Anda di halaman 1dari 2

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBQE 3103: TARANNUM AL-QURAN


SEMESTER : JANUARI 2010
TUGASAN KURSUS (30%)

ARAHAN

1. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan


persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan
bukti yang tepat dan relevan.

2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman”
saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4.

3. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4.

4. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja.

5. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus.

6. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan
yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan
tersebut.
SOALAN TUGASAN

Anda diminta untuk menyediakan satu Kajian Tindakan yang lengkap mengenai
Kepentingan Pengajaran Ilmu Tarannum. Sasaran kajian melibatkan mana-mana guru
yang terlibat dalam Kelas Kemahiran al-Quran dalam Rancangan Khas Agama (RKA) di
Sekolah Menengah.

a. Jalankan Soal Selidik yang mengandungi sepuluh soalan berkaitan Kelas


Tarannum alQuran kepada guru-guru tersebut.

b. Temu ramah (bertulis) dengan salah seorang guru yang terlibat dalam pengurusan
Kelas Kemahiran Quran bagi kelas RKA:

i. Kertas kerja yang mengandungi laporan Kajian Tindakan yang dijalankan


perlu termasuk item-item berikut: Pengenalan.

ii. Ciri-ciri yang perlu untuk menjadi seorang Qari/Qariah. Merujuk buku,
jurnal atau maklumat dari mana-mana laman webHasil dapatan soal
selidik dan temu ramah yang dijalankan.

iii. Ulasan dan cadangan serta Penutup.

(30 markah)