ingin
dibelinya tetapi tidak biasa dgn alternatif yg ada.

 Penyelesaian masalah rutin – pengguna perlu membuat keputusan pada produk yang selalu
dibeli & murah harganya.

Proses pembelian pengguna:

 Proses pembelian barangan pengguna –

- mengenal pasti keperluan – peringkat konsumer mengenal pasti sesuatu masalah atau
keperluannya

- mencari maklumat – peringkat konsumer dirangsang utk mncari maklumat tambahan ttg sesuatu
produk.

- menilai alternatif – peringkat konsumer menggunakan maklumat yg didpti utk mmbuat pilihan
alternatif bg mmbuat keputusan belia sesuatu produk.

- membuat pembelian - peringkat konsumer membeli produk.

- gelagat selepas pembelian – peringkat konsumer mengambil lngkh2 selanjutnya selepas pembelian
bg mmbuat kepstian sama ada keputusan belian yg dibuat betul atau pun salah.

 Proses pembelian barangan baru – produk yg berjenama & mahal memerlukan masa yg
panjang utk membuat keputusan.

 Proses pembelian barangan industri –

- mengenal pasti masalah / keperluan

- mencari maklumat / mengenal pasti alternatif

- menilai alternatif

- membuat belian

D. Penyelidikan Pemasaran.

Sebab sesebuah syarikat ingin memperoleh maklumat terkini :


 Tekanan persaingan – perlu mmbntk & memasarkan produk baru. Memerlukan
penyelidikan.

 Meluaskan pasaran – perlu maklumat ttg amalan & budaya negara pasaran.

 Kos pemasaran yg tinggi – perlu meganalisa pasaran persaingan & bakal konsumer bg
mengelakkan kegagalan.

 Mendpt maklum balas drpd konsumer – perlu mendptkan maklum balas drpd konsumer
melalui penyelidikan pemasaran.

3.1.4 Pemetakan, Penyasaran dan Peletakan Pasaran.

Pasaran terdiri drpd pengguna individu / organisasi dgn keperluan, kehendak, & keupayaan serta
kesediaan utk membeli.

 Pengguna akhir – pembeli2 yg membeli sesuatu barangan dgn tujuan utk


menggunakannya / utk kegunaan diri sendiri.

 Pengguna organisasi ( industri ) - individu2 / organisasi yg membeli barangan /


perkhidmatan utk digunakan dlm pengeluaran barangan & perkhidmatan dgn tujuan jualan
semula.

A. Pemetakan Pasaran.

Proses membahagikan pasaran yg besar & hestrogen kpd pasaran2 kecil berdasarkan keperluan yang
sama & tawaran2 yg terdpt dlm sesuatu campuran pemasaran.

 Asas pemetakan berdasarkan:

Geografi – lokasi.

Demografi – umur, jantina, pendptn, pekrjaan, bngsa, penddkn & warganegara.

Psikografi – kelas sosial, personaliti & gaya hidup.

Gelagat – pengetahuan, sikap atau tindak balas pengguna terhdp sesuatu produk.

Faedah – faedah yang ditawarkan / masalah yg boleh diselesaikan oleh sesuatu produk.

B. Penyasaran Pasaran.

 Kriteria utk peyasaran

- saiz dan pertumbuhan segmen ( pasaran )

- potensi persaingan

- kesesuaian dgn objektif syarikat

 Pemilihan strategi sasaran pasaran


- pemasaran tidak berbeza – strategi pemasaran massa. Menjimatkan kewangan syarikat.
Digunakan oleh syarikat2 besar.

- pemasaran tertumpu – syarikat memilih 1 atau 2 segmen pasaran yg boleh disasarkan. Popular di
kalangan syarikat kecil.

- pemasaran terbeza – menyasarkan kpd beberapa segmen pasaran & cuba mereka bntk twrn /
produk yg berbeza bg setiap segmen.

C. Perletakan Pasaran.

Persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn produk pesaing.

Peranan :

 Mendefinisikan produk kpd pengguna.

 Membantu pengguna mengingati produk.

 Menyampaikan ciri2 produk yg relevan kpd pengguna.

3.1.5 Campuran Pemasaran.

4P iaitu a) produk ; keputusan2 ttg penyelidikan & pembangunan, b) pengedaran ; berkaitan dgn
persoalan di mna & bila produk diagihkan atau diedarkan, c) penentuan harga ; penetapan harga &
polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuk pelbagai diskaun, dan d) promosi ; aktiviti2
penyebaran maklumat kpd bakal pembeli.

A. Produk.

Definisi – produk yang dijual dlm pasaran merupakan sesuatu yg ditawarkan kpd pasaran yg
mempunyai ciri2 yang dpt menarik perhatian, dpt dimiliki, digunakan & mempunyai faedah psikologi
serta faedah fizikal yg boleh memuaskan kehndk pengguna.

Ciri2 produk

 ketara ( boleh dilihat ) & tidak ketara ( tidak boleh dilihat )

 komponen produk ; produk teras, produk ketara, produk sampingan.

Klasfikasi produk

 produk konsumer – dibeli olh individu atau seisi rumah untuk kegunaan peribadi

 produk perniagaan – digunakan dlm operasi syarikat, pengeluaran brngn lain/ dijual semula

Klasifikasi produk konsumer/pengguna akhir

 produk konsumer – barangan a) mudah beli ; barang yg dibeli dgn masa & usaha yg paling
minimum krna barang ini kerap dibeli, b) beli belah ; jarang dibeli, c) istimewa ; mempunyai
ciri2 unik yg disukai oleh kosumer dari segi jenama, gaya @ jenisnya, d) tidak dicari ; tidak
diketahui oleh pembeli akan kewujudannya di pasaran / tdk prnh difkrkan ttg pmbeliannya.
Elemen & keputusan ttg campuran produk

 item produk – suatu model, jenama, atau saiz produk yg dijual oleh pemasar.

 Lini produk – 1 kmplan produk yg memunyai ciri2, kegunaan & pengguna yg sama &
diedarkan melalui kedai yang sama.

 Campuran produk – pelbagai lini atua barian produk yg ditawarkan utk jualan.

 Kelebaran campuran produk – bilangan barisan/lini produk yg ditawarkan kpd konsumer.

 Kedalaman / kepanjangan campuran – bilangan item yg terdpt dlm 1 barisan produk.

 Ketekalan produk – kaitan antara beberapa barisan produk dari segi kesamaan pengguna,
pengedaran pembeli serta harga.

Kitaran hayat produk

Satu konsep yg menunjukkan sejarah jualan sesuatu produk yg meliputi 4 peringkat, iaitu
pengenalan, pertumbuhan, kematangan, & penurunan.

B. Pengedaran.

Pengenalan saluran agihan

- pengantara bagi pemindahan barangan dari pusat pengeluaran kpd konsumer di lokasi & masa yg
dikehendaki.

- fungsi – pengedaran, penentuan harga, perancangan produk, perkhdmatan pelanggan, promosi,


pembelian, penyelidikan pemasaran.

Tingkah laku saluran agihan

- beberapa syarikat yang saling bergantungan.

- setiap ahli memainkan peranan penting dlm saluran agihan & pakar dlm melakukan fungsi masing2

- konflik saluran terjadi apabila mereka melakukan tindakan sendiri yg mngetepikan kepentingan
bersama.

- 2 peringkat konflik ; a) konflik mendatar iaitu konflik yg berlaku antara firma di peringkat yg sama
dlm saluran agihan , b) konflik menegak iaitu konflik yg berlaku antara tahap yg berbeza dlm saluran
yg sama.

Reka bentuk saluran agihan

 Saluran agihan berdimensi menegak – pengeluar, pemborong dan peruncit bertindak


sebagai satu sistem bersepadu.

a) saluran terus/langsung - saluran pengedaran yg tidak menggunakan org tgh.


b) saluran tidak langsung – saluran pengedaran yg mnggunakan 1 / lbh perantaraan
pemasaran.

 Saluran agihan berdimensi mendatar – susunan dlm saluran di mna syarikat/perantara


pemasaran pada peringkat yg sama bergabung & mengendalikan pegedaran.

 Pengedaran intensif – mengedar produk secara meluas melalui pelbagai kedai.

 Pengedaran selektif – mengehadkan pengedaran produk kpd beberapa perantara


pemasaran di sesuatu lokasi atau kawasan.

 Pengedaran esklusif – memberi hak pengedaran secara esklusif kpd penjual/pengantara


pemasaran di sesebuah outlet / di sesuatu kawasan.

Pengurusan saluran agihan.

Dalam pengurusan saluran agihan pihak syarkat perlu:

 memilih ahli saluran

 motivasi ahli saluran

 menilai ahli saluran

Pengurusan logistik & agihan fizikal.

Logistik ialah aktiviti yg berkaitan pengaliran/pemindahan brng/bhn mentah dari 1 tmpt


pengeluaran ke tmpt yg lain termasuk pembelian, p'gudangan, p'gendalian & p'khidmatan
pelanggan.

Pemprosesanpesanan Pergudangan

SISTEM
LOGISTIK
Pengendalian bahan.
Kawalan inventori.

Konsep Asas Pemasaran.

 Pergudangan – aktiviti pnyimpanan brngan yg telah dijadualkan pengalirannya melalui


saluran pmsran. a) gudang persendirian ; syarikat menpunyai kawalan sepenuhnya, b)
gudang awam ; disewa drpd syarikat lain mempunyai kemudahan pemeriksaan brgn &
pembungkusan.

 Kawalan inventori – mminimumkan jumlah wang yg terikat pd inventori tak t'jual.


 Pengendalian bahan – pemunggahan brng ke dlm & keluar dari kilang gudang & trminal
pengangkutan.

 Pemprosesan pesanan – aktiviti memproses psnan termasuk penerimaan psnan drpd


pelanggan kelulusan pemberian kredit, penyediaan invois & pengutipan byrn yg dijadualkan.

 Pengangkutan – memindahan bahan mentah dari pusat pengeluaran produk separuh siap
dari pusat pengilangan & produk siap kepada pengantara pemasaran/ kpd pembeli.

Peruncitan.

Akitiviti jualan atau sewaan brngan konsumer & p'khidmatan secara terus kpd konsumer utk
kegunaan peribadi @ seisi keluarga.

Peruncit – firma yg mndpt lbh drpd separuh pndptn jualannya drpd jualan yg dibuat secara terus kpd
konsumer akhir . ( peruncit khidmat penuh ; menawarkan pelbagai perkhidmatan )

Jenis-jenis peruncitan berkedai:

 Kedai istimewa – kedai yg hanya menjual 1 barisan produk @ barisan produk yg terhad &
peruncit menawarkan pelbagai jenis @ pilihan dlm barisan atau lini tersebut.

 Kedai berjabatan – pasar raya yang menjual pelbagai jenis brngn ttpi beroperasi secara
berasingan mengikut jabatan @ barisan produk.

 Pasar raya – kedai runcit yg berjabatan ttpi bersaiz besar.

 Kedai mudah beli – kedai runcit bersaiz kecil yg menjual brngan keperluan harian @ mudah
beli dgn lini brngn yg terhad.

 Superstore – pasar raya yg bersaiz lbh kurang 2 @ 3 kali ganda drpd pasar raya biasa.

 Hypermarket – peruncitan berkedai yg bersaiz lbh besar drpd superstore yg menawarkan lbh
byk lagi pilihan brngan kpd konsumer.

Peruncitan tanpa kedai :

 Pemasaran langsung – peruncitan yg menggunakan media pengiklanan utk b'komunikasi


secara terus dgn pengguna sasaran bagi mendapatkan tindak balas yg cepat.

 Jualan langsung – peruncitan dari pintu ke pintu yg memerlukan hubungan & komunikasi yg
baik antara pembeli.

 Pemasaran secara elektronik – penjual & pembeli menjual & membeli secara “online”
melalui internet.

 Peruncitan secara automatik – kaedah peruncian di mana produk dijual terus kpd pengguna
melalui mesin.

Pemborongan
Aktiviti jualan kpd org tgh yg bkn pengguna akhir.

 Pemborong saudagar – perniagaan persendirian yg menjual produk kpd pembeli organisasi.


a) pemborong khidmat penuh ; aktiviti jualan kpd pemborong yg melakukan kebykan @
semua fungsi pemasaran utk pembekal & pelanggan , b) pemborong khdmat terrhad ;
pemborong yg hanya melakukan sebahagian fungsi pemasaran utk pembekal & pelanggan.

 Agen & broker – org tgh yg membantu & menemukan pembeli & penjual dlm urus niaga. a)
agen pengeluar ; perniagaan persendirianyg menjual berdasarkan kpd komisen utk
beberapa pengeluar produk yg berkaitan @ produk yg tidak berasingan, b) broker – agen
menemukan pembeli & penjual utk satu tempoh sementara & dibayar komisen utk
perkhidmatan yg dilakukan oleh mereka.

 Pejabat & cawangan jualan pengilang – a) cawangan jualan pengilang ; mengendalikan


inventori & membuat hntrn kpd pelanggan, b) pejabat jualan pengilang ; wakil jualan di
sesuatu kawasan & tidak menyimpan sebarang stok atau inventori.

C. Penentuan Harga

Harga ialah ( bagi konsumer ) nilai pertukaran bagi sesuatu barangan @ perkhidmatan, ( bagi penjual
) sumber pendapatan yg dihasilkan melalui jualan.

 Objektif harga :

Meningkatkan jualan & syer pasaran – menjual lebih banyak item supaya jumlah
keuntungan meningkat.

Meningkatkan keuntungan – menetapkan matlamat harganya sebelum menggunakan


sesuatu strategi harga.

 Faktor2 dalaman yg mempengaruhi keputusan penentuan harga :

Objekif pemasaran – penakatan ( tindakan utk memastika syarikat terus beroperasi ),


pemaksimuman keuntungan ( harga yg ditetapkan mestilah menghasilkan keuntungan ),
pemimpinan pasaran ( meletakkan harga pada paras yg rendah ) & kualiti produk
( mengeluarkan produk yg berkuualiti tinggi ).

Strategi campuran pemasaran – mengambil kira reka bentuk produk, bntk pengedaran & jns
promosi yg dilakukan.

Kos – menentukan harga terendah yg boleh dikenakan oleh pengeluar ke atas sesuatu
produk.

Pertimbangan organisasi – mempertikaikan siapa yang layak.

 Faktor2 luaran yg mempengaruhi keputusan penentuan harga :


Pasaran dan permintaan – hubungan pasaran & permintaan sesuau produk perlu difahami
oleh pemasar sebelum menetapkan sesuatu harga. Empat jenis pasaran ialah pasaran
persaingan tulen/sempurna, monopolistik, oligopoli & monopoli. Harga produk di
pengaruhi oleh faktor ekonomi seperti tawaran ( kuantiti produk yg akan dijual ) &
permintaan ( kuantiti produk yg akan dibeli )

Persaingan – dipengaruhi oleh kos & harga pesaing. Menggunakan srategi harga tinggi &
mendapatkan margin yg tinggi.

Pensekitaran – kemelesetan ekonomi, polisi harga yg dikenakan oleh krjn, harga mesilah yg
memberikan keuntungan & mengambil kira faktor sosial ( tidak membebankan pengguna ).

 Penentuan harga umum :

a) penentuan harga berdasarkan kos ; melibatkan 2 pendekatan iaitu penentuan harga


pulangan modal ( harga produk ditentukan dgn menambahkan margin keuntungan yg
dikehendaki ) & penentuan harga pulangan modal & harga untung sasaran ( menentukan
harga yg dpt memberikan pulangan modal @ untung sasaran yg telah ditetapkan dgn
menggunakan konsep carta pulangan modal ).

kos tetap – perbelanjaan yg tidak berubah walaupun jumlah jualan meningkat atau
menurun.

Kos berubah – perbelanjaan yg berubah mengikut jumlah pengeluaran & jualan.

Jumlah kos – campuran kos tetap dan kos berubah bagi 1 tahap pengeluaran.

Penentuan harga berdasarkan nilai – menggunakan persepsi pembeli ttg produk & bukannya
kos penjual sebagai penentuannya.

Penentuan harga berdasarkan pesaing – pemasar akan membandingkan harga yg


ditawarkan oleh pesaing. Kaedah penentuan harga kadar kini ,syarikat blh meletakkan
harga yg sama, lbh tinggi @ kurang drpd harga pesaing utama dan bagi kaedah penentuan
harga bida tertutup ialah apabila syarikat ingin memasuki tender utk mendapatkan sesuatu
kontrak.

 Penentuan harga produk :

harga penarahan pasaran – harga pengenalan yg tinggi bagi suatu produk utk menarik
pembeli yg tidak mementingkan harga tetapi mendapatkan keuntungan besar.

Harga penembusan pasaran – harga permulaan yg rendah bagi sesuatu produk dgn tujuan
utk menembusi pasaran yg lebih luas & membina syer pasaran yg besar.

 Strategi penentuan harga campuran produk :

Penentuan harga barisan produk – memasarkan barisan produk yg lengkap / beberapa


produk yg berkaitan.
Penentuan harga produk opsyenal – bagi barangan aksesoro yg dijual bersama dgn produk
utamanya.

Penentuan harga produk tawanan – bagi produk yg dijual bersama dgn produk utama.

Penentuan harga produk sampingan – bagi produk yg perlu diproses.

Penentuan harga pakej – mencampurkan beberapa produk & menjualnya pada harga
tawaran.

 Strategi penyelarasan harga :

Penentuan potongan harga, diskaun, & elaun – diskaun tunai ( pengurangan harga kpd
pembeli krna membyr dgn cepat @ tepat pada masanya ), diskaun kuantiti ( pengurangan
harga yg diberikan kpd pembeli yg membeli dlm jumlah yg banyak ), diskaun bermusim
( pengurangan harga yg diberikan kpd pembeli krna membeli barangan @ perkhidmatan di
musim ) & elaun (pengurangan harga yg diberikan kpd pembeli krna menukarkan brngan
lama semasa membeli brngan baru.

Harga psikologi – penentuan harga ganjil-genap ( utk mempengaruhi persepsi pembeli ttg
harga dgn menggunakan nombor tertentu ), harga prestij ( penetapan harga yg sangat
tinggi bagi sesuatu produk utk memberi imej kualiti yg tinggi ) & pembarisan harga
( penetapan beberapa set harga yg berbeza utk barisan barangan yg terpilih ).

Penentuan harga promosi – penetapn harga yg rendah ke atas produk yg terpilih bagi sau
tempoh sementara utk mbntk syer psaran yg besar dgn kdr yg cpt.

Penentuan harga geografi – kos pengangkutan brngn drpd penjual kpd pembeli. 2 jenis
penentuan harga F.O.B ( percuma atas kapal ) iaitu harga kilang F.O.B & penentuan harga
terkirim F.O.B, dan penentuan harga terkirim seragam.

 Perubahan harga :

Membuat potongan harga – apabila terdpt stok berlebihan akibat drpd jualan berkurangan .
Perubahan harga dilakukan apabila syer pasaran menurun akibat persaingan hebat.

Menaikkan harga – apabila terdpt peningkatan dlm kos pengeluaran.

D. Promosi

Proses untuk mempengaruhi sesorg dgn berkongsi idea, maklumat & perasaan. Campuran promosi
merupakan gabungan antara pengiklanan, jualan peribadi, promosi jualan, pemasaran langsung, 7
perhubungan awm utk mencapai objektif promosi.

 Tujuan promosi :

untuk a) mendptkan perhatian pengguna, b) mengajar pengguna, c) memujuk pengguna, d)


meyakinkan pengguna, e) menyedarkan pengguna dan f) mengingatkan pengguna.

 Langkah2 dlm mengembangkan komunikasi yg berkesan :


a) mengenal pasti sasaran audiens

b) menentukan objektif komunikasi – utk mendorong pengguna membuat belian.

c) mereka bentuk mesej – i) mesej ; mdpt perhatian, menarik minat, menimbulkan


keinginan & mendorong pengguna, ii) kandungan mesej ; mempunyai ciri2 pujukan rasional
(penerangan mengenai faedah produk), beremosi (perasaan positif & negatif dlm mesej) , &
bermoral (apa yg betul & salah). Strukur mesej, 1, membuat rumusan sendiri @ pengguna,
2, berkomunikasi secara 1 hala @ berhujah secara 2 hala & 3 hujah dinyatakan pd peringkat
awl @ akhir mesej. Format mesej, melihat kpd jenis media yg digunakan.

d) memilih media – i) komunikasi secara peribadi ; antara pemasar dgn pengguna melalui
cara bersemuka, perbualan telefon, surat-menyurat, & e-mel. ii) komunikasi secara bkn
peribadi ; media cetak, media elektronik & media peragaan.

e) mendapatkan maklum balas – dgn mengemukakan soalan.

 Penetapan belanjawan promosi :

Satu keputusan pemasaran yg paling rumit yg perlu dibuat oleh pemasar.

Kaedah utama utk menetapkan belanjawan promosi :-

Kaedah mengikut kemampuan, kaedah peratusan jualan, kaedah bersaing & kaedah objektif
& tugas.

 Campuran promosi :

Jualan peribadi – promosi melibatkan interaksi secara peribadi antara penjual dgn pembeli.
Langkah2 dlm proses penjualan, a) meninjau bakal pembeli, b) pra-pendekatan, c)
mendekati bakal pelanggan, d) membuat penyampaian & demonstrasi produk, e)
mengendali bantahan pembeli, f) menutup jualan, g) membuat panggilan/lawatan susulan.

Promosi jualan – aktiviti yg menawarkan insentif jngka masa yg pendek utk mndorong
tindakan terus drpd konsumer, syarikat, atau org tgh utk membuat pembelian. Alat promosi
utk menarik minat pengguna adalah seperti kupon, sampel, premium, potongan harga,
rebat/pemulangan wang tunai, peraduan & tawaran istimewa. Alat promosi yg digunakan
oleh pengeluar ialah mesyuarat jualan, peraduan, papan tanda perniagaan percuma,
pameran perdagangan & demonstrasi.

Pengiklanan – komunikasi tdk langsung yg dibayar oleh pihak pengeluar @ penaja yg dikenal
pasti uk memperkenalkan (memberitahu), mempromosikan (memujuk), & meningkatkan (
mengingatkan) jualan produk. Jenis pengiklanan, a) pengiklanan produk ; berfokus kpd
jualan sesuatu brngan @ perkhidmatan. b) pengiklanan institusi ; bertumpu kpd
pembentukan imej. c) perhubungan awam ; komunikasi yg dibntk utk mengekalkan imej
syarikat, hubungan syrkt dgn pemegang shm & matlamat syrkt. 2 kaedah iaitu hubungan
langsung & publisiti.
3.2 PENGELUARAN

A. Definisi.

Penghasilan barangan & perkhidmatan melalui proses transformasi input kpd output yg
lebih bernilai.

B. Latar Belakang.

Evolusi pengurusan pengeluaran

aktiviti penghasilan produk. Pengurusan operasi ialah istilah yg sering digunakan utk
menggantikan istilah pengurusan pengeluaran.

Sekitar tahun Konsep atau sumbangan Pengasas

1776 Pembahagian buruh Adam Smith

1790 Bahagian yg blh disilihgantikan Eli Whitney

1911 Prinsip pegurusan saintifik Frederick W. Taylor

1911 Kajian gerakan Frank & Lilian Gilbreth

1912 Carta penjadualan aktiviti Henry L. Gantt

1913 Lini pemasangan bergerak Henry Ford

1915 Model mtmtik utk pngurusan F.W. Harris


inventori

1930 Kajian Hawthorne Elton Mayo

1935 Prosedur statistik utk H.F Dodge, H.G. Romig, W.


persampelan & kwln kualiti Shewhart, L.H.C. Tippett

1940 Aplikasi penyelidikan operasi Kumpulan penyelidikan operasi


dlm peperangan

1947 Pengaturcaraan linear George B. Dantzig

1950-an hingga 60-an Pkmbngan meluas alat2 Amerika Syarikat & Eropah
pnyelidikan operasi: simulasi, Barat
teori Giliran, teori kptsan,
pngrsn inventori, knk pnjdualan
prjk CPM & PERT.
1970-an Penekanan kpd strategi W. Skinner
perkilangan

1980-an hingga 90-an Penekanan kpd kualiti, Pengilang2 Jepun, guru kualiti,
fleksibiliti, persaingan bdsrkan American Society of Quality
masa (JIT, TQC, TQM, ISO 9000, Control
Merekayasa, CIM, FMS,
CAD/CAM & lain2)

Kepentingan pengurusan pengeluaran

Utk meningkatkan produktiviti, menguraangkan pembaziran & memaksimumkan


keuntungan.

Pengurus pengeluaran/operasi

Fungsi Aspek

Perancangan Kapasiti, lokasi, penskedulan, buat @ beli, susun


atur, penyenggaraan.

Kawalan Kualiti, inventori

Penyusunan Darjah pemusatan, subkontrak

Penstafan Mengupah @ membuang pekerja, masa lebihan

Pengarahan Rancangan insentif, pengarahan kerja,


penugasan kerja.

Cabaran yg dihadapi olh pengurus2 pengeluaran :

 persekitaran yg selalu berubah

 perlu sedar akan kebolehgantian antara modal & buruh serta kos yg sntiasa berubah.

 Sbgai pemangkin produktivit perlu bijak dlm penggunaan buruh, modal & p'gurusan.

Perhubungan jabatan pengeluaran dgn jbtn2 lain dlm organisasi

Tiga fungsi asas dlm sesebuah organisasi ialah kewangan, pengeluaran & pemasaran.

Kesalingbersandaran bidang fungsian ; pengeluaran dgn kejuruteraan, pemasaran,


perakaunan, sumber manusia, kewangan.
3.2.2 Proses Pengeluaran.

A. Sistem Pengeluaran.

Satu sistem transformasi yg menukarkan input kpd output.

B. Subsistem Pengeluaran.

Sistem pengeluaran lbh kecil dlm suatu sistem yg lh besar & rumit.

3.2.3 Perancangan

A. Perancangan Lokasi

Untuk memaksimakan pendapatan atau utk meminimumkan kos

Opsyen lokasi yg blh diambil ; a) memperluaskan kemudahan sedia ada, b) mengadakan


kemudahan di lokasi baru & kekalkan di lokasi yg sedia ada, c) pindah ke lokasi baru.

Faktor2 yg dipertimbangkan dlm proses pembuatan keputusan dlm perancangan lokasi


kmdhn:

- ciri2 sosial

- jaraknya dari pasaran sasaran

- kesenangan utk mendptkn input

- kesenangan utk mendptkn perkhidmatan subkontraktor

- kemudahan pengangkutan

- jarak dari institusi kewangan

- kos utiliti

- iklim, buruh, budaya, & kualiti hidup lokasi

- kestabilan polotik & undang2

B. Susun Atur Kemudahan.

Meliputi semua kemudahan. Mengambil kira maklumat ttg kprluan kapasiti & ruangan,
peralatan pegendalian yg digunakan, suasana psekitaran kmdhn, corak & kprluan aliran
mklmt, kos yg trlibat.

 Susun atur produk – penyusunan stesen2 kerja @ jbtn2 dlm 1 barisan.

 Susun atur proses – pengumpulan manusia & alatan yg sama fungsinya dlm 1 tmpt.
 Susun atur kedudukan tetap – kedudukan produk ditetapkan, & sumber2 dibawa ke
lokasi produk.

3.2.4 Jenis jenis Pengeluaran.

A. Pengenalan.

Darjah pempiawaian & volum output bgi produk @ perkhidmatan.

B. Jenis Pengeluaran.

Jenis pengeluaran/ Projek Kelompok Lini Berterusan


ciri - ciri

Jenis produk unik Mengikut Buat utk Komoditi


tempahan diinventorikan

Sifat permintaan Tidak kerap Tidak stabil stabil Amat stabil

Volum permintaan Sangat rendah Sederhana Tinggi Amat tinggi

Kepelbagaian infiniti Banyak pelbagai Sedikit Amat sedikit


produk

Peralatan pelbagai Tujuan umum Tujuan khas automasi


pengeluaran

Kemahiran pekerja pakar Pelbagai Kemahiran spesifik Mengawas


kemahiran peralatan
peralatan

Kebaikan Amat fleksibel, Fleksibel, sesuai Kos per unit Kos per unit rndh,
hbngan dgn bg pelbagai rendah, kecekapan yg
plnggan amat produk kecekapan yg tinggi, sg dikwl,
rapat, penggunaan tinggi, sng dikwl, kapasiti yg bsr
teknologi baru cpt

Keburukan Kos per unit amat Kos per unit tinggi, Kos peralatan yg Pelaburan tinggi,
tinggi kompleks, kadar pengeluaran tinggi, tdk fleksibel kepelbagaian
masa yg lmbt, jadual produk yg amat
pemprosesan yg pengeluaran yg terhad, proses
lama, pelaburan rumit. pengeluaran sukar
yg tinggi. diubah.
3.2.5 Kawalan kualiti

A. Definisi

Aktiviti organisasi yg dilakukan utk memastikan produk menepati piawaian kualiti yg


ditetapkan.

Kualiti memberi kesan kepada kos iaitu semakin baik kualiti kos akibat pembaikan semula,
skrap & jaminan akan berkurangan, syer pasaran & reputasi syarikat iaitu meningkatkan
reputasi & volum jualan, liabiliti bg produk iaitu utk mendptkn keyakinan pelanggan,
implikasi antarabangsa / globalisasi iaitu utk mnjmin kebolehan utk bersaing.

B. Objektif

 membolehkan data dikutip & dipamerkan dgn berkesan

 mengenal pasti masalah

 memperkecilkan skop masalah

 membantu menduga punca masalah kualii

 mengesan perubahan proses pengeluaran

C. Kos Kualiti

 Kos pencegahan – kos yg dibayar utk mencegah berlakunya ketidakpauhan kpd


keperluan pelanggan.

 Kos penilaian – kos utk mengukur, menguji & menganalisis bhn, bhgian, proses, &
produk utk memastikan kepatuhan kpd keperluan pelanggan.

 Kos kegagalan dalaman – kos yg berlaku apabila produk yg berkualiti rndh ditemui
sebelum dihantar kpd pelanggan.

 Kos kegagalan luaran – kos yg berlaku apabila pelanggan telah menerima produk @
perkhidmatan yg berkualiti rndh.

D. Alat Kawalan Kualiti

 Helaian semak – membolehkan maklumat dikutip mudah difahami, digunakan &


dianalisis.

 Carta aliran – alat yg sering digunakan utk menganalisis aktiviti2 & turutannya.

 Gambar Rajah Pareto – digunakan apabila pengurus mendpti bhwa tdpt beberapa
mslh kualiti berlaku dlm syrikat.
 Gambar Rajah Sebab & Akibat – atau dikenali sebagai Gambar Rajah Tulang Ikan.
Merupakan suatu alat keputusan kualitatif.

 Histogram – jadual kekerapan bergambar rajah yg digunakan utk


mempersembahkan data dlm bentuk yg mudah difahami & berkesan.

 Gambar Rajah Sebaran – digunakan utk memaparkan jenis & darjah hubungan
sebab-menyebab antara dua set data/ pembolehubah x & y, yg diplotkan pd krts
graf.

 Kawalan proses secara staistik ( Statistical Process Control ) - memantau piawaian,


membuat pengukuran & mengambil tindakan pembetulan apabila sesuatu yg gnjil
tlh berlaku.

E. Pemeriksaan

Tidak membetukan sebarang kekurangan pd proses pengeluaran mahupun menambah baik.


Hanya mengasingkan produk yg cacat drpd produk yg baik.

Isu – isu dlm aktiviti pemeriksaan :

 Kuantiti & kekerapan pemeriksaan

 Masa & lokasi pemeriksaan

Kebaikan & keburukan persampelan berbanding pemeriksaan menyeluruh:

 Kebaikan – lebih jimat, kurang kerosakan pada barangan, kurang operator


pemeriksaan, kerja pemeriksaan drpd “butir-demi-butir” kpd “lot-demi-lot” lbh mdh
& mcabar

 Keburukan – risiko menerima barangan yg buruk & risiko meolak barangan yg baik,
memakan masa, maklumat ttg barangan kurang.

Pelan persampelan

merujuk kpd skim jual-beli yd dipersetujui antara pembeli & penjual utk menganggar sama
ada sesuatu lot item perlu ditolak atau diterima.

3.2.6 Kawalan Inventori

A. Definisi

Aktiviti @ langkah utk memastikan bahan mentah & barangan yg disimpan dpt digunakan
dgn sempurna utk memenuhi permintaan @ keperluan sepanjang suatu tempoh.
B. Objektif

Utk mengendalikan kuantiti stok pada aras yg opitimum mengiku kriteria tertentu seperti kos,
keuntungan @ mutu layanan yg diberi kpd pelanggan.

Jenis jenis inventori

 inventori permintaan tidak bersandar – tidak bergantung kpd permintaan item2 lain, ttpi
dipengaruhi olh pasaran.

 Inventori permintaan bersandar – bergantung kpd permintaan item2 yg lain ( biasanya brng
komponen atau separa siap )

Komponen2 kos dlm pengurusan inventori

 Kos pembelian – wang yg dibayar kpd pembekal utk mdptkn brngn yg dipesan.

 Kos pesanan – kos tetap yg dikenakan setiap kali sesuatu pesanan dibuat

 Kos penangguhan @ kos pegangan – kos yg wujud krna menyimpan brngan dlm bntk stok.

 Kos kekurangan @ kos kehabisan – penalti atau denda akibat ketiadaan brngan apabila
diperlukan @ diminta oleh pelanggan.

C. Pengurusan Inventori

 Analisis ABC – suatu sistem mudah yg digunakan utk mengelaskan item2 kepada tiga kelas
iaitu A, B dan C berdasarkan jumlah nilai ringgit penggunaan.

 Model Kuantiti Pesanan Ekonomi ( Economic Order Quantity ) - pendekatan utk menentukan
kuantiti pesanan optimum yg meminimumkan jumlah kos berubah mengikut saiz pesanan
apabila permintaan dianggap dpt diramalkan dgn tepat & nilainya tdk berubah dari semasa
ke semasa.

 Sistem Tepat Pada Waktu ( Just In Time ) - sistem yg berkehendaki pembekal menghantar
bekalan kpd pelanggan tepat pada masanya dgn saiz inventori seberapa minimum yg
mungkin.

Ciri – ciri Sistem JIT :

 pengamalan sistem tarik thdp aliran bhn2

 pengekalan kualiti yg tinggi secara konsisten

 penekanan kpd saiz lot yg sekecil mgkn

 masa penyediaan yg pndk

 beban stesen krja yg seragam

 komponen & kaedah krja yg sama


 hbngan rapat dgn pembekal

 keanjalan tnga kerja

 susun atur proses pengeluaran mengikut produk

 penjagaan mesin & peralatan secara baik

3.2.7 Penyenggaraan Peralatan

A. Definisi

Aktiviti2 yg dijalankan utk memastikan semua peralatan dlm sistem pengeluaran brda dlm keadaan
baik.

Dua jenis penyenggaraan :

I) penyenggaraan pencegahan – melibatkan kerja2 pemeriksaan & perkhidmatan secara berkala &
dilakukan sebelum kerosakan berlaku.

II) penyenggaraan kerosakan – bersifat pembaikan yakni membaiki sesuatu kerosakan yg berlaku di
luar jangkaan & memerlukan pemulihan secara cemas.

B. Objektif

 membaik pulih kerosakan

 mencegah kerosakan

C. Kaedah Penyenggaraan

Kaedah simulasi - “menduplikasi” @ “memodelkan” telatah sistem yg sedang dgn mengkaji saling
tindakan antara pelbagai komponen dlm sistem.

Sistem pakar – suatu bentuk kepintaran buatan manusia yg boleh meniru kelakuan manusia &
berupaya menggunakan logik pengaturcaraan komputer utk membuat keputusan seperti pakar.

3.2.8 Konsep Pengurusan Pengeluaran Moden

A. Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( Total Quality Management – TQM )

Definisi

Proses pengurusan kualiti yg berasaskan falsafah kualiti berorientasikan pelanggan,


penambahabaikan secara berterusan, penglibatan semua org, setiap bhgian & proses dlm organisasi,
serta penyelesaian masalah secara berpasukan.

Objektif

- meningkatkan kecekapan & keberkesanan sistem operasi

- meningkatkan kepuasan & kehendak pelanggan


Latar belakang

- bermula di Amerika Syarikat pada 1920-an

- bertujuan uk mengawal item2 cacat dlm proses pengeluaran di kilang

- 1924, W.A. Shewhart ( Bell Telephone Laboratories ) menbina carta kawalan statistik pertama.

- antara 1940-an & awal 1980-an, dua konsep dibangunkan iaitu Konsep Kepastian Kualiti ( Quality
Assurance ) & Konsep Kawalan Kualiti Menyeluruh ( Total Qualiti Control ).

- akhir 1980-an, konsep TQM diperkenalkan di AS.

Prinsip – prinsip TQM

 Tumpuan pada produk, proses & aspek manusia

 satu proses berterusan

 Penglibatan seluruh organisasi

 Tumpuan pada pelanggan

 Pendekatan kerja berpasukan

 Pencegahan & penambahbaikan berterusan

Kebaikan

 dapat menikmati byk kebaikan

 dapat meningkatkan kecekapan operasi seluruh organisasi

Keburukan

 kos yg tinggi

 kekurangan pekerja yg berkemahiran

B. ISO 9000

Maksud ISO 9000

Standard bertulis yg menetap & menerangkan elemen2 asas yg perlu ada dlm sistem kualiti
sesebuah organisasi.

Siri ISO 9000 terdiri drpd:

ISO 9000 – garis panduan yg m'p'kenalkan standard2 yg lain dlm siri ISO 9000. juga memberikan
definisi istilah & konsep berkaitan dgn kualiti.

ISO 9001 – model kepastian kualiti reka bentuk, pembangunan, pengeluaran, pemasangan &
perkhidmatan.
ISO 9002 – model kepastian kualiti utk pengeluaran, instalasi & perkhidmatan.

ISO 9003 – model kepastian kualiti utk pemeriksaan akhir & pengujian.

ISO 9004 – garis panduan bagi melaksanakan elemen sistem pengurusan kualiti.

Prinsip – prinsip ISO 9000 :

 Standard kpd sistem kualiti

 dokumentasi proses kerja yg kritikal

 Pencegahan masalah

 Tumpuan pada pelanggan

 Standard umum utk semua jenis organisasi

Siri baru ISO 9000

ISO 9000:2000 mempunyai 1 standard dan 2 dokumen sokongan penting :

 ISO 9000 – dokumen sokongan yg menyediakan terminologi & definisi yg dierima


pakai

 ISO 9001 – model pengurusan kualiti yg menyediakan keperluan2 minimum bg suatu


sistem kualiti

 ISO 9004 – dokumen sokongan yg menyediakan garis panduan organisasi bagi


melebihi keperluan minimum menerusi proses penambahabaikan berterusan.

C. Perekayasaan Semula ( Reengineering )

Definisi

Reka bntk semula proses2 teras yg kritikal, sistem, polisi, atau struktur organisasi secara radikal utk
mencapai kemajuan besar dlm perniagaan.

Objektif

Merupakan kunci utk mencapai kemajuan besar dlm prestasi agar organisasi dpt terus bersaing &
berjaya dlm persekitaran perniagaan yg sentiasa berubah.

Kebaikan

Peningkatan prestasi dan pengurangan perbelanjaan / kos.

D. Reka Bentuk Bantuan Komputer / Pembuatan Bantuan Komputer ( Computer Aided Design/
Computer Aided Manufacturing – CAD/ CAM )

Definisi
Penggunaan komputer dlm fungsi pengeluaran utk tujuan mereka bentuk @ utk melaksanakan
pengeluaran produk.

Objektif

CAD memodifikasikan reka bntk sedia ada atau mewujudkan reka bntk baru bg sesuatu produk. CAM
melibatkan penggunaan komputer & robot utk kawalan proses trnsformasi & kualiti

Kebaikan

 CAD – peningkatan produktivit, memendekkan tempoh mereka bentuk.

 CAM – mengurangkan keperluan buruh

E. Sistem Pembuatan Luwes ( Fleksibel Manufacturing System )

Definisi

Satu sistem dgn beberapa komputer yg digunakan utk mengawal mesin2 dlm operasi tertentu
dikawal oleh sebuah komputer pusat.

Kebaikan

 tidak memerlukan ramai pekerja ( kos buruh kurang )

 masa penyediaan pendek.

 Kerja2 penjadualan & jalan laluan bahan dikendalikan oleh komputer

 meningkatkan penggunaan mesin2

 kualiti output yg konsisten

Kelemahan

 peralatan amat mahal

 mesin2 mempunyai batas dari segi kapasii, spesifikasi & lain2

 mengalami kesukaran utk mengendalikan mesin

 sistem agak rumit.

3.3 KEWANGAN
3.3.1 Definisi dan Peranan

A. Definisi

Fungsi kewangan dalam sesebuah perniagaan meliputi membuat ramalan keperluan dana,
mendapatkan dana, mengurus dana, dan memastikan dana digunakan dgn baik.

B. Kaitan Kewangan dgn Bidang Lain

Mempunyai hubungan dgn bidang seperti pemasaran ( ramalan jualan ), pengurusan sumber
manusia ( pelaburan ke atas kakitangan syarikat ) dan pengeluaran ( menentukan aset tetap yg
diperlukan).

C. Peranan Pengurus Kewangan

 membuat perancangan kewangan berasakan keperluan perniagaan utk beroperasi &


peluang pelaburan yg ada

 menilai & memilih sumber pembiayaan yg terbaik

 menggunakan dana secara berkesan

 menganalisis & menggunakan penyata kewangan uk menilai pelaburan yg tlh dibuat &
mengukur prestasi syarikat secara keseluruhan.

3.3.2 Penyata Kewangan

Ringkasan laporan aktiviti perniagaan dari segi kedudukan kewangan sesebuah syarikat bg suatu
tempoh tertentu.

Tiga penyata utama dlm penyata kewangan sesebuah syarikat:

Penyata pendapatan – ringkasan yg menunjukkan hasil, belanja & untung rugi sesebuah syarikat
dlm tempoh masa tertentu.

Kunci kira-kira – penyata yg menyenaraikan aset, liabiliti, & ekuiti pemilik pada satu tarikh tertentu.

Penyata aliran dana – penyata yang menunjukkan punca perolehan & penggunaan dana bagi suatu
tempoh tertentu.

Kategori Pengguna Penyata Kewangan & Kegunaannya

Pengguna Kegunaannya

Pemilik/ pemegang saham Penyata kewangan disediakan utk pemilik / pemegang shm bg
memastikan plbran mereka digunakan sebaik mgkn

Pelabur/ bakal pelabur -utk mengetahui pencapaian syarikat

-pelabur akan mgekalkan pggn shm syarikat yg berpretasi baik


manakala bakal pelabur akan cuba utk mndptkn saham syrkt
berkenaan.

Pihak pengurusan -menilai prestasi pihak pengurusan

-belanjawan digunakan sebagai asas perbandingan dlm sistem kwln


syrkt.

Pemiutang/bank/pembeka Merupakan komponen penting dlm analisis kredit


l

Agensi kerajaan -asas pengiraan cukai

Kesatuan sekerja -asas kepada tuntutan kesatuan sekerja utk mendptkn bonus, kenaikan
gaji & sebagainya.

3.3.3 Objektif Kewangan

 memaksimumkan keuntungan syarikat

 memaksimumkan kekayaan pemegang saham syarikat

Perbezaan Antara Dua Matlamat Syarikat

Tdk menyeluruh kerana tumpuan hnya kpd Menyeluruh & merangkumi matlamat lain.
keuntungan semata-mata

Jangka pendek. Faktor lain diabaikan Jangka panjang. Semua faktor di ambil kira

Tdk mengambil kira nilai mata wang. Mengambil kira nilai masa wang.
Mengutamakan jumlah aliran tunai.

Tdk mengambil kira risiko. Mengambil kira risiko.

Hayat perniagaan mgkn singkat. Hayat perniagaan lebih panjang.

3.3.4 Sumber Dana

Dibahagikan kpd dua:

Pembiayaan ekuiti

Dana yg diperoleh drpd pemilik perniagaan sama ada melalui sumbangan modal oleh
pemilik ataupun keuntungan masa lalu yg masih dlm simpanan syarikat. Saham biasa ( syer
yg menunjukkan pemilikan ), Pendapatan tertahan (untung bersih syarikat yg tdk diagihkan
sbgai dividen ttpi dithn dlm syarikat utk digunakan semula)
Pembiayaan hutang

Dana yg diperoleh drpd pihak luar yg perlu dibayar balik apabila sampai tmph sprti yg telah
dipersetujui oleh pihak yg memberikan dana terbabit.

 Pembayaran hutang jangka panjang –melebihi 1 tahun. Dua bentuk hutang iaitu
pinjaman tetap atau bertempoh dan terbitan sekuriti.

 Pembayaran hutang jangka pendek – pinjaman yg perlu dijelaskan dlm tempoh 1


tahun atau kurang. Antaranya ialah kredit dagangan, kredit pusingan, overdraf,
surat kredit & pemfaktoran.

Tiga kelebihan penggunaan kredit jangka pendek

 Tempoh masa pendek – senang mengawal penggunaan

 Tidak memerlukan byk cagaran

 Kos memproses utk mendptkn kredit jangka pendek adalah lbh rendah

Tiga kelemahan penggunaan kredit jangka pendek

 Kadar faedah yg tinggi

 Syarikat prlu berusaha mencari sumber2 kredit jngka pendek krna tmph kredit
adalah pendek.

 Tidak sesuai digunakan sbgai pembiayaan utk projek pelaburan.

Kebaikan ekuiti

 Pemilik mempunyai hak tuntutan thdp syarikat

 Tidak perlu byr balik & faedah

 Pemilik mempunyai kuasa utk melantk pihak pengurusan

Kelemahan ekuiti

 Masa panjang utk menerbitkan saham

 Kos modal yg tinggi

 Sukar utk mendapatkan dana yg cukup.

Kebaikan hutang

 Senang & mudah

 Kos modal rendah


 Kuasa pengurusan tidak diganggu oleh pemiutang

Kelemahan hutang

 Perlu membayar balik pokok pinjaman pd masa yg ditetapkan

 Bunga & faedah yg tinggi

 Tindakan akn diambil jika gagal membyr tepat pd waktunya.

3.3.5 Penggunaan Dana

Digunakan untuk pelbagai tujuan lazimnya untuk membiayai keperluan modal kerja & aset
tetap.

3.3.6 Perancangan Kewangan ( Belanjawan )

Ramalan keperluan kewangan untuk membiayai keperluan modal kerja dan pelaburan
jangka panjang.

A. Belanjawan Tunai
Suatu perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan tunai dan pembayaran
tunai bagi beberapa tempoh yang telah ditetapkan.

Kegunaannya :

 Peniaga dapat mengukur keupayaan untuk berniaga


 Penerimaan wang tunai perniagaan dapat dianggarkan
 Peniaga dapat merancang pelaburan secara teratur sekiranya terdapat lebihan wang
tunai
 Sebagai panduan untuk perbelanjaan sebenar

Aktiviti yang melibatkan pembayaran :

 Pembelian inventori secara tunai


 Pembayaran hutang kepada pembekal dan pemiutang
 Belanja harian dalam operasi syarikat

B. Belanjawan Modal
Perancangan pelaburan ke atas asset tetap atau suatu projek jangka panjang memerlukan
analisis yang lebih terperinci kerana pelaburan yang besar.

Pelaburan modal dibahagikan kepada :


Pelaburan pengembangan

 Untuk mengembangkan lagi firma


Pelaburan penggantian

 Untuk menggantikan asset firma

Pelaburan pematuhan peraturan

 Memenuhi keperluan pihak berkuasa

Pelaburan lain

 Tidak dikategori mana-mana diatas

Kaedah penilaian dalam membuat keputusan sama ada menerima atau menolak pelaburan
iaitu :
Tempoh bayar balik ( TBB )

 Bilangan tahunan yang diperlukan oleh sesuatu asset atau projek untuk
mendapatkan semula amaun yang telah dilaburkan.
 Kelemahan TBB ialah tak mengambil kira nilai masa wang dan aliran tunai selepas
TBB.

Kadar pulangan perakaunan ( KPP )

 Purata pendapatan bersih selepas cukai yang dihasilkan oleh asset atau projek
tersebut terbahagi dengan kos pelaburan.
 Kelemahannya ialah menggunakan keuntungan perakaunan yang tak melambangkan
jumlah tunai yang dihasilkan dan mengabaikan nilai masa wang.

Nilai kini bersih ( NKB )

 Nilai kini semua aliran tunai yang dihasilkan oleh sesuatu projek pelaburan setelah
ditolak kos pelaburan.
 NKB positif bermaksud nilai kini semua aliran yang dihasilkan melebihi kos pelaburan
 NKB negative kos pelaburan adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai kini aliran
tunai yang dihasilkan.
 NKB yang tertinggi akan dipilih

Kadar pulangan dalaman ( KPD)

 Kadar diskaun yang menyamakan nilai kini keseluruhan aliran tunai projek tersebut
dengan kos pelaburannya.
 Projek yang mempunyai KPD yang tinggi diberikan keutamaan.

3.3.7 Insurans

A. Definisi Insurans
Kontrak antara si insurans dengan penginsurans di mana penginsurans memberikan
perlindungan insurans kepada si diinsuranskan dan sebagai balasan si diinsuranskan
membuat bayaran berkala kepada penginsurans.

B. Peranan Insurans

Peranan utama insurans adalah utk member perndungan kpd si diinsurans yg terdiri drpd golongan:

 Orang awam dan peniaga yang cedera atau kerugian akibat


kemalangan,kecurian,kebakaran
 Perniagaan yg mengalami kerugian
 Pekerja yang diinsuranskan oleh majikan apabila mengalami kecederaan di tempat
kerja
- Meringankan masalah peniaga dalam menghadapi risiko perniagaan
- Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pinjaman
- Membantu membiayai pembangunan Negara dengan membeli sekuriti kerajaan
- Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat

C. Risiko dan Insurans

Risiko ialah kemungkinan berlaku sesuatu peristiwa atau kejadia yang tak diingini yang akan
menyebabkan kesusahan atau kerugian kepada seseorang atau peniaga.
2 jenis risiko ialah :

Risiko yg boleh diinsuranskan Risiko yang tak boleh diinsuranskan

Mempunyai kekerapan kejadian yang Kekerapan kejadian yang tidak dapat


dapat dijangka dan diramal secara dijangka secara statistic
statistik

Berpandukan statistik,peninsurans dapat Penginsurans tak mempunyai statistic


mengira dan menetapkan premium untuk meramal kemungkinan risiko itu
bersesuaian bagi perlindungan terhadap berlaku dan tak dapat menetapkan
risiko premium

Contoh : kebakaran dan kecurian Contoh :peperangan,gempa


bumi,pencemaran

D. Prinsip Insurans
Prinsip kepentingan yang boleh diinsuranskan – Si diinsuranskan mesti mempunyai
kepentingan terhadap harta atau nyawa yang diinsuranskan. Jika kemalangan atau
kerosakan berlaku,si dinsuranskan akan mengalami kerugian

Prinsip penuh percaya – Sikap kejujuran antara kedua-dua pihak dalam mendedahkan
maklumat berkaitan dengan polisi insurans.

Prinsip ganti rugi – Ganti rugi dibayar adalah untuk memulihkan kedudukan si diinsuranskan
kepada keadaan asal dan bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Terbahagi kepada :

Subgrosi – si diinsurans menerima pampas an,penginsurans mengambil semua hak yang


ada padanya untuk menuntut kerugian kepada pihak lain.

Insurans limpah – nilai lindungan sesuatu harta yang diinsuranskan melebihi nilai
sebenarnya harta tersebut.

Caruman – sekiranya berlaku risiko,penginsurans akan membayar bahagian masing-masing


untuk menyediakan ganti rugi si dinsurans bagi rugi yang dialami sahaja.

Prinsip doktrin punca terdekat – Ganti rugi hanya dibayar kepada si diinsurans apabila
kemalangan atau bencana itu berpunca daripada risiko yang diinsuranskan

D.Prinsip Takaful

Skim insurans secara islam yang berlandaskan prinsip al-mudharabah.

Sistem insurans konvensional tidak mengikut syariat islam kerana terdapat unsur :

i) Al-gharar ( tidak jelas)

ii) Al –maisir (perjudian)

iii) Al-riba (bunga)

F. Jenis – jenis Insurans

Empat jenis utama iaitu :

 Insurans kemalangan – insurans pampasan kerja,insurans kemalangan


peribadi,insurans liability awam dan insurans kenderaan bermotor.
 Insurans kebakaran – polisi ternilai,polisi terapung/terbuka dan polisi tidak ternilai
 Insurans nyawa – polisi seumur hidup,polisi nyawa bekal hidup,polisi bayaran terhad
 Insurans perkapalan/penerbangan – polisi rangka dan jentera kapal,polisi
kargo,polisi tambang dan plis liabliti pemilik kapal
 Insurans jenis lain – insurans kecurian,jaminan setia dan gadaian.
G . Ganti Rugi

Antara ganti rugi yang diamalkan :

 Dalam bentuk tunai


 Mengganti barangan yang rosak/hilang kepada barang yang baru
 Pembaikan kerosakan
 Pembinaan semula bangunan yang musnah akibat kebakaran.

3.4 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

3.4.1 Pengenalan, Definisi dan Peranan

A. Pengenalan

Empat komponen utama:

 Mesin (machine )

 Sumber kewangan ( money )

 Bahan mentah ( material )

 Manusia ( man )

B. Definisi

Falsafah, polisi, prosedur, dan amalan yg berkaitan dgn pengurusan kakitgn dlm organisasi.

Pengurusan personel :

 Tumpuan utama kpd aktiviti fungsian

 Member sokongan kpd jabatan lain

Pengurusan sumber manusia :

 Satu aktiviti yang berterusan yag berorientasikan tindakan ( action – oriented )

 Saling berkaitan dgn perancangan strategic organisasi.

C. Peranan dan Kepentingan

 Aktiviti pengurusan sumber manusia diletakkan dibawah jabatan pentadbiran atau


perjawatan
 Jabatan ini menguruskan pengambilan dan pemberhentian
pekerja,latihan,pembayaran gaji dan aktiviti lain
 Memastikan organisasi mempunyai tenaga pekerja yang cekap yg boleh
menyumbangkan kepada pencapaian matlamat organisasi

Antara peranan pengurus sumber manusia :

i. Pengantara – perhubungan pekerja dan industry


ii. Juruaudit – penilaian prestasi dan pentadbiran sistem ganjaran
iii. Penyelaras – keselamatan dan kesihatan pekerjaan
iv. Fasilitator – latihan dan pembangunan
v. Perancang – hal-hal penstafan

D. Fungsi Jabatan Sumber Manusia

Meliputi beberapa aspek iaitu perancangan sumber manusia, pengambilan tenaga kerja, latihan dan
pembangunan, penilaian prestasi, pentadbiran faedah dan ganjaran pekerja, penyenggaraan pekerja
dan perhubungan industri .

Akta – akta yg berkaitan dgn pengurusa sumber manusia:

a) Akta Pekerjaan 1955

b) Akta Perhubungan Perusahaan 1967

c) Akta Kesatuan Sekerja 1967

d) Akta KWSP 1952

e) Akta Keselamatan Sosial 1969

f) Akta Kesihatan dan Keselamatan 1994

g) Akta Tabung Pembangunan Sumber Manusia 1992

E. Cabaran

Antara cabaran dalam aktiviti pengurusan sumber manusia :

i) Perubahan teknologi
ii) Peningkatan peranan wanita di sektor pekerjaan
iii) Globalisasi
iv) Migrasi buruh
v) Faktor ekonomi
vi) Faktor politik
vii) Sistem perundangan
viii) Ketidaksepadanan kemahiran pekerja keperluan pekerjaan
ix) Kepelbagaian ( diversiti ) tenaga kerja
x) Penstrukturan semula organisasi

3.4.2 Perancangan Sumber Manusia


A. Definisi

Proses menilai keperluan sumber manusia berdasarkan matlamat organisasi dan membuat
perancangan untuk memastikan satu kumpuln tenaga kerja yang cekap dan berkemahiran dapat
diwujudkan pada masa dan tempat apabila mereka diperlukan.

B . Proses Perancangan Sumber Manusia

Langkah - langkah dalam proses perancangan sumber manusia :

 Pengimbangan persekitaran – menilai sebarang perubahan dalaman dan luaran organisasi


serta menkaji kesan perubahan tersebut terhadap perancangan.

 Pengunjuran permintaan buruh – melihat keperluan tenaga kerja dalam organisasi


berdasarkan perancangan organisasi. Dibuat melalui 2 pendekatan iaitu kualitatif dan
kuantitatif.

 Pengunjuran penawaran buruh – untuk melihat sama ada terdapat sumber buruh yang
mencukupi

 Analisis jurang penawaran dan permintaan buruh – menkaji sama ada organisasi
mempunyai sumber yang mencukupi

 Perlaksanaan – dibuat untuk mendapatkan pekerja baru dari luar disebabkan pekerja yang
akan bersara. Untuk mengurangkan kos buruh,waktu kerja perlu dikurangkan atau
menawarkan pakej pemberhentian secara sukarela kepada para pekerja.

 Penilaian – Tindakan pembetulan perlu diambil jika terdapat kelemahan syarikat seperti
masalah kurang pekerja.

C . Sumber Tenaga Buruh

2 sumber tenaga buruh :

Dalaman

Terdiri daripada pekerja yang bekerja dalam organisasi.

Pekerja yang sedia ada boleh di ambil untuk mengisi kekosongan tempat kerja.

Luaran

Terdiri daripada individu yang tak bekerja dalam organisasi seperti pelajar dari institusi pengajian
tinggi awam dan swasta,sekolah teknik,penduduk kampong dan sebagainya.

3.4.3 Pengambilan Tenaga Manusia.

A. Analisis Kerja

Teknik yang sistematik digunakan untuk mengumpulkan maklumat berkenaan tugas,tanggungjawab


dan ciri-ciri yg diperlukan oleh seseorang pekerja untuk melakukan suatu tugas dengan baik.
Enam langkah dalam penyediaan analisis kerja :

a) Penentuan kegunaan maklumat hasil daripada analisis kerja.

b) Pengumpulan latar belakang maklumat yang diperlukan daripada carta organisasi,carta


proses,penghuraian kerja dan spesifikasi kerja.

c) Memilih wakil pekerjaan daripada kumpulan kerja yang akan di analisis

d) Mengumpul maklumat berkenaan pekerjaan yg hendak di analisis

e) Bandingkan/bincangkan hasil kerja dengan para pekerja/penyelia

f) Membentuk dokumen penghuraian dan spedifikasi kerja

Penghuraian/huraian kerja mengandungi maklumat tentang senarai tugas dan tanggungjawab


pekerja,kedudukan pekerja dalam hierarki organisasi,konteks kerja,cara bekerja,pembuatan
keputusan dan tahap prestasi yg dikehendaki.

Spesifikasi kerja/tugas ialah berkaitan dgn kemahiran,keupayaan,pengetahuan dan pengalaman


kerja yg diperlukan utk melaksanakan kerja.

B. Pengrekrutan

Proses mencari dan menarik minat calon yg berkelayakan utk mengisi sesuatu kekosongan jawatan.

Sumber dalaman

Terdiri drpd pekerja sedia ada. Pekerja boleh didekati melalui :

 Pameran kerja – tatacara utk memaklumkan pekerjanya ttg sesuatu kekosongan jwtn dlm
organisasi

 Pembidaan kerja – membolehkan pekerja yg merasakan dirinya layak dibenarkan utk


memohon jwtn kosong

 Rujukan pekerja – melalui perbincangan tidak rasmi antara pengurus2 jabatan

 Inventori kemahiran tnga pekerja – maklumat ttg kewujudan & kesediaan pekerja bkn
pengurusan utk naik ke jwtn yg lebih tinggi @ berganjak ke jwtn yg setara dlm organisasi

kebaikan keburukan

 Pekerja dikenali,prestasi diketahui  Tiada calon yg layak


 Kos latihan dan orientasi dikurangkan  Pengisian satu kekosongan baru akan
 Masa penyesuaian dan sosialis kurang meninggalkan kekosonganvjawatan yg
 Lebih mudah lama
 Mudah membuat perancangan kerja  Tiada idea dan budaya baru
 Tingkatkan kesetiaan pekerja  Sukat untuk membawa perubahan kepada
 Kurang kadar lantikhenti organisasi
Sumber luaran

 Terdiri daripada pekerja organisasi lain,pelajar yang telah lulus dari institut pengajian tinggi

 Kaedah untuk mendapatkan mereka ialah melalui pengiklanan,rujukan kepada agensi


Jabatan Tenaga Buruh,pengrekrutan pelajar yang membuat latihan praktikal,permohonan
langsung calon dan hubungan dengan agensi pekerja sementara.

Kebaikan dan keburukan sumber ini ialah :

Kebaikan keburukan

Orang baru membawa idea baru Masa penyesuaian dan sosialisasi


diperlukan
Pekerja baru mempunyai
pengalaman lain yg boleh dikongsi Kos untuk latihan dan orientasi

Calon daripada pelbagai bidang dan Pekerja baru mungkin tidak disukai
kemahiran oeh pekerja yg sedia ada

Lebih mudah membawa perubahan Mengurangkan kesetiaan pekerja

C. Pemilihan

Memilih calon yang paling layak untuk mengisi kekosongan. Calon yang mempunyai latar
belakang,kemahiran,ciri yg berbeza dan sesuai dgn keperluan pekerjaan akan dipilih supaya
organisasi dapat memperoleh keputusan paling optimum.

Cara mendapatkan maklumat peribadi pekerja ialah :

Borang permohonan

 Borang yang baik ialah ringkas dan padat

 Lengkap dgn butir diri,kelayakan akademik dan ikhtisas,pengalaman kerja,minat,kegiatan


sosial dan kokurikulum semasa di sekolah dan university.

Semakan rujukan

 Menyenaraikan individu tertentu dalam boring permohonan bagi semakan rujukan.

 Rujukan akan dihubungi melalui telefon/surat rasmi

 Perkara yg ditanya ialah latar belakang calon,jawatan dan gaji diterima di organisasi
lama,masalah disiplin,perkara positif pekerja dan sikap dan kegiatan semasa di university.

Temu duga

 Kaedah pemilihan yg popular digunakan


 Mengikut kajian,kaedah ini tidak boleh dipercayai dan sah digunakan kerana penemu duga
dipengaruhi oleh perwatakan calon ketika di temu duga.

Ujian pemilihan

 Melakukan ujian untuk memastikan calon layak atau tidak melaksanakan jawatan tersebut.

 Contoh : ujian prestasi,ujian kebolehan kognitif,ujian poligraf dan

ujian perwatakan.

D . Penawaran Kerja

Penawaran kerja akan dibuat melalui surat rasmi/panggilan telefon. Pekerja akan diminta untuk
mengesahkan penerimaan jawatan mengikut tempoh yg ditetapkan.

Antara syarat yang ada dalam perkhidmatan ialah jawatan yg ditawarkan,gaji yang bakal
terima,tempoh percubaan dan sah jawatan,dan sebagainya.

E .Induksi

Satu proses sosialisasi di mana pekerja akan membiasakan diri dengan persekitaran kerja dan
organisasi.

Mereka diperkenalkan kepada rakan-rakan dalam jabatan/subordinat.

3.4.4 Latihan dan Pembangunan

A . Definisi

Latihan ialah proses peningkatan kemahiran untuk memenuhi keperluan semasa yang boleh
menyumbang kea rah pencapaian matlamat organisai.

Pembangunan ialah proses peningkatan kemahiran untuk memenuhi keperluan masa hadapan.

Perbezaan antara latihan dan pembangunan :

Aspek Latihan Pembangunan

Fokus Pekerjaan sekarang Pekerjaan sekarang dan masa


hadapan

Skop Individu Sekumpulan pekerja

Jangka masa Segera atau semasa Jangka panjang

Matlamat Memperbaiki kelemahan Persediaan bagi keperluan


kemahiran sekarang dan pekerjaan masa hadapan
meningkatkan prestasi

Contoh kemahiran Kemahiran komunikasi Kepimpinan

Penggunaan program computer Kemahiran delegasi

Lain-lain Pembuatan keputusan

Pengurusan perubahan

B . Peranan dan Kepentingan

Faedah latihan kepada individu dan organisasi:

Individu Organisasi

Meningkatkan produktiviti pekerja Dapat mengekalkan pekerja yang terbaik

Meningkatkan kepuasan kerja Membentuk reputasi sebagai organisasi yang


mementingkan aspek pembangunan kerja
Meningkatkan motivasi pekerja
Mengurangkan kesilapan pekerja
Merasakan bahawa mereka dihargai

C . Pembentukan dan Pelaksanaan Program

Empat langkah dalam melaksanakan program latihan :

 Penilaian keperluan latihan – keperluan organisasi,pekerjaan dan individu

 Objektif latihan – mengandungi perubahan gelagat yang dikendaki dan tahap piawai yang
ingin dicapai.

 Pelaksanaan program – terdapat 4 langkah utama iaitu :

a) Memilih pelatih

b) Penetapan kurikulum latihan

c) Penetapan belanjawan latihan

d) Memilih jurulatih
 Penilaian latihan dilakukan untuk menetukan sama ada program latihan mencapai objektif
latihan atau tidak.

D . Jenis Latihan yg Dikendalikan

Beberapa kaedah latihan yang digunakan :

 Latihan sambil bekerja

 Latihan perantisan

 Latihan di luar kerja

E . Akta Tabungan Pembangunan Sumber Manusia

Tujuannya untuk mengurangkan beban majikan dalam hal membekalkan latihan kepada pekerja.

Antara skim latihan yg wujud di bawah akta ini :

 Skim bantuan latihan

 Skim pelan latihan tahunan

 Skim program latihan yang diluluskan

 Skim perjanjian latihan yang diluluskan

 Skim latihan bersama

 Skim peralatan latihan

3.4.5 Penilaian Prestasi

A . Definisi

Penilaian yang dibuat secara sistematik terhadap kemampuan pekerja untuk mencapai stardard
pekerjaan yang telah ditetapkan.

B . Peranan dan Kepentingan

Tujuan penilaian prestasi dilakukan :

 Penilaian/pentadbiran – memberi maklum balas tentang tahap pencapaian kepada pekerja


dan lain-lain.

 Bimbingan dan pembangunan – memberi dorongan kepada pekerja utk berusaha dan lain –
lain .
Kepentingan penilaian prestasi :

 Membolehkan organisasi membuat kenaikan gaji/pangkat,mengenalpasti keperluan


latihan,meningkatkan prestasi dan mengadakan saluran komunikasi ynag formal

C . Kaedah – kaedah

Antara kaedah yg digunakan :

 Skala pengkadaran sifat – membuat penilaian yang subjektif terhadap prestasi pekerja

 Senarai semak – Penilai akan memilih perkataan/kenyataan yang akan menyatakan dengan
jelas prestasi dan ciri-ciri pekerja

 Esei – penilai akan menulis esei tentang prestasi pekerja berdasarkan beberapa criteria.

 BARS ( behaviourally anchored rating scales ) – pekerja dinilai berdasarkan gelagat-gelagat


yang berkaitan sesuatu pekerjaan.

D . Ciri – ciri Penilaian yg Berkesan

Antaranya :

 Dilakukan secara berterusan

 Direka berdasarkan penghuraian kerja

 Dibuat dengan adil dan dianggap adil oleh pekerja

 Penilai tahu apa yang patut dinilai

 Penilai tahu teknik menilai dengan betul

 Bebas dari sifat berat sebelah

E . Masalah dalam Penilaian

Tiga pespektif dalam masalah penilaian :

Pekerjaan

 Bagi sesetengah pekerjaan hasilnya tidak jelas.

Manusia

 Subjektif. Masing – masing membuat takrifan sendiri terhadap sesuatu keadaan.

 Cara pemerhatian juga kadang-kadang kurang tepat


 Bersikap bias sama ada sengaja atau tidak

Organisasi/sistem penilaian prestasi

 Kadangkala,organisasi gagal menukar sistem penilaian apabila deskripsi


kerja,teknologi/objektif organisasi berubah

 Penilaian dibuat sambil lewa

 Kesuntukan masa

 Tidak faham dengan isi kandungan borang penilaian

3.4.6 Faedah, Ganjaran dan Tindakan Disiplin

A . Pengenalan

Ganjaran ialah gaji/upah asas yang diberikan berdasarkan prestasi atau kekananan seseorang.

Faedah ialah ganjaran tambahan selain daripada upah/gaji.

Nilai dan bentuk ganjaran yang diberikan akan memberikan kesan terhadap organisasi dari segi :

 Kadar lantikhenti pekerja – pekerja yang tak berpuas hati terhadap gaji akan beralih ke
organisasi lain

 Kepuasan kerja – pekerja yang mendapat apa yang mereka mahukan akan mempunyai
kepuasan kerja yang tinggi

 Pengrekrutan dan pemilihan – Organisasi yang mampu memberikan ganjaran lebih menarik
akan menarik individu untuk menyertai organisasi tersebut

 Motivasi – Ganjaran dan faedah boleh dijadikan alat pendorong kepada untuk bekerja
dengan lebih baik

 Pencapaian matlamat – sistem ganjaran yang baik boleh menggerakkan pekerja berusaha
kearah mencapai objektif organisasi

 Budaya – Menunjukkan nilai dan budaya syarikat.

B . Faedah dan Ganjaran

Boleh diberi dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan

Ganjaran dalam bentuk wang ialah :

 Gaji

 Upah

 Komisen jualan
 Bonus tahunan

 Elaun

Ganjaran bukan wang ialah :

 Kemudahan perubatan

 Anugerah perkhidmatan cemerlang

 Kemudahan rumah dan kenderaan syarikat

 Cuti bergaji

 Peluang melanjutkan pelajaran

 Insurans kesihatan

 Pencen

 Tabungan dalam KWSP

Penentu ganjaran ialah :

 Kemampuan syarikat

 Permintaan dan penawaran buruh

 Ekuiti dalaman dan luaran

 Bentuk tugas

 Peraturan dan undang – undang kerajaan

C . Tindakan Disiplin

Merupakan hukuman yang dikenakan terhadap pekerja yang melanggar peraturan syarikat

Disiplin positif – cara pembetulan melalui nasihat,kaunseling dan memberi peluang kepada pekerja

Disiplin negatif atau progresif – diberikan kepada pekerja yang gagal mengubah gelagat mereka
kearah positif.

Hukuman yang selalu diberkan kepada pekerja yang melanggar peraturan syarikat :

 Teguran

 Amaran bertulis

 Kehilangan faedah kerja

 Penurunan pangkat
 Pemecatan

3.4.7 Penyelenggaraan Pekerja

A .Peranan dan Kepentingan

Punca kemalangan di tempat kerja :

 Pekerjaan – Mesin rosak/gagal berfungsi, bahaya

 Pekerja –Tak menumpukan perhatian penuh pada pekerjaan, Sambilewa, Mengambil dadah,
Kurang pengalaman, Terlalu yakin dan kurang cekap, Melanggar arahan keselamatan

 Persekitaran pekerjaan – Tempat yang bising, Terdedah kepada debu dan asap, Jangkitan
penyakit , Pendedahan suhu yang tinggi,peralatan elektrik dan bahan kimia.

 Majikan –tahap penyeliaan tidak memuaskan, Tak menyediakan alatan keselamatan, Tak
memberikan latihan tenteng penggunaa alatan keselamatan, Tidak tegas dengan peraturan
keselamatan, Tak sedar kepentingan penjagaan keselamatan

B . Aspek Penyelenggaraan

Agensi kerajaan bertindak sebagai pelaksana bagi hal keselamatan dan kesihatan pekerja

Contoh agensi ialah :

 Jabatan keselamatan dan kesihatan pekerja

 Institut keselamatan dan kesihatan pekerjaan kebangsaan

Akta yang berkaitan ialah :

 Akta Kilang dan Mesin 1967

 Akta kualiti peresekitaran 1974

 Akta keselamatan dan kesihatan 1994 ( OHSA)

Objektif OHSA :

 Memastikan keselamatan pekerja yang melakukan pekerjaan bahaya

 Melindungi individu yang melakukan kerja bahaya di tempat yang lain

 Mengadakan persekitaran tempat kerja yang selamat

 Contoh industry di bawah jagaan OHSA ialah pembuatan,perlombongan dan


kuari,pembinaan,hotel dan sebagainya.

Langkah penyelenggaraan yang boleh diambil :


 Membentuk sikap yang mementingkan aspek keselamatan di tempat kerja

 Memastikan persekitaran tempat kerja sentiasa selamat

 Membuat polisi dan peraturan keselamatan

 Membentuk prosedur melapor dan menyiasat kemalangan

 Lain –lain

Langkah menjaga kesihatan :

 Program kesihatan memberikan nasiaht kepada pekerja untuk menjaga kesihatan,pemakan


dan senaman.

 Membuat ` medical check-up`

 Menghentikan amalan merokok

 Mengambil rehat yang cukup

Antara bentuk jaminan kerja :

 Jaminan keselamatan fizikal

 Jaminan aspek keselamatan

 Ganjaran yang memuaskan

 Layanan yang baik daripada majikan

 Tidak akan diberhentikan tanpa sebarang sebab.

3.4.8 Perhubungan Industri

A . Definisi

Perhubungan antara majikan dengan para pekerjanya.

Pihak yang terlibat dalam sistem perhubungan di Malaysia :

 Kerajaan

 Majikan

 Pekerja

 Kesatuan sekerja

 Mahkamah/tribunal
B . Kesatuan Sekerja

Persatuan/gabungan pekerja/majikan sama ada dalam sektor awam/swasta.

Sebab mengapa pekerja menyertai kesatuan sekerja :

 Persepsi negatif tempat kerja

 Jaminan kerja kurang memuaskan

 Keinginan untuk meningkatkan pengaruh

 Aktiviti sosial

Contoh kesatuan kerja :

 Kesatuan pekerja pengangkutan semenanjung Malaysia

 Kesatuan sekerja kebangsaan pekerja telekom

 Lain – lain

Fungsi kesatuan sekerja :

 Mengatur perhubungan antara satu dengan yang lain

 Mewakili pekerja/majikan dalam pertikaian perindustrian

 Mengendalikan pertikaian perindustrian

 Menganjurkan,mengendalikan,membiayai pemogokan atau piket

C . Kaedah Mengekalkan Keharmonian Antara Majikan & Pekerja

 Kerajaan menjadi model majikan kepada semua rakyat

 Kerajaan membuat undang – undang bagi menjamin keadilan.

BAB 3 Fungsi Peniagaan