Telefon : 087 774 248 087 771 433 Faksimili : 087 771 471

“1 MALAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Tarikh:

1 Oktober 2010

Tuan Kadi Pejabat Agama Islam Negeri Terengganu Tuan SURAT PENGESAHAN BUJANG NAMA KAKITANGAN : NOR ASMALAILI ISMAIL NO. KAD PENGENALAN : 850704-11-5270 Dengan ini disahkan bahawa penama tersebut di atas adalah kakitangan Sekolah Menengah St. Martin, Tambunan, Sabah yang berjawatan PPPS (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah). Mengikut rekod kami di sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah diperakui bahawa masih bujang. Sekian dimaklumkan. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ’’ Saya yang menurut perintah, ……………………………….. (EDMUND TAY) Pengetua SM St. Martin 89657 TAMBUNAN.